14 REACTIES

 1. Geweld is altijd rechtmatig als het NAP in acht wordt genomen en de mate van geweld proportioneel is.

  Als een misdadiger dus een groot aantal mensen treft met zijn misdaad, dan kan hij ook veel geweld terug verwachten.

  milieumisdaden kunnen een groot aantal mensen treffen. Het probleem daarbij is de bewijsvoering. Als je ziek wordt door vuile lucht dan zal je niet alleen de bron moeten aantonen, maar ook dat die vervuiler het recht niet had jouw lucht te vervuilen.

  Maar in de praktijk werd de lucht vervuild toen het nog niet jouw eigendom was. Je kan dan geen claim neerleggen bij de vervuiler en je draagt zelf de verantwoording voor je ziekte.

 2. Een dief vermoorden, daar kan ik mij nog wel wat bij voorstellen als het je eigen auto betreft. Maar een dief vermoorden met als reden dat hij een auto heeft gestolen daar kan ik mij niets bij voorstellen. Een diefstal dient op zijn eigen merites beoordeeld te worden. En niet afhankelijk te zijn van iemands doel of motief. Willekeur ligt op de loer, recht van de sterkste eveneens.

  • Nee, geweld moet zoveel mogelijk proportioneel zijn. Iemand doden, omdat hij je auto steelt, is niet van toepassing. Hij kan hooguit verplicht worden je schade te vergoeden.

   Eigenrichting is geen enkel probleem. Je staat immers in je recht. En reageer je buitenproportioneel, dan hebben het slachtoffer of diens nabestaanden de mogelijkheid bij jou verhaal te halen. Van het recht van de sterkste is dan geen sprake.

   • Het helpt enorm als je iets minder beknopt reageert Bertuz! 😁

    Ik volg je echt niet. De crux is toch rechtmatigheid volgens het NAP en een proportionele reactie? Dat heeft met iemands doel of motief toch niets te maken?

   • Het plaatje van de koe en met name de text boven het beest geeft je de aanwijzing.

   • Ja, en? Dat gaat toch over proportionaliteit? Naarmate het effect van iemands misdaad groter is, kan je ook meer geweld gebruiken om de zaak recht te zetten.

    Als je op het trottoir tegen iemand op botst, kan je hem hooguit een klap verkopen. Het gaat wat ver om hem gelijk door het hoofd te schieten. 😁

   • Als boeren, of welke bedrijven dan ook, schade veroorzaken, zullen ze dit moeten vergoeden. Meeste bedrijven zijn daarvoor verzekerd.

    Bij omgevingsschade gaat het echter vaak om heel veel gedupeerde partijen. Als boeren die niet allemaal compenseren, kan er beslag worden gelegd op hun bedrijf en hun grond.

    Is de opbrengst echter onvoldoende dan zullen ze de rest van hun leven in een werkkamp moeten doorbrengen.

   • Sorry, maar dit is absoluut stupide. Want dit is een feilloos recept voor eindeloze vetes met eigenrichting omdat er vrijwel altijd iemand zal zijn die vindt dat de andere partij reageert met te veel geweld. Waarna decreactie komt en de reactie daarop enz, enz.
    Wat dan ook een van de redenen was voor het artikel over ‘noodweer exces’.

   • Welnee, de meeste rechtspraak loopt via rechtbanken en mediators. Wat er overblijft aan eigenrichting volgt gewoon common law (oog om oog, tand om tand).

    Niemand is in staat om langlopende vetes te betalen. Als een huis in brand wordt gestoken en de reactie is het afbranden van twee huizen van de tegenpartij, waarna er weer vier afbranden en vervolgens weer acht, zestien, etc dan zijn de bankrekeningen heel gauw leeg. Gaat dus niet gebeuren.

   • Alweer onzin. Niemand kan langlopende vetes betalen? In welke wereld leeft u? De geschiedenis staat bol van langlopende vetes tussen families.
    Misschien dat het u onbekend is, maar het Romeinse recht, waar het westerse recht op is gebaseerd, was zelf weer gebaseerd op het Babylonische recht, wat deels juist was bedoeld om een einde te maken aan eigenrichting omdat daar nooit een einde aan komt.
    Uw voorbeeld slaat ook al nergens op met het afbranden van huizen op die schaal.

   • Johan, je snapt toch wel, dat in een vrije samenleving, waarin niet de staat maar marktpartijen de rechtsorde verzorgen, er geen verzekeraar is die al die excess schade gaat vergoeden? Ga je te ver bij je eigenrichting dan breng je de rest van je leven door in een werkkamp ter compensatie. Mensen kijken dus wel uit. Je verzekeringspremies worden anders onbetaalbaar.

    Als iemand je broer vermoordt en bij eigenrichting breng jij de moordenaar om, dan speel je misschien quite, maar als je broer een succesvolle zakenman was met een grote verdiencapaciteit dan zijn diens nabestaanden nog lang niet gecompenseerd. Je staat dan in je volste recht als je beslag legt op de bezittingen van de overleden moordenaar.

    In de praktijk zullen de defense agencies van de moordenaar en die van jou tot een vergelijk komen en zijn verzekeraar zal de schade incl smartegeld vergoeden. Eigenrichting is dan helemaal niet nodig.

    http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

 3. geweld is afh van de ruimte om je heen. met als paradox hoe dichter men tegen elkaar staat hoe minder je de mogelijkheid hebt om uit te halen. er is dus weer hoop even door de zure appel heen dus

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in