Waarom zouden burgers vuurwapens mogen hebben? Er is toch politie? En zoals nu.nl meldt, in 90 procent van de gevallen voldoet de politie bij een prio 1 melding aan de norm van tijdige respons.

Nu kan je daar een paar kanttekeningen bij plaatsen. Ten eerste is het vervelend als je tot die 10 procent hoort waar de politie niet op tijd komt. Ten tweede, de norm voor prio 1 meldingen, die met de hoogste spoed, als je 112 belt omdat elke seconde telt, is 15 minuten. U leest het goed VIJFTIEN minuten.

Het recht op zelfverdediging is volgens mij evident. Dit betekent dat je dit recht ook moet kunnen waarmaken, je moet over de middelen mogen beschikken om je te verdedigen. Zeker ook omdat je niet altijd de luxe hebt om op de politie te wachten. Als elke seconde telt ga je niet eerst even telefoneren. Er zijn zat scenario’s waarin je niet kan of wil vluchten. Dit betekent dat wapens tot je opties behoren.

Zijn pepperspray en tasers alternatieven?

Moeten dat vuurwapens zijn? In Engeland en sommige andere landen zijn de meeste politieagenten niet eens voorzien van vuurwapens. Waarom zouden burgers dan wel hierover mogen beschikken? Is pepperspray of iets dergelijks niet afdoende?

Het voordeel van pepperspray of bijvoorbeeld de creatieve inzet van sportattributen als hockeysticks of honkbalknuppels is dat de kans op dodelijk of blijvend letsel niet zo groot is. Binnen de politie zijn de niet dodelijke en minder dodelijke wapens in opmars. Naast pepperspray zijn er tasers, rubberen kogels en wat al niet meer.

Er kleven nadelen aan tasers en pepperspray. Tasers behoren tot de categorie van minder dodelijke wapens. Er zijn in ongeveer tien jaar ruim vijfhonderd dodelijke slachtoffers gevallen in de Verenigde Staten. Het is een risico voor de ontvangende partij en de schietende partij. Geregeld werkt de taser niet. Hier een video van een aantal agenten die wapenstok, taser en pepperspray gebruiken en 7 minuten nodig hebben om iemand onder controle te brengen:

Deze video toont de beperkingen duidelijk aan, hoe kan je van een gewone burger verwachten dat hij de beperkingen van deze wapens accepteert en zelf daarmee een groter risico loopt?

Als zelfverdedigende burger zoek je geen confrontatie, iemand begint agressie tegen jou. Bij je zelfverdediging wil je zo min mogelijk risico lopen. Het is al een hele verbetering als de Nederlandse burger zich mag verdedigen met pepperspray of tasers. Maar is dit wel genoeg? Of is er een keerzijde?

De keerzijde en de minder goed functionerende politie en justitie geweldsmonopolisten

Er is een keerzijde aan vuurwapenbezit. Er zijn grenzen die de meeste voorstanders van wapenbezit erkennen. Zesjarige kinderen geef je geen vuurwapen. Iedereen maakt een ontwikkelproces naar volwassenheid door. En sommigen zullen nooit volwassen worden. De prefrontale cortex in de hersenen gaat onder meer over impulscontrole, en is op het twintigste tot vijfentwintigste levensjaar nog in ontwikkeling.

Mensen die nooit volwassen worden en blijven steken in het ontwikkelniveau van een zesjarige, of wat ouder, of die op andere wijze psychische beperkingen hebben, zouden die over vuurwapens mogen beschikken? Liever niet. En hier komt het pijnpunt. Om te voorkomen dat psychisch onvolwassenen of instabiele personen over vuurwapens gaan beschikken zijn controles nodig. En dat betekent in de praktijk de invloed van de overheid. Een dwangmonopolist die maar al te vaak incapabel is en slechte kwaliteit tegen een hoge prijs levert. Dit is wel de laatste instantie die je een oordeel laat vormen. Denk ook aan de schietpartij door Tristan van de V in de Ridderhof waar fout op fout is gestapeld:

De GGZ gaf prioriteit aan het investeren in de broze behandelrelatie met Tristan van de V. In plaats van het beschermen van de bevolking. De politie verschafte een wapenvergunning ondanks een eerder 15 daagse verblijf in een crisisopvang vanwege zelfmoordrisico en een daadwerkelijke zelfmoordpoging. De familie van Tristan werd genegeerd door politie en GGZ.

Het feit dat het lastig is vorm te geven aan controle op geestelijke gesteldheid wil niet zeggen dat daarom moet worden afgezien van vuurwapens in handen van burgers toe te staan, de voordelen kunnen groter zijn dan de nadelen.

De Verenigde Staten en andere landen

Vaak worden de Verenigde Staten aangedragen als voorbeeld waarom vrij vuurwapenbezit geen goede zaak is. Wat men niet vertelt is dat meer dan zestig procent van de dodelijke slachtoffers van vuurwapens zelfmoorden betreft. Hier een staatje dat inzicht geeft in zelfdodingen:

Waar in Nederland de helft van de zelfdodingen plaats vindt door ophanging/ verwurging of verstikking is dat in de Verenigde Staten door een vuurwapen.

In veel landen is vuurwapenbezit toegestaan en in een aantal landen als Zwitserland is het zelfs wijdverbreid, zonder dat er veel vuurwapendoden zijn. Er zijn dus culturele of andere factoren die verantwoordelijk zijn voor het verschil met de Verenigde Staten. Een verschil kan zijn controle op de psychische staat van vuurwapenkopers. Hoe duidelijk ook de beperkingen hiervan bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn (Ridderhof) zijn gebleken.

Schoolshootings zijn voornamelijk een Amerikaans fenomeen en zijn ten opzichte van het totaal aantal vuurwapendoden verwaarloosbaar. Ze krijgen veel publiciteit maar zouden eerder vanuit een cultureel aspect verklaard kunnen worden dan als argument voor of tegen wapenbezit. Bij de Uvalde shooting worden de risico’s van een ontwapende gemeenschap die voor haar bescherming afhankelijk is van politie duidelijk, 77 minuten lang wachtte de politie met ingrijpen. Deze lange wachttijd zal een uitzondering zijn, maar geeft wel de risico’s aan van monopolies op het gebied van bescherming. En bovendien geldt soms elke seconde.

Nadelen van ontwapende burgers

Het is een illusie dat vuurwapens verbieden of beperken zaligmakend is. Het blijkt bijna onmogelijk te zijn zaken te verbieden, een overheid dient hier zeer terughoudend op te treden. Het verbieden van vuurwapens zorgt ervoor dat de gezagsgetrouwe burgers niet over vuurwapens beschikken. Maar de criminelen wel. In een situatie met beperkingen voor burgers om effectief en met minimaal risico invulling te geven aan zelfverdediging dienen politie en justitie maximaal in te zetten op het ontwapenen van criminelen. De vraag is wederom terecht in hoeverre maximaal optreden door wettelijke geregelde monopolisten effect zal hebben.

Conclusie

Wat in dit artikel niet behandeld is, is dat overheden die naar tirannie afgleden vaak begonnen met het inperken van wapenbezit door burgers. Als een overheid beperkingen door wenst te voeren in vuurwapenbezit dan is dit een aantal keren een rode vlag gebleken voor verdere ellende.

Vanuit de Nederlandse situatie is verdere ontwapening van de burgerij nauwelijks mogelijk. Relevanter is de vraag in hoeverre de staat de burgers toe gaat staan om invulling te gaan geven aan het recht op zelfverdediging. Het recht op pepperspray is overduidelijk. Het recht op andere wapens als tasers ook. Binnenshuis en op je erf mag wat mij betreft bijna alles. Werpmessen, kapmessen, zwaarden, bijltjes, vlammenwerpertjes op napalm basis, verzin het maar. Als iemand agressief de confrontatie opzoekt mag je kiezen voor de oplossing die voor jou het minste gevaar oplevert. En dit zou in de wet verankerd moeten zijn.

Als libertariër wil je zo min mogelijk verbieden, ik heb geprobeerd als advocaat van de duivel een aantal negatieve aspecten van vrij wapenbezit te benoemen. Ik ben een duidelijke voorstander van verruiming van het recht op vuurwapenbezit. Inclusief het verborgen dragen. Zie ook onderstaande film van een shooting in een kerk waar een deel van de kerkgangers slechts kan wegduiken en waar meerdere mannen opstaan om de schutter uit te schakelen. Je ziet hier overigens ook het nut van training, als je een vuurwapen koopt, zorg dat je het kan gebruiken. Het is lastig om op meer dan 5 tot 7 meter iemand te raken. Zonder training. Met training kan je tot 40 of 50 meter iemand met een pistool uitschakelen.

Het recht op wapenbezit moet verruimd worden, en het moet gemakkelijker worden vuurwapens ook voor zelfverdediging aan te schaffen.

33 REACTIES

 1. Tegen burgers die geen wapens bij zich dragen wapent de Nederlandse politie zich al met vuurwapen, wapenstok, pepperspray en stroomstootwapen. Ik denk dat situaties sneller uit de hand gaan lopen als burgers een wapen mogen dragen door meer angst voor het wapen/dood bij zowel politie als burgers.

  Verder woon ik in Amsterdam, daar kom je de raarste mensen tegen op straat. Ik moet er niet aan denken dat al die rare mensen ook nog met een vuurwapen rondlopen.

  Ik denk dat ik meer ben voor het ontwapenen van de politie en het inperken van de macht van de overheid.

 2. Landen waar mensen niet over een Pil van Drion mogen beschikken en dus voor de trein of van een flat moeten springen, dan wel zich door het hoofd moeten schieten of zich in een trapgat moeten ophangen, zijn onbeschaafde landen.

  Schoolshootings, zoals in de VS, ontstaan doordat scholen daar ‘gun free zones’ zijn. Als dit niet zo was en leraren bewapend zouden zijn, zou een doorgedraaide leerling met een AR-15 tegenover een overmacht staan en al gauw het loodje leggen. Dit zou het aantal slachtoffers aanzienlijk beperken of schoolshootings zelfs helemaal kunnen voorkomen. Als zo’n idioot dan een shopping mall uitkiest en alle daar rondlopende klanten zijn bewapend dan is het ook gauw afgelopen.

  Als iemand je met een mes bedreigt, schiet je hem in zijn knie. Bedreigt hij je met een pistool dan schiet je hem tussen zijn ogen. Gewoon een kwestie van goed oefenen.

  Heb je geen pistool ter beschikking dan zijn er nog 1001 (semi)legale mogelijkheden om je te verdedigen, van de Millwall Brick (dikke krant) en een stevige Pitbull tot een tactical pen en een pepperspray gun (“nur fur Tierschutz”). 😁

  ‘See also’
  https://en.wikipedia.org/wiki/Self-defense
  _____________

  Kimber Pepperblaster 2 Shot (4m range)
  https://www.jpxcobra.com/-KIMBER-PEPPERBLASTER-II-GREY-OC-2025-FREE-BELT-HOLSTER_p_35.html

  FIRESTORM JPX 4 Shot (7m range)
  https://www.jpxcobra.com/FIRESTORM-JPX4-Shot-LE-Pepper-Spray-Gun-with-Vega-level-2-holster_p_137.html

  • Er zijn ook tal van gelegenheidswapens mogelijk. Kijk goed om je heen en improviseer. Zo kan een sok of een T-shirt met daarin iets van gewicht, zoals een handje munten, een paar batterijen of een hangslot, een geducht slagwapen zijn. In gevangenissen wordt dit veel gebruikt, net als scherp gemaakte tandenborstels of scherpe brokstukken van een gebroken spiegel.
   _________
   “Any tool is a weapon if you hold it right”
   ~ Ani DiFranco
   https://youtu.be/mlb8bSQzSxg

 3. Men zou eens moeten kijken waarom er van die “School Shootings” plaatsvinden.
  Mensen kunnen tegenwoordig weinig meer hebben, maar verwachten dat wel van anderen.
  Ook het gezin als hoeksteen van de samenleving is er niet meer.
  Mensen zijn daardoor steeds meer losgeslagen.
  Noem hen bij de verkeerde pronoun, en je hebt het gezeik daar.
  Geef zulke mensen een wapen, en je krijgt gelijk problemen.
  Ik ben van mening dat kinderen die in een normaal gezin opgroeien, en naar een normale school gaan,
  best heel vroeg met wapens om moeten kunnen leren gaan.
  Vooral op het gebied van veiligheid en dergelijke.
  Ik had vroeger illigale wapens. Kleine .22 geweren maar hoor.
  Speelgoed in de US of A.

  • Toevallig heb ik mij ook vaak afgevraagd waar die ‘school shootings’ vandaan komen. Ik denk dat ik het antwoord heb gevonden in een hele andere hoek.

   Wij mensen zijn eigenlijk hele bijzondere wezens. Vooral ons brein werkt op een heel bijzondere manier. We hebben geen flauw idee hoe ons brein precies werkt maar ik denk dat er mensen zijn die exact weten hoe het menselijk brein werkt en hoe je dat brein dagelijks kunt beïnvloeden met geluid en beelden en herhaling, herhaling, herhaling …

   In onderstaand filmpje kun je zien hoe Victor Mids een heel vreemd plaatje in iemands hoofd opbouwt en verankerd. Hij legt aan het eind van het filmpje aan het geëmotioneerde ‘slachtoffer’ uit hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft heel simpel met een ringtone en woorden een heel raar plaatje in haar brein opgebouwd en dat vervolgens heel diep in haar brein verankerd en zij vertelt tot haar eigen verbazing wat het plaatje in haar hoofd is.

   Misschien kun je op deze manier ook mensen aanzetten tot een daad als bijv. een school shooting?

   https://www.youtube.com/watch?v=09FOtCZ2eTw

 4. Werk aan je conditie, leef gezond, meld je aan voor praktische zelfverdediging zoals Krav Maga. Je straalt vanzelf meer zelfverzekerdheid uit en dat ziet een potentiële overvaller.

  Qua wapens mag er meer dan je denkt in Nederland. Zoek op pcp luchtgeweren. Tot .5″ kaliber, zwaarder dan een politiepistool.

  Vooral praktisch voor thuis, want je mag ze onderweg niet schietklaar voorhanden hebben. En ze zijn vaak vrij groot en zwaar.

  Mijn voorkeur gaat uit naar niet dodelijke wapens. Niet persé uit sympathie voor de inbreker, maar omdat ik hem liever op eigen kracht m’n huis uit wil laten lopen. Je hebt gewoon een boel uit te leggen als je een lijk op je erf hebt. Wees creatief. Een oude tafelpoot bij je bed maakt al een geschikte knuppel. En zorg dat je huis er minder aantrekkelijk uitziet dan dat van de buren

  • Krachtig pcp bussen zijn nu nog vrij te koop, maar dit gaat veranderen. Er komt wetgeving om de kracht van een pcp te begrenzen op 80 joules.
   Zie met belangstelling het domme gelul van sukkeltje bert weer tegemoet.

 5. Ik heb onlangs een zeer interessante docu gezien over vuurwapenbezit in America. In de delen van America waar openlijk een vuurwapen gedragen mag worden is de criminaliteit het laagst, voor en tegenstanders gaven hierin vele argumenten maar wat voir mij de doorslag gaf was een uitspraak van 1 man. Hij zei. “De enige die een kwaadwillend persoon met een vuurwapen kan stoppen is een goed mens met een vuurwapen. Ik ben voor het bezit van vuurwapens op voorwaarde dat de bezitter beschikt over een goed hart, goede geest en daadwerkelijk kundig met het wapen kan omgaan. Helaas is het ook in Nederland nog steeds mogelijk een vuurwapen te verkrijgen als je van kwade wil bent

  • Pleit dat niet voor algemene verkrijgbaarheid van wapens, ongeacht iemands geestelijke gesteldheid en of iemand goed of slecht, crimineel of rechtschapen burger is? Er zijn immers veel meer goede dan slechte mensen en meer verstandige dan idiote mensen.
   ____________

   “There are not enough jails, not enough police, not enough courts to enforce a law not supported by the people.”

   ~Hubert H. Humphrey

  • Goed artikel! In de delen van America waar openlijk een vuurwapen gedragen mag worden is de criminaliteit het laagst schrijft Eddy en dat is zo. In het wilde westen noemden ze dat het effect van ‘de peacemaker’, iedere volwassene mocht daar een pistool of geweer bij zich hebben, zonder vergunning of wat dan ook. Op films zie altijd van die schietpartijen en dergelijke. In de realiteit gebeurde dat toen echter nauwelijks omdat iedereen wist dat als hij begon met schieten op iemand er ook altijd omstanders waren die hun pistool zouden trekken en op hem zouden schieten, zoals die video in die kerk hierboven. De overheid zelf kun je niet ontwapenen, als ze een criminele bende tegenover zich hebben wil iedereen dat die uitgeschakelt wordt, in Engeland moeten officers dan gewapende collega’s oproepen en daar weer op wachten, dat werkt ook niet. Toch maar verhuizen naar Texas of zo dan.

  • Zelf ben ik (nou ja, was ik in NL) instructeur judo en klassiek jiu-jitsu en heb krav-maga, yoshidai aikido en kickboksen beoefend, evenals escrima omdat dat direct begint met technieken met mes en stok.
   Dergelijke vaardigheden zijn uitstekend, maar ik ben toch ook wel blij met de wapens die ik hier in de VS in huis heb; 2 handkruisboogjes, 2 zware jachtkruisbogen (175 en 200 pond trekkracht), 2 revolvers, 3 pistolen, 2 jachtgeweren, 2 shotguns en een semi-automatisch geweer.
   Vuurwapens hebben zo hun eigen voordelen. En herten jagen met een kruisboog heeft ook zijn eigen charme, het leert je veel over jezelf en je staat heel dicht bij de natuur als je zelf een hert schiet en moet ‘field dress’ om het mee te kunnen nemen om thuis in zeer smakelijk vlees om te zetten.

 6. G een echt vuurwapen en toch ook wel: de laserpointer. Niet zo’n ding waar je kat graag mee speelt maar zo’n ding met een minimaal vermogen van 1 Watt. Genoeg om je tegenstander mee uit te schakelen. Dood je er iemand mee ? Nee. Ook niet nodig. Richt het cohorente licht op de ogen van je tegenstander. In een fractie van een seconde ontneem je de tegenstander het zicht of liever gezegd: het licht in de ogen. Cursus braille zal nodig zijn.

  • Laserpointers zijn ideaal! Je kan ze makkelijk en onopvallend altijd bij je dragen net als een tactical pen en ze zijn direct gebruiksklaar.

   Ze zijn er van 1 milliwatt tot een paar watt in groen, rood en violet/blauw laserlicht. Het groene licht is het krachtigst en dringt het meest door. Vanaf 100 mW kan een groene laser brandwonden veroorzaken. Laserpointers tot 5 mW doen slechts lichte schade als ze op de ogen worden gericht.

   Sommige zijn oplaadbaar via USB, hebben een instelbare lens voor bundel spreiding of concentratie en een beveiliging met een sleutelschakelaar. Met een bundel spreider kan je ze ook als zaklamp gebruiken.

   _____________

   Compacte laserpointer met bundelspreider. Laag vermogen, zodat alleen verblinding optreedt.

   https://www.laserpenonline.nl/starlight-lasers-x2-groene-laserpen-met-patroon-nl

 7. Ben momenteel op het werk (12 uurs nachtdiensten) maar woon zelf in de VS. Kom later met een uitgebreide reactie, maar voor nu alvast dank aan de auteur voor dit artikel.
  Mijn komende reactie zal lang zijn, misschien kan de auteur daar apart op reageren.

 8. dat Filmpje is gewoon een uitzondering.
  Hoe groot zal de kans zijn dat zo iemand je huis binnen dringt of je bedreigt nou net zo groot als een grootte prijs winnen in de staatsloterij.
  In de VS zijn in 2020 19.350 mensen met vuurwapens omgebracht waren dit nu allen maal zulken gekken als in het filmpje.

  • @joep,

   Dat zal zeker niet altijd het geval zijn. De rechter zal na afloop van iedere schietpartij bepalen of iemand zijn wapen terecht of onterecht heeft gebruikt. Is het onterecht dan wordt de schutter daarvoor veroordeeld. Dat dwingt mensen er toe hun wapens met beleid te gebruiken.

   In China werd een winkelier vrijgesproken toen hij een overvaller die zijn zaak uitrende buiten op straat in de rug schoot. De rechter oordeelde, dat de overval nog gaande was en de winkelier dus het recht had de overvaller te stoppen.in de VS zou de winkelier hiervoor echter veroordeeld zijn. In NL uiteraard ook.

   • In de VS vinden per 100.000 inwoners 7x zoveel moorden met vuurwapens plaats als in de EU. Dit geeft echter een vertekend beeld. In de EU zijn meestal alleen de criminelen bewapend en kan de burger niets anders doen dan zich laten beroven, de schade wegslikken en hogere verzekeringspremies betalen.

    In de VS zullen burgers in veel gevallen hun lijf en goed verdedigen. Doen ze dat te rigoureus dan kan de rechter hen daarvoor veroordelen. Een dode overvaller komt dan als vermoord dmv een vuurwapen te boek te staan.

 9. Het probleem is niet de wapens, maar de personen. Ten eerste wordt het aantal doden door vuurwapens zwaar vertekend doordat alle zelfmoorden worden meegerekend.
  Daarnaast speelt dat veruit de meeste moorden met vuurwapens gebeuren in het criminele circuit (en door zwarten, op andere zwarten, maar dat mag al helemaal niet worden gemeld natuurlijk). Dat heeft helemaal niets te maken met de gewone burger die wapens in huis heeft om zich te verdedigen. Houdt er dan ook even rekening mee dat Amerika een enorm achterland heeft, waar de tijd voordat de politie arriveert makkelijk meer dan 30 minuten kan zijn, iets waar je gewoon niet op kunt wachten in geval van nood. Een beroemde uitspraak van Louis L’Amour: “If guns are outlawed, only outlaws will have guns” geeft de situatie heel juist weer. Het ontwapenen van burgers geeft alleen criminelen een voordeel, de burger schiet er niets mee op.
  Daar staat dan ook nog eens tegenover dat er vrijwel geen nieuws is over het aantal keren dat een overval, inbraak of verkrachting etc is voorkomen omdat het slachtoffer of een omstander gewapend was. Slechts als iemand de tijd zou nemen om ontelbare politierapporten door te lezen zou je een schatting kunnen maken, maar dit komt veel vaker voor dan men beseft, ook al wordt er geen schot gelost, alleen al het feit dat men het wapen heeft kan voldoende zijn.
  Gewoon even een voorbeeld uit eigen ervaring; ik woon in een vrij landelijk gebied. Wij hebben een tijdlang last gehad van onbekenden die ’s nachts groenten uit onze tuin kwamen halen, of een kip meenamen. Na een aantal keer wachtlopen en bij een verdachte beweging een keer de shotgun in de lucht vuren hield dat op en hebben we er sindsdien geen last meer van gehad. Dus alleen al het laten zien dat je bereid bent om jezelf en je bezit te verdedigen was al genoeg. Iets dergelijks wordt niet eens gerapporteerd.

  Ik kan me trouwens nog herinneren dat mijn achterneven met hun ouders naar de VS verhuisden. Nu hebben we het over de vroege jaren ’80, dus contact werd onderhouden via brief en heel zelden via telefoon. Ik weet nog hoe jaloers is was omdat mijn neef destijds al op zijn 16e een rijbewijs kon krijgen en met zijn oude pick-up naar school ging. EN dat het normaal was dat veel jongens een shotgun in de auto hadden liggen. En toch waren ‘schoolshootings’ geen probleem. Maar na-schooltijd schieten op flessen of blikjes of andere doelen was dat wel.
  Dit is in mijn ogen voor een groot deel te danken aan decennialange extreemlinkse politiek. De aanval op het normale gezin, op geloof (behalve islam uiteraard) op normaal sociaal contact. Het internet zal daar denk ik ook een rol in hebben gespeeld omdat er steeds minder menselijk contact is, wat ook niet bepaald helpt aan het ontwikkelen van sociale omgangsvormen van persoon tot persoon. Plus dat men wordt geleerd dat je zelf niks kan/bent maar zoveel mogelijk moet overlaten aan de overheid.
  Nou zal ik daar meteen even aan toevoegen dat de Amerikaanse gewoonte van medicijnen slikken ook niet bepaald zal helpen. De VS maken ruwweg 0.5% uit van de wereldbevolking, maar gebruiken 48% van alle medicatie, omdat het veel simpeler is dan een pil te slikken dan ergens wat aan te doen (en omdat de artsen ondanks wetgeving nog steeds zwaar verstrengeld zijn met de pharmaceutische industrie) maar dat is een heel ander verhaal.

  In een aantal staten is ‘open carry’ toegestaan, dwz dat je je vuurwapen mag dragen zolang het maar duidelijk zichtbaar is. Hoewel toegestaan is de politie er uiteraard niet happig op en zal er doorgaans van alles aan doen om je dan lastig te vallen, alhoewel ze er niets tegen kunnen doen. Voor ‘conceiled carry’ zul je in iedere staat apart een vergunning moeten aanvragen, die meestal vergezeld gaat van een achtergrondsonderzoek en vaak ook een schiettest.
  Maar het blijft een feit dat in staten en steden met de striktste wapenwetgeving de criminaliteit het hoogst is (het aantal moorden in Chicago bv) terwijl die het laagst is in gebieden waar wapenbezit normaal is. Er is dan ook een reden dat de meeste ‘mass-shootings’plaatsvinden in zogenaamde ‘gun-free-zone’s’. De schutter weet dan immers dat hij vrij spel heeft totdat de politie op komt dagen en dus veel meer kans heeft om veel slachtoffers te maken dan wanneer hij iets dergelijks zou proberen op een plek waar er ook burgers zouden kunnen terugschieten.

  Dit alles is echter van een secundair belang. Het 2nd amendment (the right to own and bear arms) is verankerd in de grondwet en de reden daarvoor was NIET zelfverdediging, of het kunnen jagen. De reden is dat na de Amerikaanse onafhankelijkheids oorlog men duidelijk wilde zijn dat het volk de mogelijkheid moet hebben om op te kunnen staan tegen een tirannieke overheid die haar mandaat overschrijdt. Vrijheid kan niet worden gegeven, het is een intrinsiek iets dat verdedigd moet worden.
  Zoals de auteur ook aangeeft hebben we in de geschiedenis meerdere voorbeelden van een overheid die begint met het ontwapenen van de burgers, waarna diezelfde overheid steeds meer authoritair en onderdrukkend wordt. De communistische revolutie in Rusland was misschien de bekendste, maar recentelijk is Australie een beter voorbeeld. Een paar jaar terug werden daar striktere vuurwapenwetten ingevoerd en massale ‘buy-back’ programma’s gestart. Is er werkelijk iemand die denkt dat de draconische, dictatoriale covid regels in Australie doorgedrukt hadden kunnen worden als er een groot deel van de bevolking nog bewapend was geweest? Als je dat denkt zul je jezelf moeten laten nakijken.
  Dat is dan ook de reden dat links, overal ter wereld maar speciaal hier in de VS, zo zwaar inzet op het beperken van wapenbezit door burgers. Het heeft helemaal niets te maken met veiligheid voor de burgers, maar de angst voor een opstand tegen hun beleid. Wat direct al laat zien dat links helemaal geen donder geeft om de wensen van de burgers. Ware dat wel zo, dan zouden ze naar hun wensen luisteren en zou het geen probleem zijn.

  Wat mij betreft zou het een idee zijn om op school een verplicht vak te hebben ‘firearm safety’ waarbij de kinderen leren hoe wapens werken en ik zou niet eens een probleem hebben met verplichte schietlessen. Dat wil niet zeggen dat ik er een voorstander van ben om kinderen te bewapenen en bewapend naar school te sturen, maar als het een verplicht vak is heeft men in ieder geval een basisbegrip. Dan zou vervolgens een extra cursus schieten kunnen worden gevolgd, waarbij men een bepaalde score moet halen om vervolgens na het afronden van school een vergunning voor concealed carry can worden gehaald.
  Nou zou ik persoonlijk graag zien dat dat pas zou kunnen voor mensen over 25 (tot aan die tijd zijn mensen veel impulsiever) maar dat is gewoon niet haalbaar.

  • Heldere toelichting, Johan! Ik pak er een paar punten uit:

   1. Je kan de cijfers van de VS tegenover het EU gemiddelde, of Europese landen met een hoog wapenbezit, zetten of ze vergelijken met de rest van de wereld, maar dan zie je grote verschillen. De VS zit in de middenmoot (Venezuela is zeer veel gevaarlijker), maar is wel bovengemiddeld en de EU zit er ver onder.*

   Gun-related deaths
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate

   Homicides
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate

   Ook binnen de VS zelf zijn de verschillen enorm. Zo lopen gun related deaths (dus inclusief suicides) in de VS in 2020 per 100.000 inwoners van Wyoming 25,9 tot Hawaii 3,4.
   https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/sosmap/firearm_mortality/firearm.htm

   Nu spelen er tal van factoren een rol, zoals de demografie, de cultuur, de economie, het type overheid, de lokale wetgeving, type en mate van criminaliteit, enz. Je kunt dus niet zomaar conclusies trekken.

   2. beroemde uitspraak van Louis L’Amour: “If guns are outlawed, only outlaws will have guns” . Dat is de situatie in de EU en mn in NL.Het lijdt tot enorme economische schade en tot zeer weinig gun related deaths. Alleen binnen de drugshandel en (Mocro/Bulgaarse/Russische) mafia maken criminelen elkaar en kroongetuigen nog wel eens af, maar meestal is het leven en laten leven en runt de georganiseerde misdaad haar zaken hier als legit business.

   3. “De reden van het 2nd Amendment is dat na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog men duidelijk wilde zijn dat het volk de mogelijkheid moet hebben om op te kunnen staan tegen een tirannieke overheid die haar mandaat overschrijdt”. Hier raak je een kernpunt. Gun control wetten zijn idd links en uitsluitend bedoeld om de linkse agenda te kunnen doordrukken. De linkse hypocrisie en dubbele moraal blijkt ook hier weer van toepassing. Allochtone criminelen wordt de hand boven het hoofd gehouden, het zijn immers ‘kansarme slachtoffers’, en daartegen optredende burgers worden keihard aangepakt.

   Je idee van een vak ‘firearm safety’ is uitstekend, maar kan je in het links geïndoctrineerde onderwijs vergeten. Net als onderwijs hoe mensen met hun geld moeten omgaan en hoe financiële systemen werken. Daar mag je van de graaiende salonsocialisten ook niets van weten (hou jij ze dom, dan hou ik ze arm).

   ______
   *)

   EU 2020
   453 million population
   25 million gun owners (6%)
   80 million civilian fire arms

   Per 100.000 people
   5.520 gun owners
   18.000 fire arms
   11.3 suicides
   1.1 suicides by fire arms (10%)
   0.9 homicides
   0.2 homicides by fire arms (22%}
   1 homicide by fire arm per 3.600 fire arms
   1 homicide by fire arm per 28.000 gun owners

   US 2020
   331 million population
   81 million gun owners (25%)
   393 million civilian fire arms

   Per 100.000 people
   25.000 gun owners
   119.000 fire arms
   13.6 suicides
   7.3 suicides by fire arms (54%)
   6.5 homicides
   5.9 homicides by fire arms (91%)
   1 homicide by fire arm per 20.170 fire arms
   1 homicide by fire arm per 4.237 gun owners

   • Uit deze cijfers kan je zien, dat er in de VS en in de EU ongeveer evenveel moorden zonder vuurwapens worden gepleegd. Zodra mensen echter over een vuurwapen kunnen beschikken, is in de VS het aantal moorden bijna 30x groter dan in de EU. Hoe is dit te verklaren? Gaan de Europeanen met een vuurwapen daar zoveel verantwoordelijker mee om dan de Amerikanen? Of is het gedrag van vergunninghouders in de VS en in de EU vergelijkbaar en is het grote verschil in de cijfers voor een gun related homicide vooral toe te schrijven aan het crimineel wapengebruik?

    Hier nog een overzichtje van voors en tegens van vrij wapenbezit:
    https://gun-control.procon.org/

  • goede reactie, wat ik soms belangrijk vind is ook het gezichtspunt van de tegenstander te begrijpen. De tegenstanders hebben wel degelijk een paar redelijke punten. Helaas is dit een discussie die niet op argumenten gevoerd wordt en komen de tegenstanders met de meest afschuwelijke voorstellen (ongrondwettelijke red flag procedures, landelijke registers met wapenbezitters, en dergelijke). Ik heb daarom geprobeerd een artikel met enig respect voor de tegenstanders van wapenbezit proberen te schrijven.

 10. @Peter de Jong.
  Ik heb daar wel een theorie over en dat heeft grotendeels te maken met cultuur. Niet eens zozeer de Amerikaanse vs Europese cultuur, maar eerder Amerikaans/Europees vs niet Amerikaans/Europees.
  Als we in de VS kijken dan zien we dat het percentage zwarten op ongeveer 13% ligt, maar dat die bevolkingsgroep een buitensporig hoog percentage van de moorden, overvallen en ook schietincidenten voor haar rekening neemt (tegen de 65%). Ik zie dat inderdaad als een cultuur probleem. Deels een stad vs platteland cultuur, maar ook een rasgebonden cultuurverschil. Je zou het kunnen vergelijken met het cultuurverschil tussen Marokkanen en autochtone Nederlanders, waar men eenzelfde belachelijke overrepresentatie in de criminaliteitscijfers ziet.
  Het feit dat in de VS zwarten het grootste deel van de slachtoffers vormen wordt vaak gemeld, maar dat ze ook het grootste deel van de daders vormen wordt meestal verzwegen. Dat er in veel gevallen ook echt sprake is van een volkomen andere cultuur, een waarin geweld veel normaler is, mag natuurlijk ook niet worden gemeld.

  Om te kijken naar uw vraag over criminaliteit, ja veruit de meeste schietincidenten komen voor de rekening van criminelen. Men hoeft maar te kijken naar de cijfers in de grote steden met strikte wapenwetgeving om dat duidelijk te zien.

  • Dat zou heel goed kunnen kloppen, Johan. De Amerikaanse politie wordt altijd verweten veel meer zwarten dood te schieten dan blanken, maar als hun oververtegenwoordiging in de misdaad zo groot is, is dat niet zo vreemd.

   Het klopt ook, dat de cultuur van zwarte misdadigers in doorsnee veel harder is dan van blanke criminelen. Je ziet het idd ook bij de NL Marokkanen. Hun ouders komen uit het Rifgebergte en die mensen hebben zelfs in Marokko een heel slechte naam. Afrikanen in het algemeen zijn veel harder dan Westerlingen. Denk aan de Rwandese genocide en de executies in Zuid-Afrika met een brandende autoband rond je nek.

   Toen de bekende Amsterdamse crimineel ‘Pistolen Paultje’ nog leefde, zei hij zelf al dat ook zijn criminele wereldje veel harder was geworden. Waar het vroeger bij wat ‘klapjes’ bleef, moest je nu vrijwel direct voor je leven vrezen en voor dat van je vrouw en kinderen en overige familie.

   • Mss ken je de zaak van Fruithandel De Groot uit Hedel. Daar ontdekte men een partij cocaine tussen de bananen. Die wordt door de politie vernietigd. Dan ontvangt de directie echter een chantage bericht van onbekenden, die 1,2 miljoen vragen ter compensatie van de verloren gegane drugs. De politie onderzoekt de zaak en arresteert een paar Rotterdamse Marokkanen. Die komen voor de rechter, maar daarbij maakt het OM een grote fout door een complete adreslijst van alle medewerkers van De Groot in het dossier op te nemen.

    Via de advocaat komt die lijst in handen van de drugsbende. Dan beginnen er doodsbedreigingen, drive by’s waarbij huizen worden beschoten en bomaanslagen. Er Branden woningen af en het scheelde heel weinig of er waren daadwerkelijk doden gevallen. Heel Hedel en omgeving werd gedurende 2 jaar geterroriseerd. De politie zat er echter bovenop en heeft uiteindelijk de hele bende opgerold. Dit overdreven geweld voor een relatief klein bedrag is typisch voor de Afrikaanse cultuur.

 11. Dat geweld van (blanke) agenten op zwarten in de VS zo uitgebreid in het nieuws wordt uitgemeten is omdat het zo zeldzaam is. De kans dat een willekeurige agent het slachtoffer wordt van een zwarte crimineel is als ik het me goed herinner 3x zo hoog als de kans dat een zwarte het slachtoffer wordt van politiegeweld. De media hebben het over honderden of zelfs duizenden gevallen per jaar. Echter, wie in de data van de overheid duikt over het aantal incidenten met dodelijke afloop komt nog niet eens aan 100.
  Blank op zwart geweld wordt breed gerapporteerd, maar het feit dat zwart op blank geweld 100x vaker voorkomt nooit.
  Ik zou even moeten graven naar wat stats om dit te staven, maar de gegevens zijn openbaar.

  • Zelfs als je de cijfers van de linkse media gebruikt, is er geen bias van de politie. De kans dat een Afro-American bij een misdaad is betrokken is 2x zo groot als bij de doorsnee Amerikaan (4x zo groot voor Afro-American males);

   “People with felony convictions more broadly account for 8 percent of the overall population and 33 percent of the African-American male population”
   https://news.uga.edu/total-us-population-with-felony-convictions/

   Blacks worden volgens de WP 2x zo vaak door de politie doodgeschoten dan de doorsnee Amerikaan (6.5 per million per year tegen 3 per million per year voor alle Amerikanen).
   https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/

   Dat klopt dus met de misdaadcijfers. Blijkbaar behandelt de Amerikaanse politie iedere misdadiger hetzelfde. 😁
   _____________
   US population 327 million
   White 197M (60%)
   Black 42M (13%)
   Hispanic 39M (12%)
   Other 49M (15%)

   Total killed 6162 in 2015-2022 (1027 average)
   White 3148 (525 ave)
   Black 1656 (276 ave)
   Hispanic 1107 (185 ave)
   Other 251 (42 ave)

   Total killed per million 19 (3 per year)
   Black 40 (6.5 per year)
   Hispanic 28
   White 16
   Other 5

 12. De politie zelf komt er veel minder goed af. Waarom protesteert links nooit tegen deze ongelijkheid?

  Er worden in de US ieder jaar gemiddeld 49 police officers doodgeschoten. Op een bestand van 696.644 (2020) is dat 70 per million per year. De politie schiet zelf ongeveer 3 per million per year burgers dood. De kans dat een agent bij een confrontatie met een burger het loodje legt is dus 23x groter dan omgekeerd.
  __________

  Do You Feel Lucky Punk?
  https://youtu.be/8Xjr2hnOHiM

 13. Even een vraagje: is er in NL iets op het nieuws geweest van de laatste schietpartij? Een schutter die in een mall (supermarkt) begon te schieten en binnen een halve minuut 3 mensen had neergeschoten. Echter, binnen 2 minuten werd hij zelf neergeschoten door een burger met een CCP (concealed carry permit, oftewel een vergunning om een verborgen wapen te dragen), dat was dus nog voordat de politie zelfs maar ter plaatse was.
  Hoewel het hier in de VS in het nieuws is geweest, was het marginaal, want dat is uiteraard niet wat men wil waar de burgers over denken.

 14. Het simpele feit is dat als het gaat om onschuldige burgers, niets of niemand het “recht” behoort te hebben te beslissen wat die burgers bezitten.
  Wie denkt iemand dat hij is om voor een onschuldige burger te bepalen hoe, en met wat, hij zichzelf moet kunnen verdedigen tegen een aanvaller?

  Criminelen kunnen net zo goed auto’s, keukenmessen, kettingzagen, honkbalknuppels, in de keuken gemaakte bommen e.d. gebruiken om mensen te vermoorden. Stel je voor dat al deze zaken voor iedereen verboden zouden worden omdat een klein groepje psychoten ze zouden kunnen gebruiken om kwaad mee te doen.

  Het verbieden van vuurwapens heeft 1 voornamelijke reden, en die is ook te zien bij totalitaire regimes: namelijk het schadeloos maken van de burgerij ten opzichte van een steeds verder bemoeizuchtige en uitdijende heersende klasse: de politiek. Waar burgers weerloos zijn tegen politieke macht, kan de politieke macht doen en laten wat het wilt. Het is niet voor niets dat met name voorstanders van een grote, sterke overheid juist de grootste tegenstanders zijn van vrij bewapenbezit.
  Hetzelfde soort mensen dat de Amerikaanse burger die recent met zijn wapen een massamoordenaar neutraliseerde, van “crimineel gedrag” beschuldigde ondanks het feit dat hij talloze onschuldigen had gered van een psychopaat. Het gaat deze mensen niet om het “beschermen” van onschuldigen, of het redden van levens, maar om het weerloos maken van mensen tegenover de overheid. De overheid die zij zelf het liefste zo machtig mogelijk willen maken.

  Als je gelooft in het recht op leven, moet je per definitie geloven in het ultieme recht op zelfverdediging. Dat kan niet als je afhankelijk wordt gemaakt van een overheidsbureaucratie als de politie. Dat hebben onschuldige kinderen in Uvalde ondervonden, want de scholen zijn “gun free zones.” Honderden politieagenten deden meer dan een uur niets, hielden mensen met geweld tegen die wel wilden ingrijpen, en ze vonden het nota bene belangrijker hun handen te wassen dan hun werk te doen.

  Mensen die tegen vrij wapenbezit zijn, geloven niet in het recht op leven. En dat blijkt, als je dieper nadenkt over hun idealen en meningen, vooral in extremis. Ze geloven immers in totale opoffering van het individu aan het collectief, of het “algemeen belang.”

  Er is voor een libertarier of anarchist geen discussie. Het recht op wapenbezit voor burgers zonder geschiedenis van agressief geweld is totaal en onconditioneel.

Comments are closed.