De Belgische Opstand in 1830 tegen Nederland leidde tot het ontstaan van België. De Haagse politiek overheerste toen ook al autoritair Nederlanders. De meeste staatsinstellingen zaten in Holland en maar 25% van de ministers kwam uit de Zuidelijke provinciën. Er is niet erg veel veranderd. Nú komt 70% van de Kamer en 73% van het kabinet uit de Randstad. Door steeds autoritairder optreden komt er 2029 een afscheiding van deze Randstedelijke- en Brusselse-regenten: de Akte van Verlating.

 

 

Het Binnenhof, regeringszetel van Nederland, was ooit de zetel van de Graven van Holland en sinds de Republiek der Verenigde Nederlanden vrijwel onafgebroken regeringszetel. De Staten-Generaal van alle onafhankelijke provincies kwamen niet afwisselend bijeen in de verschillende provincies maar in de residentie van de Graven van Holland. Het koninkrijk der Nederlanden kreeg later als hoofdstad het economische centrum van de provincie Holland, Amsterdam, en als residentie ook weer ’s Gravenhage met als zetel… de residentie van de Graven van Holland, het Binnenhof. Symbolischer kan het niet, de Hollandse overheersing van het hele land. Van de bijna 18 miljoen inwoners van Nederland wonen er naar schatting ruim 7 miljoen in de Randstad (Noord-/ Zuid-Holland, Utrecht). Búiten de Randstad wonen 2,5 X zoveel mensen dan in de Randstad, terwijl de regering en volksvertegenwoordigers die gaan over álle Nederlanders voor zowat driekwart uit Randstedelingen bestaat. Maar niet alleen dezen bestaan uit mensen uit de Randstad, ook de media en culturele elite zijn gecentreerd gevestigd ín de Randstad, vlakbij of in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland de Randstad.

Hoezo, regering, parlement en media zijn een evenredige vertegenwoordiging van het héle volk uit het héle land? Ze zijn dat nooit echt geweest en worden het bij iedere verkiezing ook nog eens steeds minder. ‘De’ Randstedeling kenmerkt zich in het algemeen als neerkijkend op het gebied búiten de Randstad, het begrip ‘de provincie’ is de verzamelnaam voor heel niet-Randstad Nederland en de landelijkere en natuurrijkere delen ervan worden door hen gezien als een groot pretpark. De hele bevolking daarvan wordt aangegeven met ‘provinciaal’; zoals Hillary Clinton de inwoners búiten de Atlantische kust-steden ’deplorables’ noemde. ‘Den Haag’ begrijpt niet veel van de rest van het land, het interesseert ze ook niet, als ze maar op hen stemmen en ze die gebieden voor hún doelen kunnen gebruiken, vroeger: het leveren van goedkope arbeidskrachten voor de koopvaardij-vloot, pakhuizen en koloniën, voor de industrie en havens, later voor goedkope kolen en gas uit Limburg en Groningen, waarvan de winsten naar hén gingen en niet te vergeten massa’s belastingplichtigen voor hun projecten.

Er wonen in de Randstad veel mensen die nog nooit een koe of varken levend van dichtbij gezien hebben en die denken dat melk gemaakt wordt in een melkfabriek, vlees in een vleesfabriek, sla aan een boom groeit en eieren gemaakt worden met elektriciteit, daarom heet het ook ‘legbatterij’, klinkt wel ‘groen’ natuurlijk.

De 9 Nederlandse niet-Randstad provincies zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de Belgen 200 jaar eerder. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland scheiden zich af. Met de 5 Vlaamse provincies: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen is al langer onderhandeld. Zij scheiden zich op hetzelfde moment af van België. Op 4 juli 2029 wordt samen met de 9 Nederlandse provincies de Vrije Republiek der Nederlanden uitgeroepen.

De 3 overgebleven Randstadprovincies, met hun zetels van Nationale Regering, parlement en koningshuis kunnen dan verdergaan als Koninkrijk Holland, mét hun enorme staatschulden, maar zónder hun wingewesten in ‘de provincie’; Wallonië en Brussel kunnen verdergaan als het Koninkrijk België. De staatstructuur wordt als die van de Zwitserse ‘Eidgenossenschaft’- Kantons, met directe democratie en bindende referenda en initiatief-referenda. De gemeente met zijn inwoners is het belangrijkst, daarna komt de provincie en als allerlaatste pas de centrale overheid, die doet wat de primaire niveau’s niet kunnen. Politici en aanhangers van D’66 en GroenLinks die vooral uit de Randstad komen zijn dan vrij om hun groene beleid van weiden, heideplantjes, stikstof en klimaatbelasting zonder nog tegenwerking vorm te geven tussen het beton van hun eigen natuurlijke leefomgeving, goed voor de samenhang!

Inwoners uit de Randstad of Brussel die de waanzin daar ook moe zijn kunnen zich dan nog inschrijven in de Republiek en kunnen net als voor de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU daar het staatsburgerschap aanvragen. Na afscheiding moeten ze een visum aanvragen om over de grens te kunnen, of politiek asiel aanvragen. Om te voorkomen dat Rest-Nederland, Rest-België samen met de EU overwegen om tot militaire acties over te gaan tegen hen, heeft de Republiek al voor de onafhankelijkheids-verklaring afspraken gemaakt voor een losse unie met het al uit de EU agescheiden Groot-Brittannië om economisch en militair samen te werken.

Malpaso

12 REACTIES

 1. “Er wonen in de Randstad veel mensen die nog nooit een koe of varken levend van dichtbij gezien hebben en die denken dat…”

  Dat soort volk vind je in ‘de provincie’ ook hoor. Of geloof je echt dat Groningen, Tilburg, Arnhem of Heerlen vol zitten met boerenzonen (ook v/x) met een baan op de boerderie?

  Nog erger: de steden in de randstad zitten vol met ‘provincialen’ die in hun eigen dorp/stad niet dood of levend gevonden willen worden. Veel volk uit de randstad is in de povincie gaan wonen. Want voor de prijs van een huissie in Amsterdam-Oost kun je een boerderij kopen ver buiten de stad. En dat doen mensen ook.

  Zelfde mensen, andere lokatie. “Provincialen” kunnen om beginnen, als zij daar behoefte aan hebben, bij verkiezingen stemmen op kandidaten uit hun eigen streek. Dat geld voor de randstad ook. Anti-elitair stemmen. Maar agorisme is denk ik beter.

  Het rancuneuze gejank van de Belgen (lees: Vlamingen) is volgens mij gewoon afgunst. Maar hun zure praatjes kunnen mij an me reet roesten. De ‘opstand’ van 1830 was, zover ik weet, een opstand van de franstalige en katholieke elite die geen zin had om oekazes uit Den Haag te krijgen. Die zijn nog steeds de baas daar en voor de Franse bezetting waren de Nederlanden ook geen echte eenheid.

  Randstad versus Provincie is een schijntegenstelling. Het is eerder elite tegen de rest. Onder de elite heb je nog steeds de adel en die heeft het goed geregeld voor zichzelf. De politieke (burgerlijke) elite wil meeplunderen uit de kas.

  “De’ Randstedeling kenmerkt zich in het algemeen als neerkijkend op het gebied búiten de Randstad”
  Wat een onzin. Ik zou andere medicatie vragen aan de dokter…

  • Omwille van de beknoptheid is mijn reactie vrij ongenuanceerd. Ik denk dat “nayakosadashi2020” gelijk heeft als hij zegt dat er in NL nog steeds een klassenstrijd gaande is. Er is een mondige en burgerlijke middenklasse gekomen die goed verdient en wat inspraak in het bestuur heeft gekregen (D66 bijvoorbeeld). Dat vinden ze in andere kringen niet leuk. Is de massa-immigratie een wapen van de elite tegen de middenklasse?

  • Oh, u weet nog steeds niet dat Belgie gewoon een bufferstaat is gecreeerd door de Britten?
   (lees: in wezen dus door de Rothsacks die in het VK de echte macht achter de troon hadden/hebben)
   Tevens een protectoraat in die zin dat het het VK was die Duitsland de oorlog verklaarde toen het Duitse leger in WOI door het neutrale Belgie wilde marcheren om alzo de Maginotlinie te omzijlen.

   Maar goed, als je je vazal, kolonie, protectoraat onder controle wil houden, dan is de truuk om een land te hebben dat niet 1 is, doch uit 2 bevolkingsgroepen bestaat (divide et impera – Caesar wist het al), waarbij je de kleine steunt tegen de grotere.
   Die kleine heeft je steun nl. meer nodig en is daarom loyaal.

   Je kan als buitenlandse bezetter, beschermheer of “influencer” dus een enorme leverage opbouwen als je niet zelf staat tegenover 100% van de bevolking in het andere land maar een groep van 40% (of soms zelfs maar 20, zoals in menig Afrikaans land) in het zadel helpt en hen de grotere groep laat domineren.

   Los van moraliteit, is dit gewoon slim vanuit het oogpunt van de Britten en zo heeft Belgie zelf het spel later ook gespeeld in de Congo (cfr. Hutus vs. Tustsis).

   Hoe dan ook, het is niet de gewone Vlaming, geboren na 1830 dat ie bv. de eerste honderd jaar in eigen land niet in eigen taal kon studeren (ook niet aan de universiteit in Gent of Leuven, waar eveneens alles in het Frans was) en hij op school voordien bewust geen fatsoenlijk onderwijs kreeg in de Franse taal.
   In wezen was de situatie vergelijkbaar met pakweg de Donbas…

   Enfin, hoe dan ook: m.i. valt “de Vlaming” niets te verwijten van wat enkele politici reeds voor zijn geboorte bedisseld hebben. Gelukkig is er al heel wat ten positive veranderd de laatste 100 jaar. Wel nog een hele weg te gaan.
   Kwalijker is natuurlijk dat zelfs vandaag de dag, de meesten geen besef hebben over de totstandkoming van Belgie.
   Het was overigens een ontwerp van dezelfde Lord Ponsonby die eveneens in 1830, Uruguay als bufferstaat creerde tussen Argentinie en Brazilie.
   Die man wordt hier eveneens doodgezwegen in de geschiedenisles maar tenminste is er in Montevideo een van de chiqueste boulevards naar hem vernoemd. Dat intrigeert sommigen misschien en zet hen aan om de encyclopedie er eens op na te slaaan of tegenwoordig eerder hem te duckduckgo-en.

   Zoniet in Vlaanderen: daar is bij mijn weten nergens in het openbare leven ook maar enige verwijzing naar Ponsonby.

   Winterse groeten uit Montevideo

 2. Het is positief dat het beginsel van afscheiding wordt behandeld. Decentralisatie, maatschappij 4.0.

 3. “Nú komt 70% van de Kamer en 73% van het kabinet uit de Randstad.” dat zal dan wel toevallig zijn natuurlijk.
  Feit blijft dat de centrale regering al 500 jaar in de randstad zit en dat D’66 én al helemaal GroenLinks vooral in de Randstad het sterkste zijn en de meeste kiezers trekken. Het ‘ze kunnen toch ergens anders op stemmen’ hoor je zo vaak dat het een dooddoener is: de mensen in de Randstad dóen het blijkbaar steeds minder en blijven op de waanzin stemmen, eerst was het de PvdA en nog wat SP, nu is het D’66 en GL, die hun bolwerken vooral dáár hebben, voor een deel Rotterdam misschien uitgezonderd. Met de al jaren exploderende woning- en huurprijzen in de Randstad is daar een ‘gentrification’ gaande, gewone mensen worden vervangen door beter gesitueerde beroepen. In Amsterdam is dat al afgerond, echte Amsterdammers wonen in Almere zei men járen geleden al. Bovendien hebben de steden daar al de drempel van 50% allochtonen allemaal overschreden, over 25 jaar woon je daar als Nederlander toch al in het butienland.
  Het inpikken van de grootste winsten van de eeuw steenkoolwinning in limburg en vervolgens een halve eeuw gaswinning in groningen is die ‘provincialen’ alles behalve ten goede gekomen, het ging allemaal in de schatkist, net als het geld van de koloniën, slavenhandel etc. Zoals veel beter gesitueerde Randstedelingen over ‘de provincie’ spreken, zo hebben de provincialen het vaak over ‘die Hollanders’, en dat gaat van Zeeland, Brabant tot Friesland en Groningen. Erg geliefd zijn ze niet, ook niet bij de Vlamingen trouwens, alleen al door hun eeuwige air van betweterigheid. Laat dat verhaaltje maar gebeuren, de Randstedelingen die zich ook niet (meer) thuisvoelen zijn vrij om dan te verhuizen en hebben dan ook nog eens veel meer plaats ter beschikking.
  Het zal wel nooit gebeuren, maar het idee is goed.

 4. En dan heb je nog de geschiedenis-schrijving van Nederland, die alle schoolkinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs hebben gekregen. Een geschiedenis van ‘de strijd tegen het water’, de Nederlandse zeemacht en zeeslagen, de inpolderingen en verovering van land op het water, de roemrijke oost-indische koloniën, de ‘Gouden Eeuw’ en dan de laatste decennia terecht dat ‘we’ een leidend land waren in de slavenhandel. Iedereen kent het, ik hoef het niet helemaal te herhalen. Maar driekwart van het land herkent zich daar helemáál niet. Wat heeft Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en het grootste deel van Groningen en Friesland daarmee te maken gehad? Hebben zij massaal ingepolderd, zeeslagen gevochten, schepen gebouwd, deel gehad of ook maar één cent verdiend aan die koloniën of deel gehad aan de slaven handel? Er hebben genoeg werkende mensen in gewerkt als werkvee, alleen al omdat ‘Holland’ in de 16e eeuw maar 750.000 mensen telde en ze hun werkvolk ergens anders vandaan moesten halen. De scheepsbemanningen vaak uit Noord-Duitsland, later de havenarbeiders vooral uit het zeer arme Brabant, Drenthe en Noord-Limburg. Zo goed als álle niet-Randstad provincies hadden een geschiedenis van bittere armoede. De rijken en degenen die profiteerden van al onze historische rijkdom zaten allemaal in de randstad, pas met de late industrialisering kwamen er ook in ‘de provincie’ rijken bij, daarvoor had alleen de adel en grootgrondbezitters wat, het héle volk daar werkte voor de voedselvoorziening van de Randstad.
  Behalve het bestuur, de regenten, de ‘heren zeventien’, de plantagehouders, de slaven-houders en -handelaars is óók de geschiedschrijving van Nederland een Randstad-feestje. Geboren en getogen randstedelingen weten dit echter niet, of willen het liever niet weten.

  Om te beginnen moeten we maar eens een echte afspiegeling van het héle land maken in ons landsbestuur. Net als men daar een afspiegeling van vrouwen wil dan ook een afspiegeling van álle provincies: minimaal 2/3e van de parlementsleden en ministers moeten níet uit de Randstad komen.

  • Krijgen we dat slaven verhaal ook weer. Weer 1 die er in mee gaat.
   Je hebt goed opgelet tijdens je NOS en NPO lessen. JIJ DEUGT.
   Wat Nederland gedaan heeft is het vervoeren van slaven, meer niet.
   Ook niet zo vriendelijk maar vergeet niet de tijd waarin dit gebeurde en men toen daar iets anders over iets nadacht.
   Slaven werden gevangen genomen door andere stammen die hun gevangenen zo door verkochten.
   Nederlanders hebben nooit op mensen gejacht om ze daarna te verkopen als slaaf.
   Maar de echte schuldigen (de negers en arabieren zelf) hebben het hier liever niet over.
   Omdat dat dan weer toevallig hun eigen soortgenoten waren die ze tot slaaf hebben gemaakt.
   Over de blanken die als slaaf werden verkocht hoor je verder nooit iemand over.
   Waarschijnlijk komt dat niet zo goed uit om politiek correct te blijven.

   • Wat een drogreden.
    Heling is ook een misdaad.
    Dat je de jack zelf uitbesteed, maakt je nie vrij van schuld als je willens en wetens een onvrijwillig tot slaaf gemaakte koopt en na transport doorverkoopt.
    En door als tussenhandelaar vraag uit te oefenen in Afrika zet je de slavenjagers aan om dat te doen wat ze niet zouden doen als er geen vraag naar was.

    Ik ben het ermee eens dat het verhaal eenzijdig is en er een verkeerd beeld wordt geschetst wanneer men doet alsof uitsluitend blanken schuldig waren aan slavernij. Inderdaad de zwarten en arabieren die de koopwaar eerst gingen ronselen waren minstens even schuldig en dat zou beter belicht moeten worden.
    Maar het is niet omdat de zwarten en arabieren er ook bij betrokken waren, dat de blanke handelaren/transporteurs vrij zijn van schuld.
    Heling is ook een misdaad. Het helen van een gestolen vrijheid bv.

   • addendum: overigens hebben noch ikzelf, noch mijn voorouders zich ooit op enigerlei wijze ingelaten met deze praktijken. Derhalve weiger ik me schuldig te voelen alleen o.b.v. mijn blanke huid. Schuldig was ik sowieso zelf niet aan iets wat zich generaties voor mijn geboorte afspeelde en evenmin is mijn erfenis te danken aan kapitaal vergaard met die praktijken. Kortom, ik heb er net zo min mee te maken als de gemiddelde Eskimo, die evenmin wordt geacht zich schuldig te voelen.

   • @ Scrutinizer , er is geen vraag gecreëerd door de blanken.
    Ze hebben zelf nooit handel gedreven of iets verkocht op markten.
    Stammen oorlogjes vinden daar al eeuwen plaats.
    En het verkopen van alle gevangenen was daar ook vrij normaal, alleen zal dat minder onderling minder opgebracht hebben.
    En anders werden ze wel te plaatsen gebruikt als slaaf of gewoon vermoord als ze niks meer opbrachten.
    Het valt mij nog mee dat je niet gaat beweren dat er hier ook slaven rond liepen of verkocht werden een boerenmarkt.
    Maar je gaat verder behoorlijk mee met de politieke versie van het verhaal.

   • @Bert,
    Onzin.
    Als er geen vraag naar slaven door blanken “in de nieuwe wereld” ware geweest, waren er netto minder slachtoffers tot slaaf gemaakt.
    Of wil je ontkennen dat er “the Americas” vraag naar slaven was?
    Of wil je beweren dat het de indianen waren die zwarten lieten importeren om op hun “indiaanse” plantages te werken?

    Het is niet omdat het fenomeen slavernij na stammenoorlogen reeds bestond, dat er geen extra vraag kwam vanwege de blanken.
    Ceteris paribus zijn er gewoon extra mensen tot slaaf gemaakt, die anders mogelijk nog in vrijheid zouden hebben geleefd.

    Uw logica lijkt te zijn dat als er bepaalde misstanden reeds bestaan, dat het dan OK is dat we er mee aan deelnemen.
    Het is alsof u zou zeggen dat wanneer er in de katholieke kerk sowieso misdienaartjes misbruikt worden door meneer pastoor, dat wanneer u dan als gewone kerkganger bevriend wordt met de pastoor en via hem ook uw gangen kan gaan, dat u dan helemaal neits te verwijten valt alleen maar omdat het misbruik al bestond van voor u er mede aan deelnam.
    Wat een achterlijke redenering.

    Iedereen die zich bezig hield met slavernij, of het nou betreft het vangen/tot slaaf maken, verhandelen, transporteren of uiteindelijk te laten dwangarbeiden, treft schuld, ongeacht zijn huidskleur.
    Dus zowel de Arabische of negroide krijgers als de blanke handelaren en plantageeigenaars.
    MAAR … alleen die individuen die zich ermee inlieten.
    Dus NIET een paar eeuwen later zomaar ALLE blanken alleen maar o.b.v. hun huidskleur.

    Maar die blanken, die zich er destijds mee inlieten, treft wel degelijk schuld, net als de arabieren en de zwarten die zich ermee inlieten.

Comments are closed.