En dit is dan het ‘corrupte’ Italië ? Rechters zijn níet zo gecorrumpeerd dan alle andere gepolitiseerde Europese rechters die de overheid áltijd gelijk geven in wat de ‘scheiding der machten’ heet. Het Nederlandse nieuws heeft daar natuurlijk  ‘geen herinnering aan’….

Op 23 maart 2022 heeft het Hof van Sicilië een uitspraak gedaan waarin de grondwettigheid is vernietigd van de vaccinatieplicht die oktober 2021 in Italië is ingevoerd en die werknemers dwingt om een bewijs van immunisatie tegen COVID-19 te overleggen om op hun werkplek te mogen komen. Het gerechtshof sprak over “bijwerkingen”, “gebrek aan goede geïnformeerde toestemming”, “gebrek aan geneesmiddelenbewaking” en “gebrek aan triage vóór vaccinatie” als “kritieke kwesties” die deze hele dwang onwettig maakten.

De beslissing van het Hof kwam na een beroep van een leerling-verpleegkundige die de toegang tot zijn opleiding was geweigerd. De monumentale beslissing werd uitgevaardigd door de Italiaanse rechtbank die, na het noemen van ‘fatale bijwerkingen’, oordeelde dat COVID-vaccinmandaten ongrondwettelijk waren.

In een video die op Rumble werd vrijgegeven, reflecteerde de Italiaanse advocaat Marco Morin op dit verstrekkende, ongekende vonnis.

De beslissing kwam na dat beroep van die leerling-verpleegkundige in het derde jaar van zijn verpleegopleiding, toen hem de toegang tot de universiteit van Palermo werd geweigerd en hij zijn studie niet af kon maken, omdat hij niet was gevaccineerd. De rechtbank erkende de zaak van zijn advocaten Vincenzo Spart en Roberto De Petro. De advocaten haalden in hun beroep een veelheid aan onderzoeksresultaten aan van het Italiaanse medicijnagentschap (AIFA) over de verschillende vaccins waaruit bleek dat COVID-vaccins een groter percentage bijwerkingen per verstrekte dosering hadden dan élk ander soort vaccin.

Ondanks de hoge aantallen gevaccineerden en het percentage negatieve bijwerkingen, argumenteerde de rechtbank dat “het door het Constitutionele Hof vastgestelde criterium voor verplichte medische behandelingen, geen kwantitatieve evaluatie zal omvatten”, wat inhoudt dat alleen het áántal mensen met negatieve bijwerkingen niet mag worden gebruikt om de grondwettigheid van het mandaat vast te stellen, aldus de Siciliaanse rechtbank.

De rechtbank concentreerde zich op de ernst van waarschijnlijk negatieve voorvallen.

“De rechtmatigheid van een verplichte vaccinatie is uitgesloten als deze producten gebruikt waarvan de effecten op de gezondheid van de gevaccineerden de drempel van normale verdraagbaarheid overschrijden en het risico op ernstige of fatale bijwerkingen niet kan uitsluiten, zelfs als deze maar een klein deel zijn in verhouding tot de gevaccineerde bevolking”, aldus de rechtbank. Alleen de kans op significante of zelfs dodelijke bijwerkingen maakt volgens de rechtbank alle dwang onrechtmatig.

De rechtbank bracht ook andere bezwaren naar voren betreffende verplichte vaccinatie, zoals een gebrek aan actieve geneesmiddelen-bewaking, een tekort aan triage vóór vaccinatie en goede geïnformeerde toestemming van potentiële gevaccineerden, en de dagelijkse praktijk dat degenen die vaccinatie weigeren vaak geen werk krijgen of in hun opleiding worden belemmerd.

Het Hof kwam tot de conclusie dat verplichte vaccinatie “geen bewijs of zekerheid biedt van een individueel of collectief gezondheidsvoordeel dat groter zou zijn dan potentiële schade aan de gezondheid van individuen”, maar integendeel, “er lijkt een gebrek aan adequaat evenwicht te zijn tussen belangrijke constitutionele waarden, zoals de bescherming van de gezondheid aan de ene kant en het vermogen om te werken en te studeren aan de andere kant.”

(bron)

9 REACTIES

 1. Gelukkig hebben wij artikel 120 GW zodat onze heersers zich geen zorgen hoeven te maken over de grondwettigheid van hun maatregelen.

  • Niet vergeten dat ze onschuldige burgers tot zelfs messen ontwapend hebben?7
   Politie is toch je vriend die alleen onschuldige burgers inelkaar rammen?

  • NL kent geen constitutionele toetsing. Duitsland wel bijvoorbeeld. De vraag die hier achter steekt is, wie geef je het laatste woord? Een rechter, die ook van D66 huize kan zijn, God betere het. Of het parlement, vrij vertaald het volk? In NL is gekozen voor het parlement. Wie of wat vertrouw je meer daar draait het om. Je kan argumenteren dat NL de betere keuze gemaakt heeft. De macht komt immers de mens toe. En niet een autoriteit.

   • Onvolledige en onzorgvuldige staatsrechtelijke redenatie. Toetsing van wetten kan onmogelijk liggen bij het instituut dat wetten uitvaardigt (parlement). En zeker niet bij ordinaire rechters die uitsluitend rechtspreken m.b.t. nationale wetten. Toetsing van een constitutie hoort te liggen bij een derde onafhankelijke instituut, een Constitutioneel Hof, dat wordt bemand met Constitutionele Rechters die separaat door het volk worden gekozen en benoemd. Met deze gescheiden taakopvatting blijven de machten (taken) gescheiden en blijft het volk de baas.

   • @V-K, geleerden onderscheiden wetgevende macht, uitvoerende macht, rechtsprekende macht. Constitutionele controle kan je bij een van deze drie neerleggen. Je kan dan kiezen voor de rechterlijke macht. Klopt. Maar waarom zou deze keuze de betere zijn? Is dat niet meer van hetzelfde? Technisch gezien is het het meest logisch dat de controle komt te liggen bij het volk. Immers de grondwet is de muur waarachter het volk bescherming kan zoeken tegen een agressieve uitvoerende macht. De Amerikanen vinden zo’ n stukje papier niet voldoende en hebben bedongen dat ze wapens mogen hebben. Dat het volk zijn macht niet pakt daar ik geen kruit tegen gewassen. Bij verenigingen zie je hetzelfde patroon. De AV heeft de macht, maar in de praktijk is het bestuur machtiger, omdat de AV het bestuur niet durft weg te sturen en omdat de leden geen zin hebben om in het bestuur te gaan zitten. Tegen deze verschijnselen is geen kruit gewassen.

  • Bertuz.

   Bij onze discussie is het leidend principe van belang

   De Bataafse Staatsregeling (de 1e Nederlandse Grondwet) was veel meer leidend en normatief voor alle overheidsorganen dan onze huidige Grondwet.

   De huidige Grondwet wordt gekenmerkt door wetgeverssoevereiniteit en de huidige trend van voortdurende deconstitutionalisering.

   In de soevereine gedachte maakt een Constitutionele Raad geen onderdeel uit van de rechtelijke macht. Ik stel dan ook dat de Trias Politica te beperkt is om taken (machten) te scheiden.

   Uw voorbeeld van verenigingen en bewering dat er geen kruid tegen gewassen is: ik stel dat de AV gedomineerd kan worden met leidende statuten en het recht op afscheiding.

   De overige organisatie-elementen van een vereniging (cultuur, ambitie en structuur) zijn eenvoudig in te vullen met de doelstelling van soevereiniteit.

   Een soevereine staatsinrichting verschilt dan ook sterk van de huidige staatsinrichting. Zeg maar, de onwrikbare kracht van een constitutionele federale republiek versus het opportunistische gemanipuleerd van een parlementaire democratie.

 2. Niet vergeten dat ze onschuldige burgers tot zelfs messen ontwapend hebben?7
  Politie is toch je vriend die alleen onschuldige burgers inelkaar rammen?

 3. De Integriteit van je lichaam kun je alleen maar zelf beschermen. Ik zou daarvoor niet graag afhankelijk zijn van mijn soortgenoten. Daarom is de vraag voor mij niet of ik me “mag” bewapenen, de vraag is of ik het doe. Regeringen kunnen die vraag wel degelijk beïnvloeden

Comments are closed.