Op 23 juni jongstleden is de ondernemer, wereldreiziger en vrijspreker auteur Drs Hugo J. van Reijen overleden. De wereld is een kleurrijke en markante persoonlijkheid armer. Hieronder staat zijn 1 na laatste ingeplande artikel:

Dominee Henny Huisman nam mij verleden jaar uit het op 200 kilometer van Kaapstad gelegen Swellendam mee naar een naburige gemeente, waar hij die dag moest invallen voor een collega die met vakantie was.

De kerk was voor nog geen tien procent gevuld en de markante koppen van de gereformeerde boeren waarin die zondagochtend het verstand op een laag pitje gezet was, absorbeerden geeuwend de inhoud van de ten gevolge van slechte akoestiek bijna onverstaanbare preek die meer slaapverwekkend dan stichtend was.

Na afloop, onder het genot van een lunch in het naast het godshuis gelegen restaurant, werd duidelijk, dat de dominee zelf weinig meer geloofde van het door hem uitgedragen woord.Ik vertelde hem over de Nederlandse dominee die vaak optreedt voor het koninklijk huis en kans ziet zijn preek zodanig op te stellen dat verschillende marktsegmenten zich aangesproken voelen: zowel ongelovigen als twijfelaars en waarlijk gelovenden.

Na een discussie over methoden van marketing die wellicht de daling van het aantal gelovigen zou kunnen remmen, reden wij terug naar Swellendam, waar de facto gescheiden woonwijken van de verschillende kleurgroepen weinig goeds beloven voor de toekomst.

De dominee was echter uiterst reeel en citeerde uit Europese statistieken over het steeds kleiner wordende marktsegment van zijn branche. Ik moest denken aan de kerk die mijn privé-eigendom is en door mij niet gebruikt wordt om diensten te organiseren voor gelovigen, maar als opslagplaats. De kerk wordt nog steeds beschermd door een zich boven de ingang bevindend, enigszins door de tand des tijds aangetast en ogenschijnlijk op instorten staand beeld van Maria. Maar zolang Hij het wenst, zal zij daar staan, ook al heb ik de bij de kerk behorende driepersoons biechtcabine inmiddels van de hand gedaan als brandhout; deze cabine bleek even onslijtbaar als onv(f)eilbaar.

Hugo van Reijen

30 REACTIES

 1. Hugo wist zijn onderwerpen altijd feilloos te kiezen. Ontkerkelijking is een wereldwijd fenomeen, gedreven door toenemende welvaart en individualisering, maar in sommige delen van de wereld gaat het minder snel dan hier.

  Georganiseerd geloof heeft de samenleving altijd zowel bijeen gehouden als verdeeld. Religieuze leefregels waren vaak heel zinnig, maar omdat ze niet voor ieder individu het beste uitpakten waren er ook mensen die zich er niet aan hielden (zondaars). Die werden met veel sociale druk en dreigementen tot fysiek geweld aan toe vanuit de kerk weer in het gareel gedwongen.

  De gestage verandering wereldwijd van wij-culturen naar ik-culturen, door de onstuitbare behoefte van mensen naar meer individuele vrijheid, zorgt er echter voor dat de sociale mogelijkheden om zondaars op het rechte pad te houden steeds beperkter worden. Mensen accepteren ook veel vaker een rationele verklaring voor allerlei verschijnselen en gebruiken liever wetenschap en techniek om hun leven onder controle te houden. Een moderne boer kijkt liever op buienradar dan dat hij een regendans organiseert.

  Peter Wilson, The Atheïst’s Certainty
  https://infidels.org/library/modern/peter-wilson-certainty/ 

  Peter Wilson, Secular Ethics
  https://infidels.org/library/modern/peter-wilson-ethics/ 

  Alleen degenen die zelf te weinig fantasie hebben om hun leven zin en een morele basis te geven, vervallen daarvoor nog tot het geloof.
  __________

  “God is the answer, when we don’t know the answer”
  ~ Philippe Starck (Frans industrieel ontwerper)

 2. Ik ben niet gelovig, maar ik werd toen ik jong was wel een aantal jaren gedwongen om naar de kerk te gaan, en de basisschool waar ik onderwijs had, had ook een christelijke grondslag.
  Er zijn zeker wel methodes om de godsdienst te vernieuwen, te moderniseren, en weer aantrekkelijk te maken, men moet daarbij wel het verschil tussen Katholicisme en Protestantisme in de gaten houden, en daarbij bij de Protestantse kerk o.a. het anti-esthetische element daarvan aanpakken. Dat zou dan geen totaal verwaterd seculier collectief democratische vorm worden zoals waarover gesproken wordt in het artikel. Het anti-esthetische element aanpakken, d.w.z. esthetiek introduceren, zou in wezen ook een afwijzing van het democratische anti-esthetische en het democratisch vulgaire esthetische betekenen.
  Wat het esthetische element betreft is het ook de vraag of dat in een anti-esthetisch land zoals Nederland succes zou kunnen hebben. Maar dit gaat allemaal te ver om uit de doeken te doen op een politieke website.

  Een gemoderniseerde vorm van godsdienst zou vrije community vorming als doel hebben, dat zou dan het ‘client-van-de-staat’ en consument-koopgeit en markt/economie slaaf burgerschap terug moeten dringen, naast het terugdringen van over-politisering dat typisch is voor een democratie. Daar ligt dan het raakvlak met de onderwerpen op deze libertarische website.

  Een Peter de Jonge die hierboven roept dat ‘alleen degenen die zelf te weinig fantasie hebben om hun leven zin en een morele basis te geven, vervallen daarvoor nog tot het geloof.’, is feitelijk een libertarier die zich beroept op democratisch seculier collectivisme, en zo zichzelf voor de zoveelste keer tegenspreekt door een argumentering te hanteren die het product is van collectief seculier groepsdenken. Het is nog een wonder dat hij niet ook nog doorstoomt naar zijn geliefd technologisch futurisme. Mao en andere anti-religieuse communisten zouden er ook weer een puntje aan kunnen zuigen.

  • Ben je weer lekker aan het framen? Lezen is ook niet je sterkste kant he? Religie is per definitie georganiseerd geloof, dus collectivistisch. Ontkerkelijking wordt gedreven door individualisering en rationalisering.

   Best mogelijk dat mensen dan voor alternatieve geloven kiezen als ze naar zingeving zoeken, maar dat is hun zaak. De trend is naar individuele zingeving, weg van de traditionele collectieve zingeving.
   ___________

   SUGGESTIONS 13. THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

   – The Flying Spaghetti Monster 😁

   • “Religie is per definitie georganiseerd geloof, dus collectivistisch.”

    Die gequote uitspraak is ook een frame, zou ik zo zeggen.
    Het is nog niet zo eenvoudig om religie te definiëren, vandaar dat er zoveel definities van in omloop zijn.
    Opvallend is ook dat niet-religieuze mensen vaak een surrogaat-religie omarmen, waarvan de bekendste wel de linkse kerk is: de staat is goed, de staat zorgt voor je, de staat maakt recht wat krom is.
    Het humanisme kan goed gedefinieerd worden als een religie zonder God.
    Maar ook: de vrije markt zorgt ervoor dat alles altijd in de juiste verhoudingen en voor de juiste prijs aanwezig zal zijn. Ofschoon ik de economische ratio erachter volledig begrijp, doet een dergelijke uitspraak aardig religieus aan.

    Het argument valt te maken dat mensen behoefte hebben aan een moreel raamwerk, als leidraad voor hun handelen, voor hun begrip van goed en kwaad, en om de wereld om ons heen, met alle zin en onzin, vreugdes en verdriet, enigermate te kunnen begrijpen. Omdat moraliteit voor een groot deel een fenomeen is wat zich manifesteert in de omgang met anderen, is de gedachte dat iedereen maar zijn eigen morele waardes moet gaan verzinnen zowel onwerkelijk als misschien zelfs ronduit gevaarlijk.

   • Het is nooit anders geweest. Als je een bepaalde moraliteit aanhangt en die verankert in een rechtsorde die haar handhaaft, sluit je per definitie andere opvattingen uit.

    Het maakt in de uitvoering weinig verschil of een kerk of een staat dit doet of een individu. Een individu kan immers mensen met andere morele opvattingen ook negeren, bestrijden of er mee samenwerken. Uiteindelijk vormt de vrije markt zo verbanden van gelijkgestemden. Soort zoekt soort, toch?

    Iedereen woont, werkt en leeft het liefst tussen mensen met vergelijkbare en dus voorspelbare gedragingen. Dit minimaliseren van risicos is een natuurwet die we allemaal moeten volgen op straffe van vroegtijdig overlijden. Daarom zijn multiculturele samenlevingen en zeer inclusieve/diverse teams op het werk gedoemd te mislukken.

    De 10% innovatieve successen die uit het nemen van grote risicos voortkomen zijn gebouwd op een 90% stabiele basis. Als de verhoudingen andersom liggen sterft je soort gauw uit.

   • “Iedereen woont, werkt en leeft het liefst tussen mensen met vergelijkbare en dus voorspelbare gedragingen.”

    Dus daar komt collectivisme om de hoek kijken, wat een constructieve of verlammende functie kan hebben. Of dat seculier is of religieus maakt op zich niet veel uit. Net zoal het libertarisme de aard van het huidige secularisme wil wijzigen zodat er meer vrijheid is, kan je ook religie vrijmaken van onderdrukkende elementen en over-complexiteit. Net zoals libertarisme uitgaat van een paar collectieve seculiere of humanitaire grondslagen, kan dat ook met religie.

   • Youp,

    “Maar ook: de vrije markt zorgt ervoor dat alles altijd in de juiste verhoudingen en voor de juiste prijs aanwezig zal zijn. Ofschoon ik de economische ratio erachter volledig begrijp, doet een dergelijke uitspraak aardig religieus aan.”

    De libertarische geloofsbelijdenis:
    Wij geloven in de almacht en rechtvaardigheid van de vrije markt.
    Wij geloven in de wijsheid van de verborgen hand in de vrije markt.
    Wij geloven in de heiligheid van bezit.

  • Peter de Jonge: Voorwaarts naar de grote secularisering en het futurisme!

   “Religie is per definitie georganiseerd geloof, dus collectivistisch. ”

   “De trend is naar individuele zingeving, weg van de traditionele collectieve zingeving.”

   Protestantisme ging gepaard met eindeloze fractionering, de protestanten kenden naast het gefractioneerde dogmatisme ook een vrijzinnigheid die in het democratisch collectivisme en kapitalistische consumentisme (=collectivisme van de laagste orde) verloren is gegaan.
   Zelfs het libertarisme berust overigens op een aantal dogma’s waar een collectief mee in zal moeten stemmen.
   Bij zingeving zijn er overigens nooit zoveel mogelijkheden dat er geen collectief ontstaat, dus individuele zingeving als absolute zetten tegenover collectieve zingeving is een schijnrealiteit. Daarbij is sommige zingeving gericht op een collectief, en bestaat bij de gratie van dat collectief.

   • Klets geen onzin De Doper. Dit is een site over individuele vrijheid. Je hebt niet het flauwste benul van het begrip vrijheid. .

    De eerste voorwaarde van een vrije samenleving is, dat je als individu met niemand wat te maken hebt en aan niemand verantwoording hoeft af te leggen.

    Alleen een collectivistische idioot onder enig begrip van de vrije markt kan beweren, dat individuele zingeving altijd tot collectieve invulling daarvan leidt.
    ___________

    “A major source of objection to a free economy is precisely that it … gives people what they want instead of what a particular group thinks they ought to want. Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”

    ~ Milton Friedman (American economist, 1912-2006)

 3. Het verlaten van het geloof, is een dingetje wat wereldwijd plaatsvindt. Niet alleen in de westerse wereld maar ook in de moslim wereld. Voor degene die dit niet geloven, zie de url:
  https://www.youtube.com/watch?v=PFLAgQZJ-4M
  Zoek op youtube: leaving islam, je zult verbaasd zijn naar de aantallen. In het midden oosten is niet de islam het sterkst groeiende geloof maar atheïsme.
  Hier nog een leuke: https://www.youtube.com/@ApostateProphet
  Het leuke van dit kanaal is, dat deze man een ex-moslim is, die op een heel duidelijke wijze de zin en onzin van islam uitlegt. Tevens geeft hij jouw de kennis om effectief de onzin van de moslims te bestrijden. De christenen kunnen de islam niet bestrijden, omdat zij de islam niet kennen. Maar het kanaal van deze ex-moslim is zeer interessant. Kreet: moslims geloven in de Quran, ex-moslims hebben de Quran gelezen.
  Terug naar het artikel, ik heb een tijdje nagedacht over de ontkerkelijking van de Nederland. Hoe kun je nu een maatschappelijke trend en denkwijze analyseren? Ik kom tot de conclusie dat je Nederland van nu moet vergelijken met nederland van 1523. Een verschil van 500 jaar. Het mooie is, eventuele verschillen worden dan heel duidelijk.
  1. Nederland is geen landbouw land meer, maar een industrie staat. Landbouwers zijn traditioneel gelovige mensen. In het verleden was landbouw heel zwaar. Geen machines, geen computers etc. Alles ging met de hand en met vee. Dit betekent ook dat boeren arm waren. Behalve de herenboeren, die het land verpachten aan de kleine boertjes. De herenboeren moesten op hun beurt de bestuurlijke elite betalen. De kleine boertjes waren allemaal arm. Het is seizoensarbeid, geen werk, geen eten, dus leed je honger. De boeren hadden allemaal grote gezinnen met veel kinderen.
  2. Sterfte van vrouwen en kinderen, in het verleden stierf 75% van de vrouwen in het kraambed en de helft van de kinderen stierf voor de leeftijd van 5 jaar. Het leven was loodzwaar, honger, slechte oogsten, oorlog, onderdrukking, ziektes zorgde ervoor dat mensen vroeg stierven. Geregeld moesten mensen naar de kerk, omdat hun vrouw of een ander vrouw of kind gestorven was. Het leven was zwaar en brutaal. Dat de meeste mensen gelovig waren is niet zo vreemd. Vooral als je bedenkt dat de kerk zegt dat na de dood je het heel goed zal hebben.
  3. Gezondheidszorg, ben je nu ziek ga je naar de huisarts of ziekenhuis. In die tijd bestond dat niet. De gewone burger ging naar de kapper, om de tanden te repareren of om ‘advies’ te vragen als zij ziek zijn.
  4. geen Technologie, dit heeft ook een grote impact, want internet verspreidt informatie over alles. Dit betekent dat iedereen met mening over wat dan ook, ongelimiteerd kan verkondigen. Vroeger kon dit niet, informatie overdracht was beperkt en veel mensen konden niet lezen of schrijven. Zij gingen uit van de autoriteit van de kerk, aristocratie en kwakzalvers.
  5. Kennis, heeft mensen inzicht gegeven in de wereld, mensen, techniek, uitvindingen, potentie, mogelijkheden etc. Kennis en wijsheid is het licht in de duisternis.
  6. De kerk heeft concurrentie gekregen van de overheid. Als je nu niets hebt, krijg je een huurhuis en zakje geld. De kerk deed dat vroeger ook niet. Je kreeg een overnachting en een bordje eten. Daarna werd je naar buiten gestuurd, je moet jezelf redden. De overheid heeft eigenlijk de functie van het geloof overgenomen.
  7. Vrouwen gaan nu naar school toe, en met hun diploma gaan zij de arbeidsmarkt en verdienen een eigen inkomen, waardoor vrouwen plotseling eigen beheer krijgen over hun eigen leven. Zij krijgen nu keuzes en mogelijkheden die er voor niet bestonden. Dit heeft een ENORME impact op de fundamenten van een land. Vrouwen bepalen de toegang tot sex en zwangerschap, maar de toegang van de relatie wordt bepaald door de mannen.
  Probeer te bedenken hoe het leven van burgers toen was, met de welvaart en welzijn van nu. Ik heb geprobeerd om er een goed verhaal van te maken, maar het is een gedachtegang in ontwikkeling.

   • De video is van 5 jaar geleden, maar ondertussen is er veel veranderd. Zie de koppelingen die ik heb opgegeven.

  • Heel bizar, Karel

   Toevallig was ik vandaag filmpjes aan het volgen van een dame die de islam verlaten heeft, omdat ze het een achterlijke religie vind, in haar woorden

   Ik denk dat het calvinistische christendom nog heel, heel, heel diep in de haarvaten van de Nederlandse cultuur zit, trouwens

   En wat mij betreft lijken Islam, christendom, judaïsme heel erg op elkaar. Met alle drie kan ik helemaal niets. Het zegt me niets, doet me niets. Het komt op mij intolerant, belerend, hatelijk en agressief over

   • ‘Achterlijk’, dat woord wordt nogal vaak gebruikt door zeer agressieve lieden waarvan het niveau van intelligentie en de kennis nogal veel te wensen overlaten.
    Het komt ook vaak uit de hoek van Zionisten en pro-Zionisten die de Islamitische cultuur in het geheel als barbaars beschrijven, en die visie wordt dan overgenomen, iedereen gaat dan ‘achterlijk roepen’.
    Er staat een documentaire op Youtube waar wordt aangetoond dat na de oprichting van Israël, Hollywood films steevast de Arabische cultuur als barbaars zijn gaan portretteren. De Arabier werd vanaf die tijd bijna steevast als een barbaar afgeschilderd (niemand die enige kennis heeft zal ontkennen dat Joden een groot aandeel in Hollywood hebben).
    De agressieve Wilders die de Islam steevast als achterlijk beschrijft is ook een fanatieke pro-Zionist en Israhel liefhebber. Een goed deel van het beeld van de Islam van de westerse gemiddelde mens is gevormd door het in het westen machtige Zionistische propaganda apparaat.

    Feit is dat het historisch Christendom de westerse wereld heel lang achterlijk heeft gehouden, toen de Islam veel meer verlicht was, en de Islam wetenschappelijk en filosofisch verder gevorderd en meer gesofisticeerd was.
    Al een millennium voordat het westen nog in zijn eigen stront leefde hadden sommige Islamitische steden al relatief gesofisticeerde technologische faciliteiten m.b.t hygiëne, en er waren eet en leef voorschriften m.b.t hygiëne.

    ‘intolerant, belerend, hatelijk en agressief ‘ – dat is zo ruim dat het ook van vele andere dingen gezegd kan worden.

    Met kritiek op de Islam is het altijd de vraag, is het kritiek die gebaseerd is op eigen inzicht en ervaring, of gebaseerd op het beeld dat wordt geschetst door het machtige Zionistische propaganda apparaat. Ongenuanceerde krachttermen zoals ‘achterlijk’ komen per definitie van dat propaganda apparaat. Dat heeft te maken met de belangen van Israhel, die door het afschilderen van de Islamitische cultuur als ‘achterlijk’ de westerlingen handig een veer in de reet steekt. Het op etnische zuivering gebaseerde Israhel kan zich zo als een moderne verlichte westerse natie profileren, ook weer een kwestie van het westen een veer in de reet steken.

  • Het nadeel van toenemende secularisatie is dan weer dat als een samenleving seculier van aard wordt, dan betekent dat tot nu toe ook dat de staat en de politiek steeds meer macht krijgt, de zingeving en moraal wordt dan in toenemende mate door overheid en de politiek bepaald, door het democratisch seculier collectief. In het geval van het westen is zingeving en moraal dan een mix van de staat en de kapitalistische marketing industrie.
   Dan is het zo dat voor atheïsten de dictatuur van religie heel duidelijk is, immers, als je ergens niet in gelooft, dan is het naakte macht, maar de dictatuur van de seculiere staat, en het seculiere collectief, die steeds almachtiger wordt, is een soft dictatuur van een sluipende en op veel gebieden bijna onzichtbare aard.

   • Opnieuw klinkklare onzin. Mensen kunnen natuurwetten niet negeren. Als ze niet kiezen voor wat hen en hun naasten het meeste oplevert, zijn ze gauw van de aardbodem verdwenen.
    ___________

    “No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power tyrants and dictators cannot stand. The Centauri learned that lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free.”

    ~ Babylon 5

   • Als je niet snapt, dat je dagelijks in leven wordt gehouden door Westerse technologie en wetenschap en dat religies daar niets aan kunnen bijdragen vanwege het simpele feit, dat ze eeuwen achterlopen, dus achterlijk zijn in de letterlijke betekenis van het woord, en daarom de westerse seculiere cultuur niet als toppunt van de menselijke beschaving ziet, dan leef je blijkbaar, net als zoveel religieuzen in een parallelle werkelijkheid.

    https://youtu.be/JgSGph-k-Wc

 4. Geloven is dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om ons van onze zonden te verlossen.
  Het probleem van alle mensen is dat ze God hebben verlaten. En Jezus kwam met de boodschap dat het Koninkrijk der hemelen was gekomen met zijn komst. Zijn boodschap was duidelijk. Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en daarna zal u alles toe geworpen worden. Dus lieve LB’r zoek de Here en geen andere God en u zult behouden worden.

  • Geloof biedt nog steeds voor veel mensen een houd vast. Een anker, een meetlat. De heilige boeken staan vol wijsheden, verzameld over de eeuwen heen. Natuurlijk kan er misbruik van gemaakt worden, maar dat geldt voor elk systeem.
   Zoals ik al zei, het geloof heeft een concurrent, die over de grootste organisatie beschikt, de meeste mensen in dienst heeft, over het meeste geld beschikt, en zelfs op elk moment kan claimen, en heeft de beschikking over het gewelds- en wetsmonopoly. Binnen de overheid zijn er politieke partijen die tegen het geloof zijn, waarschijnlijk omdat zij het geloof zien als een politieke concurrent.

   • Steeds minder mensen hebben er behoefte aan. Hoe rationeler een systeem, hoe minder er misbruik van kan worden gemaakt. Als je iets wetenschappelijk kan aantonen hoeft niemand je te geloven. Iedereen kan wat je beweert immers zelf controleren.

    Zo dringen we de grens van wat we niet zeker weten steeds verder terug. Op termijn zullen we het universum tot op het kleinste deeltje kunnen doorgronden en begrijpen.God en religie hebben dan geen functie meer.

    Uiteindelijk zal onze beheersing van materie en energie zo volledig zijn, dat we een universum naar eigen idee zullen kunnen creëren en we op de stoel van God kunnen gaan zitten.

    Dan zullen we volledig op onszelf aangewezen zijn om die creatie een zin en een morele basis te geven. Eigenlijk wat atheïsten nu al doen bij hun eigen leven. Dus grote kans dat God een atheïst is die ontkent, dat een hogere macht ook hem heeft geschapen! 😁

   • Prachtig toch hoe de Jong zijn eigen religie (niet van bescheiden aard) uit de doeken doet, en blijk geeft van een vergelijkbaar dogmatisme en intolerantie als hij wordt tegengesproken.

   • Je bent niet in staat gebleken hier ooit enig steekhoudend argument neer te pennen, De Doper. Je collectivistische stokpaardjes zijn stuk voor stuk als onjuist en immoreel, want volkomen in strijd met de beginselen van een vrije samenleving, gebleken. Je kan hier je dagen slijten als een trieste trol. Je kan ook je tijd zinniger besteden en Von Mises gaan lezen. Een stuk interessanter dan Spencer, dunkt mij. Veel leesplezier! 🤓

 5. Domme vraag aan Johannes de doper en andere waanzinnigen: als God almachtig is kan hij dan iemand scheppen die almachtiger is? Zo ja dan is hij niet almachtig meer, zo nee dan is hij niet almachtig. Dus bok op met dit vervelend domme gezeik.

  • U bent weer uit het café gesmeten door de barman zie ik.
   Als u dan de slechte dronk van de drank even laat uitwerken en beter leest, dan ziet u dat ik de dogma’s van gelovigen niet hoef te verdedigen omdat ik niet gelovig ben. U moet dan anderen met wijsneus argumenten lastig vallen.
   Mijn advies is om uw kritiek te richten op degenen van wat minder intelligent niveau, u heeft geen schijn van kans in mijn geval.

   • Nee, maar je bent wel een trieste niet al te snuggere zeikstraal met weinig meer om handen dan elk blog vol te kakken met irritante spuitpoep.

  • Je vraag smokkelt een herdefiniëring van het woord ‘almachtig’ mee. Het houdt niet in dat God dingen kan doen die logisch onmogelijk zijn. Je vraag is eigenlijk; “kan God tegelijkertijd almachtig als niet almachtig zijn”, dat is een logisch onmogelijk, net zoals Hij geen vierkante cirkels kan maken of een steen maken die zo zwaar is dat hij hem niet kan tillen.

Comments are closed.