Voorstanders van de massale opvang van asielzoekers in Nederland doen vaak het beroep op mensenrechten. Regelmatig kom je de uitspraak tegen dat mensenrechten ‘geen mening’ zijn, en Nederland dus iedereen maar moet voorzien van goede opvang en bijbehorende faciliteiten.

Wat voor het gemak vaak vergeten wordt is dat er in feite twee soorten mensenrechten zijn: positieve én negatieve. Het verschil is niet zo heel erg moeilijk te begrijpen. Negatieve mensenrechten zijn die rechten waar een ander niets voor hoeft te doen. Neem de vrijheid van meningsuiting. Je kunt naar iemands mening luisteren of niet, maar je hoeft er helemaal niks voor te doen. Iemand mag en kan gewoon zeggen of roepen wat hij wil. Klaar.

Met positieve mensenrechten is het anders. Daar moet een ander voor in actie komen. Zo kun je iedereen het recht op goed onderwijs beloven, een positief recht. Maar ja, dat wil meteen ook zeggen dat er iemand scholen zal moeten bouwen, dat er leerboeken geschreven moeten worden, dat er docenten moeten zijn en dat er mensen moeten zijn die dat allemaal gaan organiseren.

Kortom: het recht op onderwijs zorgt tegelijkertijd voor een plicht voor heel veel anderen. En hetzelfde geldt voor al die andere mooie ‘positieve’ mensenrechten die we zo graag willen bewaken.

Recht op een menswaardig leven, recht op medische verzorging, recht op huisvesting, noem ze allemaal maar op. Met al die rechten komen ook plichten voor anderen, en in het huidige stelsel is het ook heel helder wie die anderen zijn: de belastingbetalers.

Hoe lullig ook, positieve rechten kosten gewoon geld. En het nadeel van geld is nu eenmaal dat het een schaars goed is (bij de ECB denken ze daar anders over, maar dat is een verhaal voor een andere keer). Je kunt geld slechts één keer uitgeven. Het salaris dat je aan de docent geeft kun je niet geven aan de dokter.

Het wordt wat mij betreft hoog tijd dat we weer een duidelijk onderscheid gaan maken tussen deze positieve en negatieve rechten. Zeker als het gaat om nieuwkomers. Of het nu arbeidsmigranten, vluchtelingen, nareizigers of asielzoekers zijn. Als Nederlandse overheid zou je al die mensen hun negatieve rechten moeten garanderen maar je moet ze kunnen uitsluiten van de positieve rechten.

Ja, ze mogen hier komen, ze mogen hier elke god die ze willen aanbidden, elke mening uiten, bezit vergaren, werken, recht hebben op een eerlijk proces. Maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse overheid de positieve rechten hoeft te geven. Rechten op uitkeringen, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg hoeven niet gegarandeerd te worden. Omdat je daarmee een plicht oplegt aan je eigen burgers. Een plicht waar de meeste van die burgers niet om hebben gevraagd.

Een strikte scheiding tussen positieve en negatieve rechten zou de discussie omtrent asiel en migratie zo veel eenvoudiger maken. Om de eenvoudige reden dat je de oorspronkelijke bevolking geen plichten meer op hoeft te leggen in het kader van de opvang van nieuwkomers. En omdat het een natuurlijke scheiding zal aanbrengen tussen de mensen die hier komen omdat er wat te halen valt en mensen die hier komen om hun talenten en vaardigheden tot bloei te laten komen. En voor zover mij bekend is er niemand die bezwaar heeft tegen die laatste groep.

Indien het lukt om die scheiding tussen positieve en negatieve rechten aan te brengen, en waar een politieke wil is zou dat gewoon moeten lukken, dan is er al enorm veel gewonnen. De volgende stap, of eigenlijk de bijbehorende stap, is om een actief uitzettingsbeleid te voeren voor hen die zich niet voegen naar de wet. In de Verenigde Arabische Emiraten is dit een doodnormaal verschijnsel, iemand die de wet overtreedt verliest zijn recht om op het grondgebied aanwezig te zijn, en wordt actief naar het thuisland teruggezet. Dat klinkt wellicht hard, het is wel rechtvaardig en leidt tot een samenleving waar criminaliteit iets uitzonderlijks is. En dat is iets waar zowel de autochtone bevolking als de nieuwkomers heel veel baat bij hebben.

Nederland is bij uitstek het land van internationaal recht. Het beruchte vluchtelingenverdrag uit 1951 is hoognodig aan herziening toe, daar zijn vriend en vijand het inmiddels wel over eens. Een nieuwe Nederlandse regering zou er prioriteit aan moeten geven om in een nieuw te sluiten verdrag de scheiding tussen positieve en negatieve rechten aan te brengen, waardoor enorm veel problemen opgelost kunnen worden. Is dat een zware opgave? Natuurlijk. Het zal niet eenvoudig zijn om het internationaal goed geregeld te krijgen. Dan rest natuurlijk de optie om als Neutraal Nederland het verdrag op te zeggen, de EU en Eurozone te verlaten en zelfstandig deze scheiding aan te brengen. Eerlijk gezegd zou dat zelfs mijn voorkeur hebben. Maar zoals Nederlands grootste filosoof ooit zou zeggen: da’s logisch.

20 REACTIES

 1. Ja, als de overheid dat nou eens ging doen.
  Maar als het erop aankomt heb je als nieuwkomer gewoon meer rechten dan anderen.
  Voorrang bij het verkrijgen van een woning bijvoorbeeld.
  En er moeten nog miljoenen woningen gebouwd worden om in de toekomst aan die vraag te voldoen.
  Er is ook een krapte op de arbeidsmarkt.
  Vakmensen vind je niet meer.
  Die nieuwkomers gaan die kar niet trekken, want de helft heeft een IQ dat niet hoger is dan hun schoenmaat.
  In de US gebruiken ze intelligentietests om te kijken of ze je kunnen gebruiken.
  Onder een IQ van 85 ben je voor niets geschikt voor hun.
  Dat geldt ook als je een maatschappij draaiende wil houden.
  Het gemiddelde IQ in het westen daalt.
  En dat merk je aan alles.

  • Klopt! Het Australische immigratiesysteem is ook niet gek. Daar kijken ze of je in je eigen levensonderhoud kan voorzien. En vakmensen waar veel behoefte aan is, krijgen voorrang.

   Je moet wel onderscheid maken tussen een volledig open samenleving en een verzorgingsstaat, zoals NL.

   In een open samenleving is het niet nodig regels te stellen. Als iemand daar wil leven moet hij zijn eigen inkomen hebben en zelf een woning regelen.

   In een verzorgingsstaat kan je niet buiten hermetisch gesloten grenzen en een strikt toelatingsbeleid. Anders loopt de samenleving leeg op allerlei nutteloos volk dat zo’n luilekkerland aantrekt en in leven houdt.

   https://twitter.com/danielkalter2/status/1540616125456814080?t=9zODgm2dkR6Npc9c7kUgXA&s=09

 2. Chaos is het plan. Dat is het doel van de bevolking mengen, maar niet alleen daarvan. Je moet bang zijn. Je moet je huis niet uit durven. Dan ben je makkelijker te controleren en klaar voor het digitale concentratiekamp. Pardon, smart city of 15 minuten stad. Dat zal ook voor de immigranten gelden die nog wel eens spijt zouden kunnen krijgen van hun overtocht.

 3. Vroeger waren er natiestaten. In Nederland mogen veel vreemdelingen naar binnen en zich vestigen. De meningen daarover lopen uiteen. Maar nu begint de overheid opeens over herinvoering van de dienstplicht. In mijn beleving hoort dienstplicht bij een natiestaat.

  • Een paar weken geleden schreef ik een stukje over ‘Gerben en de leerplichtambtenaren’. Dat wordt ‘Gerben en de dienstplichtambtenaren’. Ik vind dat je leerplichtambtenaren en dienstplichtambtenaren op één lijn mag stellen. Dienstplichtambtenaren jagen mensen de dood in, leerplichtambtenaren doen het voorwerk.

   Binnen een natiestaat zoals Pruissen was dat heel normaal, het gold zelfs als voorbeeld, werd nagevolgd. Maar zoals uit bovenstaand artikel blijkt is de natiestaat voorbij. Het toelaten van vreemdelingen die een beroep doen op de verzorgingsstaat kost niet alleen geld, het is het einde van de natiestaat.

   Het prijskaartje dat aan het toelaten van vreemdelingen hangt is niet alleen financieel. Binnen een natiestaat zal de animo om te vechten voor je bloed en bodem groter zijn dan in een multicultureel land. Als het inderdaad zo blijkt te zijn dat in multiculturele staten de animo om het land te verdedigen veel lager is dan in andere staten, dan is het een kwestie van tijd voordat ‘de zwakke staten’ worden overlopen.

   Diversity is our strength zal zich moeten gaan bewijzen.

  • Wopke Hoekstra – Nederlandse overheidsfunctionaris

   Het is tijd voor de herinvoering van de dienstplicht. De oorlog in Oekraïne toont dat veiligheid, democratie en een sterke samenleving niet gratis zijn. Het dienstjaar versterkt onze weerbaarheid, samenleving en eenheid.
   Daar wordt Nederland beter van.

   https://twitter.com/WBHoekstra/status/1621777624769990658

   • Die wopke trekt zelf maar zo’n achterlijk groen pakkie aan met ze dienstplicht.
    Zijn we meteen van die gek af.
    Dat ie zich nog niet vrijwillig gemeld heeft met ze praatjes laat al zien dat het zelf een lafaard is.
    Maar wel andere de dood in willen sturen.

    Ik zal iedereen bijstaan met elke hulp om onder zo’n dienstplicht uit te komen als ervaring deskundige om er weg te blijven.

   • Nederland neemt mensen op uit oorlogsgebieden als vluchteling, maar wil Nederlandse jongens en meisjes dwingen deel te nemen aan het conflict in Oekraïne?

 4. Voordat de Fransen kwamen golden nog oude regels in de stad. Misdadigers werden aan een karrewiel gebonden, bewerkt met gloeiende poken, hun botten gebroken, uiteindelijk kregen ze de genadeklap. Daarna werden ze op een wagen geladen en buiten de stad gereden. Je kon zo’n gebeurtenis bijwonen.

  Op zo’n 100 meter naast de toegangsweg naar de stad stond de galg, er was plek voor zo’n 30 misdadigers. Hun lichamen werden daar opgehangen, de vogels aten hun vlees. Dit alles ter afschrikking van potentiële misdadigers die in de stad een misdaad wilden begaan, op de toegangsweg moesten ze langs de galg.

  Terechtstellingen in de stad vonden op de blauwe staan plaats. Veel steden hebben nog steeds een blauwe steen, maar er is bijna niemand die op de hoogte is waartoe die steen diende.

  • Ik ben voor.
   Tijd dat ze overal weer van die blauwe stenen neer leggen in elke stad of dorp.

  • Interessant verhaal van die blauwe stenen. Er is zelfs een wiki over. https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_Steen_(Leiden)

   Had wel eens iets gehoord in deze richting maar niet het fijne. Al ben ik tegen de doodstraf. Niet om morele redenen. Maar ik vind het een slecht idee om ambtenaren en politici macht over leven en dood te geven. Medische beslissingen en D66 zijn al ranzig genoeg.

Comments are closed.