Het klimaat staat al een tijdje niet meer zoveel in de schijnwerpers. Wellicht omdat er steeds duidelijker wordt dat de doemvoorspellingen minder slecht uitpakken, maar ook dat er nog steeds nieuwe inzichten bewijzen dat het allemaal wat overdreven gebracht werd. De zeespiegel heeft de al 20 jaar voorspelde overstroming van Zuidzee eilanden, nog steeds niet verzwolgen. Of het koudste  half jaar ooit op de Zuid Pool

Pijnlijk wordt het dat we vlak voor de winter, de laagste gasreserves ooit en van Europa hebben. (waarschijnlijk omdat de verantwoordelijken zo overtuigd zijn van temperatuurstijging?). Dus bij een dreigend tekort, gaan we de hoofdprijs betalen. Waarbij de gloeiende overbelaste elektriciteitskabels uw fornuis en gloeikacheltje waarschijnlijk ook niet aankunnen.

Onder druk van Urgenda en de rechter, vergroent Shell door voor miljarden gasreserves in de VS te verkopen. Prachtig toch? Maar vraagt niemand zich af of de koper die er net miljarden voor betaalde, dat gas dan niet versneld zou gaan winnen? En wat is dan het nut van deze Shell actie, voor het wereldwijde klimaat?

Een tijdje terug werd in het economen vakblad ESB Promotiebespreking: Roweno Heijmans Roweno Heijmans geschreven (betaalmuur)

De EU heeft als ambitie om Europa klimaatneutraal te maken. In zijn promotieonderzoek laat Roweno Heijmans echter zien dat door de manier waarop de EU Emissions Trading Scheme is ingericht de totale uitstoot van broeikasgassen juist kan toenemen.

Al ruim daarvoor schreven wij al over Björn Lomborg: met zijn artikel tegen de NYTimes ‘

in dat geval hebben we geld uitgegeven dat ergens anders veel beter had gerendeerd. Dit is één van kernpunten van Björn Lomborg, zie de link: je kunt iedere euro maar één keer uitgeven. ‘Uitvoering van het Parijs Akkoord zou leiden tot 4% méér armoe in de wereld,’ was de conclusie van een studie van Lomborg in 2019.

Ziende blind, horende doof, maar vooral: er is eenmaal een klimaat afslag genomen en sindsdien hoeven we niet meer naar feiten, nieuwe inzichten of dubbel check van de eerste resultaten en nut van al die genomen maatregelen te kijken.

En de kabinetsformatie? Daar is een nieuwe truc bedacht, gezien de al zeer hoge belastingdruk is het lastig om al die miljarden aan leuke dingen voor het klimaat via nog hogere belastingen te vangen. Niet getreurd, we gaan het lenen! Dan hoeven we het nu niet te belasten. Leuk gevonden, in dit geval komt de rekening letterlijk na de zondvloed: te betalen door onze kinderen. Hee, moesten we het klimaat niet tegenhouden vanwege onze kinderen?

18 REACTIES

 1. Het is geen incompetentie. Natuurlijk weten de politieke leiders dat mensen het klimaat niet kunnen managen en dat de maatregelen genomen in NL of in Europa niets uitmaken. Het maakt allemaal deel uit van the great reset. Daarom moet eerst de huidige economische orde kapot, zodat deze vervangen kan worden door een andere. Ik neem aan dat de beslissers aan de top wel weten dat er geen grondstoffentekorten zijn, of overbevolkingsproblemen. Echter, als de trend doorzet, dan zullen die er op enig moment onherroepelijk komen. Vandaar dat tijdig ingrijpen gewenst is en grensoverschrijdende problemen zijn hij uitstek geschikt om de slagkracht van supranationale organisaties te versterken. Ik denk dat je de klimaathysterie in dat licht moet zien.

 2. Klimaatverandering bestaat sinds jaar en dag. De vraag is hoe dit gebruikt wordt door de belangengroeperingen. De NGO’s ontvangen meer subsidie, de overheid ontvangt meer belastinggeld, Europa krijgt meer invloed op landen etc. Klimaatverandering is een prachtige en nutte agenda om vooral meer controle en geld binnen te halen.
  Als je de vraag stelt, wat hebben jullie nu eigenlijk bereikt met al de regels en geld? Je krijgt geen antwoord, alleen maar domme opmerkingen en vooral de reactie het niet goed genoeg.
  Het is een verdienmodel en een machtsmodel.

  • Klimaatverandering is een nieuw verdienmodel; Al Gore is er stinkend rijk van geworden.

  • Maar is het niet óók zo, dat de mensen aan de opwarming bijdragen ? Door C02 uitstoot ?

   En is het niet een kwestie van : De aarde warmt op.

   Links zegt : door de industrie

   Rechts zegt : onzin, dit is normaal

   Maar misschien tasten ze beide in het duister. Misschien heeft rechts gelijk, misschien heeft links gelijk.

   Kan je dan niet beter het zekere voor het onzekere nemen? Áls het zo is dat mensen de boel vervuilen, moeten we dan niet op een of andere manier overgaan op groene energie

   Dan is vervolgens de vraag, hoe doen we dat op een niet autoritaire ’top down’ manier?

   En daar wordt het heel lastig, omdat ‘onze’ regeringen dit voornamelijk willen doordrukken.

   • Rechts zegt

    Wij kunnen wel onze industrie afbouwen en overgaan op groen, maar vervolgens gaan India en China en Rusland gewoon door met de kolen etc.

    Hier heeft men natuurlijk een punt

    Men zegt, we verzwakken onszelf op het wereldtoneel

    Links zal zeggen : iemand moet toch ergens beginnen. De urgentie is zo groot, het roer moet nu om en iemand moet beginnen

    Weetje wat mijn punt is

    Dezelfde mensen die zeggen dat we allemaal dood gaan door klimaatrampen, in de toekomst, zeggen dat je niet mag niezen. En dat mannen vrouwen zijn en dat we allemaal in lockdown moeten, omdat Rutte dat zegt en dat witte mensen geen boeken van zwarte mensen mogen lezen.

    Dus dan denk ik, hun klimaat verhaal zal ook wel onzin zijn.

    Maar, ik weet het niet. Het zou kunnen dat men hier wel een punt heeft en dat er omtrent klimaat wel urgentie is

    Het is een moeilijke puzzel.

    In principe kan libertarisme en/of anarchisme samengaan met een ecologische focus. Maar het zal niet libertair worden, de groene agenda. Het zal heel erg autoritair worden. Iemand als Kaag, is een extreem autoritair persoon. Als zij eenmaal aan de macht zijn (de WEF/D66/Biden kliek) gaat er wel meer verboden worden, dan alleen kolen. Autoritarisme heeft meerdere gezichten.

  • Je kan het zo zien

   Links zegt : vervuiling komt door de mens

   Rechts zegt : Dit hoort zo, dit is normaal

   Waarop ik dan zeg : ik neem het zekere voor het onzekere en ga voortaan met de fiets en/of pas mijn leven aan. Ik koop bijvoorbeeld alleen biologische producten. Ik koop geen nieuwe kleren meer.

   Dan weet ik dat sommige libertariers hier meteen een woedeaanval zullen krijgen, een mental breakdown. Maar het is allemaal niet zo zwart/wit.

   Men zegt, regeringen en industrieën zien het als een verdienmodel. Uiteraard. Uiteraard word er meteen ook misbruik gemaakt van de situatie. Maar betekend dat, dat er totaal geen urgentie is?

   Natuurlijk grijpen machthebbers het groene verhaal aan, om controle op te voeren. Maar maakt dat, dat er totaal geen klimaatproblemen zijn?

   En als die klimaatproblemen er zijn. Hoe lost libertarisme dat dan op ?

   Ik studeerde geen klimaatwetenschappen. Ik kan dus geen diepgaande meningen over deze thema’s hebben.

   • Men zegt, regeringen en industrieën zien het klimaat verhaal als een verdienmodel.

 3. Klimaatopwarming is getransformeerd tot klimaatverandering. Daar kun je tenminste alle kanten mee op. Virrussen en klimaat het past alles zo haarfijn richting “you own nothing, and will be happy” agenda. Schijnbaar begrijpen velen niet dat dit niets meer bezitten en laat het vrolijk zijn maar achterwege, betekent; dood of slaaf, tijdelijk houdbare basiscredits, krom werken en verdienen van (funny) credits
  en privileges, zoals een keer een stukje (kweek)vlees of vakantietje.

  https://mobile.twitter.com/fmeeus1/status/1421836164374347777

  • Toch vreemd, hoeveel 17 miljoen nonsense mensen ook doen voor het klimaat, het is nooit genoeg en wat Nederland ook bijdraagt, het is nooit goed. Met alle genomen klimaatmaatregelen is het land nooit wezenlijk vooruit gegaan en ligt de Nederlandse economie met alle maatregelen aan een steeds zwaarder wordende loden kogel, de begrenzer, en lijkt er eenzelfde tendens met loden kogel in heel Europa. Als rechtgeaarde complotdenker en ik lees dat meer dan een miljard Chinezen schijt hebben aan het klimaat, China gooit kolenmijnen weer open: Nederlandse CO2-besparing gaat in rook op, dan riekt dit nemen van de meest idiote klimaatmaatregelen, naar begrenzen en vooral naar het saboteren van de Europese economie. De-wereldmacht-bereiken-door-de-concurrentie-om-zeep te-helpen-als-het-op-faire-basis-niet-gaat methode? Hetzelfde geldt voor het platspuiten en daarme vezwakken of stuurbaar maken van de Europese bevolking. Weet, is ver gezocht, maar de draak het gele gevaar, is niet alleen een streber en harde werker, maar ook slimmer dan de rest.

   En waarom lopen de VS zionisten daar de deur plat en zijn ze zo euforisch over China als wereldmacht en -leider?

 4. Eerst noemde ze het Klimaat opwarming, toen dat niet zo duidelijk werd, die opwarming,hebben ze er Klimaat verandering van gemaakt. Ook dat maakt niet zo’n indruk dus nu noemen ze het Klimaat crisis.
  Die jojo’s hebben 87 voorspellingen gedaan aangaande het klimaat en er is er GEEN EEN uitgekomen!

  *** het nieuwe spamfilter werkt een stuk beter, toch is uw reactie in de spambak geraakt, bij deze hersteld ***

  • @Doc

   Klimaatcrisis, bekt goed. Ga contact zoeken met een klimaatopperhoofd en geestbedorven hysterische Ietje van de propagande- en marketingafdeling van de communistische klimaatextremisten en zal vragen wat ze vindt van het woord “klimaatholocaust” o.i.d. Er moet goed en strak gespeeld worden op de gevoelens van de afgespoten menigte en hoe harder de woorden gekozen en weggezet in de klimaatmarkt, hoe meer de klimaatwaanzin door het sterretje naar binnen floept.

   Blijf met steeds grotere verbazing aanschouwen hoe eenvoudig de levensmoeie mensheid de door de cabal georganiseerde ondergang accepteert en zich met vreugde en zang diep tot aan de wortel laat nemen. De 85% mens reageert afwijzend en lethargisch op wezenlijke en feitelijke waarheden, bijv de gifspuit van Hugo, no problemo, maar laten zich met leugens bang maken voor van alles en wat als kleuterpap opgelepeld wordt en zijn ze als de dood voor de dood die komt uit de hoek waar deze niet is. De waarheid doet ze niets, maar de leugens slikken ze voor zoete koek en zullen juist vandaar gefaseerd, ‘steekproefsgewijs’, sterven als met gif vergeven kakkerlakken. Het is de blinde hoek waar de dood wel en voor het oprapen ligt.

 5. De klimaat autisten hebben 87 voorspellingen gedaan gaande het klimaat en er is er geen een uitgekomen.

 6. Laat D666 en Gl weten dat we afkoelen dan oplopen van temperatuur.
  Kaagt heeft al met grote koppen in de krant gestaan, daar wordt wel over gepraat, maar haar ideeen worden geheel niet bekritiseerd??????

 7. Gezien het feit dat we als belastingbetaler gewoon mee hebben betaald aan Nordstrom 2 lijkt het me geen enkel probleem om het gas van Rusland te gebruiken. Bovendien zijn er alternatieven in de vorm van bijvoorbeeld waterstofgas. Verder is het natuurlijk ook mogelijk om zelf te onstekkeren (minder elektrische apparaten gebruiken en zelf doen, bijvoorbeeld tanden poetsen en vijzel gebruiken). Ook het betegelen van tuinen / bomen kappen is natuurlijk contraproductief. Ik heb zuurstof nodig om te ademen. Bovendien gaat C02 omgezet worden in zuurstof door bomen/ groen, dus dat is een win/winsituatie.

 8. Het zijn weer net de Middeleuwen. Verplicht geloven in de klimaatreligie anders ben je een ketter en zet links je op de “brandstapel”. Trap er niet in.

Comments are closed.