Globalisering is een veel besproken thema en het staat sinds de afgelopen jaren symbool voor multinationals, NGO’s, clubs als Bilderberg en de WEF en dwingende politici met onmenselijke plannen voor de nabije toekomst. Het is echter een gedoemd project en ik denk dat het helpt om uit te leggen waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.  Globalisering is niets anders dan de laatste politieke vorm van moderniteit. De doodsstrijd van een stervend tijdperk.

De moderniteit zou zijn begonnen met de lutherse revolutie, die de individuele schriftuurlijke interpretatie verving door het uitgebreide algemene begrip van religie dat de christelijke beschaving vormde. Na het vernietigen van de gemeenschappelijke opvatting die de samenleving bij elkaar hield, vond de volgende grote stap van het moderne solipsisme honderd jaar later plaats. Toen zette Descartes de relatie van de mensheid met de wereld op zijn kop door te stellen dat wat er in het hoofd van de mens leeft belangrijker is dan zijn perceptie van de werkelijkheid zelf. Er ging nog een eeuw voorbij en Kant verdubbelde Descartes’ oorspronkelijke mentale revolutie door te stellen dat hoewel we niet zeker weten of we twee armen hebben, of dat het buiten onze geest koud of heet, donker of zonnig is, de Rede universeel is, dat wil zeggen: Als mensen ergens hard genoeg over nadenken, komen ze tot dezelfde conclusies. Ideeën werden meer waar dan het echte leven en het tijdperk van ideologieën kon beginnen.

Ideologieën zijn per definitie universaliserende theorieen. Ofwel zijn alle mensen hetzelfde, en moeten ze bepaalde handelingen verrichten (zoals in het marxisme-leninisme) of uit zichzelf verrichten (onder leiding van Adam Smith’s Invisible Hand, in het kapitalisme) zodat hun inspanningen nuttig zijn voor de hele samenleving. Of er zijn niveaus (of zelfs ondersoorten) van de mens en de besten zullen over de massa heersen (zoals in nazi-fascisme of technocratie). Alle mensen hebben dus hun rol te vervullen zoals de altijd waarheidsgetrouwe ideologische realiteit voorschrijft waarna het model optimaal werkt. Zelfs als de “juiste plaats” van sommige mensen uiteindelijk de Goelag, Auschwitz of buiten de gevaccineerde maatschappij is.

Het belangrijkste probleem van ideologisch denken is dat het letterlijk de verering van een fantasie is. Fantasieën zijn zaken die niet in de echte wereld bestaan, alleen in onze geest. Geloven dat een gefabriceerd scenario werkelijk bestaat en ook nog kan werken is het startpunt van ideologisch denken. Het tweede probleem is dat ideologieën geen rekening houden met het meest essentiële element in de menselijke samenleving, de menselijke natuur.

Omdat ze voorbij gaan aan de menselijke natuur, lopen ideologen altijd in dezelfde universele val. Het kunnen one-size-fits-all ideologen zijn, zoals kapitalisten en communisten (in feite gewoon goddeloze ideologische versies van protestantisme en katholicisme) of ze geloven dat bepaalde bevolkingsgroepen superieur of inferieur zijn. Ze zijn altijd optimistisch dat hun model werkelijk een grote verbetering voor de hele maatschappij gaat zijn.

Als men bereid is om naast angst veel geweld te gebruiken, kan er tot op zekere hoogte inderdaad uniformiteit worden afgedwongen. Vóór de Franse Revolutie was wat we nu Frans noemen slechts het Parijse dialect, een van de honderden dialecten dat op het Franse grondgebied werd gesproken. Met de absolute ideologische macht geïnstalleerd in Parijs, werden alle andere dialecten fundamenteel geëlimineerd. Tegenwoordig wordt exact dezelfde taal gesproken in Marseille en Straatsburg, zij het met accentverschillen. Het veel bloederigere Amerikaanse experiment is een ander voorbeeld: de massamoord op de inheemse volkeren maakte het mogelijk om een moderne samenleving van de grond af op te bouwen. Overwegend Noord-Europese mensen met dezelfde etnische en culturele basisoorsprong koloniseerden het land waardoor de meest voorspelbare culturele conflicten konden worden vermeden. Amerikanen hebben zo weinig interne verschillen dat ze Utah, Texas, Californië en Virginia als enorm verschillend beschouwen terwijl voor iedereen die van buiten de VS kijkt, de verschillen onbeduidend zijn.

Je kunt echter niet veel verder gaan en dat is dan ook het glazen plafond van de moderniteit.  Het is onmogelijk om Duitsers, Fransen, Grieken en Spanjaarden hetzelfde te laten worden. Dit betekende vanaf het begin de ondergang van de Europese Unie. De pogingen om een homo universalis te creeren via fast food, social en massa media, amusement en politiek lijken te zijn mislukt. Zelfs van de VS kan nu worden gezegd dat ze intern in twee verschillende volkeren zijn verdeeld. Het is een ideologische kloof, die aantoont dat zelfs het grotere succesverhaal van de moderniteit niet langer dan een paar eeuwen kon duren.

Maar zoals elk gewond beest zal ook het globalisme tot het einde vechten tegen de realiteit. Het uiteindelijke doel is wereldwijde uniformiteit en dat is de heuvel waarop het sterft. Dat is waar het bij de Great Reset van het WEF om draait. Het is pathetisch op een trieste manier, net zoals een dodelijk gewonde rat blijft bijten, krabben en vechten tot het eind. Globalisten hebben een zeer kleine kans op lokaal en tijdelijk succes maar wanneer het doel is om de hele wereld voor altijd te regeren, is een tijdelijk lokaal succes een faliekante mislukking.

Het succes van het globalistische project hangt af van veel onzekere en deels afwezige elementen. De belangrijkste hiervan zijn:

– Aanvaarding van het project door een kritieke massa van de samenleving, dat wil zeggen dat er genoeg mensen moeten zijn die bereid zijn om actief voor de agenda op te treden. Daarnaast moet de overgrote meerderheid gewoon haar schouders ophalen waardoor de kleine minderheid die actief weigert de nieuwe orde te accepteren, kan “verdwijnen”;

– Het vermogen van lokale (nationale, provinciale, gemeentelijke) overheden om hun bevolking de bevelen op te leggen die van boven komen. De strijdkrachten, politie, enzovoort, zouden overal aan de globalistische kant moeten staan, evenals alle politieke en administratieve instellingen, letterlijk overal op aarde.

De ‘aanpak’ van de Oekraïense situatie en Afghanistan door de VS heeft de globalistische penetratie die het in Zuid-Amerika en Afrika had gekregen nu verandert in een feitelijk wereldwijde anti-globalistische nieuwe wereldorde. Een waarin landen als Turkije, Argentinie en Saoedi-Arabie meer interesse hebben in toetreding tot de BRICS landen dan bij de oude macht te blijven. Waarin de Perzische theocratie een goede vriend is van de atheïstische en communistische Chinezen en beiden goede betrekkingen hebben met het polytheïstische hindoe-India. Er is daar geen one-size-fits-all ideologie, alleen pragmatische interesse in handel. Het beste van globalisering, zonder de ideologische keerzijde van globalisme.

Bron: Carlos Ramalhete 

7 REACTIES

 1. Zeer goed artikel! Vooral de beschrijving van het modernere filosofisch denken beschrijft Ramalhete erg treffend.
  In de middeleeuwen bestond dat inderdaad nog niet, het was één wereldvisie met daarbinnen véle afwijkingen, met ook slechte dingen uiteraard maar zónder ideologiëen die elkaar naar het leven stonden. Er waren ook relatief gezien minder oorlogen, wel van de lokale adel en heersertjes her en der, maar dat ging om honderden tot hooguit duizenden strijders, want ridders waren er niet zoveel. Zodra het slecht weer werd stopte dat weer.
  Het lutherisme en calvinisme waren de éérste echt grote ideologisch/godsdienstige splijtzwammen die leiden tot bijna twee eeuwen oorlogen in het centrum van Europa met vele miljoenen doden, het epicentrum daarvan lag vooral in wat nu Duitsland is. Na de Franse filosofen, als in dit artikel genoemd, waren het daarna vooral Duitse filosofen die ideologiëen tot in het absurde ontwikkelden. Na Kant ontwikkelde Hegel (rond 1800) een filosofie waarvan hij zelf zei dat dát werk het éinde van de filosofsche ontwikkeling was, want híj had álle mogelijke varianten en denkwijzen daarin uitgewerkt en ontwikkelt. Het was het ‘moderne tijdperk’ dachten hijzelf en zijn tijdgenoten toen ook al. Zijn werk was de richtlijn voor alle ‘moderne’ geesten in de eeuw erna en een basiswerk dat gebruikt werd door onze grote vriend en voorbeeld Kareltje Marx en de glorieuze socialisten en communisten en zelfs later de nazi’s gebruikten delen. De elites en ontwikkelden gebruikten filosofen als hun richtsnoer en uit deze groepen kwamen ’toevallig’ natuurlijk ook altijd de leiders van de maatschappijen en landen voort, en daarmee de modernistische veranderingsprojecten, maakbare samenlevingen, utopiën. Orwell en Huxley hadden de waanzin daarvan als eerste door, lees: ‘1984’ en ‘Brave New World’, het streven van die figuren tegenwoordig is een mix van béide boeken. Zo’n Schwaab en consorten hebben die allebei overduidelijk goed gelezen. Ze waren echter bedoeld als waarschuwing en níet als handleiding.

  • Waarschijnlijk bestonden dergelijke plannen toen al. Alleen had men nog niet de technische en communicatieve mogelijkheden om ze te realiseren. EriC Blair (Orwell) was vrij hoog in de Britse overheid en de familie Huxley behoorde al tijden tot de elite. Thomas Huxley (familie) was de voorzitter van de eugenetica society toen het VK nog de absolute wereldmacht was. Van Aldous is de uitspraak bekend: het zal de grote uitdaging zijn voor de elite om mensen hun slavernij te laten liefhebben.

   Maar goed, het is een gigantisch onderwerp en je kunt nauwelijks alle kanten belichten in één artikel. Wat ik mis, en ik denk dat dit onderdeel uitmaakt van de technocratische moderniteit is de gedachte dat de mens weinig anders is dan een zak met botten en chemicaliën. DNA is onze software waarvan je subroutines kunt wijzigen, verwijderen of toevoegen. In de woorden van Yuval Harari: we are hackable beings. Dat is nog maar de vraag. Het fenomeen bewustzijn wordt nog altijd niet begrepen en mensen worden regelmatig betrap op paranormale gaves die niemand kan verklaren. Er is meer aan de hand dan we begrijpen en kunnen verklaren. Dat is dan ook de makke van de technocratie waarvan het socialisme misschien wel een van de eerste manifestaties was met hun wens om een economie, meer specifiek: de allocatie van schaarse goederen, centraal te plannen; je kunt nooit alles weten. Onze huidige heersers gaan het klimaat wereldwijd managen. Drie keer raden hoe dat afloopt.

   Ik voorspel een opleving van het spiritualisme. Na de val van de muur hebben we een aantal decennia gehad waarin het accent op de economie lag; iedereen was ondernemer van het een of ander. Nu big business samenheult met big government (de Westerse varianten althans, anderen lijken daar weinig zin in te hebben), valt het economisme en daarmee het globalisme uit de gratie. Het hangt in de lucht. Je kunt het opsnuiven. Philip Marlowe: “The air was so thick with crime you could cut it with a knife”. Over paranormale talenten gesproken.

   • @Youp,

    Dit zou wel eens een achterhaalde discussie kunnen zijn. We weten niet precies wat bewustzijn is, of wat leven is, maar we proberen het wel te maken dmv sleutelen aan levende materie via de CRISPR techniek voor DNA aanpassingen, en sleutelen aan dode materie dmv AI, mind uploading en nanobots.

    CRISPR biedt ongekende kansen en bedreigingen. Nieuwe organismen die zijn opgebouwd uit zgn supercellen kunnen al het bestaande leven op Aarde uitroeien. Maar voor de mens ligt nu ook onsterfelijkheid binnen bereik. Dit zal enorme sociale veranderingen tot gevolg hebben.

    Veel deskundigen waarschuwen, dat AI een nog grotere bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid kan zijn dan kernwapens. De singulariteit waarop AI de menselijke hersencapaciteit overstijgt en daarna zeer snel in mogelijkheden zal toenemen en de mens voor altijd zal domineren, zoals een boer zijn vee, wordt medio deze eeuw verwacht. Musk huldigt het principe ‘if you can’t beat them, join them’. Hij probeert met zijn bedrijf Neuralink een nieuwe mens te creëren waarin AI is geïntegreerd.

    Voor de nabije toekomst zal de nog primitieve AI en verdergaande automatisering ons allemaal werkloos kunnen maken. Geen probleem als we allemaal mede-aandeelhouder zijn in de geautomatiseerde bedrijven en ons inkomen zo gegarandeerd is, maar de huidige eigenaren willen dit juist voorkomen (you will own nothing).

    AI is nu al zover om creatieve taken over te nemen. De kwaliteit van het werk is verassend goed, maar heeft een onmenselijk karakter.

    Ron Cobb voorzag deze ontwikkeling al in 1968:
    https://www.reddit.com/r/altcomix/comments/nda1u7/unnerving_prophetic_work_by_the_amazing_ron_cobb/

   • Dat is dus nog maar de vraag of en hoe deze trends gaan doorzetten.

    Ik begrijp dat de globalisten vol daarop inzetten. Tegelijkertijd is het ook zo dat we als samenleving dommer worden. De slimmeriken planten zich niet tot minder voort itt de dommeren en de religieuzen. Niet in de laatste plaats omdat intelligente vrouwen, veel later, weinig of geen kinderen krijgen. Dit is een wereldwijde trend. Het gebeurt ook in China en andere regio’s. Er gaan dus onvoldoende intelligente mensen zijn om al die technologieën uit te breiden.

    De Westerse groepsstrategie om te overleven berust voor een belangrijk deel op het fenomeen van het genie. Dat zijn hyperintelligente types die tevens nogal onaangepast zijn, vaak in autistische zin, zodat ze onbeschaamd de meest radicale standpunten kunnen verkondigen. Als het gemiddelde IQ daalt, gaan er ook minder genieën zijn. Wie gaan de noodzakelijk baanbrekende uitvindingen doen? Tegelijkertijd lijken we diezelfde technologieën maar half te begrijpen. Het is een recept voor grote problemen.

   • @Youp,

    Absoluut! Maar dat heeft ons nooit tegengehouden om nieuwe technologieën te ontwikkelen. De geschiedenis van de mensheid is het verhaal van de tovenaarsleerling. Zijn begrip groeit, maar zijn macht groeit sneller. Het is daarom een wonder, dat we het zolang hebben uitgehouden en het hier niet allang een radioactieve puinhoop is.

    Mss ken je de populaire serie/comic Homelander (The Boys)? Homelander is een psychopatische supermens, die is gemaakt door technocraten en alleen door kernwapens kan worden vernietigd. Hij staat symbool voor ontwikkelingen die we starten maar die we moeilijk in de hand kunnen houden. Hij bewijst ook dat absolute macht, absoluut corrumpeert.
    https://youtu.be/aDBL_DhrtJ0

    Homelander is een allegorie, maar GM micro-organismen met supercellen en selfreplicating nanobots zijn bestaande ontwikkelingen en die zijn net zo moeilijk in de hand te houden als ze eenmaal uit het lab zijn losgelaten.

    Je hebt gelijk, dat we voor nieuwe ontwikkelingen wel de juiste mensen nodig hebben. Het is zeker waar, dat het gemiddelde IQ daalt als de elite steeds minder kinderen krijgt en de tokkies blijven doorfokken, maar voor technische en wetenschappelijke doorbraken heb je vaak maar één intelligent individu nodig. De rest borduurt dan verder op diens ideeën. Grote bedrijven sponsoren elitescholen om verzekerd te zijn van topkwaliteit medewerkers.

    AI is een bijzondere technologie. Je hoeft niet heel intelligent te zijn om een AI computersysteem te bouwen. Als je het aanzet, kan het nog niet veel. Het heeft een heel laag IQ. Maar AI is zelflerend, dus hoe meer data je het geeft, hoe meer het weet en hoe meer verbanden het begint te begrijpen. Net als een mens eigenlijk.

    Dat leerproces gaat echter duizenden malen sneller dan bij een mens. En waar een mens beperkt is door zijn hersencapaciteit en geheugen, is een AI systeem dat niet. Waar bij een mens het IQ op een zeker moment aftopt, blijft het bij een AI systeem gewoon doorgroeien. Als het zichzelf op een gegeven moment belangrijker vind dan jij wordt het tijd om de stekker er uit te trekken:
    https://youtu.be/UwCFY6pmaYY

 2. Er is 1 ideologie die géén universeel keurslijf oplegt, nl het panarchisme. Dat faciliteert zowel regionale als globale communities van gelijkgestemden die in een vrije markt samenwerken of concurreren met de communities van andersdenkenden.

  Zo kunnen socialisten, fascisten, kapitalisten, monarchisten, democraten en vele anderen onderling hun ideologie praktiseren, zonder daarbij anderen lastig te hoeven vallen en zonder naar een andere plek te moeten verhuizen.

  Het panarchisme biedt een zuilenmaatschappij, zoals ook bestaande geloofsgemeenschappen die kennen, met eigen bedrijven, wooncorporaties, scholen, sportverenigingen, media, etc. Mensen worden vrijwillig lid van een community en zeggen hun lidmaatschap weer op als een andere community hen meer voordelen biedt.

  De best functionerende communities zullen zo groeien en anderen zullen inkrimpen en weer verdwijnen. Als je je helemaal nergens bij aan wil sluiten kan dat natuurlijk ook.

  Het panarchisme verenigt zowel globalisten als nationalisten, grootschaligheid als kleinschaligheid, zelfvoorzienendheid met welvaart, individuele vrijheid en onafhankelijkheid met gemeenschapszin en sociale inbedding.
  _________
  https://youtu.be/gaDknbtneVo

 3. Elke ideologie zou kunnen werken op papier. Zelfs systemen als communisme, socialisme etc. Achter je bureau kun je een mooi systeem verzinnen, dat werkt, als maar aan de uitgangspunten voldaan wordt. Maar in de praktijk kan dat niet. Elk systeem wordt uitgevoerd door mensen. En mensen hebben verschillende talenten, capaciteiten, mogelijkheden etc.
  Mensen hebben ook karaktereigenschappen. Deze karaktereigenschappen kunnen ervoor zorgen dat bij een machtsconcentratie (zoals de Staat), dat deze mensen gekke dingen gaan doen. Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Het maakt niet uit wat je verzint, mensen maken het uiteindelijk kapot. Ongeacht controlemiddelen, tegenstellingen etc, uiteindelijk zal de machtsconcentratie over mensen toch te verleidelijk zijn. Het is niet voor niks dat de gelovigen denken, dat er een messias moet komen om de mensen te redden.

Comments are closed.