Gedurende mijn gehele schooltijd (1943-58) is er één docent geweest, de Graecus Johan van Leeuwen (Zoeterwoude 1897- Amsterdam 1963), wiens leven door mij beschreven wordt in mijn boek “Het Barlaeus en ik”, die ons enig financieel benul bij poogde te brengen en ons vertelde, dat wij allemaal besjoemeld zouden worden, zoals hij dat uitdrukte.

Uiteraard zou het buitengewoon gewenst zijn dat ieder schoolkind op dit stuk enige voorlichting zou ontvangen, opdat het weerstandsvermogen zou kunnen opbouwen tegen de lopendebandoplichting waaraan het zijn verdere leven blootgesteld zal worden van de zijde van de overheid, de financiële industrie en andere bronnen van kwaad, waar de argeloze consument/belastingbetaler te zijnen detrimente mee geconfronteerd wordt.

Waarom schittert de meest essentiële opvoeding op dit vlak door afwezigheid?

De vraag te stellen is eenvoudiger dan haar te beantwoorden. Eén van de oorzaken is ongetwijfeld, dat het de overheid is die de curricula samenstelt en een andere oorzaak is de gedweeë aard van het Nederlandse volk, dat al gauw vermoeid raakt, wanneer het moet gaan rekenen. Er zullen ongetwijfeld diepere en meer complexe oorzaken zijn, maar het valt buiten het kader van deze tekst om hier dieper in te gaan graven. Of dit tij ooit te keren zal zijn, weet ik niet. Vermoedelijk ben ik niet de enige, die het niet weet.

Hugo van Reijen

30 REACTIES

 1. En dat nog veel erger worden, totale onbenullen worden het.

  De onderzoekers vergeleken 1500 examenvragen uit de periode 1990-1995 en 2015-2021. Het verschil is enorm: de examens bevatten na 2015 40 tot 50 procent minder lesstof dan begin jaren 90. En vooral bij wiskunde zijn ook nog de moeilijkere vragen geschrapt. Tenslotte zijn de vragen zelf ook makkelijker: ze bevatten minder denkstappen of die staan al in de vraag uitgelegd. Zo wordt een dalend kennisniveau bij scholieren gemaskeerd, aldus de onderzoekers.
  https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/3928408/examens-zijn-veel-makkelijker-dan-vroeger.html

  • Interessant artikel. “Nederlandse jongeren leggen het vaker af in de concurrentiestrijd om toelating, omdat hun voorkennis te beperkt is” Hoe zou dat nou komen?

   Jammer dat er geen vergelijking bij staat met de periode 1980-1985 of 1970-1975. Hoe groot zou het verschil dan zijn?

   • Waarschijnlijk ronduit schrikbarend.

    Ben ook wel benieuwd naar eerder periodes.
    Niet voor niks zullen ze die weg gelaten hebben om het niet nog erger te maken.

   • Het is van voor mijn tijd maar ik denk dat het onderwijssysteem van voor de ‘mammoetwet’ veel beter was. Met Mulo, HBS en ambachtsschool (en de legendarische spinazieakademie) die ieder op eigen niveau les gaven en ook echt wat leerde. Toen moest je ook in meer vakken examen doen. Al hoor ik verhalen over moderne scholen waar het leerniveau ambitieus en pittig is. Dus het kan nog wel.

 2. De lagere eisen kunnen ook te maken hebben met dat men wil dat er steeds meer mensen ‘hoger opgeleid’ zijn. Want kenniseconomie en zo. Ik dacht dat het deel van de bevolking dat werkelijk de capaciteiten heeft om hoger onderwijs met succes te voltooien, ergens rond de 10% was. Nu is het aantal ‘hoger opgeleiden’ iets van 25% (als ik het goed begrepen heb). Hoe zou dat nou kunnen?

  En het is natuurlijk ook om te verhullen dat “studenten” afkomstig uit ‘krachtwijken’ minder IQ en potentieel hebben dan de ambtenaartjes graag zien. Het zijn tenslotte allemaal atoomgeleerden en hartchirurgen in de dop.

  Een van de lachwekkende dingen van de afgelopen tijd is dat je nu de “Associate degree” kan halen. Die krijg je na 1-2 jaar hoger onderwijs. Voor mensen die net het beginniveau aankunnen (volgens de nieuwe normen) en de rest niet. Zijn ze toch nog een beetje hartchirurg. Fijne gedachte niet?

  • Het onderwijs past zich aan aan de gigantische influx van gesubsidieerden die van een te laag niveau zijn. Het is dus de perverse prikkel van subsidie en al te makkelijke toegang waardoor het niveau logischerwijs aan het dalen is.
   Daarnaast, en daaraan gerelateerd is er nog de dictatuur van middelmatigheid die een massademocratie nu eenmaal onvermijdelijk is, bij gebrek aan prikkels tot een hoger streven gaat het hele intelligentie peil omlaag. In eerste instantie was er dus een grootschalige verbetering in de twintigste eeuw, door toenemende grootschalige toegang tot onderwijs, maar op een gegeven moment gaat dat stagneren , en ontstaat er een dalende lijn.
   Dat is het zelfde proces zoals statisme tijdelijk een grote groei van de economie teweeg kan brengen, maar op een gegeven moment ontstaat er stagnatie en neergang. Die grote groei was simpelweg een inhaalslag, na die inhaalslag gaat de lijn naar beneden.

   De subsidiëring en het buitensporig pushen van teveel onderwijs produceert ook een gigantisch waterhoofd van hoog opgeleide babbelaar en theorie-industrieën, wat een impuls van decadentie is, en dus verzwakking van een samenleving.

 3. Het onderwijs zit vol met vrouwen, daarnaast nieuw-linkse mannen. Daar kun je geen kruistocht mee ondernemen.

  • “Daar kun je geen kruistocht mee ondernemen.”

   Zoals ik al schreef:

   “De subsidiëring en het buitensporig pushen van teveel onderwijs produceert ook een gigantisch waterhoofd van hoog opgeleide babbelaar en theorie-industrieën, wat een impuls van decadentie is, en dus verzwakking van een samenleving.”

   U brengt het wat simpel, maar het komt in essentie op hetzelfde neer.
   Vrouwen die psychologie, kunst, moderne sociologie en al dat soort soft brain studies doen bijvoorbeeld.
   Anderen gaan weer in de marketing industrie, d.w.z. de manipulatie industrie, of men wordt een ‘consultancy’ babbelaar, etc. etc.
   Hele legers van babbelaars en theorie producers worden er opgeleid. Daarnaast nog legers van beleids-makende bureaucraten.
   Daarnaast staat ‘hoog opgeleid’ ook gelijk aan intensief geïndoctrineerd, die leven daarna voor altijd in een schijnwereld van ideologie, gespeend van gezond verstand.

  • Een van mijn meest voortreffelijke docenten was Dr. Catherina Faber-Gouwentak, waarschijnlijk de eerste Nederlandse vrouw die promoveerde in de wiskundige faculteit. Ook haar zuster mocht er zijn. Die was hoogleraar in Nijmegen.
   Een van Nederlands beste taalkundigen is Nicoline van der Sijs, hoogleraar in Nijmegen. Zij is onder meer de auteur van een woordenboek dat 17.000 Nederlandse woorden bevat, die zijn doorgedrongen in meer dan 200 talen en daar ge-expandeerd zijn tot 46.000 woorden.

   • ” Ook haar zuster mocht er zijn. ”

    Meestal bedoelen we dan hiermee dat het 2 lekkere wijven zijn, dat ze er mochten zijn, in een uitspraak over iemand.

   • De primaire functie van vrouwen binnen een maatschappij is het werpen van gezonde baby’s. Mannen kunnen geen baby’s werpen, alhoewel woke er druk mee bezig is. Zonder baby’s is er geen toekomst voor een maatschappij.

    Vrouwen die allerlei andere dingen doen, zoals les geven in het hoger onderwijs, is secundair. Het is niet essentieel. Het werpen van gezonde baby’s is dat wel.

    Vul je de bevolking aan door migratie dan hou je als volk op te bestaan. Zieke volken horen te verdwijnen.

    Pol Pot had er een bepaalde visie op. Volgens hem waren bepaalde types ongeneeslijk ziek en moesten ze verdwijnen. Het is beter om grote schoonmaak te houden dan compleet ten onder te gaan.

    Een paar honderd jaar geleden werden bepaalde vrouwen gewoon als heks aangemerkt en verbrand. Misschien was dat nuttig.

   • Hey Nico, hebben we hier te maken met een fanatieke refo?
    Die houden er ook dit soort achterlijke ideeën op na over vrouwen.
    Het zal niet voor niets zijn dat jij overal god bij sleept, ook dat doen refo’s.

   • Bert, wat is de primaire maatschappelijk functie van een vrouw?

    Vrouw, man, kindjes, hoop gedoe, de hele maatschappij is daarop gebouwd. Als je het werpen van baby’s vervangt met migratie heeft dat vergaande gevolgen. Voor die vrouw en de geworpen baby’s wil ik misschien primaire taken op me nemen, maar voor migranten absoluut niet. Als een vrouw geen baby’s voor mij werpt ben ik ook niet bereid haar rekeningen te betalen, lijkt me logisch. Werpt ze wel baby’s, dan kan ze levenslang een tegenprestatie eisen.

    Hoe had je een maatschappij gedacht met migratie-model in plaats van baby-model, of is daar weer niet over nagedacht?!

   • Ik heb het helemaal niet over migratie als vervanging en oplossing maar over hoe jij over vrouwen denkt.
    Migratie zou helemaal niet toegelaten moeten worden.
    Vrouwen als baby fabrieken die er als het even kan er helemaal geen ambities op nou houden.
    Behalve dan braaf voor je man en de kinderen zorgen.
    En verder waarschijnlijk terug naar de keuken met als enige recht het aanrecht.
    Wat dat betreft doe je toch echt niet onder voor een refo of een moslim, die zien het precies ook zo.
    Maar ik denk dat ik er met refo niet ver naast zit. Laat het maar weten.
    Ik denk dat vrouwen perfect kunnen mee draaien in een maatschappij maar niet in de combinatie kinderen en werken.

   • Nico, ik heb hier nog een oud schoolboekje liggen van de huishoudschool uit de jaren 50.
    Dat voldoet perfect aan hoe ze toen opgeleid werden en jou gedachtes.
    Er staat er ook letterlijk in.
    Goed leren koken, kinderen opvoeden, het huis schoon maken en je man huiselijk opvangen na een dag noeste en harde arbeid met een heerlijke maaltijd.
    En verder vertroetelen als taak.
    Zou echt wat voor jou zijn als de dames weer zo onderwijs kregen.

    Ik weet niet of dat jij dochters heb, anders wil het boekje wel opsturen.
    Kan je ze vast voorbereiden op het leven en hun taak als vrouw.

   • ‘Hoe had je een maatschappij gedacht met migratie-model in plaats van baby-model, of is daar weer niet over nagedacht?!’

    Het idee was dat die migranten voor ons gingen werken, onze oude dag zouden gaan betalen. We hebben zoveel migranten, de AOW-leeftijd kan makkelijk omlaag.

   • Hoe ik over migranten denk?
    Die moeten ze allemaal terug sturen. Nederland is vol, veel te vol.
    Ze kwamen hier niet om te werken maar om de boel uit te vreten op een enkeling na.
    Dat ze hier kwamen om te werken is wat de politiek ons wijs probeert te maken.
    Zo worden we langzaam vervangen.

   • Nee Bert, de afspraak was dat ze mijn oude dag zouden gaan betalen. En belofte maakt schuld.

   • Mijn moeder is ook gaan werken maar pas op een latere leeftijd toen wij geen oppas meer nodig hadden.
    Zo kan je het ook oplossen.
    Je kan niet gaan beginnen met werken en telkens tussendoor kinderen baren en maanden weg blijven.
    Dat werkt verstorend en daar zit ook niemand op te wachten.

   • Dat is dus de primaire functie: moeders met kinderen gaan voor. Dat was ooit.

    Moeders die gaan werken terwijl ze de baby zouden moeten zogen, ik snap dat niet. Baby is primair, werk secundair. Maar ik ben dan ook een minimalistische essentialist.

   • Nico, wat vroeger ook vrij normaal en gebruikelijk was, is dat vrouwen direct ontslagen werden als ze gingen trouwen.
    Is mijn moeder over komen vroegen bij V&D.
    Zo van, nou is het leuk geweest en ga nou maar braaf kinderen krijgen en opvoeden, jouw tijd zit erop als werkende.

 4. De burger licht zichzelf op. Door zijn eigen geloof in zijn competentie om zich via de overheid en het stemrecht met de samenleving te bemoeien, door voor beleid te kiezen, beleid dat grotendeel gebaseerd is op zijn eigen vooroordelen, beleid dat vaak meer schade aanbrengt dan goed doet.
  De burger is meestal slachtoffer van zichzelf en zijn eigen vooroordelen.

  Elke politicus, en elke burger zou op school les moeten krijgen in de sociologie van de klassiek liberaal Herbert Spencer, die uitvoerig uit de doeken gedaan heeft waarom veel beleid niet werkt, vaak tegengestelde effecten heeft. Dat is dan meer dan een eeuw te laat, maar beter laat dan nooit.

  De overheid simpelweg de schuld geven, dat past al te goed en te makkelijk in de strategie van libertariers.

  • Welnee, dat is allemaal niet relevant. Het enige, dat er toe doet is of de overheid rechtmatig is. Zo ja, dan is ieder beleid te verantwoorden, ook het meest idiote en minst efficiënte. Zo nee, dan is geen enkel beleid te verantwoorden, ook het meest verstandige en effectieve niet.
   _____________

   “Libertarians understand a very simple fact of life: Government doesn’t work. It can’t deliver the mail on time, it doesn’t keep our cities safe, it doesn’t educate our children properly.”

   ~ Harry Browne (US libertarian, 1933-2006)

  • “De overheid simpelweg de schuld geven…”
   Ik denk dat libertariers eerder benoemen wat veel mensen niet willen zien, dan dat ze de overheid speciaal als zondebok zien. Alle domheid en onkunde (en pure slechtheid) van deze samenleving lijkt bij de overheid bij elkaar te komen. Kijk maar naar de parade van prutsers in Rutte’s kabinetten.

 5. Als je een huis wil kopen dan krijg je een hypotheek van de bank. De bank schrijft vanuit het niets een geldbedrag bij op de rekening van degene die het huis verkoopt. Het is niet te controleren of de bank dat geld wel heeft. Voor hetzelfde geld zit er niets in de kas. Maar deze goocheltruc werkt altijd.

  De bank komt pas aan geld als jij van je salaris maandelijks die hypotheek afbetaald. En de bank komt aan bezittingen als jij die hypotheek niet meer kan betalen. Dan is het huis ineens van de bank. Zo komt een bank aan haar bezittingen. Daar zijn de economische- en bankencrises voor.

  Om er zeker van te zijn dat jij geen stampij maakt over deze gang van zaken, moet je naar school. Daar leer je dat dit een normale gang van zaken is.

  • Daarom willen banken zo graag dat mensen geld bij hen lenen. Voor hen is het gewoon een kwestie van wat cijfers intoetsen. Ze hoeven het geld helemaal niet te hebben. Ze komen aan hun geld als mensen gaan afbetalen. PLUS rente!

Comments are closed.