Een wijze man gaf me ooit het volgende advies. Pas op voor mensen die geloven dat we in een eindtijd leven. Ik beschouwde dit soort mensen als onschuldige dwazen. Waarom zou je je leven laten verpesten door de gedachte dat de mensheid tijdens jouw leven ten onder zal gaan?

De mensheid bestaat al duizenden jaren en vele honderden generaties lang leven er mensen met eindtijdgedachtes zonder te leren van het verleden. Als er honderden generaties voor jou geweest zijn met mensen die overtuigd waren dat ze in het einde der tijden leefden, is het misschien tijd om 1 historische les te leren, namelijk dat het extreem onwaarschijnlijk is dat jij in een eindtijd leeft.

Veel culturen kennen eindtijdverhalen. De ark van Noach is een uitwerking van overstromingsverhalen die in veel culturen voorkomen. De bijbel eindigt met openbaringen, en heeft daarmee ontelbaren een bijbels fundament gegeven om te geloven dat het einde der tijden was aangebroken. Maar ook niet religieuze stromingen hebben eindtijdkenmerken. De wereld vergaat dan weliswaar niet altijd, maar de verelendung gebracht door Karl Marx voorspelde hel op aarde voor de arbeiders.

Eindtijdverwachtingen zijn niet onschuldig

Er kleven een aantal nadelen aan eindtijdverwachtingen. Meestal koppelt het verlossing aan eindtijd. Mensen die hun kritisch nadenkvermogen hebben verloren of er nooit echt over hebben beschikt worden tot instrument. Normale morele bezwaren kunnen overboord gegooid worden want alles moet wijken om het doemscenario van de eindtijd te voorkomen. Bijna alles is geoorloofd om het hogere doel te bereiken, vaak is dit overleving voor de mensheid. Of het leven op de planeet. De onheilsprofeet heeft een zeer loyale en gemotiveerde groep mensen ter beschikking. Mensen die zich meestal moreel en intellectueel superieur voelen omdat zij degenen zijn die het licht hebben gezien.

Een korte verklaring

Ik vind het te bizar voor woorden dat er nog steeds mensen geloven in een eindtijd te leven. Nadat er in de honderden generaties voor hun slachtoffer zijn geweest van deze gedachte. Daarom doe ik een poging tot verklaring, die niet meer dan een simpele beperkte poging is.

Peter de Jong heeft de vrijspreker lezers onlangs een introductie verschaft in het werk van Carlo M. Cipolla. De conclusie: er zijn heel veel domme mensen en ze zijn  levensgevaarlijk. Domme mensen zijn volgens de Amerikaanse psychologen Dunning en Kruger erg overtuigd van hun eigen gelijk. En kunnen daardoor overtuigender overkomen dan mensen met meer intellect, die de versimpelingen van de dommere mensen verwerpen en inzien dat twijfelen voert naar wijsheid. Dit heet het Dunning Kruger effect.

Combineer deze 2 beginselen en dan kan je concluderen dat een grote domme meerderheid overtuigd van zijn eigen gelijk in een democratie de koers bepaalt. En het hele enge is dat er psychopaten zijn die hun bespelen. Mensen met persoonlijkheidskenmerken van de duistere piramide staan klaar om de minderheid te manipuleren.

De huidige situatie

Zou het kunnen zijn dat er thans een domme meerderheid is zoals geschetst door Cipolla die gemanipuleerd wordt door psychopaten? Psychopaten die in onderlinge strijd hun versie van de eindtijd opdringen aan de grote domme massa?

Zou een domme meerderheid gemanipuleerd kunnen worden dat ze geloven dat een zwaar griepvirus een massaal sterven teweeg kan brengen? En dat een combinatie van financiële offers, gedragsmanipulatie en symboliek verlossing kan bieden?

En sterker nog. Het kan toch niet zo zijn dat voedingsstoffen, stikstof-waterstofverbindingen, de overleving van de Nederlandse natuur bedreigen, en wel in zodanig mate dat we de landbouw en veeteelt in dit land laten verstikken? Of dat de voedingsstof CO2 een bedreiging is voor het voortbestaan van het leven op aarde zoals we dat nu kennen?

Conclusie

Deze wijze man, laten we hem O noemen, legde de vinger op de zere plek. Onheilsprofeten zijn zeer gevaarlijk. Ze zorgen ervoor dat ik samen met U grote vrijheidsoffers heb moeten brengen tijdens Corona, en ze gaan onze levens enorm beperken met alle klimaat maatregelen. Waarom wil men niet die ene les trekken uit het verleden? Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar je leeft niet in een eindtijd. Tenzij iedereen massaal in een eindtijd gaat geloven, dan zou er een onleefbare dictatuur kunnen komen. Daarom, verdoem de doemdenkers!

33 REACTIES

 1. Ben benieuwd wat de god vrezende aanhang van deze site hier van vind.
  Die zijn hier vast niet blij mee, want zij weten het zeker dat er een eindtijd komt omdat het in een oud dik boek staat.
  Het wordt dan ook regelmatig aangehaald met allerlei voorbeelden uit deze tijd en een oud verhaal wat daarom wel waar moet zijn.
  Inderdaad, onschuldige dwazen zijn het, ze weten niet beter.

  • Het gaat vooral om mensen die overtuigd zijn nu in een eindtijd te leven. Verder hebben transhumanisten een visie waarin een nieuwe mensheid ontstaat en hebben wetenschappers ook een eindtijd (zon wordt supernova bijvoorbeeld)

   • De wetenschapper als eindtijdgelovige. Ik weet er nog 1. Aan mijn leven komt ook een einde. Net als aan mijn geld.

  • Vandaag, zo rond het middaguur stond er een jehova getuige aan mijn deur. Het was een vriendelijke jongeman van rond de 30 schat ik die samen met zijn, naar vermoed, dochtertje van een jaar of 4-5 mij een folder kwam overhandigen met daarop vermeld de vraag “Hoe denkt U over de toekomst?” Nu is het opzich prima dat die man zijn zaterdagmiddag op wil geven om te pogen andere mensen te doen overtuigen van zijn visie, en begrijpelijk gezien de geringe slagingskans hierin om hiervoor zijn nog onschuldige dochtertje mee te nemen om vervolgens het foldertje te laten overhandigen om het van de nodige emotionele lading te voorzien.

   Het was verder een beleefde man die naar eigen zeggen vooral een positieve boodschap wil verkondigen. Echter was het enige wat hij concreet benoemde vooral van negatieve aard, namelijk de recente aardbeving, oorlog in Ukraine, klimaatverandering etc.

   Het foldertje verwees verder naar de gebruikelijke bijbelse passages die zijn levensbeschouwing ondersteunen met als insteek natuurlijk om het woord van God te volgen om een betere wereld te creëren en zo het eind der tijden zo lang mogelijk uit te kunnen stellen.

   Ik liet hem weten om hier wel over te willen filosoferen en ik gaf hem toestemming om in de toekomst nog eens langs te komen om hier verder over te praten, zijn gezicht klaarde op, er zijn veel van dit soort mensen die geschuild gaan in de sluier van het mysticisme en zich ernstig zorgen maken om doomscenario’s.

   • Bij mij durven ze niet eens meer aan te bellen.
    Anders vraag ik, boekje vergeten? Kijk eens in je boekje.
    Zo als je een klein kind aanspreekt.
    Neem mij niet kwalijk, hoor ik dan, en weg zijn ze weer.
    Ze hebben allemaal een boekje met adressen waar ze niet mogen aanbellen.

    Ik heb er 1 in mijn familie en die heeft alles en iedereen tegen mekaar opgezet met dit soort jehova gewauwel. Gevolg, iedereen heeft ruzie met elkaar door jehova gestook. Daar zijn ze in getraind en krijgen ze ook les in.
    Ik kan ze niet zien of luchten.
    Scheld ze verder niet uit maar zorg dat ze weer heel snel weg zijn hier.

 2. Het zijn vaak helemaal geen domme mensen die het psychopathische narratief volgen. Ik wil best geloven dat D66 en hun aanhang (vaak goed opgeleid en met goede banen) diep overtuigd is van de ernst van klimaatverandering en menen dat er alles aan gedaan moet worden om het aan te pakken.

  Bovendien verkopen doemverhalen goed. Ik kan me wijlen Rienk Kamer herinneren die eenmaal per jaar een symposium gaf waar je 300 gulden of zo voor mocht betalen om erbij te zijn. Er kwamen al gauw zo’n duizend mensen. Niet slecht voor een dagje werken. En het was altijd doom and gloom: als de beer komt, dan…
  Gelukkig wist Rienk te vertellen hoe je je daartegen kunt beschermen. De parkeerplaats stond altijd vol met Bentley’s, Jaguar’s, grote Duitse luxe wagens. Mensen die wat te verliezen hebben.

  Persoonlijk acht ik de mogelijkheid steeds waarschijnlijker dat de aarde met een zekere regelmaat een reset ondergaat waarvan de zondvloed de meest recente iteratie is geweest. De kans dat je dat zelf gaat meemaken is natuurlijk niet zo groot.

   • Er is een vrij goede correlatie tussen intelligentie en maatschappelijk succes. Dat is echt uit den treure bewezen. Opleiding is natuurlijk iets anders dan intelligentie. Ofschoon er wel een verband tussen s.
    Verder heb ik niet gezegd dat de adviezen van Rienk Kamer niet goed zouden zijn geweest. Dat weet ik niet. Ik neem aan dat er weinig mensen naar zijn symposia zouden komen als hij de reputatie heeft belabberde adviezen te geven. Je mag daarom aannemen dat hij goede adviezen heeft gegeven.

    De relatie tussen IQ en zowel opleiding als maatschappelijk succes is evident. Echter, Cipolla definieert domme mensen als personen wiens acties ongunstig zijn voor henzelf èn ongunstig voor anderen. Dat zou best los kunnen staan van hun opleiding. Maatschappelijk succes zal er niet zijn als je acties jezelf benadelen.

   • Een laagopgeleide is niet per se dom. Maar een domme zal toch echt wel heel veel moeite moeten doen om hoogopgeleid te geraken.

   • “Een laagopgeleide is niet per se dom.”
    Helemaal mee eens en hoogopgeleiden zijn lang niet altijd slim. In die zin dat je ze nogal eens tegenkomt met autistische kenmerken, of volstrekte wereldvreemdheid. Dan kunnen ze wel goede punten halen voor hun examens maar zijn ze tegelijkertijd weinig street smart. Het is dan ook niet vreemd dat utopistische ideologieën vaak veel aanhang vinden onder intellectuelen.

  • “Er is een vrij goede correlatie tussen intelligentie en maatschappelijk succes.”

   De democratie is een bewijs van de theorie van de ‘survival of the fittest’, d.w.z dat de meest middelmatigen er het beste floreren.

   De woorden ‘dom’ en ‘slim’ zijn overigens totaal nietszeggende woorden. Intelligentie bepalen is als naar een caleidoscoop kijken.

   ” Ik wil best geloven dat D66 en hun aanhang (vaak goed opgeleid en met goede banen) diep overtuigd is van de ernst van klimaatverandering en menen dat er alles aan gedaan moet worden om het aan te pakken. ”

   Ik denk dat de enigen die er echt in geloven, dat dat de kinderen zijn, die zijn nog eenvoudig van geest, in de positieve betekenis daarvan. Volwassenen zijn ”mutiplicious’, die worden gemotiveerd door een veelheid aan motieven, carrière, macht, prestige, groepsdenken, erbij horen, en allerlei perverse motieven (zelfs haat, haat is een van de meest belangrijke motieven). In het kort: ik denk dat er geen institutionele en corporate pakkendragers zijn die er echt in geloven, en echt met de natuur begaan is, maar dat het een racket is voor een veelheid aan doeleinden.

   In feit is een dergelijke ‘men geloofd er echt in’ ook een depreciatie van de mensen die zeer veel moeite moeten doen om de waarheid te achterhalen. Degenen die de leugen ophouden, die de leugen zeer agressief promoten, degenen die andersdenkenden eruit wippen en langs de zijlijn zetten via de meest lage middelen, degenen die zelfs de jeugd indoctrineren, degenen die zich niet anders willen informeren worden dan als goedbedoelende slachtoffers voorgesteld.

   Naar mijn mening betekent ‘hoog opgeleid’ in onze dagen ‘intensief ideologisch geïndoctrineerd’. En institutionele elites zijn hoog-georganiseerde mobs waar het groepsdenken almachtig is.

   • Intelligentie is het IQ zoals gemeten bij een IQ test. Daar kun je veel kritiek op hebben en veel van die kritiek is terecht, maar je meet wel hoe goed de hersenen functioneren en komt tot een score vergelijkbaar met een PC die een bepaald rekenvermogen heeft. Dat zegt niet alles, maar wel wat. Jordan Peterson is te bewonderen in talloze YouTube filmpjes waarin hij uitlegt hoeveel onderzoek hier wel niet naar gedaan is. Dus die relatie bestaat.

  • Youp,

   Kunt u overigens vertellen waar men dan zo ‘diep van overtuigd’ is?
   Is dat het verhaal dat we jaren geleden al onder water zouden staan? Is dat het verhaal dat het over 5 jaar zo zou zijn, of over tien of twintig jaar. En is dat het verhaal dat zover gaat als ‘extinction’? Die zeggen dat het al bijna te laat is, of het pragmatische verhaal dat aangepast is aan de tijd die nodig is voor alle veranderingen…?
   En, gezien landen zoals India en China alleen maar meer CO2 de lucht in pompen, men geenszins overal de braafste van de klas is zoals in de EU, dan liggen die arme diep overtuigde mensen zeker elke nacht wakker van de doem die dan onvermijdelijk is?

   Hoe kan het dat bijna het hele Christendom feitelijk corrupt was, des te hoger in de boom, des te corrupter. Dat men op zondag naar de kerk ging, en de rest van de week dingen deed die tegenovergesteld waren, en dan juist des te hoger in de boom, des te dieper overtuigd en handelend naar de overtuiging vandaag de dag? Een upgrade van de mensheid in de twintigste eeuw, waar men nu juist op hoog niveau handelt naar diepe overtuiging en men het beste met iedereen en de hele planeet voorheeft, sure…

   • Ik denk dat ze daadwerkelijk menen dat het klimaat een groot probleem is en dat Poetin een grote schurk is en dat covid19 een hele ernstige ziekte is. Mattias Desmet heeft daar een boek over geschreven: ‘de psychologie van het totalitarisme’. Deze mensen bevinden zich in een soort massa-psychose. Hetzelfde is gebeurt in Nazi-Duitsland en het Rusland van o.a. Stalin. Het is geen redelijke positie die deze mensen innemen en ik kan hun overwegingen niet verklaren.
    Degene die het niet menen begrijpen heel goed dat je niet tegen het narratief moet ingaan omdat je dan je eigen ruiten ingooit. Tenslotte zijn er nog de cynische mensen aan de top die het allemaal bekokstoofd hebben, maar die vallen hier buiten.

   • @Johannes

    “Hoe kan het dat bijna het hele Christendom feitelijk corrupt was, des te hoger in de boom, des te corrupter.”

    Ik weet dat je vraag aan Youp is gericht maar ik wil er toch wat over zeggen. Het Christendom gaat niet alleen over Jezus maar ook over Satan. Dus er zijn twee groepen mensen die de Bijbel aanhangen; christenen en satanisten. De satanisten doen zich voor als christenen maar andersom niet.

 3. Nou ga deze https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers/featured maar eens kijken en dan nog steeds denken dat er nooit een eind komt aan de cyclus (van 12000 jaar)waarvan we nu aan het einde zitten.Dit zijn echte onafhankelijke wetenschappers (waaronder ik mijzelf ook schaar) die het met bewijzen laten zien ..Ga kijken voor dat je het een oordeel geeft…Ik geloofde het ook nooit maar ben er nu van overtuigd ..tis maar een tip!

  • Is dat die theorie waar men de bewering doet dat er een koude cyclus aan staat te komen?
   Onfortuinlijk, de temperaturen werden in deze regio juist net wat meer aangenaam, ik had gehoopt dat er nog een graadje of wat bijkwam.

 4. Het is lekker makkelijk om te denken dat volgende week de wereld vergaat. Dan hoef je je problemen niet op te lossen. Het is net zoiets als ervan overtuigd zijn, echt helemaal zeker weten, dat je volgende week de loterij gaat winnen.

 5. Alle mensen geloven. De één gelooft in zijn politieke partij, de ander gelooft in de wetenschap en weer een ander gelooft heilig in de media of, voor mijn part, in het onderwijs. Vaak is het geloven van iets geen probleem totdat er iemand opstaat die meent dat een groep, waar hij/zij natuurlijk niet toe behoort, de schuld is van alles.

  Er zijn gewoon mensen, zoals bijv. de nazi’s, die graag een groep de schuld geven van alles wat er mis is. In dit item wordt de Bijbel uit de mottenballen gehaald en krijgen onheilsprofeten de schuld van corona, stikstof, financiële verliezen e.d.

  Nou Ratio, jij en je wijze vriend hoeven zich geen zorgen te maken hoor. Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogte gestegen. Dus al die eindtijdverhalen hoef je binnenkort niet meer aan te horen. Het sterft vanzelf uit. Maar ik begrijp ook wel dat onderstaande informatie voor sommigen, die liever niets onderzoeken omdat ze anders die gekoesterde mening moeten bijstellen, ook weer zo’n dwaas voorbeeld is uit de huidige tijd.

  https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/

  • Prochrist,

   “Er zijn gewoon mensen, zoals bijv. de nazi’s, die graag een groep de schuld geven van alles wat er mis is.”

   Ik dacht dat dit een algemene menselijke neiging is…

   “Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogte gestegen. ”

   Kunt u een definitie geven van uw begrip van ‘vervolging’? ik heb het idee dat dat begrip wat ruim is voor de gelegenheid.
   En verder wat voorbeelden dan.

  • Overigens is het zo dat in sommige van de getoonde landen (in de link) er van alles en nog wat onderdrukt en vervolgd wordt, soms zelfs een goed deel van de bevolking, en in weer andere landen zijn er zo en zo allerlei partijen met elkaar aan het vechten.

   • @Johannes
    De informatie in de link kan jij niet in 2 minuten hebben doorgenomen, laat staan tot je door laten dringen. Het ‘ik wil dit niet weten’ virus.

  • Overigens roept de huis-tuin-en-keuken atheist natuurlijk al gauw dat dat eindtijd denken allemaal domheid is, terwijl notabene niemand minder dan Isaac Newton een boek over de Apocalyps heeft geschreven. Maar goed, voor gewone mensen lijkt het me geen materie om aan te raden, er is nogal wat morbide subjectiviteit die er een inspiratiebron in kan vinden.

   • Niemand minder dan Isaac Newton had berekend dat de wederkomst van Christus rond 2060 zal zijn.

   • Isaac Newton had de Bijbel bestudeerd:

    https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-geheime-isaac-newton/

    Quote:
    De meeste inkt had Newton besteed aan onderwerpen uit de theologie en kerkgeschiedenis. Hij had een ware obsessie voor de Bijbelse profetieën, in het bijzonder de Bijbelboeken Daniël en Openbaringen, die volgens hem het verloop van de wereldgeschiedenis tot het Laatste Oordeel beschreven. Om te laten zien hoe de profetieën zich in de loop van de geschiedenis hadden verwerkelijkt, herzag hij op tal van punten de geaccepteerde chronologie van de oude geschiedenis.

    (…)

    In het algemeen had Newton een diep wantrouwen jegens de jaartallen uit oude kronieken of koningslijsten. De enige betrouwbare chronologieën vond hij in de Bijbel.

   • Even denken, 2060, dat is 37 jaar vanaf nu, dan hoop ik toch al met pensioen te zijn in het ‘hiernamaals’, dus refutatie tegen die tijd kan dan niet meer.
    Gokken is tegen mijn principes, zeker als het om zulke kwesties gaat, maar ik zou theoretisch een groot bedrag op ‘geen laatste oordeel’ zetten.

 6. Dus:

  “De enige betrouwbare chronologieën vond hij in de Bijbel.”

  Dat is exact mijn conclusie.

  • Zou de bijbel vanwege de innerlijke tegenstrijdigheden juist niet door rationele denkende mensen moeten worden verworpen? Toegegeven, er staan prachtige teksten in de bijbel, maar er zijn ook tegenstrijdigheden, die het fundament van de bijbel juist onderuithalen.

   • Ik heb de Bijbel niet van kaft tot kaft gelezen maar de delen die ik heb gelezen vond ik niet bepaald prachtig, eerder informatief. Het gaat denk ik om de reden waarom je het boek gaat lezen. Wil je bestuderen hoe de teksten zijn geschreven dan is het misschien een mooi geschreven boek. Wil je de aard van een entiteit onderzoeken dan lees je de delen die over deze entiteit gaan en dan is het boek informatief. Die fundamentele tegenstrijdigheden, welke reden zouden moeten zijn om het boek te verwerpen, ben ik nog niet tegengekomen.

    Een partijprogramma kan ook tegenstrijdigheden bevatten. Moet een partij dan meteen opgedoekt worden? Rationele mensen kunnen toch nadenken over een oorzaak van eventuele tegenstrijdigheden?

    En Ayn Rand en Philip Rotschild in combinatie met Libertarisme is toch ook heel tegenstrijdig? Moet je dan al die informatie en filosofieën verwerpen? Of mag iemand nog zelf bepalen of hij/zij nog iets met die informatie kan?

 7. “ik zou theoretisch een groot bedrag op ‘geen laatste oordeel’ zetten” u “wint” altijd!

Comments are closed.