30 REACTIES

 1. Hier wat achtergronden, de wet is overigens al op 31 maart getekend. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.html

  Onder meer valt te lezen: Met de activering van de artikelen 2c en 4 van de Wvb krijgt de burgemeester een wettelijke taak. Deze taak gaat op dit moment niet gepaard met de activering van bepaalde noodwettelijke bevoegdheden. De regering acht activering van verdergaande noodbevoegdheden, waarbij ook grondrechten in het geding zijn, op dit moment nog niet proportioneel. …. Indien de omstandigheden daar om vragen, kan dit echter opnieuw gewogen worden. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor activering van de bevoegdheid om verplaatsing van personen te gelasten (artikelen 2a en 2b van de Wvb) om zo spreiding over Nederland mogelijk te maken, of de bevoegdheid om het gebruik van panden te vorderen (artikel 7, eerste lid, van de Wvb)

  Met andere woorden, art 7 stelt, inkwartiering zoals tijdens WOII gebeurde waarbij Duitsers soms gedwongen van huisvesting moesten worden voorzien door NL burgers (Oh nee, we mogen geen vergelijkingen met WOII maken)

  • en je moet de ingekwartierde voorzien van ‘spijs en drank’. staat niet bij of het desgevraagd halal moet zijn .

  • Deze,wet gaat niet over bewoonde woningen maar over vorderen van leegstaande huurruimte voor opvang. Bewoonde woningen vorderen en de bewoners uitzetten mag niet want sprake van huisvredebreuk en overtreding van privacywetgeving.
   Het betreft alleen leegstaande ruimten bestemd voor verhuur.

   • Wat nu nog niet mogelijk is, is morgen wellicht gewijzigd.
    Of je moet een heilig vertrouwen in de overheid hebben dat ze jou beschermen met nu bestaande wetten.
    Morgen kan alles weer anders zijn. Niets is meer heilig of staat nog vast inmiddels.
    Had jij het ooit voor mogelijk gehouden dat ze ooit boeren zouden onteigenen wanneer het ze dat zo uitkomt.?
    We hebben gezien hoever ze gaan met dat corona gezeik w.b. privacy of huisvredebreuk.
    Bij een vermoeden dat jij wel eens een feest zou kunnen geven met een man of 10 kwamen ze wel binnen wandelen om jou feestje te beëindigen.
    Jij denkt echt nog dat jij het recht aan jou kant heb staan hier in Nederland.
    Die tijd is geweest en gaat nooit meer terug komen.

   • maar wie gaat er dan koken in die lege woningen?

    ” De burgemeester kan ten behoeve van verplaatste en te verplaatsen personen hetzij het beschikbaar stellen in gebruik van woonruimte, gebouwen en andere onderkomens, zo nodig met inventaris, hetzij onderbrenging, al of niet met onderhoud, vorderen. De vordering kan in werking treden zodra de beslissing daartoe is bekendgemaakt op de daarbij bepaalde wijze.

    2Onderbrenging in de zin van deze wet omvat het beschikbaar stellen in gebruik van vertrekken met nachtligging, meubilair, alsmede verwarming en verlichting of plaats in een verwarmd en verlicht vertrek, ter keuze van de bewoner. Onderhoud in de zin van deze wet omvat het verschaffen van spijs en drank.”

    ik zie nergens dat het lege panden moeten zijn .

    ’ter keuze van de bewoner”. dat lijkt er op te duiden dat het bewoond is door degene die (halal) moet gaan koken.

    huizen binnen vallen om te zien of de corona regels niet worden geschonden is ook huisvredebreuk. maar daar is altijd wel een uitzondering op te vinden/maken in het ‘algemeen belang’. lees : het belang van het regime.

   • @Winston

    Hallo, simpel en goedgelovig door de overheid experimenteel gifafgespoten goyim.

    Onze Ministers kunnen verplaatsing van de bevolking gelasten in het belang van haar veiligheid, van de instandhouding van het maatschappelijk leven of van de uitoefening van de taak van de krijgsmacht.

    Daar kun je als NL-EU Stasi alle kanten mee op. En aangezien de Stasi bewezen (afgelopen 2 jaar) schijt heeft aan mensenlevens, vooral die van het inheemse soort, is er rekening te houden met alles wat in de ogen van het zichzelf achterlijk houdende goyim onmogelijk LIJKt.

   • Dan hebt u de wet niet goed gelezen.
    —————————————————————————————-
    Artikel 7
    De burgemeester kan ten behoeve van verplaatste en te verplaatsen personen hetzij het beschikbaar stellen in gebruik van woonruimte, gebouwen en andere onderkomens, zo nodig met inventaris, hetzij onderbrenging, al of niet met onderhoud, vorderen. De vordering kan in werking treden zodra de beslissing daartoe is bekendgemaakt op de daarbij bepaalde wijze.

    2 Onderbrenging in de zin van deze wet omvat het beschikbaar stellen in gebruik van vertrekken met nachtligging, meubilair, alsmede verwarming en verlichting of plaats in een verwarmd en verlicht vertrek, ter keuze van de bewoner. Onderhoud in de zin van deze wet omvat het verschaffen van spijs en drank.

    3 Van iedere vordering wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk bewijs, waarin de aard, de omvang en de tijdsduur van de vordering omschreven zijn, uitgereikt aan de belanghebbende, zijnde degene, die krachtens recht van eigendom, bezit, gebruik of uit anderen hoofde de woonruimte of de goederen die in de vordering begrepen zijn, in gebruik heeft.

    4 Indien de tijdsduur van een vordering meer bedraagt dan drie dagen kan de rechthebbende daartegen beroep instellen bij de commissie, bedoeld in artikel 16.

    5 Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt nadere regelen vast omtrent de toepassing van de eerste twee leden.
    ————————————————————————————-

    Het gaat IN EERSTE INSTANTIE om leegstaande gebouwen. Maar er wordt specifiek gesteld dat men verplicht kan worden mensen in huis te nemen en van verwarming, meubilair en voedsel en drank te voorzien. Als dat voor een periode van meer dan 3 dagen is kan men beroep instellen, maar we weten nu al wel hoe dat gaat aflopen.
    Deze wet werd opgesteld na de watersnoodramp als ik het me goed herinner, en was specifiek bedoeld om in het geval van oorlog of een nationale ramp het snel mogelijk de bevolking op andere plaatsen onder te brengen.
    Het was nooit bedoeld voor de opvang van ‘vluchtelingen’ en asielparasieten. En het was bedoeld voor NOODGEVALLEN. Niet om debiel beleid door de strot van de burgers te kunnen dwingen.

 2. Geen enkele Nederlander is nog zeker van zijn of haar bestaan hier.
  Alles wat nu nog vanzelfsprekend is, kan morgen afgelopen zijn.
  Niemand is in deze tijd om nog in staat om iets voor de toekomst te plannen of op te bouwen.
  Kan alleen maar hopen dat de Nederlander dan wel een keer van de bank komt en dit nooit over zich heen laat komen.
  Alleen of met een kleine ploeg om in actie te komen zal niets meer uitmaken.
  Kan mij goed voorstellen dat mensen compleet door draaien als het tot je doordringt hoe weerloos je inmiddels bent geworden als mens wat bestuurd wordt door een dictatoriaal regiem.
  Rechten bestaan niet meer of worden met een pennenstreep afgeschaft waar je bij staat.
  En ik zie inmiddels geen enkele mogelijkheid meer hoe dit gestopt kan worden dan door iets van een staatsgreep.
  Waarbij de politie en het leger dan wel eerst de kant van bevolking zal moeten kiezen.
  Anders is het over en uit voor Nederland.

  • inderdaad, maar als ik dan pleit voor een samenleving zonder overheid dan is het verweer vaak dat je ‘ chaos krijgt en wetteloosheid’ . Juist de overheid zorgt daarvoor, QED.

   • Welnee, voor de zoveelste keer: dan krijg je geen chaos en wetteloosheid, maar het recht van de sterkste!

    Dus, orde en regels opgelegd door de heerser en afgedwongen met geweld.

   • Ik denk ook dat het daar dan in zal ontaarden wat Voight-Kampff al aangeeft.
    We gaan dan terug naar de oertijd.
    Het recht van de sterkste die dat meedogenloos zal verdedigen om te overheersen en te vechten om die macht te behouden.
    We zijn dan letterlijk aan de heidenen overgeleverd.
    Er zal altijd iemand dan de baas willen spelen over alles door middel van macht en geweld.

   • @ V-K, ik meen dat het ‘ oude bekende’ was die dit laatst ook opmerkte. Je hangt hier al zo lang rond en het is je al zo vaak uitgelegd dat het er op lijkt dat een amoebe een betere leerfunctie heeft.

   • Het recht van de sterkste is er, zoals Een ander terecht zegt, nu al. De sterksten zijn in dit geval de mensen met het meeste geld. De mensen met het meeste geld regelen tegenwoordig onze minister-president, verzorgen ons nieuws (desinformatie), maken regels, onze opleidingen e.d. En ze hebben ook nog geregeld dat wij ons geld aan hen afstaan. Dus wij financieren deze ellende ook nog eens. Geld is ons probleem.

  • ” … dat een amoebe een betere leerfunctie heeft.”

   Op de man spelen is het kenmerk van gebrek aan argumenten en dus een zwaktebod; Hijseenberg is af!

  • Hijseenberg,

   ” … maar als ik dan pleit voor een samenleving zonder overheid”.

   Heb je weleens overwogen dat de overheid het uitvoerende lichaam is van de oligarchie!?

   Dus, dat een leven zonder overheid niets verandert aan de meester versus slaaf verhouding!

   Je bent te zelfingenomen en te emotioneel om de verschillende analyses van de laatste twee jaar m.b.t. de NWO/WEF geestelijk te verwerken en op te nemen in je mening.

   Daarentegen blijf je maar monomaan hameren op je kortzichtige en kinderlijke opvatting van een samenleving zonder overheid, zonder ook maar een enkele keer de taakopvatting van een overheid op afstand te overdenken. Wat dat betreft ben je een uitstekend voorbeeld van een demagogisch slachtoffer; je blijft alsmaar redeneren in opgelegde denkpatronen, terwijl je niet de creativiteit hebt om orgineel te denken.

   Je bent een hooggeleerde en verwarde dwaas.

 3. Maak wapens. Speren zijn uitstekend.
  Hou ze achter de hand, en ben bereid ze te gebruiken om je lijf en goed te beschermen.

  • de overheid gebruikt net zo veel geweld als nodig is om haar wil door te drukken. zie corona demonstraties en nu zelfs schieten op boeren.

   je wordt gedwongen om mee te betalen aan je eigen ontwapening en de bewapening van je onderdrukkers.

   derhalve zal een speer niet veel helpen.

  • Hoeveel speren moet je dan wel niet gaan maken en op voorraad hebben staan.
   Of wou je ze iedere keer weer ophalen na ze geworpen te hebben.
   Er komt een moment dat je dan toch door je speren heen bent.
   En dan? Kiezelstenen verzamelen?
   En je moet nog een beetje handig zijn ook met een speer, anders raak je helemaal niks.
   De tijd dat we met speren wilde dieren te lijf gingen is alweer een tijdje geleden.
   Dus erg bedreven zijn we daar niet meer in.
   En zelf ken ik niemand die nog op atletiek zit en daar bezig is met speer werpen.

   • “And how we burned in the camps later, thinking: What would things have been like if every Security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say good-bye to his family? Or if, during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat there in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand?… The Organs would very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin’s thirst, the cursed machine would have ground to a halt! If…if…We didn’t love freedom enough. And even more – we had no awareness of the real situation…. We purely and simply deserved everything that happened afterward.”
    ― Aleksandr I. Solzhenitsyn , The Gulag Archipelago 1918–1956

  • Arme gezinnen, kúnnen dit niet eens doen, koken voor vluchtelingen. Mensen komen nu al niet rond….

   Dus, het zal op de middenklasse afgeschoven worden

   En aangezien de middenklasse niet zo goed georganiseerd is, zal het nog doorgevoerd worden ook, denk ik

   Tenzij mensen dan in opstand komen.

 4. De wappies hebben tot op heden in werkelijk alles gelijk gekregen.
  Alles wat werd afgedaan als een complot theorie is inmiddels een waarheid geworden.
  Of we zijn er niet ver vandaan meer tot het ook een waarheid wordt.
  Je moet echt letterlijk onder een steen wonen als je nu nog niet ziet wat er om je heen gebeurt of er gaande is.

 5. Hij denkt dat crises misbruikt worden om de macht en controle van de elite te vergroten.
  Ik denk dat hij ‘gebruikt’ bedoelt

 6. Je betaalt een stevige prijs voor woonruimte, koop of huur, en in ruil krijg je het exclusieve gebruiksrecht. Woonruimte die je moet delen heeft een veel lagere waarde dan woonruimte met exclusief gebruiksrecht.

  • Als de waarde veel lager is geworden door deling komt ze dat toch alleen maar goed uit als ze je er uit willen hebben.
   Je bent dan ook veel eerder bereid om op een lager aanbod in te gaan ondanks de lagere waarde als je woon genot voorgoed verpest is omdat je verplicht je huis moet delen.
   Ik zou er nog eerder de fik in zetten dan dat ik mijn huis verplicht moet delen.
   Dan valt er helemaal niks meer te delen.
   Met een compleet lege grote zolder en een zo goed als lege grote kamer zou ik theoretisch wel 2 families in mijn huurhuis kunnen onderbrengen.
   Maar geen haar op mijn hoofd die dit ooit zal toestaan.

 7. Maar het woningnood probleem, is toch veel dieper dan slechts die migratie

  Het komt toch ook door monetair beleid, politiek beleid etc, etc. Zoning laws, geld bijdrukken, niet bijbouwen etc, etc.

Comments are closed.