De herfst is in al haar glorie begonnen en 31 december komt steeds dichterbij. Voor al het feestgedruis begint, is het aardig om de financiën eens onder de loep te nemen om deze belastingtechnisch te optimaliseren. Het zou toch zonde zijn om nodeloos belasting te betalen. Ik heb een aantal eenvoudige manieren verzameld om de Libertariër hierbij te helpen. Ik zeg er meteen bij dat ik noch een vermogensadviseur noch jurist noch een specialist ben, dus ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid voor wat je met deze informatie doet.

Vermogen

De overheid worstelt al enige tijd met de vermogensrendementsheffing, waarover ze meerdere malen is teruggefloten door de rechter. Box 3 is van een dubbel fictief systeem naar een eenmalig forfaitair systeem gegaan. Hierbij zijn nog wel enkele onbelaste vermogensdelen en aftrekposten beschikbaar. Over het rendement over de eerste EUR 57.000 hoeft geen belasting betaald te worden. Een fiscaal partner regelen verhoogt deze grens tot EUR 114.000. Het gewogen gemiddelde fictieve rendement over schulden en bezittingen wordt vermenigvuldigd met het vermogen boven het heffingsvrije deel om tot “het voordeel uit sparen en beleggen” te komen, waar 32% belasting over betaald moet worden.

Forfaitaire percentages:

 • Bank- en spaartegoeden, en cash: voorlopig 0.01%, maar wordt later (en waarschijnlijk hoger) definitief vastgesteld
 • Beleggingen en andere bezittingen: 6.17%
 • Schulden: voorlopig 2.46%, maar wordt later definitief vastgesteld. Eerste EUR 3.400 aan schuld per fiscaal partner wordt niet meegenomen in de berekening.

Onbelast:

 • Cash is onbelast tot EUR 596 per fiscaal partner.
 • Bossen, natuurterreinen, landgoederen enzovoorts zijn onbelast.
 • Eigen vermogen in woning.
 • Auto, inboedel, etc.
 • Groene beleggingen. Tot EUR 65.000 per fiscaal partner belastingvrij. Komt ook met een extra heffingskorting van 0.7% van het bedrag in box 1.

Grosso modo zijn er 2 tactieken: je vermogen verlagen en je vermogen beschermen. Het gemakkelijkste is om geld van de bank te halen. De impact hiervan is echter gering vanwege het lage forfaitaire rendement. Volgend jaar zal het meer zin hebben. Het voordeel komt indirect doordat meer van je beleggingen heffingsvrij worden. Het komt erop neer dat je je vermogen zo laag mogelijk wil hebben op de peildatum. Grote uitgaven naar voren halen is ook een goed idee. De auto vervangen, de badkamer opknappen, je verzekeringen in één keer betalen (geeft soms ook korting trouwens), koop je prep-voorraad alvast, enzovoorts. Interessant voor de ouderen onder ons: belastingvrije schenkingen gebruiken om enerzijds de erfbelasting te ontlopen en anderzijds de rendementsheffing te verlagen. Jaarlijks EUR 6.035 aan kinderen en EUR 2.418 aan anderen. Daarnaast bestaan er eenmalige verhoogde vrijstellingen (ontvanger of partner moet onder de 40 jaar en 1 dag zijn) voor de eigen woning, een dure studie, en overige.

Bron

Zoals eerder vermeld worden schulden meegenomen in de berekening voor het belastbaar vermogen, maar door de drempelwaarde van EUR 3.400 per fiscaal partner kan het voordelig zijn om de schuld af te lossen. Je zou ook op de hypotheek kunnen aflossen. Het eigen vermogen in de woning is onbelast en het eigenwoningforfait wordt niet beïnvloed door het eigen vermogen. Je zult wel wat hypotheekrenteaftrek verliezen, dus je moet goed kijken wat er meer oplevert.

Naast je vermogen verlagen is het ook mogelijk om je centen te stallen in belastingvrije bezittingen. Je kunt het in kunst, wijn en sieraden stoppen, maar dan moet de fiscus er wel van overtuigd zijn dat het geen verkapte beleggingen zijn. Bos en natuurterreinen zijn interessant: waardevast en geeft ook andere voordelen in de vorm van brandhout en eigen grond en natuur. Er is helaas niet makkelijk aan te komen. Voor investeerders is er een speciale categorie, genaamd “groene beleggingen”. Dit zijn erkende groenfondsen die worden gemanaged door een aantal Nederlandse banken.

Bron: belastingdienst

Het rendement komt voornamelijk uit het belastingvoordeel. Bij DeGiro kon ik alleen ASN Groenprojecten en Triodos Groenfonds vinden. Geen liquide handel. Op de site van Triodos 40 basispunten aan- en verkoopkosten. Met wat moeite is hier waarschijnlijk wel wat voordeel te behalen op de korte termijn. Het scheelt 6.17% maal 32% aan vermogensrendement en nog eens 0.7% aan aftrek op je inkomen. Dat is 1.97% + 0.30%, maar daar moeten nogal wat kosten voor gemaakt worden. Het beste zou natuurlijk zijn om deze investering zo kort mogelijk aan te houden. Het is onduidelijk of dat geaccepteerd wordt door de fiscus. Bij je normale beleggingen worden verkopen rond Nieuwjaar als “niet gebeurd” beschouwd, als ze binnen 3 maanden weer ongedaan gemaakt worden. Er waren belastingplichtigen die de hele ratsmodee op de 30ste december liquideerden en dan alles een week later weer aankochten om op de peildatum alleen nog maar cash te hebben vanwege de lagere tarieven. De fiscus was er geen fan van. Mocht je nou denken dat de crisis er nu echt aan zit te komen, verkoop dan alles voor 31 december om in ieder geval nog een paar procent te pakken op de belastingen. Anderzijds hangt het ook af van je verwachte rendement: je kunt in 3 maanden risicovrij 2% verdienen door het te verzilveren. Dat is 8% op jaarbasis. Bij een spaarrente van 2.5% per jaar, helemaal niet slecht.

Inkomen

Naast het vermogen is het ook mogelijk om het belastbaar inkomen te verlagen. Ik heb twee relatief eenvoudige manieren gevonden. Dit kan door belastingaftrekbare giften te doen. Een gift is belasting-aftrekbaar als het aan een aantal eisen voldoet. Het moet bijvoorbeeld gaan naar een ontvanger met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Instituten als musea en politieke partijen hebben zulke status. Ook de Libertaire Partij Nederland. Contributie aan politieke partijen is ook aftrekbaar. Dit zorgt voor minder belasting, maar netto houd je er niet meer door over. Het geld gaat in plaats van naar de roverheid, naar een doel waar je wel achter staat. Als je rond modaal zit qua inkomen, is het verschil netto gering door de hoge marginale belastingdruk. Kijk voor de eisen bij de fiscus: website fiscus. Door de drempelwaarde is een eenmalige gift minder aantrekkelijk dan een periodieke, maar de laatste moet dan weer schriftelijk vastgelegd worden.

Een manier waarop je er wel netto beter van wordt, is door kosten en/of arbeid voor een ANBI af te trekken. Zoals altijd zijn hier eisen aan verbonden, maar hier is goed aan te voldoen. Vergeet ook de gemaakte reiskosten niet: autokosten gaan voor EUR 0.21 per km en taxikosten en OV naar werkelijke kosten.

Tenslotte: middeling van het inkomen kan de inkomstenbelasting ook verlagen. Dit heeft vooral zin voor mensen met sterk schommelende inkomens.

Nog andere tips? Laat het ons weten door te mailen naar RedactieLP@proton.me

37 REACTIES

 1. De eigen woning gaat op enig moment in de toekomst naar box 3, de sterfbelasting loopt op tot 45%.

  Met een WOZ-waarde van 500K bedraagt de sterfbelasting straks, als het erdoor komt, 200K. Dat is omgerekend 20 jaar lang ieder jaar 10K. De box 3 heffing schat ik bij een WOZ-waarde van 500K op ca. 5-6K per jaar bij alleen AOW. AOW is straks niet meer 70% maar 50%, dat is ca. 1K per maand. Ze zuigen je dus helemaal leeg.

  Voor de nieuwe generaties is het nogal zinloos om nog iets op te bouwen. Bestaande generaties hebben steeds vaker spijt dat ze iets hebben opgebouwd, het loont de moeite niet.

  • Vooral die erfbelasting is een probleem; dat is een belasting die zelfs ik als een vorm van diesfstal zie.
   Wat wel een mogelijkheid is, is om die jaarlijkse schenkingen te doen (uiteraard via een bankoverboeking zodat er een papieren spoor is). Zit die oudere krap bij kas dan kan dat onderhands worden teruggegeven. Of ‘betaald’ voor bv advies of bepaalde werkzaamheden (op papier dan wel).

   Een andere interessante optie is voor jongeren die een woning willen kopen om een hypotheek af te sluiten bij hun ouders. (Wel de fiscale regels nalezen). Deze kan namelijk tegen het wettelijke minimum rentepercentage worden afgesloten, wat vaak een stuk lager is dan wat een bank berekent.
   De jongere kan dan maandelijkse betalingen doen en die net als anders van de belasting aftrekken. Maar indien de ouders willen zouden ze dat bedrag contant (deels) weer terug kunnen geven. Door dat contant te doen hoeft dat niet ten koste te gaan van het maximale schenkingsbedrag.

   Woont een jongere nog thuis dan is het berekenen van huur/kost en/of huur voor het gebruik van de auto een manier om uitgaven te maken die dan via contante (terug)betalingen kunnen worden aangepast naar de meest gunstige fiscale uitkomst

   • @Nico de Geit.
    Ja, dat kan. Dat is echter niet de norm.
    Politici kunnen de waarheid spreken. Dat is ook niet de norm.

    Je zult uit moeten gaan van de meest waarschijnlijke situatie, de meeste mensen zullen pas na hun ouders overlijden. Uw opmerking heeft feitelijk niks te maken met het onderwerp.

   • Ik snap het niet? Als het vermogen is geparkeerd bij een kind of kleinkind op mijn oude dag om sterfbelasting te ontwijken en dat kind gaat onverhoopt dood, heb ik een probleem. De belastingdienst stuurt gewoon een aanslag van 45%, waardoor ik dakloos kan worden.

    Spreiden van vermogen is dan nog het meest veilig.

    Vermogen geparkeerd bij (klein)kinderen valt voor hen in box 3 en is voor mij slechts beperkt aftrekbaar. Ontwijken kost dus geld en brengt risico’s met zich mee. Zelf ken ik genoeg gevallen waarbij mensen minder oud worden dan gedacht, ouders die hun kinderen overleven.

   • Vroeger was er geen individueel eigendom maar stam-eigendom. Je zou toch maar al vele generaties op een boerderij wonen en opeens 45% af moeten tikken als er iemand doodgaat, 45% van de WOZ-waarde. Het is gewoon een oorlogsverklaring.

    Het vernielt de band tussen generaties, het ontheemd mensen. Het vermindert de prikkel om iets op te bouwen.

   • Ik ken ook dergelijke gevallen, maar het zijn nog steeds uitzonderingen.
    En uiteraard is spreiden de beste optie. Ik heb dan ook niet gezegd dat dit de enige oplossing zou zijn, wel dat het een optie is. Auteur vroeg naar suggesties. Dat is ook het enige dat het is.

    Maar het hele idee van sterfbelasting is gewoon debiel. Ik zou -met tegenzin- een vast bedrag van bv $500,- tot $1.000,- nog kunnen accepteren, als een soort betaling voor het afsluiten/verwijderen/updaten van de gegevens in de administratie van de overheid.
    Maar het idee dat er enorme bedragen naar de overheid gaan is gewoon belachelijk aangezien er al meerdere malen belasting over is betaald.

    Overigens was er vroeger ook zeer zeker wel individueel eigendom. Als een stamlid een eigen boerderij bouwde dan was die van zijn familie, niet van de stam.

   • zelfs mogelijk dat als je binnen 10 jaar van een verhuizing naar een ander europees land en je komt te overlijden je in beide landen moet afdragen.
    staaltje van europese integratie?, toch

   • @dubbel genomen

    Je wordt natuurlijk aangeslagen voor het vermogen dat je ooit had. Een financieel slachthuis.

  • Vermogen verplaatsen naar de nieuwe generatie. Risico dat een jong persoon overlijdt. Dit zou je eventueel af kunnen dekken met een levensverzekering, om de 45% sterfbelasting te betalen.

   Een levensverzekeraar wil wel het overlijdensrisico afdekken van jonge personen, niet van bejaarden.

  • Die 45% sterfbelasting is een beetje te vergelijken met een huwelijk dat stuk loopt, waarna je wordt kaalgeplukt onder overheidsdwang en je de helft van je vermogen verliest of meer. Nieuwe generaties zijn niet zo happig meer om dat risico te nemen.

   Bedrijfsoverdracht met 45% heffing? Wordt dat geen nekslag? De prikkel dat je iets opbouwt voor de volgende generatie valt in ieder geval grotendeels weg.

   Waar mensen de handdoek in de ring gooien gaat het licht uit. Sterker: de overheid importeert gewoon kanslozen om u te vervangen. Mijn motto: red jezelf.

 2. Geld van de bank halen en thuis bewaren kan. Maar als je het niet aangeeft in box 3 op je belastingaangifte kun je het niet zomaar weer storten bij de bank, je zult dan eerst in moeten keren. Dat is vrij eenvoudig tegenwoordig: je kunt je belastingaangiftes uit het verleden vaak zelf ‘verbeteren’ over de afgelopen vijf jaar. Zie de voorwaarden ‘verbeteren van de aangifte’.

  Kun je niet aantonen hoe je aan het geld komt? Dan heb je een probleem. Misschien kan een inkeer-specialist je helpen. Eerst het puzzeltje maken, pas daarna inkeren, of een andere oplossing zoeken. Als er niets over blijft van je koffer met geld, dat zou jammer zijn.

  Hetzelfde geldt voor edelmetaal: je hoort dat netjes op te geven in box 3 bij je belastingaangifte en er ca. 2% tot 3% per jaar belasting over te betalen. Doe je dat niet dan moet je inkeren als je het wilt verkopen, zeker als het om flinke bedragen gaat.

 3. Heb ik een koffer met euro’s die ik wil storten op mijn Nederlandse bankrekening, dan moet ik eerst inkeren en belasting betalen. Dat kan heel duur worden, vooral als ik niet aan kan tonen hoe ik aan dat geld kom.

  Sta je in Afrika, Zuid-Amerika of de Russische Federatie met diezelfde koffer, dan gelden de regels van daar.

  • Kleine toevoeging: als je in Nederland belastingplichtig bent moet je natuurlijk wel op je aangifte vermelden wat je doet in verre landen, zelfs op andere planeten. De overheid ziet je als een slaaf.

  • Er zijn een aantal wegen omheen. Ik heb bv ooit mijn verzameling met ‘Magic the Gathering’ kaarten verkocht. Datzelfde gold tijdens mijn verhuizing naar de VS; alle electrische apparatuur en gereedschappen vanwege het andere stroomnet. En een groot deel van mijn boeken omdat ik hier niet veel zou hebben aan een Nederlandstalige 120 jaar oude complete Jules Verne collectie of die van sir Walter Scott bv.

   Zo’n actie levert dan een smak contant geld op. Dergelijke zaken kun je in kleine hoeveelheden storten, anders zul je een soort bewijs van verkoop moeten tonen als je het op de bank stort en voor de belasting wilt verantwoorden.
   Hoewel je het contante geld natuurlijk ook een tijdlang kunt gebruiken om de normale uitgaven te doen.

   Maar het verkopen van dergelijke verzamelingen/gereedschappen/inboedels kan natuurlijk ook in kleine delen, of met een clubje vrienden. Heb je een stel kennissen over het hele land verspreid dan zou je bv via ebay of marktplaats oid dergelijke verzamelingen, of een deel ervan, aan kunnen bieden waarbij je elkaar van te voren inlicht en afspraken maakt. In principe zou hetzelfde product zomaar even 10x onderling doorverkocht kunnen worden tegen verschillende prijzen. Dit vraagt echter wel de nodige planning (en vertrouwen).

 4. pensioen opbouwen in eigen beheer wordt dat tijdens de opbouw het zelfde belast als iemand die bij een pensioenfonds zit?
  Box 3: het probleem nu en in de toekomst zit hem er in wie, na aftrek van kosten, gaat bijhouden wat vermogensaanwas/verlies is.
  Dit weten ze donders goed daar op financiën. Wie vermogenswinst belast moet ook vermogensverlies belasten! En dit wordt zo aardig buiten de picture gehouden, ze zijn niet dom daar die jongens op financiën, zij weten donders goed hoe je de massa er in kan laten lopen.
  Dit is een van de oorzaken waarom men niet snapt dat er 22/11 zo’n uitslag is gekomen.
  Krokodillen tranen dus. De burger weet donders goed wat een haagse raddraaier (raddraaier= hij die aan het rad draaid) doet en is

 5. Dit boeit me allemaal niet

  plaatst is iets over PVV

  Hebben jullie liever PVV of VVD ?

  • Ik begin te vermoeden dat er sprake is van besmettelijke hondsdolheid op vrijspreker. Eerst was er slechts Graftak, maar nu zie je ook PdJ -die eerst al overal in de vrijspreker tuin rond rende om te blaffen tegen alles wat vreemd is in zijn ogen, en zijn vrije markt plasje overal te pas en te onpas te doen, steeds vaker het schuim bijkans uit zijn mond komen.

   De clown Wilders is inderdaad een meer vermakelijk onderwerp, geliefd vanwege zijn vulgaire Hollandse platheid, maar als potentiële leider zal Wilders steeds vaker ‘serieus’ moeten doen, en als Wilders serieus praat dan zit er weer een vulgair sentimenteel sausje op.

   • De drek van deze achterlijke trol komt inmiddels zijn oren uit. Welke ziekte in zijn garnalenbrein maakt dat hij denkt, dat er hier ook maar iemand in zijn kulverhalen geïnteresseerd is?

   • Stelletje smerige klootzakken! Het enige wat jullie hier doen is andermans inbreng verzieken. Dit financiële draadje is het zoveelste voorbeeld. Lazer op, stelletje tuig, ga als hobby je soortgenoten maar aflikken!

   • Mee eens dat we het financiële draadje verpesten, het was ook al te saai als ‘eindejaarsoverpeinzingen’, het riekt teveel naar de kneuterige obsessies van het statisme en haar labyrint van boekhoudersgeest regelgeving.

  • Peter is boos op mij. Peter mag mij niet, geloof ik. Klopt dat, Peter ?

   Dat is geen kapitalisme, dat is corporatisme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   – Peter de Jong

   je bent een trol

   – Peter de Jong

   PVV slaat aan bij ‘het volk’.

   Likken naar boven, trappen naar onder. slijm de bazen en politici, reageer je agressie af op moslims.

   • Ga op Joop.nl draadjes verzieken. Daar stikt het van de linkse idioten. Hier voeren normale mensen serieuze discussies. Daarbij kunnen ze klootzakken als jij missen als kiespijn. Laat ze dus elders maar fijn genieten van je geklier.

    _____________

    SUGGESTIONS 13.

    THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    – The Flying Spaghetti Monster

   • ‘mag mij niet’

    De man komt bijkans nu het schuim uit de mond.., en uit zijn oren.

   • haha

    als hij me tegen zou komen, zou hij me denk ik direct aanvliegen ofzo

    Totaal op hol geslagen, als een stier op een rode lap

  • Als het onderwerp je niet boeit, waarom dan een reactie plaatsen?
   En waarom in vredesnaam over andere onderwerpen beginnen? Er zijn diverse artikelen over de verkiezingen, dat hoeft dus niet weer aangehaald te worden.

   • Zonder de ondeugd zouden we allemaal uniform worden, de deugd is immers collectief en neigt naar uniforme regels en gedrag, via de ondeugd slaan we allerlei onbekende paadjes in..

  • @Peter de Jong

   Probeer even diep adem te halen en voor de verandering eens normaal te doen. Misschien toch eens langs de dokter gaan voor wat pilletjes in uw geval, hoewel mijn vertrouwen in de medische wereld tot het nulpunt is gedaald, maar in uw geval misschien toch raadzaam.

   U lijkt maar niet te snappen dat uw eindeloze gescheld anderen niet bevalt en ze daarom op dezelfde manier zullen reageren.
   Dat u werkelijk niet in staat bent tot begrijpend lezen en daardoor vaak reageert met belachelijke antwoorden helpt ook niet.
   Evenmin als uw oeverloze doch inhoudsloze herhalen van holle uitdrukkingen.
   Of de manier waarop u reageert; alsof uw woorden een soort universele heilige waarheid zouden bevatten die door niemand mag worden tegengesproken.

   Net als met de joden geldt hier; als iedereen een pesthekel aan u krijgt ligt dat waarschijnlijk toch echt aan uzelf.

   • @Johannes
    LOL. Zou zo maar kunnen, maar de waarheid is hard. En de tijd dat ik me druk maakte over een scheldkannonade van iemand ligt toch al wel achter me. Schelden maakt iets nog geen argument.

    Volgens hun eigen ‘heilige’ geschriften hebben alle volkeren die ooit met de joden in aanraking kwamen een kolere hekel aan hen gekregen. Nou zou dat natuurlijk best kunnen liggen aan het feit dat de joden -alweer volgens hun eigen geschriften- een nogal moordlustig volk waren dat meerdere genocides pleegde, maar ook aan andere zaken, zoals dat verrekte idee van een ‘uitverkoren volk’. Nou had/heeft ieder volk dat wel in enige mate, maar meestal toch niet zo extreem ver doorgevoerd.

    En individu of volk; als iedereen die je tegenkomt je uitkotst ligt dat waarschijnlijk gewoon aan jezelf.
    Dat niemand daar ooit over mag praten zonder te worden uitgescholden zegt al heel wat.

 6. De overheid heeft zichzelf het recht gegeven, o.b.v. van democratie regelgeving, veronderstellingen en uitgangspunten, om belastingen en heffingen op te leggen aan burgers en bedrijven. De overheid heeft elke groep, hoe klein dan ook, in het vizier. Elke groep probeert de belastingdruk te verminderen of helemaal te vermijden. Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen het recht heeft om zijn belastingdruk te beperken, wel in overeenstemming met de fiscale regelgeving.
  Wat ook interessant is, is de mate van detaillering van de fiscale regelgeving. Het gaat op de euro nauwkeurig en percentages tot achter de komma. Schijnbaar heeft de overheid heeel veeel geld nodig. Waarom eigenlijk?
  – De overheidsuitgaven groeien elk jaar. Bezuinigingen en hervormingen is allemaal onzin. Sanering of zelfs verkleining van de overheid is nog nooit gebeurd. Dit komt omdat de bevolking van NL nogal redelijk collectivistisch is ingesteld.
  – nieuwe regelingen en oude regelingen die verdwijnen. Maar, de kosten blijven stijgen.
  – het hele wereld profiteert van de schatkist van Nederland. Heel veel landen profiteren van de verzorgingsstaat van NL. Daar zit een reden achter: de regering wordt dan namelijk uitgenodigd bij heel veel organisaties, omdat onze regering de rekening betaalt. Onze regering wilt heel graag aan die tafels zitten, daarmee krijgen zij prestige en invloed. Dat de belastingbetaler de rekening moet betalen, interesseert hun niet. Ik denk zelfs, dat zij dit normaal vinden.
  – heel veel burgers en bedrijven zijn afhankelijk van de schatkist. Wat dacht je van de ambtenaren, bestuurders, subsidieontvangers, belastingaftrekken, AOW-ers, WAO-ers, subsidies aan bedrijven, bedrijven die factureren naar de overheid. Allemaal mensen die gezinnen hebben, die iedere dag moeten eten. Een politieke partij die de overheid kleiner wilt maken, heeft geen schijn van kans. Er zijn TEVEEL gezinnen afhankelijk van het systeem (schatkist). Dit is trouwens met opzet gedaan. De overheid heeft heel slim, alle burgers en bedrijven afhankelijk van elkaar gemaakt. De overheid is dus nu de lijm van de samenleving, niet de cultuur. Je kunt wel zeggen dat er een collectivistische cultuur is ontstaan waarbij de overheid de spelregels (privé als zakelijk) tussen mensen en bedrijven bepaalt. Niet de cultuur tussen mensen zelf. Dit is trouwens heel gevaarlijk.
  – Er is geen relatie tussen inkomsten (belastingen/heffingen) en de overheidsuitgaven. Het gevolg is dat bij fouten er geen feedback plaatsvindt. En dat kan ook niet omdat er geen afrekening in het systeem zit. Daardoor zie je altijd de zelfde oplossingen terug komen, die niet werken en oude problemen komen altijd terug op de agenda. Neem bijvoorbeeld de bouwfraude, die is niet opgelost, integendeel, het is alleen maar erger geworden, de toeslagenaffaire: niet opgelost, dit gaat waarschijnlijk tot 2030 duren.
  – burgers en bedrijven geloven nog steeds in de goedheid van de Staat of dat de Staat problemen kan oplossen. Je kunt elke dag in de krant en internet lezen, welke puinhoop er nu weer gemaakt is. Het is elke dag zo. Het merendeel van de bestuurders is letterlijk incompetent en heeft geen weet van de inhoud van zijn werk. Als de overheid slecht werk levert, krijgt zij meer macht en meer geld. Als de overheid een auto levert met vierkante wielen (wat trouwens onmogelijk is), levert dit hoogstens een sensatie op, maar een bedrijf dit doet, wordt het bedrijf tot het bot afgebrand. Bedrijven moeten schijnbaar voldoen aan een hogere morele standaard dan de overheid en het zegt ook iets over de geestelijke gesteldheid van de burger.

Comments are closed.