Amerika is volgens velen een land in verval. Een flink deel van de industrie is vertrokken naar Mexico. En China. Daarnaast neemt de staatsschuld steeds verder toe. En worden de alternatieven voor de petro dollar steeds concreter. Hoe lang blijft Amerika nog dominant?

Het is zowel een hoopvolle als een enge gedachte dat Amerika niet langer domineert. Een groot rijk geeft zelden zonder slag of stoot de macht uit handen. En daar zit een risico. De grote concurrent is China. China heeft de productiecapaciteit. Dat is belangrijk want de Amerikaanse productiecapaciteit was een voorname reden dat Amerika de eerste en de tweede wereldoorlog kon winnen. Amerika heeft op bepaalde vlakken nog een voorsprong in technologie en ze hebben de dominante strijdkrachten.

Binnen de Amerikaanse overheid moet men hebben nagedacht over de strategische alternatieven om Amerika over tien tot twintig jaar nog steeds dominant te laten zijn. Het is zeer goed mogelijk dat men tot de conclusie is gekomen dat het nul alternatief, niets doen, resulteert in Chinese dominantie.

En daar zit het grote gevaar. Een expansionistische natie, die dominant wordt, kan zich niet aan morele grenzen houden. Amerika heeft dit de afgelopen decennia duidelijk gemaakt met de inmenging in het Midden Oosten. Het is mijn mening dat Amerika alle opties open houdt om dominant te blijven.

De klok tikt en hoe langer Amerika niet ingrijpt hoe groter de kans is dat China dominant wordt. Ervan uitgaande dat de strijd om productiecapaciteit door China wordt gewonnen, en dat de technologische achterstand die China op enkele gebieden heeft snel wordt ingelopen, zijn er enkele beleidsopties.

De eerste is zorgen dat China langzamer technologisch innoveert. Die optie is inmiddels gekozen, ASML plukt daar de wrange vruchten van.

Een andere optie is verdeel en heers. Dit lijkt lastig want de communistische partij zit stevig in het zadel en minderheden worden genadeloos onderdrukt. Verdeel en heers kan betekenen dat men de achterdocht tussen China en India verder voedt. India en China proberen elkaar met militaire basis te omcirkelen. Een oorlog tussen China en India kan het voorkeursalternatief zijn. Het kan een herhaling zijn van de eerste wereldoorlog waarbij Amerika de kat uit de boom kijkt en eventueel op het laatste moment partij kiest. En daarna weer een aantal decennia lang het dominante land is.

Daarnaast is er de militaire optie. Oorlog met China. Dit is een alternatief dat de militaire strategen serieus moeten overwegen. Voor een oorlog zijn grondstoffen noodzakelijk. Ervan uitgaande dat de Amerikaanse marine tijdens een oorlog scheepvaart op China kan tegenhouden moet China uitwijken naar Centraal Azië en Rusland. Wil Amerika de oorlog winnen dan moet eerst Rusland uitgeschakeld worden. Zodat China de grondstoffen voor een langere oorlog ontzegd kunnen worden. Putin moet weg en er moet iemand komen die toestaat dat Amerika militaire basissen in Rusland kan vestigen. Of in ieder geval sterk anti-chinees regime.

Dit is zeker geen sterke analyse. Maar bijna niemand anders maakt deze. Terwijl het wel belangrijk is deze analyse te maken.

Ik ga ervan uit dat binnen het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten een dergelijke analyse is gemaakt. Het is de vraag of ze de politiek voldoende kunnen manipuleren dan wel motiveren om de conclusies uit te voeren. Conclusies die zeer waarschijnlijk afwijken van mijn amateuristische poging. Ik ben benieuwd hoe de lezers hierover denken.

66 REACTIES

 1. Het lijkt me sterk, maar ze zullen zeker alles uit de kast halen. Voor je gevoel is het allemaal al te doorzichtig en zal het steeds meer bruut geweld alleen worden.
  Z9nder consumptiegoederen wordt het in de VS ook niet prettig

  • Het lijkt je sterk dat de analyse en de scenario’s zijn uitgewerkt of dat de inlichtingendiensten de regering kunnen overtuigen dan wel manipuleren?

   • De competentie is steeds verder te zoeken en uiteindelijk redt je het niet met geweld alleen.
    Je ziet nu al dat het met Oekraïne ’the west against the rest’ is. in Afrika is China veel populairder dan de VS. Checkbook en spullen werken beter dan dreigementen. Tot nu toe was er nog de schijn van ‘het is in je eigen belang’. Na Nordstream 2 niet meer denk ik.
    Maar het is wel zo dat die empires toch langer mee gaan dan je denkt. Dus het kan wel zijn dat het ze nog 1 keer lukt met hangen en wurgen. Ik steek er niet mijn hand voor in het vuur (beide scenarios)
    Het zou me niet verbazen als cash, bitcoin en goud opeen illegaal worden als de petrodollar dreigt te gaan en die lockdowns worden ook nog wel een keer ingezet.

  • bevolkingsopbouw en schuld van China zijn wel moeilijke problemen. ze worden te oud want ze hebben te weinig kinderen. de Chinese roverheid heeft dat nu ook gezien en gaat kinderen stimuleren waar ze het eerst verboden. Verder veel schulden en een huizenbubbel. Ik verwacht zelf een Chinese crash a lah 1929 in de usa, een hoop dwaasheid vannde roverheid om het ‘op te lossen’ (zoals in de VS na 1929), maar daarna een dominante rol voor China. Als we een kernoorlog vermijden dan.

   • Een strategische fout van China is dat ze maar 400 kernbommen hebben. Ik weet niet of ze over onderzeeers beschikken met nucleaire ballistische raketten.

    Daarnaast is een grote bevolking soms ook juist een last. Honderden miljoenen boeren in China voegen bijna niets toe. Zonder al die boertjes was het BNP per capita veel hoger.

   • @Ratio,

    Als China die boertjes zou opruimen (omgekeerde Pol Pot policy) dan gaan de fabrieksarbeiders dood van de honger.

    Verder is China geen serieuze kernmacht. Het kan de MAD doctrine niet volgen en daardoor de VS niet afschrikken. Dat komt door het geringe aantal SSBNs (kernonderzeeers met ICBMs) en het ontbreken van MIRV (multiple independently targetable re-entry vehicle) technologie aan boord van de onderzeeërs.

    China heeft 2 kernonderzeeers met ieder 12 ICBMs, zonder MIRV.

    De VS heeft 14 SSBNs met ieder 24 Trident II ICBMs. Maar dit zijn MIRV kernkoppen, waarbij iedere ICBM tot 14 kernkoppen van 475 kiloton kan afleveren. Dus in totaal 4704 kernkoppen op Chinese steden alleen al vanaf de onderzeeërs.

    Daarnaast zijn de Amerikaanse hunter-killer submarines de modernste ter wereld. Die zijn in staat alle Chinese onderzeeërs in korte tijd uit te schakelen.

    https://en.wikipedia.org/wiki/China_and_weapons_of_mass_destruction

   • @Peter. Dank voor het uitzoeken van de second strike mogelijkheden door onderzeeers. Maakt me niet vrolijk maar onderschrijft mijn punt mbt de beperkte nucleaire macht van China. De MAD doctrine gaat helaas niet op en een conventionele oorlog is mogelijk.

   • @Peter. Boertjes opruimen gaat prima als de mechanisatie op het platteland doorgang vindt. Een paar procent van de bevolking kan bij voldoende mechanisatie een heel land van voedsel voorzien. Dus als nu ongeveer 60 procent van de Chinezen plattelands gebonden is, kan hier gemakkelijk a la Pol Pot reversed afscheid van genomen worden. Hoe hard het ook klinkt. Een oorlog met India kan de destabiliserende genderverhouding in beide landen in evenwicht brengen. Hoe hard het ook klinkt. (advocaat van een immorele duivel spelende)

  • die mechanisatie maakt ze nog meer afhankelijk van olie. Die grote machines van John Deere stoppen er bij een boycot gelijk mee. Maar die boeren zouden ook in de industrie kunnen gaan werken. Maar probleem is meer dat er snel veeel te veel ouderen zijn, wat de jongeren ook doen. Allemaal in de verpleging. De ccp zal ouderen moeten gaan ruimen.

  • goede voorbeelden, zou de Rand adviesgroep ook geheime adviezen uitbrengen aan de regering en inlichtingendiensten?

  • Het is allebei goed.

   Het woord heeft twee correcte meervoudsvormen:
   Basis is een woord dat oorspronkelijk uit de Griekse taal komt. Veel van dit soort leenwoorden hebben meerdere meervoudsvormen. Het vernederlandste meervoud basissen, maar ook het oorspronkelijk Griekse meervoud bases. Je mag beide vormen gebruiken. Soortgelijke voorbeelden zijn podium, cyclus en aquarium.
   https://www.meervoudvan.com/basis/

   • Je “soortgelijke voorbeelden” zijn echter stuk voor stuk niet afkomstig uit het Grieks doch uit het Latijn…

 2. @Ratio,

  Je hebt gelijk, dat we een verschuiving kunnen verwachten, maar die is niet richting China.

  De VS is een economische powerhouse geworden, omdat ze hun (vnl Europese!) wetenschap en technologie kwijt konden in een grote interne markt (T-Ford!) en een eigen energievoorziening (Texas olie!) in de opstartfase hadden.

  Beide wereldoorlogen hebben deze ontwikkeling alleen maar versneld. De VS leverde niet alleen het welvarende binnenland maar ook Europa en de rest van de wereld. Daarvoor was enorm veel energie nodig. Uit eigen voorraad konden ze die niet meer dekken en ze verzekerden een gestage toevoer uit het MO. Dat noodzaakte een krachtige vloot en leger. SA en Israël werden vitale bondgenoten. Alle gedoe rond Perzië/Iran en de Golf was en is alleen maar gericht om de olietoevoer naar de VS te waarborgen.

  Intussen zijn we echter decennia verder en de westerse economie is van industriële productie overgestapt op een kenniseconomie. Ook bieden alternatieve energiebronnen steeds meer mogelijkheden.

  Decentralisatie is daarbij een sleutelwoord en een langlopende trend. Niet alleen de energievoorziening en de informatievoorziening, ook Industrie 4.0 is zeer gedecentraliseerd en kan wereldwijd de locale behoeften prima dekken oa via additieve technologie (3D printen van auto’s, robots, etc), AI en robotica.

  • Decentralisatie is daarbij een sleutelwoord en een langlopende trend. Niet alleen de energievoorziening en de informatievoorziening, ook Industrie 4.0 is zeer gedecentraliseerd en kan wereldwijd de locale behoeften prima dekken oa via additieve technologie (3D printen van auto’s, robots, etc), AI en robotica.

   China is nog altijd een ontwikkelingsland gelet op het lage per capita GDP. De economische groei van de afgelopen decennia dreef en drijft volledig op Amerikaanse en Europese consumenten bestedingen. Zodra die geldstromen weer naar de interne markten vloeien door de decentralisatie van de productie zakt de volledige Chinese economie in elkaar.

   Het ontbreekt de Chinezen aan creatieve mensen om eigen innovaties in de markt te zetten. Ze kopiëren nu westerse ontwikkelingen, maar dat deden de Japanners ook en die zijn, op enkele uitzonderingen na, ook nooit aan de top gekomen met nieuwe ideeën. Zelfs hun toonaangevende humanoid robots leggen het af tegen de Amerikaanse versies van Boston Dynamics.
   https://youtu.be/-e1_QhJ1EhQ

   Aziaten zijn nu eenmaal geen westerlingen. Die leiden de wereld al duizenden jaren en dat zal niet snel veranderen.
   ____________

   “The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead”

   ~ Igor Sikorsky (American aviation pioneer, 1889-1972)

   • “Aziaten zijn nu eenmaal geen westerlingen. Die leiden de wereld al duizenden jaren en dat zal niet snel veranderen.”

    Al duizende jaren?
    Amper 2000 jaar geleden leefden we in de lage landen nog in holen en liepen we rond in berevelletjes en joegen we in groep op everzwijnen die we met een knots probeerden dood te knuppelen.
    China heeft echter al 6000 jaar een beschaving die de eerste ca. 5700 jaar voor liep op die van het westren. Als ze weldra opnieuw de bovenhad halen dan zullen de 3 eeuwen dat ze niet nr. 1 waren, een kleine “bliep” op het schem geweest zijn: amper 5% van hun geschiedenis hinkten ze achterop.
    Lees eens boeken zoals Tending the Roots of Wisdom van Xu Gan en stel vast dat men daar 2000 jaar geleden al ideeen had die bij ons pas in de renaisscance als vernieuwend opgang deden.

   • @Scrutinizer,

    De menselijke beschaving is ontstaan in de Rift vallei (Grote Slenk) in Afrika. Van daaruit namen de Soemeriers en Assyriers het over. Toen de oude Egyptenaren, Perzen, Grieken, en Romeinen. Daarna de Franken, de Portugezen, Spanjaarden en Nederlanders (!). Vervolgens werden de Turken/Arabieren, Oostenrijkers, Fransen, Engelsen, Duitsers en Amerikanen achtereenvolgens de dragers. Waar zie jij Chinezen? 😁

    Het grootste wereldrijk ooit was Brits (rond 1920). De halve wereld gebruikt westerse technologie en westerse ideeën. Iedereen die wat voorstelt, kleedt zich westers, zelfs Afrikanen en Chinezen. Ze lopen met een smartphone, gebruiken een laptop, dragen een bril, hebben een koelkast, een magnetron, een auto, moderne medicijnen, en noem maar op. Waar zie jij een niet-westerse uitvinding die de wereld verder helpt? Die zijn er niet.

   • De echte innovaties die het leven verbeterden zijn al heel lang op de markt, wat men nu maakt sinds decennia moet voor 90 procent als hype verkocht worden, voor de collectieve massa-man consument-techno-aap.

    Zo zou een vrije markt denker uit de negentiende eeuw bijvoorbeeld wijzen op uitvindingen die echt de kwaliteit van leven verbeterden, de libertairen van de naoorlogse generaties zijn echter steeds vaker hypers die een publiek van koop-apen bedienen. Zo lees ik regelmatig een blog van een vrije markt econoom, om zijn vrije markt filosofie te verkopen moet hij dan aan de massa appelleren, dan schrijft hij ‘door het kapitalisme kunt u nu voor een spotprijs naar Disneyland…’ (serieus).
    Wat een cultuurloze hoeren zijn kapitalisten toch soms, nu moeten ze het van een cultuurloze luxe-proletariaat massa-man hebben. Valt nog mee dat hij niet schreef ‘door de vrije markt kunt u elke twee jaar een andere sexy dumbphone kopen’..
    Een andere keer zag ik een video op Youtube waar de voordelen van het kapitalisme werd aangeprezen door te wijzen op een of ander populair hip drankje dat door de kapitalisten is uitgevonden. Potsierlijk.

    We zijn ver voorbij de tijd dat kapitalisten ook nog cultuur hadden, of in ieder geval niet met marketing-babbel-grootspraak kwamen. Met de hype aap Steve Jobs als ultiem laagtepunt, of kan het nog erger?

   • Correctie:
    “de libertairen van de naoorlogse generaties zijn echter steeds vaker hypers die een publiek van koop-apen bedienen”

    “de kapitalisten van de naoorlogse generaties zijn echter steeds vaker hypers die een publiek van koop-apen bedienen”

   • Johannes, alleen idioten zijn tegen individuele vrijheid en tegen de vrije markt die daaruit volgt. Een laptop uit 1992 is toch echt van een heel andere orde dan een laptop uit 2022. Je ziet blijkbaar hypes die er helemaal niet zijn. En beschaving wordt gemaakt door de leidende natie. Dat waren ooit de Fransen en de Engelsen, maar nu zijn het toch echt al decennia de Amerikanen.

   • @Johannes. Je hebt een punt. Op deze site hoop ik dat de meeste libertarische reageerders uitgaan van het scheppen van daadwerkelijke waarde. In plaats van hol consumentisme. Zie ook Peters vertoog over verbeteringen mbt de PC. Het leven draait noch om consumeren of consuminderen. Als je levensdoel maximale consumptie is, of een minimale carbon footprint. Dan heb je een triest leven.

   • @Johannes, als je met minimale inspanning maximale waarde kan toevoegen heb je veel vrije tijd en geld dat je voor jezelf en je naasten kan besteden. Of als je persoonlijkheid zodanig is dat je een maximale goudberg in je kluisje wenst te hebben dan ga je daarvoor en sterf je met vele kilo’s kil goud in je kluisje. De keuze is aan eenieder.

   • @Johannes, sorry nog een opmerking. Vanaf ongeveer 1910 – 1920 tot 1940 waren er initiatieven om de arbeidersklasse te verheffen. En de middenklasse door de wereldbibliotheek. Dit soort initiatieven zijn ook nu hoognodig om mensen een ander levensdoel te verschaffen dan maximaal consumeren.

   • Ik snap goed wat Johannes bedoeld, met zijn betoog over de techno aap consument

    Het is alleen niet de manier waarop liberalen denken. Ze denken in termen van nut/productie

    Het zijn geen romantici, ze zoeken geen hogere waarden, hogere spiritualiteit. Mill is niet Nietszche

    Of dit erg is, houden we in het midden. Het is een kwestie van smaak

    Een liberaal zegt: kleding is zo goedkoop ! Prachtig !

    Ik ben geneigd te denken: heb ik die kleding nodig? Nee, is het antwoord. Onder wat voor omstandigheden zijn die kleren gemaakt? Onder verschrikkelijke omstandigheden, in sweatshops. Ik wil er dus niets mee te maken hebben, want ik wil niet bijdragen aan mensonwaardige situaties. Ik wil niet iemand zijn, die met dat soort situaties iets te maken heeft.

    Hier zie je dat ik neig naar ethiek, persoonlijke waarden, afwegingen omtrent goed en kwaad, zelf vorming, afbakening van eigen waarden en moraliteit.Wat wil ik wel en niet, met wie wil ik wel/niet geassocieerd worden? Waar wil ik wel/niet aan bijdragen, als individu zijnde?

    Ik ben een Europeaan, geen Amerikaan. Het leven is voor mij meer dan goedkoop naar Disneyland kunnen gaan. Europa heeft een eigen identiteit en geschiedenis. Iets dat ik eens ben met de FVDers

   • Economie is geen moraliteit. Economie gaat over de vraag hoe de haast onbeperkte wensen van mensen gematched kunnen worden met schaarse grondstoffen. Economie zegt niets over hoe je een goed leven leidt. Dat is een vraag voor moraalfilosofen, de stoicijnen, of religieuze denkers.

    Het liberalisme, net als het socialisme, is hoofdzakelijk een economische ideologie. Daarmee is ook het libertarisme hoofdzakelijk een economische ideologie. Dat is meteen het zwakke punt ervan. Ja, er is het NAP. Maar dat is als moreel richtsnoer wel heel erg beperkt en volstrekt onvoldoende voor de complexiteit van het leven en menselijke relaties. Zeker wanneer je het vergelijkt met de wijsheden van de stoicijnen.

   • Ratio,

    Waar het in de kern om draait, zoals Youp al aangeeft, is dat de liberale vrije markt een economische ideologie is. Simpelweg vraag en aanbod.
    Sociologisch zou je ook kunnen zeggen dat de mens over het algemeen een imiterende aap is, en in dat imiteren (wat de ander heeft dat moet ik ook hebben) daar zit weinig kritische intelligentie in. De behoeftes van de mens kunnen ook gemanipuleerd worden, de kapitalistische industrie heeft om die reden ook een gigantische industrie voor manipulatie en beïnvloeding opgezet, en daar gaat gigantisch veel geld in om. Daar gaat veel geld in om, omdat het werkt.

    De vrije markteconomen zeggen er dus niet bij dat er op massale schaal behoeftes worden gecreëerd, en dat ze in feite dagelijks een gigantisch bombardement van marketing en adverteren op de samenleving loslaten om die behoeftes op peil te houden, en uit te breiden.
    Zo ‘vrij’ is die markt helemaal niet wat dat betreft, een goed deel van de markt draait om behoeftebevrediging, creëren van behoeftes, en bevrediging daarvan, in feite een bodemloze put in grote mate gespeend van kritische intelligentie.

    Het is de vraag of er op een gegeven moment een verzadiging ontstaat, waarna er een periode volgt van overproductie, over-complexiteit, en dus decadentie (en dus geestelijke, morele en fysieke verzwakking van de samenleving).
    Er is technologie die ervoor zorgt dat zwaar werk uit handen wordt genomen, maar er is ook technologie die meer richting materiële decadentie gaat. Bovendien brengt technologie ook toenemende complexiteit met zich mee, wat een belasting gaat vormen, net zoals teveel bezit een belasting gaat vormen.

    Als zwaar werk uit handen genomen wordt, wat gaat men dan met die overschot aan tijd en energie doen? tripjes naar Disneyland en andere behoeftebevrediging, al dan niet door de markt gecreëerd?

    Ik heb het niet zozeer over moraal overigens, alhoewel een verdeling van materiële dingen op zich ook een issue is. Het gaat in het algemeen over het geestelijk leven van de mens, dat in het gedrang komt.

    ‘Consuminderen’ is overigens een term die is bedacht in de context van de consumerende massa’s, een kreet die al zegt dat die gedachteloze massa’s veelal imiterende wezens zijn, waar kritische intelligentie grotendeel afwezig is. Het is een term voor managers van de massa.

    Inderdaad, waar komt de impuls tot verheffing vandaan?

   • De klassieke liberalen uit de negentiende eeuw die de vrije markt waardeerden schreven ook veel over karaktervorming, disciplinering en verheffing. Een klassiek liberaal zoals Herbert Spencer schreef ook over esthetiek en hogere cultuur. Zoals al gezegd, de twintigste-eeuwse naoorlogse vrij markt denker in de twintigste-eeuwse massa samenleving is bij uitstek een markt-technicist, en hij appelleert aan de smaak van de massa’s, buiten niche-hypes.

   • Youp,

    “Het liberalisme, net als het socialisme, is hoofdzakelijk een economische ideologie.”

    Je zou kunnen zeggen dat het socialisme een meestal falende materialistische volks-utopia is, en het kapitalisme een succesvolle utopie van materieel exces. Liberalisme is een nogal wat breed begrip overigens.

    De kapitalist snoeft dan naar het socialisme: ‘uw materialisme kan nog niet eens genoeg voor behoeftebevrediging zorgen, kijk, uw winkels zijn half leeg’, onze winkels bevatten meer dan genoeg om de bodemloze put van uw behoeftes te bevredigen’.

   • @Johannes
    Een markt is niets anders dan een methodiek om tot prijsvorming te komen. Die prijzen zijn belangrijk want ze sturen schaarse grondstoffen, kapitaal en arbeid precies daarheen waar ze op dat moment het meest nodig zijn. Als er bv een tekort is aan verpleegsters, gaan de prijzen voor verpleegsters omhoog (meer salaris) en kunnen mensen die daar toch al over twijfelen gemotiveerd worden om voor het verpleegstersvak te kiezen.
    Dat bedrijven je proberen te verleiden hun producten te kopen is weer wat anders. Mij lijkt dat de meeste mensen wel door reclameboodschappen heen prikken.
    Vrijemarktanarchisten vinden dat alles een product of service is en daarom moet alles geprivatiseerd worden om vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen middels de wetten van vraag en aanbod en het prijsmechanisme.
    Wat mensen graag willen, of dat wel zo verstandig is, of zelfs ronduit schadelijk, daar bemoeien vrijemarktdenkers zich niet mee. Dat zijn vragen voor moraalfilosofen. Het libertarisme, met of zonder overheid, gaat geen ‘betere’ mensen maken.

   • Youp,

    “Mij lijkt dat de meeste mensen wel door reclameboodschappen heen prikken.”

    U denkt dat het absolute bombardement aan advertenties (zonder historisch precedent), en de gigantische industrie die zich bezig houdt met de psychologie van het aan de man brengt van producten, waar miljarden mee gemoeid zijn, dat dat allemaal niet werkt…. Men verspild dus miljarden, of zelf triljarden daaraan?
    De mens is een zeer beïnvloedbaar groeps-wezen, veelal ook beïnvloedbaar in zijn onbewuste. De kennis daarvan wordt op grote schaal toegepast, zowel door de overheden als op de markt van goederen en diensten.
    Hoeveel mensen prikken er door de propaganda van de overheid heen?

  • Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de libertair heel kien is op het detecteren en observeren van de dwang van de overheid, de macht van propaganda van de overheid, het massagedrag van collectivisme, de macht van de media, etc, maar als het om zijn eigen filosofie gaat, dan doet hij alsof zijn neus bloed, het is immers allemaal ‘vrije markt’. Alles is dan ineens zogenaamd vrije keuze, het massagedrag verdwijnt ineens, geen onbehoorlijke beïnvloeding, en alles is rationeel en kritisch…
   De kracht van propaganda ligt in repetitie, en de kracht van adverteren ook, alleen bij het laatste is men ineens rationeel en kritisch..

   • En opnieuw totaal irrelevant. Hoe mensen keuzevrijheid invullen, of ze er weloverwogen of gedachteloos gebruik van maken, en of ze hun leven beschaaft en volgens hoge morele standaarden vorm geven of zich juist als dieren gedragen, doet helemaal niet ter zake.

    De essentie is en blijft de vrijheid van het individu en de vrijheid van de sociale en economische interactie tussen individuen (de vrije markt).

    Vrijheid is het enige van echte waarde en het enige dat mensen werkelijk zou moeten interesseren.

    _____________

    “I hold it to be anybody’s inalienable right to go to hell in his own way”

    ~ Robert Frost (American poet, 1874-1963)

   • Konkin zegt

    De markt is : alle niet gedwongen menselijke interacties.

    Als je zo naar de markt kijkt, zijn vele mensen voor de markt

    Zo kennen we de markt alleen niet. In het huidige kapitalisme is ontzettend veel dwang gaande. Je moet een dak boven je hoofd, anders vries je dood. Maar de woningmarkt is verneukt en gemonopoliseerd. Dus betaal je een te hoge prijs voor je huis. Dus moet je te hard werken. Allemaal dwang, vanuit de markt

    De vrije markt is tot nu toe voornamelijk een ideaal geweest. Ik denk wel dat iemand als Friedman iets anders voor ogen had, dan dat waar huidige politici mee aankomen

    We hebben de ideële vrije markt, waar iedereen voor is. En de vrije markt zoals we die ervaren. Dit laatste is de reden dat modern links vaak tegen de markt is. Ze ervaren die markt als een nachtmerrie. Niet geheel onbegrijpelijk allemaal

    Johannes heeft een punt. Er zijn meerdere vormen van controle en dwang. Psychische dwang, culturele dwang. De dwang van de massa.

    Dit zijn domeinen die libertariers en socialisten alleen meestal niet betreden

    Je komt dan in ander filosofisch vaarwater terecht.

 3. Het ontbreekt de Chinezen aan creatieve mensen om eigen innovaties in de markt te zetten

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Chinese_uitvindingen
  en zie lijst van Bert

  China is nog niet in een stabiele fase, er zijn welvarende delen met een flinke binnenlandse vraag. En er zijn grote arme gebieden. De kans is daar dat de Chinezen de fout van Japan maken met grote infrastructurele projecten die niet renderen maar wel schuld opleveren. En een onroerend goed crisis.

  • Klopt. dat risico is reeel en ze hebben hun demografie tegen…
   Ik ben een groot bewonderaar van de economische hervormingen in gang gezet door Deng Xiaoping maar de 1 kindpolitiek was wel een desastreuze misser van jewelste.

 4. Het lijkt erop dat politieke dogmatiek belangrijker wordt dan economische groei, dit kan ook zorgen voor een teruggang. (coronapolitiek, en herverdeling wordt belangrijker dan eerst het geval was). Economische groei lijkt niet meer de prioriteit te hebben. Hoe houdt men de grote arme plattelandsmassa tevreden? Tal van manieren waarop China onderuit kan gaan.

  • @Ratio,

   De Chinese innovaties waar je naar verwijst zijn al duizenden jaren oud. De lijst van Bert toont geen nieuwe eigen innovaties. Het gaat hier om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van accu’s, hypersone raketten, 6G datacom netwerken, ed.

   Deze wetenschappers zijn allemaal in het westen opgeleid. Het eigen schoolsysteem slaat juist iedere creativiteit dood. Dat gaat nooit veranderen, zolang China een dictatuur is. Men wil immers niet het risico lopen de controle kwijt te raken.

   Best mogelijk, dat in de VS binnenkort, na de 2e overwinning van Trump, een 2e burgeroorlog uitbreekt. Ook de EU is verre van stabiel. Maar China gaat never nooit het stokje overnemen.

   Misschien krijgt Baudet gelijk en vormt zijn Nieuw Nederland in Afrika de kiem voor een toekomstig revival van de westerse spirit en innovatiekracht als de VS en de EU rokende puinhopen zijn geworden en de Chinese dictatuur aan haar eigen burgeroorlogen ten onder is gegaan.
   ______________

   “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years…we will be free.”

   ~ Babylon 5

  • Klopt.
   Vanaf Deng tot de vorige president ging alles de goede kant op maar met de huidige is het roer gekeerd en dreigt men mogelijk terug te keren naar Mao tijden.
   De toekomst zal het moeten uitwijzen.
   Ofschoon ik tot voor enkele jaren geloofde in de wederopstanding van China, ben ik nu terughoudender. Uiteindelijk zou -ondanks heel wat moeilijkheden en momenteel nog een lagere uitgangssituatie- al bij al India misschien toch wel de race kunnen winnen … na enkele decennia.
   Let wel: dat is zeker geen uitgemaakte zaak. Maar ik zie dit wel als een reele mogelijkheid.
   We zullen moeten afwachten en zien hoe het uitdraait.
   We leven alleszins in zeer interessante tijden.

   • India loopt zo’n 25 jaar achter op China in heel veel zaken. Zelf heb ik geen hoge dunk van India. Het is een buitengewoon goor, vies land, zeker als je buiten de grote toeristengebieden komt.

    China is traag. Het verandert slechts traag van koers, maar is dan ook moeilijk te stoppen. Hun hogere onderwijs heeft nog wel steeds te lijden van het feit dat studenten ‘de kennis van de professor opnemen’ en in veel gevallen moeite hebben om de visie van een professor uit te dagen. Een cultuur-dingetje dat al eeuwenlang is ingesleten.
    Maar aan de andere kant is hun onderwijssysteem in veel opzichten beter dan dat van India en zijn ze zeker veel gedisciplineerder. Ik verwacht dat deze eeuw toch echt de eeuw van China gaat worden. Zeker als China en Rusland meer gaan samenwerken.

 5. alleen sleurt zij ons welbewust mee.
  er is weer voor vele jaren haat en nijd tussen west en het oosten opgebouwd, iets wat niet zomaar in 1 generatie is weggepoetst.
  ook het onderlinge eeg wantrouwen is er niet mee gebaat.
  Gaat het zo door dan ligt een groot pruissen in het verschiet. ♫☼

 6. The Guardian; in de wetenschap is China Amerika de baas. Mij maakt het overigens niet uit wie de baas is. Zolang ik maar in alle vrijheid kan leven.

 7. En daar zit het grote gevaar. Een expansionistische natie, die dominant wordt, kan zich niet aan morele grenzen houden. Amerika heeft dit de afgelopen decennia duidelijk gemaakt met de inmenging in het Midden Oosten. Het is mijn mening dat Amerika alle opties open houdt om dominant te blijven.

  Mee eens. Ik verwacht ook eindeloze expansiezucht van Amerika. Ook nog in de toekomst

  De vraag is, ben je beter af met China als wereldmacht. Ik denk het eigenlijk niet. Alhoewel, ik weet het niet. Beide zijn verschrikkelijk

  Amerikanen hebben wel ergens nog een ideaal van vrijheid. Chinezen hebben/kennen dat niet eens

 8. Het is niet de VS versus China, maar de VS en haar bondgenoten waaronder de EU, versus de multipolaire wereldorde waar zeker een rol is weggelegd voor China, maar ook voor India, Iran en een heleboel anderen. China begint tevens wat duur te worden zodat Vietnam en andere plekken ook kunnen scoren. De VS zijn duidelijk in verval en het is idd heel gevaarlijk.

  • De VS zijn duidelijk in verval en het is idd heel gevaarlijk Dit is een punt dat de meeste alternatieve sites negeren. En de MSM al helemaal. De alternatieve sites zijn blij met een verval van Amerika zonder te beseffen welke risico’s dit inhoudt. Ben er best wel blij mee dat de vrijspreker reageerders dit risico wel beseffen. Dank daarvoor!

 9. Helaas zitten er nogal al wat foute aannames in dit stuk.
  Het korte antwoord is “Nee”. Er is namelijk geen enkele manier voor de VS om hun dominantie te behouden.

  Ten eerste de aanname over de strijdkrachten van de VS. Nee, die zijn niet superieur, alleen maar duur en dat voornamelijk omdat er belachelijke bedragen rondgaan in een klein clubje lobbyisten en fabrikanten, maar niet in daadwerkelijke wapens.
  Daarnaast heeft de VS enorme moeite om recruten te vinden. De oude bron was het achterland, voornamelijk blank republikeins. Maar de behandeling van veteranen, de toenemende woke indoctrinatie, en afkeer van het linkse beleid heeft geleid tot veel minder interesse uit die groep. De rest van de bevolking is grof gezegd te vet, te lui en te laag IQ, zelfs indanks lagere standaarden EN ondanks speciale 3 maand lange cursussen om iemand voldoende in vorm te brengen om aan de fysieke basis te voldoen.
  Al jaren zit de recrutering 15%-20% onder het doel en dat percentage stijgt.

  Dan de technologie. Er zijn maar heel, heel weinig gebieden waarin de VS echt voorop loopt. Het onderwijs rent achteruit en de algemene kennis van de jeugd hier in de VS nu is werkelijk om te janken. Zelfs als het roer nu omgaat zou het zeker 20 jaar duren voordat daar een effect van zichtbaar wordt. En in de tussentijd raakt het steeds meer in verval.
  De VS is een beschilderde ballon; ziet er vanop afstand geweldig uit, maar er zit niks in.

  Ja, de top heeft plannen voor een oorlog met China. Die oorlog kan de VS net zo min winnen als een oorlog tegen Rusland. Het ontbreekt hen aan technologie, aan manschappen (US armed forces database laat een enorme toename van allerkei ziektes zien sinds de verplichtte spuitjes) aan materiaal en aan daadwerkelijke ervaring. Zelfs hun eigen simulaties laten zien dat de VS de invasie van Taiwan niet zouden kunnen stoppen zonder allerlei trucjes met extra eenheden en vliegtuigen en vliegvelden die op de pc uit het niets worden getoverd. En die simulaties hebben sowieso al een enorme bias in het voordeel van de VS.

  Dan de productie. Op papier zijn er aardig wat grondstoffen en voldoende mensen voor grootschalige productie. De werkelijkheid is anders. Laagopgeleid personeel levert geen kwaliteit. Fabrieken zouden eerst gebouwd moeten worden en de huidige economie kan al nauwelijks mensen vinden die willen werken.
  En niet alle grondstoffen die ze nodig hebben zijn beschikbaar, veel zou uit Rusland of China moeten komen en die zou je eerst moeten veroveren, wat niet gaat zonder diezelfde grondstoffen.

  De gemiddelde Amerikaan ziet het niet, maar de VS gaat snel dezelfde kant op als Zuid Afrika.
  Wat dan ook een reden is dat ik achteraf woon, me te barsten werk on zelfvoorzienend te worden en mij en mijn gezin oefen in vuurwapen gebruik en werkelijke zelfverdediging en contact heb met de plaatselijke militie

  • @Johan P. Het recruteringsprobleem is al van voor de Vietnam oorlog. Niets nieuws. Even als de andere problemen die je noemt. Zeg niet dat je geen punt hebt mbt globale productie

   • De WEF toekomst van TGR is waar we wereldwijd op afstevenen. Die is met volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde fabrieken, zonder arbeiders. Ook creatieve beroepen worden vervangen door AI.

    De achteruit hollende kennis en mogelijkheden van de bevolking zijn daardoor niet relevant (You will own nothing, we will). Om vraaguitval te voorkomen zal wereldwijd een UBI (universeel basisinkomen) worden ingevoerd door de WEF wereldregering.

    Er zal geen sprake zijn van een multipolaire wereld. Hooguit in de MSM, om vijandbeelden te kunnen handhaven, maar niet in werkelijkheid. En als een Rollerball achtige competitie wordt ingevoerd is ook dat niet meer nodig. De oude Romeinen wisten het al: verdeel en heers en geef ze brood en spelen.

    _____________

    “The game was created to demonstrate the futility of individual effort. (-) It’s not a game a man is supposed to grow strong in. (-) You know how the game serves us. It has a definite social purpose. Nations are bunkrupt, gone. No poverty, no sickness. Man has accomplished what he’d always craved. Corporate society was an inevitable destiny for the good life, a centuries old view. (-) Corporate society takes care of everything. And all it asks of anyone, all it’s ever asked of anyone ever, is not to interfere with management decisions.”

    ~ Mr Bartholomew, CEO of Energy Corp

    https://youtu.be/yku2CXuKKiU

   • Ten tijde van de Vietnam-oorlog kende de VS nog steeds de ‘draft’ een soort dienstplicht en werden jonge kerels verplicht te gaan (dit was overigens ook een reden dat Stallone veel kritiek kreeg op de eerste Rambo-film, omdat hij een van degenen was die naar Canada vluchtte om daaraan te ontkomen om dan later een Vietnam-veteraan te spelen).
    Dit is later veranderd om er een volledig vrijwilligers leger van te maken. Sindsdien hebben ze heel lang nooit problemen gehad, want je had binnen het leger heel veel kansen om diverse opleidingen te volgen waar je dan na je contract-tijd je voordeel mee kon doen. Het echte probleem met serieuze tekorten is relatief nieuw, zeg maar de laatste 10-12 jaar. En zelfs nu is het grotendeels een indirect probleem; ja, er is veel minder interesse, maar het grootste probleem is dat letterlijk meer dan de helft van de recruten die zich aanmelden fysiek en/of mentaal niet aan de minimale eisen voldoen.

  • Johan

   Ja en ik denk dat China gewoon makkelijk een dienstplicht invoert en mensen mobiliseert. Amerika zou dat niet doen en Amerika kan dat niet doen, want mensen zijn bewapend

   • Ik denk dat het niet zozeer is dat de bevolking is bewapend, maar dat de bevolking in het algemeen zich niet meer verbonden voelt en niet langer dezelfde waardes deelt.
    (zie mijn bovenstaande post, de VS had ook een dienstplicht, maar al tijdens de burgeroorlog was daar gelazer over omdat er -al dan niet legaal of via omwegen- mogelijkheden waren voor rijke families om er onderuit te komen en dus feitelijk met geld het leven van een arme sloeber te kopen. Hoezo slavernij?)

    Sinds Obama is de rassenkwestie enorm opgelaaid en zorgt voor veel verdeeldheid.
    De grootste leverancier van recruten was het achterland, uit overwgend blanke, christelijke, conservatieve gezinnen. Die kijken nu tandenknarsend toe hoe de politiek al hun waarden bespot, veracht en zelfs afbreekt; huwelijk en gezin, vaderlandsliefde, eer, woord houden, fysiek werk, hard werken, blank zijn en ga zo maar door.
    Dus die hele groep heeft steeds minder zin om een land te dienen en hun leven te riskeren voor een maatschappij die hen veracht, discrimineert en als crimineel behandelt.
    In de overwegen linkse steden is er vrijwel geen animo (ook niet voor politie trouwens) en van de zwarte bevolking die wel interesse heeft haalt een flink deel de minimale IQ vereiste van 86 niet.

   • In China daarentegen heerst -ook al zijn er veel verschillende groepen Chinezen- wel veel meer een duidelijke eenheid wat betreft China vs de rest van de wereld, en een hang naar en trots op de eigen geschiedenis en cultuur.
    En ja, het is gemakkelijker om daar de dienstplicht te hanteren omdat er veel meer een cultuur is van gehoorzamen aan de overheid en deel zijn van een collectief dan van individualisme.
    Plus dat voor China een oorlog een bijkomstig voordeel heeft; de lange 1-kind-politiek heeft gezorgd voor een enorm overschot aan mannen. Een oorlog zou je hardvochtig bekeken dus kunnen zien als een manier om dat demografische probleem in ieder geval voor een flink deel op te lossen.
    Ook wat dat betreft is er een hele andere mentaliteit. Chiang Kai-Shek die het met Amerikaanse steun opnam tegen Mao had er geen probleem mee om iets van 500.000 mensen te laten verdrinken omdat hij dijken opblies tijdens een terugtocht om tijd te winnen en die instelling is nooit heel anders geweest in de Chinese geschiedenis. Veel belangstelling voor het welzijn van een individu is er niet, wel voor het collectief.

   • In een moderne oorlog heb je geen menselijke soldaten meer nodig. Alles wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd. Hoog intelligente AI maakt automatisch de beslissingen.

    Alleen je productiecapaciteit bepaalt of je wint. Voor een fractie van de prijs van een ouderwetse aircraft carrier overspoel je de vijand met miljarden nanodrones. Door de enorme aantallen is verdediging vrijwel onmogelijk.

    Daarnaast kan je ook kiezen voor stralingswapens die iedereen binnen een bepaald gebied doden, maar de infrastructuur in tact laten. Of biowapens met hetzelfde effect, waartegen je door een antidote zelf bent beschermt.

    Om miljoenen mensen te doden heb je maar een paar militairen nodig dus recruitment en binding met de natie en bereidheid om te vechten, is geen issue.

   • @Peter de Jong
    Deels oneens.
    De drones zijn/worden absoluut een nieuw ding, maar ik verwacht dat er op zowel offensief als defensief gebied heel veel gaat veranderen, zeker als de nano-tech verder opkomt. Maar op een gegeven moment zou een soort ‘scherm’ of een koepel van nano-drones dan een mogelijke nieuwe oplossing worden.

    Biowapens zijn en blijven altijd riskant. Ook al heb je een anti-middel dan blijft er een kans op mutaties of aanpassingen door de andere zijde.
    Stralingswapens worden momenteel ook al ontwikkeld en net als hypersone raketten zijn daar nog geen middelen tegen, maar het blijft koffiedik kijken omdat nieuwe technologie om de hoek kunnen liggen.

    Wat betreft de AI…tsja…ik blijf daar huiverig voor. Het probleem blijft bestaan dat die zich op een gegeven moment zodanig ontwikkeld dat het zich tegen de mensheid keert.

    Maar feitelijk stelt u hier dat er gewoon helemaal geen mensen meer nodig zijn. Robots en AI kunnen de productie regelen, kunnen de oorlog voeren en de andere zaken regelen. Waarom zouden er dan uberhaupt nog mensen nodig zijn? Dan kunnen we ons allemaal net zo goed meteen van kant maken.
    Of Harari’s visie volgen; mensen met geimplanteerde chips die in een 3-d wereld ‘leven’ als ze niet als drones werken en waarbij de ‘kudde’ wordt geminimaliseerd tot die 500.000 of minder. Lekker vooruitzicht, ik denk dat ik daar toch voor pas.

   • Het is een onvermijdelijke ontwikkeling. Moderne fighter jets, zoals de F35, worden beperkt in hun mogelijkheden en technische prestaties door de aanwezigheid van een menselijke piloot. Die is kwetsbaar, reageert traag en maakt het toestel onnodig duur.

    Robotica bedrijven, zoals Boston Dynamics, laten zien, dat volledig automatische robotsoldaten veel meer mogelijkheden bieden dan menselijke soldaten. De robots zijn in enorme aantallen te produceren voor een fractie van de prijs van een conventioneel leger. Ze kunnen 24/7 opereren, zijn snel, zeer nauwkeurig en dodelijk, en makkelijk te repareren of te vervangen. Hun sensors en snelheid van informatieverwerking en online netwerkmogelijkheden zijn superieur aan die van mensen.

    Als de Terminator/Matrix scenario’s ooit werkelijkheid worden, kunnen wij het absoluut schudden.

    Dat zal beginnen met AI. Musk waarschuwt al jaren daarvoor. Zijn motto is ‘if you can’t beat them, join them’. Die cyborg technologie wordt ontwikkeld in zijn bedrijf Neuralink. Maar als we de scenarioschrijfster van Star Trek mogen geloven, is ook die weg uitzichtloos. De machines winnen altijd.
    https://youtu.be/hgtcGDkaisY

   • LOL. Heel, heel slecht voorbeeld.
    De F35 wordt helemaal niet beperkt door de menselijke piloot. Andersom juist.
    De F35 is een mislukking, een gedrocht. Het eerste toestel werd in 2006 in gebruik genomen. We zijn nu zeg maar 12-13 jaar verder en er zijn nog steeds 500+ ernstige problemen met dat toestel, waaronder het feit dat het tijdens scherpe dalingen en stijgingen de neiging heeft oncontroleerbaar te worden. Oftewel, de piloot vraagt meer dan het toestel aankan.
    En dat is slechts 1 van de vele problemen.

    Dat gezegd hebbende ben ik het wel met u eens op dit vlak. De mensheid heeft de keuze om zich hetzij volledig van AI en robotica etc te ontdoen, hetzij deze te omarmen. En in dat laatste geval hetzij naar een soort Borg-achtige samenleving te gaan, hetzij te veranderen in individuele cyborgs waarbij allerlei mechanische aanpassingen aan het lichaam worden gedaan. Of misschien naar het volledig digitaliseren van de ‘geest’ of persoonlijkheid om die dan in een kunstmatig lichaam te plaatsen.
    Ik ben zelf tegen ieder van die opties omdat die allemaal wat mij betreft de menselijkheid van dat individu vernietigen.

    En ja, ik heb al diverse voorbeelden gezien van de robots en ben er helemaal niet gelukkig mee. Het wordt altijd gebracht als een leuk iets, door ze te laten dansen etc en de meeste mensen denken niet na over wat die dingen nog meer kunnen doen

  • waarom verbieden ze dat ?

   zijn ze islamistisch geworden ?

   • Als je er zo bij loopt als moslim, flikkeren ze je van een hoge flat af wegens homo neigingen.
    Voor geen enkele vrouw is dit toch interessant om zo iets te bekijken, dat loopt toch voor geen meter zo’n reclame.
    Ook niet voor een man om iets leuks uit te zoeken voor hun vriendin met al die verklede homo’s als model.
    Compleet achterlijk zijn ze daar geworden.

   • Dat is dus het gevaar van communisme hé

    Ze verbieden van alles, ook dingen die niet schadelijk zijn

    Maar goed, zolang liberalisme niet houdbaar is voor de mensen zal communisme aan invloed winnen. Ook in deze tijd nog

    Als liberalisme vragen niet beantwoord, staan de communisten op en communisme is gevaarlijk

 10. Hoe Amerika dominant kan blijven. Ik neem aan dat het over de VS gaat.

  A question straight out of the RAND propaganda machine. Sponsored by neocons/neolibs.

  Is de wens de vader van de gedachte ? En zo ja, wat is de reden daarvan ?

  Wat heeft dit met libertarisme te maken ?

  Of gaat het om de page views ?

  Anyway: de VS is dead meat. A parrot no more. Dead as a doornail. Ze zouden maar beter naar Ron Paul moeten luisteren. Over libertarisme gesproken.

  https://smoothiex12.blogspot.com/2023/03/whats-wrong-with-this-picture-or.html

  Good night, and good luck.

  https://smoothiex12.blogspot.com/2023/03/whats-wrong-with-this-picture-or.html

 11. Er zijn nogal wat experts die analyses maken.

  Col. Douglas MacGregor, Scott Ritter en Larry Johnson om er maar eens wat te noemen. Drie Amerikanen die op basis van hun professionele militaire ervaring aantonen dat “Amerika” niet “dominant” blijft.

  Remember the fall of the Berlin Wall ? It was nothing compared to what we are going through right now.

  https://youtu.be/WchAeh-QKrc

  en als je meer wil:
  https://sonar21.com/my-life-as-a-talking-head-previous-media-appearances/

  Overigens: analyses worden er in de VS niet meer gemaakt. De analisten zijn zo dom als het achtereind van een varken en ze praten dus de poep die de “leiders” zoals Sniffin’ Joe en die andere numbnuts graag willen horen. Een echokamer dus (een circlejerk is wellicht wat te optimistisch).

 12. Wishfull thinking ? Even een paar feitjes: de Chinese marine is nú al groter dan die van de VS en groeit nóg steeds
  https://edition.cnn.com/2023/01/16/asia/china-navy-fleet-size-history-victory-intl-hnk-ml/index.html
  Dan heb je nog de eigen dynamiek van een Imperium in verval; op het einde van het Romeinse Rijk wilden de romeinen zelf niet meer vechten, m.n. geïmporteerde Germanen deden het werk aan het front. Daarbij hadden ze nog ‘bondgenoten’ die ze eerder al hadden toegestaan binnen te komen en aan de randen van hun rijk (Spanje) een eigen soort staat te vestigen, de Visigoten. De Romeinen schonden steeds vaker afspraken die ze met hen gemaakt hadden, tot de Visigoten er genoeg van hadden en toen het erop aan kwam de Romeinen lieten stikken, met het bekende resultaat. In de VS zie je min of meer hetzelfde scenario. Er waren al grote problemen met het vinden van goede nieuwe recruten doordat de jeugd er steeds dikker wordt en nogal houdt van allerlei pilletjes. Sinds een aantal jaar komt daar nog bij dat ze een groot recruterings-probleem hebben en zodoende maar de normen drastisch naar beneden hebben bijgesteld. Zouden ze daarom maar de Oekraïners zelf laten vechten? Wie zal het zeggen. Lees dit artikel en de hyperlinks daarin maar eens aandachtig, het Imperium zal geen decennia meer standhouden: https://www.americanthinker.com/articles/2023/03 warriors_dont_want_to_fight_for_a_woke_antiamerican_military.html

Comments are closed.