Ademvrij meldt: Correct hygiënisch gebruik van mondkapjes door scholieren is onmogelijk. Dat blijkt zonneklaar uit de wetenschappelijke rapporten die ten grondslag liggen aan de mondkapjesregelgeving van de overheid. Het nieuwe mondkapjesadvies dat per 28 november door de regering is afgekondigd voor scholen leidt daarom onvermijdelijk tot méér besmettingen en tot schade aan de gezondheid (ademhaling en hersenontwikkeling) van kinderen. Voor dit advies past dan ook maar één kwalificatie: het is kindermishandeling.

De regering heeft bij de afkondiging van nieuwe “coronamaatregelen” per 28 november 2021 een “dringend advies” afgegeven voor leerlingen van de basisschool om een mondkapje “buiten de klas te dragen”. Dit advies komt bovenop andere mondkapverplichtingen in openbare ruimten, zoals het OV en winkels.

De mondkapregels van de regering zijn juridisch gezien gebaseerd op de “Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” die per 1 december 2020 is ingegaan. Deze regeling berust voor zijn wetenschappelijke onderbouwing op twee adviezen van het OMT, die weer grotendeels zijn gebaseerd op een rapport van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) van 8 april 2020, dat op 15 februari 2021 is geactualiseerd. Het ECDC kun je zien als het RIVM van de EU.

Het rapport van het ECDC biedt een zeer dubieuze onderbouwing van de effectiviteit van mondkapjes, maar daar willen we het hier nu niet over hebben. (Zie dit artikel op Ademvrij.NU voor meer informatie.) Waar het ECDC rapport in elk geval heel duidelijk over is, is dat de kapjes volgens zeer strikte hygiënische richtlijnen moeten worden gebruiktGebeurt dit niet, dan leidt dit tot méér besmettingen en gezondheidsschade, zo stelt het ECDC.

Wie die hygiënische richtlijnen bekijkt, zal echter tot de conclusie moeten komen dat ze door kinderen op school onmogelijk kunnen worden gevolgd. Dat betekent concreet dat de nieuwe mondkapregels op scholen de gezondheid van onze kinderen zullen schaden en tot meer besmettingen zullen leiden.

Correct gebruik

Het ECDC-rapport meldt over het juiste gebruik van de mondkapjes het volgende:

Het correcte gebruik van gezichtsmaskers en het bevorderen van correct gebruik [door de autoriteiten] zijn cruciaal voor de effectiviteit van deze maatregel en kunnen worden verbeterd door middel van voorlichtingscampagnes.”

Hoe ziet dat correcte gebruik eruit? Het wordt door het ECDC als volgt omschreven:

Het gezichtsmasker moet het gezicht volledig bedekken vanaf de neusbrug tot aan de kin. Het masker moet correct worden afgesteld op de neusbrug en op het gezicht om de open ruimte tussen het gezicht en het masker te minimaliseren. Handen moeten worden gereinigd met water en zeep of handdesinfectiemiddel op alcoholbasis voordat u het gezichtsmasker opzet en afdoet. Het gezichtsmasker moet van achteren worden verwijderd wanneer u het afdoet; het aanraken van de voorkant moet worden vermeden. Wegwerp gezichtsmaskers, b.v. medische gezichtsmaskers, moeten na gebruik veilig worden weggegooid. Onmiddellijk na het verwijderen van het gezichtsmasker, moeten de handen worden gewassen of op alcohol gebaseerde handdesinfectie worden aangebracht.”

Het ECDC wijst er verder op dat de eisen voor vervaardiging en gebruik van mondneusmaskers zijn vastgelegd in Europese normen, in Nederland vertaald in zogeheten NEN-normen. In de NEN-norm voor medische gezichtsmaskers (de blauw-witte mondkapjes die door heel veel mensen worden gedragen) staat hierover onder meer het volgende:

Aangezien gebruikte maskers als zeer besmet (!) worden beschouwd, is het van essentieel belang dat het masker niet wordt aangeraakt door de vingers/handen van de drager; de handen worden gedesinfecteerd (volledige hand-desinfectie) na het afnemen van het masker; een masker wordt gedragen dat de neus en mond van de drager bedekt, dat op geen enkel moment om de nek van de drager hangt. Een gebruikt masker moet worden weggegooid wanneer het niet meer nodig is of tussen twee procedures in; wanneer er opnieuw behoefte aan bescherming is, moet een nieuw masker worden opgezet.”

Dit laatste verdient speciale aandacht: mondmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De plastic medische maskers moeten na gebruik worden weggegooid, de niet-medische lappen die veel mensen om hun gezicht hangen moeten na eenmalig gebruik worden gewassen. In het dagelijks leven (buiten ziekenhuizen om) doet vrijwel niemand dit. Dat geldt zeker voor kinderen op school.

Met andere woorden: in  het dagelijks leven is het simpelweg onmogelijk om deze richtlijnen te volgen – en er is ook niemand die dat doet.

De Nederlandse regering vindt het overigens blijkbaar ook niet nodig om een voorlichtingscampagne te voeren over het correcte gebruik van mondkapjes, terwijl dit door het ECDC als “essentieel” wordt aangemerkt.

Dit alles heeft verstrekkende implicaties. Zoals uit de NEN-norm blijkt, leidt incorrect gebruik namelijk tot méér besmettingen. De NEN-norm wijst er immers op dat eenmaal gebruikte medische mondkapjes als “zeer besmet” moeten worden beschouwd. De mondkapjesplicht in het dagelijks gebruik stelt de bevolking dus bloot aan een gevaar, namelijk een hogere kans op besmettingen. Daarbij gaat het niet alleen om virussen, maar ook om bacteriën, schimmels en andere schadelijke stoffen.

Dit zijn geen theoretische gevaren. Er is veel wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het langdurig dragen van mondkapjes schadelijk is voor de gezondheid, zeker voor kinderen van wie de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Zie bijvoorbeeld dit interview met immunoloog Dr. Carla Peeters en dit artikel van Dr. Jim Meehan. Dit heeft enerzijds te maken met het inademen van schadelijke stoffen die normaal gesproken, wanneer het kind geen masker draagt, zouden worden uitgescheiden, plus schadelijke stoffen die vrij kunnen komen uit de maskers zelf. Anderzijds gaat het om een verhoogde CO2-inname en verlaagde zuurstof-inname door het gebruik van het masker (hoe beter het masker, hoe ernstiger dit zal zijn), waardoor de ontwikkeling van de hersenen kan worden verstoord.

We hebben het dan nog niet over de mogelijke psychische gevolgen van gezichtsmaskers voor (jonge) kinderen. Deze zijn moeilijker te kwantificeren, maar het missen van gezichtsuitdrukkingen leidt tot een verstoring van de interactie en non-verbale communicatie tussen ouders en kinderen en kinderen onderling. Het leidt ook tot een angstcultuur, omdat kinderen voortdurend worden herinnerd aan de vermeende gevaren van het coronavirus en het gevaar dat zij zouden vormen voor anderen, een angstcultuur die vaak nog eens wordt versterkt door het autoritaire gedrag van handhavers.

Ontluisterend

De conclusie is duidelijk: kinderen verplichten tot het dragen van mondkapjes is nutteloos, leidt tot meer besmettingen en is schadelijk voor de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen. Dat de regering niettemin deze verplichting tracht op te leggen is ontluisterend. Er is geen ander woord voor dan kindermishandeling. Geen enkele school of instantie hoort hier aan mee te doen.

Voor meer informatie zie ook het Meldpunt Mondkapjes Scholen en de actiegroep Ik Wil Gewoon Naar School. Zowel Ademvrij.NU als Ik Wil Gewoon Naar School voeren juridische actie tegen de mondkapplicht.

Karel Beckman, voorzitter stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, www.Ademvrij.NU

12 REACTIES

 1. Ik word er voornamelijk heel benauwd van, van die kapjes. Dus draag ik ze onder mijn neus. Men durft daar niets van te zeggen, doorgaans.

  Dat de regering niettemin deze verplichting tracht op te leggen is ontluisterend.

  Het opleggen van zoiets is slechts één kant van de medaille. De andere kant is het feit dat al die ouders dat dan meteen ook gaan doen. Dat al die ouders dat goed vinden. Ik bedoel, je kan zoveel opleggen. Maar het is pas autoriteit, als mensen het ook echt daadwerkelijk gaan opvolgen.

  Er kan een kantelpunt ontstaan. Als 60 procent van die ouders weigeren hun kind het kapje te geven, bijvoorbeeld, of 50 procent. Dan zullen ‘de boa’s ingeschakeld worden. Ken je die, ‘de boa’s’? hahahaha

  Maar in Nederland is het meestal meer zoiets van: dit/dat moet je doen, dus dan doet men dat.

  Ik hoor iemand laatst zeggen: als ‘de prikkies’ niet goed waren, hadden ze ze ons niet gegeven. Wat is dat nou weer voor onzin redenering hahaha. Deze persoon zegt eigenlijk: leiders maken geen fouten. Een leider doet nooit iets verkeerd en alles dat een leider doet, heeft geen kwalijke consequenties.Ok….. en dan noemen ze mij ‘irrationeel’ en ‘een dromer’

  • “Ik hoor iemand laatst zeggen: als ‘de prikkies’ niet goed waren, hadden ze ze ons niet gegeven. ”

   Wat vragen voor de volgende keer:
   Als social distancing werkt, waarom dan de mondkapjes?
   Als beide werken, waarom dan de lockdown?
   Als alle drie werken, waarom de vaccins?
   Als alle vier werken, waarom weer overnieuw beginnen?

   • Vooral dat die vaccins dus niet werken, is nu wel duidelijk (objectief gezien). Maar dat mag je dan niet zeggen en/of denken, want dan ben je ‘extreem rechts’.

    Ze werken een beetje, de vaccins. Sinds wanneer werken vaccins ‘een beetje’? Ik heb nog nooit twaalf ‘boosters’ moeten hebben, voor een vaccin dat 50 procent werkt.

    Die mondkapjes dienen denk ik vooral om een sfeer van urgentie te creëren. En vanuit die sfeer doen mensen eerder wat men wilt. Ik denk niet dat het echt werkt tegen covid.

   • Zoals in:
    – als remmen zo goed werken, waarom dan abs,
    – en als abs zo goed werkt, waarom dan een kreukelzone,
    – en als een kreukelzone zo goed werkt, waarom dan veiligheidsriemen?
    Punt is in het leven krijg je geen garanties. En toch doet een mens dingen. Hij eet, terwijl hij hetgeen hij eet niet door en door kent. Hij drinkt zonder dat hij zijn drankjes door en door kent. Hij rijdt auto, terwijl hij zijn auto niet door en door kent. Als hij in het ziekenhuis komt, slikt hij van alles en nog wat. Ondergaat hij tests. Is hij zelfs bereid experimentele kuren te ondergaan. Maar bij een vaccin trekt hij dapper de grens. De machtige muis. Niemand hoeft van mij deze dingen te doen. Maar zeik niet zo.

   • Ik weet niet wat je daarmee wilt zeggen Bertus. Remmen, ABS en kreukelzones zijn zaken die onafhankelijk aantoonbaar werken. De dingen die tegen het virus zouden werken zijn allemaal verzonnen. Je kunt net zo goed een trechter op je kop zetten.

   • Zeg jij. En idd, die dingen werken. Maar niet altijd. En toch rijden mensen auto. En je mist het punt. Over blijft de vraag waarom dan veiligheidsriemen. Die zouden dan toch niet nodig zijn als al die andere maatregelen zo goed werken.

 2. Idee :

  Je ziet dus ook mensen zo’n soort plastic schildje, voor hun gezicht ! Dat telt dan ook, als mondkapje !

  Vraag of je kinderen dat mogen.

 3. Succes Karel!
  Bill Gates is inmiddels aangeklaagd in India voor moord vanwege zijn vaccinatie activiteiten aldaar. Ook heeft Rainer Fuellmich aangekondigd dat het internationale tribunaal er aan komt en wel begin 2022 al!
  https://uncutnews.ch/reiner-fuellmich-ende-des-jahres-wird-es-ein-internationales-tribunal-geben/

  Verder, is er al iemand die weet wat er nu in die zogenaamde vaccins zit?
  Iedereen moet er mee volgespoten worden, ondanks dat het een experimenteel goedje is en ondanks de weinig zorgwekkende IFR. Overheden kopen voor miljarden van het spul. Zelfs kinderen moeten ermee volgespoten worden, ondanks dat er duidelijke, zware bijwerkingen kunnen zijn. Maar niemand mag weten wat er in zit. Als er dan nog geen alarmbellen bij je gaan rinkelen, dan is er toch weinig hoop voor je.

 4. Als mijn familie nu eens eindelijk inzien waar ze bij de overheid bezig zijn?
  Ronduit jammer!

Comments are closed.