Er gebeurt in deze weken op het politieke en maatschappelijk toneel enorm veel, dat effekt heeft op onze libertaire waarden. Doordat een meerderheid van politieke partijen met de Spoedwet instemde heeft de regering totalitaire bevoegdheden gekregen. En wat dat betekent voor de samenleving in Nederland begint nu duidelijk te worden. De basis voor de spoedwet was de vrees dat het Corona-virus een killer-virus zou zijn, een zgn. Categorie-A virus. Dit bleek echter al gauw een onhoudbare aanname. De spoedwet bestaat echter nog steeds en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer over de categorisering is nog steeds niet afgerond en door de Eerste Kamer nog niet behandeld.

Intussen is er geen medische reden meer om deze Spoedwet nog in stand te houden. Voorzover je in Nederland al van een democratie kunt spreken zou die onmiddellijk weer hersteld kunnen worden. Dat gebeurt echter niet. Waarom? En waarom moeten de individuele keuzevrijheid en de vrijheid van vereniging beperkt gehouden worden, ditmaal met behulp van een zogenaamd Corona-ToegangsBewijs? We kunnen misschien ervan uitgaan dat de regering zich genoodzaakt voelt een agenda uit te voeren, “omdat dat in Europees verband zo is afgesproken“. Oppositie ertegen betekent dan oppositie tegen de EU. Maar ook daarin schiet het narratief tekort: Denemarken, ook EU-lid, voert het Coronapaspoort niet in, terwijl in Litouwen het paspoort zelfs nodig is om in winkelcentra en grote supermarkten naar binnen te mogen. Er worden mensen (al of niet op staande voet) ontslagen, die aan het circus niet willen of kunnen meedoen. Dat komt dichtbij de “Cancel Culture“: het uitschakelen van (politieke) tegenstanders met “Berufsverbote“. Waar leidt deze discriminatie toe? Dat uiteindelijk een deel van de bevolking de “illegaliteit” ingaat? Gaan minderheden ont- en onderduiken? Het laat ondergetekende denken aan de spannende verhalen over overvallen op bon-administratiekantoren door “de illegaliteit” zo’n zeventig jaar geleden door knokploegen van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, 1942 – 1945). Omdat onderduikers ook moesten eten.

Het spook, dat deze regering heeft opgeroepen, komt wel erg dichtbij. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je je te weer kunt stellen? Jouw individuele vrijheid blijkt weerloos tegen de mening van “de meerderheid” (jawel, tussen aanghalingstekens), want je weet niet hoe je tegen hun machtig apparaat kunt weren, dat nu kwistig groenvinkjes uitdeelt aan degenen die gehoorzaam de regels opvolgen. Rechtszaak na rechtszaak wordt verloren door de strijders voor individuele vrijheid, omdat het “breed maatschappelijk belang” voor veel rechters kennelijk een hogere waarde vertegenwoordigt. dan grondrechten van individuen en minderheden. En dat breed maatschappelijk belang, “the greater good“, wordt via publieke communicatie overgebracht. Communicatie, die vroeger onverhuld propaganda zou zijn genoemd en waarvoor door de overheid specialisten in gedragsbeïnvoeding worden ingehuurd. Eermaals “deugdelijke” politieke partijen worden nu innerlijk verscheurd, omdat er vertegenwoordigers zitten die zeggen vanuit hun eigen, individuele, overwegingen te willen handelen. Het lijkt allemaal zinloos geworden. “Alles van waarde is weerloos“, schreef Lucebert erover. Misschien wilde Lucebert zeggen, dat je alles van waarde moet kunnen beschermen.

Er is nu een klimaat ontstaan waarin mensen ervan overtuigd raken dat je die bescherming maar beter niet aan de overheid moet overlaten. En daar staan we dan. Naakt. Want we hebben geloofd dat (hoge!) scholing, rechtvaardige belastingen, collectieve gezondheidszorg en collectieve ordehandhaving ons beschermen tegen ignorantie, tegen armoede, tegen ziektes en tegen chaos. Maar onze eigen aardappelen verbouwen, dat kunnen we niet meer. Geld, conditie en middelen om onszelf effectief te beschermen hebben we niet meer. Alles is aan de “publieke” diensten overgelaten. Leren om zelf vermogen te verwerven, om onszelf uit de armoede te verheffen en rijk te worden, om onze eigen gezondheid te beschermen en om de chaos uit ons leven te verdrijven is verdacht.

Net zoals het bestaan van slechte hygiëne gemakkelijk pest- cholera- en tyfusepidemiën tot gevolg kunnen hebben, is onze manier van leven ervoor verantwoordelijk dat we te weinig buiten in de frisse lucht komen, dat we lichamelijk verpappen en kwetsbaar zijn voor besmettelijke ziekten. En waarom?
Bijvoorbeeld ons excessief gebruik van slecht geventileerde massavervoermiddelen en de verpeste lucht die de meer gefortuneerde pendelaars op de autowegen inademen.
Bijvoorbeeld de grootschaligheid waarmee mensen naar kantoor drommen om (te lange) vergaderingen bij te kunnen wonen.
Bijvoorbeeld: we eten (houdbaar gemaakt) “convenience food”, omdat we geen tijd en energie hebben om verse waar op de markt in te kopen en we niet meer weten welke kruiden het lekkerst smaken.
Fair enough: dat allemaal is op zichzelf niet direkt te relateren aan de huidige gezondheidscrisis, maar toch, het is misschien een goede aanleiding om hier eens over na te denken.
De gezondheidsles van de Coronapandemie is misschien ook dat te veel mensen lijden onder een verzwakt immuunsysteem. Het wordt inmiddels ook duidelijk dat veel mensen een tekort aan mineralen zoals zink en magnesium hebben en aan Vitamine-D deficiëntie lijden en daardoor extra kwetsbaar zijn. En deze tekorten zijn direkt toe te wijzen aan ons collectieve levenspatroon: te weinig zon, te weinig verse groenten van de volle grond.
En waar de LP vooral op wijst: we leren ervan dat er veel en veel teveel aan de overheid is uitbesteed van wat iedereen veel beter zelf in eigen handen kan houden.

58 REACTIES

 1. en kijk nu eens naar de energiemarkt veroorzaakt door
  1) domheid?
  2) onvermogen?
  3 doelbewust aansturen op de ineenstorting?
  4) luisteren naar verkeerde partijen/regeringen etc.?
  5) niet vooraf kunnen beoordelen van uitkomsten t.a.v. hun handelen?
  6) het voor u/jouw/mij meest gunstige/maximale/optimale verdienmodel?

 2. Ik zou zeggen loop even naar uw volksvertegenwoordiger om de hoek. O jeempie, dat kan niet want die wonen voor het merendeel in Noord- en Zuid-Holland (61%) en staan in dienst van de politieke partijen.

  Geografische spreiding volksvertegenwoordigers:
  o Noord-Holland : 52 (35 %);
  o Zuid-Holland : 39 (26 %);
  o Rest : 59 (39 %)

  Link: https://www.parlement.com/id/vlfkldqdjwmw/prognose_samenstelling_tweede_kamer_na

  Bovendien is het volk h.e.l.e.m.a.a.l n.i.e.t geïnteresseerd in verkiezingen op hun machtsbasis; de gemeenteraadsverkiezingen (gezien het lage opkomstpercentage). Nog afgezien van het feit dat ook deze verkiezingen worden gedomineerd door de politieke (kartel)partijen.

  Volgend jaar 16 maart 2022 is er weer zo’n ceremonieel rondje.

  Vragen aan de schrijver van het libertair perspectief:
  o Maakt u onderdeel uit van het strategisch team van de Libertarische beweging Nederland?
  o Hoe komt het dat u in de analyse fase blijven hangen?
  o Erkent u de vooraanstaande rol van gemeenteraadsverkiezingen voor het volk?
  o Wat is uw doelstelling v.w.b. de gemeenteraadsverkiezingen 2022?
  o Hanteert u een marketingplan dat aansluit bij uw doelstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022?

  • @Voight-Kampff
   Volgens mij stel je goede vragen. Ik ben niet de auteur van dit artikel maar deze vragen verdienen een antwoord.
   1] Er is geen centraal strategisch team. Je hebt het libertarische centrum, de libertarische partij, Mises NL, Jonge libertariers en andere initiatieven. Ik denk dat een semi – anarchistische benadering waarde heeft, een bende horzels die de staat van alle kanten aanvalt. Op alle manieren. De staat is niet flexibel en kan zich wel verdedigen tegen een gecentraliseerde gerichte aanval. Maar niet tegen een aanval op vele fronten. Een centrale strategie van de oppositie werkt in het voordeel van de staat. Guerrilla is de beste tactiek in asymmetrische conflicten waar de tegenstander van de staat veel minder middelen heeft. Oproepen en pogingen tot coordinatie van de oppositie zijn volgens mij in het voordeel van de staat.
   2] Een artikel dat alles behandelt is te lang en wordt al snel onleesbaar dus ik kan begrijpen dat de auteur soms oplossing gerichte artikelen schrijft en soms analyseert. Ik vermoed dat ik weet wie de auteur is, en deze persoon heeft wel degelijk een strategische visie.
   3] Deze vraag beantwoord ik vanuit de LP, volgens mij wil de LP deelnemen in Amsterdam. Veel nieuw gevormde gemeentes zijn volgens mij wanproducten samengebracht vanuit een misplaatste centralisatie gedachte. De burger heeft volgens mij niets met die fusiegemeentes. En daarmee is wederom een stuk democratie de nek omgedraaid. Een bron van staatskundige vernieuwing, belangrijkere positie voor de gemeentes, is ontkracht / verkracht.
   4] Weet ik niet, snap de strategie van de LP hier niet. Een analyse op objectieve criteria, succesfactoren, zou volgens mij niet op Amsterdam uitkomen. Ik zou het veel kleiner zoeken, er zijn gemeentes waar voorheen 1,5 % op de LP stemde, niet veel, maar als je daar maximaal op inzet zou ergens een zeteltje mogelijk zijn. Als je een grote stad wenst, kies dan Rotterdam, dat is de stad waar nieuwe initiatieven (“rechtse” initiatieven) gelukt zijn.
   5] Geen idee wat de LP als marketing plan heeft. Snap de keuze voor Amsterdam niet. Je hebt heel veel concurrentie en het is een erg linkse stad.

   • Amsterdam is wel altijd ook een stad van vrijheid geweest hé. Misschien dat ze daarom die locatie kiezen ?

  • Libertair Perspectie beoogt Libertair gedachtengoed uit te dragen. Je terechte vragen en suggesties kun je het best bij het bestuur van de LP neerleggen. Je kunt er trouwens ook over meepraten tijdens de ALV op 6 november 2021. Kandidaten voor de gemeenteraden kunnen zich altijd melden.

 3. De mens zal kwetsbaarheden blijven produceren. Welke doelen hij ook kiest, welke wegen hij ook bewandelt, hoe hij zijn leven ook inricht. De truc is geen leed toe te voegen. Althans de mens de illusie te geven of wellicht beter de illusie te laten dat hij de dirigent van zijn leven is. De constante bemoeienis van de overheid ontneemt de mens die illusie. De overheid als verspreider van geluk werkt niet.

 4. Niet zo lang geleden vonden velen het een goed idee de gaskraan in Groningen dicht (er) te draaien. Vandaag denken veel mensen daar anders over. Kolencentrales dicht? Misschien toch maar beter van niet. “The brain may be important but the stomach is still in charge” sprak Snoopy.

 5. GEFABRICEERDE KWETSBAARHEID
  Bijna een half miljoen Amerikanen overleden de afgelopen twee decennia aan zware pijnstillers, nog eens miljoenen raakten verslaafd. De geheimzinnige familie Sackler, van wie de naam jarenlang prijkte op de gevels van prominente universiteiten en musea, verdiende er met haar farmabedrijf Purdue een fortuin aan. Journalist Patrick Radden Keefe ontrafelde hoe de Sacklers generaties lang een systeem van grenzeloos kapitalisme naar hun hand wisten te zetten. ‘Het is schokkend wat er wél legaal is.’

  • Grenzeloos socialisme levert net zoveel schade op. Grappig dat veel dingen worden gekoppeld aan een bepaald systeem of politiek of ideologie. Het aardige van de wet van behoud van ellende is nu juist dat die dingen er niet toe doen.

 6. De gezondheidszorg is juist geprivatiseerd.

  Alhoewel. De gezondheidszorg werkt niet op basis van libertarische principes. Dat wil zeggen, het is niet slechts een dienst als alle andere diensten. Waar je gebruik van kan maken, of niet.

  Nee, het is iets waar we collectief voor betalen onder dwang (socialisme) maar waarvan de winsten privaat zijn (kapitalisme)

  Het westen heeft wat van Ayan Rands retoriek over ondernemerschap en eigen verantwoording overgenomen, maar heeft het niet consistent doorgezet en dat is dan neoliberalisme (zo zie ik het).

  Je moet een zorgverzekering….Maar de winst van de zorg gaat naar een of andere corrupte manager (die de juiste vrienden had). Dit systeem kan je collectivisme noemen. Dat ligt aan je perceptie van dat woord

  Het is geen socialisme, want dan zou het in ieder geval meer gestructureerd vormgegeven zijn en zou iedereen zijn aandeel krijgen. Maar het is ook geen vrije markt, want dan kunnen klanten zo’n zorgaanbieder laten vallen.

  Het is verrot staatskapitalisme. En welke politieke systeem ging nog meer uit van staatskapitalisme? Oja, dat was het fascisme. (waarmee ik niet zeg dat NL fascistisch is). Wel heeft het er trekjes van.

  Nog iets. Het hele corona verhaal ging over de IC….Deze IC hebben ze niet opgeschaald. Maar er waren wel miljarden voor KLM. Evenementen konden niet door gaan, maar er is wel ruimte voor allerlei race feesten in Zandvoort.

  IC is niet opgeschaald, maar er komen 5000 boa’s bij. Ik heb hier echt geen goed gevoel over. Ik liep net buiten en zag weer zo’n grote groep boa’s langs waggelen. Grondwettelijk mag dat niet eens, die boa’s, geloof ik. Het zijn immers geen bevoegde politiemensen, maar krijgen wel de taken van de politie

  Mensen zeggen : het valt wel mee in NL. NL is geen dictatuur. Het punt met dictaturen, is dat ze niet altijd per se via een revolutie of coupe ontstaan. Ze kunnen ook stapje, voor stapje voor stapje voor stapje ontstaan. Sluimerend. Straks hebben we Rutte zes, bijvoorbeeld.

  Zo’n spoedwet is ook een voorbeeld. Er is nu een ramp, zeggen ze. Iets dat sowieso al discutabel is, maar dat is dan gewoon zo vind men. En daarom mag er dan een spoedwet komen, wat eigenlijk inhoud dat je hele rechtstaat/democratie (waar ze zo in geloofde) uitgeschakeld is, voor zolang het duurt. Want dat zie je nu ook al hé. Je kan constructies makkelijk afbreken, maar kan je ze weer opbouwen? Politici geven dan na corona ineens hun macht op? We zien nu dat ze dit niet doen

  Het verhaal lijkt een beetje op chantage. Crimineel zegt tegen vastgoed figuur : er is een groot probleem en jij ziet dat niet, maar ik wel, want ik zit in de kringen. En als je mij maar veel betaald, los ik het op

  Er is een groot medisch probleem. Jullie zien dat niet, maar ik wel. Maar als je álles doet wat ik zeg, komt het wel goed. Het is dezelfde machtspolitiek, maar op grote schaal.

  5000 boa’s erbij. Spoedwetten? Demissionaire premiers, die allemaal wetten aan hun laars lappen? QR codes? Mensen die kritisch zijn, worden verketterd op sociale media? Geen perspectief voor jonge mensen?

  Het gaat allemaal een dictatoriale kant op. Ik denk dat we naar een centrale EU gaan. NL word opgeofferd en gaat op in de EU.

   • Dat zou technisch gezien kunnen kloppen. De nationale overheden kunnen wel wat aan de prijs doen. Alle heffingen op nul zetten.

  • De zorg is niet geprivatiseerd. Het aantal medicijnen studenten wordt bepaald. En dus zijn artsen schaars en dus duur. Op verzekeringspremie wordt geconcurreerd. Terwijl het product niet vrij is om te bepalen. Onmogelijk om zo’n bedrijf goed te runnen.

   • Ik snap je punt

    Daarom zeg ik dus. Het is een soort van half kapitalistisch, half socialisme. En daar gaat het steeds mis

    Het is in de kern een staatsaangelegenheid. Maar toch ook weer niet. En daar loopt het dan op vast

    Weetje wat het punt is. Ok, als je socialisme doet, heb je nadelen en voordelen van dat specifieke systeem (even los van wat je ervan vind)

    Als je kapitalisme hebt, heb je daar de voordelen en nadelen. Maar die afweging maak je dan.

    Maar als je staatskapitalisme doet, heb je alleen maar nadelen, geen voordelen.

    Dus ze kunnen nu twee kanten op. Of doorzetten en helemaal 100 procent privatiseren (zullen ze nooit doen)

    Of een stapje terug doen en weer terug naar sociaal democratische verzorgingsstaat structuren (jaren zeventig etc)

    (iets dat ze ook niet gaan doen) (de SP heeft 4 zetels ofzo)

    Daarom denk ik dat de cultuur in een soort identiteitscrisis zit.

   • Weetje wat het punt is. Ok, als je socialisme doet, heb je nadelen en voordelen van dat specifieke systeem (even los van wat je ervan vind). Inderdaad.

    Als je kapitalisme hebt, heb je daar de voordelen en nadelen. Maar die afweging maak je dan. Mee eens.

    Maar als je staatskapitalisme doet, heb je alleen maar nadelen, geen voordelen. Hier wordt ongetwijfeld anders over gedacht.

    Het zou best weleens een identiteitscrises kunnen zijn waar het westen in verkeert.

   • De jaren zeventig oliecrisis leidde tot neoliberalisme in de jaren 80. Maar dit liberalisme is nooit echt consistent door gezet. Je hebt bijvoorbeeld niet écht markten in al die cruciale sectoren. Maar je hebt ook geen verzorgingsstaat. Je zit dan in een soort niemandsland. Niet Keynesiaans, niet écht libertair, niets.

    Neoliberalen probeerde in de jaren 80 de macht over te nemen, maar het is ze niet gelukt om hun theoretische maatschappij werkelijkheid te maken.

    Je ziet het dan ook op de woningmarkt. Je wilt liberalisme? Ok, laten we dan nu eindeloos flats bouwen.

    Nee, zo ver moeten we nou ook weer niet moeten gaan, zeggen de regenten en politici dan.

    Dat is een voorbeeld van die identiteitscrisis.

    Ze willen geen volkshuisvesting, want dat vinden ze ouderwets en ‘communistisch’. Maar ze willen het beest van de vrije markt ook niet écht los laten, want ze zijn bang voor de gevolgen. Straks word Nederland lelijk, door al die flats.

    Het is zwabberend, vaag beleid. Misschien kan je zeggen, dat we sinds de 70’s oliecrisis, in een soort ideologische oorlog beland zijn, die nog niet definitief gewonnen is.

    Iets als de SP zegt : terug naar volkshuisvesting!!

    De LP zegt : nu doorzetten, doordrukken, huizen bouwen !!

    En de regerende middenpartijen doen het allebei niet, maar zorgen vooral dat ze zelf in de prijzen vallen en/of er beter van worden. Zij geven niets om socialisme, of libertarisme, of consistentie. Ze willen gewoon aan de macht zijn en geld verdienen in de politiek en zorgen dat hun kinderen ook een baantje krijgen ergens.

    Dit is ongeveer mijn analyse.

   • Misschien gaat het wel over ownership. Wie is de eindverantwoordelijke? Het parlement is zijn rol van wetgever/controleur? Of de uitvoerder? Omwille van het imago wil geen van beide instituties de eindverantwoordelijkheid dragen. Is onder meer zichtbaar bij de affaire rond de toeslagen. De wetgeving terzake is door het parlement goedgekeurd. Dat het een draak van een wet was, was bekend. Het parlement is ook akkoord gegaan met de omkering van de bewijslast. Een staatsrechtelijke draak. Wel neemt het parlement de uitvoerder de maat. De uitvoerder vlucht in een miljoen miljard excuses. We zitten opgescheept met pleasers, niet met leiders. Misschien maar goed ook. Wellicht was de schade als dat anders was nog wel veel groter.

   • Wie is de eindverantwoordelijke?

    Ja, precies

    Ambtenaren krijgen dikke salarissen, maar als iets mis gaat zijn ze nooit verantwoordelijk. Ze dekken zichzelf in

    In de zorg, wie is er in de zorg verantwoordelijk? Als het goed is, zeggen de managers dat dat door hen komt. Als het slecht gaat, kwam dat door de staat.

    Als het goed gaat, zegt de staat dat het door hen kwam. Als het slecht gaat, kwam het door de managers.

    Het is dus een kluwen. Iedereen probeert zijn eigen hachje te redden.

    De staat is chaos

    Anarchie is orde.

    Vandaar ook de ronde cirkel om de A heen. Die cirkel staat voor orde, die uit de wanorde voortkomt.

  • “Daarom denk ik dat de cultuur in een soort identiteitscrisis zit.”

   Vraagje Nayo: definitie cultuur?

   • De cultuur

    In deze discussie, context, bedoel ik cultuur als manier van denken. De ideologie die mensen aanhangen. De manier waarop mensen naar de wereld kijken. Het is niet de juiste manier om dat woord te gebruiken, maar dat bedoelde ik ermee

    Vraagje Nayo: wat is dan de onderliggende probleemstelling?

    Wat bedoel je precies?

    Ik denk dat de oliecrisis in de jaren 70, leidde tot een culturele/ideologische crisis. Liberalen probeerde de crisis te gebruiken om de wereld te herstructureren. Maar deze machtsovername is niet helemaal gelukt.

    Het onderliggende probleem in deze tijd, is denk ik ideologische inconsistentie. Vervreemding, een vertrouwenscrisis, cynisme, criminaliteit onder ‘de jeugd’.

    En ik denk dat pressiegroepen als het WEF daar dan gebruik van maken. Zij hebben wel een consistent verhaal en willen dat nu opleggen. Dit doen ze dan geruisloos.

    Zij zeggen : Nederland heeft gefaald, nu gaan we Europa een progressieve grootmacht maken. Net zoiets als China, maar dan meer woke en groen en modern etc.

    Vergeet niet. Veel van die wereldleiders snuiven veel coke. En je weet wat coke met je doet hé. Je krijgt er grootheidswanen van. Dat is ook een onderliggend probleem. WEF mensen, geloven echt in de wilde plannen die ze bedenken, omdat ze helemaal doorgesnoven zijn.

   • Dat coke verhaal is een side note.

    Maar ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Veel topambtenaren, beleidsmakers, regenten, politici, gebruiken cocaïne, om ’te functioneren’. En we weten wat dit met je doet. Je kan niet meer helder denken. Van die Hugo weten we dat hij snuift. Dat verklaart zijn grootheidswaan en narcisme.

    Coke is heel verslavend en in kringen van ‘winners’ is het gebruikelijk dat je het gebruikt. Maar je persoonlijkheid veranderd erdoor. Je verliest empathie en realiteitszin. Ik kende wel mensen die het veel gebruikte. Gevaarlijke mensen.

   • “In deze discussie, context, bedoel ik cultuur als manier van denken.”

    Deze discussie heeft betrekking op staatsinrichting. Cultuur in staatsinrichting heeft betrekking op omgangsvormen. M.a.w. hoe gaan we met elkaar om in de Nederlandse rechtstaat? Hoe we met elkaar omgaan staat beschreven in de grondwet (is geen wet) en in nationale wetten. De rest is onzin. Ook de “manier van denken”. Als we gaan discussiëren over hoe iedereen denkt over omgangsvormen dan krijgen we straks 17 mio versies. U begrijpt zonder twijfel dat dit ondoenlijk is.

    Dus, Nederlandse cultuur in staatsrechtelijke zin = grondwet + nationale wetten.

   • Een ander

    Ik weet wat corporatisme is, ik ken die term natuurlijk…

    Punt is alleen, dat het de bedoeling was/is van liberale ideologen, om voorbij dat corporatisme te gaan. Dit is alleen niet gelukt. Het blijft vastzitten in een corporatisme

    Waarop de socialisten zeggen : doe een stapje terug

    en de liberalen zeggen: nu doorzetten !!

    Het is dus getouwtrek

   • Zij zeggen : Nederland heeft gefaald

    Nee, zij zeggen, Europa heeft gefaald en word bedreigd door andere wereldmachten

    Althans, ik denk dat dit erachter zit

  • “Dit is ongeveer mijn analyse.”

   Vraagje Nayo: wat is dan de onderliggende probleemstelling?

   • Vrijheid..het EIGEN leven kunnen leiden, soeverein, zonder een bestuurlijk waterhoofd!

   • Peter, u beschrijft een doelstelling en géén probleemstelling!

   • Andersom! Vrijheid is geen doel het hebben is voor de beschavingscultus het probleem..zelfredzaam, onafhankelijk geen poppenkast..maar uw doctrine zit vuist diep, alleen 1 probleem, het is uw eigen vuist!

   • Peter, ik redeneer in systemen en u in “vuist diep”. Ik heb geen idee waar u het over heeft. Dus, ik stel voor dat u zich dan maar verdiept in de systeemtheorie (input, transport, conversie, opslag en output)!

    Lijkt u dat wat?

   • Als in…shit in shit out..u bent werkelijk hardleers met uw systemen. Mogelijk zo diep gespoeld dat de werkelijkheid van bestuur en systemen in welke vorm dan ook het individu vernietigd en dit u ontgaat, dat komt nooit meer goed.

   • Nee Voight, grondrechten in en vrijheid word afgenomen out. Daarom mijn stelling..ik deponeer nogmaals….Een ieder is vrij geboren! Niks kan dat ongedaan maken het toekennen van grondrechten is die vrijheid overnemen. Dat kan niet!

   • Peter, ik zet deze infantiel discussie voort omdat er wellicht een lezer is die er wat aan heeft. U begrijpt er werkelijk helemaal niets van met die herhaalde betekenisloze kreet van vrijheid.

    U beweert “Niks kan dat ongedaan maken”, terwijl de oligarchie i.s.m. de politiek uw vrijheid heeft afgenomen. Of heeft u moeite met he verwerken van deze informatie!?

    Dus, ik zeg nogmaals dat grondrechten niet worden toegekend, maar dat taken worden gedelegeerd aan bestuur en rechtspraak. Het volk blijft middels het volksgezag haar vrijheid bewaken.

   • Voight, ja nee sorry is mijn fout natuurlijk. Dus het hebben van een principe is betekenisloos nou dat beloofd weer wat. En infantiel, laag iq, scholing kom op zeg ..en we waren net vrinden. Het is vrij of dood…blijft moeilijk dat kiezen, geen uitruil op dit vlak het valse geloof dat een ander mag heersen over de horige middels trucks verkoop je maar ergens anders! Op de Kermis!

   • “Dus het hebben van een principe is betekenisloos”

    Welnee, het hebben van een onuitgewerkt principe is betekenisloos! U dient te begrijpen dat vrijheid een inhoudsloos begrip is. Het is géén natuurverschijnsel en ook géén tangible. Het is niets. Het bestaat niet, tenzij georganiseerd en gecontroleerd door het volk (waarvan een gedeelte overigens óók corrupt of gecorrumpeerd is).

   • Voight Luister vrind..ik vind het werkelijk vreselijk voor je dat je vrijheid nooit gekend hebt en ik begrijp nu je lijdensweg…hij word tastbaarder. We zullen terug gaan naar het begin om deze duizendknoop te ontrafelen. Mogelijk werkt u fantasie nog…kunt u deze aanraken met uw handen? Nee..maar het is/was er wel. En nu Vrijheid..maakt u zelf in een principieel proces ook keuzes?..ja het is er..nee u bent er nog niet aan toe..de Vrijheid om deze in uw georganiseerde wereld toe te laten.

    later meer!

  • “Alhoewel. De gezondheidszorg werkt niet op basis van libertarische principes. Dat wil zeggen, het is niet slechts een dienst als alle andere diensten. Waar je gebruik van kan maken, of niet.

   Nee, het is iets waar we collectief voor betalen onder dwang (socialisme) maar waarvan de winsten privaat zijn (kapitalisme)”

   Lees je nou eens in, dat is dus corporatisme

   • Een ander

    Ik weet wat corporatisme is, ik ken die term natuurlijk…

    Punt is alleen, dat het de bedoeling was/is van liberale ideologen, om voorbij dat corporatisme te gaan. Dit is alleen niet gelukt. Het blijft vastzitten in een corporatisme

    Waarop de socialisten zeggen : doe een stapje terug

    en de liberalen zeggen: nu doorzetten !!

    Het is dus getouwtrek

    Beleidsmakers vingen indirect iets op van Rand en Rothbard en paste het een beetje toe. Maar ook niet teveel en dan krijg je dus corporatisme

   • @ Peter, idd van nature heeft een boreling het recht op zelfbeschikking, op vrijheid. De grondwet legt vast dat overheidsdienaren dat te respecteren hebben.

   • @Bertuz En werkt dat al een beetje? Iets van geschiedenis en herhaling….dat kan je alleen zelf borgen … Ik snap ’t wel alleen het heeft nog nooit gewerkt en zal dat ook niet door de belangen, bezit en begeerte en hele vieze zwarte macht. (ik hoop dat de reactie goed land qua plaats)

  • Peter, vrijheid bestaat niet!!

   Vrijheid moet georganiseerd worden. Het volk organiseert vrijheid via het volksgezag en doet dat via delegatie van de gescheiden taken van bestuur en rechtspraak. Deze beide taken zijn gescheiden, omdat alleen een volslagen debiel gelooft dat het volk niet corrupt is. Dus de taken worden uitbesteed en niet de verantwoordelijkheid voor deze taken. Op zich niet moeilijk te organiseren. Echter wel voor een incompetente en geïndoctrineerd slaaf. Maak jezelf maar wijs dat je vrij bent. Ik heb geen enkele illusie dat ik wie dan ook kan verheffen. U bent uw hele leven al onderworpen en meent nog steeds dat vrijheid aan komt waaien. Wat een armoede.

   • Peter, ik geloof juist niét in de natiestaat. Ik beweer dat lokalisme de enige wijze is om vrijheid te organiseren en dat federalisme de enige organisatievorm is om de vijand buiten te houden (want groot genoeg). En dit alles vanuit het principe dat als vrijheid niet is georganiseerd er altijd wel een sterke partij komt bovendrijven.

   • Voight, Nu u weet dat ’t geen reet uitmaakt hoe u de verzameling noemt natie tot bataafs er is een bovenklasse welke regisseert. Daar waait de wind keihard doorheen, daar slaat de hagel de gaten in daar helpt alleen vrijheid tegen! huh lokalisme als loco is me. Kleine samenwerkende groepen op basis van vrijwilligheid..ja..tja..zonder leiders of een afdwingbare groepscultus…misschien.. U hoort nog van me.

  • Peter, we dienen m.i. uit te gaan van twee principes:
   1. Vrijheid bestaat niet als het niet is georganiseerd;
   2. Zet twee mensen bij elkaar en vroeg of laat gaan ze ruzie maken.

   Dit betekent dat er geen vrijheid mogelijk is zonder organisatie. De kleinste groep is één mens. Echter, die groep is te klein om vrijheid te verdedigen en waarborgen.

   Trouwens mooie zin over wind en hagel!

   • Voight..nou nog 1 dan…

    1. Vrijheid bestaat niet als het niet is georganiseerd
    a. organiseren dood de vrijheid!
    2. Zet twee mensen bij elkaar en vroeg of laat gaan ze ruzie maken
    a. ja kan..is dat erg? nap als principe ondervangt dat het niet uit de hand loopt

    Daarbij staat het een ieder VRIJ om een afweging te maken om wel/geen ruzie te maken.
    U mag mijn mooie of niet mooie zinnen naar eigen inzicht gebruiken en/of recyclen dat staat u geheel vrij!

 7. Ook hier wordt kwetsbaarheid geproduceerd. In meerdere opzichten. Namelijk in de vorm van verdeeldheid en inzage in je kaarten.

 8. Direkt als de boeren weggepest zijn door WNO, dan kunnen de elite hun gif verder over de wereld bevolking verspreiden, zie Amazonegebieden al;s voorbeeld waarbij glysofaat zijn werk al decennia gedaan heeft.
  Oproep aan de bevolking:Kom op voor de boeren, want deze kunnen nog redden wat er te redden is.

  • Gisteren was er een arts op de tv bij Jinek als ik het wel heb. Het ging over parkinson. Er is een sterke aanwijzing dat het gebruik van gif in de landbouw leidt tot parkinson. Ik vrees het ergste voor de landbouw. In elk geval voor de wijze waarop er geproduceerd wordt. De boeren zullen er wel op worden aangekeken.

  • Maar Bertuz

   Is het gebruik van gif niet gewoon toegestaan in de door het libertarisme geliefde vrije markt?

   Het libertarisme kan het gebruik van gif niet tackelen.

   • Het gif is door de overheid voor gebruik goedgekeurd. Ten tweede, is gif spuiten een daad van agressie. Geen idee waar u het over heeft. Vrije markt betekent niet dat alles geoorloofd is. En dat weet u ook wel.

  • Bertuz

   ik las verkeerd, dus laat maar zitten. Mijn fout. Dacht dat ze een ander soort gif bedoelde

 9. wegens gebrek aan gas zijn wij niet instaat de gasturbine rond te laten draaien, veel plezier toegewenst tijdens uw koude dagen.
  geen gas is is geen electra is geen draaiende cv-pomp of koeling bij uw super
  ik heb net een houtkacheltje & butgasheater geschikt voor de butagasfles gekocht.
  ben nu bezit mn opslagplaats geschikt uit te ruimen voor opslag 10 flessen.
  bedankt buur voor de tip
  nood breekt wet, toch

Comments are closed.