De LP heeft bijna evenveel stemmen gekregen als in 2012. Nog niet alle stemmen zijn geteld maar de LP staat nu op 4096 stemmen. Alleen in 2021 waren er meer stemmen uitgebracht. Toen echter was er een campagnebudget van een ton. Per stem was ongeveer 17 euro uitgegeven. Nu minder dan 1 euro. (deze keer is maar drie duizend euro officieel uitgegeven).

 

Er werd volgens mij duidelijk gehoopt op meer. Maar ook andere kleine partijen hebben het niet gered. Een BVNL, veel geld, veel namen, zelfs Toine, komende van een zetel, goede standpunten verkondigd tijdens corona, en toch geen zetel. JA21, vijfduizend leden, zetels in kamer, zetels in gemeenteraden. Vrij veel publiciteit, komt deels op voor vrijheden die de LP ook steunt zonder vage cultuurconservatieve standpunten die je bij het forum en BVNL hebt, en toch niet gelukt.

Jammer dat het niet beter gelukt is met de LP

57 REACTIES

 1. “zonder vage cultuurconservatieve standpunten”

  Dat klopt, het is een wat cultuurloze marktpartij, en cultuur (of wat daarvoor door moet gaan) is een zeer belangrijke factor. Daarentegen vindt je wel technologie cultisten of ‘futuristen’ bij de libertariers. Zoals ik al eerder schreef, de radicale klassiek liberalen uit de negentiende eeuw hadden meer cultuur dan de markt-technicisten en tech-fanaten uit de twintigste eeuw, maar daar win je het niet mee.

  • *** cultuur (of wat daarvoor door moet gaan) is een zeer belangrijke factor *** cultuur is te belangrijk om aan de overheid over te laten, het is niet aan de overheid om dit voor de burgers vorm te geven. Het is dus juist goed dat de LP hier de burgers vrijheid geeft

   • “Het is dus juist goed dat de LP hier de burgers vrijheid geeft”

    Binnen de libertarische sfeer kan er discussie zijn en het delen van ideeën. Zoals in kleine vorm gebeurt met die initiatieven in Spanje, ter inspiratie, en hoe zo’n samenleving eruit kan zien. De LP is anderzijds een politieke partij die in negatieve zin probeert (als men die macht had) om de voorwaarden voor vrijheid te scheppen, waarna die vrijheid wel ingevuld moet worden in culturele zin.

   • @Johannes: *** om de voorwaarden voor vrijheid te scheppen, waarna die vrijheid wel ingevuld moet worden in culturele zin *** EENS. En dat gebeurt door de inwoners van NL zelf. Dat is een probleem wat weinigen snappen, de LP is niet positief in de zin dat ze zaken invult, nee, ze is negatief en zorgt dat er geen belemmeringen zijn. Dat men zo vrij mogelijk is. Dus wat wil de LP op cultureel gebied? Niets anders dan dat dit in vrijheid door de inwone.rs wordt opgepakt. Geen Wilhelmus op school en geen kunstsubsidies

   • Ratio,

    “het is een wat cultuurloze marktpartij,”

    Mijn fout.
    Ik doelde eigenlijk niet zozeer op de partij, maar op de libertarische ‘discussieruimte’, waar het grotendeels een gedonderjaag over markt, markt, en nog eens markt is.

  • zonder vage cultuur conservatieve standpunten

   Dit ben ik wel eens met de LP

   PVV wilt dat ik op klompen loop en stroopwafels eet

   De hele cultuur issues, zouden geen politieke issues moeten zijn, wat mij betreft. Politiek moet meer gaan over de economische ordening. En of die links moet zijn of liberaal. Wat het individu binnen die ordening doet is aan hem/haar

   • “PVV wilt dat ik op klompen loop en stroopwafels eet”

    Haha, of die andere partij van toen, met Rita Verdonk, die wilde dat je spruitjes en bloemkool gaat eten, en zweethanden schudden.

  • Het PVV programma van ‘we worden overspoeld door de islam’ is een product van de propaganda machine van de zionisten en pro-zionisten.

   Ratio,

   “cultuur is te belangrijk om aan de overheid over te laten, het is niet aan de overheid om dit voor de burgers vorm te geven”

   Mee eens, maar…

   https://www.groene.nl/artikel/zondebokpolitiek

   “De afgelopen tien jaar was slechts dertien procent van de migranten vluchteling. Dat is minder dan één op de zeven. Het zijn koopkrachtige expats en internationale studenten die in de grote steden en daarbuiten Nederlanders uit de beschikbare woonruimte hebben geperst. Niet dat handjevol vluchtelingen dat daar tijdens de verkiezingscampagne keer op keer de schuld van kreeg.”

   Die economische immigratie, het binnenhalen van expats en internationale studenten, dat wat de economie moet stimuleren, dat is iets waar de twintigste-eeuwse filosofen van het kapitalisme/vrije markt vaak ook voor zijn. Men geeft links multiculturalisme volledig de schuld, terwijl men de cultuur in de uitverkoop zet om de economie, en om de ratrace van economische/technologisch haantje de voorste te zijn.

   Ik weet niet hoe immigratie/emigratie geregeld zou worden in een libertarisch setting zonder overheid. Maar in een situatie van een minimale overheid, zou dit soort beleid, massaal mensen uit andere culturen wel of niet toelaten een effect hebben op de cultuur, door overbevolking, en door vermenging.
   Dus het is dan de vraag in die setting: alles voor de economie/markt en de technologische ratrace, of cultuurbehoud?

   • De cijfers nemen niet alles mee want veel van de gezinshereniging zijn familieleden van asielzoekers. Economische migranten uit Polen, DLD en zo zijn onze cultuur, en de Aziaten uit India en zo geven ook zelden problemen. De migranten met afwijkende normen en waarden zijn de asielzoekers en hun familie.

    De Turken en Marokkanen waren natuurlijk wel gewenst door het bedrijfsleven, men haalde ook Spanjaarden en Italianen binnen maar de Turken en Marokkanen bleken minder eisen te hebben of goedkoper of wat dan ook. Dus toen is gekozen voor de Turken en Marokkanen. Die keuze van 50 jaar geleden heeft grote culturele consequenties gehad. Maar dat was ook niet echt in een liberaal tijdperk Je had toen het CDA en ook Jopie den Uyl.

   • “de Aziaten uit India en zo geven ook zelden problemen”

    Ratio,

    Wie bepaald wat problemen zijn, je gebruikt daar wellicht een wettelijke definitie voor, of een economische?

    In Eindhoven wonen in bepaalde wijken nu veel mensen uit India, voor de tech sector. Die mensen hebben geen cultuur van siertuinen zoals we die hier in NL hebben, dat betekent dat die cultuur daar verloren gaat.
    Een ander voorbeeld: het houden van huisdieren zoals honden en katten, en de cultuur daaromheen, en de economie, is niet gebruikelijk in alle landen. Sommige migranten komen zelfs uit landen waar een hond of kat voeding is…
    Nederlanders genieten op een bepaalde manier van de natuur, gaan erop uit fietsen, vissen, en etc. Veel migranten kennen die vorm van liefde voor de natuur niet.
    Migranten en Polen zijn ook niet van ‘onze cultuur’. Zelfs Vlamingen hebben een hele andere cultuur en mentaliteit dan de Nederlanders, als je ze echt in de diepte kent.

    Zo zij er nog talloze voorbeelden waar sprake is van mensen uit andere culturen die Nederlandse of westerse culturele interesses niet delen, een hele andere mentaliteit hebben.

    Uit je antwoord blijkt dat het libertarisme bijna volkomen om markt en economie is gaan draaien, dat het een bijna cultuurloze beweging is geworden, of ‘cultuur onbewust’.

    De turken en de marrokkanen zijn ‘ingevoerd’ door druk van de werkgevers, toen men op links er nog tegen was, en toen links ook nog tegen een permanente verblijfsstatus was. Dat was nog voordat links het multiculturalisme heeft omarmd.

   • De libertarier/kapitalisme/vrij markt filosoof met een markt en economie obsessie (niet alle libertariers zijn zo) zou wellicht zeggen dat als immigranten x goed zijn voor de tech sector, dan moeten ze maar komen. En als die migranten geen cultuur van huisdieren hebben, maar ze graag op hun bord zien, dan moeten de dierenartsen maar slagers worden, en de dierenwinkels omgetoverd naar fabrieken om de dieren vet te mesten.
    De cultuurbewuste mens wil echter die cultuur bewaren, omdat hij er een niet economische waarde in ziet.

    Het marktdictaat van de libertarier (compleet met het hypen van technologie-vooruitgangs religie) verschilt niet veel van het statisme in die zin, in zoverre de libertarier voor immigratie kiest op basis van het primaat van economie en technologische ontwikkeling.

 2. Het is zelfs nog veel minder als ik voorspeld had hier, maar ik werd niet geloofd dat het onmogelijk meer dan 10,000 zou zijn. Nu is het even afwachten naar welke extreem linkse partij deze 5000 stemmen uiteindelijk gaan…

 3. Het idee achter algemeen kiesrecht zal zijn geweest een maximaal draagvlak voor het democratische mandaat. Bij mij is dat duidelijk niet gelukt: Geen enkel respect voor het geclaimde democratische mandaat. Afschuwwekkend, dat is het juiste woord.

  Mijn motto: red jezelf.

  • Kleine toevoeging: God erkent de democratie niet. In zekere zin kun je democratie dus een goddeloos systeem noemen.

 4. Dan heeft Robert Valentine toch gelijk hé

  Dit parlementaire gedoe gaat nergens over. Trekken aan een dood paard

  Richt je als anarchistische beweging op buiten parlementarisme. Het opzetten van eigen instituties, bijvoorbeeld. Waar mensen direct iets aan hebben. Alle mensen, niet slechts de 0,001 procent megarijken

  • “Het opzetten van eigen instituties, bijvoorbeeld”

   Dat lijkt mij ook beter dan wachten op de volgende verkiezingen en dan weer geen zetel halen. Zo gebeurt er nooit wat.

  • eigen instituties, klopt, richt je op agorisme (doet de LP ook, of tenminste de LP beweert dat ze dit doet)

  • *** Dan heeft Robert Valentine toch gelijk hé *** Robert Valentine is even wat minder populair binnen de LP. Twee keer lijsttrekker zijn en nu hij dit niet is opeens zeggen dat stemmen geen zin heeft…..

   Maar hij heeft misschien gelijk. Ik heb de LP op meerdere manieren actief gesteund maar kon het ook deze keer niet opbrengen de gang naar de stembus te maken. Ik zie de LP als een positieve factor om libertarische boodschap te verspreiden. Deelnemen aan verkiezingen brengt bij velen de energie los om libertarisme te verspreiden, daar sta ik achter en is het positieve van de verkiezingen. En daarom help ik ze. En wil ik anderen die geen moeite hebben met stemmen helpen overtuigen. Maar gaan stemmen is toch voor mij iets waar ik moeite mee heb. Ik snap dat dit heel gek overkomt, maar zo zit ik in elkaar. Stemmen staat me enorm tegen.

   • Wellicht omdat je stem ingelijfd wordt in de tumor van het gigantische staatsapparaat, en die tumor je stem voor de vrijheid direct opvreet.

  • Agorisme zou in het belang zijn, van veel mensen die last hebben van extreem hoge huren, extreem lage salarissen en inflatie

   Punt is wel dat het illegaal is en dat je de staat dus meteen op je nek krijgt

   Tenzij mensen hun netwerken besloten weten te houden

   Andere libertarische instituties zouden kunnen zijn : krediet unies. Het gezamenlijk opkopen van land, het opzetten van solidariteitsnetwerken, het opzetten van eigen scholen. Het opzetten van eigen munteenheden, zoals dat Florijn ding

   Op die manier zou je ook een daadwerkelijk alternatief vormgeven, voor het parlementarisme etc.

   Je kan wel schelden op de staat en het parlementarisme, maar waar is je alternatief dan? Daar heeft Robert wel een punt, vind ik

 5. Ik vind het ergens wel jammer dat gekkenhuis BIJ1 er niet meer bij is. Silly Sil en de Klimaatpsychiaters. Het zou de naam van een toneelgezelschap kunnen zijn.

  Jammerder dat Van Haga het niet gered heeft. Frenske heeft linkse kiezers weggekaapt. Wilders heeft klein rechts veel kiezers gekost, om maar in oude links-rechts termen te blijven.

  Dan verheug ik mij toch een beetje op hoe Martin Bosma gaan bezuinigen op de D66-omroep. Ben ook benieuwd of/hoe Wilders’ de EU het leven zuur gaat maken.

  • Eerste kamer wordt belangrijk, vvd heeft er 10 en pvv 4, samen 14 van de 75. Dan is BBB nodig, die brengt 16 zetels eerste kamer. Omtzigt negeren wordt lastig dus ik ga ervan uit dat Omtzigt en BBB beide in regering komen. De vraag is waarvoor de VVD het bangste is. Een links kabinet betekent dat einde VVD volgende verkiezingen? Een kabinet met PVV zal, indien redelijk succesvol veel meer van de traditionele VVD kiezers doen overlopen. En van NSC de traditionele middenpartij maken zoals het CDA ooit noodzakelijk was tot paars kwam. Frans Timmermans en D66 weten dit. Dus volgens mij zitten ze bij de VVD te vloeken en zweten. En genieten BBB en Omtzigt. En is Frans heel blij met dat ene zeteltje meer. Deze verkiezing kan doodsteek zijn voor VVD

   • *** Dus volgens mij zitten ze bij de VVD te vloeken en zweten *** Ze hebben het antwoord gevonden op deze lastige keuze, gedogen! Verrassend en mogelijk de minst slechte keuze, echter de VVD stemmer zal het heel gek vinden dat de VVD nu eindelijke een keer de kans krijgt aan een centrum rechtse coalitie deel te nemen en dan te gaan gedogen. De VVD heeft meerdere kabinetten lang wel deelgenomen aan regeringen waar ze hun standpunten verloochend hebben en nu ze de kans hebben hun standpunten in een regering door te voeren weigeren ze dit…. Maar dit kan inderdaad de minst slechte keuze zijn

   • Ditzelfde kulargument hoorde je ook toen indertijd de straatverlichting van gas op elektra overschakelde. Duizenden lantaarnopstekers verloren hun baan en kwamen te werken in de nieuwe elektriciteitssector.

    Wat zullen deze omroepambtenaren een spijt hebben, dat ze hun luizebaantjes met tonnen salaris kwijt raken en nu, net als ieder normaal mens, moeten gaan werken voor hun brood tegen een modaal inkomen.

   • Ik ben voor. Er mag van mij best een nationale omroep zijn; 1 zender, die eigenlijk alleen maar zou moeten dienen om de partijprogramma’s van de diverse partijen te belichten en bij te houden wat er tijdens de huidige periode wordt waargemaakt van de gedane beloftes.
    Dat hoeft dus niet veel te kosten; veel you-tube kanalen maken bijna professionele uitzendingen. Dus slechts een of 2 camera’s, 3 panel-leden die af en toe een gast uitnodigen, een handjevol mensen die wat onderzoek doen naar de prestaties.
    Slechts 1 of 2 ‘programma’s’ per dag die gewoon in herhaalmodus kunnen worden gedraaid.
    Moet allemaal best kunnen voor nog geen 10 miljoen per jaar, wat dus een besparing van zo’n 770 miljoen per jaar betekent. Peanuts op de nationale begroting, maar het gaat om het idee.

   • @Johan P
    Kunnen ze gewoon de hele dag het testbeeld uitzenden. Net als vroeger. Misschien op zondagavond onderbroken door filmpjes van Cabaret Bosma waar hij grapjes maakt over D66.

    Kunnen ze de gebouwen van het “mediapark” ombouwen tot huisvesting voor statushouders. Welk linksmens kan daar nou tegen zijn?

  • De clown Simons heeft wellicht wel flink aan de cocosnootboom van de witte man geschud, voor de reparaties, en wie weet wat nog meer.

   “Dan verheug ik mij toch een beetje op hoe Martin Bosma gaan bezuinigen op de D66-omroep. Ben ook benieuwd of/hoe Wilders’ de EU het leven zuur gaat maken.”

   Er is inderdaad voer voor leedvermaak in het theater van de oorlog van het volk tegen het volk..

   • Ze heeft eerder aan een andere “boom van een witte man geschud”. Toen dat spaak liep werd ze rancuneus en ze is nog steeds niet uitgezuurbekt.

    Wat moet een charlatan anders doen als die zijn/haar dikbetaalde baantje bij de staat kwijt raakt? Een weekend-apotheek beginnen in de Bijlmer?

 6. Al dit gepruts geeft wel weer aan dat het kiesstelsel zelf niet werkt en aangepast moet worden.

  Nou zou ik eerst al willen beginnen met het stemrecht; mensen die niet bijdragen zouden ook niet mogen stemmen. Iemand dient minimaal 4 jaar opeenvolgende jaren een inkomen te hebben zonder afhankelijk te zijn van uitkeringen voordat je zou mogen stemmen. Diegenen die van een uitkering leven zouden niet mogen stemmen. Wie 30+ jaar voldoende inkomen heeft om zonder staathulp te leven krijgt stemrecht voor de rest van het leven.
  Dat zorgt ervoor dat als iemand wil stemmen die eerst maar eens netto moet bijdragen.

  Mensen met dubbele nationaliteit zullen moeten kiezen; in NL stemmen of in het andere land. Dubbele nationaliteit betekent ook automatisch uitgesloten van bestuursfuncties omdat je nooit weet waar de loyaliteit ligt.
  Mensen zonder Nederlandse nationaliteit geen stemrecht. Nationaliteit kan slechts verworven worden na minimaal 5 jaar zonder staatssteun te hebben geleefd.

  Dan de zetelverdeling; al dat gekloot met 3 of meer partijen leidt tot niks omdat er een ‘regeeraccoord’ uitkomt waar niemand voor gekozen heeft.
  Eerst maar eens een kiesdrempel invoeren, om van al die 1-2 zetelpartijtjes af te komen.
  Dan het afsplitsen; dat zou alleen mogen indien de betreffende persoon voldoende directe voorkeursstemmen heeft behaald. En sowieso slechts voor 1 periode, want die persoon in zn eentje haalt de kiesdrempel niet.
  Indien er geen partij is die meer dan 50% van de stemmen krijgt zou de grootste partij 40% van de zetels moeten krijgen, waarna de rest naar rato verdeeld wordt. Dan kan de grootste partij kiezen om hetzij een soort coalitie te vormen met 1 andere partij, hetzij een minderheidskabinet te vormen en per onderwerp naar voldoende steun kunnen zoeken.

  En minstens net zo belangrijk; bindende referenda over onderwerpen.
  Financiele aansprakelijkheid voor ambtenaren en bestuurders, waarbij ze bij wanprestaties / budgetoverschrijdingen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld tot een bepaald bedrag. Dat mag wat mij betreft best worden gebalanceerd met de mogelijkheid van een bonus indien zaken wel goed lopen.

  • Het censuskiesrecht werd in 1917 vervangen voor het algemeen kiesrecht. Wilhelmina vond het gruwelijk, terecht. In het censuskiesrecht mag je alleen stemmen als je voldoende belasting betaalt. Iedereen mag dus stemmen, mits je aan de voorwaarden voldoet. Het staat iedereen immers vrij om veel belasting te betalen.

   Algemeen kiesrecht en een verzorgingsstaat gaan niet samen.

   Naast algemeen kiesrecht zou censuskiesrecht weer ingevoerd kunnen worden, om te beslissen wat er met het belastinggeld gebeurt. Het algemeen kiesrecht gaan dan over dingen die niets met belastinggeld te maken hebben.

   Het belachelijke is ook nog dat algemeen kiesrecht als iets heel goeds wordt neergezet door scholen en massamedia.

   Pearl nog een keer over vrouwenkiesrecht: https://www.youtube.com/shorts/ejdIyW2rQUs

 7. In Iran worden momenteel mensen getraind voor operatie Al Aqsa Storm. Al Aqsa is de naam van de Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem. Het is een vrijwilligersleger, er zijn al meer dan acht miljoen aanmeldingen. Allemaal mensen die nog een stevige openstaande rekening hebben bij de zionisten.

  Het hele zionisme schijnt een project te zijn van Rothschild. Vele christenen hebben zich laten misleiden door de tekenen die ze zagen: een teruggekeerd volk Israël, zoals in de bijbel voorspeld. Jezus zou terugkomen als je dit zag gebeuren. Het bleek niet het geval, misleiding dus, staat ook in de bijbel: ‘Ze zullen grote tekenen doen en velen misleiden maar het einde is het nog niet’.

  Het ziet er naar uit dat hun dagen geteld zijn, dat ze de afgrond in zullen worden gedreven als demonisch bezeten zwijnen. Voorbestemd en onvermijdelijk, En wat stemt Nederland? Zionist Wilders. Straks overal zionistische vlaggetjes, meisjes en jongens die mogen sterven voor het Rothschild project?

  • Keppeltje Wilders zal zeker de banden met Israel willen versterken, maar de rauwe toon die de islamofoben in de fuik van de zionisten moest laten lopen, dat gaat niet lukken als je premier moet worden. En om dan nu nog een keer niet mee te regeren zou lullig zijn. Dus ik denk dat de zaak getemd zal gaan worden, maar dan zijn er altijd nog anderen die het stokje van het promoten van islamofobie over kunnen nemen, en ondertussen kan Wilders van tijd tot tijd zijn liefde voor de zionazi’s verklaren.
   Ik zag vandaag nog een interview waar Wilders in gematigde toon nog even zijn riedel van leugens en onzin m.b.t. de islam afstak.

  • “Vele christenen hebben zich laten misleiden door de tekenen die ze zagen: een teruggekeerd volk Israël, zoals in de bijbel voorspeld. Jezus zou terugkomen als je dit zag gebeuren. ”

   Ze zijn daar ook mee geholpen door de joods/zionistische lobby hoor, die de kerkleiders hebben bewerkt, de christelijke kerk is niet altijd zo pro-joods/Israel geweest… integendeel. De christenen binnenboord halen voor het onzalige project Israel was een brilliante zet, zo kan je decennialang moorden, inwoners wegjagen, en financiering krijgen, want het is nu eenmaal het beloofde land en volk van god…

   • Probleem is dat als je mensen belazert dat dat zich heel lelijk tegen je kan keren. Zeker als het om geloof gaat.

 8. Hup, weer 11.000 euro door de goot.
  O, wat hebben wij weer lekker meegedaan!

 9. Dr. Edward Dutton ziet een sterke polarisatie in Nederland:

  https://www.youtube.com/watch?v=GJ312gijizA

  Reacties onder het filmpje, ‘ZOG-puppet’, zog zog zog. ZOG staat voor Zionist Occupied Government. Ik kan ook niet anders concluderen dan dat Wilders zeer sterke banden heeft met de zionisten. Niet ‘Nederland eerst’ maar ‘de staat Israël eerst’. En dat allemaal met de belofte migratie terug te dringen.

  • Zelfs de FvD was tot op jaren terug nog ingekapseld, toen riep Baudet ook nog dat de FvD Israel onvoorwaardelijk zou steunen. Als je een ander volk onvoorwaardelijk steunt, dan betekent dat dat je bereid bent om je eigen principes opzij te zetten.. dat gaat wel verdacht ver, lijkt wel het huwelijk van de VS en Israel.
   De FvD is daar gelukkig vanaf gestapt, ze hanteert wellicht nog wel het in Zio-VS verzonnen idee van de joods-christelijke beschaving, een onzinnig idee, een falsificatie van de geschiedenis.
   Fortuyn was ook al zo’n pro-Israel fan. Het tij begint hopelijk te keren…

   • De term ‘Joods-christelijk’ is voorbij zodra je weet hoe de vork in de steel zit. Vanuit zuiver christelijk perspectief hebben de Joden christus, hun koning, vermoord en moeten ze zich bekeren tot het christendom.

    ‘Joods-christelijk’ is onderdeel van de dwaling, de dwaalleer.

    Jezus en de Joden: https://www.youtube.com/watch?v=ZDKjgfBQ2z8

    De christelijke visie op het volk Israël vanuit bijbels perspectief: https://www.youtube.com/watch?v=XuXpBp6EFd0

    Er is ook niet zoiets als ‘Islamitisch-christelijk’.

  • Dan hebben we nog Milei in Argentinië, een fervente fan van Israël en het Judaïsme, die staat klaar om bij de klaagmuur zich te gaan prostitueren voor de zionisten, wellicht samen met Wilders.

   • Dat vind ik ook een fucker

    Zogenaamd ‘een anarchist’ hahaha

    Een anarchist die de bevolking straks verteld wat ze wel/niet moeten doen

    Ik hoop dat dat hele land nu in elkaar stort, door hem. Zware verpaupering, alle welvaart naar de 0,01 procent. Cowboy politiek

  • https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/06/van-de-migranten-die-naar-nederland-komen-is-elf-procent-asielzoeker-a4176448

   Daarbij is het zo dat een goed deel van de moslim bevolking is binnengehaald door de werkgevers.

   Ik ken de standpunten van Dr. Edward Dutton niet, maar hij kletst zeker een gedeelte van de onzin na die Wilders kletst. Die polarisatie is onzin, in zoverre er polarisatie is gaat het alweer om het zionisme tegen links pro-Palestina… Als polarisatie daarom gaat, dan weet je al wie er achter zit…
   Met Wilders en Milei hebben de zionisten straks wellicht weer twee ambassades in Jeruzalem.

   • Ik heb het gekanker op de islam nooit helemaal begrepen

    Maar ‘het volk’ valt ermee te mobiliseren

    Zeg iets over ‘kopvodden’ en massa’s randdebielen gaan op je stemmen

    Ik ben Hoppes positie omtrent democratie steeds beter te begrijpen

   • Deze kerel was notabene een voormalig Midden-Oosten adviseur van Obama:

    https://twitter.com/i/status/1727023334444138812
    https://twitter.com/i/status/1727059850725872010

    “this man has been identified: Stuart Seldowitz. He is a career diplomat who has worked at the State Department & served as National Security Advisor under President Obama. I will be providing this information to the authorities.”

    https://pbs.twimg.com/media/F_evKyHXAAAzWzj?format=jpg&name=large
    https://pbs.twimg.com/media/F_evKyIX0AAREcw?format=jpg&name=large

    Hier heb je de site van Maaike Charante, een grove framer en PVV stemmer, een onnozel wezen dat infantiele islamofobe framings en leugens verspreid:

    https://maaikevancharante.nl/2023/11/17/hardnekkige-mythes-over-israel-en-de-palestijnen/

    https://maaikevancharante.nl/

    Dat is nog maar het tipje van de ijsberg van de pro-Israël islamofoben. Ook op vrijspreker vindt je die gasten, en de framing van de pro-zionisten.

    Waar er ‘gekanker’ is op de islam, is er altijd sprake van zionisten die het influisteren, die het propaganda materiaal aanleveren waar de haters van leven.
    Sommige van de freaks zitten hoog in de boom, zoals Wilder straks wellicht, dan praten ze wat gladder natuurlijk, maar zoals Wilders al zei: de haat voor de islam zit in het DNA van de PVV.. Wilder is ook weer waus van Israël, en hij braakt ook allerlei onzin uit dat de joodse cultuur de basis is van de westerse beschaving.

    *** SPAM REACTIE *** Johannes, spammers plaatsen vaak veel linkjes in een reactie, vandaar dat reacties met meer dan 4 of 5 linkjes in de spambox komen. Dat is met je reactie gebeurd die ik zojuist heb vrijgegeven. Ratio.

   • Waar de islamhaat poppetjes zijn, daar zijn de pro-Israël fanaten altijd dichtbij. De pro-Israël fanaten moeten de leugens over Israël als een modern land met moderne westerse waardes gaande houden voor de internationale beeldvorming, en via leugens, overdrijvingen en selectiviteit de Arabieren/moslims als fanatieke barbaren neerzetten.

    Wat je ook ziet in de video’s van die kerel Stuart Seldowitz, maar ook bij Wilders, Theo van Gogh, Fortuyn, de Charlie Hebdo affaire, etc, is dat men er expliciet op inzet om te beledigen. Dat ze steeds zo grof mogelijk beledigen, omdat ze weten dat er dan ooit wel één zal zijn die niet geduldig maar gewelddadig zal reageren. Als dat dan weer gebeurt kunnen ze luid kraaien hoe intolerant de islam is.
    Bij Charlie Hebdo is overigens ooit een cartoonist ontslagen die het Judaïsme op de korrel nam…

    Die anti Arabische anti-moslim propagandamachine is in gang gezet met de (gewelddadige ) oprichting van Israël:

    https://www.youtube.com/watch?v=TPxak6lFd-I&pp=ygUOcmVlbCBiYWQgYXJhYnM%3D

   • @Nayakodashi

    “Ik heb het gekanker op de islam nooit helemaal begrepen”

    Dat komt waarschijnlijk omndat u zich nooit werkelijk hebt verdiept in islam. Islam is gewoon een grote bak ellende. Hitler had ook z’n pluspunten, dat maakt niet dat hij een goed persoon was.
    Islam heeft een paar pluspuntjes, maar dat maakt niet dat het een fijn systeem is. Ik zal even wat puntjes benoemen.

    Islam is gewelddadig/oorlogszuchtig
    Islam is discriminerend
    Islam is onverdraagzaam
    Islam kent (volgens de eigen geschriften) geen vrede met andersgelovigen
    Islam produceert niet, doch consumeert de productie en cultuur van veroverde culturen
    Islam promoot onwetendheid
    Islam promoot liegen in eigenbelang
    Islam ziet slavernij (van anderen) als een wenselijk iets

    Zomaar even een greep. Ik zie islam als een kanker die zich een weg vreet door het lichaam van de mensheid.

    @ Nico de Geit
    Dat ik een pestpokketyfus hekel heb aan islam maakt me zeer zeker geen zionist. Ik heb niet zoveel op met het jodendom, wat een geloof is dat hangt aan een wraakgierige, egocentrische, maniakale oorlogsgod. Ik pas daarvoor.

  • Ik zie zeker een polarisatie, grootste partijen: Geert Wilders en Frans Timmermans. Dat zijn beiden extremen.

 10. Ik was in het park en kwam een paar zwervers tegen. Ze wilden bier gaan kopen, vroegen mij om geld. Mijn antwoord was uiteraard ‘nee’. Ze vroegen of ik geld bij me had. Ik zei ‘ja, maar ik ga je niet vertellen hoeveel’.

  Het waren vier zwervers en ik. Ze vonden alle vier dat ik moest vertellen hoeveel geld ik bij me had. Ik vertelde ze hoe democratie werkte, en het democratisch mandaat. Ze beslisten natuurlijk meteen dat ik moest vertellen hoeveel geld ik bij me had, vervolgens of dat geld aangewend moest worden om bier te kopen.

  Ik kon toen niets anders doen dan mijn geld afgeven en hopen dat ik zelf ook een fles bier zou krijgen. Oh ja, ze vertelden me ook nog dat alleen zij geweld mochten gebruiken, vanwege dat democratische mandaat. Dus ik kon ook nog in elkaar geslagen worden als ik niet mee zou werken om bier te kopen.

  ‘Zo hebben we dat met elkaar afgesproken’.

  • Hahaha

   “It is probable that “democracy” is the most original form of “organized” society. One could well imagine that if seven out of ten cavemen wanted to do a thing collectively in one way and the three others decided differently, the majority of these cavemen (assuming that they are of about equal bodily strength) could force the rest to accept their decision. The rule of majorities, in combination with the employment of brutal force, is likely to be the most primitive form of government in the development of mankind.” The Menace of the Herd – Erik von Kuehnelt-Leddihn

 11. De kranten staan al dagen vol met boven omschreven succes.

Comments are closed.