Doug Casey geïnterviewd door International Man (IM) over de eerste anarcho-kapitalistische president ter wereld.

IM: Anarcho-kapitalist Javier Milei heeft onlangs de presidentiële voorverkiezingen in Argentinië gewonnen. Hij is nu de onbetwiste koploper bij de komende verkiezingen.

De uitkomst verraste velen. Milei is een buitenstaander die de twee gevestigde partijen van het land heeft verslagen.

Hoe is dit gebeurd, en waarom zou iemand buiten Argentinië zich daar druk over moeten maken?

Doug Casey: Het zou wel eens het meest dramatische kunnen zijn dat er op politiek gebied is gebeurd sinds tenminste de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat hij een AnCap-libertariër is die de staat graag wil afschaffen – of zo veel mogelijk. Als hij in oktober wordt verkozen, zal hij alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ministeries te elimineren – en niet alleen te verminderen. En de meeste mensen lijken zich daar niet van bewust.

Milei stond op de eerste plaats in de voorverkiezingen. Historisch gezien wint in Argentinië de persoon die de voorverkiezingen wint, de algemene verkiezingen. Nog bemoedigender is dat zijn kijkcijfers sinds de voorverkiezingen zijn gestegen van 30% naar 40%. Het lijkt erop dat zijn campagne niet zomaar een flits in de pan is, maar een trend die momentum opbouwt.

Argentinië was honderd jaar geleden een van de meest welvarende landen ter wereld, toen het economisch gezien net zo vrij was als welk land dan ook. Vóór Peron was het Argentijnse BBP gelijk aan de rest van het continent samen. Maar sinds de verkiezing van Juan Perón in 1946 gaat het elk jaar steeds bergafwaarts.

Waarom zou dat zo kunnen zijn?

Peron was een openlijke fan van Mussolini en het fascisme. Fascisme – een woord bedacht door Mussolini – wordt gedefinieerd als de volledige ondergeschiktheid van bedrijven en zaken aan de staat. Na de Tweede Wereldoorlog was het woord ‘fascisme’ een no-go, dus werd het systeem in Argentinië omgedoopt tot ‘peronisme’. Het is geen consistente filosofie; het heeft veel mutaties. Het gaat allemaal om zakenlieden en politici die elkaar, via de staat, gebruiken om rijk te worden. De lagere klassen worden afhankelijk gemaakt en de middenklasse verarmt. Fascisme heeft weinig te maken met militarisme en kaplaarzen; het is een economisch systeem. Bijna elk land ter wereld is tegenwoordig fascistisch – inclusief de VS, de EU, China en Rusland.

Ondanks de triomf van het peronisme heeft Argentinië nog steeds de meest klassiek-liberale tradities van heel Latijns-Amerika. Het is altijd het meest naar buiten gerichte land in Latijns-Amerika geweest. Ik heb altijd geloofd dat dit de vruchtbaarste voedingsbodem was voor een pro-individuele vrijheidsrevolutie in Latijns-Amerika. Nu kan dat gebeuren.

Als we de Argentijnse samenleving verdelen in een heersende, een lagere en een middenklasse, is het duidelijk dat de heersende klasse de afgelopen 80 jaar sociale voorzieningen en leugens heeft gebruikt om de lagere klassen tegen hun eigen belangen te laten stemmen. De middenklasse heeft ervoor betaald met enorme belastingen en regelgeving. De inflatie heeft feitelijk de lagere en middenklasse vernietigd; De hoge inflatie heeft het voor hen onmogelijk gemaakt om kapitaal te sparen en op te bouwen.

Milei zou dit allemaal volledig kunnen omgooien. De gemiddelde Argentijn is het beu om opgelicht te worden. De steun van Milei is het grootst onder de jongeren en wat er nog over is van de middenklasse. Schattingen zijn dat de helft van het land het moeilijk heeft om zichzelf te voeden. Ze willen wanhopig en enthousiast radicale verandering, en alleen de meest domme mensen kunnen niet zien wat het fascisme, het socialisme en andere vormen van etatisme hebben gedaan. De belangrijkste voorstanders van de status quo zijn de vakbonden en de sociale voorzieningen. Alle anderen haten ze.

IM: Milei heeft centraal bankieren en fiatgeld een historische fraude genoemd. Hij heeft beloofd “de centrale bank plat te branden” en de peso te vervangen door de dollar en welke basis de vrije markt ook als geld zou verkiezen. Hij staat positief tegenover edelmetalen en Bitcoin.

Hij heeft belasting diefstal genoemd en probeert veel belastingen drastisch te verminderen – en uiteindelijk te elimineren.

Milei wil ook de omvang van de regering radicaal inkrimpen en talloze departementen elimineren.

Hij verwerpt ook de hoax over de klimaatverandering en was kritisch over de massahysterie van Covid.

Doug, jij bent een prominente anarcho-kapitalist. Wat is uw mening over de degelijkheid van het platform van Milei?

Doug Casey: Ik ben volledig voorstander van Milei. In feite is hij radicaler (hij gebruikt radicaal in de juiste zin om tot de kern van het probleem te komen) dan Ron Paul in zijn Amerikaanse campagnes. Milei is net zo radicaal en oprecht als mijn oude vriend Harry Browne, die zich in 1996 en 2000 kandidaat stelde voor het Amerikaanse presidentschap.

Milei is buitengewoon openhartig en levendig. Hij realiseert zich dat, aangezien de gemiddelde persoon economie niet begrijpt en geen interesse heeft in filosofie, politiek voor 90% entertainment is. Ik dring er bij iedereen die dit leest op aan om naar YouTube te gaan en af te stemmen op verschillende video’s van Milei (herehere, and here).

Milei is volkomen juist vanuit economisch, politiek en filosofisch oogpunt. Maar – en dit is van cruciaal belang – vanuit moreel oogpunt is hij juist bezig.

Hij behandelt de basisconcepten van goed en kwaad. Dat is iets dat geen enkele politicus waar dan ook bespreekt, zeker niet in Zuid-Amerika.

Het is het equivalent van een ezel tussen de ogen slaan met een balk om zijn aandacht te trekken. Iedereen begrijpt intuïtief dat de politieke klasse in wezen crimineel is, maar alleen Milei durft dat te zeggen. De gemiddelde man wil het goede doen, het morele. Dat is waar Milei mensen op wijst en waarom ze hem accepteren. Hij praat niet dubbel, duldt geen compromissen en steunt geen halve maatregelen.
Daarom respecteer ik in de VS de Democraten eigenlijk meer dan de Republikeinen.
Hoe kan ik dat zeggen?
Elk idee van de Democraten is tot in de kern verkeerd en verrot, maar ze zijn in ieder geval geen hypocrieten. Ze zeggen wat ze willen doen. Ze geloven echt ergens in, ook al is het dom en slecht.
De Republikeinen daarentegen hebben geen echte kernovertuigingen. Ze zijn het niet oneens met de morele uitgangspunten van de Democraten. Ze zeggen alleen dat de Democraten te ver en te snel gaan.

Milei daarentegen wil de morele structuur waarop de politiek is gebouwd omverwerpen.
IM: De mondiale reguliere media hebben hun gespreksonderwerpen op Milei gesynchroniseerd.
Het is bijna onmogelijk om een artikel over Milei te vinden – in welke taal dan ook – dat hem niet inleidt met een betekenisloze aanduiding, waarin hij wordt bestempeld als een ‘extreemrechtse populist’, een ‘ultrarechtse’, Trump aanhanger of iets in die strekking.

Waarom is de Davos-klasse zo bang voor Milei? Kan hij hun tegenstand overwinnen?

Doug Casey: Dit is een verder bewijs van hoe waardeloos de reguliere media zijn. Ze noemen Milei een Donald Trump-lookalike, of ultrarechtse, in een poging Boobus Argentinus bang te maken. Deze mensen houden zich niet bezig met kwesties en feitelijke programma’s, maar met angstzaaierij. Overal ter wereld zijn de babbelende klassen slechts kwaadaardige spreekbuizen van de heersende klasse.

Milei is niet ‘ultrarechts’. Hij is een libertariër die gelooft in vrije geesten en vrije markten. In feite is hij meer dan een libertariër; hij is een AnCap – een anarcho-kapitalist. Hij gelooft niet dat de staat een nuttig doel dient. Hij gelooft dat de samenleving, zeker in een geavanceerd geïndustrialiseerd land, zonder regering kan leven. Ik heb deze filosofie here and here besproken.

Zijn plan is om de omvang van de regering dit jaar met 50% te verkleinen, het jaar daarop met 50%, enzovoort, totdat deze zo dicht mogelijk bij nul ligt. De vreselijke mensen in Davos haten hem omdat hij hun essentie aanvalt. Hij is niet van plan om slechts een paar veranderingen aan de randen door te voeren, maar om Argentinië om te vormen tot het meest vrije en welvarende land ter wereld.

In sommige opzichten is hij symptomatisch voor wat er vandaag de dag in de wereld als geheel gebeurt. De Verenigde Staten zelf staan naar mijn mening aan de rand van een burgeroorlog. Vrijheid en persoonlijke vrijheid zijn al jaren in steeds sneller tempo aan het afnemen. De mensen in de VS zijn het net zo beu als de Argentijnen; we hebben gewoon geen echt vuurmerk. Trump is zo dichtbij als we kunnen, maar hij is slechts een traditionalist, geen libertariër.

Milei is reden voor optimisme in de wereld als geheel.

IM: President Nayib Bukele heeft El Salvador razendsnel dramatisch getransformeerd, waardoor de misdaad drastisch is teruggedrongen, Bitcoin legaal geld is geworden en hervormingen zijn geïnitieerd om zakenmensen en productieve mensen naar het land te halen.

Hoewel Argentinië veel groter is dan El Salvador, suggereert het voorbeeld van Bukele dat enorme positieve veranderingen mogelijk zijn in Argentinië?

Doug Casey: Bukele is een ander symptoom van een mogelijke grote ommekeer in de wereld.

De staatisten en collectivisten hebben misschien eindelijk hun hand overspeeld. Het zijn gewoon slimme criminelen met grote aanhang, zoals Hitler in Duitsland en Mao in China. Alleen de hersendoden kopen hun thema’s. “Je bezit niets en je zult gelukkig zijn.” De wereld vergaat door klimaatverandering. Vaccineren of sterven. Steden van 15 minuten. Beperkt reizen. Geen vlees eten. ESG. Geen fossiele brandstoffen. Het is een lange litanie. Ze kunnen de beschaving zelf vernietigen.

Mensen met hersenen zijn op zoek naar een bliksemafleider om verandering te katalyseren.

In El Salvador kan dat Bukele zijn. Hij heeft absoluut libertarische instincten, wat blijkt uit het feit dat zijn belangrijkste economische adviseur Safedean Ammous is, een AnCap. Hij is vandaag de dag een van de belangrijkste economen ter wereld, samen met Walter Block en Hans-Hermann Hoppe. Ik verzoek u dringend te luisteren naar het interview dat hij vorige maand met mij deed over de AnCap-principes (link).

El Salvador is het laatste land op het halfrond – met uitzondering van Haïti – dat ik zou hebben uitgekozen om om te keren. Het is het meest overbevolkte land op het halfrond. Het is er vol misdaad en daarom heeft hij 65.000 bendeleden opgesloten. Van 1979 tot 1982 was er een nare burgeroorlog. Het heeft geen export behalve koffie, bananen en arme mensen. Wie had dat kunnen raden?

Bukele heeft Bitcoin al tot wettig betaalmiddel gemaakt. Het is mogelijk dat hij El Salvador op dezelfde manier zal hervormen als Milei Argentinië zal proberen te hervormen.

IM: Wat zijn de investerings- of speculatieve implicaties van de opkomst van Milei voor Argentijnse economie? Wat zijn de implicaties van levensstijl en andere internationale diversificatie?

Doug Casey: Op dit moment is Argentinië het goedkoopste, leuke land ter wereld. Zeker het goedkoopste land van de westerse wereld.

Dat is vooral verbazingwekkend in het licht van de immense belastingdruk die de Argentijnse economie moet dragen, en die enorme aantallen nutteloze monden moet betalen die afbreuk doen aan de welvaart.

Als Milei wordt gekozen, zal hij de belastingen radicaal verlagen, wat betekent dat de productiekosten radicaal zullen dalen. Naarmate het land dollariseert, zal de munt zich stabiliseren en zou goud de volgende kunnen zijn. De reële prijzen zouden verder kunnen dalen, maar niet vanwege een instortende munt. De economie zou economisch moeten floreren naarmate de investeringen binnenstromen. Mensen zullen weer aan het werk gaan, gaan sparen en het binnenlandse kapitaal weer opbouwen. Argentinië zou snel opnieuw een van de rijkste landen ter wereld kunnen worden.

Wat zou er mis kunnen gaan met het scenario? De parasieten die nu van de staat leven, willen niet dat hun rijstkommen kapot gaan. Ook al heeft Milei enorme steun van mensen uit het hele sociale spectrum – inclusief de lagere klassen die het beu zijn om als huisdieren gehouden te worden door de mensen in de Deep State. De Deep State zal de hervormingen van Milei ongetwijfeld venijnig bestrijden. Ik hoop dat hij voldoende bekwame lijfwachten om zich heen heeft, want deze mensen zijn echt slecht, net als de Deep State in de VS.

Als hij wordt gekozen, kunnen zowel de gevolgen voor zijn levensstijl als voor zijn investeringen enorm zijn.

Argentinië is altijd een van mijn favoriete landen ter wereld geweest. Maar als ze streven naar gezond bankieren, een gezonde munt, en de regels van de VS, het IMF, de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum negeren, zou het echt een van de beste plekken ter wereld kunnen zijn om te wonen.

Houd er rekening mee dat het staatsburgerschap beschikbaar is met slechts twee jaar verblijf. En zelfs tijdens die twee jaar verblijf is het maar nodig om de helft van het jaar in het land door te brengen. Cultureel gezien is Argentinië Europeser dan sommige landen in Europa.

Als Milei erin slaagt de socialistische immoraliteit en criminaliteit weg te poetsen die Argentinië al zoveel jaren heeft gecorrumpeerd, zal ik daar niet slechts de helft van het jaar wonen, maar het hele jaar.

UIT Doug Casey’s International Man Communiqué, gratis in je inbox. GET IT GET IT NOW! NOW!

40 REACTIES

 1. Dit is belachelijk. Een president kan geen anarchist zijn…

  Anarchisme = niet heersen en niet overheerst worden

  Maar uitgaan van vrijwillige verbanden tussen mensen

  Presidenten en staten, gaan niet uit van vrijwilligheid, maar gaan uit van autoriteit en opgelegd burgerschap

  Een anarchistische president, is als water dat niet nat is.

  Ik zie deze man meer als een libertarier/austrian liberaal

  Op zich interessant, om te zien wat er gebeurt als een land door een libertarier bestuurd word.Dat gaan we nu dus zien en het is een nieuw expiriment

  Maar het is wel van belang om je te realiseren dat libertarisme/Austrian school liberalisme echt iets anders is dan anarchisme

  • Wikipedia: Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Het anarchisme wijst iedere vorm van centraal gezag af. Hier laat ik het bij.

  • Is er dan niets goed?
   Kan bestaand gezag alleen met geweld en bommen opgelost worden? Of toch van binnen uit ( wat jij dus ontkent, tenzij je een semantische discussie bedoelt).
   Ik ben blij met de aandacht die Milei krijgt en met de vermindering van de Argentijnse overheid: de helft is al enorm veel beter dan de verdere oppressie waar wij mee te krijgen.

   • Is er dan niets goed ?

    Dat ligt aan je perceptie van goed/kwaad

    En je sociale positie en in hoeverre je daar tevreden mee bent

    Vanbinnen uit ? Ik denk niet dat je via een legale, parlementaire manier de staat kan ontmantelen. Als dat je doel is.

    Wel kan deze man een soort hyper kapitalistische nachtwakersstaat gaan opzetten. Bestaande uit landlords, ondernemers en het leger en verder niets qua rechten/zekerheid voor de bevolking. Ik denk dat het kut gaat worden. Maar we zullen zien. Uiteraard kan ik ernaast zitten

    Anarchisme betekend : je direct losmaken van de staat en helemaal autonoom leven. Of het betekend een of ander revolutionair, door de massa gedreven programma uitvoeren (denk dan aan wat Zapatista deden)

    Door mee te doen aan de staat, wordt je alleen maar opgezogen door die staat. Je veranderd de staat niet, zij veranderd jou.

    We zagen dit bij Rutte. Hij ging anders het systeem in dan hij eruit kwam.

    Ik heb hier nooit gepleit voor bommen en granaten en ik zal zelf ook niet naar geweld grijpen. Dat is niet mijn stijl.

    Maar anarchisme is gewoon écht een heel giftig beestje. Het betekend confrontatie met het systeem, niet je schikken naar het systeem. Socialisten zijn geen anarchisten. Liberalen ook niet. Deze man is een liberaal. Een Oostenrijkse school liberaal

   • Anarcho capitalisme is een anticultuur competitief aapman kapitalist-knuppel systeem. Lager kan je niet zinken.

   • Kapitalisten zijn feitelijk de lagere en middenklasse bourgeoisie. De historische hogere klasse bourgeoisie die ook pretenties had om bij de culturele klasse van de aristocratie aan te sluiten bestaat eigenlijk zo goed als niet meer, net zoals die aristocratische cultuur niet meer bestaat. Dat alleen die lagere en middenklasse bourgeoisie (cultureel gezien, dus ongeacht hoe rijk men is) nog bestaat is op zich een product van de egaliserende democratie.
    Feitelijk is anarcho kapitalisme de democratische revolte van een lagere en middenklasse bourgeoisie, in zekere zin een revolte tegen de dictatuur van het proletariaat (staatssocialisme). Een revolte tegen democratisch socialisme, of democratisch collectivisme. Maar dan wel zo dat die bourgeoisie/kapitalist zelf uiteindelijk voortkwam uit collectivistische emanciperende tendensen.

    Die geëmancipeerde bourgeoisie/kapitalist stelt zich nu voor dat hij de individualist is, dat hij alleen het individualisme representeert, waar voorheen de aristocratie voor individualisme stond (alleen die klasse had genoeg tijd en middelen voor zelfontwikkeling).
    De anarcho-kapitalist is eigenlijk de ‘money’d’ individualist, vaak niet erg ontwikkeld, soms middelmatig ontwikkeld, maar hun individualisme is gekoppeld aan ondernemerschap, bezit, en geld. Al het andere individualisme, zeg maar geestelijk individualisme, dat valt nu tussen wal en schip, men moet zichzelf redden tot er betere tijden komen.

   • competitief aapman kapitalist-knuppel systeem

    hahaha

    Ja die competitie hé. Ik heb daar nooit echt iets mee gehad. Ik wil niet echt van je winnen, of van je verliezen, of wat dan ook

    Laat me gewoon met rust etc

    Mannen zijn altijd competitief, zegt men dan.

    Dit competitie gedrag is grotendeels aangeleerd/nurture. Puur conformisme. Ik gedraag me competitief, want ‘zo doen wij’ blabla

    Ze willen nu dus blijkbaar anarcho kapitalisme bereiken, via neoliberalisme politiek. Het enige wat er gebeurt is dat ze wat dingen afbreken en dat links woedend reageert en het weer hersteld, de volgende termijn

    ancap is voornamelijk een fantasiesysteem. Dat geld niet voor socialisme, liberalisme etc. Dat is daadwerkelijk in de praktijk gebracht en daar kan je dus voor/tegen zijn

    Ancap blijft een soort Marvel stripboek fantasie

   • Of anders gezegd: anarcho kapitalisme is een extreme vorm van bourgeoisie utopia. En alle vormen die slechts de belangen van één klasse vertegenwoordigen zijn een nachtmerrie voor de andere klassen, zowel lagere klassen, als hogere.

   • Kapitalisme is een statisme en een utilitarisme

    (net als communisme)

    De staat moest al ’the commons’ onteigenen, om zo werkkrachten te creëren die in de fabrieken konden werken etc en kapitalisme mogelijk te maken. Individueel welzijn deed er niet toe, want het zou allemaal voor ’the greater good’ zijn

    Dit is nu van jou, al dit land en als iemand het gebruikt bel je gewoon ons. Is wat de staat tegen de kapitalisten zei, bij wijzen van

    Ancap is een verward mutualisme/proudhonisme.

    En ze snappen zo weinig van anarchistische theorie dat ze nu denken dat presidenten anarchisten zijn. Waar slaat dat nou op ? Een president gaat zogenaamd de staat opheffen, via het parlement? En dat vind de rest van het land dan prima? Waar slaat dit nou weer op?

   • “En ze snappen zo weinig van anarchistische theorie dat ze nu denken dat presidenten anarchisten zijn. ”

    Dat denk ik niet, ze snappen dat je wat water bij de wijn moet doen. Dat je het systeem vanuit het systeem moet veranderen, met alle risico’s van dien. Een buiten het systeem gaan staan is vandaag de dag niet meer mogelijk.

    De Galliërs die stand houden tegen het centrale gezag van Julius Caesar, en weigeren belasting te betalen, is niet meer mogelijk vandaag de dag, dan komt men met tanks en bommenwerpers, en de lange arm van het gezag. In die tijd was het mogelijk dat er in de periferie revolte was omdat de communicatie en methodes van transport nog zeer beperkt waren. Dan duurde het x maanden voordat er een leger op de been was en op locatie. Dus je moet nu infiltreren in het centraal gezag, je moet naar Caesar toe gaan.

   • Goed omschreven Johannes

    Ja, precies. Het zijn de nieuwe rijken. Die individualisme zien als het hebben van een duur (lelijk) horloge

    Ze hebben wat slogans uit hun hoofd geleerd en dat is dan hun politiek

    Individualisme niet op de klassieke/Griekse manier : jezelf vormen

    Maar individualisme als : ik kocht een nieuwe tas

    Politiek gezien is ancap niet echt een revolte. Omdat het staat en kapitaal niet bedreigd. De AIVD is banger voor een nieuwe kraakbeweging, dan voor een paar jongemannen die wat met bitcoins aan het rommelen zijn. Prima, dat incorporeren we wel in het systeem, die bitcoins

    AIVD vind die autonomen beweging ook veel minder leuk. Omdat het veel venijniger is

    Linkse anarchisten gaan nog weleens met de politie op de vuist etc. Vind de staat minder leuk dan de relatief tamme ancap jongetjes

   • Ik gebruik overigens met opzet het woord bourgeoisie, omdat het woord ‘middenklasse’ een economische term is van het twintigste eeuwse-technicisme, een anti-culturele term van het anti-culturele economisch technicisme, terwijl het woord bourgeoisie (in niet Marxistische termen) refereert aan een klasse cultuur.
    Het woord middenklasse is zelfs een woord dat door statisten is verzonnen. Dus de schrijver van het artikel bedient zich van statisten jargon.

   • “Individualisme niet op de klassieke/Griekse manier : jezelf vormen ”

    Inderdaad, zelfs een gedeelte van de historische bourgeoisie streefde daar nog naar, via thuisonderwijs, vrijzinnige levensvisies.

   • Wow dat filmpje

    Wat een complete dwaas.

    Niet echt goede reclame, voor het libertarisme dit. Toine Manders ging tenminste nog op een rustige/respectvolle manier het debat aan. Deze man is gewoon een baviaan inderdaad.

    Ik krijg er gewoon plaatsvervangende schaamte van. Hier is Trump nog bescheiden bij vergeleken

    De sukkel denkt serieus een ‘anarchistische president’ te zijn?

   • Inderdaad, zelfs een gedeelte van de historische bourgeoisie streefde daar nog naar, via thuisonderwijs, vrijzinnige levensvisies.

    Ja, ik ben meer bourgeois

    Ik heb herken me niet in de arbeiderscultuur en niet in de middenklasse/neoliberale/nieuwe rijken/lelijke horloges cultuur (de klassen elkaar bevechten en tegelijkertijd in stand houden)

   • Je ziet ook in het filmpje hoe dom hij is

    Empty barrels make the most noise

    Hij hekelt ‘links’ in het filmpje. Zonder eerst te definiëren wat dan allemaal ‘links’ is

    Hij kan zich ook niet in de dame inleven, dus hij kan zich niet bedenken dat zij niet weet wat hij bedoelt met ‘links’. Omdat hij geen sociale vaardigheden heeft.

    Wat is dan links? D66? SP? GL? PVDA? PVDD? Een vakbond? Al die bewegingen zijn allemaal anders en niet per se collectivistisch.

    Hij is trouwens zelf ook een collectivist, want bestuurd nu officieel een collectiviteit (een opgelegde collectiviteit)

    Toch maar niet verhuizen naar Zuid Amerika.

   • “Ja, ik ben meer bourgeois”

    Dat vraag ik me af, wellicht meer de niet bezittende vrijzinnige. Een nieuw fenomeen.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie

    Het ondernemers type bourgeoisie in Nederland is ook niet de bezittende vrijzinnige historische bourgeoisie. Het is een plat land, niet alleen van links collectivisme, maar van algemeen cultureel collectivisme. De democratie heeft alles nog verder afgevlakt.

   • Misschien is die vent een brulaap. Maar als zijn beleid goed is, is dat dan zo erg? Is een glad pratende lakei dan beter? Type Mark Rutte? Of een “intellectueel”. Zo eentje die een fopstudie heeft gedaan en nu kolommetjes schrijft met ‘diepzinnigheden’ in de media? Ik denk dat wij het moeten afwachten.

    Over de president (al dan niet an-cap) van El Salvador hoor en lees je weinig. Kennelijk zwijgen ze hem dood bij gebrek aan echt vuil om knallende koppen bij te maken.

    Vier jaar is inderdaad erg kort om een systeem te hervormen (zonder geweld). De ingsleten gewoontes en allerlei belangen zullen alles doen om veranderingen tegen te gaan. Een tevreden slaaf wil geen veranderingen.

   • In vier jaar ga je ‘de staat’ niet afschaffen, via de staat.

    Hij heeft geen reden om zo te schreeuwen en zichzelf zo op te blazen

    Hij gaat met wat neoliberaal/Mark Rutte beleid komen

    Ziekenhuizen verkopen aan speculanten en boeven etc.

    Er is niets ‘rebels’ aan dit beleid, dit hebben we al jaren gehad

   • “Ziekenhuizen verkopen aan speculanten en boeven etc.”

    Dat is geen vrije markt maar corruptie en vriendjespolitiek. Zoals de oligarchen in het oude oostblok rijk zijn geworden, en minder opvallend hetzelfde hier.

    “In vier jaar ga je ‘de staat’ niet afschaffen, via de staat.”
    Maar met niets doen, onder de radar blijven en hopen dat de staat je niet ziet, gaat ook niet werken op langere termijn. De staat (politiek) bepaalt de regels. Als je ongehoorzaam bent heet dat ‘fraude’ en dan kunnen ze hun systeem op je los laten. Ongerepte continenten zijn er niet meer.

    Dus ook al kots je de staat en politiek uit (kan ik goed begrijpen) ontkom je vroeg of laat niet aan het spel (gedeeltelijk) meespelen. Al is het maar door te lobbyen, wat alle grote bedrijven doen.

    Als er een simpele oplossing is, dan weet die goed onzichtbaar te blijven.

   • Johannes.

    Anarchisme als : directe actie, kan nog wel (agorism) (kraken) (homesteading) etc

    Althans, in Amerika en Zuid Amerika kan dat

    Anarchisme als : revolutie kan ook, maar alleen in landen waar het heel slecht gaat.

    Anarchisme bereiken via de staat, is wat mij betreft onmogelijk. Maar goed, misschien kan ik ernaast zitten natuurlijk

   • Kobus

    Men vind hier het linkse anarchisme akelig. En dat snap ik goed, er zitten hele nare, drammerige mensen tussen. Ik heb er ook niet zoveel mee, met die sekte

    Maar

    Wat zij doen is wel écht heel anarchistisch. Ze claimen een stuk gebied en zeggen vervolgens : jullie wetten niet de onze, kom ons maar halen !

    Ze scheiden zich meteen af, niet via ‘de staat’. Want dat laatste is natuurlijk onzin

  • hahaha toen ik dit artikel las wist ik dat je je ging beklagen.
   Je moet ergens beginnen. Ook Ron Paul heeft gezegd dat je niet in een keer de staat kunt afschaffen, hij had daar meen ik een periode van twee of drie jaar voor.

  • “Maar het is wel van belang om je te realiseren dat libertarisme/Austrian school liberalisme echt iets anders is dan anarchisme”

   Werkelijk? Geen staat is toch geen staat? Of is de Oostenrijkse-School-geen-staat een andere geen-staat dan jouw favoriete geen-staat?

   Verder verbaast het mij hoe je geïrriteerd kunt reageren, als vrijheidslievend mens, op het succes. van Milei. Tenzij je een salonanarchist bent: veel woorden, maar geen daden. Ga je ook verhuizen naar Argentinië? Of blijf je nog wat jammeren over de huizenprijzen in NL?

   • En nu maar wachten op het infantiel gezeik van johannes en kobus……..

   • Ik heb niet echt een favoriete geen staat. Ik heb wel goed nagedacht over hoe een geen staat eruit zou kunnen zien.

    Je uitspreken over de verneukte huizenmarkt in Nederland lijkt mij een goede zaak, tenzij je masochistisch ingesteld bent. Of een vastgoedspeculant bent

    Ik ben niet echt geiriteerd, ik vind het gewoon bizar dat we presidenten nu ‘anarchisten’ noemen. Is Macron ook een anarchist ? En Koning Willem Alexander ook ?

    Verhuizen uit Nederland lijkt mij ook een goed idee.

 2. Als een overheid plots vandaag bij toverslag zou verdwijnen zouden de voormalige burgers van het betreffende land de dag erna bij elkaar komen om een nieuwe overheid te creëren. Zo niet, zou een buitenlandse overheid er binnen trekken om orde op zaken te stellen. Een nachtwakersstaat is dus het best haalbare realistisch gezien. Mocht Milei gekozen worden volgt een interessante tijd. Ik acht de kans heel groot dat Argentinië dan een uiterst aantrekkelijke emigratiebestemming wordt. Voor vrijheidslievende mensen dan. Houd er wel rekening mee dat Milei na zijn termijn niet herkozen zou worden en dat het stokje na 4 jaar weer door statisten wordt overgenomen. Iets dergelijks zagen we bijv. ook in Georgië met Saakashvili.

  • “Mocht Milei gekozen worden volgt een interessante tijd. Ik acht de kans heel groot dat Argentinië dan een uiterst aantrekkelijke emigratiebestemming wordt.”

   Jazeker, we houden het in de gaten.

  • Je hebt gelijk, als morgen de overheid ‘verdwijnt’, zullen de burgers heel snel weer een nieuwe overheid opzetten. Hoe komt dit nou, dat deze situatie bestaat?
   Dit heeft te maken met opvoeding, staatsonderwijs, media en social media. Staatsonderwijs heeft niets te maken met het ontwikkelen of denkende mensen ‘maken’. Nee, staatsonderwijs bestaat om van mensen, burgers te maken. Je krijgt een systeem geleerd. Omdat de overheid van dat systeem leeft. Burgers zijn van mening dat een overheid een noodzakelijk instituut is, dat voorkomt dat de samenleving in een chaos verandert, en dat het recht van de sterkste niet heerst.
   De massa kun je ook bijna niet overtuigen dat het anders kan. Andersdenkenden, vrijdenkers, ondernemers etc. die van mening zijn dat er ook andere oplossingen zijn, worden tegengewerkt door de overheid, media en social media. Het is een heel sterk verbond.
   Ik gun Milei zijn overwinning. Maar, hij is slechts president. De wetgevende macht en uitvoerende macht zullen hem overal tegenwerken. Er is geen enkele ambtenaar, topambtenaar, bestuurders of belanghebbenden, die hun baan opzeggen of opheffen, omdat Milei dit zegt.
   Het zou mij niets verbazen dat hij dood geschoten wordt. Maar, stel hij krijgt zijn kans, en gaat het uitvoeren. Dit betekent nogal wat. De private markt moet dus onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, openbaar vervoer, wegen etc overnemen. Dit gaat niet van het ene naar het andere moment. Waarom niet, overall liggen feitelijke contracten ten grondslag. De overheid heeft contracten met leveranciers, bedrijven etc.
   Stel hij wordt doodgeschoten, wat dan? Wat is dan nog de oplossing voor de Argentijnen, een uitroerings oorlog tegen de Staat? Lijkt mij nogal moeilijk, want wie ga je allemaal neerschieten: ambtenaren, topambtenaren, leveranciers die een contract hebben met de overheid, burgers die subsidie ontvangen van de overheid etc? Oftewel iedereen die een bedrag ontvangt uit de schatkist of niet hoeft te betalen? Dit is ook de val van de sociaaldemocratie, want iedereen rooft van iedereen, dus iedereen is schuldig!
   Socialisme, fascisme, communisme, etc rooft de burgers leeg, maar sociaaldemocratie weet dat je de productieve burgers, een beetje moet beschermen. Echter, er komt een moment dat zelfs de productieve burgers het niet meer kunnen bijbenen. Dat is nu aan het gebeuren, overal kraakt het.
   Argentinië is nu op een punt beland, dat zij zelfs nu een libertariër kiezen.

   • Er is geen enkele ambtenaar, topambtenaar, bestuurders of belanghebbenden, die hun baan opzeggen of opheffen,

    Precies.

    Je kan niet de staat wegvagen, vanuit de staat. Zo werkt het niet. Eindeloos veel krachten drukken op deze man. Ministers, ambtenaren, bevriende naties, grote bedrijven, grondspeculanten, Amerikaanse belangen, farmaceutische industrie etc, etc

    Historisch gezien, kon anarchisme als massabeweging ontstaan in periodes vaan oorlog en extreme sociale onrust. De massa’s hadden niets te verliezen en keerde zich geheel tegen het systeem. Ze braken met parlement, overheid, de wet etc.

    Daarnaast kan anarchisme bestaan, in de vorm van directe actie. Crypto, kraken, agorisme, autonomie beweging, intentionele gemeenschappen etc, etc.

    Ik vermoed dat deze man gewoon het een en ander wegbezuinigd en dat zal moeizaam gaan. Mensen zijn uiteindelijk teleurgesteld in de resultaten en vervolgens komt er een linkse opvolger die de boel weer terugdraait

    Een beetje zoals neoliberlaisme ook zogenaamd alles zou vermarkten, wat niet echt lukte

   • In een massa democratie met universeel stemrecht heb je te maken met een groot ‘proletariaat’, geestelijk en of qua bezit, dat is een nivellerende stuwdam die niet tegen te houden is, genoeg demagogen die daarop willen surfen. Je moet dan eerst de democratie afschaffen, of tenminste het universele stemrecht aanpakken…
    Vandaar dat een massa democratie de absolute horror was voor Aristoteles, Nietzsche, Voltaire, en vele andere denkers.

   • Democratie kan denk ik alleen als mensen heel, heel, heel goed onderwezen worden

    Maar de staat zit nou ook weer niet te wachten op mensen die goed onderwezen zijn en assertief en autonoom kunnen denken

    Dus de staat voed je op tot werkslaaf/consument/stemvee/kanonnenvoer

    Daarnaast vind ik het altijd raar dat mensen democratie op de werkvloer niet belangrijk vinden, maar democratie in het systeem wel

    De werkvloer mag blijkbaar gewoon letterlijk een dictatuur zijn. Daar gebeurt cultureel gezien iets heel raars

 3. In El Slavador zwaait eveneens een libertarische president de scepter. Is in ieder geval een hele verbetering met de rest.

  • Nucleaire oorlog is in niemands belang.

   Levensgevaarlijke spelletje allemaal

  • De Russen zijn volslagen geschift (net als onze twee huistrollen hierboven die ieder interessant draadje op VS totaal verzieken met hun krankzinnige en immorele gekots).

   Een kernoorlog beginnen is zelfmoord. Rusland, de VS en de EU worden een nuclear wasteland. De Argentijnen gaan in het decennium daarna allemaal dood aan kanker van de nucleaire fallout.

   Het is het einde van de menselijke beschaving. En van het hogere leven op Aarde. Alleen gestoorde Russen overwegen die optie.

   • De Russen begrijpen dat het doel van de VS is, samen met hun hulpjes in de EU, om Rusland te vernietigen en in stukjes op te delen. Ze gaan zich verzetten met alles wat ze hebben, en terecht. dit hoef je niet te accepteren. Het is jammer dat jij dit niet wilt begrijpen.

Comments are closed.