Zelden heb ik een dapperder persoon gezien. Kijk en oordeel zelf. Rationaliteit versus religieuze dogmatiek. Gaat Nederland ook deze kant op?

25 REACTIES

 1. Dit is vrij standaard bij religies in welke vorm dan ook. Zo werden in de DDR mensen die de communistische heilstaat ter discussie stelden, of zelfs maar in twijfel trokken, in psychiatrische inrichtingen gestopt.

  De reactie van gelovigen op een ander wereldbeeld als dat van henzelf is altijd zeer fel geweest. Dit heeft zeker te maken met innerlijke twijfel die zelfs bij de meest fanatieke gelovige altijd aanwezig is. Alleen katholieken durven er openlijk voor uit te komen, dat zij vaak twijfelen. Moslims reageren altijd extreem fel, omdat zij, anders dan katholieken, nooit geleerd hebben om met die twijfel om te gaan.

  Katholieken zijn heel goed in staat grapjes te maken over hun geloof en toch gelovig te blijven. Moslims kunnen dat beslist niet. Zij hebben voortdurend een panische angst om van hun geloof te vallen. Dat is voor hen een serieus schrikbeeld, omdat dan de basis onder hun leven wegvalt.

  • Overigens is het in iedere discussie opvallend, dat mensen hun argumenten overtuigender willen laten klinken door ze te blijven herhalen en steeds harder te gaan praten. Dit is het eerste, dat kinderen op school zouden moeten leren, nl niet wat te denken, maar hoe te denken en hoe te discussiëren. Het Angelsaksische onderwijs is daar van oudsher verder in.

   • Als mensen bestookt worden met woorden als “altijd”, “nooit”, “beslist”, “voortdurend”, “iedere”, “steeds” kan je mensen onheus treffen wat tot woede en fanatisme kan leiden bij die mensen. Ik wed dat er moslims zijn die ook twijfelen. Niet alle moslims reageren “extreem fel”. En hoe weet je dat het “alle” betreft? Ben je ze bij langs geweest? Sta jezelf wel open voor andere denkbeelden? Woordgebruik kan afschrikken, agressie opwekken, weerstand oproepen, waardoor de belangstelling voor het punt dat je zou kunnen maken, weg valt. Toegegeven deze preek komt een dag te vroeg. Morgen is het zondag.

 2. Bertuz, op twijfelen over je geloof, daar staat in de islam de doodstraf op.
  Het is totaal verboden om waar dan ook zelfstandig over na te mogen denken.
  Een mossel is niet meer dan een werktuig /onderdeel/ tandwieltje van allah en daarom ook nooit verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Alles is tenslotte al bepaald.
  Als ze ergens mee betrapt worden dan zullen ze ten alle tijden ontkennen dat ze het gedaan hebben.
  Ze roepen het dan ook de hele dag. als allah het wil.
  Vraag dat maar eens goed na aan een mossel.
  En ze mogen liegen dat ze barsten om in een beter daglicht te kunnen komen staan.

  • Dat is de theorie. Mijn zoontje heeft gevoetbald. Voetbal is aardig multiculti. En ik kan je verzekeren, gebaseerd op mijn ervaring, dat er ook moslims zijn die twijfelen. Vele gesprekken gevoerd langs de kantlijn.

   • @Bertuz,

    Is het je wel eens opgevallen hoe fundamenteel anders moslims reageren op kritiek op hun geloof dan andere gelovigen? Er zijn opvallend meer moslims met bomgordels dan boeddhisten, hindoes, shintoisten, protestanten, communisten etc.

    De Islam voedt haar gelovigen op een heel andere manier op dan bijv het christendom. Dat legt de schuld bij de gelovige zelf, terwijl de Islam die bij de andersdenkende legt. De christen is daarom gewend aan zichzelf te werken, de moslim niet. Moslims reageren zich als eerste reflex af op andersdenkenden en zijn veel meer onthand als bij henzelf de twijfel toeslaat.

    Daarom staan zij zichzelf gewoon niet toe te twijfelen en hebben zij een afkeer van alles en iedereen die hun geloof laat wankelen. Waar christenen kritiek aanvaarden en benutten om hun geloof te verbeteren, zien moslims daar het nut niet van in. De Islam is immers perfect en behoeft geen verbetering.

   • Moslims benaderen hun geloof ook wetenschappelijker en rationeler dan andere gelovigen. Daarom hebben zij minder last van openlijke twijfel dan anderen. Hun redenatie op basis van de wetenschappelijke argumenten klopt in hun ogen immers. De evolutietheorie kan niet juist zijn als je ziet hoe complex levensvormen zijn. Dat kan niet bij toeval zijn ontstaan, is hun bewijs uit het ongerijmde. Als je een auto ziet op straat met al zijn ingewikkelde systemen dan kan die niet bij toeval zijn ontstaat, daar moet een ontwerper de hand in hebben gehad.

    Als atheïst met een wetenschappelijke achtergrond wijs ik hen dan altijd op religieus cherry picking. Waarom kijken moslims niet naar het geheel van onze wetenschappelijke kennis om hun geloof te ondersteunen dan wel te weerleggen? Leven is volgens de theorie in de oersoep ontstaan uit heel simpele moleculen en heeft zich in miljarden jaren ontwikkeld tot de complexiteit die wij nu kennen. Je kan geloven, dat een goddelijke schepper dit tot stand heeft gebracht, maar dat is onnodig. Het toeval verklaart het net zo goed.

   • @Peter, ik heb zelf ook ervaren dat mensen verschillend reageren op kritiek of op- en aanmerkingen. Het referentiekader is vaak bepalend voor de interpretatie. Dat moslims dat ook doen, is op zichzelf genomen niet vreemd. Waar het mij om ging en gaat, is opgemerkt te hebben dat ieder mens ook “hinder” kan ondervinden van zijn referentiekader. Woorden zoals alle, nooit, voortdurend, iedereen zijn sweeping statements en sluiten mensen uit. Je geeft het signaal af niet open te staan. Door te schrijven “iedere discussie” zet je mensen in een hoek. Bovendien zie je jezelf kennelijk als iemand die zich daar aan weet te onttrekken en dat maakt het gebruik van het woord “iedereen” onjuist. Mensen zouden dan kunnen denken op grond daarvan met die De Jong kan je net zo goed niet in gesprek gaan. Heeft toch geen zin. Het schept het beeld hij wil gelijk hebben.

   • Bertuz, sociale controle is onder mossels bijna extreem te noemen.
    En wie zich daar aan probeert te onttrekken heeft geen leven meer.
    En als een blad aan een boom kunnen ze uit het niets veranderen.
    Voorbeeldje van mijn ervaring.
    Hier woon al bijna 25 jaar een oudere Marokkaanse vrouw naast mij van net geen 70.
    Ik had een sleutel van haar huis, verzorgde de post en plantjes als ze op vakantie was.
    Bij terugkomst nam ze altijd wat mee daar vandaan, meestal mierzoete koekjes.
    En ik verrichte wel eens een klusje in haar huis als ze naar werk was.
    Kwam ook wel eens een maaltijd brengen.
    Dus tot zover een behoorlijk goed contact
    Tot er een neef uit Marokko langs kwam.
    Sleutel moest terug en alles was afgelopen, geen woord heeft ze ooit meer gezegd.
    Niet dat ze veel zei want Nederlands kent ze nauwelijks.
    De reden? Tot op de dag van vandaag heb ik hier geen enkel idee van.

   • @Bertuz,

    Het maakt mij niets uit wat een ander vindt, maar als diens referentiekader aantoonbaar onjuist is, zal ik hem daarop wijzen. Aan die persoon dan de taak om gaten te schieten in mijn argumentatie en zijn eigen standpunt te verdedigen. Dat is, wat ik bedoelde met de Angelsaksische debat-cultuur, die daar wel uitgebreid wordt onderwezen op scholen en bij ons totaal niet (hopelijk brengen de nieuwe Renaissance scholen van FVD hierin verandering). Het is niet aan mij om me uitnodigend op te stellen als je dat zelf ook niet doet. Moslims (en socialisten) zijn in dit opzicht van de ergste soort.

 3. De jongeman kan zelfs geen glimp opvangen van de brede en wijdvertakte metafysische wereld. Zelfs een vermoeden dat er zoiets bestaat past niet in zijn hoofd. Dan ben je gehandicapt.

  Edward Dutton heeft het nogal eens over op zijn kanaal The Jolly Heretic. In zijn optiek zijn het mutanten en het zijn er veel. (Spiteful Mutants) Ze horen niet te bestaan, de natuur ruimt ze normaal op. Maar vanwege allerlei ‘medische successen’ lopen dat soort mensen op de aardbodem rond.

  Sterker: ze hebben de universiteiten en het politieke arena overgenomen, met alle gevolgen van dien, het gaat van kwaad tot erger.

  Bij atheïsme gaat het uiteraard niet om het niet geloven in een of ander religieus dogma, het gaat om het volledig blind zijn voor het metafysische spectrum. Hun intuïtie is volledig defect / afwezig.

  • @Nico,

   Bij intuïtie gaat het ook om waarschijnlijkheid. Als je ‘s-ochtends opstaat en je ziet door het raam van je slaapkamer, dat er een plantenbak is omgevallen op het terras dan zoek je een verklaring, want je herinnert je duidelijk, dat de bak gisteravond nog overeind stond.

   Je kan de volgende oorzaken bedenken:
   1. Omgeblazen door de wind
   2. Per ongeluk omgestoten door de hond van de buren
   3. Expres omgegooid door een stel tuinkabouters

   Je ziet op het weerbericht, dat het vannacht windstil is geweest. 1 is dan onwaarschijnlijk. Je weet dat gisteravond de hond van de buren nog los buiten liep. 2 is dan een mogelijkheid. Je hebt zelf nog nooit levende tuinkabouters gezien, maar dat wil niet zeggen, dat ze niet bestaan. 3 is dan ook onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Van je drie opties lijkt 2 het meest waarschijnlijk. Dat kan dus de verklaring zijn, maar er kan ook nog een andere oorzaak zijn waar je helemaal niet aan hebt gedacht.

   Mensen die in eerste instantie teruggrijpen op een metafysische verklaring zijn niet wetenschappelijk bezig. Dat is onnodig en onverstandig. Best mogelijk, dat tuinkabouters bestaan (zie de strip van Dirk-Jan) maar je hoeft er je leven niet op te baseren.

   Bomb #20 learns little phenomenology
   https://www.cinemah.com/altri/war/carpent.htm

  • Een agnost of atheist kan zich wel degelijk zich op intuitie verlaten. Pak je het linker of het rechter bospad? Als je niet weet waar ze naar toe voeren? Je kan heel lang nadenken, je kan googlemaps aanzetten, maar je kan er ook gewoon eentje pakken op basis van een gevoel.

   Voor iets belangrijks als je unieke leven is het aan te raden om te reflecteren op je omgeving. En na te denken. En ipv google maps wat boeken te raadplegen.

   • ‘Een agnost of atheist kan zich wel degelijk zich op intuitie verlaten’.

    Dan is het geen echte atheïst. De echte atheïst leeft in een volledig materialistische wereld, en alles dat hij niet waar kan nemen bestaat niet. Bijgevolg heeft de echte atheïst een blind vertrouwen in de wetenschap, en gaat in de rij staan voor een opruimprik. Eigen, weloverwogen keuze, binnen het voor hem toegankelijke spectrum.

   • @Ratio,

    Dan moet je de psychologische thriller The Beast of War (1988) eens gaan zien. Daarin moet een achtergebleven Russische tankbemanning in Afghanistan beslissen of ze bij een wegsplitsing links of rechts zullen gaan. Hun stafkaarten zijn verbrand bij een aanval van de moedjahedien en het gebied waar ze zich bevinden is totaal onbekend voor hen dus ze hebben geen idee welke route naar de veilige thuisbasis leidt. De commandant maakt echter de verkeerde keuze en dat loopt rampzalig af voor de bemanning.

    De kans hierop was 50%, net als bij het opgooien van een muntje. In de dagelijkse praktijk is zo’n overlevingskans te gering. Na een paar van dat soort intuïtieve beslissingen ben je dood. Het is daarom niet slim je intuïtie boven je verstand te zetten. Alleen mensen die er in slagen hun vage intuïtie te onderbouwen met wetenschappelijke zekerheden overleven ook op termijn.

   • @Peter. Ik ben van mening dat het onderbewuste vaak met oplossingen aankomt en dat is prima. Je moet soms in fracties van een seconde beslissen en het onderbewuste geeft dan aan of je moet vluchten of vechten of verstijven. Ga je eerst rationeel nadenken dan duurt het beslissingsproces te lang.

    Voor levensvragen is het onderbewuste uiteraard een slechte raadgever.

   • @Nico. ***Dan is het geen echte atheïst. De echte atheïst leeft in een volledig materialistische wereld, en alles dat hij niet waar kan nemen bestaat niet. Bijgevolg heeft de echte atheïst een blind vertrouwen in de wetenschap***

    Ik ben het oneens met de stelling dat een atheist geen gehoor geeft aan intuitie. Als we onderbewustzijn meenemen dan geeft dit juist aan wat je in een crisissituatie moet doen. Je kan dan niet nadenken, je moet meteen handelen. En wat dat betreft is een atheist niet anders, die geeft tijdens noodsituaties toe aan zijn reptielenbrein.

    Rationeel iets benaderen wil juist zeggen dat je geen blind vertrouwen hebt, ook niet in de wetenschap. Je gebruikt logica en waarnemingen. En beseft dat wetenschappers ook mensen zijn die een bepaalde kant kunnen opredeneren. De meeste wetenschappers zijn trouwens mile deep en inch wide. Met andere woorden, ze weten alles van niets.

  • Creativiteit is ook zoiets: je kunt niet even iets briljants gaan bedenken, je moet wachten tot er een goed idee aan komt waaien. En dan komt dat goede idee heel toevallig ook nog dikwijls tegelijkertijd bij anderen aanwaaien.

 4. De jongeman gaat op Kabouterkanaal en zegt dat kabouters niet bestaan. Dan krijgt hij de wind van voren natuurlijk.

 5. Wijs vooral eens de staats en farma vaccinreligie af en uitlegt de honderd jaar virus-indoctrinatie zat bent en daarbij het bestaan van virussen in grote twijfel trekt. Daar stoppen ze binnenkort mensen voor op die verdwijnen in interneringskampen.

  Hetzelfde zal gebeuren als je de al heilig verklaarde alles omvattende QR pas afwijst. De pas die nodig is om binnenkort nog over het laatste kale bezit te mogen beschikken.

  De corrupte staat en – banken en – techsector staan te trappelen van ongeduld en dulden met schuim op de bek geen tegenspraak. Staat, banken, corporaties, religie, corruptie, onderdrukking, misdaden en moord gaan hand-in-hand.

  Knap de massa af door wederom obstructief te reageren, en het is niet anders, ik leef, ongedwongen, ongespoten en vrij tot het grote verzet komt.

Comments are closed.