Vrijspreker: U heeft het eigenlijk niet veel over immigratie? Wat zijn Uw standpunten?

Opperdienaar: In een vrije samenleving zou iedereen vrij moeten kunnen gaan en staan zonder privé eigendomsrechten te schenden. Dan levert een immigrant alleen maar voordelen op en heeft geen nadelen. Het is niets anders dan verhuizen. Maar als er gestemd wordt over privé eigendom en de immigranten kunnen die eigendommen claimen of er over stemmen, wordt het allemaal wat ingewikkelder.

Stel de immigrant is gevlucht uit een land waar de heersers de samenleving tot gekte hebben geïndoctrineerd. Die mensen realiseren zich zelden dat hun bovenkamer beschadigd is. Ze denken dat hun land gewoon wat pech had en geluk te maken, of het ging prima, maar er kwam opeens een knotsgekke madman uit het buitenland die als een hondsdolle ongeprovoceerd onderdanen begon af te slachten met een voorkeur voor kraamklinieken, babies en beschermde diersoorten. Ze zijn nog steeds overtuigd van hun theocratie of socialistische heilstaat. Op deze lokatie gaat het wel werken.

Wat altijd interessant is, is hoe immigranten zich verdedigen tegen de zondebok functie als de regering van hun nieuwe gastland onvermijdelijk de samenleving de grond in stampt. Ze krijgen gegarandeerd de schuld en weten al dat dit het geval zal zijn. Daarom voelen immigranten vaak dat ze moeten laten zien hoe weinig loyaliteit ze hebben met het land waar ze uit vertrokken zijn. Toch maakt dat niet zo veel uit denk ik. Als de oorlogspropaganda start, worden ze gewoon in hetzelfde hokje gegooid als hun lotgenoten die hun afkomst niet verloochend hebben.

Stel je was een jood in nazi Duitsland, had het wat uitgemaakt dat je je heel erg Duits voor deed en je joodse wortels zo veel mogelijk van je af wierp? Of je bent een Rus en je vertelt iedereen die het wil horen hoe erg je Poetin haat en de hele dag met schaamte over straat loopt. Word je bij een oorlog in een beter vakje gegooid? Ik denk het niet, omdat de bruinhemden die het vuile werk doen, dat soort subtiliteiten niet snappen. Collectivisme is een dodelijk gif.

Stel je bent een Russisch sprekende in de Oekraïne en je geeft aan hoeveel je Poetin haat en van Zelinsky houdt. Maakt het uit als de gevolgen van miljarden aan leningen voor wapens terugbetaald moeten worden en er een zondebok nodig is, of een groep belastingslaven om leeg te melken? Ik denk het niet. Zeker niet van iemand die de oppositie verbiedt en de pers nationaliseert.

Ook achteraf zie je het nog steeds. Maakt het uit of je een goede Duitser was of een slechte Rus of Amerikaan na WWII? Nee, het wordt allemaal met de collectieve kwast dezelfde kleur geschilderd.

 

52 REACTIES

 1. “In een vrije samenleving zou iedereen vrij moeten kunnen gaan en staan zonder privé eigendomsrechten te schenden”

  Altijd weer dezelfde denkfout bij vrije immigratie anarchisten. Alsof een immigrant bepaalt waar hij welkom is ipv de eigenaar. Nogmaals: in een vrije samenleving, dat is in dit geval een anarcho-kapitalistische samenleving, is alles (dus ook grond) in privaat bezit. De eigenaars bepalen wie welkom is en onder welke condities en niemand anders. Het heeft evenmin wat te maken met het onderscheid tussen minarchisme en anarchisme. De EIGENAAR bepaalt!

  • Exact, de eigenaar bepaalt. En de eigenaar van de natiestaat Nederland is het Nederlandse volk. Dat Nederlandse volk heeft de overheid ingehuurd om enkele taken uit te voeren. Het is o.a. de taak van de overheid om de vrije markt te beschermen tegen (onvermijdelijke) monopolievorming middels regulering. Regulering vindt plaats a h.v. de macro economische factoren (politiek, economie, sociaal, demografie, technologie en ecologie).

   Echter, de overheid is niet alleen marktregulator, maar ook marktspeler geworden d.m.v. actieve immigratie. Kortom, de overheid zit op alle stoelen en is zelf tot monopolist verworden! Dit is het fundamentele probleem.

   Dat hier niet tegenop wordt getreden duidt op een gecorrumpeerd bestuursmodel, in dit geval gebaseerd op de bestuursrol van verzorgingsstaat die niet in de grondwet staat verankerd, maar door de overheid zelf is toegeigend onder toeziend oog van het parlement.

   We leven niet in een rechtstaat, maar in het recht van de sterkst. Vroeger werd het volk gedomineerd door de adel, vandaag de dag vervangen door de oligarchie. Dit is de tijd die blijft omdat er niets beweegt.

  • Youp kun je even aangeven waar jouw betoog strijdig is met de stelling die je quote?

   • Ik denk dat jij prima begrijpt wat ik heb opgeschreven. Misschien is het zo dat je denkt dat het antwoord inbegrepen zit in het zinnetje: “zonder privé eigendomsrechten te schenden”. Maar dan moet je dit anders en duidelijker opschrijven omdat het nogal contrasteert met: Kijk eens hoe mooi makkelijk dat is voor een immigrant wanneer je hem geen strobreedte in de weg legt; het is net als verhuizen. Waarmee je bedoelt, verhuizen in hetzelfde land. Maar in een vrijmarktanarchistische samenleving is verhuizen helemaal geen eentweedrietje omdat je eerst aan de wensen en eisen van de nieuwe eigenaar(s( tegemoet zult moeten komen. Denk blacklisten en whitelisten. Iedereen mag komen behalve… en niemand mag komen behalve bikinimodellen die de drankjes voor mij betalen.

  • Hijseenberg, uiteraard dient de overheid de markt te beschermen tegen monopolies en uiteraard worden monopolies gecreëerd door regelgeving van overheid!

   En graag uw punt maken zonder doorverwijzing naar de een of ander organisatie, ideologie of wat dan ook. Straks stuurt u me nog naar de bibliotheek van Alexandrië.

   • Voight, de overheid IS een monopolie.
    Je vraagt wel vaker iemand om iets opnieuw in te typen dat al perfect is opgeschreven?

  • Youp, je kunt niet het artikel quoten met “zonder eigendomsrechten te schenden” en dan dit bekritiseren met “de eigenaar bepaalt”

   Dat is wat het betekent -> ‘zonder de rechten van eigenaars te schenden’

   • Natuurlijk kan ik dat doen. Immers, eigendom betekent niet alleen de rechten van de eigenaar, het betekent ook de wil van de eigenaar. Jij meent dat immigratie in een vrije samenleving vergelijkbaar zal zijn met verhuizen binnen de landsgrenzen van onze huidige samenleving. Ik denk dat jij dan onderschat welke eisen eigenaars gaat stellen.

   • Eigenaars hebben niet het kapitaal, om enorme hordes migranten tegen te houden

  • Pcrs, ik ben op de hoogte van het ondoelmatig redeneren hier en het blijven hangen in de theorie (middelen). Hoe de theorie om te zetten in een werkbaar organisatiemodel is te hoog gegrepen. Daarom komen alle thema’s hier voor de zoveelste maal voorbij.

   Mijn punt; als je iets wil beweren en overbrengen zal je het kort en bondig dienen neer te zetten. Bij gestructureerd redeneren moet dat geen probleem zijn. Aan een omgevallen boekenkast heeft niemand iets hier.

   • In strikt abstract theoretische zin hebben Hijseenberg en Pcrs gelijk. Monopolies en kartels kunnen niet bestaan in een vrije samenleving omdat er altijd voldoende motivatie is om het kartel te verlaten, het monopolie te onderbieden. Wat zij doen is prijsafspraken maken, lees spullen duurder verkopen dan noodzakelijk. Je kunt dus heel veel geld verdienen door daar niet aan mee te doen en het spul voor een meer redelijke prijs te verkopen. Een overheid is niet nodig. Sterker, de overheid laat zich meestal voor het karretje van de grote partijen spannen. Het is vele malen eenvoudiger een paar ambtenaren te overtuigen om welgevallige regelgeving te maken, lees concurrenten uit te sluiten, dan miljoenen consumenten overtuigen. Dat is ook wat je nu ziet: big business en big government spannen samen. Als je graag toezicht en controle wilt zul je dat door private partijen moeten laten doen waar je een contract tekent met een serie beloftes voor een bepaalde prijs wat je ook weer kunt opzeggen als je vind dat ze in gebreke blijven. Dat itt vage beloftes van politici.

   • Alleen ancaps hebben een werkbaar praktische manier om een samenleving in te richten. Etatisten komen nooit verder dan een theoretisch ideale van democratie, theocratie, dictatuur van het volk, maar omdat het theoretisch niet klopt, volgt er nooit een praktische invulling die werkt, of ook maar enigszins lijkt op het theoretische model.

  • Pcrs, inhoudelijk. Ik geef aan dat de overheid monopolist is geworden (en onderbouw dat ook) en u vertelt me hetzelfde. Wat wilt u nu beweren!

   • Voight, nee de overheid is geen monopolist geworden. Het is een monopolie per definitie. De definitie van overheidnis ‘een groep mensen met een geweldsmonpolie in een gegeven territorium’ Kijk, dat is nu ‘per definitie’

   • Pcrs, nee de overheid is monopolist geworden omdat zij een keuze heeft om niet als markspeler op te treden en omdat bovendien de bestuursrol niet is beperkt.

  • Youp, een vrije markt en samenleving bestaan niet, want die eindigen per definitie in oligarchie en dictatorschap.

   Wat betreft de overheid; we zullen moeten leren denken in termen van een gedecentraliseerde bottom-up aansturing en taken. De overheid op afstand van het volk zetten met een beperkt aantal gedelegeerde taken is bedrijfskundig sluitend te maken.

   Redeneren in het huidige gecorrigeerde bestuursmodel is tot mislukken gedoemd. De huidige rechtstaat is in praktijk het recht van de sterkste.

   • ‘Per definitie’, kom maar op met die definitie van een vrijwillige samenleving.

   • Vrijheid is een gevolg van souvereiniteit. Een souverein mens is de heerser over zijn lijf en leden, de eigenaar van de vruchten van zijn arbeid. Zodra een overheid in het spel komt zal hij een belangrijk deel van zijn souvereiniteit moeten afstaan en is een begin gemaakt met de glijdende schaal naar slavernij, dat is iemand anders is jouw heerser en de eigenaar van de vruchten van jouw arbeid. Een overheid, of meer algemeen, bestuurd worden is incompatibel met vrijheid.

   • Pcrs, u brengt het begrip “vrije samenleving” in uw artikel naar voren en vraagt mij om er een definitie van te geven. Dit is de omgedraaide wereld en daar trap ik niet in.

    Wel kan ik iets beweren over vrijheid. Vrijheid is namelijk een inhoudsloos begrip. Een vrije samenleving levert geen rechtstaat op, maar het recht van de sterkste. Een vrije economie levert geen vrijhandel op, maar monopolisme van corporaties.
    Kortom, vrijheid dient georganiseerd en verdedigd te worden.

    Over organisatie van een samenleving kan ik ook wat beweren: hier tref ik vooral theoretische verhalen aan die zijn overgenomen van een ander en bovendien niet zijn uitgewerkt in een effectief organisatiemodel. Wat vrijblijvend discussiëren in de marge van het huidige organisatiemodel is het maximaal haalbare.

    Trouwens, moeilijk discussiëren zonder daarin de organisatie-elementen van een ‘vrije samenleving’ te betrekken. Dat de overheid een monopolist is, is een oppervlakkige en nietszeggende bewering. Door het thema uit te werken en te verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan, hoopte ik op wat diepgang. Die hoop was niet terecht.

   • “Een vrije samenleving levert geen rechtstaat op, maar het recht van de sterkste. Een vrije economie levert geen vrijhandel op, maar monopolisme van corporaties.”

    Waarom?

  • Youp, “Waarom”.

   Dit is geen serieuze vraag, maar zal deze desalniettemin beantwoorden.

   Theoretisch: omdat politieke- en financiele kracht elkaar opzoekt en gaat domineren.

   Praktisch: kijk om uw heen naar de zogenaamde rechtstaat dat in werkelijkheid het recht van de sterkste is.

   • 1. Een vrije samenleving wordt gedefinieerd als een samenleving waar mensen zichzelf besturen en niet bestuurd worden door een politieke entiteit.
    2. We hebben geen vrije samenleving dus elke referentie naar de huidige politieke orde als bewijs voor het falen van een vrije samenleving is een logische denkfout.
    3. Er is geen politieke kracht in een ancap samenleving dus die kan niet samenspannen met de financiële kracht.

    Je geeft kortom geen antwoord op de vraag omdat je niet redeneert vanuit een vrije samenleving maar vanuit de huidige, onvrije politieke orde.

  • Youp ik begrijp je redenatie, maar daarom beweer ik ook dat een pure vrije samenleving in praktijk niet bestaat, om de redenen door mij aangegeven.

   • Een vrije samenleving heeft geen politieke kracht. Toch kan een vrije samenleving niet bestaan omdat politieke- en financiële kracht elkaar opzoekt en gaat domineren. Daarom levert een vrije samenleving geen rechtstaat op, maar het recht van de sterkste. Een vrije economie levert geen vrijhandel op, maar monopolisme van corporaties. Aldus Voight-Kampff.

    Ik dacht eerst dat het een cirkelredenering is, maar dat klopt niet. De logica is afwezig.

  • Youp, daarom dient een soevereine samenleving ook opgezet te worden vanuit een beperkt aantal taken op lokaal en federaal niveau. Dit is bedrijfsmatig sluitend te maken. Uiteraard komt politiek in een soeverein model niet voor.

   • Het spijt me zeer maar je uitspraken klinken mij nogal tegenstrijdig in de oren. Er is geen politiek in een soeverein model, zeg je. Vervolgens ga je een soevereine samenleving opzetten. Dat zal dan toch via een overheids-achtig orgaan zijn lijkt me.

    Het punt is: je hoeft helemaal niks op te zetten. Er is een natuurlijke orde in de dingen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan (zeker wanneer ze dezelfde culturele achtergrond hebben). Vanzelfsprekend bestaat er behoefte aan goederen en services, ook de welke nu door de staat geleverd worden, maar dat zijn taken die door private ondernemingen geleverd kunnen worden. Vrije entree voor aanbieders en vrije keuze voor afnemers garandeert dat alleen die leveranciers, producten en diensten overblijven waarvoor mensen geheel uit vrije wil gekozen hebben, voor de prijs die ervoor staat.

    Tot zover de theorie. Ofschoon het van belang is het theoretische scenario te kennen, zal vanzelfsprekend de praktijk weerbarstiger zijn en talloze uitdagingen aandragen. Het meest overtuigend vind ik ‘de Ijzeren Wet van de Oligarchie’ van Robert Michels die stelt dat ongeacht de politieke orde er altijd succesvolle bedrijven, personen, organisaties zullen zijn. Op een gegeven moment zullen de succesnummers een vorkje gaan prikken met elkaar en afspraken maken. Net zoals de miljardairs, big business en big government heden ten dage bij elkaar aanschuiven. Maar dat los je niet op met een organisatiemodelletje.

  • Youp, je bewijst mijn punt dat oligarchie het onvermijdelijke lot is bij non-organisatie.

   Mijn organisatiemodel is het beslag van een gewijzigde staatsinrichting. Beginnend bij een nieuwe constitutie en bottomup aansturing in een federale staat met 355 soevereine gemeenten. Gewijzigde organisatie-elementen en takenpakket bepalen de structuur van het uiteindelijke organisatiemodelletje.

   Dit verduidelijken in een reactie is niet mogelijk en heeft ook trouwens geen zin. De samenleving is dermate verrot dat een downfall het enige overgebleven scenario is. Na de zomer staat half Nederland weer met opgestroopte mouw in de rij voor het vervolg van de gen-therapie. Trouwens, ben eigenlijk niet tegen volksverdunning zolang het op eigen keuze is gebaseerd. De natuur gaat gewoon zijn gang; Darwin. De species mens moet tenslotte overleven.

   • Nee, de stelling van Robert Michels en zijn Ijzeren Wet van de Oligarchie is dat alle politieke ordes in oligarchie eindigen, dus ook je bottom-up aansturing met 355 gemeentes. Maar succes ermee.

  • Youp, en dan eindigen we met wat ik in het begin aanhaalde; blijven hangen in het aanhalen van theoretici. Een originele gedachte zit er niet bij, laat staan dat een theorie wordt doorgetrokken naar de praktijk. Oeverloos delibereren. En dan de onnozele uithangen op een theorie die wij delen en dan uiteindelijk mijn stelling onderbouwen. Wat een armoede. Mijn advies aan zo goed als iedereen hier, lees eens wat over organisatiekunde.

  • Youp, dat organisatiemodelletje dat u zo kleinerend schets is een organisatiemodel dat voldoet aan een aantal organisatie basisprincipes, namelijk verankering in constitutie, handhaving bij wet en afgedwinging met geweld. Alstublieft.

   Als de confrontatie met de oligarchie heeft plaatsgevonden en u eventueel als overwinnaar uit de strijd bent gekomen dan heeft u een keuze uit drie scenario’s: uw theoretici volgen, niets doen en anarchie laten of mij contacten.

  • Voight
   “Een vrije samenleving levert geen rechtstaat op, maar het recht van de sterkste. Een vrije economie levert geen vrijhandel op, maar monopolisme van corporaties.”
   De gebruikelijke “freedom is slavery” contradicties

   Overheid is natuurlijk het recht van de sterkste. De sterkste zijn de mensen die een geweldsmonopolie hebben. Dit is allemaal zo elementair. Hoe komt iemand zoals jij op deze site terecht?

   • pcrs, je heb het constant over geweldsmonopolie. Voorheen heb ik reeds aangegeven dat dit een een open duur intrappen is en dat het genuanceerder ligt en zich dus niet alleen voordoet op geweldsgebied. M.a.w. stel dat het geweldsmonopolie van de overheid word opgeheven dan belanden we binnen de kortste keren weer in een geweldsmonopolie van de overheid, onder een ongewijzigd bestuursmodel.

    Blijkbaar heeft u problemen me (begrijpend) lezen, want hierboven heb ik u reeds het volgende aangegeven: “Dat de overheid een monopolist is, is een oppervlakkige en nietszeggende bewering. Door het thema uit te werken en te verklaren waarom dingen gaan zoals ze gaan, hoopte ik op wat diepgang. Die hoop was niet terecht.”

    Q: “Hoe komt iemand zoals jij op deze site terecht?”
    A: Om zelfingenomen geesten zoals jij uit de theoretische kramp te halen, te laten redeneren in systeemdenken (input, output) en bewust te maken van organisatiekunde. Kortom, niet te blijven hangen in analyses en de slachtofferrol. Je klink zo wanhopig me die oneindige reeks analyses en versterkt daarmee de opponent.

    Is het je nu duidelijk waarom ik van tijd tot tijd op deze site terecht kom?

 2. Ja, het punt is een beetje dat we het hebben over iets dat speculatief is. Een speculatieve ancap orde. Anarcho kapitalistische orde

  Linkse ancaps, zien dat anders voor zich, dan rechtse (meer FVD) georiënteerde ancaps.

  Een Roderick T Long, heeft het bijvoorbeeld ook over grond, die publiekelijk zou moeten zijn. Hij wilt en privé bezit en publiekelijk bezit. Toch is hij libertarier

  Om immigranten tegen te houden, moet je wel een zeer sterke staat hebben. Mensen in het FVD kamp willen migranten buiten houden én vinden het prima om daarvoor een sterke staat te gebruiken.

  Maar voor anti migratie ancaps, zal dit moeilijk gaan. Die soort van bezitter van grond, bezit slechts grond en een huis en een AK47. Hoe wilt hij/zij migratiestromen tegenhouden? Hij/zij zou moeten samenwerken, met andere ancaps, die ook tegen migratie zijn. Maar, zullen al die ancaps tegen migratie zijn? Ik denk het niet, want vele libertareirs zijn helemaal niet tegen migratie.

  Ze zijn immers slechts voor de vrije markt. En de vrije markt betekend ook, dat ik nu naar India kan gaan, om daar een huis te huren en andersom. Libertarisme is net als neoliberalsme een globalistische ideologie. Het verwerpt de beloftes van de natiestaat en wilt een pluriforme wereldmarkt, die individualisme zou doen floreren

  Een natiestaat anarcho kapitalisme, is een contradictie.

  Dan kunnen we ons de vraag stellen, wanneer is een migrant terecht zijn/haar land ontvlucht? Dit is een beetje moeilijk te zeggen. Oorlog maakt je wel een terechte migrant, honger niet? Maar is honger niet ook een soort oorlog? Geweld wel, armoede niet? Maar is armoede niet ook een soort geweld?

  Punt is, als het in de derde wereld niet beter word voor mensen, komen ze hier heen. Je kan dan allemaal muren om je continent heen plaatsen, of je kan proberen het in de derde wereld beter te maken. Maar hoe? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien meer eerlijke handel met die continenten voeren ? Ze niet als melkkoetje gebruiken ?

  Wat denk ik wel kan, is als je als groep van anti migratie mensen een gebied koopt en daar een hek omheen zet en dan vervolgens zegt: migranten zijn hier niet welkom

  Net als dat neonazi’s in Duitsland dan weleens samen een dorp kopen, waar dan ‘de joden’ en ‘de zwarten’ niet welkom zijn. Dat zou dan een soort Hoppean oplossing zijn. En wat mij betreft is dat prima. Als jij een stuk land wilt hebben, waar je mensen dan van uitsluit? Be my guest

  • Naya, een hoop speculatie. Waarom zouden mensen massaal emigreren in een vrijwillige samenleving (volgens mij bestaan die overigens niet in een linkse en rechtse variant. Eigendomsrechten worden gerespecteerd of niet) Massaal emigreren komt door oorlog of economische crisis. Massale eigendomsrechten schendingen dus.
   Hooguit natuurrampen zouden massale emigratie kunnen veroorzaken zonder massale eigendomsrechten schendingen.
   Maar normaal wordt je leven een stuk moeilijker in een andere cultuur, waardoor je inkomen sterk terug loopt.
   Ik snap overigens niet het probleem als er in zo’n situatie vele arbeiders bijkomen. Iemand die voor weinig aanbiedt je tuin op te ruimen of een straatje te betegelen. Wat is daar zo erg aan. Het is typisch iets wat je als kans of bedreiging kunt zien. Maar alleen als je in een vrijwillige samenleving woont. Anders wordt het snel een loden kogel aan je been vanwege de overheid.

   • Het punt is dat je misbruik kunt maken van vrije immigratie. Er zijn meer motieven dan strikt economische beweegredenen. China kan zo 10 miljoen mensen naar Nederland sturen om de tent over te nemen en je vrije samenleving te veranderen in een meer autoritaire structuur. Dat is de makke van ancap. Er wordt hoofdzakelijk economisch gedacht.

   • Een hoop speculatie, maar waar we het over hebben is sowieso geheel speculatief allemaal. Als dit, dan dat, zou het dan zus/zo zijn ?

    Dat is de makke van ancap. Er wordt hoofdzakelijk economisch gedacht.

    Daar ben ik het nog mee eens ook, in grote lijnen. Ancap vergeet een beetje de belangen die staten hebben, die grootmachten hebben. De wreedheid van sommige mensen etc.

    Goed, de grenzen open. En dan als een gek huizen bouwen, ook voor de arme mensen? En gaat dat dan gebeuren, als middle class huizen meer geld opleveren ?

    Libertariers zijn nu toch bezig met hun ‘free state’ projecten? Dat ze massaal in zo’n staat gaan wonen? Ik denk dat dat dan meer betekenis heeft, dan het speculeren over ‘stel dat de wereld wel vrij was en niet corrupt’.

    Ik weet het niet, ik ben niet eens tegen migratie, ik geef helemaal niets om ‘de natie’ en iedereen mag overal wonen. Maar als er nog 10 miljoen oekrainers bij komen en ze het huizenprobleem niet oplossen, hebben we gewoon een probleem voor nu. Dat is ook een beetje de realiteit. De realiteit die niet strookt met mijn idee van wat redelijk zou zijn.

  • Pcrs, het probleem kan ik wel aangeven: heterogeniteit van de immigranten. M.a w. uitsluitend homogeniteit is duurzaam. En dit dient georganiseerd te worden en daar hebben de kinderlijke anarchisten geen kaas gegeten.

  • China kan 10 miljoen mensen naar je vrije samenleving sturen….

   Altijd grappig die mensen die denken dat hun roverheid straatarme en criminele immigranten gaat tegenhouden. Misschien moet je dat de Zweden uit gaan leggen.
   Het is net zo’n dwaas idee als dat van linkse mensen die denken dat hun roverheid armoede gaat oplossen en dan verbaasd zijn dat de ongelijkheid alleen maar groter wordt waarna ze om nog meer roverheid roepen. Kennelijk was er te weinig overheid.

   Ik zou je roverheid vragen geld te drukken, waarna de lonen omhoog gaan en arbeidsmiggranten uit de hele wereld komen en dan meer roverheid vragen omdat die je zo goed beschermd hebben.
   Waar die 10 miljoen Chinezen gaan wonen als alle grond privé bezit is, daar moet je vooral niet over nadenken. Je plantage eigenaren gaan je beschermen. Als je maar hard genoeg stemt.
   Dan blijf ik wel denken dat ze nooit een probleem gaan oplossen dat ze hun macht gegeven heeft. Dat klopt meer met de realiteit zoals die is.

   • Jij moet beter lezen. Ik heb de staat niet genoemd. Ik verwijs naar het principe dat vrije immigratie een methode kan zijn om een samenleving te verwoesten, dus ook een ancap samenleving. Je moet bereid zijn je eigendom en je dierbaren te verdedigen. Als je dat niet bent, dan is het experiment gedoemd te mislukken.

 3. De oplossing van dit debat is simpel

  Creëer een anarcho kapitalisme, een wereld van allerlei bezitters en private milities. Waar dat dan zou moeten, weet ik ook niet.

  En dan zullen we zien, wie er gelijk heeft. Eerst zien, dan geloven.

  • De staat blaast zichzelf op. Netzo als nu in Sri Lanka. Zoals elke politiek unie altijd eindigt in oorlog en geld drukken.
   Het leger is een private militie van de politieke elite. Het idee dat jij daar wat over te zeggen hebt omdat je een soort van klant bent, is belachelijk. Ze zijn er om de elite te beschermen op het moment dat jij in opstand moet komen. Staan ze klaar om je het Malieveld af te rossen.

   • Het leger is een private militie van de politieke elite. Het idee dat jij daar wat over te zeggen hebt omdat je een soort van klant bent, is belachelijk

    Mee eens

    Ze zijn er om de elite te beschermen op het moment dat jij in opstand moet komen. Staan ze klaar om je het Malieveld af te rossen.

    Ook mee eens

    We hebben het nu alleen over de praktische kanten van ancap. Stel dat je ergens een groot domein hebt, waar verschillende kapitalisten samenleven, zonder centraal gezag? Hoe beschermd zo’n domein zich tegen interventie en immigratie?

    Misschien moeten jullie leren van het Rojava project. Het Koerdische min of meer anarchistische project in Syrie en Irak.

    Ik zag al dat er libertariers waren, die dit alles bestudeerde

 4. Het centrale thema hier; het ontbreken van volksgezag.

  Argumentatie: anarchie leidt tot oligarchie, een rechtstaat laten inrichten door oligarchen leidt tot oligarchie en een rechtstaat laten inrichten door het volk leidt tot volksgezag.

  Dit laatste betekent om te beginnen dat het volk een constitutie dient op te stellen. En dat laat je doen door competente bedrijfskrachten en niet door anarchisten, theoretici of vrijdenkers die geen sjoege hebben van vrijheid.

  • Voight, lees nu eens een keer iets in plaats van onwetendheid en contradicties te oreren.

  • Ancap leid misschien tot oligarchie. Dit omdat in ancap personen en familie en bedrijven de grond bezitten. Deze grond geven ze door aan hun kinderen en die geven het weer door aan hun kinderen

   Als een paar van die families samengaan, heb je een oligarchie. Familie A bezit 20 procent van het land, familie B bezit ook 20 procent. Ze gaan samen en bezitten 40 procent van het land en iedereen moet deze mensen betalen. 99 procent van de mensen leeft onder de knoet, van een 1 procent. Een kut situatie.

   Om dit voor te zijn, tegen te gaan, hadden vroege individualisten, individualistische anarchisten het dus over het vruchtgebruik. Je bezit de grond, als je de grond gebruikt. Persoonlijk bezit, is geen privaat bezit.

   Allemaal zwoegen voor een landlord, is niet anders dan allemaal zwoegen voor een overheid

   Maar goed, dat is wat ik dus denk. Ancap moet zich maar eerst gaan bewijzen hierin.

 5. pcrs, leg anders even uit:
  “onwetendheid” ?
  “contradicties” ?

  Kreten de ruimte inslingeren is niet effectief.

 6. Pcrs, ik zal het artikel wel even afronden op een structurele (onderling verband) en bedrijfsmatige (doelmatig) wijze.

  Dat geweldsmonopolie waar u het constant over heeft valt onder de macro-economische factor ‘politiek’ (PESDT-factoren + ecologie). De ‘D’ staat trouwens voor Demografie. Als u nu mijn eerste reactie doorleest, wordt het grotere verband u wellicht duidelijk.

  Daar komt nog bij dat de bestuursrol ook van invloed is op de dominante positie van de overheid (dat strak wordt aangestuurd door de politieke kartelpartijen) en de ontwapening van het volk verklaart t.g.v. het geweldsmonopolie van de overheid.

  Voilà, een probleemomschrijving waar u wellicht mee uit de voeten kan.

Comments are closed.