Na het debacle van de afgeschoten vermogens rendements belasting: er is zoveel belasting geheven dat het Europese Hof het tegen de mensenrechten vond. Zodat men naarstig zoekt naar een  ‘verbeterde oplossing’ om maar genoeg belasting binnen te harken.

Opgeld doet natuurlijk dat de ‘rijken’ naar draagkracht moeten betalen aan de democratisch gekozen behoeften van de meerderheids armen.

Dat rijken al meer betalen, doordat hetzelfde belastingpercentage, al zorgt dat zij een hoger bedrag afdragen, is te simpel. Het moet en zal een progressief percentage zijn.

Op een gebied kunnen politici dan wel goed rekenen: het aantal rijken is maar een heel kleine minderheid van de bevolking. Voor verkiezingen is hun aantal onbetekenend. Dat vindt de VVD inmiddels ook.

Wist u dat slechts 53.000 belastingbetalers een vermogen van meer dan 1 miljoen in Box 3 hebben?

53.000 stemmers zijn niet eens genoeg voor een zetel in de Tweede Kamer, dus die groep is makkelijk aan te pakken.

De vraag die ik hier maar stel omdat je die anders niet hoort: hoe zou het toch komen dat er maar 53.000 miljonairs in Box 3 zitten? Zou dat iets te maken hebben met het nivelleringsproces dat al jaren aan de gang is? Aan de inflatie ligt het zeker niet. OK er is ook nog Box 2 ( daar zitten de bedrijfseigenaren in).

Maar laten we even door rekenen wat het effect is van 1% belasting op die rijke 53.000, waarbij we stellen dat zij gemiddeld 2 miljoen in Box 3 hebben. (overgebleven nadat er veelal belasting over is betaald). Dat is dan gemiddeld € 20.000 vermogensbelasting  per jaar; en dat maal 53.000 is dan € 1 miljard per jaar wat van de rijken wordt gevangen.

(je pakt dan tevens de 2 miljoen arme Box 3’rs mee en omdat die er met zijn 2 miljoenen zijn, leveren die gemiddeld € 4 miljard op (bij een gemiddeld vermogen van € 200.000). Stel nu dat we het reëel vinden om de eerste ton van die arme Box 2’rs niet te belasten, dan levert 1 % vermogensbelasting ‘slechts’ € 2 miljard op.

En als van Rij zijn doel is om minstens € 6 miljard op te halen, zou hij dan naar 2% heffing per jaar moeten: dat levert 4 miljard op van de arme en 2 miljard van de rijke Box 2’rs.

Maar… dan is een rijke Box 2’r gemiddeld € 40.000 per jaar kwijt voor het genotsrecht om in Nederland te mogen wonen (boven op zijn WOZ, inkomstenbelasting BTW en accijnzen) Nu ga ik er van uit dat die rijkeren, best goed kunnen rekenen en wanneer zij dan zien dat het lidmaatschap aan de BV Nederland hun minstens € 50.000 netto per jaar kost, zal ook daar de gedachte opkomen wat het scheelt om de tent hier te verkopen en naar elders te verhuizen. Voor € 50.000 per jaar kun je een leuk optrekje in Portugal, Spanje kopen/huren. Los van dat die rijken een bom duiten in Nederland uitgeven wat dus niet gebeurt wanneer zij vertrekken, betekent dat als de helft tot die verhuisconclusie komt, en van Rij wil nog steeds die 6 miljard zo binnen halen, de arme tak van de Box 2 familie, 2,5 % vermogensbelasting moet gaan betalen. En dat is dan weer, voor een aantal die ervaren heeft hoe makkelijk het was om elders dan op kantoor te werken, een reden om te verhuizen. En als slechts 10% van die groep dat doet, moet de 2,5 % weer verhoogd worden naar 2,8% wat weer de druppel is voor meer verhuizers etc.

In feite leg ik hier weer eens de Laffer curve uit: naar mate de belasting voet hoger wordt, komt er voor de overheid minder binnen.

3 REACTIES

  1. https://www.ad.nl/auto/ongelukje-gehad-de-politie-komt-hier-voorlopig-niet-meer-voor-opdraven~ac558217/

    Waar betalen we nou nog belasting voor? De overheid kapt steeds meer af waar voor we belasting betalen maar besteedt wel steeds meer aan de EU om frauderende lidstaten overeind te houden en ook om uitgeprocedeerden van alle gemakken te voorzien. terwijl onze eigen kinderen maar moeten zien hoe aan een woning komen.
    Er is iets grondig scheef maar we lopen als een kip zonder kop achter de machthebbers aan. Tijd dat we aan ons zelf gaan denken en niet meer aan het niet bestaande landsbelang.

  2. Misschien dat de rijken als electoraat weinig verschil maken. Achter de schermen een heleboel denk ik. “Money talks” zegt men wel eens. Hoeveel “donaties aan een goed doel” zouden zij op buitenlandse bankrekeningen hebben geparkeerd? En voor wie precies in ruil voor wat?

    Er zijn niet voor niets massa’s lobbyisten. Over de EU las ik wel eens dat er voor elk belang een lobbykantoor gevestigd is in Brussel, behalve voor de belangen van de burgers/kiezers.

Comments are closed.