Hoe kan je het beste je kinderen opvoeden? Om perspectief te geven plaats ik deze video over Rousseau en de 5 ontwikkelingsfasen behorende bij de opvoeding van kinderen.

 

14 REACTIES

 1. o is het zondagochtend, mooi, hoef ik niet naar mijn werk. 🙂

 2. Rousseau, romantiek en idealisme. Basis van anarchisme, nationalisme en socialisme. Helaas zijn er maar weinig mensen die zijn boeken gelezen hebben. Die boeken moet je overigens niet zien als exacte handleiding maar als ideële denkbasis. Het is schitterend om meegesleept te worden naar het Geneve van vóór de Franse revolutie. Goede kans dat als Jean-Jacques nu zou leven hij anti-revolutionair zou zijn. Wel ombuigen, maar niet te veel drama.

  • Er zijn overigens mensen die ‘Emile, of over de opvoeding’ letterlijk gaan toepassen. Ik zou dat niet doen. Eerst lezen, verteren, dan toepassen.

  • Jean-Jacques had het voornemen in navolging van Emile ook Sophie te schrijven, het is er helaas nooit van gekomen. Sophie krijgt er in haar opvoeding flink van langs maar vindt ongetwijfeld ook waarden/ een leefwijze die de moderne maatschappij onmogelijk kan bieden.

  • Pippi Langkous staat haaks op Sophie, de ideale vrouw die Jean-Jacques voor ogen had. Beiden zijn anarchistische idealen. Pippi leeft alleen met haar dieren, Sophie leeft met haar man.

  • Ik heb toevallig ‘Overpeinzingen van een eenzame wandelaar’ een tijdje geleden weer eens uit de kast getrokken.
   Een van de thema’s van Rousseau was volgens mij het promoten van een soort geraffineerde natuurlijkheid, dat ten opzichte van o.a. de stijfheid, perversiteit en decadentie van de samenleving (in die tijd met name Europese samenlevingen). Dat is een tijdloos thema, onze tijd zal er op een bepaalde manier beter afkomen vermoed ik, qua afschudden van een zekere stijfheid, maar niet veel beter, en op bepaalde terreinen veel slechter, met name wat betreft het in toenemende mate slaaf zijn van de machine (inclusief microtechnologie).

   Dat Rousseau zijn kinderen ter adoptie gaf heeft te maken met het feit dat ze volgens hem dan in kringen van de laagste klasse zouden worden opgevoed, waar men nog het meest ‘natuurlijk’ of onbedorven was, ‘onbedorven’ in niet religieuze zin. Vandaag de dag zou dat al niet meer geldig zijn. Hij nam dat ‘bedorven’ zijn, d.w.z. onnatuurlijk, dus heel serieus. Degenen die hem daarop aankijken (ook vandaag de dag) zijn juist de stijve moraalridders.

  • Het moeilijke van de ideeën van Rousseau, ofwel de valstrik, is dat het gaat om de geraffineerde natuurlijkheid, dus geen brute natuurlijkheid, maar geraffineerd. Daar zit een moeilijkheid in omdat geraffineerd ook weer tot decadentie kan leiden. Dus de natuurlijkheid is ingeperkt, maar niet door een verstikkende dwangbuis. Het ideaal was ook een natuurlijke onschuld, en ook daar is onschuld dan ook weer geen domheid of onwetendheid.

   Het zijn tijdloze ideeën, die inderdaad intelligent verteerd moeten worden, inderdaad geen handleiding die tot dogmatiek zal leiden.

   • De kulverhalen van die huistrol blijven maar komen. Rousseau was een linkse idioot die wilde, dat wij vrijheid opgaven voor de zekerheid van een sociaal contract. Zijn immorele waanideeën hebben uiteindelijk tot meer dan 200 miljoen slachtoffers geleid.

    Hij had net als onze trol geen flauw benul dat het diepste wezen van de mens technologie is. De mens is vanaf zijn allereerste ontstaan, gevormd door technologie en heeft sindsdien wetenschap en techniek gebruikt om los te komen van de verschrikkingen die de natuur ons oplegt.

    Zo creëerde de mens een betere wereld voor zichzelf geheel naar eigen idee, het summum van vrijheid.

    Alleen volslagen idioten, zoals Rousseau c.s. denken, dat terug naar de natuur en je onderwerpen aan de wil van de meerderheid een beter leven oplevert.

 3. Rousseau bracht zijn eigen vijf (!) kinderen naar een weeshuis. Zijn pedagogische opvattingen heeft hij daarmee gediskwalificeerd. Al heb ik nu met twee kinderen wel meer begrip gekregen voor deze handeling.

  • Thérèse Levasseur, met wie Jean-Jacques die kinderen kreeg, verdient een eigen hoofdstuk. Haar vader raakte zijn goede positie kwijt, de winkel van haar moeder liep niet. Thérèse, die niet al te slim was, werd door haar familie gebruikt.

   Het aan lager wal raken is iets dat we meer zullen gaan zien als de rente oploopt. De rondborstige Thérèse wilde helemaal geen relatie met Jean-Jacques maar werd hier door haar familie min of meer toe gedwongen, anders kwamen ze om van honger.

  • Laten we vrouwen op een spectrum plaatsen, aan de ene zijde perfect en heilig, aan de andere zijde waardeloze stukken vuil – die bestaan ook, of je dat nu leuk vindt of niet. Jean-Jacques kende Thérèse en haar familie goed. Jean-Jacques vond Thérèse waarschijnlijk niet perfect en heilig maar plaatste haar en haar familie aan het andere uiterste van het spectrum, met reden.

   Perfecte en heilige vrouwen verdienen uiteraard overeenkomstige behandeling. De vraag is: hoe ga je met waardeloze stukken vuil om, hoe voorkom je dat vrouwen op dit deel van het spectrum terecht komen? Hoe voed je een dochter op vanuit het perspectief van Jean-Jacques? Sophie dus. Zeker vandaag zou dat een interessant naslagwerk zijn.

 4. Het uitwerken van het spectrum, wat gewenst gedrag is en wat niet, is aan verandering onderhevig en hangt af van de tijd waarin je leeft en tot welke groep je behoort. Wat voor de één nastrevenswaardig is kan voor de ander iets zijn dat vermeden moet worden.

  • Daarom moeten mensen individueel op hun gedrag afgerekend worden. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Als zij de opvoeding verpesten heeft de hele samenleving daar later last van.

   Als minderjarigen overlast en schade veroorzaken hoort de rekening bij de ouders neergelegd te worden. Die zullen op hun beurt deze kosten bij hun kinderen meer moeten leggen, zodat iedereen er van leert.

   Als volwassenen over de schreef gaan, zal de dader in de eerste plaats zelf aansprakelijk moeten worden gesteld. Maar als blijkt dat een gebrekkige opvoeding of een erfelijke afwijking in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het misdadige gedrag dan dient een rechter ook de ouders ter verantwoording te roepen voor het creëren van een gevaar voor anderen.
   __________

   Cinderella Man on stealing
   https://youtu.be/AzOR_EjFvWs

Comments are closed.