Ondernemen.

Ondernemers zijn probleemoplossers. Met een probleem, of vraag uit de markt voor een product of dienst, kunnen ondernemers een markt opbouwen en verdienen aan de afnemers van die producten of diensten. Vandaar dat ondernemers in oplossingen denken en steeds nieuwe problemen trachten op te lossen.

Overheden.

Overheden zien het probleemoplossend vermogen van ondernemers, als een gegeven. Net als dat medisch personeel ‘uit roeping mensen helpt’ ( tegen een relatief laag salaris), denkt men dat ondernemers eindeloos doorgaan, ook al belast, bereguleert of maakt men het ondernemen onmogelijk. En veel ondernemers blijven inderdaad eindeloos doorgaan: vandaag door te voldoen aan de nieuwste wet, morgen zetten zij alles om, om te voldoen aan de volgende regulering.

Ayn Rand.

Ayn Rand noemde dit steeds maar weer voldoen aan steeds meer nieuwe eisen, ‘the sanction of the victim’ Dus het meewerken door het slachtoffer aan zijn eigen veroordeling.

Kijk bijvoorbeeld hoe de horeca en evenementenbranche toch weer meewerkt aan lockdowns of sluiting. Wellicht ingegeven door de hoop dat er misschien overheidsvergoeding komt slikt men de gedeeltelijke sluiting voor drie weken. Terwijl iedereen weet dat die 3 weken verlengd gaan worden en dat die sluiting gedeeltelijk is omdat de overheid dan geen vergoeding denkt te hoeven geven.

Shell.

Vandaar dat John Galt in ‘Atlas Shrugged’ de ondernemers oproept om te stoppen met de zoveelste oplossing te zoeken. En juist niet mee te werken aan het nog verder uitbreiden en instandhouding van de overheid. En soms gebeurt dat: Shell vertrekt uit Nederland!

Tot grote verbazing van veel politici: “Shell was toch van ons?” en “hoe kunnen we snel wetten maken die het vertrek verbieden, of met terugwerkende kracht belasten” zijn de standaard reacties.

Blijft triest, maar voor libertariërs is het vertrek van Shell ook enigszins vermakelijk. Al is het maar dat met een verhuis-pennenstreek, de heilige EU verlaten wordt voor een achterlijk afvallig Enge-landje.

34 REACTIES

 1. De verhuizing zat er al aan te komen zo vermoed ik. De verhuizing is voor voorlopig een papieren ding. De drang om ergens iets van te maken, bewonder ik niet alleen in bedrijven, maar ook in de mens. Je zou maar iedere ochtend in de file staan. En zo geschoffeerd worden als de gewone burger geschoffeerd wordt. Inflatie neemt toe en er komen al mensen in de problemen. Werk je hard, houd je geen cent over. Op de cent nauwkeurig bepaalt de overheid je inkomen. De mens is een kistkalf gelijk.

 2. Ondernemers zijn probleemoplossers. Met een probleem, of vraag uit de markt voor een product of dienst, kunnen ondernemers een markt opbouwen en verdienen aan de afnemers van die producten of diensten. Vandaar dat ondernemers in oplossingen denken en steeds nieuwe problemen trachten op te lossen.

  Soms maken ze ook een probleem, om dat probleem dan op te lossen en er geld voor te vragen

  In de libertarische theorie is ‘de ondernemer’ nogal heilig. Een soort superman, die helemaal niet hebzuchtig kan zijn, of iets dergelijks. Hij/zij is per definitie ’the good guy’. Het is een nogal ongenuanceerde theorie. De overheid is het kwaad, maar de grote bedrijven zijn moreel goed. Vergeet even dat er een enorm baantjescarrousel is, tussen de overheid en die grote bedrijven…..En dat ze helemaal niet zo los staan van elkaar, maar elkaar juist bestaansrecht geven.

  De overheid zegt: wij leiden mensen voor jullie op, houden de bevolking in de tang, slaan vakbondsopstanden neer, creëren infrastructuur voor jullie bedrijf. En dan krijgen we van jullie een deel van jullie opbrengsten, in de vorm van belasting. Goed idee?

  • Zeker niet! Zoals zoveel mensen, verwar je kapitalisme met corporatisme. Zodra er een overheid van enige betekenis is, zullen allerlei bedrijven en lobbygroepen proberen die voor hun eigen karretje te spannen. Zo gebruiken ze het gelegaliseerde overheidsgeweld om anderen hun wil op te leggen. Met wetten en regels, subsidies en tariefmuren wordt de concurrentie buiten de deur gehouden, ten koste van de belastingbetalende burger.

   Een echte vrije markt, met alle daarbij behorende zegeningen, zoals keuzevrijheid, innovatie en voor iedereen betaalbare producten en diensten, bestaat juist bij het feit, dat iedereen uitsluitend het eigenbelang nastreeft.
   ____________

   “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages”.

   ~ Adam Smith in An Inquiry into the Nature & Causes of the Wealth of Nations, Vol 1, 1776

   • Het is dus totaal overbodig, ja zelfs contraproductief, als er mensen of organisaties zoals de overheid, zich inzetten voor het algemeen belang, als er al zoiets zou bestaan. Ieder mens is immers een uniek individu met elk een heel specifiek pakket aan levensvereisten, die feitelijk alleen maar goed op individuele basis kunnen worden vervuld.
    ___________

    “The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities”.

    ~ Ayn Rand

   • Tegen Rand zeg ik

    rechten bestaan niet eens. Rechten zijn een legale fictie.

    En met of zonder rechten, kan ik een verdediger zijn van minderheden. Ik heb daar ‘je rechten’ niet voor nodig

   • Opnieuw onjuist. Natuurrecht heeft altijd bestaan. Het recht op eigendom is daar een onderdeel van. Je hebt daardoor recht op je eigen lichaam en op de fysieke en intellectuele producten die je er mee voortbrengt. Moord en diefstal zijn onrechtmatig en je mag daar dus tegen optreden.

    De opmerking van Rand betrof echter de linkse politici die zich opwierpen als beschermers van onderdrukte minderheden, maar niets deden voor het door de staat onderdrukte individu.

   • Dan snap je hier niet precies wat ik bedoel.

    Niemand heeft ‘recht’ op eigendom. Je hebt gewoon eigendom, omdat het binnen je macht ligt. Ik heb mijn fiets, niet omdat ik er recht op heb. Maar omdat ik hem op slot zet, in de binnenstad. Zet ik hem niet op slot, dan wordt hij gestolen. Met of zonder het ‘recht’ op mijn fiets. Ik heb mijn fiets, omdat ik hem kon kopen, omdat ik dat geld had. En ik heb hem nog steeds, omdat ik hem altijd op slot zet.

    en je mag daar dus tegen optreden.

    Dat mag? Van wie mag dat? De Paus?

    Ik heb recht op mijn eigen lichaam? Ik heb niet echt het gevoel dat mijn lichaam iets van mij is. Alsof ik het bonnetje nog heb, egens. Alsof ik een klein mensje ben, in mijn lichaam, die mijzelf bestuurd. Nee, ik bén mijn ichaam. Stel dat ik een arm zou verliezen. Of mijn benen. Dan zou mijn identiteit ook veranderen. Hoe ik in de wereld sta, hoe ik de wereld zie, hoe ik mijzelf zie, zou dan veranderen. Wie ik ben, hangt samen met mijn fysiologie.

    Natuur ‘recht’ heeft niet bestaan. Rechts is een menselijke uitvinding. Natuur heeft wel altijd bestaan, natuur ‘recht’ niet.

    Wel ben ik het met Rand eens, dat de kleinste minderheid het individu is. Niemand is mij. En niemand is jou. Niemand weet hoe het is om ons te zijn. Niemand kan dus écht namens ons spreken.

   • En weer onjuist. Natuurrecht is een intrinsiek recht dat niet door andere mensen of door de overheid kan worden afgenomen. Dat je recht op iets hebt, wil slechts zeggen dat het onrechtmatig is als anderen daar inbreuk op maken. De natuurlijke of manmade rechtsorde zal dit dan kunnen corrigeren.

    Als je ergens geen recht op hebt, kan je nog steeds proberen dingen naar jouw hand te zetten, maar de rechtsorde zal dat dan tegengaan. Statistisch legt degene die inbreuk maakt op de natuurlijke rechtsorde het altijd af. Je kan nog zo sterk en machtig zijn, en nog zoveel moorden en stelen, je komt uiteindelijk altijd iemand, of een groep, tegen die sterker en machtiger is dan jij.
    ___________

    “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power tyrants and dictators cannot stand. The Centauri learned that lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free.”

    ~ Babylon 5

 3. Libertariers gaan er een beetje vanuit dat wat we nu hebben : westers kapitalisme, een vrije markt is. Maar het kapitalisme zoals we het kennen, bestaat helemaal als een conglomeraat van staat en kapitaal.

  Hebben we vrije markten, of willen we vrije markten?

  Individualistische anarchisten zeggen dat laatste.

  Lees het boek ‘markets not capitalism’, daarin staat heb beter beschreven.

  • “Libertariers gaan er een beetje vanuit dat wat we nu hebben : westers kapitalisme, een vrije markt is.”

   Welnee joh. Waar haal je die onzin vandaan.

  • Ik moet mij specificeren. Sommige libertariers gaan daar vanuit.

 4. Ik bedoel….

  Een schoenenbedrijf gaat naar Bangladesh en zet daar de sweatshops neer. De werkers verdienen 0,30 cent per uur, voor het werk in de sweatshop.

  Maar hey, nu komt het statism tevoorschijn. Want waarom verdienen die werkers zo weinig en kan je 447,70 euro winst maken, per schoen? Omdat de staat daar de vakbonden verbied en mensen niet de ruimte hebben om het land te verlaten (ook door statism, want statism bepaalt waar mensen naartoe mogen gaan en/of waar ze mogen wonen)

  Waar zijn we voor? Vrije markten, of het huidige systeem van statism, waarbinnen enkele spelers boven komen drijven, via connecties en directe/indirecte staatsinterventie?

  Carson noemt dit : vulgair libertarisme.

  En dit is dan weer taboe, omdat sommige van jullie misschien zelf in die schoenen business zitten en er mag natuurlijk geen kritiek zijn op ‘de ondernemers’. Maar ik heb dus dat soort loyaliteiten niet, ik neem geen blad voor de mond. Ik zaag gewoon de poten onder je stoel vandaan, als ik wil. Of je nou een arbeider of ondernemer bent.

  Het is als de liberaal die het wel prima vind, dat een kolonelsregime in Zuid Amerika de vakbondsmensen opsluit/uitmoord. Maar, dat is niet de vrije markt. Jij hebt als ondernemer je mensen te betalen en als ze zich formeren in bonden, heb je daarmee te dealen en kan je niet de fascistische staat inschakelen. Althans, als je consistent libertair wilt zijn.

  Ik begin een plantage in Zuid Amerika (ik zeg maar wat)? En mijn werkers formeren zich in vakbonden? Ok, dan heb ik daarmee te dealen en moet ik het zelf zien op te lossen (als ik libertair/anarchistisch ben). Zodra ik de fascistische staat dan inschakel, ben ik niet meer libertair. Op dat moment ben ik een statist. Ontsla je mensen, of betaal ze meer, maar ga niet ‘de staat’ erbij halen, als je zogenaamd libertarisch bent.

  Zorg dat je mensen tevreden zijn, als ondernemer zijnde, dat is je taak. En als ze ontevreden zijn en de boel plat staken, los dan je eigen problemen op. Je was toch zo autonoom en selfmade? Of moet ‘de minarchist Randian’ staat het dan voor je oplossen?

  Youp en Een ander. Ik weet dat jullie het met mij oneens zijn. Laten we de eindeloze discussie maar even achterwegen houden. We agree to disagree. En laten we het rustig houden.

  • Veel overheidsregelingen voor sociale zekerheid, zoals bv de bijstand en toeslagen schieten hun doel voorbij, omdat ze worden toegekend aan mensen die ze niet nodig hebben (maar er graag gebruik van maken) terwijl de echt behoeftigen er niet voor in aanmerking komen. Ondertussen schieten de kosten door het dak, net als in de (socialistisch georganiseerde) zorg.

   Ook hier is de oorzaak weer dat er geen directe financiële relatie tussen vraag en aanbod is en dat de overheid met haar inperkingen van de vrije markt zelf armoede veroorzaakt, omdat arme mensen niet de gelegenheid krijgen zich uit de armoede omhoog te werken.
   __________

   “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk”.

   ~ Harry Browne

 5. En weer onjuist. Zorg eerst eens dat je je definities op orde hebt. Libertariers zijn geen conservatieven of progressief-liberalen. Libertariers beweren nergens dat wat we nu hebben een vrije markt is. Delen er van zijn dat wel, altijd al geweest ook, maar een groot deel is gewoon een corporatistische markt met alle nadelen van dien. In een vrije markt met volop concurrentie kan je helemaal niet worden uitgebuit. Als een aanbod je niet bevalt, ga je gewoon naar een ander met een beter aanbod. Slechte bedrijven houden zo vanzelf op te bestaan. Een vrije markt is zelfreinigend en verbetert zichzelf voortdurend. Een corporatistische markt werkt dat juist tegen. Dat is wat we momenteel in de VS en de EU zien.

  Zie ook:
  https://youtu.be/rQLBitV69Cc

  • Ik moet me specificeren, sommige libertariers doen alsof we nu al in een vrije markt leven. Libertariers die naar de altright neigen.

   Delen er van zijn dat wel, altijd al geweest ook, maar een groot deel is gewoon een corporatistische markt met alle nadelen van dien.

   Welke delen zijn vrij en welke niet?

   Friedman heeft wel een punt, wat mij betreft. Hoe groter de verbanden, hoe minder controle we erover hebben. Het glipt uit onze handen. Het is niet iets dat wij maken voor onszelf, maar het maakt ons, voor zichzelf. De founding fathers wilde de boel dus ook gedecentraliseerd houden, maar het centraliseerde toch. Misschien centraliseerde het, omdat het bang was voor andere grootmachten. Als wij niet centraliseren, doet Rusland het, of China en dan slokt men ons op.

   • Friedman geeft aan, dat als in de VS 40% van de resources door de overheid worden toegewezen, er altijd nog 60% door het bedrijfsleven en de burgers vrij kan worden ingezet. In NL is dat iets minder dan de helft. En in een 100% communistisch land als Noord-Korea is dat 0%. De mate waarin een markt vrij is, is dus een glijdende schaal.

    Zowel lokaal als op wereldniveau zijn er markten die niet of nauwelijks beperkingen kennen. Deze komen het dichtst in de buurt van het zuivere kapitalisme. Overal waar wettelijke beperkingen gelden, steekt het corporatisme de kop op. De zelfreinigende werking van het kapitalisme verdwijnt dan.

    Of iets centraliseert of niet wordt economisch bepaald. Er is enige centrale afstemming noodzakelijk om bijv standaarden te implementeren, maar hoe meer centraal wordt bepaald hoe slechter een economie functioneert.

    Veel landen met een strikt gereguleerde economie kennen zgn vrije economische zones, waarin veel minder beperkende regels gelden. De praktijk laat zien, dat hoe vrijer een markt is des te beter de producten en diensten er zijn en hoe beter de kwaliteit van leven is.
    https://www.heritage.org/index/
    https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_World_Liberty_Index

   • Zijn sommige Afrikaanse landen niet nog vrijer, dan bijvoorbeeld Hong Kong? Landen waarin niet eens een notie heeft van property en iedereen gewoon maar doet wat men wilt. Men zit langs de kant van de weg, met zelf gestreamde DVD’s om die te verkopen en dat mag dan. Is dat niet een vrije markt, eigenlijk? Een échte vrije markt? Verkopen wat je wilt, waar je maar wilt, op welk moment dan ook

   • In veel Afrikaanse landen is er een oligarchie die goed voor zichzelf zorgt, maar niet geïnteresseerd is om een behoorlijke rechtsorde voor de rest van de bevolking in stand te houden. De straathandel is wel ongereguleerd, maar is door het ontbreken van een echte rechtsorde toch niet vrij. Je kan er worden bestolen of afgeperst (en verkracht en vermoord), maar de staatspolitie is corrupt en niet geïnteresseerd. De overheid staat echter niet toe dat je een eigen politiemacht opricht om dit tegen te gaan, aangezien die een bedreiging kan vormen voor de gevestigde orde en het aanzien van de staatspolitie beschadigt.

    In NL is dit overigens niet anders. Onze wijk heeft een abonnement op een particuliere beveiligingsfirma die zeer professioneel werkt en het aantal inbraken de afgelopen jaren flink heeft teruggedrongen. Niet zo vreemd, want de politie reed een paar keer per week op hoge snelheid een rondje door de wijk. Zodra ze weg waren konden inbrekers weer hun gang gaan. De beveiligingsfirma patrouilleert ook ’s nachts en te voet.

    Toch legt de gemeente hen allerlei beperkingen op en eist dat de politie steeds bepaalt wat er qua beveiliging in de wijk kan gebeuren. Men stelt het belang van de eigen organisatie boven dat van de burger.

   • Ik ben het met je eens, dat je meer aan een private beveiligingsdienst hebt, dan aan de politie. Ik heb nog nooit iets aan de politie gehad. Alle keren dat ik ze echt nodig had, konden ze ‘helaas niets voor mij doen’. Maar als je een keer je fiets verkeerd zet, of te laat je belasting invult, of niet 1,5 meter afstand houd, zijn ze er als de kippen bij.

    Ik bedoel, het is ook met die boa’s zo. Ze zijn heel goed in het bekeuren van mensen die hun fiets verkeerd neer wilde gaan zetten. Maar als een stoet hells angels langs komt rijden, die over de stoep rijden (stel dat) dan doen ze helemaal niets. Ze zijn voornamelijk daklozen en alcoholisten aan het ‘handhaven’, omdat dat makkelijk is.

    Als je niet wilt dat je huis ingebroken wordt, wil je natuurlijk ook een wapen. In Amerika snappen ze dit wel, maar in Nederland vinden ze deze pro wapenbezit mening ‘heel rechts’. Terwijl het alleen maar te maken heeft met zelfverdediging, dat is niet links of rechts. Je verdedigd jezelf desnoods tegen links, of tegen rechts.

   • Die bewakingsfirma word ook door jullie betaald en moet dus goed werk leveren, anders schrijven jullie een slechte recensie. De politie krijgt toch wel betaald, maandelijks. Voor de vorm zullen ze dan even wat zestienjarige ‘hangjongeren’ aanspreken en dat is het dan.

    De vraag is alleen, hoe maak je zo’n firma ook betaalbaar voor de wijken waar minder rijke lieden wonen?

   • Geld dat trouwens voor alle Afrikaanse landen ?

    En is deze vorm van markt, een markt van vruchtgebruik, niet de echte vrije markt?

   • Politie en Boa’s zijn er in naam om de burgers van dienst te zijn, maar omdat er geen directe financiële relatie is tussen hen en de burgers is het zinloos als ze beter hun best doen en zijn er geen repercussies als ze zich er makkelijk van af maken. Daarom is het een fundamenteel verkeerd systeem.

    Het argument van collectivisten is idd dat minderheidsgroepen zullen worden uitgesloten van essentiële diensten als de overheid deze niet aanbiedt, denk aan orde en veiligheid, wonen, onderwijs, vervoer, gezondheidszorg, water, voeding, energie, media, informatie en communicatie, sociale zekerheid, ed.

    Voor consumentenproducten en diensten zie je onmiddellijk, dat dit onzin is. Zelfs de armste Afrikaan kan zich tegenwoordig een mobieltje veroorloven. Het geldt echter net zo goed voor typische overheidsdiensten als rechtszekerheid en sociale zekerheid.

    De vrije markt zorgt steeds voor een prijs/kwaliteit verhouding die optimaal en betaalbaar is voor de individuele consument. Je kan een nichemarkt bedienen met een Montblanc vulpen van 250 euro, maar je kan ook een massamarkt bedienen met een BIC balpen van 25 cent. Beide producten hebben dezelfde prijs/kwaliteit verhouding.

   • Vruchtgebruik is prima, zolang daarvoor nette afspraken zijn gemaakt met de eigenaar. Bij een bootleg DVD is dat vast niet het geval geweest. 😁

   • Veel overheidsregelingen voor sociale zekerheid, zoals bv de bijstand en toeslagen schieten hun doel voorbij, omdat ze worden toegekend aan mensen die ze niet nodig hebben (maar er graag gebruik van maken) terwijl de echt behoeftigen er niet voor in aanmerking komen. Ondertussen schieten de kosten door het dak, net als in de (socialistisch georganiseerde) zorg.

    Ook hier is de oorzaak weer dat er geen directe financiële relatie tussen vraag en aanbod is en dat de overheid met haar inperkingen van de vrije markt zelf armoede veroorzaakt, omdat arme mensen niet de gelegenheid krijgen zich uit de armoede omhoog te werken.
    __________

    “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, ‘See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk”.

    ~ Harry Browne

   • Vruchtgebruik is prima, zolang daarvoor nette afspraken zijn gemaakt met de eigenaar.

    Maar hoe kijken libertariers dan naar property ?

    De property die nu van de staat/de gemeente is, naar wie moet die gaan? En hoe wordt dat dan verdeeld?

    Kan er niet ook property zijn, dat gewoon van niemand is en waarop homesteading toegepast kan worden?

   • Het begrip eigendom (property) vormt samen met het non-agressie principe (NAP) het hart van de libertarische filosofie. Het recht op eigendom is essentieel om in vrijheid te kunnen leven. Zonder eigendomsrecht kan je geen eigenaar van je eigen lichaam zijn of van de fysieke en intellectuele producten die je daarmee tot stand hebt gebracht. Anderen kunnen daar dan ook aanspraak op maken. Dat zet de deur open naar oorlog en slavernij.

    In een libertarische samenleving heeft daarom alleen de eigenaar iets te zeggen over wat er met zijn eigendom gebeurt. Hij kan het vernietigen, weggeven, verkopen, verhuren, of wat hij maar wil. Dat geldt net zo goed voor zijn auto en huis als voor zijn lichaam en intellect. Door vrijwillige afspraken te maken met anderen kan hij nieuw eigendom verwerven. Dat kan ook een natuurlijke hulpbron zijn, zoals landbouwgrond, een bos, een rivier of een baai.

   • Als hij een stuk grond bezit en overlijdt zonder met anderen afspraken te hebben gemaakt over wat er na zijn dood met die grond moet gebeuren (hij heeft bv geen testament waarin hij het aan zijn kinderen nalaat) dan valt de grond vrij en kan gehomestead worden. Dit geldt ook voor andere soorten eigendom. De eerste die het claimt, zonder dat anderen er ook rechtmatige aanspraken op maken, is dan de nieuwe eigenaar.

    Het is in principe niet nodig, dat de nieuwe eigenaar het eigendom nuttig gebruikt (dit was een traditionele eis bij het homesteaden van landbouwgrond). Hij kan landbouwgrond braak laten liggen of een natuurgebied alleen voor eigen recreatie gebruiken, net zoals hij zijn auto ongebruikt in de garage kan laten staan en er zijn buurman niet in hoeft te laten rijden.

   • Een typisch voorbeeld van een conflict over eigendomsrechten is het Palestijns-Israëlische conflict. De voorouders van de Joden waren een invasievolk uit het oude Mesapotamie. Die hebben de oorspronkelijke bewoners van Palestina verdreven en er een Joods Koninkrijk gevestigd. Op hun beurt zijn zij weer verdreven en moesten eeuwenlang in ballingschap leven (de grote diaspora).

    Toen de Arabieren in WOI door de Britten onafhankelijkheid was beloofd als zij de Ottomanen uit het MO zouden verdrijven, claimden de Palestijnse Arabieren die generaties lang onder de Ottomanen in Palestina hadden geleefd de grond. De joodse zionisten in het buitenland waren het daar niet mee eens, want zij vonden dat zij de oudste rechten hadden.

    Maar er was tijdens de diaspora geen joodse overheid in ballingschap geweest die de oude joodse claim op de grond had gecontinueerd. En van de oude joodse families was er niemand meer die kon aangeven welke grond nu precies in hun eigendom was geweest. Volgens het homestead principe hebben dus alleen de Joden die bij de terugkeer naar Palestina netjes hadden betaald voor hun grond en de Palestijnen die er al woonden er recht op.

    Dit is overigens geen opvatting die bij veel conservatieven in de smaak valt, maar zij volgt wel het eigendomsrecht. 😎

   • Het recht op eigendom is essentieel om in vrijheid te kunnen leven

    Ja en hier zitten dus wel wat haken en ogen aan. Want heel veel mensen hebben helemaal geen eigendom en dan dus ook geen vrijheid. Hele volksstammen huren en zijn dus onderhevig aan de grillen van de landlord. In libertarische perceptie, zijn ze dan dus niet vrij, want ze hebben geen property. Maar hoe zorgt libertarisme ervoor dat iedereen property heeft? En niet slechts twee feodale/koninklijke families?

    Is het ieders vrijheid, of is het een vrijheid van een 0,1 procent, die de grond bezit. Hier wringt de schoen.

    En als je het zo gaat bekijken, is dat geolibertarisme ook niet zo’n vreemde invalshoek. Als property vrijheid is en als we willen dat iedereen in de basis vrij is, dan moet iedereen een stukje property

    Heel veel mensen hebben in een kapitalistisch systeem geen eigendom. Mensen hun huis is van de bank, men huurt bij een landlord. Maar omdat de mensen dat blijkbaar allemaal prima vinden, blijft het in stand. Dat is de enige reden dat het bestaat. Omdat mensen het blijkbaar niet omver gooien.

    Het homesteading verhaal, had betekenis in de tijd van de founding fathers, toen Amerika letterlijk zo ongeveer één grote autonome zone was, waar je kon doen wat je wilde en waar iedereen wel een stukje land kon nemen. Die tijden maakte anarchisme mogelijk. Vroege liberale theorie, is dan ook vrij radicaal, eigenlijk. Maar we leven niet meer in tijden van kolonisatie en eindeloze vlaktes die gebruikt kunnen worden. We leven in een soort dichtbevolkte global village, waarin enkele mega bedrijven, gecombineerd met een politieke elite de dienst uit maakt. Dus hoe relevant zijn deze opvattingen omtrent property nog?

   • Geolibertariers vergissen zich. Grondbezit is niet een statisch iets. Net als iedere andere markt voor schaarse goederen is hij voortdurend in beweging. Grond wordt regelmatig te koop aangeboden of valt vrij om gehomestead te worden. Daarnaast is ook veel grond economisch waardeloos. Die zal je dus goedkoop kunnen verwerven. Door er arbeid en kapitaal in te steken, kan je er iets bruikbaars van maken en met winst doorverkopen.

    Vergeet ook niet, dat 70% van het aardoppervlak water is. Dat is in principe nog allemaal beschikbaar om gehomestead (geseastead) te worden. De kolonisatie van de oceanen en de bouw van oceaansteden zal de komende eeuwen nog een grote vlucht gaan nemen. De technologie is nu beschikbaar en de drang om vrij te zijn van de ouderwetse, landgebonden natiestaat neemt alsmaar toe.

    Flexibele oceaansteden waar mensen makkelijk hun huis kunnen aanmeren of weer vertrekken en die hun voedsel, bouwmaterialen en energie uit de oceaan halen, zijn de ideale basis voor een libertarische samenleving:
    https://youtu.be/Jr8Iw4o7Gic

    _________
    “Freedom lies in being bold”
    ~ Robert Frost

 6. Als vrijwilliger was ik uitgenodigd op de werknemersbijeenkomst van het revalidatiecentrum waar ik mijn han en span uithield.

  De locatiemanager gaf een toespraak en ik was erg onder de indruk van zijn eerlijkheid. Hij gaf namelijk aan voor een verkeerde strategie te hebben gekozen. Hij had nieuwe werknemers met een voltijd contract in juni afgewezen met de gedachte meer personeel part time in te huren. Het budget was namelijk krap.
  Het gevolg was gebrekkige sollicitaties. Hier had de locatiemanager geen rekening mee gehouden. Het jaar was een fiasco. Want nu moesten er uitzendkrachten werken.

  Na een lange stilte stond ik op in de zaal en ik zei dat zijn keuze onlogisch was want waarom zou je, los van kosten, je personeel geen full time baan gunnen? Je hebt nu je budget verspeeld terwijl je in Juni personeel had. Ik begrijp het niet.

  De locatiemanager was stil, net als de zaal. Ik zag opeens de aandacht die op mij was gericht en ik werd rood. Ik besloot maar weer te gaan zitten. De locatiemanager pakte de draad weer op en bedankte zijn personeel en vrijwilligers voor het harde werk en erkende nogmaals zijn vergissing.

  Ik vond mezelf een lul om wat ik gezegd had. Ik schaamde me voor het herhalen van het falen van de instantie. Daarbij de locatiemanager zwartmakende. Ik had mijn bek moeten houden.

  De dagen daarop hoorde ik in het rookhok allerlei verhalen over personeelstekort waarbij ze de collega’s de schuld gaven. Nu is ze weer ziek en ze weet dat we geen vervanging hebben en meer van dat geklaag.

  Toen trok ik weer mijn bek open over hoe het bedrijf meer had uitgegeven dan gepland voor werknemers. Omdat de werknemers, achteraf, niet werden aangenomen. Dat het huren van personeel nog duurder was. Dus waarom de stress op je team leggen?

  Wederom had ik beter mijn bek kunnen houden. De locatiemanager zit er nog steeds.

  • Ik snap die hele ‘manager’ cultus ook niet. Zo’n management meneer heeft dan een zwart pak aan, draagt een stropdasje, deed een HBO studie en iedereen kruipt dan voor hem. Pathetisch om te zien altijd. Ik kwam altijd in conflict met ze, omdat ik door ze heen kijk.

 7. Daarbij de locatiemanager zwartmakende. Ik had mijn bek moeten houden.

  Nee, tuurlijk niet. Je moet nooit je bek houden. Zeg wat je denkt, wat je écht denkt. Hou jezelf niet voor de gek.

Comments are closed.