De Telegraaf publiceerde adhv Wierd Duck een artikel (betaalmuur) over de UvA-socioloog Laurens Buijs.

Buijs had , (als links georiënteerde en meedoend met BIJ1), kritiek op de Woke cultuur binnen de UvA. Waarbij wetenschap ondergeschikt is aan Woke.

Dat volgens Buijs, o.a. non-binair niet wetenschappelijk bewezen kan worden is niet alleen tegen het zere been van UvA studenten, maar levert hem naast bedreigingen een ontslagaanvraag en boycot op. Gelukkig was Buijs wel zo slim om met zijn goede eerdere beoordeling, zijn bevindingen via de ‘klokkenluiders regeling’ aan de UvA te brengen. Dit is dan meteen het antwoord op het verwijt als zou hij een onveilig werkklimaat creëren: integendeel het cirkeltje is rond: Woke maakt een onveilig werkklimaat!

Hij klaagt dat het vrije woord op nota bene een universiteit niet meer mogelijk is. En dat er bij FvD soms best interessante visies geponeerd worden die verder wetenschappelijk onderzoek rechtvaardigen. Waardoor hij werd neergezet als een ‘slecht mens’

Hier, verbaasden we ons daar al lang niet over. Het gaat steeds minder om feiten, maar om gevoelens. En als je dan met wetenschappelijke argumenten komt, ben je een slecht mens en kunnen we je LINKS? laten liggen. Zodra iets niet links is, ben je (ook wetenschappelijk) fout.

Dat zien we in menselijke verhoudingen, maar ook klimaat, vaccinatie en noem maar op waar we hier op Vrijspreker over schrijven. En Buijs durft als enige! van de hele UvA te waarschuwen tegen “de opkomst van een hele enge totalitaire politiek, waarbij deze cultuur de taal van de wetenschap claimt”  Let wel Buijs is politiek zeer links georiënteerd als ik zo vrij mag zijn even een vakje aan te duiden.

Hij geeft als wetenschapper ook nog een aardige stelling, waarom dat Woke zo om zich heen grijpt:

Omdat het zich verstopt in progressief-liberale praatjes over solidariteit met kwetsbaren, over inclusie, anti-discriminatie enzo. Allemaal positieve intenties, wie kan daar nu tegen zijn?

En hij wil in gesprek met mensen van links en rechts, in een poging een front te vormen voor academische vrijheid!

Wel Laurens, van harte welkom op Vrijspreker! Wij zijn ook niet links of rechts, maar voor ieders individuele vrijheid en leven op basis van feiten, niet op cultuur gedreven uitgangspunten.

57 REACTIES

 1. Thuisvoelen zal hij zich hier niet denk ik. Inmiddels is de “links/rechts” tegenstelling zo gepolariseerd dat “alles waar ik het niet mee eens ben” verworden is tot “extreem rechts”

 2. Macht corrumpeert. Vroeger stond links vooraan met kritiek op bestaande ideeën en structuren. Nu ze zelf aan de macht zijn, blijken het gewoon de vrijheidsberovende dictatortjes te zijn die ze zelf altijd hebben beweerd te verafschuwen.

  Meten met twee maten zit bij links ingebakken. “Wij zijn voor vrijheid, maar Iedereen die niet voor ons is, is in en in slecht en moet zsm worden opgeruimd.” GroenLinks senator Paul Rosenmuller staat nog steeds achter het beleid van massamoordenaars als Pol Pot en Mao.

  Ze beschuldigen hun tegenstanders van fascisme, maar zijn zelf de grootste fascisten. Ze voelen zelf ook wel aan hoe dit wringt met hun vroegere idealen.

  • Nope. Macht trekt corrupte/corrumpeerbare mensen aan. De beste leiders zijn te vinden onder de groep die geen leiderschap zoeken omdat ze dat als een zware last zien en overtuigd moeten worden die last te dragen om anderen te helpen.
   Dergelijke personen zijn moeilijk te vinden.

 3. Wetenschappers gebruiken een oude en beproefde methodiek* om vast te stellen wat waar is en wat niet. Met deze methode en het is dus helemaal niet nodig mensen uit te sluiten van het wetenschappelijk debat. Er blijkt immers al gauw wat er klopt van wat iemand beweert.

  Sterker nog, het helpt je inzicht te vergroten als je afwijkende meningen hoort en je intellectuele moeite moet doen om deze te weerleggen. Een bestuur van een universiteit zou een dergelijk klimaat van vrij denken dus juist moeten bevorderen.

  Een universiteit die afwijkende meningen uitsluit is per definitie geen universiteit en als wetenschappelijk instituut geen cent waard. Dat zullen UvA studenten nog wel merken als hun sollicitaties al bij voorbaat ter zijde worden gelegd.
  ____________

  *)
  The scientific method
  https://youtu.be/SMGRe824kak

  • Oppassen met het woord “waar”. De “waarheid” wordt nogal eens achterhaald. Er is nog zoiets als voortschrijdend inzicht. Waarnemingen zijn gebrekkig. Zonder de microscoop is de bacterie niet te zien. Het gehoor van de mens is niet zo goed als dat van een hond. De reuk evenmin. Causaliteit is ook een lastige. Zo lastig zelfs dat die vaak wordt vervangen door consensus of correlatie. Wokies lijken al het voorgaande door “het gevoel van de juiste personen” te willen vervangen. Ik wens wokies veel succes met de lancering van hun eerste raket. Wellicht hebben wokies moeite met het aannemen of begrijpen van hetgeen er al aan kennis bestaat of zijn daar te dom voor en willen zelf het wiel uitvinden. Ze rennen achteraan schreeuwend om aandacht bang achter gelaten te worden.

   • Dat de waarheid achterhaald wordt door voortschrijdend inzicht is een misvatting. Voor de leugen geldt het wel, zoals bekend. 😁

    Het klopt, dat de laatste stand van de wetenschap steeds de huidige consensus weergeeft, maar die is alleen geldig binnen de kaders van het desbetreffende wetenschappelijk onderzoek. Het is nooit een universele waarheid, maar steeds een deel van de totale werkelijkheid.

    Punt is echter, dat die consensus wel waar is, als het onderzoek tenminste goed is gedaan.

    Een appel valt altijd omlaag. Als een reeks testen dat aantoont, maar een andere reeks testen laat zien, dat appels onder bepaalde omstandigheden ook omhoog vallen, en beide testreeksen zijn correct uitgevoerd, dan is de waarheid niet veranderd. De eerste reeks testen hield immers geen rekening met die bijzondere omstandigheden.

    Als je bacteriën niet kan waarnemen, kan je ze ook niet aanwijzen als ziekteverwekker. Je kan dan wel ‘slechte lucht’ of ‘slecht water’ aantonen. Die conclusie is dan correct, maar slechts een deel van de waarheid.

    De wetenschappelijke methode filtert uiteindelijk alle misvattingen uit ons wereldbeeld.

   • @Peter, dat zeg ik niet. Er is voortschrijdend inzicht. Maar ook het daaruit voortgevloeide inzicht is niet per se de waarheid. Als consensus het criterium is, is consensus m.b.t. een leugen ook de waarheid. De waarheid behoeft geen consensus. De waarheid hoeft slechts gevonden te worden. De waarheid is.
    Tis niet een mening van een grote groep.
    De conclusie bevat slechts is de waarheid van dat moment, maar is niet De Waarheid in absolute zin. Die Waarheid kan je niet kennen.
    De wetenschappelijk methode zal nooit alle misvattingen uit ons wereldbeeld filteren. Jij hebt het over een relatieve waarheid. Bij de waarheid gaat het om een absolute figuur.
    In de techniek, toch een hard core science discipline, wordt onder meer met veiligheidsfactoren en nominale waarden gewerkt. Die zou je niet nodig hoeven hebben bij de waarheid.

   • “Er is nog zoiets als voortschrijdend inzicht. ”

    Helemaal waar.
    Eén feit is slecht een geïsoleerd feit, waar je weinig mee kunt, dat kan zelfs een vertekenend beeld opleveren waar dogmatische onwaarheden mee worden gesterkt. Om de hele waarheid te weten moet je alle feiten kennen, dan wel alle relevante feiten, i.p.v. feiten die niet relevant en die wel relevant zijn zomaar op een hoop gooien, en je moet ze juist interpreteren.
    Als je dus onvoldoende feiten hebt, en of een mix van relevante en niet relevante, en foutief geïnterpreteerde, en je daardoor laat leiden, dan kan je nog makkelijk verder van huis zijn van de waarheid.

    Voortschrijdend inzicht bestaat dus uit het leren kennen van meer relevante feiten, niet relevante feiten filteren, en een steeds meer correcte interpretatie. Soms gaat dat gepaard met het compleet droppen van huidige grote modellen, of het plaatsen van een bestaand model in de context van een nieuw overkoepelend model.

   • Er kan geen consensus zijn over een leugen. Je kan een leugen immers altijd weerleggen. Een gedegen wetenschappelijk onderzoek kan je niet weerleggen. Dan pas ontstaat er consensus.

    Die bacteriën waren er al toen artsen ‘slechte lucht’ als ziekteverwekker aanwezen. Hun conclusie was dus waar. Zonder die ‘slechte lucht’ werd je niet ziek. Dit is geen tijdelijke waarheid, maar een absolute waarheid. Door later de afvalstoffen van bacteriën in het ziekteproces te betrekken, werd helder dat lucht slecht werd door de ziekteverwekkers die zich er in bevonden.

    Nogmaals, dit is een universele waarheid. Verder wetenschappelijk onderzoek verdiept alleen maar ons inzicht. Zo werd lang gedacht, dat een atoom bestaat uit een positief geladen kern van positieve en neutrale deeltjes en een wolk van negatief geladen elektronen die om de kern cirkelden (atoommodel van Niels Bohr).

    In detail is een atoom veel complexer opgebouwd met quarks die met trillende strings bij elkaar worden gehouden. Het model van Bohr was echter wel degelijk een correct deel van de werkelijkheid. Op basis van dat simpele model werden kernwapens en andere kernenergie toepassingen mogelijk.

    Dat technici veiligheidsfactoren nodig hebben is vanzelfsprekend. Zij kunnen immers nooit alle gebruiksomstandigheden kennen.

   • @ Peter, consensus dus geen criterium. Als de waarheid die je gevonden hebt een gedeeltelijke waarheid is, is het een tussenwaarheid, niet de waarheid. Als je marges hanteert, heb je (nog) niet de waarheid. De waarheid kan de mens niet kennen. De mens staat niet boven de materie.

   • “Zonder die ‘slechte lucht’ werd je niet ziek. Dit is geen tijdelijke waarheid, maar een absolute waarheid.”

    Peter de Jong,

    Niet iedereen wordt ziek van slechte lucht, en men wordt ook ziek zonder slechte lucht, dus alle factoren zijn nog niet helemaal in beeld.
    Alle feiten zijn op zichzelf absoluut, maar ook geisoleerde waarheden.
    Alleen de frase ‘ziek worden slechte lucht’ is al zo erg veralgemeniseerd dat je er weinig mee kunt.

    “”Er kan geen consensus zijn over een leugen. Je kan een leugen immers altijd weerleggen.”

    Het woord ‘consensus’ heeft geen specifieke betrekking op wetenschap, het verwijst naar iets waar men het over het algemeen over eens is. Er kan consensus bestaan in de zin dat iets wat niet waar is, in het algemeen voor waar wordt genomen.

    Uw redeneringen bestaan regelmatig uit gegoochel met woorden. U probeert logische exacte formules te maken via taal. Niks is meer ambigu dan taal, behalve vrouwen dan.

    “In detail is een atoom veel complexer opgebouwd met quarks die met trillende strings bij elkaar worden gehouden. Het model van Bohr was echter wel degelijk een correct deel van de werkelijkheid. Op basis van dat simpele model werden kernwapens en andere kernenergie toepassingen mogelijk.”

    Logisch dat er wel iets moet werken, anders was er geen wetenschap. Je kunt daarvoor het meest simpele voorbeeld nemen, of het meest geavanceerde.

   • @Bertuz,

    Bekijk svp het filmpje over de wetenschappelijke methode om te begrijpen hoe de wetenschap werkt en de waarheid achterhaalt.

    Er is maar één waarheid. Een correcte wetenschappelijke theorie beschrijft daar altijd maar een deelaspect van. Dat doet er niet toe om hem toch te kunnen gebruiken (zie het atoommodel van Bohr, dat een simplificatie van de werkelijkheid is). Het punt is, dat dit kan, omdat de theorie wetenschappelijk correct is. De heilige graal is de theorie van alles (unified field theory).

   • @Bertuz,

    Als je een theorie kan bevestigen met een reeks proeven, en die proeven zijn correct uitgevoerd, dan kan niemand die theorie meer weerleggen. Iedereen die een proef bedenkt, die aan dezelfde randvoorwaarden voldoet, komt immers tot een identiek resultaat. Ga je echter buiten de randvoorwaarden met je theorie dan kan deze worden weerlegd.

    Niet alle Russen kunnen goed schaken, maar als je naar schaakgrootmeesters kijkt, is het overgrote deel Rus. Ook zijn er heel weinig vrouwelijke schaakgrootmeesters. Als je dan naar de hele mensheid kijkt, kan je met grote zekerheid beweren, dat de beste schaker ter wereld een man en Rus is. Dat is absoluut waar, maar het is de beste menselijke schaker. De beste schaker ter wereld in het algemeen is het AI programma AlphaZero van het Google bedrijf Deepmind. Het bestaan van AlphaZero maakt de theorie dat mannelijke Russen tot de beste schakers ter wereld behoren echter niet onjuist.
    https://www.ad.nl/buitenland/computer-met-nul-kennis-van-schaken-is-na-4-uur-beste-schaker-ter-wereld~a3876bd4/

   • @Johannes,

    Tijdens de grote pestepidemieën vermeden mensen wat de artsen ‘slechte lucht’ noemden. Die bleek vooral te ontstaan rond pestlijders. Door die te mijden liep je veel minder kans om ziek te worden. De wetenschappelijke theorie was dus net als het atoommodel van Bohr te simplistisch, maar wel degelijk bruikbaar. Een theorie die niet juist is, werkt niet (zie het al heel lang uitblijven van wetenschappelijk bewijs voor homeopathie).

    Als mensen dus iets voor waar aannemen, dat niet waar is, dan blijkt al gauw dat het een leugen is. Daar kan dan nooit consensus over ontstaan. Dat is de essentie van wetenschap.

    Nogmaals, bekijk het filmpje om te begrijpen hoe de wetenschappelijke methode werkt. Het is de drijvende kracht achter de menselijke vooruitgang, want zonder wetenschap en techniek zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.

   • “Als mensen dus iets voor waar aannemen, dat niet waar is, dan blijkt al gauw dat het een leugen is. ”

    Dat kan tientallen jaren, zelf eeuwen duren, zelfs millennia, voordat ontdekt wordt dat iets anders zit, ondertussen kan er consensus zijn.

    Het statisme bijvoorbeeld bestaat bij de gratie van het feit dat er consensus is onder een grote groep mensen dat de overheid competent is, en zoveel over de samenleving en de economie weet (hoe die werkt), dat het gelegitimeerd is om die te beinvloeden via interventionisme. Dat bijgeloof kan je zien als een product van de historische tendens van de mens om in hogere autoriteiten te geloven, ook daar waar die autoriteiten duidelijk falen. Het kan nog wel even duren voordat die consensus wordt doorbroken.

    De anarchist heeft op zijn beurt weer een illusie, een zekere consensus binnen een groep, die denkt dat de mens een goedaardig wezen is, en dat anarchisme niet tot grotere beestachtigheid zal leiden, en gezien hij nog geen voorbeeld heeft gehad, volhard hij in zijn naïviteit.

   • Welnee, Johannes. Er is helemaal geen consensus, dat de overheid competent is. Integendeel, iedereen wil zelf aan de knoppen zitten, omdat hun eigen leven dan minder afhankelijk is van de grillen van anderen.. De overheidsmacht maakt dit geloof in het corporatisme mogelijk. Het corporatisme is de enige reden, dat de overheid nog altijd bestaat.

    Anarcho-kapitalisten denken helemaal niet, dat de mens goed is en zich niet beestachtig zal kunnen gedragen. Het is de markt die dit voorkomt.

    Mensen zijn uitsluitend uit op hun eigen voordeel. Als ze zich slecht gedragen ondervinden ze daarvan de nadelen, want anderen reageren slecht op mensen die schade berokkenen. Alleen als mensen zich goed gedragen in de zin van no force, no fraud, hebben ze daar op de lange termijn profijt van.

 4. Ik mag dat wel als ze elkaar aanvallen.

  Dhr Buijs wijst er zelf op dat hij geen Jordan Peterson is, want hij is links, zie dit interview bij Forum Inside: https://youtu.be/Ekvfm5Q3gJ0?t=751

  Misschien had hij gehoopt op immuniteit voor de toorn van de wokeisten vanwege zijn links zijn.

  Kijk ook eens op zijn LinkedIn profiel, hij is oprichter van allerlei inclusiviteit en diversiteit clubjes. De tolerantie van Woke lijkt zeer beperkt. Doet met denken aan de film ” the death of Stalin’ , iedereen probeert een goed voetje te halen bij Stalin maar zijn zuiveringen zijn zo grillig dat je nooit je leven zeker bent. Het boze oog van Woke kan zomaar op je vallen en de hordes Orcs gaan tot de aanval over.

  • “A Georgian delegation visits Stalin: They come, they talk to Stalin, and then they go, heading off down the Kremlin’s corridors. Stalin starts looking for his pipe. He can’t find it. He calls in Beria, the dreaded head of his secret police. “Go after the delegation, and find out which one took my pipe,” he says. Beria scuttles off down the corridor. Five minutes later Stalin finds his pipe under a pile of papers. He calls Beria—”Look, I’ve found my pipe.” “It’s too late,” Beria says, “half the delegation admitted they took your pipe, and the other half died during questioning.”

  • Zo denk ik zelfs over de hele democratie, die vanaf het begin bestaat uit slachtofferschap en cancel cultuur. Eerst het slachtofferschap van het proletariaat, en de privileges van het proletariaat (het hele systeem van dwangmatige solidariteit, oh wat worden wij toch onderdrukt), daarna kwam het feminisme met haar slachtofferschap en cancel cultuur, daarna de seksuele revolutie met haar slachtofferschap, en de nieuwste generatie buit dat slachtofferschap nog verder uit.
   De oudere generaties democraten zijn slechts lui die hun woke en cancel hebben genormaliseerd. Dat is inmiddels allemaal met de paplepel ingegoten, en normaal geworden. Democratisch links of rechts, allemaal woke&cancel, en radikaal. Op rechts speelt men nu stoer, maar dat bestaat ook uit hordes democratische egalitairen.
   LIbertariers die in die cultuur zijn opgegroeid zijn overigens ook aardig woke.

   Hordes orcs, hordes arbeiders, hordes feministen, hordes kleingeestige burgers, hordes vrije radikalen, allemaal woke&cancel waar je geen mededogen mee hoeft te hebben. Geef je die slachtoffertutjes een vinger, dan nemen ze je hele hand, en meer. Laat ze oorlog voeren met elkaar.

  • Eigenlijk is het zo dat de terreur van het volk meer grillig is, en meer alomtegenwoordig dan die van een dictator. In dictaturen kent men meestal de trucs van de heersende kliek en de dictator wel, de dictator houdt er ook niet van als zijn helpers teveel dingen op eigen houtje gaan doen, en de dictator kan nooit zoveel idiote dingen bedenken als een heel volk, of een paar miljoen mensen uit een volk. Een dictator is ook nooit zo alomtegenwoordig. Zo’n dictator heeft ook een gevoel van grootheid, dus die gaat zich niet met een duizend onnozelheden bezighouden, al was het maar om zijn gevoel van grootheid te houden.
   Niks is erger dan de terreur van het volk.

   Dat de zuiveringen van Stalin zo grillig waren, net zoals het verhaal van Peter de Jong, is een broodje aap die je in het westen uit de machine kan trekken voor een euro.

   • @Johannus,

    Je begrijpt blijkbaar nog steeds niet wat een democratie is. Het is een logische doorontwikkeling van het politieke systeem. Monarchieen met een absolute alleenheerser konden het volk geen vrijheid bieden en leiden steevast tot opstanden en bloedige machtswisselingen. Aristocratieen en oligarchieen waren al een verbetering. Nu had tenminste de elite meer vrijheid. Het gepeupel bleef echter ontevreden. Daarom zal een klassiek liberale maatschappij ook nooit werken.

    Democratieën gaven de rest van de bevolking de vrijheid om hun dictators te kiezen. Dat was een significante verbetering, want de bloedige revoluties die alle staatsvormen tot dan toe hadden gekend, werden nu tot Sint juttemis uitgesteld. Iedere vier jaar mochten anderen het eens proberen.

    Toch is dit niet de staatsvorm die iedereen de vrijheid geeft die hij wenst. Dat kan alleen in een panarchie. Daarin beconcurreren politieke systemen elkaar. De beste komt dan vanzelf bovendrijven.

    Dat gaat extra makkelijk en snel als we eenmaal seasteaders worden. Dan kan je heel makkelijk met je voeten stemmen. Als het je ergens niet bevalt, vertrek je. Slechte systemen verdwijnen zo vanzelf. Goede systemen groeien automatisch met gelijkgestemden. Ideaal! 😎

   • Peter de Jonge,

    U zal nog een paar tientallen jaren mee moeten gaan voordat u mijn studie van democratie, en mijn psychologisch inzicht en sofisticatie op dat gebied kan matchen. Wat u hier bakt zijn narratieven van een orde van pedante kinderlijkheid.

  • Verder is het nog zo dat een dictator rekening moet houden met een kliek die hem ondersteund, en zich voorzien van een zekere ondersteuning onder het volk, anders heeft hij de kans dat hij gauw onder de groene zoden ligt. Een dictator die een terreur van pietluttigheden uitvoert, dat is niet echt goed voor zijn status en macht. Als hij onder zijn kliek en een grotere cirkel een terreur van pietluttigheden toestaat, dan zal hij gauw de controle verliezen, en zijn ondersteuning verliezen.

   Broodjes vrijspreker aap dus, niets is zo pietluttig en een alomtegenwoordige tirannie dan de tirannie door het volk zelf, de tirannie van kleingeestigheid.

   • Waar haal je deze onzin nu weer vandaan, Johannes?

    Het is je toch wel bekend, dat linkse idioten als Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, Honecker, Ceaușescu, etc meer dan 200 miljoen slachtoffers op hun geweten hebben?

    Die aantallen hebben we in democratieën nog niet gezien.
    ___________

    20th Century Democide
    https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

   • Nationaal socialisme en communisme zijn collectivistische systemen. Democratie is ook collectivistisch, alle huidige democratieën neigen ook naar sociaal democratieën, en dus naar communistisch/socialistisch-achtige dictaturen.
    De democratieën zijn systemen die allemaal geleidelijk zijn afgegleden, niet via snelle moorddadige revoluties. In al die democratieën ligt overname door een dictator en een uitbraak van massa moordpartijen ook steeds op de loer, of dat nu van links of van rechts komt.

    Maar het is natuurlijk nogal simplistisch om de geschiktheid van een systeem af te leiden aan het aantal doden, typisch iets voor kwantiteitmanagers. Een pure democratie leidt bijvoorbeeld tot constante culturele destructie, en een constante politieke oorlog, uiteindelijk de hele destructie van een cultuur. Destructie van alles wat door de eeuwen heen is opgebouwd. Dus een destructie van de basis van de samenleving.
    Een sociaal-democratie leidt weer naar een collectieve dictatuur ala communisme, wat het einde betekent van de vooruitgang.

    De gemene deler hier is simpelweg die van volksdictaturen. Het zijn volksdictaturen die tot een dusdanig aantal doden hebben geleid. Die dictators zijn het product van volksdictaturen.

   • Hitler bijvoorbeeld was het product van een volksdictatuur, voorheen een democratie. In die democratie waren er al allerlei socialisten en communisten actief die de macht over wilden nemen. In de huidige democratieën zijn er ook allerlei partijen die het liefst simpelweg de macht over willen nemen, maar men heeft vaak nog geen geschikte leider, en men moet zich als democratisch voordoen. Men is al bezig op weg naar wat crypto-communisme genoemd kan worden. Kan best zijn dat dat veel minder doden oplevert dan een snelle volksrevolutie, maar het resultaat is niet minder erg. Met nog een crisis hier en daar kan men makkelijk zonder revolutie nog meer wetten doordrukken die de vrijheid sterk inperken. Een dictatuur zonder dat het al te veel doden kost, stukje bij beetje.

   • Overigens is de tirannie van kleingeestigheid in de democratie een zeer intensieve tirannie. Je kunt beter gelijk gedood worden dan dat je geest langzaam gedood wordt door een geestelijke sluipmoordenaar die een langzaam werkend wapen gebruikt.

   • Of zoals Nietzsche het beschreef:

    “The democratic idea favours the nurturing of a human type prepared for slavery in the most subtle sense of the term. Every democracy is at one and the same time an involuntary establishment for the breeding of tyrants, taking the word in all its connotations, including those of a spiritual nature.”

    Peter de Jong,
    Ik snap overigens nog steeds niet waarom u niet bij de overheid werkt, de overheid heeft ook meer oog voor kwantiteit dan kwaliteit, omdat ze blind is wat dat laatste betreft.

   • Nog een voordeel van een dictatuur is dat je weet dat je leven wordt gedicteerd, in een democratie weet men niet eens dat vrijwel alles wat men voelt, denkt en doet door de massa en hun demagogen en media wordt gedicteerd.
    De Russen onder Stalin wisten vaak op welke manier de propagandamachine van de partij te werk ging, de democratische mens geloofd in zijn overheid en de media. De Russen maakten onder elkaar grappen over de propaganda, zij namen wat ze werd verteld vaak niet serieus. De democratisch mens neemt wat zijn overheid en media hem voorgeschoteld voor de waarheid. En, terwijl de macht ergens anders ligt, denken ze zelf aan de macht te zijn, terwijl het hoogsten de collectieve kleingeestigheid is dat een macht heeft.

   • Welnee, Johannes. De cijfers zijn duidelijk. Dictaturen leveren veel meer slachtoffers op dan democratieën. Daarom hebben burgers liever een democratie.

    Natuurlijk weten burgers in democratieën, dat zij worden geregeerd door de meerderheid en vaak zelfs een kleine minderheid en dat het corporatisme hun vrijheid verder beperkt. Maar zij komen niet meer in opstand, want iedere vier jaar is er een uitweg die geen bloedvergieten vergt, namelijk de gang naar de stembus.

    Het volk kiest steeds zijn eigen dictators in de hoop, dat ze deze keer milder en verstandiger zijn dan de vorigen. Dat is iedere keer ijdele hoop, maar alles is beter dan terug te vallen in die eeuwenoude cyclus van opstand en geweld om een machtswisseling te bewerkstelligen. Democratie heeft die waanzin eindelijk doorbroken. Zelfs jij zou het fundamentele belang daarvan kunnen onderkennen.

    Natuurlijk vervalt iedere democratie om de zoveel tijd weer tot een ouderwetse dictatuur. Maar die ruimen de burgers dan weer op de klassieke manier op om opnieuw een democratie te beginnen. Die staatsvorm geeft immers de eeuwige belofte van meer vrijheid.

    Mensen zijn niet geïnteresseerd in kwantiteit of kwaliteit. De enige werkelijke waarde die de verandering van politieke systemen drijft, is de drang naar méér vrijheid. Daarom heeft het libertarisme de toekomst, zodra het binnenkort een praktisch alternatief voor de democratie wordt (seasteading!).

    De kernwaarde van het libertarisme is individuele vrijheid. Wat mensen daarmee doen, of ze meer kwantiteit of juist meer kwaliteit willen, is hun zaak. Het enige, dat het libertarisme beloofd, is meer vrijheid.
    https://youtu.be/M9srplWe_QQ
    _______________

    “I hold it to be anybody’s inalienable right to go to hell in his own way”

    ~ Robert Frost (American poet)

   • @Peter de Jong
    “Welnee, Johannes. De cijfers zijn duidelijk. Dictaturen leveren veel meer slachtoffers op dan democratieën. Daarom hebben burgers liever een democratie.”

    Dit is dus kletskoek. Niet alle burgers wensen democratie of hebben dat liever dan de vorm waaronder ze leven. Hele hordes mensen in de wereld verachten het idee van democratie.
    Nog eventje daargelaten dat democratie in zichzelf niks anders is dan de wens van ‘de helft plus 1″ oftwel ‘mobrule’. Als ik eventjes rondkijk naar het gelazer van de laatste paar jaar dan kan ik rustig stellen dat dit niet bepaald een lichtend voorbeeld was van hoe ik door die meerderheid zou willen worden geregeerd.
    Om het maar even heel simpel te stellen; de meeste mensen zijn gewoon nog te stom om voor de duvel te dansen en dus absoluut ongeschikt om anderen hun wil op te leggen.

   • Je mist het punt, Johan. Verandering van politieke systemen wordt uitsluitend gedreven door de behoefte aan meer vrijheid. In een democratie kunnen mensen hun eigen dictators kiezen. Die vrijheid is uniek in de geschiedenis. Niemand die nu in een democratie leeft wil terug naar een klassieke dictatuur.

    Het klopt, dat veel mensen nog ontevreden zijn en nog meer vrijheid willen, maar dat is alleen mogelijk als we de landlocked natiestaten vaarwel zeggen en seasteaders worden. Dan moeten bestuursvormen en bestuurders echt met elkaar concurreren.

    Als het je dan ergens niet bevalt, ga je de volgende dag gewoon elders kijken. Slechte overheden kunnen dan geen burgers meer vast houden in hun tax farms en zullen snel verdwijnen. De goede communities die de meeste vrijheid bieden zullen steeds meer gelijkgestemde mensen aantrekken en snel groeien. De drang naar vrijheid is onstuitbaar.

    ___________

    “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years…we will be free.”

    ~ Babylon 5

 5. “Wij zijn ook niet links of rechts, maar voor ieders individuele vrijheid en leven op basis van feiten, niet op cultuur gedreven uitgangspunten.”

  De wij in dit geval is voor de dictatuur van de wetenschap, de expert priesters i.p.v. traditionele cultuur, en nieuwe cultuur die niet sektarisch is. Count me out. Het interesseert mij in dit geval persoonlijk geen reet wat de bevindingen van Buijs zijn, wat de bevindingen van wetenschap zijn, cultuur is hier leidend, en verder je eigen ogen. Je overleveren aan de wetenschap in dit geval is je overleveren aan een andere tendentieuze dictatuur.

  • Ik stel voor dat je een aambeeld pakt, dat boven je kleine teen houdt op een hoogte van 1 meter vijftig en dan los laat in de hoop dat het opstijgt.

   • Daar heb ik geen wetenschapper voor nodig, om te voorzien wat er dan gebeurt…. Vandaar ‘verder je eigen ogen’ als in ‘je eigen ervaring’.

    Ik zou zeggen: ik stel voor dat u naar een wetenschapper gaat en dan vraagt ‘als ik een aambeeld boven mijn kleine teen hou, het dan loslaat, zou het dan opstijgen?’

    Vroeger opstaan meneer Bertuz.

   • @Johannes, en dat is cultuur?
    Vandaar “verder je eigen ogen en ervaring” dan moet je toch minstens eenmaal iets op je tenen gehad hebben. Anders had je het niet ervaren.

   • Bertuz,

    Ik heb nog nooit zoiets geprobeerd, ik weet niet wanneer het begon, maar ergens heel lang geleden begon het mij op te vallen dat alle dingen naar beneden neigen te gaan als ze niet door een andere kracht naar boven worden gestuwd, waar die naar beneden gaande kracht ook lijkt te varieren. Dan had ik nog een ervaring met hardheid en zachtheid. Dan heb ik daar conclusies aan verbonden, en dat experiment van iets op mijn tenen laten vallen was dus onnodig.

    Er zijn ook dingen die me verteld zijn, dat behoorde tot de collectieve ervaring waar een cultuur uit voortkomt, niet alles daarvan blijkt waar te zijn, maar er zit genoeg bij wat bruikbaar is.

  • Welnee, cultuur is vooral emoties, geen feiten. Dan ben je net zo dom bezig als links.

   Vertrouwen op je eigen ervaringen is altijd goed, maar twee zien er meer dan één. Dat is de essentie van wetenschap.
   __________

   “You can ignore reality, but you can’t ignore the consequences of ignoring reality.”

   ~ Ayn Rand

   • Cultuur is collectief, ook gebaseerd op collectieve ervaring. Voor de meest dingen in het dagelijks leven heb je geen wetenschap van experts nodig, maar individuele en collectieve ervaring.

    Om een vrije markt goed te laten werken heb je ook geen economen nodig, geen wetenschappers, en geen overheid. De vrije markt is voor een groot deel gebaseerd op cultuur, een mix van individuele en collectieve ervaring, en een kleiner deel aan feiten. Maar feiten zijn de heilige graal voor droogkloten.

   • @Johannes, op toepassingsniveau heb je voor de meeste dingen in het dagelijks leven geen wetenschap nodig. Je hoeft niet te weten hoe een auto werkt om er mee te kunnen rijden. Evenmin hoef je te weten hoe een markt werkt. Als je boodschappen doet, zoek je het gewenste product uit, de beste aanbieding, je betaalt en klaar. Maar feit is dat je wel geld moet hebben om iets te kunnen betalen en dat er aanbod moet zijn. Zonder aanbod, is de gang naar de winkel toch echt tevergeefs.

   • Cultuur is, zoals alles wat mensen in samenhang met anderen doen, een vrije markt. Maar wel met een sterk emotionele component, zoals ook bij de markt voor sportwagens of damesschoenen.

    Als ik een boek lees, beleef ik daar ontspanning, plezier en inspiratie uit. Ik vind het lezen ervan de tijd en het geld dat het mij kost waard. Als het boek mij die voordelen niet biedt, lees ik het niet. Pure economie dus.

    Voor de schrijver geldt hetzelfde. Zonder voordeel komt geen boek tot stand. Muziek, toneel, film, kortom cultuur dus ook niet.

 6. Er is deze agenda dat alles wat voorheen goed was nu als kwaadaardig door onze strot douwt. Bio was eerst goed maar nu heb je biowapens. Dus exit bio! Groen was eerst goed. Nu heb je de groene maffia. Zitten we niet op te wachten. Natuurorganisaties willen van de boeren af. Dus die natuurorganisaties daar mag ook de fik in. Links stond vroeger voor vrijheid, leven en laten leven, blowen, hippies, vrij nemen/krijgen om te demonstreren en dus vooruitgang. Links is tegenwoordig extreemrechts en dus fout. Linkse spijtoptanten doen nu hard hun best om hun linkse geschiedenis te wissen. Woke betekende vroegâh gewoon spiritueel ontwaken. Nu moeten we geloven dat woke te maken heeft met sociaal onrecht en racisme. Ben je tegenwoordig woke dan ga je foutloos en met de juiste mening op zak door het leven. Dat willen mensen tegenwoordig; correct zijn. Maar over 10 jaar is woke harstikke fout! Dat kan ik je nu al vertellen. Waarom laten we woke niet links liggen?

 7. Zolang voortschrijdend inzicht bestaat, is de waarheid nog niet gevonden. Er is of voortschrijdend inzicht of de waarheid is gevonden. Beide kunnen niet gelijktijdig bestaan.

  • Dan ga je er van uit, dat ideeën die we nu hebben niet waar zijn en op termijn zullen worden vervangen door ideeën die wél waar zijn. Maar als iets niet waar is, kan het ook niet werken. Toch werken grote delen van onze kennis prima. Dat bewijst de gestage vooruitgang van de mensheid.

   wat je wss bedoelt, is dat onze kennis van de waarheid voortdurend groter wordt. Nu kunnen we bv materie in energie omzetten, maar omgekeerd energie in materie omzetten lukt (nog) niet. Volgens de theorie zou het echter mogelijk moeten zijn. Door de juiste experimenten die steeds meer bewijs leveren, komen we dichter bij de waarheid.

   Tot er uiteindelijk niets meer te onderzoeken valt en we ons eigen universum kunnen creëren. Dat is toch wel de lotsbestemming van de mens als technisch-wetenschappelijk wezen. Dat we ook een creatief denkend wezen zijn, kunnen we uitdrukken door ons universum naar eigen inzicht te maken. Ultieme vrijheid dus! 😁

 8. Iets wat niet waar is kan werken. Dat zijn twee verschillende dingen.

  • Nee, iets wat niet waar is werkt nooit. Iets wat waar is, werkt meestal pas na vele verschillende proeven. Daar is de wetenschap dan ook voor.

   Zo heeft de mens altijd willen kunnen vliegen. Wetenschappers hebben door de eeuwen heen allerlei methoden uitgeprobeerd. Zo zag een fransman, dat de ochtenddauw op het gras langzaam opsteeg als de ochtendzon er op scheen. Hij bond toen een aantal flesjes met daarin ochtenddauw die hij had verzameld rond zijn middel en ging er mee in de opkomende zon staan. Dat werkte niet, en zou ook nooit kunnen werken, omdat het niet water is dat opstijgt, maar de lichtere waterdamp. Dat is een andere materiaalfase.

   Leonardo da Vinci keek naar de vogels en concludeerde, dat hun vleugels het vliegen mogelijk maakten. Hij ontwierp diverse vliegende machines die zweefvluchten mogelijk hadden kunnen maken als hij de juiste constructiematerialen had gehad.

   Een groter deel van de waarheid kwam aan het licht toen George Cayley, op basis van het werk van Isaac Newton en Daniel Bernoulli, in 1799 het moderne vleugelprofiel ontwierp.

   Dat werd later door de proeven van Otto von Lilienthal in de tweede helft van de 19e eeuw sterk verbeterd. Als de aerodynamische theorie (onderdruk, overdruk, turbulentie, etc) niet waar was geweest, hadden onze vliegtuigen met zo min van de grond gekomen als die flesjes met ochtenddauw.

   • Zelfs leugens werken. De geometrie van de wielen van een koets was waardeloos. Men wist dat niet. Het gewicht van het paard en de wijze waarop energie werd overgedragen maskeerden de fouten. Toen het paard door een motor werkt vervangen, deden zich aanvankelijk geen problemen voort. Later bij hogere snelheden wel. Men kreeg al vrij snel in de gaten dat dat lag aan de geometrie.

   • Een verkeerde geometrie is slechts een verkeerde uitwerking van een correcte theorie. Rolweerstand is lager dan glijweerstand. Dus pas als wielen bewust niet draaien maar glijden is er sprake van een onjuiste theorie.

    Ook geeft het minder weerstand als het voertuig tijdens de verplaatsing op hetzelfde niveau blijft en niet voortdurend op en neer beweegt, omdat de wielen niet helemaal rond zijn. Een rijtuig met vierkante wielen, die met horten en stoten draaien, gaat nog steeds uit van de juiste theorie (rollen is efficiënter dan glijden) maar de bijwerkingen van een onjuiste implementatie zorgen er voor, dat het in de praktijk niet werkt zoals voorspeld.

    Nogmaals, iets dat niet waar is, werkt nooit. Iets dat waar is, werkt vaak pas na verschillende experimenten.

 9. Wees blij. Want dingen scheppen die kunnen werken op basis van de halve waarheid is al geweldig. Medicijnen hebben bij werkingen dat wel, maar toch hebben we er wat aan. Cilinders die te klein zijn, maar vallen binnen de toleranties voorzien we van zuigers die te klein zijn, maar vallen binnen de toleranties leiden tot een werkende motor. Je moet die cilinders niet voorzien van een zuiger die te groot is en valt binnen de toleranties. Dan gaat die klemmen. We hebben de waarheid niet nodig zolang we de leugen kennen.

  • Dat scheidt de wetenschapper van een gelovige. De wetenschapper is zich bewust van de leugen. Dat maakt hem bescheiden. De gelovige niet. Die denkt de waarheid in pacht te hebben. Dat maakt hem tot een drammer.

  • Als medicijnen die werken, zijn op een waar biochemisch principe gebaseerd. Als ze dat niet zijn, werken ze nooit (homeopathie bijv). Bijwerkingen zijn slechts een gevolg van een onjuiste uitvoering van het principe. Vergelijk een vleugelprofiel, dat door een verkeerde afwerking trillingen veroorzaakt.

   Bij het tolerantiestelsel is de werkelijke maat altijd juist, ondanks dat we die niet exact kennen. Er is hier dus geen sprake van een leugen. Nogmaals, leugens werken niet.

 10. Te grote zuigers worden 10 minuten op droogijs (-80C) geplaats en passen!

  • lijkt me sterk. dat doe je met dingen die klem moeten zitten, zoals een zuiger pen of cilinderbussen in een blok. Een zuiger moet juist niet klem zitten, doorgaans kun je die door een cilinderbus laten vallen. de lekkage wordt afgedicht met zuigerveren. zou je een te grote zuiger mbv afkoeling in een cilinderbus persen dan krijg je binnen de kortste keren een vastloper door de uitzetting van de zuiger na enkele verbrandings cycli.

   ik spreek uit ervaring, heb de nodige vastlopers gehad met mijn (opgevoerde) brommerts.

   na je opmerking dat Kalkar een thorium reactor was wederom geen beste beurt. zoals Walter White zou zeggen ” apply yourself”

 11. >>>na je opmerking dat Kalkar een thorium reactor was wederom geen beste beurt. zoals Walter White zou zeggen ” apply yourself”<<<

  Yep, ook kernenergie is een hoax. Zelf uitzoeken is moeilijk napraten veel gemakkelijker en wordt je ook niet gauw voor idoot uitgemaakt. Dat kan schelen. Voor sommigen..

  maar goed:

  "Niet mokken. Lekker wokken!" 😉

Comments are closed.