Om 9 uur loop ik binnen bij Sociëteit de Vereeniging, waar we dankzij een gulle donatie de voorjaars-alv mogen houden. Om 10 uur druppelen de eerste standhouders binnen voor de libertarische markt: de werkgroep agorisme met materialen over zelfvoorzienend leven, de werkgroep grondwet met een enorme poster over de Libertarische Grondwet die binnenkort in boekvorm verschijnt en de libertarische bibliotheek met een verzameling libertarische werken die in bibliotheken en in de handel lastig te krijgen zijn.

Om 11 uur verschijnen de eerste leden, die elkaar na 2 jaar online vergaderen eindelijk weer in levenden lijve mogen begroeten. Naast de oude bekenden is ook een flink aantal nieuwe leden aanwezig, wat mij hoopvol stemt voor de nabije toekomst.

Tijdens de vergadering kondigt voorzitter Paul Schreurs zijn vertrek aan. Het fundament dat hij heeft gelegd voor de organisatie van de partij zal ons zonder twijfel nog jarenlang van dienst zijn.

In Emma van Zoelen (LP Noord-Holland) meent het bestuur een waardige opvolger gevonden te hebben, met een focus op het activeren van leden en het toewerken naar deelname aan verkiezingen.Benno Pieters schuift aan bij het bestuur als bestuurslid buitenland en marketing. De verwachting is dat de partij bijzonder veel baat zal hebben bij zijn expertise, zijn netwerk en zijn jarenlange ervaring.

Na de vergadering blijft het merendeel van de aanwezigen borrelen op de sociëteit, wat mij de gelegenheid geeft om nieuwe leden te leren kennen en allerlei mensen aan elkaar voor te stellen. Het nieuwe bestuur grijpt deze kans gelijk aan om nader met elkaar kennis te maken en alvast wat grove lijnen uit te zetten voor nieuw bestuursbeleid.

Al met al een bijzonder aangename, leerzame en nuttige dag. Ik zie jullie graag op 5 november! Hartelijke groet,Rik Kleinsmit,Secretaris van het bestuur

4 REACTIES

    • Als ik vragen mag; wat was zijn opdracht en het uiteindelijke resultaat?

      • Paul Schreurs stelde zich ten doel de organisatie te professionaliseren en een structuur op te zetten, organisatorisch en qua ICT ondersteuning, zodanig dat de partij kan doorgroeien naar tienduizend plus leden en een zetel binnen de komende 2 Tweede Kamer verkiezingen.

        Organisatorisch is men op schema, of loopt men voor op schema. Bij ICT is vertraging ontstaan. Er was ook frictie, en ik ga hier niet teveel op in. Een deel van de leden is bij de LP om politiek actief te zijn. De mensen die een organisatie kunnen uitbouwen zijn anderen dan creatieve politieke activisten. Dus je kan parallel opereren. De politieke leider kan samen met anderen politiek bedrijven en de partijleider (twee heel duidelijk gescheiden rollen) kan zich met de interne partij bezig houden. Dit is onvoldoende uit de verf gekomen en gaf frictie bij degenen die graag politiek zichtbaar wensten te zijn.

  1. Een gezellige en inspirerende bijeenkomst. Ik ben nog niet zo lang lid, en pas sinds kort wat actiever. Dit was de eerste keer dat ik op een officiele landelijke LP-bijeenkomst was. Ik heb de LP leren kennen als een bevlogen en professionele groep mensen, die hard werken niet uit de weg gaan. De club groeit flink en past haar organisatie hierop aan. Hulde aan het bestuur dat op de achtergrond bergen werk heeft verzet. Ik ben er trosts op om lid te zijn van de LP!

Comments are closed.