In de naïeve en simpele gedachtegang van de EU machthebbers, is alles regelbaar (door hen).

Dus wanneer de gasprijzen door het dak gaan, meent de EU dat dat te kunnen reguleren en oplossen. Voor het gemak even vergetend dat zij, met hun sancties tegen Rusland en de energie transitie daarvoor, de veroorzakers zijn van gas schaarste en dus prijsverhoging. Immers, door kern- en kolencentrales af te schakelen maak je je extra afhankelijk van gas- en olie centrales. Om over de overheids-oorzaken van 13 % inflatie maar te zwijgen.

Kinderlijk (of populistisch) is het dan dat de EU een prijsplafond voor gas en energie gaat instellen. (woke-excuus: ik wil hier geen gevoelige kinderen mee beledigen).

Als voorbeeld: stel u bent bakker en vanwege de ‘levensbehoefte van brood’, kondigt de overheid een prijsplafond voor brood af. Uw tienvoudige kosten van gas, verdubbeling van meel en ook nog 10% verhoging van het minimum loon, leiden tot een brood kostprijs die zeg twee keer zo hoog is als de maximum broodprijs waarvoor u het mag verkopen..

Dan kan het goedbedoelde? prijsplafond van de broodprijs wel wettelijk  worden afgekondigd, maar onze bakkers zullen niet lang meer brood bakken. Hun productie stopt en er komt (ook) aan brood een tekort. Hoogstens enkele rijken zullen op de zwarte markt nog een beduimeld broodje voor de hoofdprijs kunnen kopen.

Of het nu om brood, of om gas gaat: wanneer je een prijslimiet afkondigt (voor inkoop of verkoop) dan wordt dat product schaars.

Zelfs niet-economen met slechts 2 jaar kleuterschool ervaring, zouden dit kunnen bedenken. Al het andere is wensdenken en houdt geen rekening met de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen.

11 REACTIES

 1. Het zijn nou niet bepaald de besten, de slimsten en de meest getalenteerden die de politiek ingaan.

  Eerder het tegendeel. Niveautje Hugo en Robbie. Of die kwakzalver met zijn vaccinspuitjes.

  • Hmm, ze weten anders al ruim 2 jaar zo´n beetje de gehele wereld te gijzelen. Hoezo geen talenten?

 2. Het begint natuurlijk met die oorlog met Rusland

  Politici weten wat de gevolgen daarvan zijn. Maar, het maakt ze niets uit, want ze denken: ach, met mij gaat het toch wel goed.

  • Ja, inderdaad, die mening heb ik ook.
   Politici worden beveiligd, afgeschermd en geïsoleerd. Zij merken niet veel van de ellende die zij aanrichten.

 3. De enige lange termijn visie die politici hebben, is die van van hun zelf.
  Verreweg de meeste mensen hebben hun focus op eigenbelang gericht. Alleen bij politici is dat voor miljoenen zichtbaar.
  NEE stemmen, petities of protesteren blijkt niet te werken.
  Wachten op de volgende verkiezingen en de illusie hebben dat het dan beter gaat worden?

 4. Een passage uit het WEF boekje. De samenleving (vanaf) in 2015, een boodschap aan de mensheid, onder het mom van een engel Gabriel verkondigt.

  ……Nadat de bewustzijnsverruiming is gelukt , zullen op alle terreinen van het leven compleet nieuwe regels gelden . Alle regels komen overeen met natuurwetten en alles voert terug op de eenheid van iedereen met al wat is . Deze overgangsfase zal niet helemaal soepel verlopen . Dat komt doordat de macht hebbers en de rijken nog een laatste poging doen om vast te houden aan de verworvenheden en privileges van de oude tijd . Maar al snel zullen ook deze mensen begrijpen dat de tijd daar is om los te laten en zaken de vrije loop te laten . Ze zullen opgeven en zich aan de anderen overdragen – de gemeenschap.

  “Wat bedoel je met ‘niet soepel verlopen’? Waar moeten de mensen rekening mee houden?

  Eerst zal het financiële systeem instorten en de rijken maken zich zorgen om hun rijkdommen en zijn bang dat hun hele vermogen in rook opgaat . Het zou kunnen dat ze vlak voor de krach allerlei nuttige en nutteloze spullen gaan kopen en….

  …daardoor het systeem weer een boost geven . Maar juist hierdoor zal het systeem in elkaar storten . Dan , wanneer iedereen weet dat de devaluatie van het geld alsmaar door blijft gaan , zullen ze inzien dat het te laat is om het systeem nog te redden en zal het leven voorlopig tot stilstand komen . Stilstand in die zin dat niemand nog naar zijn werk gaat , want het geld dat je hiervoor krijgt , is toch niets meer waard . Op korte termijn kan deze onrust ertoe leiden dat de mensen bang zijn voor hun bestaan en gaan hamsteren . Het is niet uitgesloten dat er geplunderd wordt , dit hangt af van het ontwikkelingsniveau van de samenleving . Deze fase zal maar van korte duur zijn , want al snel zullen nieuwe , gematigde krachten opstaan die het welzijn van de gemeenschap als hoogste doel hebben en de bevolking verteller dat het hoog tijd is een nieuwe samenlevingsvorm zonder geld op te richten waarin iedereen dezelfde rechten heeft . Deze samenlevingsvorm zal zich langzaam verder ontwikkelen en de mensen gaan weer aan het werk . Dit zal echter werk zijn waar de hele gemeenschap profijt van heeft . Belastingdiensten , banken , boekhouders enzovoorts zullen andere bezigheden zoeken en eveneens een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn . Al snel ontstaat een nieuwe manier van voedsel voorziening en de productie functioneert weer , maar nu helemaal zonder geld en andere soorten van schadeloosstelling – alles gebeurt op vrijwillige basis . Iedereen doet waar hij het best in is en het meeste plezier aan beleeft en waarvan hij vindt dat dit het algemeen belang het best dient.

  “Wat betekent ‘ de rijken zullen de macht aan de gemeenschap overdragen ‘ ? Wat gebeurt er met hun vermogen en bezittingen , zoals hun onroerend goed?”

  Dit betekent dat deze mensen inzien dat ook voor hen de tijd is aangebroken en moeten toegeven dat er andere waarden nodig zijn om het collectief te helpen zich nieuw te vormen en te verzorgen . Lokale werkzaamheden krijgen de hoogste prioriteit tegenover nationale en internationale aangelegen heden . Nu gaat het er eerst om de voorzieningen weer te herstellen . Dit zal gauw voor elkaar zijn en daarna kan men de focus weer verleggen . Alles van waarde , zoals vastgoed , komt de gemeenschap toe – allereerst de lokale gemeenschap in een dorp of stad – en wordt in de toekomst centraal beheerd . Vooraleerst zal niemand zich de nieuw verworven waarden zoals onroerend goed , gereedschappen , machines enzovoort toe – eigenen tot er een nieuwe centrale distributieorganisatie is opgericht . Dan wordt bepaald waar de verschillende zaken voor gebruikt gaan worden . Ze worden in elk geval voor de gemeenschap gebruikt en gaan niet naar particulieren.

  “En dat accepteren de mensen ? Zullen er geen mensen zijn die denken dat ze nu de grote coup kunnen plegen? Stel dat dit gebeurt , hoe gaat de gemeenschap dan met deze mensen om?”

  Aanvankelijk denken mensen nog dat er zulke lui zijn omdat ze die vanuit het verleden kennen . Ieders bewustzijn zal echter een zodanig niveau hebben bereikt dat het zulke machtsovernames niet meer toelaat . Zelfs als een enkeling nog niet helemaal doorheeft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken , zal de meerderheid haar invloed onmiddellijk op deze verwarde zielen uitoefenen en duidelijk maken dat niemand hierbij gebaat is – zijzelf al helemaal niet.

  Bron: https://www.bol.com/nl/nl/p/de-samenleving-in-2015/1001004011496822/

 5. de geschiedenis herschreven…..
  opnieuw in NL honderden buiten moeten slapen
  binnen kort in dit theater
  opnieuw in NL honderden geen verwarming
  gelukkig is het binnen dat wel niet te vergelijken dus

 6. zou de komende winter door de hoge energiekosten ook de corona verspreiding minder worden?
  nu snap je waarom het omhoog moest.
  a rich man’s trick

 7. Het lijkt er op dat het inflatiecijfer 20-30% gaat worden. Misschien wel meer. Als het officiele cijfer 12% is, dan is het werkelijke cijfer zeker het dubbele.

  Wat ik mij laatst afvroeg: Hoeveel zouden de politici aan zichzelf uitkeren om deze inflatie te compenseren? Ze gaan toch echt niet het voorbeeld geven met ‘consuminderen’

 8. Maar goed

  Geen prijsplafond gaat ook tot een enorme teringzooi leiden, op de korte termijn.

Comments are closed.