Vrijspreker: U merkt soms aan het commentaar op artikelen dat de basis bij veel nieuwkomers niet duidelijk is.

Opperdienaar: Misschien vlieg ik wel eens te ver door in geavanceerde psychologische heersers trukendozen en dan sta je toch wat te kijken als reageert met: “De overheid heeft geen geweldsmonopolie want in bijvoorbeeld Texas mag je een pistool dragen als onderdaan”

Als je in Texas echter mensen gaat belasten, kom je snel aan je einde als je niet van de overheid bent. Dit komt omdat het recht om een pistool te dragen niet hetzelfde is als het recht geweld te initiëren. Kennelijk denken deze mensen dat het tweede amendement in de VS(het recht voor iedereen een wapen te dragen), er op neer komt dat je iedereen af mag knallen. Denken die mensen ook dat het recht een balpen te bezitten, je het recht geeft om er iemand zijn oog mee te verwijderen? Of het recht je ei te eten ook betekent het recht om dat ei tegen iemand zijn hoofd te gooien? Of het recht je auto van A naar B te rijden ook betekent dat je er overstekende oma’s mee dood mag rijden? Ik noem misschien wat veel voorbeelden, maar dit artikel is voor de achterblijvers die nog over libertarisme denken als filosofische onpraktische luchtfietserij, dus het moet allemaal wat langzamer en met meer voorbeelden.

Zo herinner ik me ook een gesprek met iemand die beweerde dat een interactie met de overheid niet anders was dan die met Albert Heijn. Deze laatste komen tenslotte ook met geweld aan als je zonder te betalen met hun spullen wegloopt.

Nogmaals een beginners denkfout. Het contract met de supermarkt is simpel: in ruil voor de vermeldde prijzen, mag je hun spullen meenemen. Het toch meenemen van hun spullen zonder de tegenprestatie van betaling, maakt de interactie onvrijwillig en leidt tot represailles. Dat is wat anders dan de mensen van de roverheid, die een dienst mogen verzinnen en die onder dwang ‘verkopen’. De eerste interactie is gebaseerd op een vrijwillig aangegaan contract, waarbij geweld pas volgt op het onvrijwillig maken (de geweldsinitiatie). Een contract door beide kanten gerespecteerd en dus duurzaam. Beide partijen verwachten er op vooruit te gaan, dus het kan lang doorgaan. Het andere is volstrekt niet duurzaam, omdat het dwangmatig is van de kant van de overheid en alleen geweld de onderdaan in het gareel houdt. De dwang volgt niet op het verbreken van een vrijwillig aangegaan contract door de onderdaan. Het is niet zo dat de onderdaan een sociaal contract tekende toen hij 18 werd, dat vervolgens niet nakwam met represailles als gevolg.

Dwang heeft altijd de eigenschap dat de gedwongene zich er aan wil onttrekken. Het is dus geen duurzame interactie. Ook als een onderdaan bij hoog en laag beweert dat libertariërs utopische luchtfietsers zijn, wil niet graag gedwongen worden. Dat zit impliciet in de term dwang verholen.

Vrijspreker: Stel dat iedereen wel op zijn 18de een sociaal contract ondertekende met de overheid, was het dan wel geoorloofd geweld te gebruiken door die overheid?

Opperdienaar: Je kunt alleen een contract tekenen als het gaat over vrijwillig=eerlijk verkregen eigendommen. Geen auto stelen en gaan verhuren zeg maar. Dus de mensen die zich de overheid wanen, kunnen niet een rechtmatig contract tekenen als het over ‘hun’ wegen gaat of als ze ‘hun aardgas’ verkopen of het recht verkopen om elektriciteit of informatie te vervoeren door ‘hun land’ of ‘hun recht’ om jouw uithangbord boven jouw deur te hangen of hun ‘ether’ te gebruiken om radiogolven in uit te zenden. Nogmaals dit is niet voor de veteraan libertariër, of zelfs maar voor iemand die de klok heeft horen luiden, dit is voor mensen die er (nog) steeds geen klap van begrijpen. Voor mensen die denken dat je uit een winkel kunt blijven stelen en dat dit voor eeuwig door kan gaan. Dat het zo duurzaam is dat je op basis van plunder een gezin kunt stichten of een samenleving kan bouwen. Wat kan er mis gaan? Je kletst wat woorden zoals ‘utopisch’ en het is eeuwig houdbaar.

Vrijspreker: Sommige mensen denken ook dat cultuur niets met libertarisme van doen heeft. Klopt dat?

Opperdienaar: De nazi dichter Hanns Johst zei ooit “Als ik het woord cultuur hoor, grijp ik naar mij revolver“. Hij had goed door dat cultuur een denkkader creëert, waar moeilijk uit te stappen valt. Het is niet zo dat het Non Agressie Principe zich kan handhaven in een cultuur die daar 180 graden tegenin gaat. Als de onderdanen druk argumenteren over toiletten voor transgenders, gaat hij nooit ontdekken dat hij slaaf is van zijn afpersers. Misschien zegt een plaatje meer dan duizend woorden over hoe je met cultuur de onderdaan genoeg in de war kunt brengen om hem te neutraliseren.

Gaslighting heeft niet alleen het effect dat een onderdaan niet meer weet wat een man of een vrouw is, een kind of een volwassene, een winnaar of een verliezer, een heerser of een dienaar, een dokter of een moordenaar een vrij mens of een slaaf, zijn bedreiger of beschermer, maar het heeft ook tot gevolg dat hij zo onzeker wordt over zijn eigen mentale vermogens, dat hij belangrijke zaken gaat delegeren aan autoriteiten  in de veronderstelling dat hij zijn verstand aan het verliezen is. Daar gaat het allemaal om. De cultuur is slechts een middel tot dat doel. Vandaar dat cultuur enorm belangrijk is en dat totalitaire regimes het controleren en subsidiëren.

(Voor mensen die toch in wat geavanceerde gedachten geïnteresseerd zijn hier een 4 uur interview met Balaji Srinivasan vol interessante gedachten)

 

36 REACTIES

 1. Nogmaals een beginners denkfout. Het contract met de supermarkt is simpel: in ruil voor de vermeldde prijzen, mag je hun spullen meenemen

  Dwang is niet aan/uit

  Bij de overheid, is de dwang gewoon heel erg duidelijk. Het is heel erg opgedrongen dwang. Heel erg doorzichtig

  Maar een kapitalist kan wel degelijk dwang uitoefenen over mensen. Stel dat de wereld geregeerd word door mij en mijn vrienden. We bezitten alle productiemiddelen, het water, het land, de steden. Jullie betalen ‘vrijwillig’ aan ons en van dat geld huren we vrijwillig een doodseskader in. Jullie hoeven geen belasting te betalen, wel heel hoge huur. Voor het gebruik van mijn wegen, mijn water, mijn land, mijn lucht.

  Als je een beetje kan nadenken, zie je dat hier wel degelijk sprake is van dwang.

  Dit is ook de reden geweest, dat vroege liberalen voor beperkt vruchtgebruik waren. Locke was bang dat een nieuwe landadel zou opstaan en dan is het individu niet meer vrij, onafhankelijk.

  Iemand als Proudhon, bouwt hier eigenlijk op voort, al heeft hij een iets andere definitie van bezit dan Locke, al lijkt het op elkaar. En Proudhon’s werk is de eerste aanzet geweest van het anarchisme. Het zaadje van waaruit de anarchistische boom gegroeid is. Zowel vroege liberalen als anarchisten, waren geen propertarians.

  Ook als je nog weer een laag verder gaat graven, kan je het fenomeen dwang an sich onderzoeken. Er zijn filosofen, die zeggen dat macht altijd overal om ons heen is, in de vorm van psychologische macht. Een man haat een vrouw, omdat hij merkt dat zij macht over hem heeft. Waarom heeft ze macht over hem? Omdat hij haar zo sexy vind en omdat ze sociaal en emotioneel slimmer is dan hij. Dit merkt de man en dit maakt hem razend en daarom word hij een incel. We zien hier niet per se dwang, maar wel machtsdynamiek

  • Als jij de dictator van de wereld bent en iedereen woont op jouw slavernijplantage dan is dat geen kapitalisme, maar een krankzinnige, wereldvreemde, onwerkelijke fantasie van een linksradicale, marxistische idioot die in oorlog is met het internationale grootkapitaal wat alle eigendom in bezit heeft.

   • Wat is een ‘naxi’ ?

    :__)

    Het word steeds pijnlijker hier.

    Je snapt de stellingname niet eens. Je snapt het bezwaar niet eens, dat men heeft bij ancap. Zo wereldvreemd ben je

    Ik ben geen marxist. Had ik al gezegd.

    Maar doordat jullie Marx niet snappen en de impact die Marx op de moderne wereld had, blijven jullie tergend wereldvreemd en in je kleine echokamer hangen. Samen zeuren over ‘de vrouwen’ die jullie benadelen, zogenaamd

    Ik kan net zo goed met hooligans in debat gaan, over welke voetbal club beter is

   • Je weet helemaal niet wat je bent en je weet hoogstwaarschijnlijk ook niet wat een marxist is. Je bent vooral een luldebehanger.

    De stelling die je poneert: een kleine elite heeft alles in bezit. Die stelling komt linea recta uit het linkse, anti-kapitalistische actievoerderswereldje waar je kind aan huis bent. Of varianten daarop: hoe kan ik een woning krijgen als anderen alles al hebben?

    Het is vooral het gejank van een verwarde puber. Dat is jouw niveau.

  • De man kan zich ook voegen naar de macht van die vrouw. Of hij kan een andere vrouw zoeken als zij veel gebruik maakt van haar macht. Veel vrouwen willen overigens geen gebruik maken van die macht. De bevestiging van haar macht geeft de vrouw zekerheid precies dat wat zij als veelal onzekere persoon nodig heeft.

   • Naya, iedereen heeft macht. Get over it. Iemand’s macht of iemand’s misbruik van macht, geeft de ander niet het recht zelf maar wandaden te plegen. Je streept wandaden niet tegen elkaar weg. In het recht worden beide wandaden als meerdere wandaden gezien.

   • De juiste volgorde is, volgens de bijbel, ‘kracht, liefde en bezonnenheid’.

  • Stel we beginnen met een absurd uitgangspunt zonder te verklaren hoe we daar uberhaupt terecht kwamen. Het doet denken aan: stel we beginnen de geschiedenis met 2 passagiersvliegtuigen die zich in de WTC torens boren. Stel je kijkt niet wat daar aan vooraf ging.
   Zoals elke oorlog begint: Stel we beginnen de geschiedenis met hunnie die ons een klap geven, dan is het duidelijk wie de agressor is.
   Stel we doen dat niet.

   • Stel je probeert eens kritisch naar je eigen theorie te kijken

    Stel je probeert te reageren op de bezwaren van je politieke tegenstanders, op een rustige en serieuze manier

    Stel je hebt geen plaat voor je kop

  • Jouw voorbeeld is eigenlijk zo’n beetje wat de great reset moet inhouden. Maar dat is geen kapitalisme, maar corporatisme. Kapitalisme of vrijhandel is niet meer als handel kunnen drijven zonder inmenging van derden. Het kapitalisme waar jij aan denkt wordt zo genoemd door overheden om hun corporatisme te verhullen.
   Merk ook op dat in een vrije samenleving niet alle bedrijven (grote) winsten hoeven maken. De Billen Gates e.d. zullen in zo’n omgeving nooit zo sterk en machtig kunnen worden als ze nu zijn.

   • Bill Gates heeft idd alleen zo veel bezit omdat de kosten voor bescherming van MS IP met dwang op de samenleving werden afgewenteld.
    Soros is ook alleen rijk vanwege de politiek, Musk vangt bergen subsidie. de roverheid is nu helemaal bezig om alle kleine bedrijven te killen. Regionale banken gaan ten onder te gunste van too big to fail banken die een bailout garantie hebben.

  • Maar het is toch belachelijk om een arbitrair onverklaarbaar beginpunt te nemen : stel X bezit alles?
   Ik zie niet in waarom dat betekent dat ik meer een bord voor mijn kop heb dan jij.
   Als iemand mijn tv steelt en ik gebruik geweld om hem terug te krijgen, dan maakt het degelijk uit of ik als beginpunt dat geweld neem of verder terug kijk tot de diefstal.
   Als je bewust een raar beginpunt kiest, ben je gewoon bezig de zaak verkeerd voor te stellen omdat je je ideologie met een bord voor je kop verdedigt.

   • In de filosofie neem je per definitie een ‘raar’ beginpunt in, om je theorie te onderzoeken.

    Het gaat ook niet om het van te voren ‘verdedigen’ van iets. Wat we doen is een socratische dialoogvoering. Wat als dit, wat als dat, wat vind jij, wat vind ik, waarom vinden we dat? De enige manier om een theorie/gesprek/ideologie te verdiepen en/of te begrijpen

    Doen we dit niet, dan blijven we in cirkeltjes rondlopen en dezelfde clichés verkondigen

    In iedere politieke ideologie, is de vraag: van wie is het land? Uiterst relevant.

    Als in ancap het land van ‘een ondernemer’ is, dan is het niet zo gek dat heel veel mensen die niet ‘een ondernemer’ zijn, daar vraagtekens bij zetten.

    Aangezien ancaps vervolgens nooit een praktijkvoorbeeld kunnen laten zien, ligt de bewijslast nog steeds bij hen. De linkse anarchisten kunnen in ieder geval hun Spanje 1930, en hun Rojava aanwijzen, van wat ze in de praktijk willen. Men wilt een soort versnipperd radencommunisme, zonder centraal gezag.

  • Dat ben ik met je eens, maar dat geldt voornamelijk voor jou, al heb je dat nog steeds niet door. Over een opgedroogde plaat stront voor je kop gesproken…….

 2. kut sfeer hé haha

  Het libertarisme = een eindeloos haantjesgevecht

  • Lijkt wel een religie.
   Zolang de bevolking verdeeld is, opgesloten in hokjes/bubbels, en druk is met zinloze discussies, loopt de overheid, Ngo´s en alles met Big ervoor, weg met onze poen en vrijheid. Dit gezegd hebbende, en nu weer verder met gender, kleurtjes, racisme, klimaat, stikstof en whatever………….pff.

 3. Macht is een feitelijk gegeven. Mensen, bedrijven en publieke instellingen hebben allemaal hun ‘eigen’ macht en invloed. Maar, als het gaat om het accepteren van macht en invloed staat het publieke instellingen boven de beschikbare macht van de mens en bedrijven.
  Het feit dat publieke instellingen regelgeving en wetgeving kunnen maken waaraan mens en bedrijf moeten gehoorzamen, laat zien, waar de macht feitelijk ligt. Bij de GOT kwam ook een scene naar voren tussen Littefinger and The Queen, hoe macht ingezet kan worden. Het verschilt tussen mens, plaats en tijd.
  Als je macht gebruikt om ten alle tijde problemen en oplossingen daarmee te beschrijven, dan krijg je een zwart / wit denken, en daar is moeilijk mee om te gaan.
  Binnen het Libertarisme staat de mens centraal, niet een systeem. De mens is de oorsprong van welvaart en welzijn, vrijheid van de mens is een van de belangrijkste pijlers voor economisch en persoonlijke ontwikkeling. Aangezien de mens in de collectivistische samenleving woont, is het moeilijk om Libertarisme uit te dragen. Want je moet tegen onwetendheid, vooroordelen, verschillende definities en woorden vechten. Je moet nogal wat kennis hebben om te weten hoe de wereld in elkaar steekt.
  Daarom zijn simulaties en stellingen heel belangrijk. Echter, ook deze denkwijze kan leiden tot logische denkbeelden en mogelijkheden maar het kan ook leiden tot bizarre en vreemde stellingen, waarvan de tegenpartij ook nog eens verwacht dat je er respectvol mee omgaat.

 4. Karel.

  Jij en ratio zijn de meer serieuze gasten hier.

  Maar, als je deze site als buitenstaander bekijkt, is het niet bepaalt een mooi visitekaartje voor het libertarisme. Met al de eindeloze haatreacties

  Waarmee ik overigens niet zeg dat je posts moet gaan censureren. Uiteraard niet

  maar het kan ook leiden tot bizarre en vreemde stellingen, waarvan de tegenpartij ook nog eens verwacht dat je er respectvol mee omgaat.

  Nee, het is zeker niet bizar. Het bezwaar dat men heeft bij ancap en libertarisme, is het idee dat het tot feodalisme leid. Dan kan je zeggen : nee, het leidt niet tot feodalisme, want dit/dat. Of je zegt: ja, maar feodalisme is niet echt een probleem.

  Blijkbaar weet je de mensen niet te overtuigen, want de LP heeft 200 stemmers

  • natuurlijk zijn er mensen die denken dat vrijheid tot slavernij leidt en zolang mensen deze Orwelliaanse onzin is ongeprent, komt er van de vrijheid niet veel terecht. Je moet dat intellectueel blijven bestrijden.
   Vrijheid is niet te verwachten van mensen die het vrezen en zichzelf in de voeten schieten.
   Het is bekend dat als je als libertarier een populaire site wil neerzetten, je socialistische, regenboog onzin moet verkondigen. Alleen wordt de samenleving daar niet beter van.

  • Je moet verkondigen wat je wilt

   Als libertariers succesvol willen zijn, moeten ze alle bezwaren die mensen hebben eruit halen. Waarom is Rothbard nooit in debat gegaan met Chomsky? Bijvoorbeeld

   Waar reageerde hij niet met een boek op de bezwaren van de linkse anarchisten ?

   Waarom is een markt in land geen probleem?

   • Het is al talloze malen vol geduld uitgelegd. Als mensen het niet intellectueel willen begrijpen, gaan ze het helaas voelen.
    Zo moeilijk is het non agressie principe en self ownership niet.
    Als je dan als tegenwerping hebt: stel je begint met een situatie waarin 1 iemand/groeo alles bezit, hoe komt het dan weer goed?
    niet door voor een susteemmte pleiten waarin 1 iemand/groep alles bezit in ieder geval.
    Dan kun je klagen dat de sfeer hier niet goed is omdat je niet gerespecteerd wordt, maar er zijn gewoon minder vast geroeste mensen om aan te peuteren.
    Het is tijdverspilling, je zit vast in contradictieland

   • Bij iedere anarchistische school, is landgebruik gewoon een belangrijk issue. Misschien wel de belangrijkste issue, het belangrijkste issue

    Ik lees nu weer Bakoenin, om te kijken hoe hij over het land denkt.

    Hij spreekt over ‘vrije associaties en vrije individuen, zonder centraal gezag’. In hoeverre dit in lijn is met ancap, komt helaas niet zo goed aan bod.

    Dat de sfeer niet goed is, daar hebben jullie zelf alleen maar last van. Jullie moeten het libertarisme een goede naam geven

 5. De basis is uiteraard zelfbeschikkingsrecht, of misschien zelfs een zelfbeschikkingsplicht.

  • Nico, een zelfbeschikkingsplicht dan toch die ik mezelf opleg, want ik sta in mijn eigen zelfbeschikkingsrecht, nietwaar?
   Komt het NAP niet simpelweg overeen met de erkenning van elkaars zelfbeschikkingsrecht?
   Dat zou van de twee libertarische principes één maken …

   • Ik zie dat wat meer vanuit christelijk perspectief. Adam en Eva werden in de Hof van Eden geacht zelf keuzes te maken. Niet alleen de man maar ook de vrouw. Wat mis kan gaan ging ook meteen gruwelijk mis. Maar Gods opdracht was dus duidelijk: zelfbeschikking, zonder voorbehoud, ongeacht de consequenties.

    Jezus, door Nietzsche neergezet als ‘heilige anarchist, kon er ook wat van. Dat kwam hem overigens duur te staan. Zelfbeschikkingsrecht is iets waarvoor gestreden dient te worden.

   • Je kunt je afvragen: hoe haalde God het in zijn hoofd om Eva zelfbeschikkingsrecht te geven? Niet een klein beetje zelfbeschikkingsrecht maar volledig. Veel anarchistischer wordt het niet. Niet alleen ‘zonder heerser’ maar zelf heersen, als goddelijke opdracht met goddelijke zegen.

   • Edwin, libertarisme is inderdaad een universele claim. Een samenleving kan alleen goed functioneren als er een zelfbeschikkingsrecht voor iedereen is.Het NAP is niet : ik wil niet gedwongen worden, maar mensen behoren niet gedwongen te worden.

 6. Echte liefde berust op vrije keuze, nooit op autoriteit of op voorbestemdheid. Dat is mijn belangrijkste kritiek op sommige religieuze deformaties.
  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat je krijgt waarin je gelooft.
  En is niet iedereen op zoek naar die liefde, die je vrij laat om er van harte op te antwoorden?
  En ja, in het Christendom is dat inzicht nog niet helemaal ondergesneeuwd geraakt. Althans, ik zie het er nog door alle verwarringen heen schijnen.
  De vrije wil is essentieel.

 7. Macht bezit bestaat niet! = macht ontvangen: Ex; poets de schoenen NEE! voor €5.- NEE! voor €.500.- NEE!
  etc…….

Comments are closed.