Voor wie met de slechte invloed van vakbonden niet bekend is, het volgende.

Een aantal jaren geleden introduceerde Post aan de loketten simpele apparaten, die het mogelijk maakten door een druk op de knop, vijf zegels uit een rol te laten komen. De vakbonden tekenden tegen deze apparaten protest aan, omdat zij tijd spaarden.

Ook havenarbeiders mochten niet werken met moderne apparatuur, omdat ook dat tijd spaarde.

Uit het buitenland zijn mij gevallen bekend dat de KLM grote hinder ondervond van vakbonden die er tegen waren, dat koffers van gedrukte, en niet handgeschreven labels werden voorzien. En hoe KLM in de zestiger jaren in Cairo gedwongen werd, op de luchthaven 400 kruiers in dienst te nemen, circa veertig keer het benodigde aantal.

Ook herinner ik mij nog, hoe in Amsterdam de winkels niet langer dan 53 uur per week geopend mochten zijn en dat zij die het waagden hun zaak langer geopend te houden, gevangenisstraffen moesten ondergaan.

Maar zo dom en achterlijk kunnen vakbondsfunctionarisssen toch niet zijn?

Helaas zijn zij dat wel.

Vakbondsleiders schijnen niet over enig economisch inzicht te beschikken en deinzen er niet voor terug, hun onwetendheid schaamteloos te etaleren. Met hun pogingen de productiviteit van de werknemer af te remmen en te drukken, zijn zij zeer schadelijk voor degenen, wier belangen zij veinzen te behartigen.

Hugo van Reijen

45 REACTIES

 1. Bonden, zijn enkel goed in stoken.
  Als je denkt ze nodig te hebben heb je er nog niks aan.
  Ik dacht ze 1x nodig te hebben.
  Mochten ze het bedrijfsterrein niet op van de werkgever.
  En toen gingen ze maar weer naar huis. En dat was het dan.

 2. Vakbonden hebben het zwaar. De overheid tracht inflatie tegen te gaan. Onder andere door loonstijgingen tegen te gaan. Zelfs tegemoetkomingen m.b.t. de stijgende energiekosten worden streng op hun effect op de inflatie gecontroleerd en gemanaged. Er wordt nagedacht over het scheppen/laten oplopen van werkloosheid. Migratie vergroot het aanbod van arbeid en doet de prijs ervan dalen. Verstrekken van geld levert stemmen op, maar zorgt wel voor toenemende schulden. De schatkist moet worden gevuld door bedrijven. Die verhogen hun prijzen wat de inflatie weer op jaagt. Of sluiten hun deuren wat werkloosheid met zich mee brengt. De tijd van Wim Kok is al lang voorbij.

  • Vakbonden staan achter de overheid, alhoewel ze het anders willen laten overkomen.
   Zal dan wel toeval zijn dat al die bond mannetjes en vrouwtjes beloont worden met een overheid functie.

 3. De vakbonden zijn net als de media, de kerken, de politiek, de belangenorganisaties, de multinationals etc etc instrumenten geworden om de huidige economie te slopen, particulier bezit, het MKB, de privacy en rechten weg te vagen en te vervangen door een nieuw dictatoriaal systeem. De plandemie en de hersenloze dwingelandij rond de gifspuiten lieten dat duidelijk zien.

 4. Zonder vakbondsstrijd, hadden we nu nog kinderarbeid en leefde mensen in houten krotten en hadden ze honger

  Natuurlijk beschikken vakbondsmensen niet per se over economische kennis, daarvoor zijn ze niet opgeleid

  Net als dat jij niet over filosofische kennis beschikt, omdat je daarvoor niet bent opgeleid

  Of muzikale kennis. Of historische kennis

  • Bonden zijn zeker nuttig en nodig geweest.
   Het was ook een totaal andere tijd waar de arbeiders werkelijk niets te vertellen hadden.
   Maar die tijd kan je niet echt meer vergelijken met nu.
   Toen kwamen ze nog echt op voor de arbeider.
   Maar inmiddels is dit allang niet meer zo.

  • Als je ergens geen verstand van hebt, moet je je er niet mee bemoeien. Grote kans dat je het erger maakt ipv beter. Kinderarbeid voorkwam dat die kinderen en hun ouders dood gingen van honger. Vakbonden droegen juist bij aan de Verelendung van de onderklasse door een minimumloon te eisen. Dat sloot een grote groep mensen uit van werk en dus eten.
   _________

   Milton Friedman on Minimum Wagehttps://youtu.be/ca8Z__o52sk

  • In de jaren ’60 was het minimumloon in de VS $1.25 – 5 kwartjes dus. De kwartjes waren toen van zilver, 5 kwartjes in een ounce. Zilver staat op dit momen op $21 voor een ounce. Amerika is een stuk armer geworden sinds die tijd.

  • Wat Peter zegt. Is arbeid duur, neemt een bedrijf minder mensen aan. En gaat automatiseren, robotiseren, toeleveranciers onder druk zetten (Lopez bij VW) en werk aan lage lonen landen uitbesteden. Armoede valt niet of nauwelijks te bestrijden met hogere lonen en/of nivellering. Hogere productiviteit werkt wel.

  • Peter de Jong

   Je hebt een kortzichtig wereldbeeld.

   De industriële/kapitalistische staat creëerde een proletariaat, dat full time moest werken om een beetje te kunnen overleven. Kinderen moesten noodgedwongen keihard werken, in gevaarlijke fabrieken. Dit kon niet anders, want de mensen waren van hun productiemiddelen (aarde om te bewerken) ontdaan. The enclosure of the commons, een belangrijk historisch moment, waar we niet omheen kunnen

   Jij haat de staat, maar het wat de staat die dit alles mogelijk maakte, die een proletariaat creëerde, dat met de rug tegen de muur stond

   Het is alsof je zeg: die slaven in Amerika werkte graag heel hard, want anders werden ze door hun meester vermoord

   De fabrieksarbeiders werkte graag heel hard en lieten hun kinderen ploeteren, anders gingen ze (letterlijk) dood aan de honger. Oja, ze hadden ook geen alternatief, want ‘landlopen’ was verboden, ze konden het land niet verlaten en hun bestaansminimum, hun productiemiddelen waren hen afgenomen.

   Daar komt ook bij

   Als ik een fabrieksdirecteur was, dan zou ik natuurlijk wel begrijpen dat je kinderen niet laat werken. Je hebt een beetje fatsoen in je donder, als het goed is. Je slaat geen vrouwen, je pist niet tegen de auto van de buurman aan, je laat geen kinderen voor je werken. Het heeft te maken met een soort heel basaal gevoel van empathie, dat de meeste mensen wel hebben. Een inzicht in sociale situaties. Met of zonder de wet, je stuurt (als het goed is) geen kinderen de mijnen in. Tenzij je een volledige psychopaat bent. Helaas zijn sommige ‘ondernemers’ volledig psychopathisch

   • Inderdaad slechtigheid, misdaad zou ook zonder wet niet moeten bestaan. Maar zelfs met wetten bestaat het. Dat is erg genoeg. Geen zinnig mens die dat prima vindt. Maar ook vakbonden hebben dat met hun acties niet weten te voorkomen of af te remmen. Zelfs de staat niet. De vakbonden noch de staat zullen de grote verlosser kunnen zijn van onheil, verderf, misdaad en wat voor slechtigheid ook. Alleen een intrinsiek goed mens kan zorgen voor een betere samenleving. Wie weet, is het deugen zoals dat nu wordt beleden een aanzet daartoe. Ik denk van niet. Deugers sluiten de niet deugers al uit op voorhand. Maar wie weet.

   • Vakbonden hebben ontzettend veel bereikt. Zonder vakbonden, bestond het weekend niet en mocht je za en zo ook lekker werken voor ‘een ondernemer’

    Maar, vooral de illegale anarchistische groepen, hebben de druk enorm opgevoerd in de 19de eeuw

    Op een gegeven moment worden er in de 19de eeuw wat fabrieksdirecteurs afgeschoten, door de anarchisten. Deze anarchisten hebben niets meer te verliezen en zijn totaal fatalistisch geworden. De staat en het establishment schrikken hier van en vanuit lijfbehoud, komen ze met wetgeving om de rechten van arbeiders te beschermen en hun leven dragelijker te maken. Dit is een fysieke strijd geweest.

    Je laat onze kinderen in mijnen werken? Dan schieten we letterlijk revolvers op je leeg, is wat de anarchistische militanten zeggen. De kapitalisten en de staat schrikken hiervan en komen met sociale wetgeving. Eerst is er de buitenparlementaire strijd en deze krijgt een legaal gezicht, word in de wet ingebakerd.

    Dus. We hebben eerst een onteigening van kleine boeren. Deze mensen worden het proletariaat. Dit proletariaat word uitgebuit. Deze uitbuiting pikken ze niet meer en ze gaan zich organiseren in marxistische en anarchistische groepen en in vele vakbonden. De staat schrikt hiervan en komt met sociale wetgeving, om alles te sussen, revoluties en geweld te voorkomen. Daarom is er dus wetgeving, om te voorkomen dat de boel niet uit de hand loopt. Die wetgeving is er dus indirect, om het kapitalisme mogelijk te maken.

   • Volgens mij is er nog steeds slechtigheid en is dat afschieten ook slechtigheid. Twee slechte daden maken niet 1 goede. En niemand hoeft voor een werkgever te werken. Je mag ook voor jezelf beginnen. Zou pas gemeen zijn als dat niet zou mogen. Ik snap de strijd wel, maar die heeft niets opgelost. Water loopt van hoog naar laag. Daar helpt geen staking tegen. Zowel de staat als de vakbonden doen hun dingen voor de bühne.

   • Ja, dan snap je de geschiedenis en de context dus niet zo. Wat de industrialisatie betekende, voor mensen. Hoe radeloos iedereen was

   • @Nayako
    Natuurlijk hebben vakbonden goede dingen gedaan en in het verleden veel bereikt. Indien dat niet zo was, zouden ze niet getolereerd worden door werknemers. Maar Hitler deed ook goede dingen. Ik heb me laten vertellen dat hij kinderbijslag heeft bedacht. Ouders zijn daar tot de dag van vandaag blij mee. Dat maakt Hitler geen goeie vent.

    Het is namelijk wel zo dat met de vakbonden aan het roer werknemers financieel dusdanig zijn uitgekleed door werkgevers en overheid dat ze met hun loon vaak alleen nog de vaste lasten kunnen betalen. Ook mensen met een baan gaan tegenwoordig naar de voedselbank. Ik hoor de vakbonden daar niet over.

   • Je zegt het. Hoe radeloos iedereen was. Ik snap de context heel goed. Lees wat er staat.

   • Er bestaat nog steeds kinderarbeid.
    Om al die grondstoffen te winnen in mijnen voor zogezegd groene auto’s.
    Maar daar hoor je al die accu rijders niet over.

   • Hier heb je gelijk in, Bert

    Ik probeer de kinderarbeid zoveel mogelijk te vermijden. Ik koop ook geen nieuwe kleren etc. Kinderarbeid, is niet iets waarmee ik gelieerd wil zijn, in mijn leven. Dat mag niet aan mijn leven kleven, als het waren. Net als dat ik niets met kindermisbruik te maken wil hebben, direct of indirect

  • Zo’n minimaal € 130.000 per vlucht.
   Wie is hier nou de wiskunde, gij of ikke?

   En het bleef stil op straat….

  • Ik denk dat sommige dat daar niet eens netto verdienen per week.
   Weet niet wat zo’n een koffer inpakker daar verdient maar vast nog geen 1600 euro in de maand.
   Het personeel tekort zou in 1 klap opgelost zijn als ze die 350 euro daar in zouden investeren.
   Maar het is ook iets uit Den Haag en de EU om de vluchten te verminderen.

  • Ik vermoed dat hier een subsidie van het WEF of een van die biljonairs achter zit. Ze willen alle vliegvelden inkrimpen, en afschaffen.

 5. En deze klassieker?
  In het Engeland in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw zat op elke trein, ook de elektrische en diesel, een remmer; deze remmer dateerde uit het stoomtijdperk en had in het post-stoom tijdperk geen enkele functie meer.
  De vakbonden eisten echter dat deze functie behouden en betaald bleef; en zo geschiede.

  • Hahaha, zoiets heeft Jaguar in de jaren 80 ook gehad.
   Mijn baas destijds, ging naar de Jaguar garage. De monteur opent de kap en begint allerlei slangen er af te rukken.

   Ja meneer, zei hij, die aansluitingen hadden vroeger een functie. Echter de techniek is aangepast en het gietwerk is op sommige punten gesloten. De integrale slangpilaren zijn in het gietwerk blijven zitten, en toen heeft men in de fabriek besloten om ook de slangen te blijven monteren.

   Er zijn ook ambtenaren werkzaam in de vrije markt. Maar niet lang.

 6. Ik zie ook niet in, hoe libertarisme tegen vakbonden kan zijn

  Libertarisme wilt of : een kleine staat. In een kleine staat, kunnen mensen nog steeds allemaal bewegingen, belangenorganisaties en bonden opzetten en dit zal meteen gebeuren

  Of libertarisme wilt geen staat. In die situatie zullen bonden en bewegingen ook opkomen

  Zodra je werkgevers hebt, gaan zij hun krachten bundelen natuurlijk. Tenzij je in een dictatuur woont, waar dit tegenhouden kan worden

  Een bond, is ook deel van de vrije markt.

  • Wie zegt dat? Ik ben ook niet tegen mijn fietsenmaker. Maar mijn band plakken met kauwgom vind ik geen goed idee. Vakbonden zijn vaak net als die fietsenmaker.

   • Omdat het gewoon vanzelf ontstaat. Het is een deel van vraag en aanbod. Ondernemer wilt de prijs van arbeid zo laag mogelijk houden en doet daar alles aan. Arbeider wilt die prijs zo hoog mogelijk hebben en organiseert zich dus in zo’n bond. En dat mag ook, wettelijk gezien. Tenzij je in een dicatuur woont.

    Alleen commuinstische en fascsitsiche regimes, zullen vakbonden verbieden. Communisten omdat dat ‘niet meer nodig is’ in hun staat, zullen ze zeggen.

    Fascisten, omdat ze voor de bazen kiezen, tegen de werkende bevolking

    Als ik baas was van een bedrijf, zou ik helemaal geen bezwaar hebben tegen een vakbond, waar ‘mijn’ werknemers bij zitten. Natuurlijk kies je voor een vakbond. Ieder kiest voor zichzelf. Dat zou een objectivist/libertarier moeten begrijpen

  • Hou toch op met je marxistische onzin! De industrie creëerde helemaal geen proletariaat. Die mensen kwamen van het platteland. Daar gingen ze dood van de honger. De industrie bood ze werk en dus eten. Het was een godsgeschenk.

   Datzelfde zie je nu nog in de ontwikkelingslanden. Er is een voortdurende trek van het platteland naar de grote steden. Daar zijn de sweatshops en ander werk. Daar verdien je meer dan in je plattelandsdorpje. In de grote steden kunnen ze hun leven (en hun land!) verder opbouwen. Mensen zijn niet achterlijk.

   Vakbonden zijn een aanbodkartel. Arbeiders, werkgevers en klanten worden er juist door gedupeerd, zoals marktpartijen altijd worden gedupeerd door kartels. In een vrije markt kan zo’n marxistisch gedrocht helemaal niet bestaan.

   • Nou, niet helemaal.
    Toen er nog geen industrialisatie plaats had gevonden werkten mensen thuis. Gewoon om enigszins comfortabel (voor die tijd) te leven. En dat deed men in hooguit 3 maximaal 4 dagen per week. Dat volk was niet eenvoudig te knechten. Dus toen de industrialisatie op gang kwam was men gebaad bij een bedrijfszekere productie. Dat kon alleen met meer controle over de arbeid. Aldus is het proletariaat geboren.

    Bron :
    David Landes, Arm en Rijk

   • @Peter
    “Die mensen kwamen van het platteland. Daar gingen ze dood van de honger. De industrie bood ze werk en dus eten. Het was een godsgeschenk.”

    De industrie heeft niet voor eten gezorgd. Mensen van het platteland leden geen honger. Ze leefden van het land. Mijn familie komt van het platteland. Grond hadden ze. Huis, eten en water zorgden ze zelf voor. Er was ruilhandel om aan andere spullen te komen. Om luxe spullen zoals een auto te kopen hadden ze wel geld nodig. Daarvoor gingen ze naar de stad om werk te zoeken. Werden ze betaald in geld. Destijds konden mensen met geld wat luxe verkrijgen. Tegenwoordig kun je met het geld dat je krijgt de eerste levensbehoeften betalen.

   • @Dolf & Prochrist,

    die mensen werden niet met het pistool op het hoofd gedwongen om in staalfabrieken, kolenmijnen en textielfabrieken te gaan werken. De trek van het platteland naar de steden is en was vrijwillig. En logisch. De levensstandaard ging omhoog.

    Medio 19e eeuw waren er in heel Europa misoogsten. Heel veel mensen stierven toen van de honger.
    Dat leidde tot revoluties en miljoenen overlevenden emigreerden naar de VS waar zij en hun kinderen een beter bestaan kregen.

    Totdat de vakbonden zich ermee gingen bemoeien. Ze persten werkgevers af om hogere lonen te betalen en hoge kosten te maken voor nog betere arbeidsomstandigheden. Dat verstoorde de vrije markt. Die zorgt immers automatisch voor de juiste afstemming tussen vraag en aanbod.

    De prijzen in een vrije markt, ook die van arbeid, zijn altijd precies goed. Door arbeid onevenredig duur te maken sloten vakbonden hele volksstammen die alleen goedkope arbeid konden aanbieden uit van werk. Die mensen kwamen dan om van honger.

    Vakbonden hebben bloed aan hun handen. Als je meent hier een zaak voor vakbonden te moeten maken, ben je niet goed bij je hoofd.

    https://www.britannica.com/event/Great-Famine-Irish-history

   • De trek van het platteland naar de stad was vrijwillig zoals het coronavaccin vrijwillig is. Die vrijwilligheid bestaat uit een combinatie van verleiding, dwang en manipulatie. Mensen werden verleid met luxe. Mislukte oogsten leveren dwang/noodzaak op. Er zal ook een flinke portie manipulatie aan te pas zijn gekomen want werkgevers hadden flink geïnvesteerd in die fabrieken en wilden verdienen aan die kolenmijnen. Ze hadden dus dringend werknemers nodig om in die fabrieken en de kolenmijnen te werken. Die mislukte oogsten kwamen werkgevers heel goed uit …

   • @prochrist,

    De levensstandaard ging omhoog en er bleven meer mensen in leven. Het romantische beeld van zelfvoorzienende dorpelingen die met een paar uur werk per dag een luizenleventje in de vrije natuur hadden en nu onder de meest erbarmelijke omstandigheden werden afgebeuld in mijnen en fabrieken is volslagen kolder. Het plattelandsleven was uitzichtloos, kort en vol ontberingen.

    Vraag het iedere Afrikaanse of Indiase jongere waarom hij dat ‘luizenleventje’ in zijn plattelandsdorpje vaarwel heeft gezegd om zich (vrijwillig!) te laten afbeulen in de sweatshops in de grote stad. Het is zijn beste kans om iets van zijn leven te maken. In de 19e eeuw was dat niet anders.

    Zeer velen is het ook gelukt. Leefde een eeuw terug nog 90% van de wereldbevolking onder de armoedegrens, nu is dat 10%. Dat is niet dankzij, maar ondanks het desastreuze kartel van de vakbonden.
    __________

    “Manufacturing and commercial monopolies owe their origin not to a tendency imminent in a capitalist economy but to governmental interventionist policy directed against free trade and laissez faire.”

    ~ Ludwig von Mises

   • @Peter

    Het leven op het platteland is allesbehalve een romantisch luizenleventje. Je hebt daar een verkeerd beeld van. Het is geen 9 tot 5 bestaan. Mensen hadden toen weliswaar minder geld en minder spullen maar ze hadden wel meer eigenwaarde. Ze waren namelijk van niemand afhankelijk om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Ze hoefden nergens hun hand op te houden.

    Je hebt ook een verkeerd beeld van een vrije markt. Als mensen noodgedwongen in fabrieken en steenkolenmijnen moeten gaan werken dan is daar natuurlijk geen sprake van een vrije markt. De vakbonden waren toen hard nodig om die werkgevers in toom te houden want als het aan die werkgevers lag dan was 8 jaar al oud genoeg om te werken.

    De welvaart -als in meer geld en meer spullen- is nu zonder meer toegenomen. Maar wie is echt een vrij mens?

    Overigens is uit onderzoek gebleken dat mensen gezonder zijn geworden en langer leven door betere hygiëne en niet omdat ze het ‘uitzichtloze’ bestaan op het platteland vaarwel hebben gezegd.

   • @prochrist,

    Als je iets kan aanbieden waar een ander graag voor wil betalen, ben je ook vrij. Je eigenwaarde is dan echt niet minder dan die van iemand die zijn eigen boontjes kweekt.

    Je gaat voorbij aan de essentie van onze vooruitgang, nl arbeidsdeling. Je bent gek als je alles wat je nodig hebt zelf probeert te maken. Andere mensen die zich gespecialiseerd hebben, kunnen dat 100x beter, sneller en goedkoper dan jijzelf.

    Een advocaat die 275 euro/uur verdient, is een dief van zijn eigen portemonnee als hij zijn eigen badkamer gaat betegelen ipv een vakman in te huren voor 60 euro/uur.

    En die tegelzetter is een idioot als hij zichzelf verdedigt voor de rechter ipv die advocaat in te huren. Hij doet er immers een dag over om zijn zaak voor te bereiden a 8x 60 euro waar de professionele advocaat slechts een uur a 275 euro nodig heeft.

    De keuze voor zelfvoorzienendheid leidt tot verpaupering en juist minder individuele vrijheid.

    Nogmaals, niemand werd en wordt gedwongen in mijnen, fabrieken en sweatshops te werken. Mensen deden en doen dit uit vrije wil uitsluitend en alleen omdat ze zo hun leven konden verbeteren. De geschiedenis heeft ze gelijk gegeven. Koop dus vooral iets dat met kinderarbeid is gemaakt. Daar help je die kinderen mee.

    https://meervrijheid.nl/?pagina=918

   • @ Peter, zo wordt jij ook niet gedwongen om te eten. Maar als je wilt leven zal het wel moeten. Daar is geen pistool voor nodig.

 7. @Naya2022
  De wetgever richtte zich met zijn kinderwet niet tot de werkgever met een verbod kinderen in dienst te nemen, maar tot de ouders van het kind met de plicht hun kinderen naar school te sturen. In jouw ogen zou een verbod logischer geweest zijn. Of niet soms? Immers de werkgevers waren (en zijn) de slechterikken.

  Het initiatief voor die wet kwam van Van Houten, een liberaal, en niet van een socialist of anarchist. De anarchisten waren kennelijk slechts agressief.

  Anarchisten en socialisten staan niet per se aan de goede of de juiste kant. Net zo min als liberalen overigens. Dat water van hoog naar laag stroomt, heeft niets met links of rechts te maken of met goed of slecht. Maar met zijn.

Comments are closed.