Als de afgelopen tijd wel iets duidelijk is geworden is het wel de “term” wetenschap, U weet wel figuren die zich in naam van de wetenschap zichzelf als wetenschapper zien.

De afgelopen corona periode hebben we als Nederlandse burger kunnen vaststellen dat de medische wetenschap en daarmee verwante stromingen zichzelf geen dienst bewezen hebben. De wetenschap heeft zijn betrouwbare imago volledig verkwanseld.

Deels kwam dat omdat de media kritische denkers uit de wetenschap demoniseerden, stigmatiseerden en er zelfs een flut minister iets riep over kwakzalvers.

De NHG en RIVM en politiek vonden zelfs dat andersdenkende artsen een beroepsverbod moesten krijgen. Als je dat in volle ogenschouw neemt moet je ronduit vaststellen dat de beroepsgroep in alle richtingen volledig gefaald heeft.

De Pro – vaccin mensen uit de medische wetenschap hadden erop moeten staan dat andersdenkende c.q. kritische medici bij hen aan tafel een volledig verhaal hadden moeten kunnen vertellen. Nu werden de kritische denkers als parasieten behandeld.

De uitgenodigde wetenschappers in diverse actualiteitsprogramma ’s op de publieke kanalen hadden erop moeten staan dat andersdenkenden vakbroeders ook een platform hadden moeten kunnen krijgen om hun visie aan het Nederlandse volk te geven.

Maar nee, angstvallig werden deze kritische denkers gemeden en als er al eens iemand zat werd hij vaak onderbroken en minachtend behandeld. Daar staat me altijd nog de arrogantie helder voor de geest waarin de kritische huisarts Rob Elens die een voorstander was van hydroxychloroquine – azitromycine en zink ofwel het Zelenko protocol, door een zeker meisje Jinek en Ab Osterhaus, zelden een zo misselijkmakend programma op basis van eenzijdigheid bekeken.

Daarmee heeft de wetenschap, die gebaseerd is op onderzoek dat dan door andere wetenschappers weer getoetst wordt, verworden tot een klucht-vak.

Laten we vanaf nu stoppen om het woord wetenschap of wetenschappelijk volledig uit ons woordenboek te schrappen of nog verder te gebruiken.

Het woord OBJECTIEF ervoor te nemen. Of toch maar het woord “eerlijk “gebruiken”.

Het is treurig dat we zien dat echte wetenschappers het recht ontnomen wordt en gekochte wetenschappers of personen of instituties die er baat bij hebben dat het narratief van de Overheid overeind blijft, alle ruimte krijgen.

Echte wetenschappers hadden geëist dat andersdenkende collegae ook aan tafel hadden moeten zitten.

Zoals een van mijn volgers die heel graag aan de discussie had mee willen doen, maar zij werden geweigerd. Hoe ziek ben je dan als je niet alle kanten van een verhaal helder maakt.

Dat er een heksenjacht plaatsvindt tegen kritische wetenschappers is een uiterst zielige vertoning en dat helpt de mensheid niet verder.

Ingezonden door Sjef Smeets

13 REACTIES

 1. En dat geldt niet alleen voor medische wetenschap maar ook voor klimaat.
  Dat het klimaat verandert staat buiten kijf maar de oorzaak is veelzijdig en niet alleen CO2. Ook waterdamp is een broeikasgas.
  Omdat het klimaat niet maakbaar is, zoals klimaatdictators ons willen laten denken, is aanpassen veel effectiever dan tegenhouden. En dan kun je ook denken aan herbebossing van de Amazone, Indonesië, Rusland, USA en Europa. Een verbod op het invoeren van hout uit die gebieden zou helpen.
  Trouwens, als de aarde warmer wordt, hebben we ook minder energie nodig voor verwarming.
  De wal keert het schip.

 2. Geweldig dat een wetenschapper dit uitspreekt. Het open debat, elkaar corrigeren op basis van álle feiten en onderzoeken en zich níet laten sturen door politieke wenselijkheden heeft pas wetenschap echt wetenschap gemaakt; waardoor de westerse wereld zo’n enorme vooruitgang heeft ervaren eeuwenlang. We kunnen gerust concluderen dat wetenschap waarin er altijd verschillende visies zijn die elkaar moeten kunnen corrigeren overleden is…. aan covid. Ze was echter al zeer zwaar ziek en op sterven na dood vóór corona, ze was terminaal geworden door een andere ernstige ziekte: klimaatziekte, waar de ‘wetenschap’ al liet zien tot welke diepte ze gezonken was, het wenselijke, het correcte, de algemeen geldende mening. Als Copernicus en Galileo ook zo ‘wetenschappelijk’ zouden zijn geweest als de huidige figuren dan geloofden we waarschijnlijk nog steeds dat de zon óm de aarde draaide…..
  https://www.dagelijksestandaard.nl/opinie/nieuwe-klimaatstudie-slechts-31-consensus-over-klimaatverandering-door-toedracht-van-de-mens

 3. Meldpunt voor bedreigde wetenschapper in de maak?
  met loket I: wappies & loket II overige wappies

 4. Wetenschap is hetzelfde als journalistiek.

  Ze zijn op zichzelf goed, maar kunnen worden geperverteerd en misbruikt door corrupte uitvoerders.

  Als een sector wordt gedomineerd door activisten, kunnen ze de principes van hun vakgebied misbruiken voor hun politiek-ideologische agenda, vanachter een vanuit de geschiedenis opgebouwd idee dat het vakgebied ‘nobel’, moreel hoogstaand is en dat tegenspraak ertegen gedaan wordt door cynische gekken.

  Het is dus niet wetenschap dat failliet is, maar wetenschappers, en het proces dat deze wetenschappers toelaat hun politieke activisme te verkopen als “wetenschap.”

  Daarbij komt dat pseudo-wetenschappen ook is toegelaten hun entree te maken, alsof een mening van iemand die geschiedenis of “gender” bestudeert per definitie de waarheid zou zijn, terwijl het niet met experimenten door een ieder te bewijzen zou zijn.

  Voor mij is het persoonlijk vrij simpel: zodra een wetenschapper zich inlaat met politieke, sociale of culturele zaken op een subjectieve manier, en feitelijk beleid adviseert aan machthebbers, zijn ze voor geen centimeter meer te vertrouwen. Zodra ze stellen dat tegenspraak op enigerlei wijze ‘onwenselijk’ is of dient te worden gecensureerd, zijn ze voor geen centimeter meer te vertrouwen. Zodra ze stellen dat “consensus” de feiten bepaalt, terwijl wetenschap juist nooit ‘vast’ staat, zijn ze voor geen centimeter meer te vertrouwen.

  Vertrouw in E=mc2 is wetenschap.
  Vertrouw in een megacorporatie die toegestaan wordt meer dan een halve eeuw de feiten van hun werk geheim te houden, is geen wetenschap. Vertrouw in iemand die zegt dat mannen zwanger kunnen worden, is geen wetenschap. Vertrouw in iemand die zegt “pak de boeren hun bezit af” is geen wetenschap. Dit is ALLEMAAL activisme.

 5. Voor mij zijn sociale, economische, politieke en culturele zaken geen wetenschap.
  Echte wetenschap is gebaseerd op onweerlegbare feiten, niet op variabele omstandigheden.

 6. [img]http://dz01iyojmxk8t.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/07003717/smoking.jpg[/img]

Comments are closed.