Deze zin staat in de “Techno-Optimist Manifesto” van Marc Andreesen, de oprichter van Netscape en nu gevierd investment banker. Nog een: “We believe our planet is dramatically underpopulated, compared to the population we could have with abundant intelligence, energy, and material goods.

Een stem vóór het menselijk vernuft en tegen de necrofiele ondertoon die in sommige levensovertuigingen de boventoon voert.

Link naar het “Techno-Optimist Manifesto”. Een Engelstalige longread om het weekend door te komen.

2 REACTIES

  1. Leuk manifest, ofschoon ik als wanna-be Stoïcijn wel struikel over het woord: optimisme, maar dat kan een definitie dingetje zijn. Verder begrijp ik dat het manifest tevens een aanklacht is tegen het eindeloze gejammer over overbevolking en grondstoffentekorten waar met name de technocraten van het WEF in uitblinken. Het feit dat de technocraten van het WEF technologie eveneens zien als het middel om problemen op te lossen, maar dan voor anders gedefinieerde problemen met andere oplossingen, bewijst dat er een laag voor de technologie zit, die belangrijker is dan technologie en diezelfde technologie degradeert tot een tool, een middel, geen doel op zichzelf.

  2. dus ook “zoveel hoofden, zoveel zinnen” en zie waarin wij nu leven!
    een ieder denkt in ieder geval gelijk/hetzelfde nl; “hoe houd ik het hoofd boven water, welk verdienmodel levert het meeste op” en met al die overblijvende zinnen hoe kan ik aan het rad draaien opdat die ander etc etc.etc.

Comments are closed.