Het Zelfbeschikkingsrecht van volken is de ware kern van Internationaal Recht. De steeds ingrijpendere ‘bevelen’ uit de EU zijn echter een vorm van bezetting van ons land. Landen die ooit dictators als Napoleon & Hitler omarmden hebben het in hun een-tweetjes in de EU voor het zeggen en onze Bevrijders van beide landen, de Britten, zijn gillend vertrokken.

Onderstaande tekst staat in het Handvest van de Verenigde Naties én in de aanvullende twee verdragen (Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag over economische, sociale en culturele rechten (IVBPR)), elk vooraan in artikel één. Er is zelfs een forse strafbepaling voor schendingen van dit absolute recht op zelfbeschikking. Letterlijk: “Als de Staat de minderheid (van haar bevolking) discrimineert die streeft naar autonomie of zijn eigen staat, door zijn macht uit te oefenen, kan hij zijn aanspraak op territoriale integriteit onder het internationale recht verspelen.”

Alle volkeren hebben recht op zelfbeschikking:

Op grond van dit recht beslissen zij vrij over hun politieke status en geven zij

in vrijheid vorm aan hun economische, sociale en culturele ontwikkeling.”

Wat betreft Nederland en álle EU-landen betekent dit: de politici hadden volksraadplegingen voor grote wijzigingen die betrekking hadden op ons recht op zelfbeschikking moeten hóuden én erkénnen; dan zou volgens de ook door hén ondertekende internationale verdragen alles legitiem zijn. Maar zij hebben zich daar níets van aangetrokken en ook niet van wat ‘het volk’ wil. ‘Wir sind das Volk’ scandeerden de DDR-burgers in 1989, weet u nog?

Onze ‘democratisch gelegitimeerde’ overdracht van Zelfbeschikking:

Vóór de invoering van de gezamenlijke Euro bleek uit een peiling dat 73 % van de bevolking een referendum wilde over de invoering ervan, er kwam geen referendum. Het omvormen van de Europese Economische Geméenschap (EEG) tot één Unie (EU), het ‘Verdrag van Maastricht’, in 1992 kende geen referendum. Op 1 juni 2005 vond dan een referendum plaats over het Grondwet-verdrag voor de EU, 61 % van de kiezers was tegen. Brussel kwam snel met een vervangend verdrag: het ‘Verdrag van Lissabon’. Een vervolgreferendum daarover werd door onze regering tegengehouden in 2007. Het Verdrag van Lissabon werd gewoon het EU-grondwet verdrag, maar dan zonder officiële EU-symbolen. Toen was er in april 2016 het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, 61% stemde tegen. Mei 2017 werd dit vervolgens gewoon door de regering aangenomen. Juli 2018 werd het Kabinetsvoorstel om de Wet raadgevend referendum in te trekken door de Eerste Kamer aangenomen dankzij: D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP. Alle zaken over EU-uitbreidingen en -bevoegdheden die wél ooit in een referendum kwamen zijn in meerderheid door het volk afgewezen, maar door er een ander kaftje omheen te doen of de kiezer gewoon helemaal niets (meer) te vragen er gewoon doorgedrukt. En dat was niet alleen in Nederland zo, er waren wel meer landen waar dit afgewezen werd of maar met de hakken over de sloot net werd aangenomen. Intussen zijn we zover dat er in Nederland gewoon géén referenda meer komen en kwam er onlangs nog een referendum-voorstel, maar ‘internationale verdragen’ werden uitgesloten… terwijl het gaat om ingrijpende zaken die het recht van het volk op zijn éigen zelfbeschikking bepalen.

Recht op Zelfbeschikking in de EU???

Sterker nog: de EU is intussen zover heen dat ze EU- landen die een beroep doen op hun récht op zelfbeschikking, omdat ze onderdelen van EU-beleid niet of anders willen doen, bedreigt met zware maatregelen en sancties, feitelijk alle internationale rechtsartikelen opzij schuivend. Landen als Denemarken, Griekenland, Polen, Hongarije en Groot-Brittannië kunnen daar over meepraten. In steeds grotere mate weigert deze zogenaamde “Waarde- georiënteerde EU” dit te erkennen. Het is toch allemaal in de nationale parlementen met minstens de helft plus één stemmen aangenomen en dus ‘democratisch’, zegt men dan. Maar het gaat hier om niet minder dan het overdragen van het volledige Universele recht op zelfbeschikking van hele naties en volken, wat men qua ingrijpendheid kan vergelijken met een verandering van de Grondwet. In tegenstelling tot wat wordt beweerd door de meeste vertegenwoordigers van de gesettelde partijen en grote media, is het zeer ingrijpende EU-regeltjes stukje voor stukje door het parlement heen jagen, helemaal níet democratisch.

Het Handvest van de Verenigde Naties:

Schrijft letterlijk: “Als de staat de minderheid discrimineert…” Dát is precies wat er gebeurd. De in aantallen zéér grote minderheid; in Nederland bij referendums zelfs een meerderheid; van de bevolking die zijn recht op zelfbeschikking níet in zulk een grote mate aan een grote supranationale organisatie wil afstaan wordt weggezet als wappie en gediscrimineert.

Bij een Grondwetswijziging is echter níet de helft plus één al genoeg, maar moet er een tweederde meerderheid zijn in de 1e én 2e kamer, de 2e Kamer moet daarna ontbonden en opnieuw verkozen worden, en dan moet er wéér een tweederde meerderheid zijn. Pas dán zou men kunnen zeggen dat het democratisch is. De ‘minderheid’ tegen een EU-integratie zal dan echter zo groot blijken te zijn, dat de tweederde meerderheid die er twéé verkiezingen achter elkaar in het parlement zou moeten zijn nooit gehaald zou worden. Los van de onfrisse toestanden met referendums is het omgaan met het recht op zelfbeschikking van een heel volk beslist alles behálve democratisch verlopen; wat ons ook voorgehouden wordt.

Samenwerken met landen is goed, zeker economisch, dat is wat Europa na de bezetting in de oorlog ook deed met de EEG. Maar sinds het ontstaan van de EU in 1993 zijn we beetje bij beetje feitelijk wéér bezet, en nu blijkt pas: met een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen.

8 REACTIES

 1. De EU doet wat Hitler niet voor elkaar kreeg. En pro-EU partijen lopen achter de EU-dictatuur aan.
  Morgen om 18.02 is het 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord, officieel door een eenling maar dat gelooft vrijwel niemand nog. Met die moord werd onze democratie “kalt gestelt”.
  Ik hang morgen de vlag halfstok; dat is meer waarheid dan bevrijdingsdag vandaag.

  • Goed idee morgen die vlag. Ik doe mee. Vandaag en gisteren geen vlag opgehangen. Ik doe niet mee aan die hypocrisie. Wat nou vrijheid… alleen als je geld hebt zeker.

   • Je gaat Fortuyn toch niet herdenken met een vlag van willem de overbodige.
    Ze moeder heeft nog een paard naar volkert genoemd.
    Zo blij waren ze dat ze van Pim af waren.
    Volgens mij heb je het dan niet helemaal begrepen.
    En trouwens, alleen mensen die iets hebben met de oranjes hebben een NL vlag thuis liggen.
    En als ik zo’n vlag krijg, dan steek ik ‘m in de fik.

 2. Vreemd dat er niet staat alle mensen. En bijvoorbeeld dat mensen het recht hebben een souvereine staat te stichten en te onderhouden.

  • Dat staat ook in het Handvest, volken hebben het recht op autonomie, zélfs als zij een eigen staat willen stichten mag een overheid dat niet met haar machtsmiddelen tegenhouden. Terecht of onterecht, Rusland beroept zich op dat internationaal recht van volken ín een staat. Alleen lijkt dat nu behoorlijk uit de hand gelopen te zijn.

 3. We moeten allerlei stromingen pamperen. Vanwege de inclusiviteit. Ik doe er niet aan mee en dat zouden meer mensen moeten doen. Blijf jezelf en doe wat je zelf wilt. De overheid kan dood vallen

Comments are closed.