Vrijspreker: Wat is determinisme in relatie tot vrije wil?

Opperdienaar: Een determinist gelooft dat de hersenen niet anders zijn dan de lever, de nieren of een alvleesklier. Het is een klomp materie die zich aan de natuurwetten houdt en daarmee geen ‘keuze’ heeft om het 1 of het ander te doen, ondanks dat dit zo aanvoelt. Dat wil niet zeggen dat als je informatie in stopt op tijdstip X, dit alleen de reactie van de hersenen bepaalt. De hersenen hebben een geheugen en een geschiedenis. Dat betekent dat alles wat er in gegaan is in het verleden ook meespeelt bij de reactie op nieuwe informatie. Eigenlijk is dat ook niet anders dan andere organen. De lever reageert niet op het laatste glas wijn en de longen niet op de laatste sigaret, de geschiedenis telt.

Veel mensen worden extreem ongemakkelijk bij het idee dat ervaringen uit het verleden en heden uniek de ‘keuzes’ bepalen die hun hersenen maken, dat ze een biologische machine zijn, dat alles een keten van oorzaak en gevolg is. Ze verzinnen daar een metafysische verklaring voor zoals een ziel, een Homunculus of zien een opening in kwantum mechanica. Zolang we niet precies weten hoe de hersenen werken, is er speelruimte voor vrije wil, is de gedachtegang. Maar we weten ook niet precies hoe de lever werkt of het immuunsysteem, maar dat geeft deze organen geen vrije wil. We ploegen onvermoeibaar door om precies uit te vinden hoe ze wel werken. We geven niet op bij de laatste onbegrepen 3% en noemen het onbegrepen stuk vrije wil.

Hitler had het ook over de ‘Triumph des willes’. Hij had ook een hekel aan economen die beweerden dat je economische wetmatigheden niet kunt overtreden. Je ziet het veel bij politici: “waar een wil is is een weg”, “wir schaffen das”, “de verbeelding aan de macht”, we gaan het klimaat veranderen door insecten te eten en andere vormen van zelfkastijding, door ons zelf vast te lijmen aan de snelweg en soep over oude schilderijen te gooien, we gaan vrede en veiligheid bereiken door onderdanen van een ander land te vermoorden. Het is allemaal een gebrek aan respect voor de oorzaak en gevolg wetten.

Vrijspreker: Wat heeft dit alles met libertarisme te maken?

Opperdienaar: Ik dacht lang dat het niet veel uitmaakte, theoretische haarkloverij. Iets waar je als mens niet onderuit komt. Wie slaat er nu niet boos op zijn stuur als de auto niet wil starten. Alsof de auto kan denken:”oh als je me pijn gaat doen, zal ik toch maar starten.” Veel libertariërs denken echter dat het bestaan van vrije wil nodig is voor libertarisme. Dat je niemand verantwoordelijk zou kunnen houden voor zijn acties, omdat deze immers volledig bepaald zijn door zijn verleden. De bankrover had gezien zijn opvoeding, omgeving en genetica, geen andere keuze dan op 12 september 1997 de Dunbar armed facility te beroven. Zonder verantwoordelijkheid zou je ook niet kunnen straffen, je straft je auto toch ook niet als deze niet wil starten? Echter de straffers zijn ook maar biologische machines die gezien hun verleden geen andere optie zien dan te straffen. Zoals witte bloedcellen een ziekteverwekker straffen, zonder dat we witte bloedcellen vrije wil hoeven te geven of de ziekteverwekker verantwoordelijkheid. Toch kun je deze begrippen ook nog wel in een deterministisch raamwerk overeind houden. Je kunt zeggen dat de ziekteverwekker verantwoordelijk is voor de ziekte en dat het immuunsysteem verantwoordelijk is voor het straffen. Dat de ziekteverwekker ‘slecht’ is voor de patient en het immuunsysteem ‘goed’. Je kunt alle begrippen als goed en kwaad, verantwoordelijkheid en straffen, succesvol en niet succesvol, keuzes, allemaal overeind houden, ook als de betekenis iets genuanceerd moet worden. Zoals Newton’s bewegingswetten ook na Einstein’s algemene relativiteitstheorie ‘overeind’ bleven. Alleen in extreme gevallen moet je wat aanpassingen doen.

Vrijspreker: Dat is ook met libertarisme, vrije wil en determinisme het geval?

Opperdienaar: Ja, libertarisme blijft een consistent moreel systeem, als je alle hersenen van onderdanen keuzes laat maken zonder een overheidspistool op hun hoofd als input, dan maken ze de beste keuze voor zichzelf, maar ook wordt de grootste totale hoeveelheid hersencapaciteit ingezet om problemen op te lossen die op de samenleving afkomen. Met een pistool op hun hoofd hoeven onderdanen hun hersenen eigenlijk niet te gebruiken. De klimaatdrammer met het pistool is de enige die zijn beperkte hersencapaciteiten inzet. Voor de rest is het :Doe wat je wordt opgelegd om te overleven. Voor de heerser is het natuurlijk niet beter als al die hersenen van onderdanen worden ingezet. Zonder pistool op het hoofd zijn er kennelijk ook geen soldaten bereid oorlog te voeren (dienstplicht) en belastingbetalers bereid het te financieren.

Vrijspreker: Speelt determinisme ook een rol in propaganda?

Opperdienaar: Je ziet vaak dat in die eindeloze ‘zij begonnen met agressie, nee zij begonnen met agressie’ discussies, dat er een gebrek aan respect voor geschiedenis is, een gebrek aan respect voor de oorzaak en gevolg keten die tot het huidige moment leidde. Iedereen doet alsof de geschiedenis begon met de aanval op hun team. Hun team had schone handen, zat onschuldig te breien of tomaten te kweken, toen de knettergekke dolle hond vijand, met wie absoluut niet te onderhandelen valt omdat hij het liefst babies vermoordt en onze vrouwen verkracht (Kadaffi zou zelfs zijn troepen Viagra hebben gegeven omdat zijn soldaten hun snor drukten bij het verkrachten), ze vanuit het niets aanviel. Alles wat rest is te moorden en bij voorkeur natuurlijk: anderen te laten moorden.

Meestal resulteert dat in de houding ‘de enige taal die de andere kant spreekt, is die van geweld. We moeten er harder opslaan, niet Chamberlain, peace in our time, appeasement, nee, uitroeien die handel. We censureren ook de vijand of mensen die begrijpen wat de vijand drijft, je moet vooral niet luisteren naar zijn klachten over onze heersers, allemaal leugens en desinformatie. Onlangs werd een standbeeld van de zuidelijke VS generaal Robert E Lee omgesmolten. Het verleden wordt omgebouwd. Zoals Orwell al zei

 

 

49 REACTIES

 1. Goed dat het hier eens overgaat. Voor mij is er de vraag in hoeverre er determinisme bestaat. Is er 100 procent determinisme? Hoe zit het met subatomaire deeltjes? Als alles bepaald is, (ook al kunnen we het misschien niet meten), betekent dit dan ook dat we willoos onderdeel zijn van een film? Dat van ieder atoom sinds de oerknal alles bepaald is? Is zelfbewustzijn een illusie? Of is het mogelijk dat een vlo een keer mis springt en daarmee de hele toekomst verandert? Is dit reageersel van mij iets dat 1 miljart jaar geleden al in de pijpleiding zat? Met exact al de typefout miljart?

  • “Is dit reageersel van mij iets dat 1 miljart jaar geleden al in de pijpleiding zat? Met exact al de typefout miljart?”

   Ja, als je het bestaan ontkent van een ‘ziel’ of vrije wil, en daarmee beïnvloeding van de loop der geschiedenis, leidt dit onherroepelijk tot de voorbestemmingsgedachte die hierboven in detail is weergegeven.

  • Vermoedelijk heb je lang geleden geleerd dat je miljard schrijft als miljard. Toch schrijf je nu miljart. Vrije wil?

  • Als het universum volledig deterministisch is, ligt iedere gebeurtenis sinds de oerknal al vast. Er bestaat dan geen vrije wil, alleen karma.

   Stephen Hawking en andere natuurkundigen hebben echter gewezen op het bestaan van micro zwarte gaten op quantum schaal, die op chaotische wijze ontstaan, een zeer korte levensduur hebben en dan enkele deeltjes opslokken. Dit verstoort uiteraard het deterministische proces en maakt het chaotisch.

   Ons universum is dan te vergelijken met een pool table, waarop de eerste afstoot je mogelijkheden bepaalt en waarin daarna de vrije acties van de spelers bepalend zijn voor het eindresultaat.

   • chaos theorie is gewoon deterministisch, het gaat alleen om systemen die heel afhankelijk zijn van de initiële toestand. Is die ook maar iets anders dan is de uitkomst heel anders.
    QM brengt er een statistische component in, maar geen vrije wil. Als altijd 9 van de 10 mishandelde kinderen psychopaat wordt, dan wil het niet zeggen dat die ene vrije wil had. Maar goed, al uitgebreid besproken, heeft geen zin om het te herhalen.

   • @pcrs,

    Dat klopt op macro schaal, maar niet op quantum schaal. String frequenties kunnen onvoorspelbaar variëren en quarks kunnen op twee plaatsen tegelijk zijn. Net zo als de plotseling optredende micro zwarte gaten beïnvloedt dat het deterministische karakter van het universum.

  • De Nazi top heeft het zeer onwaarschijnlijke waargemaakt. De macht die zij hebben verworven was het onwaarschijnlijke gevolg van tientallen jaren extreme toewijding. Vrije wil is een kwestie van met volharding ingesleten patronen van motivatie aanpassen, en op je doel af te gaan. Iedereen wordt op elke moment geregeerd door verschillende motieven, verandering is een kwestie van de motieven voeden die je wilt voeden m.b.t het bereiken van een doel, daar is moeite voor nodig, het gaat niet van de een op de andere dag. Het is dus een van koers veranderen door de motor bij te stellen.

   Als kwaadaardig en extreem voorbeeld voor hoe dat werkt kunnen we Hitler nemen. Hitler leefde op een gegeven moment op straat, in een zelfverkozen situatie van bestaansonzekerheid. Hij schreef over zijn deelname in de eerste wereldoorlog dat hij al zijn normale impulsen tot veiligheid en comfort had overwonnen, om zo puur op wilskracht te leven.
   Psychologisch gezien bestaat dit eruit om alle gebruikelijke impulsen waar je ‘in gevangen zit’ te overwinnen, en die impulsen te vervangen door de impulsen en motivaties die je geschikt acht voor je doel. Angst voor de dood overwinnen, angst voor bestaansonzekerheid, de impuls tot comfort en zekerheid, etc. in dit geval, in dit geval het harden van jezelf.

   Vrije wil bestaat dus een een langdurige herprogrammering, waar wel flink wat moeite voor nodig is, om de bestaande motivaties te vervangen door andere, om bestaande gewoontes te vervangen (habitueel te maken) voor degenen die je meer geschikt vindt. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar het principe is algemeen geldig.

   • En de volgende nationaalsocialist waar je het antisemitisme vanaf kunt scheppen. Misschien moet deze Vrijsprker.nl zich herbezinnen over haar positie binnen het online spectrum.

   • Over zelfbeschikking gekozen, het is goed te zien dat Peter de Jong altijd als een mechanische drone reageert. Dat komt overduidelijk omdat de man wel veel filosofeert over de vrijheid, maar hij geen controle heeft over zijn impulsen, en dat nog in een extreme mate die vrij zeldzaam is. Ik ben dus de meester van Peter de Jong, net zoals een valse hond kan ik hem laten blaffen zoals zijn Pavlov reactie hem dat ingeeft.
    Libertariers zouden Peter de Jong ook als een mechanisch blaffende hond in kunnen zetten om kritische geluiden weg te jagen, maar gelukkig zijn de meesten daar niet voor in.

   • Je kunt ook zien dat de reactie van Youp puur mechanisch moralisme is, hij blaft slechts het liedje dat hem is aangeleerd. De mechanische Pavlov reactie zit er in dat de Nazi top als voorbeeld werd gebruikt om de psychologie van een kwaadaardige vorm van ‘will to power’ te demonstreren.

    Zo is het heel makkelijk om te demonstreren hoe mensen door mechanische niet vrije Pavlov reacties geregeerd worden, door opzettelijk gedurfde voorbeelden te nemen. Zo is het ook makkelijk om te demonstreren hoeveel vrijheid wordt toegestaan.

   • Dus we hebben hier nu al twee voorbeelden van aangeleerde Pavlov reacties, op zeer kleine schaal, wat aantoont hoe voorgeprogrammeerd mensen zijn, en hoe voorspelbaar hun programmering is. Waarom zouden we dan over determinisme van het universum filosoferen?

   • @ johannes,

    Het is nog sterker. Zij zouden jouw voorbeeld van evil-Hitler juist kunnen aangrijpen als bevestiging dat Hitler werkelijk evil was, waarmee jij er overigens totaal naast zit.

    Want wat was er evil aan Adolf Hitler en/of Nationaal Socialisme?

    Dat Hitler vegetariër was? Dat de evil Nadzees dierenwelzijn zeer serieus namen op spirituele gronden en dus ook vivisectie verboden? Of omdat de evil Nadzees de 8 urige werkdag introduceerden? Of het ziekenfonds? Kosher slachten verboden? Dat alle klassen het goed hadden? Dat NS respect heeft voor het ecosysteem waar zonder wij niet kunnen bestaan? Dat NS gebaseerd is op de mechanismen van de natuur?

    Ik zal jou vertellen wat er zogenaamd evil was aan Hitler of NS. Dat ze weigerden schuldslaaf te zijn van vreemden. Dat ze soeverein wilden zijn in hun eigen habitat zonder zich te laten uitbuiten door vreemde parasieten. Dat ze de economische en culturele degeneratie van Weimar omdraaiden. Is dat jouw definitie van evil, johannes? Of ben jij er zo een die ‘wakker’ is en zich realiseert dat alles, maar dan ook werkelijk alles een leugen is, behalve dan dat ene. Nee, dát is géén leugen? Daar liegen ze niet over? Daar wordt ons de waarheid over verteld? Really? Ok.

   • @geen libertarier

    “Zij zouden jouw voorbeeld van evil-Hitler juist kunnen aangrijpen als bevestiging dat Hitler werkelijk evil was, waarmee jij er overigens totaal naast zit.”

    Dat ik er naast zit is jouw mening, en ik kan fundamenteel beargumenteren waarom we in het geval van de top Nazi’s met psychopaten te maken hebben, maar uiteindelijk kan psychopathy niet objectief vastgesteld worden, dus het blijft een visie ergens op. De meeste geschiedschrijving van de top Nazi’s is echter niet meer dan roddel en achterklap. Maar dat wordt een heel ander onderwerp.

    Waar het hier om gaat is een voorbeeld van Hitler, hoe hij zichzelf langdurig gehard heeft, om puur op zijn wil te leven, om een doel te behalen, en zo geschiedenis te maken.

    Waar het dan om gaat dat zelfs een dergelijke veelal neutrale beschrijving van de methodes tot zelfdeterminatie een ‘antisemtisme’ Pavlov reactie uitlokt.

    “Of ben jij er zo een die ‘wakker’ is en zich realiseert dat alles, maar dan ook werkelijk alles een leugen is, behalve dan dat ene.”

    Suggestief en bezijden het onderwerp.

    “Dat ze de economische en culturele degeneratie van Weimar omdraaiden. Is dat jouw definitie van evil, johannes? ”

    Laten we het zo zeggen dat in het algemeen diegene die vechten tegen iets wat slecht is, wat ik wellicht ook als slecht zou bestempelen, niet perse ‘de goeden’ zijn. Zo simpel zwart wit zijn de zaken niet.

    Maar je gooit nu wel de knuppel in het hoenderhoek, er zijn gevoelige personen hier die straks nog meer van de bekende beschuldigingen rond zullen slingeren… de bekende Pavlov reacties zullen uit alle hoeken komen, dan hebben we de kippen aan het dansen.

   • @geen libertarier,

    Het idee van ‘wakker’ zijn is veel te populair in bepaalde kringen, alles wat populair is, is een leugen en zelfbedrog, m.i.

   • “Zij zouden jouw voorbeeld van evil-Hitler juist kunnen aangrijpen als bevestiging dat Hitler werkelijk evil was, waarmee jij er overigens totaal naast zit.”

    Dat denkt men toch al, dat is er stevig ingepompt, dus dat ik het nog eens benadruk kan niet echt het probleem zijn… het is futiel. Men neemt zelfs een meer neutrale beschrijving van capaciteiten en methodes te baat om het nog eens te benadrukken en om te framen.
    Dat ‘aangrijpen’, dat is een automatisch aangeleerde reactie waar ik niks aan toe en af kan doen.

   • johannes,

    Ik reageerde omdat je met jouw ’terloopse’ voorbeeld het aloude beeld bevestigde. Het geheel onterechte op judaïstische propaganda gebaseerde beeld. Hetzelfde wat je ook al 75 jaar tegenkomt in talloze films, boeken, documentaires, tv series, onderwijs. Zodanig vaak herhaald dat het inmiddels al decennia een feit is in de hoofden van de massa’s. Ik kan daar slecht tegen.

    “De meeste geschiedschrijving van de top Nazi’s is echter niet meer dan roddel en achterklap.”

    Niet alleen over de top Nazi’s maar van die hele periode. Roddel en achterklap en niet te vergeten, anekdotes van ‘survivors’. Maar ja, zoals Theo van Gogh het ook ’s zei tegen ik meen Sonja Barend “de Shoah-business must go on, toch?” Het is het typische 180 graden omdraaien van alles. Zoals ook bv het Katyn massacre voorbeeld wat ik elders vermeldde. En dat geldt voor letterlijk álles!

    “Waar het hier om gaat is een voorbeeld van Hitler, hoe hij zichzelf langdurig gehard heeft, om puur op zijn wil te leven, om een doel te behalen, en zo geschiedenis te maken.”

    Dus alles wat Hitler dreef was het maken van geschiedenis? Really?

    Mmm, zoals de waard is vertrouwd ie z’n gasten, nietwaar?

    Dus jouw drijfveer om over de actuele – en al 75 jaar gaande en slechts 1 van de vele – genocide te praten, of de in jouw woorden “zionistische” propaganda machine aan te kaarten is niet om onrecht en leugens te benoemen en die informatie te verspreiden? Nee, slechts om naam te maken op de vrijspreker dus. ok.

   • geen libertarier,

    ” Het geheel onterechte op judaïstische propaganda gebaseerde beeld.”

    Ik ben het ermee eens dat het beeld van de Nazi’s door de tijd heen joods-centrisch is geworden. De goy is volkomen geprogrammeerd om de Nazi periode te zien als hoofdzakelijk slechts een misdaad tegen de joden, en al het andere is bijkomend. Er is ook sprake van een door het westen geadopteerd joods-centrische filosofie van het kwaad. De Westerse landen zijn praktisch gezien judeocratieën wat dat betreft.

    De Nazi beweging was naar mijn mening (na het te bestudeerd te hebben) gebaseerd op het machtsmodel van de Jezuïeten. Een gedeelte van dat model wordt nu gebruikt door het Vaticaan, en het WEF. Zelfde model om grote macht te verkrijgen, ander methodes. De methodes van de van de Jesuieten orde afgeleide machtsmodellen kunnen tot in de details worden vergeleken.
    Het is ook niet voor niets dat Hitler in zijn table talks aangaf dat de Nazi partij geen partij was, maar een ‘orde’, afgezien van de vele andere hints en verwijzingen.

    “Dat Hitler vegetariër was? Dat de evil Nadzees dierenwelzijn zeer serieus namen op spirituele gronden en dus ook vivisectie verboden? Of omdat de evil Nadzees de 8 urige werkdag introduceerden? ”

    Je argument dat de Nazi’s ook goede doelen voor ogen hadden, goede resultaten hadden (afhankelijk van aan wie je het vraagt) lijkt me nogal een naïef argument. Denk je dat degenen die kwaad in de zin hebben duidelijk herkenbaar zijn in een agenda die duidelijk eenduidig slecht is? Dat is hetzelfde goed/kwaad simplisme als wat miljoenen naive mensen geloven. Ik ben ertegen, dus het is kwaad, ik ben ervoor, dus ik zit aan de goede kant.

    Een psychopaat heeft geen voorkeur voor de methode om aan de macht te komen, daarom veranderde Goebbels, die in eerste instantie voor staatssocialisme was, van gedachte, en nam hij de visie van Hitler over. Gezien macht het doel is, zijn de middelen ondergeschikt.

    Je idee van de dingen simpelweg 180 graden omdraaien is te simpel… m.i.

    Het hele betoog van je verhaal zover is dat het beeld van de Nazi’s tegenwoordig op joodse propaganda is gestoeld, en daarom fout is, en daarom waren de Nazi’s goed, en dan gooi je nog wat beleid in de mix dat niet algemeen als kwaad kan worden beschouwd, en door sommigen als goed wordt geschouwd. Ik stel daarvoor in de plaats een beeld van een op de Jesuieten orde gebaseerd model om absolute macht over een bevolking te krijgen, waarbij de joden slechts ‘in de weg stonden’.

    Vandaar dat ik schreef dat de geschiedenis van de Nazi top figuren een geval van slechts roddel en achterklap is. Het waren geen bruten, het waren extreem intelligente zeer geraffineerde psychopaten. De geschiedschrijvers hebben niet de intelligentie om die intelligentie te waarderen, en het beeld van slechts brute idioten komt voor de liberale orde ook van pas… zo kan men zichzelf superieur verklaren, en een stompzinnig beeld van het kwaad opwerpen. En anders zou men in de huidige wereld weleens hetzelfde in actie kunnen zien.

    Het Vaticaan met de Jesuieten leider, dat lang de Nazi’s heeft ondersteund, ondersteund nu het model van de WEF. Het is niet de methode en de ideologie die telt, maar wat opportuun is voor het verkrijgen van meer macht. Desnoods gooi je vegetarianisme in de mix, een basisloon, etc, des te meer een uiterlijk front van goede dingen, des te beter, zo krijg je de nuttige idioten mee.

  • @peter
   voorspelbaar is weer een heel ander verhaal. De natuur kan deterministisch zijn, maar niet voorspelbaar. Chaotische systemen zijn daar een voorbeeld van. Ze zijn deterministisch, maar zo afhankelijk van kleine verschillen in start condities, dat ze niet voorspelbaar zijn onderdanen langere termijn.
   Op kwantum niveau zijn dingen zeker niet voorspelbaar, maar statistisch gezien wel en daarmee is elke mogelijkheid voor vrije wil verdwenen.
   Je ziet wel vaker dat mensen voorspelbaar en deterministisch door elkaar halen “April doet wat het wil”… wil eigenlijknzeggen, ik kan april
   niet voorspellen.

 2. Daarnaast is er de vraag wat je met je leven doet. Als je een illusie kan hebben van zelfbewustzijn en zelfbeschikking, leef je dan geen prettiger leven? Maar als dit illusies zijn dan kan je er ook niet voor kiezen…..

  • Als je leeft alsof je geen keuze hebt, in zoverre dat zelfs echt mogelijk is.., dan blijf je met zekerheid slaaf van alle impulsen die je zelf in gang hebt gezet en mogelijke de slaaf van de wil van anderen. Het filosoferen op zo’n groot niveau is overigens puur filosofische play. Je kunt alleen experimenteren op kleinschalig niveau.

  • Kijk maar naar Peter de Jong, de man heeft een keuze om af te zien van zijn drone teksten (die elke keer hetzelfde riedeltje zijn, al vele maanden lang). Waarom zouden we op het niveau van het universum filosoferen als we zien dat dat veel mensen zelfs beheerst worden door de minste mechanische ingesleten impulsen?
   Vandaar dat ik hem een blaffende Pavlov hond noem, geef hem een impuls, en hij gaat automatisch blaffen, hij is haast niet in staat om zichzelf te corrigeren, en zou eigenlijk een heropvoeding nodig hebben.

  • We kunnen hier een insteek doen met de stellingen van het libertarisme. Waarbij ik betoog dat zelfzucht in ondernemerschap maar een klein element is. Een ondernemer moet op bepaalde gebieden juist een grote mate van impulscontrole beoefenen. Een ondernemer kan ten opzichte van zijn klanten en zakenrelaties ook niet zomaar zijn impulsen de vrije loop laten, hij moet continue takt beoefenen, beleefdheid, op zijn woorden letten, continue rekening houden met de ander. En ook op andere gebieden moet hij veel impulscontrole beoefenen.

  • Als alles gedetermineerd is kan er overigens ook geen concept van moraal, goed en slecht, en rechtvaardigheid/onrechtvaardigheid bestaan, alles is immer gedetermineerd. Correctie is dan niet mogelijk.

  • leven in een illusie, daar denk ik van dat het je geen voordelen oplevert. Links leeft ook in illusies. De maakbare samenleving is een illusie. Het idee van een almachtige en rechtvaardige god en een hiernamaals is een illusie waar je in kunt leven. Als je zo voor geluk denkt te zorgen, kom je denk ik van een koude kermis thuis.

 3. Het is ook deels de stelling die een filosoof, ben zijn naam even kwijt (Epicurus?), ongeveer drie eeuwen voor christus opvoerde. Als je god bent dan ben je ofwel almachtig ofwel alwetend maar niet beide. Als je de loop van de toekomst kan bepalen dan heb je dus die macht, maar als de toekomst vastligt en je weet alles wat er gaat gebeuren dan heb je ook niet langer de macht de toekomst te veranderen.

  Dobbelt god? Is dat een onmogelijkheid om zaken te bepalen, te meten, maar liggen ze al wel vast?

  • Alwetendheid is extreem inefficient in een universum dat zo gebouwd is dat ieder deeltje weet wat het nodig heeft om te weten, en om meer te weten te komen. Alwetendheid is het product van het Christendom, dat een politieman heeft verzonnen die in de gaten houdt wat alle dingen doen… Het is idioot inefficient. De natuur is gebaseerd op het ‘need to know’ principe, en ook dat wat hoger in de boom zit werkt op basis van need to know. Wat er exact omgaat in de microcosmos is onnodige informatie voor de macrocosmos (tenzij voor enkele specialisten).

   • Wordt je nooit eens moe van je eigen gewauwel? Of krijg je soms betaald van je vriendjes op Strormfront.org om hier letterlijk ieder draadje te verzieken?

   • Zeg Ratio, wordt het geen tijd om toe te geven … dat we hier met PdJ te maken hebben met een maniakale stalker die ondergetekende overal achtervolgt op deze site, en dan ook nog steeds dezelfde regels herhaald? Dit is niet zomaar wat gescheld van deze kerel, niet iets wat overal gebeurt. Hij duikt al maanden continue overal op met hetzelfde. Als er geen ruggegraat wordt getoond, dan weten dit soort lieden van geen ophouden, daar rekenen ze juist op.

   • De drek van deze onnozelaar is gewoon onbegrensd. Linkse idioten zijn al niet van het contemplatieve soort, maar deze onbenul slaat alles. Hoelang moeten we deze gore trol nog aanhoren? Tot de drek aan zijn lippen staat?

    Vergeet niet het ook in je haar te smeren, dan herkennen je smerige linkse soortgenoten op Storefront je vast beter. Die wachten vast al met spanning op je terugkomst. Veel plezier daar he?

   • Storefront, nog nooit gehoord van die site, kerel, je bent echt jezelf gek aan het draaien, en dat is duidelijk voor de intelligente lezers hier. Het is ook duidelijk hoe je de minder intelligente met je mee probeert te krijgen.

   • Hebben ze je er daar nu al uitgetrapt, garnalenbrein? Triest zeg, dat je nu nergens meer je troep kwijt kan. Oh ja, gelukkig heb je Joop nl nog. Die krijgen werkelijk nooit genoeg van linkse kulverhalen. Hoe smeriger, hoe beter, schijnen je zwakzinnige soortgenoten daar te denken. Ga je maar lekker aftrekken bij al die immorele waanzin. Veel plezier he?

 4. Ik heb hier voor mij alle legoblokjes liggen van een auto. Al honderd keer tegelijk in de lucht gegooid. Maar er is nog geen auto uit ontstaan.

  • Zelforganisatie is in de natuur heel gebruikelijk. Het is wel een statistisch proces. Er is een tendens naar een bepaalde uitkomst, maar er zijn zoveel verstorende factoren, dat 999 van de 1000 keer zich een suboptimale oplossing vormt die uiteindelijk weer verdwijnt.

   Alleen die paar optimale oplossingen blijven uiteindelijk over. Totdat de omgeving weer zoveel verandert, dat ook die het afleggen en anderen het weer overnemen.

   Zo heeft carbon based life een zeer kleine kans te ontstaan. Alleen bij de juiste omstandigheden (Goldilocks zone) kan het voorkomen. Maar gegeven de omvang van het universum en de kosmische tijdschalen om het proces zich te laten voltrekken, is de theoretische kans dat er buiten de aarde nog ander leven is, toch vrij groot.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization

   • “free individuals enjoying voluntary cooperation to achieve a higher purpose than they could have achieved on their own, without the need for a leader or controlling power, such as a god or a government.

    Our billions of body cells cooperate in the same way to form a unique individual identity that is able to make independent decisions and enjoy life.

    We should learn from this and organize our society accordingly”

    https://youtu.be/uV54oa0SyMc

   • Mooi woord zelforganisatie. Maar verhult dat niet meer dan dat het verheldert?

 5. Tuurlijk, je kan altijd doorvragen. Is een atoom zoals de oude Grieken dachten werkelijk het elementaire deeltje waaruit alle materie is opgebouwd? Niels Bohr ging verder en ontwikkelde een model waarin om een positief geladen kern negatief geladen elektronen cirkelden. Dat bleek later ook niet de werkelijkheid te zijn. De elementaire bouwstenen blijken nu de nog kleinere quarks te zijn die met trillende krachtenvelden bijeen worden gehouden.

  Het enige ontbrekende deeltje om de ’theorie van alles’ mathematisch sluitend te krijgen was het Higgs Boson. Omdat dit zo moeilijk te detecteren was, werd het ook wel het God-deeltje genoemd. In 2012 werd het echter onomstotelijk aangetoond in de LHC deeltjesversneller van Cern in Zwitserland. God bestaat dus echt! 😁

  Unified field theory
  https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_field_theory

  • Nogmaals, onzin die behoort tot het quantum mysticisme, zeker uit een populair blaadje gehaald. Turbulentie, een zeer gewoon fenomeen, kan in de verste verte nog niet verklaard worden, dus een ’theorie van alles’ is onzin. Een eminente wetenschapper schreef zelfs schertsend dat hij verwachte dat de problemen van quantum theorie eerder opgelost zouden worden dan die van turbulentie…
   Typisch PdJ simplisme…

   • Ende zoveelste kulreactie zonder enige onderbouwing. Het geOH van deze wauwelaar is blijkbaar een genetische afwijking. Dat verklaart de nazi sympathieën. Heb je je gore linkse vriendjes al afgelikt, garnalenbrein?

 6. De vraag is ook waarom een artikel over determinisme VOORSPELBAAR tot een lange rij emotionele reakties leidt.
  Kennelijk hebben sommigen het idee dat er met de uutkomst van dit debat veel op het spel staat. Dat er van alles verandert als het zus of als het zo eindigt. Het eindigt hopelijk opende waarheid, maar zo niet, dan lag dat ook vast

 7. Beste Peter de Jong, gekken en dwazen kun je beter negeren. Het is niet zinvol om je best te doen een bloemkool te leren vliegen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in