Op 27 juni dit jaar is Drs Hugo J. van Reijen overleden. Een groot verlies. Dit is het laatste artikel dat hij heeft ingepland:

Acht jaar oud zal ik geweest, toen ik op een zondagochtend helemaal alleen in Amsterdam-zuid een wandeling maakte die mij voerde naar de Brachthuyzerstraat, waar een grote Katholieke kerk stond.

Ik was nog nooit binnen zo’n kerk geweest en was benieuwd naar hetgeen zich daar afspeelde. Voorzichtig opende ik de deur en liep door de met een grote schare gelovigen gevulde ruimte. Deze bewonderden vanaf hun banken een aantal mannen die rondliepen in kleding die ik als afkomstig uit de garderobe van Sinterklaas herkende. De mannen zwaaiden met metalen bollen waar rook uitkwam.

Ik vond dat het er allemaal fantastisch uitzag en liep naar boven langs een wenteltrap om te belanden op een plateau waarvan ik een nog beter uitzicht genoot over het zich beneden mij voltrekkende schouwspel.

Later ontving mijn moeder een klacht van een katholieke buurvrouw. Mevrouw Van der Meer vertelde haar , dat ik in haar godshuis op de preekstoel geklommen was: een gebeurtenis welke zij, zoals zij mijn moeder duidelijk maakte, niet had kunnen appreciëren.

Hugo van Reijen

5 REACTIES

 1. De kerk is er ook niet meer. https://maps.app.goo.gl/mFS7c22v5oKWBCYP9

  Net al bij mijzelf, had de kerk een kleine kans om een kind voor zich te winnen. Verprutsen ze het meteen. En gelukkig maar. Je hebt nergens voor een kerk nodig. Of krijg je toegang tot de hemel via de collectebus?

 2. Mooi verhaal, acht jaar oud en aangetrokken tot religie.

  Lucas 18:15-17 NBG51
  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

  Kaars aan, pak eventueel je rozenkrans, we bidden voor Hugo:

  https://www.youtube.com/watch?v=wI0BTtFtSuM

 3. De kerk heeft heel veel aanhang verloren in Nederland. Veel mensen zijn blij. Maar, dit is niet zo goed als je denkt.
  De natuur accepteert geen machtsvacuüm. Als de kerk achteruit gaat, wordt dit gat opgevuld door andere geloven. Het geloof in de Staat is een van de belangrijkste nieuwkomers die in het vacuüm van de kerk stapt. Maar, recent heeft een nieuw, sterk geloof haar opkomst gemaakt. De islam heeft ook gebruik gemaakt van het machtsvacuüm. Beide stromingen, zijn dominante stromingen. Zij zullen geen concurrentie dulden. Aangezien de overheid steeds meer moslims binnen laat, heb ik vermoeden, dat de uitkomst al redelijk vast staat. Gaat de islam dezelfde kant op als de kerk, waarschijnlijk wel. Tenslotte het wordt beleden en uitgevoerd door mensen, die graag macht willen hebben.

Comments are closed.