De Andere Krant is bezorgd over de toenemende controle en verdeeldheid in de samenleving. Wij willen ook ruimte geven aan het tegengeluid, om hiermee meer inzicht en informatie te bieden. Omdat we streven naar vrijheid, waarheid, verbinding en een betere wereld. Ik geef hier aandacht  van Jeroen Pols:
.  
Verdeel en heers is sinds de oudheid een beproefde politieke troef. Journalist en jurist Sebastian Haffner beschreef in zijn boek ‘Het verhaal van een Duitser, 1914-1933’ de installatie van een totalitair regime door de nazi’s tijdens de Weimar-republiek, de eerste volwaardige Duitse democratie. Het begin van de Jodenvervolging ziet hij als een poging om de oeroude solidariteit van iedere diersoort onder elkaar, die noodzakelijk is om te overleven in de strijd om het bestaan, bij de mensen buiten werking te stellen. Politieke leiders spanden zich in om de instincten van het roofdier in de mens op objecten binnen de eigen soort te richten en een heel volk als een roedel honden tegen mensen op te hitsen.

 

Als de massa bereid is tot geweld, dan kan het doelwit gemakkelijk verwisseld worden. De Jodenvervolging was volgens hem geen doel maar een middel.

 

Het gaat volgens Haffner over de systematische inenting van een heel volk met een bacil die maakt dat de getroffenen zich wolfachtig gaan gedragen tegenover de medemens. Het is de opzettelijke ontketening en opzweping van sadistische instincten waarvan de onderdrukking het werk van een vele duizenden jaren durend beschavingsproces is geweest.

 

Opruiing zelf leidt meestal niet tot genocide. Daarvoor is het nodig de bevolking te programmeren of conditioneren. Met indoctrinatie worden fundamentele overtuigingen en boodschappen versterkt om het publiek te programmeren om ontvankelijk te zijn voor expliciete instructies of acties. Het opruien tegen bevolkingsgroepen volgt een vast schema, namelijk ontmenselijking, demonisering, delegitimering en desinformatie. Als dit door gezagsdragers gebeurt, legt dit extra gewicht in de schaal.

 

Politieke leiders die experimenteren met dit soort mechanismes, zijn misdadig bezig en spelen met vuur. Dat is precies wat Mark Rutte en zijn medeplegers op dit moment met de Nederlandse bevolking doen. De media spelen daarbij een cruciale rol. Het kan niemand ontgaan dat zij een aanzienlijk deel van de bevolking met een niet eerder vertoonde propagandacampagne indoctrineren en daarbij opzettelijk een merkwaardige ideologie in hun psyche planten. Een ideologie die het nemen van een of meerdere injecties tegen een verkoudheidsvirus tot een daad van ultieme naastenliefde verheft. Tienduizenden mensen stierven inmiddels of raakten blijvend invalide als gevolg van de injecties. Veel mensen zijn zo murw gebeukt door leugens dat zij overtuigd zijn dat ongevaccineerde medeburgers ondanks meerdere vaccinaties een bedreiging voor hen vormen als verspreider van het virus. Het behoeft geen betoog dat hier elke logica zoek is.

 

De propagandakannonen zetten weigeraars en maatregelencritici minachtend neer als ‘wappies’, asociaal en onsolidair. Dit is een evidente fase van ontmenselijking en demonisering. De beleidsmakers en media wakkeren dit vuurtje intussen flink aan, waarmee we in de volgende fase komen, namelijk de delegitimering. De uitspraak van een demissionair minister die in de media roept dat ongevaccineerden bedden bezet houden van anderen, een geradicaliseerde journalist, Francisco van Jole (Joop.nl), die op de radio uitbraakt dat mensen die zich niet vaccineren van hem mogen uitsterven, laten weinig aan de verbeelding over.

 

Ongevaccineerden mogen nu al geen horecabedrijven meer bezoeken of deelnemen aan het culturele leven. Tot voor kort volstrekt ondenkbaar. Maar het gebeurt.

 

De media en gezagsdragers presenteren inmiddels het ontnemen van verdere fundamentele vrijheden en mensenrechten als een vanzelfsprekendheid. De volgende stap waarbij weigeraars onder huisarrest gesteld worden, is slechts een kwestie van tijd. In sommige landen is al een arbeidsverbod van kracht.

 

Terwijl politici en media elke vergelijking met de oorlog tot national taboe verklaarden zijn de parallellen met de jaren dertig inmiddels onmiskenbaar. Dat betekent niet dat de huidige situatie gelijk staat aan de massamoord in Auschwitz en andere kampen. Maar daarvan was in 1933 evenmin sprake. Wat in 1933 wel gebeurde was dat de nazi’s Joden afschilderden als parasieten, luizen en kakkerlakken die infectieziektes verspreiden. Ook werden zij steeds verder uitgebannen uit het economische en sociale leven. Dit was de noodzakelijke opmars naar de genocide.

 

Rutte en zijn mededaders weten wat zij doen. Hier is geen sprake van incompetentie en ongelukkig beleid maar een doelbewuste machtsovername waarbij zij niet schuwen voor eigen gewin met beproefde technieken de bevolking tegen elkaar op te zetten en een appèl te doen op de meest primitieve instincten.

 

Verdeel en heers werkt alleen als mensen zich laten verdelen. Daarom is het van groot belang dat protesten vreedzaam blijven en wij met waarheid, liefde en geduld een reikende hand blijven bieden aan mensen die zich laten meeslepen door de misselijkmakende propaganda. Wij zijn uiteindelijk allemaal slachtoffer.

9 REACTIES

 1. het verdienmodel is nu eenmaal belangrijker voor zowel de producent als de consument.
  Wat zou M. Rutte bedoelen met “vakantiegangers ontzettend asociaal bezig in https://www.nu.nl/coronavirus/6101581/rutte-als-je-nu-in-het-buitenland-op-vakantie-gaat-ben-je-asociaal-bezig.html
  1) vaxxers als supperspreaders
  2) hadden we de vliegmaatschappijen maar niet geholpen
  Het hele probleem zit hem er gewoon in dat of je nu wel of niet geprikt bent en je wil dit soort uitbraken overleven hou je aan de regels voor de niet geprikten.
  Het ja maar ik ben toch geprikt, idd daar mee gaat u het niet mee redden.
  Zorg gewoon dat uw kinderen naar school kunnen en blijven gaan en denkt u ik verdien een vakantie….
  maak uw huis dan eens extra schoon ipv de supperspreader te willen uithangen als consument of producent.

 2. Dan zou ik toch eerder een podium geven aan een andere Jeroen.
  Jeroen Sloendrecht.

 3. hun doel, heiligt hun middelen. En als het ene middel niet helpt, volgt logischerwijs een strenger middel. Ongeacht de gronwet etc.

 4. “Verdeel en heers werkt alleen als mensen zich laten verdelen.”
  Dat in een bijzonder belangrijk punt natuurlijk.
  Dus, stel ik daarbij: (als je je tenminste) niet wilt laten overheersen door andere mensen het volgende;

  Mensen laten zich niet vrijwillig verdelen, het overkomt hen, meen ik.
  En hoe gebeurt dat verdelen? O.a. door middel van media zoals tv, radio, krant. films. mobieltje, computer, reclame, etcetera. Die media beheksen de mensen a.h.w..

  Als voorbeeld die radio:
  Ze maken de mensen al zo een 1 1/2 jaar wijs dat er een vreselijk virus rondwaart. Elk uur in het zogenaamde ‘nieuws’ wordt dat vuurtje opgestookt. Elke dag, al 1 1/2 jaar lang wordt de mensen angst aangepraat. In elk programma (radio4 beluister ik zelf) komt het wel ter sprake. Hoe ‘erg’ het allemaal wel niet is. Het ‘nieuws’ werkt nog sterker; om het uur wordt de propaganda herhaald. Er wordt behalve gejokt ook gemanipuleerd met emoties van de mens; angst, verdriet, haat worden aangepraat en aangewakkerd.

  Wanneer we waarnemen dat de massamedia zich schuldig maakt aan het manipuleren van de bevolking, het angst aanpraten, het voorhouden van verdraaide cijfers en grafieken, dan is een oplossing om een begin van eind te maken aan het circus van die lui: Het ontwijken van die leugenfabriek, het verlengstuk van de organisatie.

  Het overtuigen van de medemens om die media, uit te laten, te negeren, te boycotten en weg te doen werkt niet. De meesten zijn te onwetend en te zachtaardig, te verleid, te geestelijk gemanipuleerd en te nieuwsgierig. Ze kúnnen niet begrijpen dat een deel van het kwaad in de huiskamer binnenkomt door hun eigen tv, radio, krant, mobieltje, desktop.

  Bovendien zijn de meeste mensen enigszins zelfzuchtig en zoeken altijd verwennerijtjes. Lekker luisteren naar klassieke muziek, daar kan toch niets mis mee zijn zou men zo zeggen? Dat men soms over ziektes en verdriet praat hoort toch bij deze tijd?
  Dat ze van die radio zelfs de muziekkeuze aanpassen aan de strijd die er nu woedt valt toch immers niemand op en het is toch goed?

  Dus, áls je meent dat er iets kwalijks aan de hand is in de wereld en je wilt dat stoppen, dan zou ik beginnen met die media. Het negeren van dat soort mensen lijkt mij een goed idee. Negeer die poppen, de spreekbuizen van de macht. Negeer die lui van de politiek. Verklaar ze tot nutteloos, tot ‘het hoort er blijkbaar bij’ , we zullen het moeten leren verdragen zoals je een ziekte verdraagt.

  En als je meent dat er niets aan de hand is, of je wilt er niets aan doen, dan zou ik zeggen: doe vooral verder, maar zeur niet wanneer het te laat is om te keren.

  Voorbeeld van hersenspoeling via de radio is al heel lang bekend. Zie linkje: https://historiek.net/volksontvanger-of-i-hitler/45322/

 5. Odds are stacked with hooks to catch
  The creeping doubt that strains the cracks
  Morale (Blitzed)
  Morale (Culled)
  Morale
  Morale
  Invite the plague to hasten the conversion
  Or piss upon the incorruptible, deny a way in
  Invite the plague to hasten the conversion
  Or piss upon the incorruptible, deny a way in
  Morale (Sheared)
  Morale (Drained)
  Morale
  Morale
  The passage of the scapegoat, in acceptance
  And endgame from a platform, a mortal wounding
  The passage of the scapegoat, in acceptance
  And endgame from a platform, a mortal wounding

  (nummer uit 2005)

Comments are closed.