In die gevallen, waarin ik gedurende gesprekken met personen die activiteiten ontplooien in de religieuze branche, te ver in de religieuze prut dreig weg te zakken, geef ik soms het advies, de ramen zo wijd mogelijk te openen en alle religieuze rotzooi naar buiten te werpen.

Ik ben tot dit advies gekomen na het bezoeken van enkele atheïstische congressen, waar zovelen mij vertelden, hoe bevrijd zij zich voelden nadat zij alle bestaatnietkunde vaarwel gezegd hadden. In het bijzonder moet ik denken aan een Filipino die Marcos heette, maar wiens familienaam mij ontschoten is, die mij vertelde hoe hij zijn vrouw op een keer als zijn mening verschafte, dat hun gezin zich zijns inziens iedere zondag bezighield met een niet bestaande entiteit. Zijn vrouw antwoordde toen, dat zij dat ook altijd al gedacht had. Daarop pakte Marcos de pen en schreef zijn boek “De tirannie van god”, waarin hij ter lering alles nog een keer op een rijtje zette.

Maar op een van die congressen sprak ook de Griek Pattakis, die ons wat hij noemde een teleurstellende boodchap moest brengen. Die boodschap was, dat nog steeds vele gezinnen grote steun ondervinden van de wetenschap, dat een of meer goden over hen waken. Pattakis heeft gelijk en zo zij het dan.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. De mens heeft altijd meer controle over de onverschillige en meedogenloze natuur willen hebben. Religie helpt waar de wetenschap ophoudt. Beide geven ze ons een groter gevoel van zekerheid in een onzekere wereld.

  Gelovigen hebben echter wel een grotere verantwoordelijkheid dan atheïsten. Immers, wie stelt, bewijst en het is onmogelijk te bewijzen, dat iets niet bestaat. Zie:

  The Atheist’s Certainty (Peter Wilson, 1994)
  https://infidels.org/library/modern/peter-wilson-certainty/

  __________

  „God is the answer when we don’t know the answer.“

  ~ Philippe Starck (Design and destiny, 2007)

  • Andersom geldt ook wetenschap helpt waar religie ophoudt. Wetenschappers hebben een grotere verantwoordelijkheid dan geestelijken. Als een arts een patient niet beter maakt, kan hij daar verantwoordelijk voor worden gehouden. Als een geestelijke er naast zit, kan hij zeggen dat dat de wil van God is.

   • Zonder wetenschap is alles religie. Hoe meer de wetenschap zich ontwikkelt, hoe verder de religie wordt teruggedrongen. Helemaal weg krijg je het nooit, want de wetenschap geeft geen antwoord op de ‘waarom’-vraag.

    Maar zolang we practisch bruikbare oplossingen zoeken, is religie onnodig. Boeren vinden het makkelijker om naar het weerbericht te luisteren en vervolgens hun irrigatiepompen aan te zetten dan een regendans uit te voeren. 😁

   • De zingeving die religie je geeft, is vooral van belang voor fantasieloze mensen die hun leven zelf geen zin weten te geven.
    _______________

    “Het leven heeft objectief gezien geen zin”.

    ~ Midas Dekkers (publicist en bioloog)

   • @ Peter. Geloven doen we allemaal. Maar niet per se in een God. We geloven ook in wetenschap. Wat je met de waaromvraag bedoelt, is mij onduidelijk. Dat de wetenschap op dit moment niet alle antwoorden heeft, wil nog niet zeggen dat die antwoorden nooit zullen komen. Misschien kan het bestaan van God ooit wetenschappelijk bewezen worden.

    “Het leven heeft de zin die je er zelf aan geeft”.
    d’apres Bertuz

   • Bertuz, je hebt gelijk dat we ook in de wetenschap geloven, maar dat is een ander soort geloof. De wetenschap is toetsbaar, geloof in God niet, want God staat boven de natuurwetten.

    Als je in de wetenschap geloofd, wordt je geloof steeds bevestigd, want de resultaten werken en zijn praktisch bruikbaar.

    Dat wil niet zeggen, dat ze steeds een juiste afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Zo hebben we op basis van het atoommodel van Niels Bohr uit de jaren 20 (een positief geladen kern met positieve en neutrale deeltjes waar omheen negatief geladen elektronen cirkelen) chemische reacties en kernenergie kunnen begrijpen en beheersen. We weten nu echter, dat een atoom er zo helemaal niet uitziet.

    De waarom-vraag kan niet door de wetenschap worden beantwoord. We weten niet waarom we hier op aarde zijn. De wetenschap kan alleen inzicht geven in hoe alles tot stand is gekomen.

    De wetenschap kan dus geen zin aan ons leven geven. Dat moeten we zelf verzinnen, of inspiratie uit religie putten.

    Als God werkelijk bestaat kan de wetenschap dat aantonen. Tot op heden is dat gelovige wetenschappers niet gelukt. Dat is op zijn minst merkwaardig. Als iets zo machtig is, dat het alles wat wij om ons heen zien kan creëren dan zou het een simpele actie van deze Schepper moeten zijn om ons rechtstreeks te informeren over zijn bestaan en niet via allerlei vage figuren en multi-interpretabele geschriften. Een wereldwijde tv-uitzending zou heel wat onzekerheid wegnemen en de lang verwachte duidelijkheid scheppen. Insta-filmpje mag ook! 😁

    https://dirkjan.nl/cartoon/20181030_368253527/

   • @ Peter, ik pak er wat dingetjes uit;
    “Zonder wetenschap is alles religie”. Dit is niet zo. Religie is geloof. Maar niet al het geloof is religie. Er is naast geloof bijvoorbeeld ook atheïsme.
    “Als je in de wetenschap geloofd, wordt je geloof steeds bevestigd, want de resultaten werken en zijn praktisch bruikbaar.” Of niet; je geloof wordt soms bevestigd, niet altijd. Maar je houdt desondanks je geloof in de wetenschap. De wetenschap zit er ook wel eens naast.
    “De wetenschap kan dus geen zin aan ons leven geven.” De beoefening van wetenschap kan zeker zin geven aan ons leven. Het is misschien niet “de zingeving van het leven”. Opstaan en de dag aanpakken om te kijken wat de zin van ons leven is, is op zichzelf al leuk. (Ik dank daar de lieve heer weleens voor.) We moeten zelf de slingers ophangen op ons eigen feestje.
    “Als iets zo machtig is, dat het alles wat wij om ons heen zien kan creëren dan zou het een simpele actie van deze Schepper moeten zijn om ons rechtstreeks te informeren over zijn bestaan en niet via allerlei vage figuren en multi-interpretabele geschriften. De machtige schepper is wellicht ook een luie schepper en heeft hij geen zin om ons te informeren. Of doet hij dat expres om de mens te prikkelen hem te gaan zoeken. En is dat de zingeving.

   • @ een ieder;
    De schepper kan ook een vrouw zijn of een non binaire hoop van vlees, botten en bloed of gewoon een non binaire hoop. Geen idee.

  • Lezenswaardige link. Rendieren van een hoog gebouw gooien om te kijken of er eentje gaat vliegen!

 2. Zowel geloof in god als de staat hebben onnoemelijk veel slachtoffers geëist. In levens maar ook op de manier waarop je je leven kan leiden. Religie heeft meerdere functies, Peter geeft er 1 aan. Een andere is dat heersers vaak controle krijgen door religie over onderdanen.

  Die Pattakis heeft volgens mij gelijk. Een voordeel is dat velen steun ondervinden van hun ingebeelde beschermer / heerser. Een nadeel is dat gelovigen bereid zijn kritisch denken uit te zetten, en dat is eng want ze kunnen gemanipuleerd worden. Om bijvoorbeeld moord of zelfmoord te plegen. Nu heb ik met dat laatste niet zoveel moeite, alhoewel ik dat wel betreur. Het eerste, manipulatie om te moorden, is helaas vaak voorgekomen.

  In de praktijk heb ik meer last van gelovigen in de staat dan gelovigen in god

 3. Elke religie ontstond als mensen houvast nodig hadden voor hun gedrag bij onverklaarbare dingen. Dat leidde steevast tot verzet en bijgevolg dwang voor wie zich niet wilde conformeren.
  Naarmate de wetenschap vorderingen maakte werden godsdiensten steeds neer van hun betekenis ontdaan; men kon verklaren wat er gebeurde dus het mystieke was niet meer nodig. Dat heet evolutie.

  Vervolgens sloeg men door en bedacht men dat alles maakbaar en beheersbaar was. Ook dat blijkt steeds vaker onwaar; men kan begrijpen wat er gebeurt maar heeft het niet in de hand. Toch ontstaan er nieuwe “religies” die niets met een opperwezen te maken hebben maar alles met vermeende eigen kennis en dito beheersing. Voor haar aanhangers is dit een reden om net als vroeger allerlei dwingende regels op te leggen. Of die regels ook werken is twijfelachtig maar daarom zijn ze niet minder dwingend. Toch wordt iedereen in het zelfde gareel gedwongen, net als eeuwen geleden.

 4. Midas Dekkers heeft hier een biologische verklaring voor het bestaan van religie bij de mens:

  Op de vraag ‘waar komt God dan
  in beeld?’ zegt hij:

  “Dat heeft hier alles mee te maken. Omdát wij een sociale diersoort zijn, moeten wij mechanismen hebben om bij elkaar te blijven. Het beste daarvoor is…een grote leider. Maar de baas (-) maakt weleens een fout. Het gevolg: heibel binnen de groep. De ene wil die baas, en de andere wil die ander. Kortom, een hoop gedoe. Dus hebben we een baas uitgevonden die niet bestaat. En die kan bijgevolg ook geen fouten maken. Ga naar een kerk en kijk gewoon. Wat zie je? Je ziet de mensen buigen, deemoed tonen, knielen, God prijzen. Het is precies hetzelfde gedrag als van onderdanige wolven. Ook als het om straf gaat. Straf opgelegd door de bovenbaas wordt nederig aanvaard. Dat zie je ook bij honden; poezen en katten reageren heel anders. Daarom hebben wij als sociale dieren presidenten, koningen en keizers én een god. Het zit in onze genen gebakken.”

  https://www.janmarijnissen.nl/2010/01/28/in-gesprek-met-midas-dekkers/index.html

 5. Ik ben een raar geval: ik geloof wel in een “goddelijke vonk” die het leven überhaupt mogelijk maakt, maar ik geloof niet in een god die periodiek aanbeden moet worden en waarvoor mensen beloond, gestraft of zelfs gedood mogen worden. Wie strikt leeft volgens de regels van het libertarisme, leeft overigens al vromer dan 99% van alle gelovigen.

 6. Sommige uitlatingen van religieuze mensen gaan door merg en been net zoals sommige uitlatingen van allesweters. Ze weten alles al maar hebben toch geen flauw idee waar de huidige vaccinatiedwang vandaan komt of waar geldcreatie voor dient of waarom er gewerkt wordt aan een wereldwijd totalitair regiem of welke mensen daarachter zitten etc.

  Ik weet niet in welk hotel je nu weer verblijft Hugo van Reijen maar vraag of ze een wekker hebben.

 7. “Public virtue cannot exist in a Nation without private Virtue, and public Virtue is the only Foundation of a democracy.” John Adams

  En waar komt de ‘virtue’ van de Westerse wereld vandaan? De oude beschavingen hadden de ‘deugd’ en moraal van de rijken en machtigen, de Grieken hadden tenminste nog Plato maar werden overlopen door de Romeinen met hun brood & spelen, de Germaanse en Scandinavische volken hadden hun ‘eer en bloed’ waarvoor het een schande was om níet in een gevecht of oorlog te sterven. Het pure materialisme van de Franse revolutie probeerde alle vormen van religie af te schaffen, en met hun product n.b. ‘Keizer’ Napoleon creërden ze een grotere dictator dan al hun vorige koningen en storten Europa 20 jaar in de grootste oorlog die er tot toen was, een goed voorbeeld voor Pruisisch Duitsland dat 35 jaar later dat ging overdoen en in nog geen eeuw tijd 4 grote oorlogen in Europa begon, in steeds destructievere vorm. De afschaffing van van ieder besef van geloof in iets gróters dan alleen stof en jezelf wordt tot afgodendiensten: het pure materialisme van kapitalisme, communisme, fascisme, nazisme, socialisme, liberalisme, klimaat-aanbidding, eco-aanbidding. De zogenaamde humanistische placebo is een lachertje gebleken na ruim twee eeuwen en wat is de oplossing: nóg meer placebo.
  Die vervangende godsdiensten uit Europa, als boven beschreven, zijn állemaal en stuk voor stuk de meest puur atheïstische ‘religies’ die er zijn, die allemaal stuk voor stuk de Westerse wereld in grote rampen hébben gestort, stortén en gaan storten.

  • Hebben islamitische landen ook vervangende godsdiensten gekend? En hoe is het die landen vergaan? Gaan die ook rampen tegemoet? Of hebben die niets anders gekend? En wat is bij u de drijvende kracht voor geloof? Het geloof om het geloof zelf of de angst voor rampspoed?

 8. Ik kan heel goed begrijpen waarom in dit tijdperk mensen niet meer in God geloven. Ik kan ook heel goed begrijpen waarom mensen in de Middeleeuwen in God geloofden. Als je een heel zwaar leven hebt, niets gaat goed, alles gaat fout, en de sociale en mentale druk neemt toe, dan is een uitweg naar geloof heel snel genomen.
  Om een vergelijking te maken met voetballen en het tijdperk waar je in leeft.
  Kijk eens naar voetbalwedstrijden in de jaren 50 vorige eeuw. Kijk eens naar het publiek wat op de tribune zit. Allemaal in een 2 of 3-delig pak, met een hoed op. En als er gescoord wordt, wordt er enthousiast geklapt. Meer niet.
  Bekijk nu een een wedstrijd en kijk naar de tribune. Het is een losgeslagen bende, mensen laten zich alleen maar leiden door emotie en gevoelens. Waarschijnlijk is het merendeel van de fans anti-woke.
  De tirannie van God, misschien kun je beter praten over de tirannie van de religieuze organisaties die bemand worden door mensen, die juist macht en geld, over en van mensen willen hebben. Tirannie kan niet van God komen, als deze niet bestaat, dan is het afkomstig van mensen die tirannie willen. Religieuze organisaties zijn machtsinstituten die bepalen en schijnbaar mogen afdwingen hoe mensen zich moeten gedragen.

  • Geloof, macht en geweld kunnen alle drie tegelijk bestaan. De mensen die geloven, de mensen die geweld gebruiken, de mensen die machtig zijn, hoeven niet telkens dezelfden te zijn.

   • Het klopt wat je zegt. Ik ben niet bang voor heilige boeken, symbolen etc. Nee, het zijn de mensen die zonder na te denken hun leidsman volgen, die zijn gevaarlijk. En natuurlijk ook de mensen die misbruik maken van hun positie.
    Feitelijk beschrijf ik niet alleen de gevaren van georganiseerde religie, maar ook overheidsorganen.
    Het ‘blindelings’ volgen van een autoriteit, een autoriteit die denkt daartoe het recht te hebben op de legitimiteit. En mensen die van mening zijn, dat een autoriteit in hun leven noodzakelijk is, en dat de regels ervan opgevolgd moeten worden.
    Dit is een van de fundamentele redenen waarom gewone burgers, plotseling barbaren worden, zoals Duitse werknemers, de joden in de veewagons zetten.

 9. Er zijn atheïsten die tot geloof komen, en zeggen dat het bestaan van God de waarheid is. Ze hebben het zelf ervaren. Een ieder die gelooft heeft eeuwig leven in zich. Doen allemaal.

 10. Ken Uzelve, zal ik maar zeggen en het geloof in een God die goedheid is, lijkt me wel in orde. Liefst dat de hele wereld probeert zoiets na te streven.
  “Doe een ander niet als dat gij wilt dat u niet zelf geschiedt”, lijkt me al heel veel. En dankbaarheid voor het gegeven dat we leven. En is het verkeerd om het mysterie van het leven God te noemen? Wellicht weten we nog zó weinig?

  Voor de rest af en toe goed proberen te doen (altijd voor de gevorderden) en niet teveel over nadenken en streven naar het goede, vind ik ook ok. Geen woorden maar daden.
  Eten drinken en een dak, wat gezelligheid en gezondheid lijkt me al heel wat. En vrijheid van lichaam en geest, net als de vogels en de planten, de leeuwen en de tijgers, de muizen en de bacteriën.
  Laten we misschien proberen gelukkig te zijn en niet teveel te analyseren, zou ik zeggen, want wellicht leidt dat tot verdriet.

  De dimensie van het ‘Goddelijk-idee’ zou ik niet willen missen. Het leven wordt er voller van en het is prachtig om soms over na te denken, vind ik.

Comments are closed.