1 januari is de peildatum van de subsidieverdeling voor politieke partijen. De subsidie komt uit één pot en wordt verdeeld op basis van het aantal leden. Hoe méér leden FVD heeft, hoe minder geld er overblijft voor de partijen van Rutte en Kaag. Raak ze waar het pijn doet! https://fvd.nl/

Waarom niet lid worden van LP? FVD standpunten zijn minstens zo libertarisch als die van de LP. FVD heeft wel veel meer leden, politici en kiezers.

Zie ze echter niet als een klassieke politieke partij. De grote doorbraak bij het brede publiek hadden ze enkele jaren terug kunnen hebben. Die is echter verspeeld door interne ruzies, of ondermijning van buiten, wie zal het zeggen? De dissidenten (infiltranten?) hebben FVD inmiddels verlaten en de neuzen staan nu allemaal in dezelfde richting.

Baudet haat de politiek en het hypocriete toneelspel van de gevestigde politici en volksvertegenwoordigers. Zolang FVD weinig politieke macht heeft wil hij alleen de tent opschudden en ze te kijk zetten.

FVD is inmiddels wel een levendige maatschappelijke beweging met veel lokale initiatieven en werkgroepen geworden. Het idee is om een parallelle structuur met een eigen munt en eigen scholen, winkels en bedrijven, woningcooperaties, ziekenhuizen, etc op te zetten en zo de bestaande machtsstructuren gewoon links te laten liggen. De eerste scholen zijn inmiddels geopend.

Probleem blijft, dat de overheid niet werkloos toe blijft kijken als deze FVD-initiatieven succes hebben. Ook de recente hack van de FVD app was professioneel. Dat maakt het lidmaatschap niet zonder risico. Wie het opneemt tegen de overheid verliest in principe altijd (zie hoe het Toine Manders is vergaan).

Alleen als je onder de radar blijft maak je een kans op meer vrijheid in dit land. Maar ook dan sta je samen sterker. Vandaar dat het FVD lidmaatschap zin heeft. De discussies zijn in elk geval erg interessant want er zitten veel ondernemers bij.

Standpunten – Forum voor Democratie 

FVD heeft ook een uitgebreid YouTube kanaal met zeer diverse content. Mensen die snel een indruk van het gedachtegoed willen krijgen kunnen hier eens in grasduinen:

https://youtube.com/@ForumDemocratie


Artikel ingezonden door Peter de Jong

107 REACTIES

 1. In een democratie zou het wel zo moeten werken.
  Helaas, dit is Nederland. Een land dat verkocht is aan de EU en het WEF. Verrot tot op het bot.
  Niets hebben ze hier nog te vertellen of uit te maken, elke wet moet eerst door de EU goed gekeurd worden en anders krijgen ze wel te horen wat er van ze verwacht wordt.
  Als we daar los van komen geef ik het een kans. Maar nu niet.
  Zie b.v. hoe het de PVV vergaat, met 20 zetels en als 2de partij van NL met ruim 1,5 miljoen stemmers.
  Zal er met het FvD anders worden omgegaan?
  De overige partijen besluiten simpelweg om het FvD buiten te sluiten, en dat was het dan.
  Mijn geloof dat er hier ooit nog iets gewonnen gaat worden met stemmen ben ik voorgoed verloren.
  Ver voor de verkiezingen liggen hier de uitslagen al vast en wie met wie verder gaat.
  Zijn verkiezingen hier ooit wel eens eerlijk verlopen, ik betwijfel het.

  • De PVV is controlled opposition. Daar was men in het begin heel bang voor, maar nu niet meer. FVD heeft die positie overgenomen en wordt nu met man en macht bestreden. Het liefst verbiedt men de partij en al haar activiteiten, maar de steun vanuit de steeds groter wordende groep ontevreden burgers is groot.

   De PVV is indertijd in het gat gedoken die de linkse partijen met hun ongebreidelde immigranten beleid hadden laten vallen. De PVV heeft toen een groot deel van de PvdA achterban overgenomen. Om deze arbeiders uit de oude stadswijken tegemoet te komen, is het PVV-programma op economisch gebied erg socialistisch en pleit voor het behoud van de verzorgingsstaat met een goede AOW.

   FVD moet niets hebben van de verzorgingsstaat en pleit voor meer deregulering en eigen verantwoordelijkheid van burgers.
   https://youtu.be/AfznJhIT9ac

   • FVD volgt een 2-sporen beleid:

    1. De macht van de gevestigde politiek ondermijnen en burgers meer democratische invloed geven door het huidige verouderde systeem met corrupte volksvertegenwoordigers te vervangen door een directe democratie.

    2. De bestaande machtsstructuren laten doodbloeden door er een parallelle en vrijere samenleving naast te zetten. In dit laatste steken FVD-leden nu erg veel energie. Het is wel een lange termijn project.

   • Het FvD heeft in het begin enkel strategisch gestemd.
    Iets wat Terry ook zelf heeft beweerd omdat dat het meest gunstige was voor het FvD.
    Dus in de 2de kamer hadden ze overal praatjes over maar bij de stemmingen steevast voor het kartel kozen. Ben je zeker vergeten.
    Pas de laatste tijd is dit begonnen te verdwijnen.
    Wie zegt dat dit niet weer terug komt als de stemmen binnen zijn, want zonder steun van andere gaan ze het nooit redden.

    En de PVV maar controlled opposition blijven noemen schiet niet echt op.
    Want bewijzen heb je er niet voor dus meer dan een mening is het niet.
    Je vermoed het alleen omdat er een gat was ontstaan waar ze in doken.
    Dus 1,5 tot 2 miljoen mensen zaten er naast maar Peter weet het zeker.
    Ook de PVV is mijn partij niet meer. Dat hebben ze verpest door de gif prik te promoten.
    Van beide partijen heb je plus en min punten maar van het kartel gaat niemand winnen.
    En een parallelle en vrijere samenleving naast de bestaande oprichten gaat niet lukken in een land maar zonder een eigen stuk land te bezitten.
    Ze zullen toch rekening moeten houden met bestaande wetten, leuk of niet.
    Ze zijn trouwens niet de eerste met dit idee.

    Maar ik blijf het knap vinden hoeveel mensen nog geloven dat ze hier in een eerlijk en democratisch land leven waarin je met stemmen iets kan oplossen en bereiken.

   • Bert, de PVV heeft altijd mijn sympathie gehad, ondanks hun socialistische programma, omdat ik het onbestaanbaar vind, dat Geert Wilders in een democratische rechtsstaat al 18 jaar moet worden beveiligd en geen normaal leven kan leiden. Dit is een onvoorstelbare schande voor Nederland.

    Zijn partij is echter controlled opposition, omdat hij op economisch vlak gewoon kan instemmen met de gebruikelijke socialistische wetsvoorstellen en zijn anti-islam standpunten nooit een kamermeerderheid vinden en publicitair hij er ook geen voordeel meer uit kan halen.

    Je hebt gelijk, dat FVD zich in het begin als een traditionele partij gedroeg en dus naar meerderheden zocht. Dat was ook logisch, want zo hadden ze het Oekraïne referendum er door gekregen. Toen echter bleek, dat Rutte hier vrij gemakkelijk een wassen neus van kon maken, heeft Baudet het roer omgegooid.

    FVD volgt nu al geruime tijd het 2-sporen beleid, dat ik hierboven heb genoemd.

    Baudet heeft bij Ruud de Wild gezegd, dat hij het liefst zo snel mogelijk de politiek wil verlaten, omdat hij het één grote poppenkast vindt.
    https://youtube.com/watch?v=S2LP3bnD1dk

   • Peter, jij bent wel vaker nogal stellig van mening dat jij het bij het goede eind heeft en de rest er dus naast zit.
    Heb ik zelf soms ook wel eens last van maar geef het dan altijd direct toe als iets toch iets anders ligt.
    Daar kan je geld mee verdienen trouwens, alleen de glazen bol ontbreekt nog en een tentje.
    Over dat gezeik in de Oekraïne weet je ook zeker wie er goed zijn en wie er fout zijn en daarmee alle negatieve geluiden die je slecht uitkomen volledig negeert.

   • Lijkt mij een onterecht verwijt, Bert. Zolang mensen zich aan de feiten houden, hoef ik niets te corrigeren. 😁

    Baudet was wel degelijk een belangrijke drijvende kracht. Maar je hebt gelijk, er waren er meer.

    We hadden een tijdelijke referendum wet die in 2005 werd gebruikt voor het referendum over de Europese grondwet. Die grondwet werd door NL afgewezen. Toch kwam hij er en NL stapte niet uit de EU. In 2007 werd een vervolg referendum tegengehouden door Balkenende IV.

    Ondertussen was door de PvdA, D66 en GL een nieuw wetsvoorstel voor referenda ingediend. Dat kreeg jarenlang geen meerderheid, maar in 2013 trok de PVV het weer los en zorgde voor een meerderheid.

    In juli 2015 hadden we toen een nieuwe referenda wet. Die werd voor het eerst gebruikt voor het voorgenomen associatieverdrag met Oekraïne. Dat referendum werd op 6 april 2016 gehouden. Rusland had toen al 2 jaar de Krim geannexeerd en vocht tegen Oekraïne in de Donbas, maar dat vonden we minder belangrijk dan onze afkeer van de EU.

    In 2014 ontstond de politieke partij GeenPeil op initiatief van Bart Nijman en Thierry Baudet. Samen met journalist Jan Roos (GeenStijl) en Pepijn van Houwelingen (Burgercomite EU) voerden zij campagne voor het Oekraïne referendum. Hier zie je bij Powned Thierry Baudet nog samen met Annabel Nanninga, die later uit FVD stapte en samen met Joost Eerdmans JA21 oprichtte, omdat zij op de traditionele manier politiek wilde bedrijven. Baudet achtte dit, net als jij, kansloos.
    https://youtu.be/i31z91ImaJU

    In februari 2015 richtte Baudet FVD op dat toen nog fungeerde als denktank voor GeenPeil. Nu is FVD een volwassen politieke partij met een eigen denktank (het Renaissance Instituut) die alle activiteiten ondersteunt.

   • Grappig dat je dit schrijft. Erg grappig zelfs.
    En zo heb je dus altijd gelijk. Alleen kleine kinderen trappen hier in.
    Je was een uitstekend VVD geweest. Gemiste kans dus.
    “Zolang mensen zich aan de feiten houden, hoef ik niets te corrigeren.”

    Dat vind ik nou ook altijd, zolang ze zich maar aan de feiten houden zo als ik er ook tegen aan kijk.
    Nooit andere feiten waar iemand mee aankomt, in dat geval zeg ik gewoon dat ze zich niet de feiten houden.
    Want die heb ik ze dan eerst gegeven, welke feiten wel deugen en welke niet.
    Ja, als je je dan nog niet aan die feiten houd dan heb je dus altijd ongelijk.

    Alleen, wie bepaalt welke feiten kloppen en welke niet.
    Volgens mij doen we er allemaal maar een gooi naar omdat ons enige bron de media is, welke media dan ook.

   • “En de PVV maar controlled opposition blijven noemen schiet niet echt op.
    Want bewijzen heb je er niet voor dus meer dan een mening is het niet.”

    Bewijs kun je zelf opzoeken:
    ze stemden voor A status van “het virus”
    dit ondanks alle feiten die door Baudet gegeven zijn.

   • Een ander,
    Toen de PVV de gif prik liep te promoten zijn ze voor mij voorgoed afgevallen.
    Want hielp het niet, doe het dan voor het idee dat het helpt en dat het veilig is.
    Zelden zoveel onzin gehoord hierover. Fleur maakte ‘m pas echt mooi hiermee.
    Maar meegestemd voor een A status betwijfel ik, dat komt bij het kartel vandaan.
    Maar de kromme gedachte hebben dat de gif prik goed werkt deed heeft werkelijk helemaal niks met controlled opposition te maken.
    Meer met goed gelovig zijn en een dosis ongekende domheid.

    En ik hou de moties behoorlijk goed in de gaten, dat verklaart vaak veel over partij gedrag. Zou je ook eens moeten doen.
    Dan blijft de PVV er op dit moment en het FvD als enige over die hier niet toe behoren.
    Helaas is de PVV geen democratische partij met maar 1 baas en de rest moet luisteren. Moet er niet aan denken dat zo iets hier de baas wordt.
    Zo dacht het FvD eerst nog dat je er met lijmen en slijmen er wel kwam.
    Strategisch stemmen noemden ze het zelf.
    Als mensen vaker moties in de gaten hadden gehouden was het FvD nooit zo groot geworden.
    Stemmingen lieten iets anders zien dan ze in de media en de kamer beweerden

   • Bert, feiten zijn feiten. Dat Oekraïne referendum was op 6 april 2016. Dat kan iedereen in talloze bronnen controleren.

    De discussie gaat altijd over hoe je de feiten moet interpreteren. Als ik zeg, dat Oekraïne een soeverein land is, dat na het uiteenvallen voor de 2de keer werd opgericht, dan kan iedereen dit in talloze bronnen checken.

    Als ik vervolgens beweer, dat Rusland er daarom niets te maken heeft, dan zie ik graag deugdelijke argumenten waarom wel. Die heb ik tot op heden hier niet gezien. Ook FVD geeft die niet, terwijl FVD Putin wel degelijk steunt.

   • *) uiteen vallen van de Sovjet-Unie.

    Zo vind ik het jammer, dat de nazi’s WOII hebben verloren en we daardoor nu met een EU, massa immigratie en woke idioten zitten. Ik ben het eens met de nazi theorieën qua raszuiverheid en superieure culturen.

    Maar ik wijs hun praktijk volledig af, omdat deze niet uitgaat van het individuele zelfbeschikkingsrecht.

    Zo zou FVD ook Putin’s nationalistische ideeën kunnen prijzen, maar zijn inval in een soeverein land en zijn fascistische binnenlands beleid ten stelligste kunnen afkeuren.

    Ik steun FVD nog steeds, want ik vind de FVD ideeën over meer vrijheid in NL belangrijker dan wat de partij Putin vindt, maar op dit punt kijkt FVD alleen met een conservatief-nationalistische bril.

   • Een ander, Waar blijf je nou?
    Je was er toch zo van overtuigd dat de PVV voor de A status hadden gestemd en daarom controlled opposition zijn.
    Dat kon ik zelf opzoeken. En laat ik dit nou ook gedaan hebben.

    https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z03689&dossier=35401

    Alles waar ze iemand het niet mee eens zijn w.b. een politieke partij wordt, niet alleen hier, als heel snel controlled opposition genoemd.
    Dat is net zo iets als dat al die woke figuren iedereen waar ze het niet mee eens zijn facsist of nazi noemen. Dan ben je overal van af, denken ze.
    Zo iets als probeer je hier maar tegen te verdedigen, kan je niet.

  • De eerste taak voor keppeltje Wilders is om pro-Zionistische anti-Moslim propaganda voor de Zionistische etnische-zuivering staat Israël uit te dragen. Daarvoor wordt hij ook beloond door het rechts-joodse Europese politieke netwerk, en voorheen nog rechtse joden uit de VS, zoals o.a. Adelson (die ook Trump vet steunde). Ook andere rechtse partijen in Europa hebben zo deals met rechtervleugel joden. Door die deals wordt Europees rechts ook enigszins met rust gehouden m.b.t aantijgingen van anti-semitisme. Het verschil is dan dat die partijen verder vaak weinig geïnteresseerd zijn in Israël, ze zijn meer gedwongen, men loopt daar ook niet met keppeltjes op.., en ze prijzen Israël of de joodse cultuur niet de hemel in.

   Dat het sociale proletariaat de doelgroep van Wilders is, is dan ook logisch, die zijn het makkelijkst om op te hitsen… Vandaar dat Wilders op het migratiethema blijft hameren, anti-migratie = anti moslim in zijn geval. Vanwege die eenzijdigheid van keppeltje Wilders is er op een gegeven moment ook ruimte gekomen voor de FvD, die een veel breder programma heeft, een programma dat niet stompzinnig demagogisch is.
   Vandaar ook dat Wilders de zaak in handen wil houden, anders dan kan het gebeuren dat niet pro-Zionistische anti-Moslim fanaten de zaak overnemen, en een heus volwassen partijprogamma bedenken. Vandaar dat het partijprogramma eerst ook maar een lullig A4tje betrof, eigenlijk wilde hij alleen roepen: weg met de Moslims, buiten het domme gelul dat Israël de basis is van alle beschaving.

   De PVV is dus zeker wel gecontroleerde oppositie, dat wil zeggen, zolang men maar niet doorkrijgt dat Israël een etnische-zuivering’s staat is, men pro-Israhel is, pro-Israhel beleid wil voeren.

   De FvD, voorlopig zou ik het geïndoctrineerde oppositie noemen. Zij roepen grappig genoeg dat men hier tegen de Russen is geïndoctrineerd, en hebben weinig idee hoe ze zelf zijn geïndoctrineerd. Jammer, want het is een veelbelovende partij.

   • Overigens: Baudet heeft geroepen dat Nederland Israël onvoorwaardelijk steunt.
    Onvoorwaardelijk betekent dat je bereid bent al je eigen principes en belangen opzij te zetten, wat een land ook doet, je steunt het land…

    Is dat niet vreemd voor een partij die er zo’n groot issue van maakt dat Nederlandse belangen voor gaan….?
    En met al die focus op Nederlandse belangen, niemand maakt er bezwaar tegen.. zelfs als je Israël prachtig en legitiem vindt gaat dat toch wel wat ver…

    Hoe zou dat nou komen…

 2. Een 42-jarige man die op de ledendatabase van Forum voor Democratie (FVD) zou hebben ingebroken heeft zich gisteren bij de politie gemeld, zo laat het Openbaar Ministerie vandaag weten. Onlangs werd bekend dat het mogelijk was om via de ForumApp toegang een FVD-database te krijgen met daarin de gegevens van 92.000 huidige en voormalige leden. De API (application programming interface) waarmee de ForumApp met de backend communiceerde bleek niet te controleren wie welke gegevens opvroeg en of diegene daar wel voor was geautoriseerd, zo bleek uit berichtgeving van RTL Nieuws. Door de kwetsbaarheid was het mogelijk om gegevens uit de database te stelen.
  https://www.security.nl/posting/777447/Verdachte+achter+inbraak+FVD-ledendatabase+meldt+zich+bij+politie

 3. wat mij opvalt van bbb excuses voor antivaxers!
  natuurlijk weer verworpen, wel snuiver naar suriname ?

  • BBB was zelf voor de gif prikken en liep dit aan te moedigen.
   Maar Carolientje vergeet wel vaker iets.
   BBB verdenk ik eerder van controlled opposition.
   Zeker gezien de organisatie die er achter zit, een wazig reclame bureau.
   En voor de boeren is ook nooit echt geweest, dat moest alleen zo lijken.

   En zit jij op een excuus te wachten? Ik niet.
   De VVD wil nog steeds de QR code terug halen om je gezondheid te controleren.

 4. Elon Musk heeft aangekondigd dat Twitter binnenkort interne documenten over de coronacrisis zal vrijgeven. Dit komt naar verwachting naar voren uit deze documenten dat de autoriteiten het narratief over de crisis op ongelooflijke wijze hebben gedomineerd en beïnvloed.

  Dit bewijst dat Thierry Baudet, leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie (FVD), zijn tijd ver vooruit was toen hij zijn boek Het Coronabedrog schreef. In dit boek beweerde Baudet dat er vuil spel werd gespeeld, dat er coördinatie was, en dat het debat over wat er werkelijk gebeurde bewust werd stilgezwegen – zeker op sociale media.
  https://www.dagelijksestandaard.nl/binnenland/de-revanche-van-thierry-baudet-elon-musk-kondigt-aan-dat-twitter-bigtime-files-vrijgeeft-over-de-coronacrisis

  Hier was Terry uiteraard niet de enige in die hier zo over dacht.
  Alle gif prik weigeraars waren hier van overtuigd.
  Alleen Terry is een publiek persoon en de gif prik weigeraars niet.

 5. Peter, dank voor je inzending.

  Ik ben het altijd grotendeels me je eens maar heb nu wel een punt van kritiek. Een prima manier om de oppositie te verdelen is discussies voeren over controlled opposition. PVV is inderdaad voor een verzorgingsstaat, net als veel traditionele partijen, so what? Een heleboel mensen willen welvaart inruilen voor de schijnzekerheid van een verzorgingsstaat. Zonder in te zien dat dit uiteindelijk zorgt voor verregaande onderwerping van het individu aan steeds gekkere wetten in het kader van het collectieve belang. Soms kan ik het stemgedrag van de PVV echter niet volgen. Maar maakt ze dat controlled opposition?

  Is Nanninga een verraadster omdat ze oppositie wenste te voeren zonder hoog intellectuele betogen van Thierry Baudet? Maar gewoon een boodschap brengen die beter te begrijpen is?

  Hoe komt het dat zoveel mensen uiteindelijk het Forum verlaten? Is Thierry niet tegelijk een visionair en een splijtzwam?

  Ik zie het positieve in veel oppositiepartijen. BBB gaat het CDA slopen, en geeft boeren een stem. BBB gelooft echter net iets teveel in het systeem, net als Omtzicht. Zijn teveel collectief denkende mensen. De SP heeft een goed inzicht in de bron van problemen, alleen kiezen ze voor de foute oplossing. Etcetera.

  Ik ben van mening dat NL veiligheidsdiensten infiltraties uitvoeren in politieke bewegingen, maar kan me niet voorstellen dat ze zo doeltreffend zijn dat ze de meeste oppositiepartijen beheersen. En dat van de partijen in de kamer allen behalve Forum beheerst wordt vanuit de kantoren van veiligheidsdiensten.

  • Die traktor waar Carolientje mee aan kwam rijden heeft een blijvende herinnering achtergelaten bij wel blijkt wel weer.
   De BBB is niet echt gunstig voor de boeren zo als het moet overkomen.
   Maar ze kan het leuk brengen.

   • BBB is minder schadelijk voor boeren dan CDA maar houdt de illusie in stand dat het Haagse systeem zich om boeren en burgers bekommert. En dat het systeem er voor de burgers is, in plaats van de praktijk dat de burgers er meestal voor het systeem zijn. Daarmee houdt het een illusie in stand

   • Dat schrijf je goed, minder schadelijk dan het CDA.
    Dat ben ik volledig met je eens.
    Maar met die tractor had ze toch een andere boodschap en bedoeling en die is bij vele blijven hangen. Ten onrechte.

  • Ratio, de PVV is controlled opposition, omdat ze economisch gewoon het socialistische regeringsbeleid volgen en hun onderscheidende anti-islam standpunten (anti-D66) geen meerderheid krijgen.

   De PVV is een arbeiderspartij, zoals FVD een elite partij is. Nanninga c.s. kozen voor de traditionele manier van politiek bedrijven, dwz breed aansprekende standpunten formuleren, daarmee veel stemmen werven, zodat er in de bestuursorganen naar je wordt geluisterd en je via wheelen en dealen belangrijke delen van je programma kan realiseren en je eigen bestuurders op de juiste plekken kan krijgen.

   Voor Baudet en voor de meeste FVDers is dit volstrekte onzin. FVD gelooft alleen in het volledig afschaffen van dit soort politiek en er een directe democratie met gekozen functionarissen voor in de plaats te zetten. Het voornaamste doel van FVDers in het parlement, de provinciale staten en de gemeenteraden is het failliet van het huidige politieke systeem te laten zien aan de burgers.

   Daar slaagt FVD steeds beter in. De angst voor FVD bij de gevestigde instanties is dan ook groot.

   FVD kent al tijden een sterke groei ipv uitstroom. De uitstroom waren allemaal voorstanders van de traditionele politiek. Die zagen graag veel kiezers en veel kamerzetels. Dat is voor Baudet allang een gepasseerd station. Hij steekt veel van zijn energie in directe contacten met burgers en in de FVD initiatieven voor een parallelle samenleving.

   Niet alleen BBB en Omtzigt geloven, dat als je maar duidelijk op de manco’s wijst, het systeem zichzelf verbetert. Alle partijen spelen deze volstrekte illusie mee. Baudet lacht ze allemaal uit (zie het interview met Ruud de Wild hierboven). Alleen FVD biedt een alternatief voor deze anti-democratische en Kafkaëske farce.

  • “Is Nanninga een verraadster omdat ze oppositie wenste te voeren zonder hoog intellectuele betogen van Thierry Baudet? ”

   Geenszins een verraadster, een democratie is egalitair, veel mensen worden afgunstig als ze zien dat iemand welbespraakt en intelligent is, men houdt er niet van als iemand uitsteekt. Een andere zaak is dat in een democratie de middelmaat de baas is, zij snappen die hoogvliegerij niet.
   Het is dus een demagogisch verantwoorde keuze. De bevolking wil het liefst een representatie van zichzelf, dus een middelmatige figuur, en veel kleingeestig gekeutel over neuzelarijen.

 6. Je zou dan ook kunnen stellen dat geenstijl intussen gecontroleerd wordt vanuit Zoetermeer omdat ze zich niet echt tegen vaccinaties hebben verzet.

  Baudet was overigens de eerste die in de kamer voor covid waarschuwde. Als je in termen van controlled oppositie denkt, is dat natuurlijk verdacht. Zie hier de beperktheid van discussies over controlled oppositie. Als covid een samenzwering is, dan was Baudet kortstondig de eerste profeet. Je kan altijd argumenten aandragen dat iemand tot de controlled oppositie behoort. Baudet zag al snel in dat het geen echte bedreiging was. Dat begrip kwam bij anderen helaas wat later en bij velen nog steeds niet.

  • Na 1 a 2 weken had ik al door dat er geen moer klopten van dat corona verhaal.
   Hoelang zal Terry er over gedaan hebben.
   Alleen ik schrijf geen boeken en ben niet bekend.

 7. Als je gelooft in een covid samenzwering dan is het heel nuttig dat de eerste boodschapper iemand is buiten het establishment, buiten de politieke elite. Daardoor wordt het covid verhaal juist niet gezien als iets dat door de elite naar voren wordt gebracht. Juist door de tegenstander, de buitenstaander. Thierry dus. Het is dan uiteindelijk veel geloofwaardiger. Doordat de politieke elite zich pas later achter dit verhaal heeft geschaard. Dit is een perfect script voor een samenzwering.

  Ik ben de laatste die iemand wil beschuldigen van controlled opposition, het is gewoon een splijtzwam die zorgt voor veel achterdocht binnen de oppositie. Verdeel en heers. Tegen zeer geringe kosten rakel je dit wantrouwen op en voorkom je dat de echte oppositie van niet traditionele krachten zich ooit kan verenigen, dit is een kans die veiligheidsdiensten wel moeten pakken. Andere tactieken en scenario’s zijn mogelijk, maar kosten meer tijd en middelen.

  • Ratio, een controlled opposition hoef je niet met alle macht de mond te snoeren of zelfs te verbieden..De tegenwerking van FVD en haar politici vanuit de gevestigde orde is ongekend. Dat heeft zelfs de PVV nog nooit zo meegemaakt (ik neem even aan dat de continue bedreigingen van Wilders uit radicale moslim hoek komen en niet zijn gefabriceerd door dezelfde veiligheidsdienst die Wilders beschermt).

   • Peter. ***een controlled opposition hoef je niet met alle macht de mond te snoeren of zelfs te verbieden*** Ik zie controlled opposition als oppositie die heimelijk wordt aangestuurd door de machthebbers onderwijl de schijn wekkende dat ze juist tegen die machthebbers zijn.

    Als je de PVV en andere partijen dit verwijt maakt, dan worden ze volgens mijn interpretatie van controlled opposition dus aangestuurd vanuit het Haagse torentje of Algemene Zaken of vanuit Zoetermeer. Die optie zie ik als hoogst onwaarschijnlijk.

  • 3 jaar geleden was het al duidelijk, via alternatieve nieuwsbronnen, dat er iets raars aan de hand was in China. Al was nog niet bekend wat precies. Ik zag het ook vroeg aankomen, net als Baudet (en anderen) en het enige dat je er toen over zeggen kon was van “Hé moet je die rare situatie zien, dat gaat ook hier gebeuren. Hoe moet je daarmee omgaan?”

   Stel dat er een echt hyperbesmettelijke ziekte zou rondwaren dan zouden malloten als Hugo de Jonge en Rutte totaal niet in staat zijn om de situatie ook maar een beetje het hoofd te bieden. Eer zij en hun ambtenaren klaar zouden zijn met ouwehoeren en taart eten, was iedereen al immuun of dood.

   Ik hou het nog steeds op domheid en onkunde en, intussen, kwade wil. Want die vaccins deugen niet en dat willen ze niet toegeven. Dat Baudet bereid is om zijn mening bij te stellen siert hem. Of er een samenzwering is? Wie het weet mag het zeggen. De kartelpartijen die elkaar door dik en dun steunen, zou je een samenzwering kunnen noemen.

   Ik denk ook dat Wilders ‘controlled opposition’ is. Niet eens vanwege infiltranten e.d. maar hij is van de staat, en Rutte, afhankelijk voor zijn beveiliging. Maar dat kan deel zijn van de show…

 8. Ik ben overigens ruim een jaar geleden in een opwelling lid geworden van het Forum, mede gezien alle drek die over ze werd uitgestort, hoe sterker MSM tegen iets zijn, hoe beter het soms is.

 9. De ForumApp vormt de marktplaats voor zakelijke en informele FVD contacten.Van stukadoors en café’s tot marketingbureau’s en advocatenkantoren – álles komt samen in deze nieuwe app, die is te downloaden voor zowel iOS als Android.

  Leden van FVD kunnen hun bedrijf eenvoudig aanmelden via de ForumApp, te downloaden voor iOS en Android. Zo vergroten ze de klantenkring met meer dan 60.000 leden en kunnen ze zakendoen met gelijkgestemden. Er is een zoekfunctie om FVD-bedrijven en FVDers bij je in de buurt te vinden. Leg contact en help elkaar!

 10. Ik vind dit een moeilijke kwestie. Beetje zoals abortus. Krijg je gegarandeerd discussies over. Doe je als AK mee met het systeem of negeer je het zoveel mogelijk. Ik ben er nog niet uit.

   • Volksvertegenwoordigers worden nu overigens gekozen op persoonlijke titel om zonder last of ruggespraak naar eer en geweten hun mening te vormen over een wetsvoorstel en daarover te stemmen. Een collega partijlid laten stemmen zoals nu meestal gebeurt kan niet, want de stem is niet overdraagbaar. Alle wetgeving die via de staande praktijk tot stand is gekomen is feitelijk ongeldig .

    Politieke partijen worden niet eens erkend in de kieswet. Zonder partijpolitiek, fractiediscipline, coalitievorming en regeerakkoorden zou onze huidige democratie zeker beter functioneren. Er zijn dan steeds wisselende meerderheden en altijd het grootst mogelijke draagvlak voor wetsvoorstellen.

   • De belangrijkste manier om het woekerende statisme te beteugelen is door het systeem zo aan te passen dat een 80 procent meerderheid vereist is voor het doorvoeren van een wet. Dat zal de statisten hun hobby’s afleren.
    Voor het intrekken van wetten die zijn gemaakt toen de dictatuur van een vijftig procent plus één nog geldig was, geldt dan dat die kunnen ingetrokken worden middels vijftig procent plus één.
    De legitimatie is natuurlijk dat die vijftig procent plus één een dictatuur van een kleine meerderheid is.

    https://www.ad.nl/politiek/partijen-pleiten-voor-grotere-tweede-kamer~ac77f296/

    Statisten denken steeds in termen van uitbreiding, sinds statisme een woekerend onkruid is. Minder overheid is minder parlementariërs.

 11. Al die politici hebben trouw aan de koning gezworen Ook Baudet en zijn club..dat zit mij niet lekker!Ik ben voor de republiek en daar zou Forum zich voor moeten hard maken..Straks gaat de fascist Rutte excuses aanbieden aan de zwarte bevolking voor de slavernij tijd en daar gaan wij het volk financieel voor opdraaien terwijl de enige die er rijk van zijn geworden zijn die oranjes en die parasitaire grachtengordel elite.Maar oke het lijkt er op dat forum het meent wat het zegt..zolang het maar ook geen katvanger partij gaat worden zoals die van de geblondeerde zionist Wilders..

 12. Ik zie hier geen enkele discussie over BVNL. Van Haga laat een klassiek-liberaal geluid horen, en dat staat – economisch gezien – dicht bij het Libertarisme.

  FvD timmert mooi aan de weg mbt de parallelle samenleving. Wat mij stoort is het soms overdreven “nationale” karakter van die partij en ik ben zeer sceptisch tegen het buzzwoord “democratie” in het algemeen. En ook de directe democratie is bullshit – ik woon al 33 jaar in Zwitserland en weet een beetje waarover ik spreek -: de meerderheid die nog steeds de minderheid dicteert. Dat werkt alleen maar enigzins beter in een zeer fijn verdeelde bestuursstructuur Ik zie nog geen partij diestelt dat er voor de “democratische” sociaalstaat-wetten een opting-out moet komen.

  Wie kan me zeggen welke partij een nieuwe grondwet wil en daar ideeën voor heeft? Omtzigt wil ze alleen maar “verbeteren”. De paternalistische onzin die in de Nederlandse grondwet staat is niet verkoopbaar. Niemand is in Nederland echt zelfstandig, soeverein. Nederlanders zijn vee met oppassers. Sommige ambtenaren zien zich als “goede herders”. Geleuft gij dat?

  Ik hoop dat de LP de moed heeft de dingen duidelijk te zeggen en goed uit te leggen. Ik zie het – met alle sympathie – van het Forum ook niet echt komen. Zonder een goed filosofisch fundament – en het Libertarisme biedt dat – is de boodschap niet geloofwaardig. Teveel mensen zitten nog vast in het tirannieke gedachtegoed, dat er vanaf de kleuterschool wordt ingepompt. Het gaat nog heel lang duren voordat “het volk” ge de-doctrineerd is.

  Nuttig is wanneer zoveel mogelijk mensen meedoen met de de-doctrinatie van het staatsdenken.

  • Dat zie je goed.

   De LP lijkt mij vooral een hobbyclub. Waar ze af en toe gezellig bij elkaar komen om te borrelen en te filosoferen over de ideale wereld.

   Wat dat betreft timmert FvD aan de weg. Met congressen, borrels, uitstapjes, eigen scholen en straks alles in eigen beheer. Reken maar dat de staat daar tegen in zal gaan. Ze houden niet van concurrentie.

   Van Haga doet het beter in de peilingen, dus de LP zou daar van kunnen leren. Maar Van Haga trekt ook weinig kiezers. Nederlanders zijn collectivistische schapen. Dat was/is goed te zien met de coronamaatregelen. Ik vond het echt verbazingwekkend dat er vrijwel geen verzet was tegen die QR code app onzin.

   “Goede herders”. Sommige ambtenaren hebben in elk geval gevoel voor humor. Net als de ambtenaar die ik ooit sprak en hard op zoek was naar een andere baan. Die zei ondermeer “Nu kan het nog” en “alle cliche’s zijn waar”.

   • 17 nov. kan je weer mee borrelen en gezellig kletsen met de LP in Almere om te filosoferen over de ideale wereld.
    Aan borrel bijeenkomsten geen gebrek bij de LP.
    Er staan er nog veel meer aangekondigd bij een agenda van de LP.

   • “De LP lijkt mij vooral een hobbyclub. Waar ze af en toe gezellig bij elkaar komen om te borrelen en te filosoferen over de ideale wereld.”

    Het is jammer dat deze website nogal wordt gefrequenteerd door statisten en minimaal halve statisten, onzinverkopers die nog niet de moeite hebben genomen om dat waar zij kritiek op hebben uitgebreid te bestuderen. Die statisten vullen zo meer dan de halve commentaar sectie met hun ongerijmde statisten-logica. Maar dat is ook weer typisch voor statisme, overal waar het komt, waar het zich invreet, groeit het uit tot een woekerende tumor.

   • Een partij als de FvD zit hopeloos ingeklemd in het statisme, d.w.z. interventionisme van de overheid, in hopeloze ongerijmdheden.

    Als de FvD het opneemt voor de boeren, dan neemt ze het op voor een branche die zo en zo gedeeltelijk bestaat bij de gratie van interventionisme van de overheid, aangezien die boeren dik worden gesubsidieerd door de overheid. De verhalen over eerlijke familiebedrijven die door de overheid worden vernietigd kloppen niet, aangezien velen bestaan bij de gratie van die subsidie.
    Als je bestaat bij de gratie van protectionistisch wanbeleid van vorige politici, dan heb je je afhankelijkheid al verloren, en dan moet je niet gek opkijken als een nieuwe lichting interventionisten je bedrijf weg komt nemen. Dat dat dan gebeurt op basis van pseudo-wetenschap is ook niet gek, aangezien je al bestaat bij de gratie van economische pseudo-wetenschap. In een vrije markt zouden veel van die bedrijven al niet meer bestaan. En als ze nog wel zouden bestaan is dat omdat ze economisch onafhankelijk en rendabel zijn.
    Statisten subsidiëren, saboteren, en elimineren, ga je daarmee in zee omdat het voordeel biedt, dan moet je ook inzien dat men je vandaag of morgen van je bed komt lichten om je bedrijf weg te nemen. De afgod die de statisten-overheid is geeft en neemt nu eenmaal…

    Pepijn van Houwelingen is momenteel bezig om de overheid aan te zetten om de oorzaak van oversterfte te onderzoeken. Op zich een goede zaak, goed bedoeld. Maar uiteindelijk houdt dat in dat de statisten, die de zaak in eerste instantie veroorzaakt hebben nog meer rapporten gaan maken, calculaties gaan doen, commissies op gaan zetten, eindeloos gaan debatteren en kibbelen. Nog meer de neus in de samenleving, nog maar statisme. Statisme woekert en woekert maar voort, een labyrint waar men nooit meer uitkomt.

    Van Houwelingen heeft ook gewerkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, wat een hobby instituut voor statisme is. Een overheid die zich onledig houdt met sociale planning en cultuur… d.w.z een bemoei-tengel overheid. Dan heeft men het over het cultureel marxisme, waar men de schuld aan geeft, maar wat is dan een ‘Sociaal en Cultureel Planbureau’?

    Zo kan ik nog wel even voortgaan met voorbeelden waar statisme, naar meer statisme leidt.

    Statisme is zo’n hopeloze kluwen, zo’n overal ingevreten tumor, dat, als men geen ware liberale grondbeginselen heeft als partij, men er met zekerheid hopeloos in verstrikt raakt.

   • Nog meer ongerijmdheden van FvD:

    Democratie leidt tot over-politisering van de samenleving. De community die men nu aan het bouwen is, via de nieuwe app, leidt tot meer politisering, aangezien men een community aan het bouwen is langs politieke lijnen. Straks komt er nog een dating app, dus liefdesrelaties langs politieke lijnen.
    Een samenleving die langs politieke lijnen wordt gevormd, op die manier, is een samenleving met een gebrek aan diversiteit, gebrek aan heterogeniteit, dus, meer homogeniteit, en homogeniteit is instabiel, gedoemd to degeneratie wegens geestelijke inteelt.

    In feite wordt daarmee de vrees van de Tocqueville, dat in een democratie alle individuen hun persoonlijke vrijheid verliezen, en gebonden worden in een collectief langs politieke lijnen, nog meer waarheid.

  • @Edwin,

   Van Haga moet het hebben van zijn integere en open persoonlijkheid. Net als Omtzigt spreekt hij als persoon veel mensen aan.

   Hij is echter net als Nanninga uit FVD gestapt, omdat hij denkt met de traditionele politiek resultaten te bereiken. Hij kent de VVD goed en weet dat een kleinere overheid, minder belastingdruk en minder regelzucht veel VVDers aanspreekt. Deze mensen zijn niet tevreden met de huidige linkse koers van de VVD. Van Haga ziet daar mogelijkheden en heeft nu beduidend meer succes dan toen hij nog onder de VVD-fractiediscipline gebukt ging. Op de sociale media heeft hij een forse aanhang.

   Baudet gelooft niet meer in de poppenkast van de traditionele politiek. Daar ging het interne meningsverschil over. Hij is nog steeds een voorstander van directe democratie, omdat dit de corrupte tussenlaag wegneemt. Dit zou de huidige situatie, nl dictatuur van een kleine elite, veranderen in een dictatuur van een grote meerderheid. Alleen voorstellen waar veel belangstelling voor is, kunnen dan nog in wetgeving worden omgezet. En veel onnodige wetgeving kan worden afgeschaft. Het democratische draagvlak zou sterk verbeteren.

   Er is echter geen enkele reden waarom het daarbij zou blijven. Mensen kunnen dan immers ook de totale bestuursstructuur ter discussie stellen. Die opt-out mogelijkheid komt er dan vanzelf, want er is niets groter dan de drang naar vrijheid. Je moet je gevangenis echter steen voor steen afbreken. FVD maakt het begin.

  • ik heb even de standpunten van BVNL bekeken , die staan alfabetisch en bij de M, Maatschappelijke dienstplicht wist ik genoeg. de slavernij partij. geen haar op mijn hoofd die daar lid van zou willen zijn.

   ook de phrase ‘ we willen niet dat de belastingdruk hoger wordt dan 49.5%. pffff , ja want 50% is slavernij, 49.5% niet. wat een socialisten. zie ook de basisbeurs.

   qua drugs zijn ze meer van hetzelfde wat ook absolute faal is . en dat verschil tussen soft en hard drugs, wat een farce.

   deze zin : ” De overheid heeft de morele plicht om energie betaalbaar te houden”. zeer veelzeggend. maakbare samenleving etc. De overheid heeft de plicht zich NIET TE BEMOEIEN met de energiemarkt (wat ze nu wel doen waardoor het zo duur is) . “The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.” – Sowell.

   • Dat ga ik ook maar een keer bestuderen. Haga had zichzelf eens als klassiek liberaal omschreven. Maar aan wat je hier noemt is niets (klassiek) liberaal.

    Overigens is het wel weer fascinerend om te zien wie er echt de baas is bij kabinet Rutte nummer zoveel (wie het antwoord raadt wint een vliegreis op eigen klimaatneutrale bezemsteel).

   • @ Kobus. Ik zou het niet doen. Zeer slecht voor de bloeddruk. Maar als u het toch doet ben ik benieuwd naar uw analyse.

   • @Hijseenberg,

    Exact! Het is een totaal onbegrip van de werking van de vrije markt, ofwel hoe mensen zich in volledige vrijheid gedragen.

    Aanbieders kunnen in een vrije markt kiezen tussen een hoge verkoopprijs en een grote winstmarge, of een lage prijs met een kleine marge. In het tweede geval is de markt veel groter en de totale winst ook.

    Zo wist Henry Ford door efficiëntere productie de prijs van zijn T-Ford te halveren. Vanwege de Gauss-inkomensverdeling in de markt verviervoudigde toen de omzet, terwijl bij gelijkblijvende winstmarge de totale winst verdubbelde.

    Niet-economen begrijpen hier niets van. Als je de prijs halveert, verdubbelt je winst? Ja, zo is Ford groot geworden (en Zeeman en vele andere low budget aanbieders ook).

    Aangezien iedere ondernemer streeft naar winstmaximalisatie is er in een vrije markt van nature een neiging tot prijsverlaging. Sterke concurrentie draagt hier nog aan bij.

   • In een door de overheid beschermde (corporatistische) markt echter is er geen noodzaak om prijzen te verlagen. Men kan immers veel te hoge prijzen vragen en veel winst maken op producten die mensen nodig hebben en waar geen goedkopere aanbieders voor zijn.

    De huidige energiemarkt is zo’n corporatistische markt. Als die markt werd vrijgegeven, zou de eerste aanbieder met een lagere prijs de volledige markt naar zich toe trekken en veel meer winst maken dan als onderdeel van het te dure kartel. Iedereen wint dan, want ook de consument betaalt dan minder voor zijn energie.

   • @ Peter de Jong: dont hold your breath. Een paar VVD nitwits (pleonasme) willen (nog) grotere rol overheid op energiemarkt. Lekker liberaal hoor stelletje Stalinisten.

    https://www.ad.nl/politiek/vvd-en-cda-willen-grotere-rol-overheid-op-energiemarkt-lage-gasprijs-heeft-ons-in-slaap-gesust~ad2ddf6e/

    1 argument dat prima facie hout snijdt is dat zonder overheid geen kerncentrales neer worden gezet (noch windmolens overigens). Dat is zo omdat de overheid het extreem moeilijk maakt om vergunning te krijgen en met allerlei overdreven veiligheidseisen (die ook nog eens gedurende het proces gewijzigd kunnen worden) de bouw erg duur maakt. Nu valt er wat voor te zeggen om geen risico’s te nemen met kernenergie maar voor zover ik weet is Gen 4 kernenergie inherent veilig. Proces stopt vanzelf bij calamiteiten. Of in een vrije markt kernenergie viable zou zijn vanwege de potentiele schadeclaims/niet verzekerbaarheid is een leuk topic trouwens.

    hopelijk komt de eeuwige belofte van kernfusie er eindelijk aan. lost een hoop problemen op. die overigens meteen door de overheid vervangen zullen worden door andere problemen. zonder problemen geen bestaansrecht.

    https://www.zerohedge.com/energy/net-energy-gain-us-scientists-makes-breakthrough-nuclear-fusion

   • Kernfusie schiet nu op. In Frankrijk wordt de demonstratie reactor ITER gebouwd. Die werkt met een groot torusvat en sterke elektromagneten voor het opsluiten van het hete plasma.

    De VS is nu echter de eerste met een werkende demonstratie reactor. Dit is een zgn ICF systeem (inercial confinement fusion). Hier worden kleine brandstof bolletjes (pellets) samengedrukt mbv sterke laserstralen, waarna de fusiereactie begint. De reactor levert 50% meer energie dan hij nodig heeft om de fusiereactie te starten.

    Nuclear fusion breakthrough: More power than used to create reaction
    https://www.cnbc.com/2022/12/13/nuclear-fusion-passes-major-milestone-net-energy.html

   • In de tussentijd zijn moderne kleine, goedkope, snel te bouwen en inherent veilige kernsplijtings reactoren de beste oplossing voor onze energie opwekking. Inherent veilig betekent, dat ze bij het uitvallen van de koeling niet oververhit kunnen raken (meltdown) maar gewoon uitgaan.

    Ultra Safe Nuclear’s Micro Modular Reactor
    https://youtu.be/0w01Uog4JdM

   • Kobus,

    “Haga had zichzelf eens als klassiek liberaal omschreven.”

    Er bestaan twee soorten partijen in de NL politiek, althans, degenen die zetels hebben. Om het maar oneerbiedig te formuleren: als het kapitalisme en de vrije markt, de koe is die de melk der overvloed en materiële vooruitgang produceert, dan zijn er degenen zoals de VVD en anderen die die koe prijzen, en ondertussen inkapselen, zwaar belasten en de melkproductie saboteren, de andere soort zijn degenen die op die koe schelden, hem trappen en nog meer proberen te saboteren (dat zijn de ‘socialen’).
    Je kunt beter degenen hebben die op die koe schelden en hem vervloeken, van alles de schuld geven, dan nep liberalen die hem prijzen maar ondertussen gebruiken voor hun eigen programma’s. Bij de eerste weet je wat je hebt, en hoe dom ze zijn, bij de tweede heb je te maken met handige en sluwe lui, vlees nog vis, die hun grootmoeder nog zouden verkopen.

    Alle partijen die zetels hebben in de tweede kamer bestaan simpelweg uit serieuze statisten en sociaal democraten. Een klassiek liberaal kan onmogelijk meedoen met hun programma’s.

   • Kort gezegd: voor een ware klassiek liberaal, of iets dat er bij in de buurt komt, is de grote overheid van deze tijd, met al haar interventies en bemoeienissen, onverdraaglijk. Men zou zich constant irriteren als men in de tweede kamer zou zitten en de debatten aan moet horen, en ook de taal en slogans. Men zou constant die kleinzielige tut-bemoei-tengels die zich steeds gedragen alsof de samenleving hun nodig heeft, allemaal naar huis willen sturen.

    Laatst zag ik dat Baudet zich ook aan statisten-logica bezondigde. Hij riep dat de overheid CO2 productie wil reduceren, maar tegelijkertijd migranten binnenhaalt. Op zich heeft hij er gelijk in dat dat tegenstrijdig lijkt. Maar die logica bestaat wel alleen binnen de logica van het statisten model, waarin men denkt de samenleving te kunnen managen, waarbij men een beetje aan deze knop draait, en dan weer aan die knop, om de hele zaak zogenaamd te kalibreren.
    Het statisten denken, het heilig geloof in interventionisme zit ongewild diep ingebakken in de geesten.
    Mijn inschatting: het grootste deel van de FvD en haar aanhang is nationaal statist, ze hebben het geloof met de paplepel ingegoten gekregen. Een enkele leider die fan is van Hayek, en vrijheidslievend, zal dat niet veranderen.

  • BVNL

   “The party also states that it supports technological advancement,”

   Als een overheid technologie subsidieert of ondersteund (wat dat ook moge betekenen), dan is dat al fout. Dat is allemaal aan de samenleving, de samenleving is divers en gedifferentieerd, en heeft daar een gedifferentieerde kijk op, de politiek kan alleen maar diversiteit om zeep helpen.
   Dit hoort bij het fundamentele principe dat een samenleving in alle vrijheid en diversiteit zich moet kunnen ontwikkelen.

   130 km per uur, is zo populistisch, je zou niet langs die snelwegen willen wonen, teringherrie.

   ‘Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%.’

   Hallo, 49.5 procent.. begin maar met 15 procent max.

   “BVNL wil dat de overheid de economie ondersteunt door minder regels en lagere lasten ”

   Dit is een statisten-formulering. Een overheid ‘ondersteunt’ de economie niet, de overheid bestaat bij de gratie van de economie. De formulering is al in de geest van ‘wij van de overheid maken het mogelijk’. Een liberale formulering is: de economie met rust laten, de bemoei-tengels eraf houden.

   “Daarnaast ziet BVNL het afschaffen van de erf- en schenkbelasting als een tegemoetkoming voor mensen met hogere inkomens, die waarschijnlijk te maken krijgen met hogere belasting in box 1.”

   Etc.

   Tegemoetkoming.. alweer dat jargon van afhankelijkheid en sigaren die worden uitgedeeld.

   Je kunt de statisten herkennen aan hun jargon.. ‘ondersteuning’, ’tegemoetkoming’, etc.

   Dank u wel moet je dan zeggen, nog steeds een omgekeerde wereld. Voorlopig een partij van statisten die wat hervormen.

 13. @Hijseenberg. Ik heb er even doorheen gesnuffeld. Klopt inderdaad. Geen vlaktaks. Een hoger minimumloon (waarom geen hoge belastingvrije voet?). Openbaar vervoer moet worden gestimuleerd en meer “andere smaak overheid” punten. De rest lees ik nog wel een keertje.

  Interessante mensen. Eentje lijkt verdacht veel op Wiegel. Zou de blonde mevrouw (Melissa 2 volgens de foto) ook bij de partij horen of komt die van het modellenbureau? Of zij bij de “Voordelen lidmaatschap” hoort is dan weer niet duidelijk…

 14. Geen enkele partij lijkt mij goed.
  Wie veel voor Nederland heeft gedaan is de PvdA, vind ik. Maar die lijkt sinds Kok verraden. Een partij is trouwens altijd fout, vind ik. Op mensen moet je stemmen, niet op verzamelingen mensen. Partijen deugen politiek gezien niet en partijen lijden vaak tot narigheid, vind ik. Dus mensen wil ik zien, geen blokken.

  De LPF leek redelijk.

  • Klopt!

   Politieke partijen worden niet eens erkend in de kieswet. Zonder partijpolitiek, fractiediscipline, coalitievorming en regeerakkoorden zou onze huidige democratie zeker beter functioneren. Er zijn dan steeds wisselende meerderheden en altijd het grootst mogelijke draagvlak voor wetsvoorstellen.

   • Kiezen is een keuze maken uit het beste waarvan je weet dat ze allemaal niet deugen maar dan toch een keuze uit moet maken om te stemmen.
    Dus je stemt dan altijd op iets waarmee je minst ontevreden mee bent maar nooit volledig jouw keuze kan zijn.

 15. LOL. Vertel ons dat je geen idee hebt waar je het over hebt, zonder ons te vertellen dat je geen idee hebt waar je het over hebt…

  “Waarom niet lid worden van LP? FVD standpunten zijn minstens zo libertarisch als die van de LP. FVD heeft wel veel meer leden, politici en kiezers.”

  Je weet niet wat libertarisme inhoud zo te lezen.

  • Vind je de LP niet libertarisch dan?

   En wat is je bezwaar tegen de directe democratie van FVD als overgang naar een vrije zuilenmaatschappij?

  • Argumenten graag. Kwalificaties als ‘ je lult maar wat’ zijn, ook al zijn ze wellicht correct, weinig behulpzaam.

  • Wat is er libertarisch aan de FvD? De ‘overheid fors inkrimpen’ en ‘lagere belastingen door overheid te verkleinen en overheidsuitgaven te verlagen’, maar wat houdt dat concreet in, dat fors, en dat verkleinen en verlagen?
   Waar zijn de libertarische grondbeginselen?
   De FvD heeft zetels en een aardig aantal leden, juist omdat het statisten zijn, statisten die wat willen hervormen en inkrimpen.
   Ook al heeft men de beste wil van de wereld, het probleem is dat statisme net zoals onkruid is, het gaat groeien en woekeren voordat men er erg in heeft, als men even niet oplet. Zonder sterke grondbeginselen is die woekering niet beheersbaar. Anderhalve eeuw van groeiend statisme laat zich niet zomaar sterk beteugelen.
   Statisme is een onkruid dat zoveel mogelijk met wortel en tak moet worden uitgeroeid, daarvoor heeft men sterke grondbeginselen nodig, en dan zou de club moeten bestaan uit een aanzienlijk aantal klassiek liberalen en libertairen, die de filosofie ook uitdragen.

  • Die insteek is toch met zichzelf in tegenspraak? Hoe kan je tegen complotdenkers zijn als de kern van je betoog de veronderstelde verdeel en heers politiek van de zionisten is?

   Waarom vinden mensen dit soort vage ad hominems altijd interessanter dan bekende feiten? Baudet zet twee heel duidelijke lijnen uit naar de toekomst, nl een directe democratie, die de corrupte tussenlaag wegneemt, en een parallelle samenleving, die de huidige machtsstructuur laat doodbloeden, beide als onderdeel van een toekomstige zuilenmaatschappij.

   Voor mensen die meer persoonlijke vrijheid willen, is dit op dit moment veruit de beste optie voor de toekomst.

  • Inderdaad, mooi betoog. En ik blijf het beste partijlid dat FvD nooit gehad heeft.

  • prima speech inderdaad. ik mis alleen in de analyse de link tussen ‘ gesocialiseerde’ gezondheidszorg en daarmee ‘ het recht’ dat de overheid zich meent te kunnen aanmeten om zich met de gezondheid van individuen te mogen bemoeien. Als iemand rookt is dat iets tussen die persoon en zijn/haar verzekeringsmaatschappij. Als iedereen verplicht verzekerd is en individuele kosten van verkeerde lifestyle choices kunnen worden afgewenteld op anderen dan leidt dit tot dit soort excessieve overheidsbemoeienis.

   • Baudet noemt wel het wetenschappelijk marxisme dat een planeconomie propageerde. Onze huidige gezondheidszorg is zo’n planeconomie, omdat een stel ambtenaren van de Nationale Zorg Autoriteit (NZA) de prijzen van alle medische verrichtingen (Diagnose Behandel Combinaties, DBCs) uit hun duim zuigen en deze aan de sector opleggen. Dat leidt net als in de voormalige Sovjet-Unie tot gigantische bureaucratie, onoplosbare wachtlijsten, schrijnende tekorten, beperkte keuze, matige kwaliteit, slechte service, torenhoge kosten en hele volksstammen die zich er onrechtmatig aan verrijken. Deze wantoestand wordt graag aan de marktwerking toegeschreven, maar het systeem kent evenveel marktwerking als een ouderwets postkantoor. Dat kon zich veroorloven tijdens lunchtijd te sluiten, terwijl veel klanten juist dan even tijd hadden om van de dienst gebruik te maken.
    ___________

    “Underlying most arguments against a free market is a lack of belief in freedom itself ”
    ~ Milton Friedman

   • Die theorieën van wetenschappelijk marxisme en cultureel marxisme zijn vergezochte theorieën, die theorieën moeten de schuld afschuiven op een bepaalde groep.
    Men voelt zich daardoor aangetrokken door een zekere neiging tot sensationalisme, en het onwetende kiezerspubliek dat ook graag de schuld geeft aan een ander kan erdoor aangetrokken worden. Een grote hoeveelheid onwetendheid over de ontwikkeling van de steeds uitdijende overheid, een ontwikkeling van toenemend statisme over een periode van anderhalve eeuw helpt daaraan mee.

    Een ieder die bekend is met de werken van de klassiek liberaal Herbert Spencer, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek en etc. zal weten dat er een geschiedenis van anderhalve eeuw groeiend statisme en interventionisme ten grondslag ligt aan de huidige groeiende dictatuur en tirannie. Dat groeiende statisme werd en wordt steeds ondersteund door een groot deel van de electoraten. De ontwikkeling van het uitdijen van de overheden in de meeste westerse landen is bepaald geen uitdrukking van grote vrijheidslievendheid van de bevolkingen.

    Langdurig groeiend statisme is net zo erg als een planeconomie, dat langdurig groeiende en woekerende statisme/interventionisme kan als oorzaak bewezen worden.

    Maar dat kan de FvD niet aan het kiezerspubliek verkopen, die zouden dan aan zelf-reflectie moeten doen, met betrekking tot hun eigen neiging naar statisme.
    Zo staat er een video van de FvD op Youtube waar het onderwerp bestaat uit kritiek op de groeiende regulering en bemoeienis van de overheid. In de commentaren zag je dan de ene roepen waarom de NS niet wordt genationaliseerd, voor gratis reizen… en de andere wilde dat energie maatschappijen genationaliseerd worden… de rest leek me ook niet bijzonder libertair..

    Volgens mji bestaat een goed deel van het kiezerspubliek van de FvD uit statisten, die willen alleen een nationale dictatuur, en geen globalistische…

    Overigens geloof ik dat Baudet wel erg vrijheidslievend is, ik heb hem ook horen zeggen dat Friedrich Hayek een van zijn andere grote helden is, dus dat klinkt goed. Maar goed, het is maar één man, als de rest statist is, dan zal dat ‘fors inkrimpen van de overheid’ niet meer betekenen dan het flink snoeien van een struik, die daarna weer twee keer zo hard zal aangroeien.

    Quote uit Proper Sphere of Government van Herbert Spencer

    “The doctrine that it is the duty of the state to protect the public health, contains the germ of another gigantic monopoly.”

   • @Jean,

    Je hebt gelijk, dat zeer veel burgers naar de overheid kijken voor het oplossen van de problemen die ze dagelijks ervaren. Dat is niet zo vreemd als je die anderhalve eeuw propaganda voor de overheid ziet en de indoctrinatie die al jong begint op scholen. Burgers kunnen zich nauwelijks alternatieven voorstellen.

    Je doet echter de aanhang van FVD tekort als je denkt dat ook zij in meerderheid naar overheidsoplossingen kijken. Als je deelneemt aan de vele levendige discussiegroepen die FVD zowel online als off line kent, zal je merken dat deze mensen zeer onafhankelijk zijn, vaak hebben zij een eigen bedrijf. Het zijn uiteraard nationalisten, want FVD is een conservatief-nationalistische partij, maar zij staan in grote meerderheid achter het liberale gedachtegoed. Het enthousiasme waarmee FVD werkt aan de parallelle samenleving waar mensen hun eigen zaken regelen, wijst daar ook op.

 16. The Great Reset is in volle gang en het laten ontsporen van de energiemarkt is één van de vele WEF-strategieen om nationale economieën en alle burgers die daarvan afhankelijk zijn kapot te maken. You will own nothing and you will (not) be happy.

  Mensen als Omtzigt zetten zich met veel verantwoordelijkheidsgevoel in om het schijnbaar klungelige beleid van de WEF marionetten met veel tips en doorrekeningen nog bij te buigen en er iets zinnigs van te maken.

  FVD ligt dan bulderend van de lach op de grond of woont zo’n debat niet eens bij.
  ____________

  Debat prijsplafond energie inbreng Pieter Omtzigt
  https://youtu.be/S0Q4ENTlHNs

  • “Mensen als Omtzigt zetten zich met veel verantwoordelijkheidsgevoel in ”

   ‘Koopkrachtmaatregelen’, dat is de taal van interventionisme.
   Dat houdt het volgende in: wij, als overheid, souperen bijna de helft van het product van de nationale bedrijvigheid, af en toe moeten we dan een sigaar uit eigen doos aan de samenleving teruggeven, want, die wordt door onze zinloze hobby’s en economische sabotage steeds armer en hulpbehoevender..
   Omtzigt maakt zich er alleen druk om dat het geven van die sigaar uit eigen doos nu bij het verkeerde ministerie van bemoei en sabotage-tengels ligt.

  • Oja, dan komt Omtzigt nog met een hele lijst van sigaar uit eigen doos praktijken, een lijst van bureaucratische instanties die zich normaal gezien met de herverdeling-dicatuur bezighouden.. en dat deze herverdeling oplossing niet spoort..

 17. Nee joh, jullie moeten geen reclame maken voor FVD !

  Maak reclame voor de LP !

  Vrijspreker is een uniek LP bolwerk.

  FVD kan zichzelf wel bedruipen.

  Daarnaast, libertarisme is echt wel anders, dan datgene waar FVD mee bezig is.

  Libertarisme is bijvoorbeeld niet cultureel conservatief, FVD is dat wel.

  FVD is nationalistisch. Libertarisme is meer internationalistisch ingesteld. Nationalisme, is namelijk een speeltje van staten en machthebbers. Libertarisme wilt vrije markten, geen natiestaten

  Ik zou honderd keer eerder op de LP stemmen, dan op het FVD.

  Ik zou veel eerder op Valentine stemmen, dan op zo’n gare Baudet

  • Klassiek liberalisme en libertarisme houdt zich niet met cultuur bezig, in de zin dat dat geen zaak van de politiek is. Dus mag iedereen zijn standpunten zelf bepalen.
   Klassiek liberalisme, maar ook libertarisme is niet perse tegen de natiestaat, sommigen zijn tegen de natiestaat. Als het de taak van een overheid is om de rechten van het individu te beschermen, de libertairen die zo denken, dan houdt dat in dat er jurisdictie is over een grondgebied.
   Expliciet nationalisme, dat ook gepaard gaat met protectionisme, daar is men gezamenlijk op tegen. Cultuur-nationalisme, sinds cultuur geen zaak is van de politiek, is het een zaak van vrije keuze, maar men zal dat niet aanhangen, aangezien dat een isolerend effect heeft, terwijl klassiek liberalen en libertairen op collaboratie en uitwisseling inzetten.

  • het gaat hier niet om stemmen, daar heb je er in principe maar 1 van

   je kunt wel lid worden van meerdere politieke partijen. Zo kun je , zoals het artikel betoogt, door lid te worden zorgen dat de subsidies zo min mogelijk gaan naar het partijkartel en naar de luis in de pels van de zittende heersers, de FvD.

   en kun je tegelijkertijd LP steunen voor het meer zuivere libertarische geluid (al valt daar ook wel wat op af te dingen)

   • ‘al valt daar ook wel wat op af te dingen’

    Men moet ergens genoegen mee nemen, men gaat al redelijk ver bij de LP, zover ik het programma heb bestudeerd.

  • “Libertarisme wil vrije markten”

   Naast de markt bestaat er ook zoiets als cultuur, een hele wereld van cultuur, alhoewel de twee ook verstrengeld zijn, gaat het klassiek liberalisme en libertarisme niet over cultuur, alleen over de politiek, en de grenzen van de politiek. Men wil vrijheid van cultuur dus, men houdt zich ook weinig bezig met cultuur, en libertarisme is erg economisch markt-technicisme geworden, terwijl de klassiek liberalen uit de negentiende eeuw ook veel ook hadden voor de cultuur-vernietiging die door de statisten politiek wordt veroorzaakt.

   Het feit dat FvD, volgens mij grotendeel door Baudet, zich ook met cultuur bezighoud is vooralsnog omdat de hele samenleving zwaar gepolitiseerd is, zodat er dus haast geen andere mogelijkheid is. Op de universiteiten en andere plekken waar cultuur-filosofie uitgedragen kan worden is alles gepolitiseerd, en in handen van een kliek. Dus moet men het wel via de politiek spelen, vooralsnog hoop ik.. Contradicties en omwegen zijn onvermijdelijk in de huidige toestand van een obsessief gepolitiseerde samenleving. De uiteindelijke instelling zou moeten zijn dat men cultuur wil vrijmaken van de politiek.
   Dat zou kunnen worden vergeleken met de situatie dat als je iemand uit de gevangenis wilt bevrijden, dan moet je wel eerst die gevangenis in, om de tralies te verwijderen.

   • Ik persoonlijk, heb gewoon niets met cultuur/identiteit politiek

    Links is dan heel erg van LHBTQ. Rechts is heel erg van ‘het gezin’

    Maar ik vind dat het gewoon een persoonlijke zaak is. Waar de politiek geen uitspraken over zou hoeven doen.

    Ik begreep libertarisme als : anti state, anti war, pro market

    Het heeft ideeën over vrije markten en hoe die vrijer zouden kunnen zijn en dus in het voordeel van mensen.

    Partijen als FVD en Bij1, zijn erg bezig met deze culturele zaken. De eindeloze discussies over zwarte piet, etc. Mij spreekt dat alles niet zo aan. Ik vind het tijdverspilling.

    Zowel de SP als de LP zijn op hun manier meer bezig met de economische zaken. Dat is allemaal relevanter, dan het identiteit geneuzel.

    Ik weet niet of ik uberhaupt ga stemmen. Misschien stem ik wel op de piraten partij, ofzo

    Ik zou in ieder geval niet graag lid willen zijn, van een partij. Dat voelt namelijk verstikkend. Alsof je ergens mee getrouwd bent

   • “Maar ik vind dat het gewoon een persoonlijke zaak is. Waar de politiek geen uitspraken over zou hoeven doen.”

    Klopt, het is geen zaak van de politiek, het is wel persoonlijk-collectief, alleen maak je geen cultuur, dat is per definitie gedeeld.

    “Partijen als FVD en Bij1, zijn erg bezig met deze culturele zaken. De eindeloze discussies over zwarte piet”

    Dat is omdat het politiek is gemaakt door de tegenstanders, dan wordt het een politieke claim van voor en tegenstanders. Zo blijft men de cultuur politiek claimen. Dictatoriaal.

    Waar het om gaat is dat klassiek liberalen ook oog hadden voor cultuur, zoals bijvoorbeeld de filosoof Herbert Spencer, die bijkans de vader van de sociologie is. Dat erkennen dat een mens ook een wezen is die cultuur bouwt, en dat een overheid niet alleen de vrije markt in weg zit, maar ook cultuur. Het is een erkenning van het feit dat er ook zoiets is als cultuur, naast de economie, en een negatie van het recht van de overheid om zich daarmee te bemoeien.
    Libertairen van het twintigste-eeuwse slag zijn vaak alleen vrije markt-technici, dat is nogal een beperkte blik op het leven.

    SP? die willen vooral herverdelen en egaliseren, die komen aankloppen bij de kapitalisten, om onder dwang geld af te nemen.

   • Ik vond het libertarisme verhaal altijd wel vrij helder. Even los van of je het er mee eens/oneens bent/was. Het was een economisch verhaal. Het ging niet over je genderidentiteit.

    Je snapt niet wat ik bedoel. De SP houd zich ook bezig met wat in hun ogen een beter financieel systeem zou zijn. De LP doet dit ook. Ze komen alleen met andere conclusies. De SP zegt: de staat moet dingen in handen nemen. De LP zegt: we moeten meer echte markten. Maar, beide hebben ze het niet over je geaardheid, of zwarte piet, of architectuur, of andere nonsense. Het enige wat de SP en de LP gemeen hebben, is hun economische/materiële focus

    Ik kijk naar de materiële/economische politiek, van een beweging. Cultuur en/of subcultuur vind ik niet interessant.

   • Nergens propageert FVD dat de overheid een visie over identiteit, cultuur en architectuur aan de samenleving moet opleggen. FVD is juist sterk tegen de huidige identiteitspolitiek.

    Wel heeft Baudet duidelijk persoonlijke voorkeuren. Hij haat moderne architectuur omdat deze niet een eeuwenoude traditie volgt die mensen in verbondenheid met hun roots laat leven. Hierboven geeft hij het voorbeeld van Le Corbusier die het oude Parijs wilde slopen om er een park met flatgebouwen neer te zetten, een soort Bijlmer in het kwadraat.

    Het 2-sporen beleid dat FVD voorstaat (directe democratie en een parallelle samenleving) is de kern van wat FVD is. Baudet of FVD bepalen niet waar het heen gaat met NL, dat bepalen de mensen die er wonen zelf.
    _____________

    “Just living is not enough. One must have sunshine, freedom and a little flower.”

    – Hans Christian Andersen

   • FVD voert zelf identiteitspolitiek

    Maar dan op rechts

    Waar links de ‘zwarte lesbienne’ verheerlijkt

    Verheerlijkt FVD rechts ‘de witte hetero man’

    Waar links het heeft over ‘vrije liefde’

    Heeft FVD het over ‘het gezin’

    Beide zijn op hun manier belerend en invasief

    Ik heb niets met rechtse men’s rights drammers en boreale uilen. Ik vind de focus op ‘de natie’ van FVD ook vrij ouderwets. Alsof we in de riddertijd leven, ofzo

   • Onzin. FVD zet dit beeld enkel tegenover de woke indoctrinatie. Het FVD 2-sporenbeleid legt helemaal niets op. Het maakt het juist mogelijk dat mensen hun eigen keuze maken. FVD is daarin uniek in het politieke landschap.

   • Een directe democratie biedt een groter draagvlak voor collectieve beslissingen dan een vertegenwoordigende democratie met haar partijpolitiek.

    Het is een glijdende schaal in individuele vrijheid van een tirannieke alleenheerser via een democratisch bestuur naar een volledig vrije samenleving waarin mensen zich naar keuze kunnen associëren.

    Het spoor van de parallelle samenleving waar FVD ook aan werkt, slaat dit politieke proces over en begint gelijk met maximale individuele vrijheid, omdat het zich zoveel mogelijk aan de onderdrukkende overheid wil onttrekken.

    Beide sporen ondersteunen elkaar. Hoe meer directe democratie, des te minder de parallelle samenleving zal worden tegengewerkt. En hoe groter de parallelle samenleving, des te minder geld naar de onderdrukkende overheid zal gaan.

    Het is de meest zinnige aanpak van een politieke partij sinds jaren.

    https://youtu.be/gaDknbtneVo

 18. De LP is een spreekbuis van het Libertarisme. We zouden de LP misschien beter als een levensbeschouwelijke vereniging kunnen opvatten. Het etiket “politieke partij” past niet zo goed op het Libertarisme, want politieke machtsambitie corrumpeert. Je gaat in schema’s van “haalbaarheid van standpunten” denken.
  Politiek is verwant met streven naar macht en machtsuitoefening. Je begeeft je op het paadje van de “bestuurders”, een soort mensen waarvan ik in het libertarisme geleerd heb dat je ze beter gewoon kunt negeren. Je wordt in de politiek uitgenodigd om met andersdenkenden samen te werken. Waarom zou je dat willen? Om “iets” van je doelstellingen te bereiken? Met andersdenkenden? Het Libertarisme wil alleen bereiken dat mensen elkaar met rust laten. Alles andere is vrijwillige samenwerking, ondernemen dus. En dat doe je typischerwijze niet met mensen waarmee je het niet eens bent. Die laat je links liggen, die hebben helemaal geen plaats in je denkwereld. Wat die met elkaar doen interessert me niet. Waarom ook? Geef daarvoor eens een goeie reden?
  Geen mens mag een ander mens overheersen. Er bestaat geen ethiek die dat rechtvaardigt. Geen mens mag zich boven een ander mens stellen. Er bestaan geen “hogergestelden”; er zijn alleen mensen die zichzelf boven anderen willen stellen, en nee, dank je, ik wil daarvan niet het slachtoffer zijn.
  Hoe krijgt de LP dat in de wereldbeelden van onze foutgeprogrammeerde medemensen? Hoe is het mogelijk dat 12 jaar schooldwang heerst, die kinderen het onafhankelijke denken afleert zodat ze zich hun hele leven als scholieren gedragen?
  Kijk je een praatprogramma in NLD dan zie je een wedstrijdje vliegen afvangen. Wie is de slimste? Alsof de juf je constant punten gaat geven. De social credit score zal het goed doen met zulk een samenleving van “geschoolden”.
  Mensen, die geprogrammeerd zijn om te denken dat ze moeten gehoorzamen aan de wil van anderen? En waarvan de vrijheidsdrang met verboden, met boetes en vervolging in toom gehouden worden?
  “De-schooling Society”, dat was de titel van een baanbrekend boek van Ivan Illich. “Ont-scholing”. De samenleving ont-scholen. Hoe doen we dat? De LP zou een verdomd krachtige boodschap kunnen afzetten, als we die boodschap maar duidelijk geformuleerd krijgen en er genoeg mensen ont-schoold zijn.

  Onomfloerst door al die voddige achterblijfsels van de “wereldorde” waarin we zijn opgegroeid en de doctrines waarmee we nu zitten opgezadeld. Alsof “democratie” iets goeds zou zijn. Alsof de “rechtsstaat” iets nastrevenswaardigs zou zijn. Alsof iemand die getruukte juridische kaste in stand zouden moeten houden. Het zijn mensen die duizenden “wetten” toepassen. “Regelgeving” heet dat. Gegeven door de koning, door de regering, door het parlement, door de democratie. “Het volk dat zichzef een wet geeft” -> ONZIN.
  Ik denk dat het aangeprate, aangeleerde, aangeschoolde onzin is.
  Hoe krijgen we dat stinkende woord OVERheid” uit ons brein? Waarom lees ik nergens over “ONDERheid”, zoals het een service-organisatie zou betamen? Zelfs op Vrijspreker zijn de schrijvers nog vaak overdekt met de zweren van de overheidsmaatschappij.
  We becommentariëren hier de standpunten van FvD, BVNL, etc. Ja, wellicht is inderdaad FvD nog het radicaalst, maar naar mijn smaak gaan ze lang niet ver genoeg en missen ze een duidelijk kompas. Niet fundamenteel genoeg.
  Alle “partijen” hebben het over hoe de staat zou moeten functioneren. Bij mij staat de veel belangrijker vraag voorop waarom we überhaupt een staat hebben? En waarom instituties macht nodig zouden hebben. Waar om moet die staat monopolies hebben? Waarom heeft ze het geweldsmonopolie terwijl ik mezelf ook tegen geweld zou moeten kunnen verdedigen.
  Hoe is het zo gekomen? Een “democratische rechtsstaat” met instrumenten om mensen in toom te houden. Met een bejaardenmeppende politie, met jongevrouwenschedelbrekende waterkanonnen. Waarom houden we een repressiemachine, die nota bene oorlog veroorzaakt en soldaten houdt, überhaupt nog in stand?
  Wat zijn we voor onderkruipers die zouden willen gehoorzamen aan “wetten”, terwijl we over moraliteit in onze 12-jarige strengpersgevangenschap NIKS hebben meegekregen? Waarnaar we zélf op zoek moeten gaan, als we het niet al van onze familietradities meegekregen hebben? En ook die tradities, die wortelen wel erg vaak in een hiërarchische samenleving, waarin zelfstandigheid helemaal niet vanzelfsprekend was. Slechts bij enkele families werd het kroost consequent bijgebracht dat je zelfstandigheid ook zelf moet verdienen en moet bevechten.
  Veel mensen leerden aan dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt. De enige, armoeiige wijsheid die de mensheid aan Nederland te danken heeft. We zijn gevormd om stenen in de muur, zandzakken in de dijk te zijn. Na de strengpers ben je goed genoeg om belasting te betalen. Hoe meer diploma’s in je zak hoe meer belasting. Tussen de vangrails lopen. Gewieksten worden bestuurder, om te heersen en te parasiteren. Maar zelfstandig zijn die evenmin. Een ecosysteem van lager- en hogergestelden.
  De doelstelling van politieke partijen om aan “democratische politieke besluitvorming” deel te nemen is fundamenteel verkeerd.
  Ik geloof niet dat Robert Valentine, of andere Libertariërs, een eed van trouw aan de Koning en de Nederlandse Grondwet zouden afleggen.
  Ik denk dat de LP er is om het bestaansrecht van de “democratische rechtsstaat” uit te dagen, om de bijl aan haar wortels te zetten en om daar aanhang voor te werven. Een vrije samenleving is te verkiezen.

  • Hulde voor deze eloquente reactie. Indien gewenst kan ik deze als artikel plaatsen met de titel ” waarom geen lid worden van de FVD” met in het begin een link naar dit artikel voor de context.

   • Naar mijn idee, is het beeld van democratie van Baudet (die ooit heeft gezegd dat Friedrich Hayek één van zijn helden is), dat van vrijheid, echte vrijheid, dus een kleine overheid. Ik denk dat het probleem is dat het in de praktijk nooit zo uitpakt, ook historisch gezien veel voorbeelden waar een democratie eindigt in tryannie.
    Het is als met het communisme, waar het faalt roepen de gelovigen dan: dit was niet het ware communisme.

    Van Baudet heb ik wel de indruk dat hij zeer vrijheidslievend is, en ver zou gaan met het inkrimpen van de overheid, van de anderen heb ik meer het idee dat het statisten zijn die een situatie van een x decennia terug willen.

    Pepijn van Houwelingen heeft ook voor het Sociaal Cultureel Planbureau gewerkt, voor een libertair moet dat klinken als iets communistisch.. iets wat je niet de mond kan nemen zonder het direct weer uit te spugen… een sociaal cultureel bemoeibureau… dan niet alleen sociaal (= solidariteit onder dwang), maar ook nog bemoeien met cultuur….
    Het kan zijn dat dat een jeugdzonde was natuurlijk, dat hij inmiddels van de liefde voor dat soort bemoei-tengel instituten genezen is.

    Blijft een probleem met de FvD, wat houdt ‘fors inkrimpen van de overheid’ eigenlijk in? Nationale soevereiniteit klinkt goed, maar wat maakt het uit of je onder de plak zit van een WEF, of onder de plak van je landgenoten?

  • “zoals het een service-organisatie zou betamen”

   Naar mijn mening zou je de overheid niet als een service-organisatie moeten zien, sterker nog, dat is hoe de overheid zichzelf vaak graag ziet. De burger wordt dan een client die een service afneemt…
   De overheid is een boven ons (over) gestelde dwang-organisatie, als noodzakelijk kwaad, om de fundamentele rechten van de burgers te waarborgen, als je dat in de gaten houdt, dan ben je er ook op je hoede voor om die organisatie uit te breiden met nog meer functies, op basis van dwang.
   Een service-organisatie is iets waar iedereen zijn service kan gaan halen, die organisatie gaat dan steeds meer ‘services’ bieden…, en steeds meer clienten willen steeds meer op maat gemaakte services..

 19. ‘Alsof “democratie” iets goeds zou zijn.’

  Zie bijgaande link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1611894419835747

  De gist van het artikel is dat de Nederlanders in de negentiende eeuw op zijn zachts gezegd niet veel op hadden met democratie, dat veroorzaakt radicalisering, obsessie met politiek, politiek die langzaamaan het hele leven gaat beheersen, ver doordringt tot in het priveleven, tot in de slaapkamer…
  Veel eminente filosofen hadden ook niet veel op met democratie, vanwege dezelfde redenen.
  In feite gaat in de democratie iedereen zich met politiek bemoeien, het hele volk wordt gepolitiseerd, dat zijn dan een enorm aantal mensen die via de politiek de samenleving willen beheersen en reguleren, de samenleving willen beïnvloeden. In feite komt het er uiteindelijk op neer dat je een systeem van een ‘duizend dictatortjes’ krijgt waar men nog minder vrij is dan bij één dictator, aangezien één dictator nooit zoveel wetten en reguleringen kan bedenken, en handhaven, en er buiten het bereik van de dictator een goede mate van vrijheid is, terwijl je in de democratie van alle kanten fijnmazig word beheerst.
  De politisering en het algemene stemrecht betekent ook dat er constant vuurtjes worden opgestookt door media en fanatiekelingen, dan is dit weer niet goed, en dat weer niet goed, en daar moeten dan weer allemaal regels voor bedacht worden, en dat loopt dan weer niet goed, en dan komen er weer commissies en rapporten, en zogenaamde verbeteringen.. Het wordt een eindeloze show van regelneven, bemoei-tengels en kleine dictatortjes.

  De negentiende-eeuwse Nederlanders was veel vrijer dan de twintigste-eeuwse. Sinds de democratie is de overheid langzaamaan gaan groeien en woekeren, aangezien voor iedereen de overheid het middel werd om de ander te dwingen.
  Democratie in de praktijk staat dus helemaal niet voor vrijheid, men heeft niet eens door dat sociaal-democratie een contradictie is, sociaal betekent dwang van herverdeling en dwangmatige solidariteit, dwangmatige collectiviteit. De essentie van de overheid is immers: dwang, met een monopolie op geweld.

  De situatie in de twintigste eeuw is in de verste verte geen expressie van vrijheidslievendheid, de negentiende-eeuwse Nederlander zou zich rot schrikken als hij de macht van de huidige overheid zou zien, en de politisering van de hele samenleving, het eeuwige ruzie zoeken. Het woord democratie is slechts iets waarmee men schermt, ieder om zijn eigen redenen, wat het betekent voor de meeste mensen, is: ik wil invloed hebben en mijn zin doordrukken.

  Als democratie voor vrijheid zou staan, dan weten degenen die dat woord te pas en te onpas in de mond nemen niet wat vrijheid is. ‘De democratie ondermijnen’ betekent dan: mijn invloed op u ondermijnen.

  Oscar Wilde schreef dit, een humoristische parafrase op een uitspraak van Abraham Lincoln:

  High hopes were once formed of democracy; but democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people.

Comments are closed.