Libertarianism has only a tiny ideology: “Thou shalt not agress”

(uit het vrijbrief archief)

DRUGS

In deze serie over het LIBERTARISME komen we nu aan een onderwerp dat voor velen zeer moeilijk te begrijpen is.

Tenminste dat is mijn ervaring als ik de libertarische positie betreffende drugs aan iemand probeer uit te leggen.

Maar ik heb ook ervaren dat dat komt omdat veel mensen niet luisteren naar wat je wilt vertellen. Je hebt dan nauwelijks een begin gemaakt met je verklaringen, of ze zitten al hun eigen antwoord voor te bereiden en horen daardoor niet eens meer goed wat je precies wilt zeggen.

Laat ik voorop stellen, om niet te veel lezers direct aan het begin te “verliezen”, dat ik TEGEN het gebruik van een aantal drugs ben.

Ik ben op zichzelf niet tegen het gebruik (in beperkte mate) van drugs zoals koffie, thee, alcohol, tabak en nog een paar. Maar ik ben wel tegen die stoffen waarvan bekend is dat ze niet alleen verslavend maar ook schadelijk zijn voor je lichaam of je geest. Ik vind dat IK die stoffen niet moet gebruiken en doe het daarom ook niet.

Op de libertarische opvatting over het gebruik van deze drugs door ANDEREN, kom ik zo meteen terug. Eerst wil ik ook nog voorop stellen dat de gehele verdere redenering alleen betrekking heeft op volwassen personen. Net als trouwens de hele libertarische filosofie in eerste instantie betrekking heeft op “consenting adults”, op volwassen personen die vrij met elkaar omgaan.

Voor en ten opzichte van kinderen, die nog geen kennis en/of ervaring hebben, gelden, net als in de huidige maatschappij, speciale regels. Ook nu laten we bij voorbeeld een kind van zes jaar niet in een auto rijden. Op de verhouding met kinderen kom ik later nog eens terug.

Het belangrijkste punt waar het om gaat is het volgende. Stel dat u (volwassen persoon) een bepaalde drug wil proberen of gebruiken,

Welk RECHT heb ik om u dat te verbieden,

u in de gevangenis te laten gooien of boetes te laten betalen?

De libertarische opvatting is dat u vrij bent om te doen en te laten wat u wil, zolang u geen agressie pleegt. Door het gebruiken van drugs op zich pleegt u geen agressie, dus is het uw eigen beslissing en vrijheid of u dat spul gebruikt of niet.

Dat ik het u wel zal afraden, en dat ik zal proberen u te overtuigen om het niet te doen, is een heel andere zaak.

Door de hoge prijs wordt er regelmatig met de samenstelling van drugs geknoeid en kan eerder voorkomen dat iemand door het gebruik agressief wordt. Uiteraard blijft hij dan verantwoordelijk voor die af te keuren, immorele handelingen.

Net als de dronkaard ook verantwoordelijk blijft voor zijn gedrag.

En als ik als persoon niet het RECHT heb om u met geweld te dwingen geen drugs te gebruiken, op welke gronden zou dan een andere groep personen of een overheid dat wel hebben?

Nogmaals, het doet er niet toe of iets verstandig is of niet. Het gaat om het RECHT en de rechtvaardigheid.

Doordat overheden dat recht wel claimen, kunnen ze op dezelfde gronden, namelijk dat het goed of slecht voor u is, ook het recht claimen om allerlei stoffen in het drinkwater te stoppen. Bij voorbeeld fluor of een kalmeringsmiddel als zij dat nuttig achten. Op zuiver morele gronden zouden wetten die het gebruik van bepaalde middelen verbieden, onmiddellijk moeten worden afgeschaft. En dat geldt eveneens voor een aantal andere “slachtofferloze misdaden” waarop we in een volgend artikel zullen terugkomen.

Vaak hoor je de opmerking dat “door” het gebruik van drugs er zoveel misdaad is. Dit is onjuist: niet door het gebruik ontstaat die misdaad, maar door het verlangen van verslaafden om die drugs te kopen. Ze hebben daarvoor veel geld nodig, en dat kunnen ze vaak alleen maar via misdadige (gewelds)handelingen verkrijgen. Ik hoef uiteraard nu niet meer te vertellen dat het libertarisme daar zeer fel tegen is.

Het klopt dat het overgrote deel van de misdaad verband houdt met drugs. Door de overheidsverboden wordt de aanschaffingsprijs van een zeer goedkoop product enorm hoog. Een gebruiker heeft al vlug 115 euro nodig voor zijn dagelijkse behoefte. (Voor hetzelfde spul dat voor een paar kwartjes geproduceerd kan worden). En de enige weg om dat geld te krijgen is via misdaad.

In een contact wat we gehad hebben met de Rotterdamse JunkieBond leerden we bijvoorbeeld dat AKZO een kilo heroïne kan produceren voor minder dan tien gulden.

Laten we hier in het midden of deze drugswetten gemaakt zijn met goede bedoelingen voor de zorg voor de verslaafde, of dat ze gemaakt zijn voor het verkrijgen van nog meer macht door allerlei ambtenaren. Een feit is dat door al die verboden de prijs enorm hoog geworden is.

En hoe strengerdewetten,hoeduurderhetspulwordt, … en hoe meer misdaad er komen zal.

Uit de jarenlange “drugsbestrijding” blijkt bovendien dat het niet werkt. Ook de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs aanduidingen gegeven die stellen dat het beter zou zijn om de drugs maar vrij te geven. Een probleem daarbij is dat je iets dergelijks niet in één land kunt doen terwijl de buurlanden hun oude beleid handhaven.

Stel dat het eens zou lukken om drugs vrij te maken. De prijs zou onmiddellijk naar een fractie dalen.

Meer dan de helft van het totale aantal misdaden zou dan niet meer “nodig” zijn en verdwijnen. Ak de ermee betrokken ambtenaren en politie kunnen zich dan gaan bezighouden met de andere misdaden die daardoor ook nog eens enorm zullen verminderen. De totale misdaad zou teruggebracht kunnen worden tot een kwart van het huidige niveau. Is dat niet belangrijk genoeg om er serieus aan te werken? En dit alles wordt nog versterkt doordat “drugs” niet meer in het misdaadcicuit zitten en daardoor veel beter gesignaleerd worden. Spinoza heeft in 1677 reeds gezegd: “Hij die alles via de wet probeert te regelen, veroorzaakt meer ondeugden dan hij wegneemt”.

En William von Humboldt zei in 1792:

“Als het mogelijk zou zijn om een goede berekening te maken over het kwaad dat door politieregulering wordt veroorzaakt, en van dat wat er door wordt voorkomen, dan zou het eerste aantal in alle gevallen groter zijn dan het laatste”.

Maar er is nog een zeer belangrijke factor.

Doordat de prijs in drugs zo enorm zou dalen, is het voor de handelaren en vooral voor de “pushers” niet meer interessant om anderen (bvb kinderen) aan drugs te verslaven.

Er is niets meer aan te verdienen.

Daardoor zal dan ook minstens het aantal nieuwe verslaafden weer dalen.

Al deze voordelen zijn een gevolg van een morele aanpak van het probleem.

We tonen daarmee dan ook weer aan dat het “morele” en het “practische” hand in hand gaan.

14 REACTIES

 1. Het boven geschrevene is eerder een economische aanpak dan een morele. De beginvraag, waarom worden sommige mensen probleemgebruiker en andere niet, blijft helaas onbeantwoord. Het blijkt vaak te maken te hebben met emotionele problemen, niet verwerkt verdriet, eenzaamheid waarbij alcohol en drugs een tijdelijke uitweg bieden. Bekend is het voorbeeld van Amerikaanse soldaten in Vietnam, waar ze toch ruim aan de drugs zaten, die bij terugkomst in een liefdevolle familie in een keer alle behoefte aan een tijdelijke geestelijke uitweg verloren. Persoonlijk krijg ik gauw genoeg van allerlei bedelaars die in vaak uitstekend Engels je de oren van je kop zeuren voor een sigaret of een paar stuivers. Als de wegen geprivatiseerd zijn, denk ik dat ze uit het stadscentrum verwijderd zullen worden. Dat lost het probleem echter niet op. De morele vraag: hoe leid ik een goed leven, blijft voor deze mensen onbeantwoord. Of, meer specifiek: hoe los ik mijn problemen op zodat ik een beter leven kan leiden. Misschien ook voor hun omgeving waar de root cause voor hun problemen te vinden zal zijn. Helaas zijn die vragen vaak niet zo eenvoudig te beantwoorden. Wetjes maken en verbieden is makkelijk, te makkelijk en heeft idd ook negatieve economische consequenties.

  • Als de wegen geprivatiseerd zijn, denk ik dat ze uit het stadscentrum verwijderd zullen worden.

   Of niet, want dat zou heel veel geld kosten en zo’n bedrijf zou dat dan zelf moeten betalen, zo’n speculatief wegenbedrijf. Ze zouden dan telkens beveiligers eropaf moeten sturen etc. En bedrijven gaan daar dan geen geld aan besteden, bedrijven kennende.

   Ik geef daklozen en junks meestal wel kleingeld. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik dat doe. Iets in mijn hart, zegt dat ik dat moet doen. Het is niet beredeneerd

   • En omdat jij ze elke keer geld geeft staan ze volgende dag weer te bedelen en andere lastig te vallen. Hartstikke bedankt naya2020.
    Iedere dakloze en junks ontvangt net zoals vele andere gewoon een uitkering.
    Een uitzondering maak ik voor een goede muzikant.
    Dan doe je er tenminste nog wat voor.
    Niet voor iedere oost blokker met een accordeon met een repertoire van 3 liedjes die eindeloos herhaalt worden. Die krijgen niks.
    Als ik ergens een hekel aan heb zijn het wel zogenaamde zielige bedelaars die andere lastig vallen met hun eigen probleem.

   • Maar….Van het libertarisme mag ik toch ZELF bepalen wat ik met mijn geld doe….

    Vrije markt, etc. Ik kan dingen kopen, of ik kan geld doneren, of wat dan ook

    Het aantal daklozen is trouwens vertienvoudigd, de laatste jaren. Dit heeft te maken met falend politiek beleid. Als er geen huizen beschikbaar zijn (door VVD beleid), dan worden mensen dus snel dakloos. Enige solidariteit, is dan gepast.

   • Ik beweer nergens dat jij niet zelf mag bepalen waaraan en hoe jij je geld uitgeeft.
    Alleen dat het niet zo slim is om bedelaars in stand te houden omdat ze niet alleen komen zeuren bij jou.
    En iemand die dakloos is door dit beleid loopt over algemeen niet te bedelen op straat of andere lastig te vallen met hun probleem.

    Maar als ik dus op straat ga staan bedelen omdat ik geen werk kan vinden, door dit falend beleid, dan ben jij dus wel een beetje solidair met mij door mij te steunen met een bijdrage.
    Zodat ik van alle ellende die ik dan ervaar een extra biertje of een weedje van kan gaan halen.
    Eigenlijk moeten we allemaal op straat gaan staan bedelen met zulke mensen als jij.
    Altijd goed om zo wat extra geld binnen te halen, ondanks mijn uitkering.

   • Ik hou bedelaars niet in stand, dit falende systeem creëert bedelaars en daklozen. En als ze er dan eenmaal zijn, dan moeten ze op zijn minst gevoed worden en opvang krijgen.

    Maar als ik dus op straat ga staan bedelen omdat ik geen werk kan vinden, door dit falend beleid, dan ben jij dus wel een beetje solidair met mij door mij te steunen met een bijdrage.

    Ligt eraan, in wat voor bui ik ben en of je het vriendelijk vraagt

    Eigenlijk moeten we allemaal op straat gaan staan bedelen met zulke mensen als jij.

    Nou, ik denk niet dat bedelen heel prettig is….

    Altijd goed om zo wat extra geld binnen te halen, ondanks mijn uitkering.

    Wat extra geld, oftewel, vijftig eurocent…..

    Waar hebben we het over?

    Bankiers, politici en ambtenaren lopen binnen, maar ik mag niet 50 cent aan een dakloze geven. Omdat dat ‘heel links’ is?

    Ambtenaren krijgen van mij 4000 per maand, indirect, van belastinggeld. Maar een dakloze kan geen 50 cent van mij krijgen? Een dakloze die dakloos is geworden, door het falen van politici, regenten en ambtenaren?

   • Ik zie net dat ik door mijn bier heen ben.
    Denk dat ik maar voor de supermarkt ga staan met een bord om mijn nek en een goed verhaal.
    Heb ik toch mooi weer een dag gratis bier binnen als ik daar een paar uurtjes ga staan en van de meeste 50 cent krijg.
    Kan ik het nog uitdelen ook aan mijn matties als ik daar een paar uur ga staan.
    Precies de prijs van een halve liter export.
    Bedankt, je hebt mij op een idee gebracht. Ik hou geld over zo met jou.

   • Bert, waar maak je je druk om ? Een dakloze bij de supermarkt, dat is jouw probleem? De halve wereld staat in de fik, maar jij maakt je druk om ‘de dakloze bij de supermarkt, die 50 cent krijgt’

   • naya2020, kan jij een beetje zingen? Gaan we samen de straat op.
    Neem ik wel zo’n een EKO 12 snarige gitaar mee.
    Ziet er nog een beetje moeilijk uit ook, zo’n 12 snarige.
    Aan repertoire geen gebrek, zeg maar welke liedjes jij kent.
    Als we dan ook nog een beetje ons best doen hebben we de hele dag gratis er uit gehaald.

   • Ik kan wel rappen. Ik rap veel over ‘bitches and weed’

 2. Libertarisme is pro drugs.

  Libertarisme wilt drugs verplichten. Drugs op de basisschool ! Heroïne in groep drie !

 3. Ben het wel met het artikel eens.
  Om te beginnen moeten ze weed eens vrij geven. Dat lost al een hoop ellende op.
  Mensen hoeven dan niet meer stiekem in onveilige ruimtes te kweken of een huis vol te zetten als de waarde ervan weg valt.
  Een paar plantjes in je tuin of balkon is al voldoende.
  En iemand die weed rookt valt geen andere lastig of gaat niet automatisch over tot iets zwaarder.
  Zo’n beetje m’n halve leven rook ik al een weedje.
  Bergen geld en tijd houden ze dan over om zich eens echt bezig te houden met echte criminaliteit.
  Werkelijks alles meerdere aangeboden gekregen maar nooit de behoefte gehad om het uit te proberen.
  Ook omdat iets in mij zegt dat het niet Ok is voor je lijf om er zomaar alles in te stoppen.
  Zo nuttig ik ook graag een biertje maar zal nooit overgaan op sterke drank.
  Waarom de 1 wel zwaar verslaafd wordt en een ander niet?
  Het zal ook met een beetje eigen wil te maken hebben of juist het ontbreken daarvan.

  • Drugs is natuurlijk nooit echt goed voor je. Maar je moet die keuze zelf kunnen maken, of je wel/niet iets goed voor jezelf doet. Sterker nog, je kan die keuze gewoon altijd maken.

Comments are closed.