Vaak wanneer een libertariër stelt dat de overheid het probleem is en niet de oplossing,

of dat een overheid alleen maar kan geven wat zij eerst heeft afgepakt, wordt het gesprek door de ander afgedaan met de dooddoener ‘Wie zorgt er dan voor de wegen?’

De vrijspreker.nl staat bol met voorbeelden hoe het anders, beter en goedkoper kan, zonder de overheid.

Maar toch even gniffelend actueel een verwijzing naar wat die overheden dan zo goed regelen:

 • Het elektriciteitsnet zit vol, bedrijven kunnen niet verder.
 • Zelfs de riolering krijgt de overheid niet voor elkaar en nieuwbouw kan niet.
 • de belasting die de overheid heft vanwege de wegen is drie keer zo hoog dan wat zij daar aan spendeert, en nog hebben we files.
 • En wat er nog over was van de huizenmarkt, maakt zij ook kapot, waardoor er grote tekorten ontstaan.
 • En dan houd ik helemaal mijn adem in, wanneer de overheid de arrogantie heeft te denken dat zij het klimaat kunnen regelen, succes!

U kunt zelf ook nog talloze voorbeelden noemen, waardoor van een klein probleem een grote puinhoop wordt gemaakt. Hoofdzaak is dat we ons realiseren dat de overheid niet de oplossing is, integendeel.

70 REACTIES

 1. Voor het oplossen van problemen of het aanbieden van goederen en diensten zijn er maar 2 oplossingen:
  een publieke oplossing (Staat) of een private oplossing (markt). Andere smaken zijn er niet.
  Voor degene die zeggen, de gemeenschap moet het oplossen, geef dan ook maar direct aan, hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden?

  • Er is nog een derde optie. Collectiviseren

   In de vorige eeuw wilde liberalen : privatiseren

   Communisten wilde : nationaliseren

   anarchisten wilde: collectiviseren

   Collectiviseren betekend: zij die er betrokken bij zijn, gaan erover. Arbeiders zijn de baas over de fabriek, de mensen die het land gebruiken, beheren het, niet de staat en niet de landlord

   Dit laatste geluid hoor je niet meer. Al neigt de SP er soms naar.

   • Hou toch eens een keer op met die linkse waanzin. Collectiviseren betekent de overdracht van prive eigendom naar gezamenlijk eigendom. Voor het beheer moet je dan een gemachtigde bestuurder aanstellen. Laat je het beheer over aan het collectief dan loopt het totaal in het honderd door onduidelijke eigendomsverhoudingen en de daaraan verbonden verplichtingen en verantwoordelijkheden.

   • Een klassiek voorbeeld is de studentenflat waar de studenten ieder een eigen kamer huren, maar gebruikmaken van een gedeelde keuken. Die keuken is altijd een zooitje, want niemand voelt zich verantwoordelijk om de troep van een ander op te ruimen. Ook een schoonmaakrooster werkt niet, want er zijn altijd studenten die daar onderuit proberen te komen.

    De enige juiste aanpak is die keuken weer te privatiseren. De kamerverhuurder rekent dan een extra bedrag bij de kamerhuur om de keuken op vaste tijden professioneel te laten schoonmaken. Als een student de keuken zelf schoonmaakt kan hij zijn eigen geld en dat van de andere huurders echter terugverdienen. Dat is economisch zeer aantrekkelijk. De keuken is dan altijd spic en span. Privatiseren dus, NIET collectiviseren.

   • Peter

    Of het onzin is of niet, houden we gewoon even in het midden

    Ik zeg je slechts dat dit de drie modellen zijn van organiseren. De staat doet het, de kapitalist, of de lokale gemeenschap

    Over die laatste optie hoor je mensen niet meer zo vaak,maar werd in de vorige eeuw wel serieus genomen

    Voor het beheer moet je dan een gemachtigde bestuurder aanstellen.

    Ja, men kiest dan democratisch een beheerder, die weer afzetbaar is.

    Dat is dan het syndicalistische model. Democratische besluitvorming in de bedrijven, vruchtgebruik van de productiemiddelen etc, etc.

   • Het woord collectiviseren is een woord en definitief dat in het politiek domein valt. Hoe kom ik tot deze uitspraak? Dat heeft te maken met de definities.
    Volgens de definitie van de encyclopedie is collectiviseren: is het gemeenschappelijk eigendom maken, wat eerder privé eigendom was, volgens de ideologie van het collectivisme.
    Volgens de definitie van de encyclopedie is collectivisme: een samenleving is collectivistisch wanneer het groepsbelang belangrijker is dan het individuele belang. Het is een cultureel waardenstelsel waarbij onder andere belang wordt gehecht aan tradities, sociaal gedrag, familie, wij-groep en conformisme.
    Volgens de definitie van de encyclopedie is het nationaliseren; is het overbrengen van de onderneming in particulieren eigendom, naar het staatseigendom.
    Ik lees: een gemachtigd bestuurder, kiezen van een beheerder, afzetbaarheid, syndicalistisch model etc etc.
    Feitelijk weet ik nog steeds niet, wat eigenlijk jouw oplossing is. Je kunt het mooi vertellen, maar je zoekt nog steeds een publieke oplossing, maar je noemt het niet zo. Als je boven de definities leest, heb ik het idee, ik krijg te maken met een publieke oplossing in een soort private organisatie.
    Maak dan maar een BV, waar via aandelen (dan bij je ook nog eigenaar en krijgt dividend), stemrecht hebt. Dan is de werknemer, de knecht etc mede-eigenaar. Mooi toch. Dan heb je meer te vertellen, dan over de gemachtigde bestuurder.
    Trouwens het organiseren via: de Staat, de kapitalist of de lokale gemeenschap. Okay voorbeeld: lokale gemeenschap, er moet weg worden aangelegd, kosten 1 miljard, regel het maar lokale gemeenschap. Denk je dat het gaat goed komen??
    In mijn ogen is de lokale gemeenschap, namelijk de markt. Op de markt zijn er allemaal mensen, met verschillende rollen. Dit betekent dat problemen in stukken worden geknipt en via ondernemerschap, arbeidsspecialisatie en arbeidsverdeling worden de maatschappelijke problemen opgelost.
    De lokale gemeenschap kan eenvoudige problemen oplossen, maar de onze samenleving is complex, heeeel complex. De Staat is niet meer in staat om complexe problemen op te lossen, laat staan de lokale gemeenschap.
    Waar komt die wijsheid vandaan dat de werknemers/arbeiders eigenaar willen zijn van de fabriek? Maak dan een BV, coop etc. Wat gebeurt in de praktijk, de arbeiders verkopen de aandelen, vanwege het grote geld. En wat blijkt, ook arbeiders zijn hebzuchtig en egoïstisch. Tja, of 1000 aandelen van € 250, of slecht 6% dividend. Wat denk je wat de normale arbeiders gaan doen, die nog nooit € 250.000 in handen hebben gehad?
    Ik weet dat je het goed bedoeld, maar je moet rekening houden met de natuur van de mens. De politiek doet dit niet, resultaat is meer dan 250 miljoen vermoorde mensen, de markt, tja, er zijn zeker nadelen, maar de voordelen zijn groter.

   • Ja, in het kort

    Links anarchisme heeft ongeveer dezelfde ideeën als jullie, op een cruciaal punt na. Ze vinden dat je land moet zien als iets dat je collectief of individueel neemt. En het is dan van jou, zolang je het gebruikt. Land zou geen markt moeten zijn

    Daarnaast leggen linkse anarchisten de nadruk op coöperatieve arbeid boven private ondernemingen, al willen ze dit niet afdwingen. De mutualist ‘verbied’ de private onderneming niet

    De natuur van de mens, is ook een lastige kwestie. Want wat is de natuur en wat de cultuur? In de vorige eeuw mochten vrouwen niet stemmen, want ‘dat is nou eenmaal de natuurlijke orde’ vond men. Nu denkt men daar anders over.

    Vroeger vond men slavernij normaal en als iemand er tegen protesteerde was hij een ‘moralist’ en slavernij ‘hoort er nou eenmaal bij’. Nu denken de mensen hier anders over. Kortom, de wereld en de cultuur staat niet in steen gebeiteld.

    Het Spaanse linkse anarchistische project heeft maar een paar jaar geduurd. We weten dus niet hoe het zich ontwikkeld zou hebben, als het na de oorlog niet opgerold was door de staat. Althans, ik wil daar niet al te grote uitspraken over doen

    De linkse anarchisten zijn ook voor markten. Behalve dan een markt in land. Dat is het enige verschil. Ze zijn net zo tegen communisme en fascisme als jullie

   • Wat begrijp je niet aan het voorbeeld van de studentenflat?

    Coöperatieve arbeid werkt niet. Alle linkse coöperaties zijn na korte tijd met ruzie uit elkaar gegaan en weer opgeheven, omdat verantwoordelijkheid en verplichtingen niet vrijblijvend zijn. Je kan niet produceren naar vermogen en nemen naar behoefte.

    Communisme werkt niet, zie de verarming van het voormalige Oostblok en van Noord-Korea. Socialisme werkt niet, zie de toeslagen ellende en de torenhoge zorgkosten tgv het wanbeleid van de NZa. ALLE waanideeën van links werken niet. Hoe vaak moeten we dat hier nog zeggen, voordat het door dat bord voor je kop doordringt?

   • Grond (of lucht en water) is niet fundamenteel anders dan een brood, goud of een getalenteerde ontwerper. ALLE zaken die een mens nodig kan hebben, zijn schaars. Daar hebben we nu juist de economie voor om voor een eerlijke en efficiënte verdeling te zorgen. Het prijsmechanisme reguleert automatisch vraag en aanbod. Voor ieder budget is er dan een aanbod. Er zullen altijd laagwaardige stukken land beschikbaar zijn voor bodemprijzen. Je eet hier toch ook geen regeringsbrood bij gebrek aan betaalbaar aanbod?

  • Waarom “of-of” en niet “en-en”?
   Een “publieke” oplossing voor hen die dat fijn vinden en een “private” oplossing voor hen die dat juist weer fijner vinden.

   Het enige dat nodig is is ons recht door te zetten om niet mee te doen aan de “publieke” oplossingen.

   En daar wringt de schoen, want in de ogen van de “minderbedeelden” profiteren zij van de “beterbedeelden”. Hetgeen ook niet meer opgaat want degenen die profiteren – en dit is mijn stelling – zijn voornamelijk degenen die de “oplossingen” regelen. En in de ogen vand e overheid worden haar diensten onbetaalbaar wanneer niet iedereen (de kritische massa is voor de overheid “iedereen”) meedoet.

   Dat recht op “opting-out” heeft natuurlijk alleen maar zin wanneer we ook echte alternatieven kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een expat-medische verzekering of slim vormgegeven privé-thuisonderwijs of libertarisch buurtonderwijs (ik droom soms), waarbij de leerstof niet kunstmatig duur gehouden wordt.

   Of een “opting-out” uit het BTW-stelsel: bijvoorbeeld BTC to BTC transacties?

  • De jongeren zitten de hele dag naar hun Steve Jobs dumbphone te kijken, de concentratiekiller. En dan nog de beeldschermen met bewegende beelden overal. Beeldschermen en bewegende beelden hebben een ‘aap in de mens’ aantrekkingsfactor, dat wil zeggen dat er geen enkele geestelijk activiteit voor nodig is, het de geestelijke activiteit stopzet. Zet maar eens een kind voor de televisie, en je ziet een effect van gefascineerde debilisering optreden.
   Maar ook tabloids zoals de Telegraaf en bijna alle andere kranten zijn toegespitst op een laag niveau van lees en denkvermogen, junkfood voor de geest.

  • ‘We can not solve our problems with the same level of thinking that created them’.

   De markt bediend vanaf een zeker punt van verzadiging statisch gezien slechts de geestelijk luie gefascineerde aap, met haar drang naar instant lustbevrediging, en haar kudde imitatiegedrag.
   De overheid kan voorbij een bepaald punt slechts geestelijk verlammend werken, de markt werkt geestelijke debilisering in de hand.

   Markt en overheid zijn beiden deel van het oude denken dat de problemen heeft veroorzaakt.

   • “Markt en overheid zijn beiden deel van het oude denken dat de problemen heeft veroorzaakt.”
    Okay, ik ga mee met jouw gedachtegang: markt en overheid zijn oude oplossingen, wat is dan de vervanging ervan? Hoe ziet dat eruit?

   • Karel2,

    Op zich niks nieuws onder de zon.
    Het belang van cultuur en traditie. De markt verkoopt wat het kan verkopen, wat het kan pimpen. De markt, net zoals de overheid, helpt de cultuur om zeep.
    Cultuur lijkt een makkelijk woord, maar het omvat een hele wereld, cultuur is onderscheid maken, en het beste selecteren. Ook de oude obsessie met gelijkheid is daarin een probleem, cultuur is geen gelijkheid, maar bewust en intelligent onderscheid maken.
    De leescultuur bijvoorbeeld, wordt verwoest door het primaat van de markt en de technologische gadgets die zij verkoopt, als het aan de massa’s kan worden verkocht, dan is het goed, is het credo van de markt, niettegenstaande het debiliserende effect van veel technologie. Dan zullen vrijzinnigen dat tegen kunnen gaan door scholen op te zetten waar wordt ingezet op onderwijs die de geestelijke kwaliteit bevorderd, door intelligente selectie van methodes. Het gaat dan meer om het terugdringen van het primaat van de markt en de overheid, en het primaat van technologie. Uit de traditie kan je dan dat selecteren wat werkt, en dat wat niet werkt overboord gooien, dus een nieuwe synthese.
    In plaats van de domme bediening van beeldschermen, muziek, tekenen en dat soort intelligente activiteiten promoten, omdat daarmee geestelijke kwaliteiten worden ontwikkeld. De TV en debiliserende massamedia de deur uit.
    Eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar wel in een nieuwe vorm, dus niet domweg het oude herintroduceren. Een cultuur van kwaliteit over kwantiteit.

    Dus geen vervanging van markt en overheid, maar een sterk terugdringen van die machten.

   • Johannes

    Is neoliberalisme niet ook een cultuurproduct?

    Overgewaaid uit het achterlijke Amerika

    Het heeft bepaalde waarden, bepaalde normen. Je moet koud zijn en berekenend, slechts gericht op ‘bezit’ en ‘geld’. Het neoliberalisme verheerlijkt als het ware de psychopaat. De psychopaat ‘willen we allemaal wel zijn’

    Het heeft een esthetiek: Mannen in pakken, vrouwen in mantelpakjes en op hoge hakken (een heteroseksuele esthetiek)

    De wereld zien als iets waar je grondstoffen uithaalt. Mensen zien als ‘dingen om geld mee te maken’. Geld waarmee je hoger op de sociale ladder komt.

    Een ‘rationele’ kijk op de wereld, als een rekenmachine

    Als vrijetijdsbesteding het ‘consumeren’ van spullen, waarmee je dan weer mensen zogenaamd ‘imponeert’ en dat is dan ‘gelukkig zijn’

    De hele woke revolte zette zich hier tegen af, tegen deze cultuur. Ergens begrijpelijk, want veel mensen herkennen zich er niet in. Al ben ik natuurlijk niet blij met woke

   • Karel

    Okay, ik ga mee met jouw gedachtegang: markt en overheid zijn oude oplossingen, wat is dan de vervanging ervan? Hoe ziet dat eruit?

    Links anarchisme dacht een systeem uit buiten overheid en markt om. Syndicalisme ging over zichzelf besturende bedrijven en coöperaties, die met elkaar interacteren.

    Men gaat dan dus uit van vruchtgebruik van de aarde, winstdeling binnen de bedrijven en democratie binnen de bedrijven. Anarcho mutualisme had ongeveer hetzelfde model. Vruchtgebruik, handel, coöperatie/democratie

    Je hebt dan wel markten, maar geen kapitalistische markten

    De linkse anarchisten weten hun verhaal nooit goed aan de man/vrouw te brengen, omdat het idioten zijn. Kevin Carson heeft tot nu toe alleen maar met iedereen ruzie gemaakt, die niet woke genoeg is, die niet ‘queer’ genoeg is

   • nayakosadashi2022,

    Woke zie ik als een product van de democratie, woke is de vergevorderde fase van de democratie die altijd overal onrecht ziet. Gezien er altijd overal onrecht te zien zal zijn is de democratische obsessie met onrecht oneindig, en zal men oneindig microscopisch op vermeend onrecht inzoomen. Woke is democratisch radicalisme, democratie is radicalisme. Woke bestond ook in bepaalde vormen in de Atheense en Romeinse democratieën. In feite is de democratie woke in natuur, en wat men woke noemt heden ten dage is slechts de verder gevorderde vergaande conceptie van eindeloos overal onrecht zien.
    Links en rechts zijn beide woke, links en rechts zijn beide cultuurmarxisten, wat feitelijk simpelweg een fenomeen is van democratisch radicalisme zonder einde. Dat wat niet als woke wordt gezien, is slechts het tot dusver gelegitimeerde genormaliseerde wat grovere woke van de oudere generaties democraten. Woke komt voort uit eeuwige hatelijke ontevredenheid en afgunst, vandaar dat er geen grens aan is. Het is iets anders dan het gelimiteerde idee van onrecht van redelijke mensen.

    Dus er is zoals ik het zie een beweging van redelijke mensen die redelijkerwijs onrecht zien, en een beweging van eeuwig geestelijk onvolwassen mensen die overal en altijd onrecht zullen zien, en dat is met elkaar gemixt.
    Woke haat slechts het kapitalisme in zijn geheel, terwijl tegenstand tegen overmatig consumentisme een tegenstand van redelijke mensen is.

   • Woke is de culturele tak van marxisme. Het idee dat je de cultuur moet veranderen en dan zal daarna het kapitalisme vanzelf omvallen

    de wokie ziet een link tussen zwarte piet en kapitalisme. Als je geen zwarte pieten meer hebt, beweeg je langzaam ook naar het socialisme toe

    Ik zie die link niet. Ik vind het een bizarre theorie. Maar goed, dat is waar ze vanuit gaan. Het komt uit de jaren 70 en is als het ware de sociologische tak van marxisme

    Het weet zichzelf te manifesteren binnen de democratie. Maar het is niet een uitwas van de democratie. Net als dat FVD ook geen uitwas van de democratie is. Het maakt slechts gebruik van de democratie, de gebaande paden

    Iets dat anarchisten niet behoren te doen. Daarom is Milei geen anarchist haha

  • Ja, het terugdringen van de systeemwereld. Staat en kapitaal

   In principe was dat het links anarchistische programma.

   Het vernietigen van zowel de staat als het kapitaal. Want beide instituten verdringen individualiteit en autonomie en in jouw ogen dan cultuur. Al hadden ze het daar nooit over

   Ik heb staat en kapitaal in ieder geval altijd als heel dirigerend en belerend ervaren. De staat verteld je wat je moet doen, de bazen vertellen je wat je moet doen. De staat doet het op een hypocriete manier, het bedrijfsleven is eerlijker. Het bedrijfsleven doet niet alsof het ze om ‘hogere waarden’ te doen is. Het gaat ze slechts om geld. De overheid is er zogenaamd voor jou.

   Als ancaps zeggen : de bedrijfssector moet het doen! Dan denk ik, de Hema managers aan de macht? Hoe is dat anders dan Hugo de Jonge? In principe lijken staat en kapitaal erg op elkaar en zijn ze ook altijd met elkaar verbonden. Die banken falen, de staat lost het op. Krakers kraken een pandje, de staat lost het op. Grondstoffen moeten veilig gesteld worden? De staat stuurt legers. Mensen staken? De staat stuurt de politie eropaf. Die scheiding tussen staat en kapitaal is er helemaal niet. Beide zijn de ‘meta instituties van de moderne tijd’ om het ingewikkeld/interessant te zeggen. En beide regeren over het individu, koloniseren het individu. Vroeg individueel anarchisme zet zich tegen álles af dat het individu koloniseert. Ook de Hema manager klootzak

 2. Des te meer wegen er worden gemaakt, des te voller ze zijn, des te meer opstoppingen. Wegen wakkeren vanaf een bepaald punt van beschikbaarheid slechts de lustbevrediging aan om meer doelloos van hot naar her te rijden om de innerlijke leegte te ontvluchten. Des te meer wegen, des te meer ongelukken, des te meer onnodige werkverschaffing. Vandaar dat een filosoof schreef dat het grootste probleem is dat de mens niet gewoon op zijn plaats kan blijven.
  Het probleem van overvolle wegen en van overbelasting van nooddiensten kan makkelijk verholpen worden door het volk meer brood en spelen te geven op een manier waarop zij zich niet hoeft te verplaatsen. Als er bijvoorbeeld een belangrijke voetbalwedstrijd is, dan zijn de wegen leeg, en de nooddiensten hebben weinig te doen.
  De markt daarentegen wil de mens zoveel mogelijk doelloos rond laten rijden als consumerende koopgeit van bodemloze behoeftebevrediging naar bodemloze behoeftebevrediging.
  Virtuele brood en spelen gefaciliteerd door de overheid is dus de oplossing van het probleem van de wegen.

  • Het standpunt van meer wegen, betekent ook meer auto’s, die redenatie klopt niet. Als er meer wegen worden aangelegd in friesland of Limburg, gaan mensen die in andere provincies wonen, die gaan dus auto’s kopen.
   Volgens mij koop je een auto voor een vervoerbehoefte. Je wilt niet afhankelijk zijn van de bus, trein, fiets etc. Een auto is makkelijk, je stapt in, en je gaat naar je bestemming. De reden van reizen is: naar je werk, naar de stad, familieleden, vrienden etc. Voor plezier rijden bestaat ook, dat heet een dagje uit. De markt bestaande uit producenten, verkopers en kopers van auto’s willen auto’s maken, waar een behoefte aan is. De kosten van de aanschaf van een auto en het gebruik ervan, is doelloos rond rijden niet het einddoel, dat lijkt mij een duur geintje. De mens heeft behoeftes, niet de markt an sich. De markt is het resultaat van die behoefte. Producenten willen een auto aanbieden, die veilig is, comfort biedt, een bereik, een redelijk prijs/kwaliteit verhouding, status en positie aanbieden.
   Het probleem van overvolle wegen is, dat de planning van wegen in relatie tot bedrijven en woningen niet goed is. En wanneer is het druk, tussen 7 en 9 en in de avond tussen 5 en 7 uur. De rest van de dag is het rustig op de weg. De werknemers en werkgevers moeten een andere kijk krijgen op werken.
   Daarnaast heb je het vrachtverkeer. Zij reizen altijd naar de zelfde steden en bedrijfsterreinen. Dit kan anders.

   • Mijn bijdrage was half schertsend, half serieus.
    Uw manier van denken bestaat uit rationele redenering waar waarheden inzitten, maar die teveel de complexe realiteit en de vele factoren van irrationaliteit in de illusie van een gelimiteerde rationaliteit wil vatten. Het is het product van het verlichtingsdenken en haar geloof in rationaliteit.

    De markt is niet slechts het resultaat van behoeftes (dat is een libertarisch dogma die leugenachtig is, waar bij ik niet u van leugenachtigheid beschuldig), de markt creëert behoeftes, en er is sprake van imitatief kuddegedrag.

   • In het kort: de mens wordt gedreven door vele ‘irrationele’ factoren, de uitleg van hoe de markt werkt is slecht een zeer oppervlakkige beschrijving van de werkelijkheid.

   • Het zoveelste kulverhaal van deze linkse huistrol. Irrationeel handelen doet helemaal niet ter zake, want dat wordt door de natuur automatisch afgestraft. Als kuddegedrag in ons nadeel is stopt het vanzelf. In de praktijk is het juist een overlevingsstrategie. Dat gaat dit garnalenbrein blijkbaar boven de pet.

   • De economie kijkt technisch naar de wereld en ‘rationeel’. Economen zijn vaak mannen, die denken dat de wereld logisch is.

    Ze vergeten sociologische en psychologische aspecten, omdat ze die niet snappen. Omdat het mannen zijn met autisme

    Krijg je zo’n dom verhaal over een potlood en dat die grondstoffen overal vandaan komen. Alsof dat ook maar iets van de echte wereld omschrijft.

    En hoe zit het met kolonialisme, wat voor mensen hebben die stoffen uit de grond gehaald voor je potlood? Hoe vrijwillig was dat? Hoe zit het met de geopolitieke machtsverhoudingen? Dat komt allemaal niet in je VVD/naïviteit/economie modelletje naar voren

   • nayakosadashi2022,

    “Hoe vrijwillig was dat? ”

    Dat is dan weer die besmettelijke obsessie met vermeend onrecht.
    Wat is je plan, ook overal op onrecht inzoomen in de industrie van het maken van potloden? en wie bepaald wat onrecht is.
    De tekenaar moet zich nu schuldig gaan voelen over het micro onrecht bij het maken van de potloden die hij gebruikt?

    Mijn schertsend verhaal over wegen dient slecht over te brengen dat zonder cultuur, een intelligente selectie van waardes, de mens een blind verlangen gedreven wezen is, bijna een dier, erger nog, want zonder het wijze instinct dat een dier heeft.
    Dat gaat inderdaad boven het hoofd van marktdogmatisten. Ook de scherts (overdrijvingen) komt niet over, hahaha.

   • Peter de Jong houdt er met zijn ‘de natuur straft het wel af redenering’ geen rekening mee dat de natuur de rekening op die schaal heel laat zal presenteren, en dat het beter is om te voorkomen dan te genezen waar mogelijk, daarvoor hebben we intelligentie meegekregen, en daarom hebben we kennis opgebouwd. Als die kennis niet wordt toegepast zouden we in een eeuwige cirkel zitten op hetzelfde niveau van evolutie.

   • Diefstal vinden liberalen onrecht. Maar als het om de uitbuiting gaat waar ze zelf mee bezig zijn, dan is ‘waarde subjectief’ ineens. Dan zijn ze ineens heel nihilistisch. Dus het is niet consistent. Ze zijn nihilistisch wanneer het ze uitkomt.

    Even los van onrecht/recht goed/slecht. Het gaat mij erom dat liberalen een cartoon van de wereld schetsen. Hun theorieën hebben niets te maken met de echte wereld

    Als je kolonialisme en geweld wegdenkt, krijg je geen helder wereldbeeld op je netvlies. De liberale economen die ik ontmoet heb, kwamen op mij over als kinderen. Ze kijken als kinderen naar de wereld.

    Het gaat mij in dit geval niet om het goed/slecht, dat is een andere discussie. Het gaat mij erom dat de gemiddelde lulhannes VVD econoom niets van de wereld snapt, met zijn ‘potlood’ lulverhaal

   • correctie. Moraal is dan ineens subjectief

    De liberaal : diefstal van een brood is inherent slecht !

    De liberaal: kinderen in Bangladesh uitbuiten? Moraal is subjectief !!

    Ok, maar wie bepaalt dan dat kraken slecht is? Of het jatten van een brood? Want moraal is subjectief zeg je, toch? Maar als de pandjes van de liberale VVD held gekraakt worden, dan is het huis ineens te klein, dan is het ‘een schande’ en ‘immoreel’ etc, etc. Heel selectief allemaal en hypocriet

    Liberalen zijn nooit echt helder, in hun denken.

   • Dat is dan weer die besmettelijke obsessie met vermeend onrecht.

    Zijn we niet in de kern morele dieren? En hebben we niet vanzelf al morele instincten? Voortkomende uit onze spiegelneuronen?

    We creëren vanzelf morele ordes, gebaseerd op afspraken. Om leefdomeinen te creëren die we leefbaar achten

    En is moraliteit niet deel van cultuur?

    Ik denk na waar ik als persoon wel en niet te maken mee wil hebben.Dat is geen ‘obsessie’ maar een deel van persoonsvorming. Een deel van het vormgeven van een identiteit. Ik koop tweedehands kleding, geen nieuwe Bangladesh kleding. Dat zal rechts vast zien als ‘heel woke’. Maar ik bepaal zelf wat voor morele afwegingen ik maak.

    Jij en ik gaan niet op de darkweb, om daar rare filmpjes te kijken. Dat is ook al een morele afweging. En geen ‘besmettelijke obsessie’.

    Je rand geen vrouwen aan. Is dat ook een ‘besmettelijke obsessie met moraliteit’?

    Nee, je bakent jezelf af, door dingen wel en niet te doen, gebaseerd op morele intuities, emoties en overwegingen

    Vegetariërs worden door rechts uitgelachen, want ze zijn ‘moralistisch’. Maar rechts is niet moralistisch? Wat zijn de morele heilige huisjes van rechts? Eigendomsrecht. Zwarte piet. Het nationalisme. Netjes zijn. Etc, etc, etc. Rechts is zelf net zo moralistisch, maar gaat uit van een ander palet

   • Ongelooflijk wat een onzin deze onbenul hier continu uitkraamt. Het natuurlijke systeem is ingericht om veranderingen in de omgeving het hoofd te kunnen bieden en het voortbestaan van het leven op aarde te garanderen. Of die veranderingen langzaam of snel gaan doet helemaal niet ter zake. Aanpassingen vinden immers altijd plaats.

    Het idee, dat wij met onze intelligentie het beter zouden kunnen dan dit natuurlijke systeem, dat zich in 4 miljard jaar heeft bewezen onder alle soorten uiteenlopende omstandigheden goed te functioneren, is van een verbijsterend stompzinnige en aanmatigende mentaliteit die je alleen aantreft bij linkse idioten, zoals deze achterlijke trol.
    ________________

    SUGGESTIONS 13.

    THOU SHALT BE AMUSED RATHER THAN ANGERED BY THE WORDS AND DEEDS OF IDIOTS; FOR I AM THY NOODLY LORD AND I HAVE CREATED IDIOTS SOLELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSES, MINE FIRST AND THINE LIKEWISE.

    -The Flying Spaghetti Monster

   • Arbeidsdeling en de daaruit volgende globalisering heeft er voor gezorgd, dat de mensheid in een eeuw tijd van 90% armen naar 10% armen is gegaan. Mensen werken vrijwillig in sweatshops, omdat ze dit een hoger inkomen geeft en meer kansen om hun leven te verbeteren dan traditionele banen.

    Kolonialisme is daarbij een zegen voor alle betrokken landen gebleken. Koloniën kregen betere infrastructuur, beter onderwijs, betere gezondheidszorg en een betere rechtsorde. Slavernij bestond al sinds mensenheugenis. Het waren juist de Europeanen die als eersten in de geschiedenis van de mensheid bij wet de slavernij hebben afgeschaft. In Afrika gaan de Afrikanen er heden ten dage nog gewoon mee door.
    ____________

    “The people made worse off by slavery were those who were enslaved. Their descendants would have been worse off today if born in Africa instead of America. Put differently, the terrible fate of their ancestors benefitted them.”

    ~ Thomas Sowell (Afro-American writer)

 3. Ach ja. Wegen? Waren er al voordat de overheid ze confisqueerden. Dijken? Idem. Ziekenhuizen? Idem. Scholen? Idem. Spoorwegen? Idem, ging failliet na de uitvinding van de verbrandingsmotor en is ook in overheidshanden niet rendabel te krijgen.
  Kortom, het meeste bestond al toen de belastingen nog onder de 10% lagen. Wat de meerwaarde is geweest die de overheid heeft gebracht voor die 40% extra kosten? Niemand die het me op overtuigende wijze heeft weten uit te leggen.

 4. Bij mijn weten werden spoorwegen doorgaans aangelegd vanuit het particulier initiatief. Pas veel verderop in het traject werd het allemaal genationaliseerd.

  • Op aandelen/obligaties voor de aanleg van de spoorweg naar Kazan, Rusland, werd zo’n 4% rente uitbetaald. De KEIZERLIJK Russische Familie (de Tsaar) stond garant. En toen kwamen de communisten en kon je fluiten naar je geld. Maar al dat soort projecten waren dus oorspronkelijk een particulier initiatief.

   ‘Aandeel aan toonder’ was toen de norm. Dat mag niet meer vanwege ‘belastingontduiking en financiering van terrorisme’. De overheid wil zo’n 2% per jaar van je hebben via box 3 en als je sterft 45%. Aandelen aan toonder passen niet in dat beeld.

   Het enige waar de overheid goed in is is het laten groeien van de verzorgingsstaat, en dat gaat niet mooi aflopen.

  • Alle spoorwegen waren tot de eerste wereldoorlog privaat. De auto (en vrachtauto) waren inmiddels – dankzij serie-productie – betaalbaar en ook gooide de 1e Wereldoorlog roet in het economische eten. De staat dwong de private spoorwegmaatschappijen tot samenwerking en kocht zich in om hun verliezen te dragen. Richting de 2e Wereldoorlog werd de verbrandingsmotor zó populair (je kon overal komen zonder rails nodig te hebben), dat de maatschappijen in hun geheel overgenomen werden door de staat.

   Sinds 1938 is de niet-gebruiker gedwongen de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen, omdat de staat bepaald heeft dat de trein “te belangrijk” is om failliet te laten gaan. Omgerekend komt het neer op 250 euro per jaar per huishouden. Let wel: exclusief het treinkaartje zelf!

 5. Ook interessant: het woord ‘rijksweg’ etc. Er lag dus al een weg, maar de overheid maakte er met veel belastinggeld een ‘rijksweg’ van.

  Er was al een daalder, later kwam de rijksdaalder.

  • Sterker, ruim een eeuw terug hadden we voornamelijk private tolwegen. Dat was nooit een probleem tot de eerste auto’s verschenen. Automobilisten begonnen te klagen, dat ze zo vaak moesten stoppen om tol te betalen als ze een langere rit maakten.

   De ANWB heeft toen de regering verzocht om een algemene wegenbelasting te heffen om de tol te vervangen. De overheid nam toen ook het beheer van een groot deel van het wegennet over.

   Dat hebben de automobilisten uiteraard geweten. Die belasting is sindsdien alleen maar hoger geworden en het serviceniveau van de wegen (files) alleen maar slechter.
   ____________

   “A traffic jam is a collision between free enterprise and socialism. Free enterprise produces automobiles faster than socialism can build roads and road capacity.”

   ~ Andrew Joseph Galambos (American astrophysicist and philosopher, 1924-1997)

 6. Ja, die wegen is niet zo’n probleem

  Het bedrijfsleven kan best veel. Ook wel wegen maken etc

  Het enige échte probleem met ancap/libertarisme, is de verdeling van land en daarmee de verdeling van macht

  Een paar mensen die al het land bezitten, hebben even veel macht als een staat

  • Hou toch eens op met je linkse kulverhalen. Het is je al 100x uitgelegd, dat er binnen een vrije markt geen ongewenste monopolies of kartels kunnen bestaan. Dat is alleen binnen een corporatistische markt mogelijk waar overheden inbreuken op het eigendomsrecht van anderen gelegaliseerd hebben. Criminele misstanden zijn echter geen reden om achter linkse warhoofden als Georgisten aan te lopen.

  • Peter

   Misschien heb je gelijk, dat zo’n ancap wereld zou kunnen met privaat landbezit etc

   Maar ik ben toch niet overtuigd. Ik vind de bezwaren van georgisten en mutualisten nog steeds reëel. Maar zoals ik zei, misschien zit ik ernaast.

   Zelfs ik maak weleens een inschattingsfout

   • Wat begrijp je niet aan, geen ongewenste monopolies of kartels?

    Zodra zich ergens een monopolie vormt, is er voor de gebruikers geen mogelijkheid meer om een alternatief te kiezen. Zij blijven slechts hun geld aan de monopolist geven, zolang deze nog op acceptabele wijze in hun behoefte voorziet. Zodra echter de monopolist de prijs te hoog opschroeft of de kwaliteit te veel laat afglijden of de overige voorwaarden te veel verslechtert, worden veel klanten ontevreden en ontstaat er een markt voor aanbieders van een gunstiger aanbod.

    Met grond is dat niet anders. Zodra grootgrondbezitters te veel huur vragen, zullen huurders gaan uitkijken naar een gunstiger aanbod. Er hoeft maar één grootgrondbezitter te zijn die onder de prijs van de rest gaat zitten om de hele markt naar zich toe te trekken.

    Hij doet dan hetzelfde dat Henry Ford deed door de prijs van zijn T-Ford te halveren. Zijn verkoopaantallen verviervoudigden en zijn omzet en winst verdubbelden.

    Voor een grootgrondbezitter is het dus zeer aantrekkelijk om te concurreren met andere grootgrondbezitters. Hoe groter het marktaandeel dat hij zo weet te verwerven deste groter zijn winst. Zijn aanbod is dan tevens het goedkoopst, zodat hij ook mensen met een klein budget kan bedienen, net als Ford.

    Door de intensieve onderlinge concurrentie is er geen kans op de vorming van ongewenste monopolies of kartels. Doen zij zich toch een keer voor, dan zullen nieuwe toetreders hun markt makkelijk kunnen overnemen. De monopolies of kartels houden dan vanzelf op te bestaan, omdat hun klanten dan hun geld aan de nieuwe concurrent geven en niet meer aan de monopolist. Simpeler kan ik het niet uitleggen.

   • Ook als iemand een schaars goed volledig wil opkopen, denk aan de wereldgoudvoorraad, dan is daar extreem veel geld voor nodig, omdat de waarde stijgt als de vrij beschikbare hoeveelheid afneemt. Er komt dan altijd een moment dat volwaardige alternatieven goedkoper zijn. Bij goud is dat bijv rhodium, bij grond is dat uit zee of rivieren en meren aangewonnen land, of drijvende en zelfvoorzienende oceaansteden, die bij zeespiegelstijging steeds aantrekkelijker worden. Concurrentie zal er dus altijd zijn en mensen zullen steeds de keuze hebben uit alternatief aanbod.
    ___________

    Atlantis Rising: Why Floating Cities are the Next Frontier
    https://youtu.be/Jr8Iw4o7Gic

   • Kijk….

    Punt 1 iedereen heeft land nodig, dus kan het ingezet worden als een wapen. Dan kom je toch op straat te staan, zegt de landlord. Is dat een dreigement? Nee, zegt de liberaal

    Stel ik verhuur een kamertje aan een arbeider. Ik zeg, je huur gaat met 200 omhoog, gewoon, nu. Dan word hij boos en dan zeg ik : ok, dan gooi ik je op straat

    En dan? Hij heeft een baan en geen huis. Zo kan hij niet meer werken en verliest hij ook zijn baan etc

    Dit kan gewoon gebeuren, want hij heeft geen enkele voet tussen de deur. En volgens de liberalen ben ik dit geval ‘een held’ want ik ben ‘heel egoïstisch/amoreel’ en dat wilt Ayan Rand graag zien

    Dus land is een pressiemiddel. Het probleem dat liberalen met feodalisme hadden, is dat in feodalisme de landheren al het land bezaten. Maar nu vinden liberalen dat blijkbaar geen punt meer. Blackrock mag best het huis van je oma hebben en de huur verhogen met 600 euro. Want Blackrock zijn ‘de helden’. Val dood, oma ! Ga maar in de goot liggen ! Zal Milei zeggen.

    Ja, land is daarnaast geen normaal product. Omdat land niet bijgebouwd kan worden. Stel dat er een markt in land was, dan was het een ander verhaal. Stofzuiger verkopers kan je wegconcurreren, landlords niet. Want op een gegeven moment heeft iemand al het land. En dan? Op een gegeven moment hebben een paar spelers het land gekocht en dan gaan de huren stijgen en wat doen de mensen eraan? Niets. Waar moeten ze heen? Nergens heen

    Vroege liberalen en vroege anarchisten, zagen land niet als een markt. Stofzuigers zagen ze wel als een marktproduct

    Dus ik vind de bezwaren van ’the libertarian left’ reëel. Ik zie hoe land misbruikt zou kunnen worden en feodale structuren zou kunnen doen herleven

    Maar zoals ik net al zei. Ik ben zo bescheiden om te erkennen dat ik ernaast kan zitten

   • Alles wat je nu naar voren brengt is hierboven al geadresseerd.

    Als die arbeider een huurverhoging krijgt, die hij niet kan betalen, dan zoekt hij toch een goedkopere kamer? Aanbod genoeg in een vrije markt!

    Land kan wel degelijk worden bijgebouwd. Ik heb je daar voorbeelden van gegeven.

    Hoe kan iemand al het land verwerven? Dat kan helemaal niet. Grondeigenaren moeten zelf ook ergens wonen. Dat doen ze bij voorkeur op hun eigen land, want dat is het goedkoopst. Je hebt dan toch ALTIJD concurrentie?

    Als een paar landeigenaren de huren laten stijgen, raken ze wel degelijk hun huurders kwijt. Die gaan dan naar de eigenaar die de laagste huur aanbiedt. Die eigenaar maakt dan dikke winst, net als Ford. Begrijp je het voorbeeld van Ford eigenlijk wel?

   • Feodale structuren zijn alleen met overheidsgeweld te handhaven. In een vrije markt kunnen geen ongewenste monopolies en kartels bestaan. Wat begrijp je daar niet aan? Welk onderdeel van de bovenstaande logica gaat boven je pet? Ik leg het graag nog op een andere manier uit als we hier maar verlost zijn van je kapotte grammofoonplaat!

   • Ja, nee

    Het is niet hetzelfde als de autohandelaar

    Want de landlord weet dat iedereen bijna alles zal doen om niet uit het huis gegooid te worden

    Dus de landlord heeft een enorme machtspositie. De landlord kijkt naar de prijs van de buurman? 900? Ok, dan is het bij mij ook 900. En mensen betalen toch wel, want ze willen niet dakloos zijn. Betaal me, of ben dakloos (en raak daardoor meteen in de problemen etc)

    Liberalen denken altijd de machtsfactor weg. Ja, dan blijf je een teletubbieland wereldbeeld hebben

    Hoe kan iemand al het land verweven? Nou, accumulatie van kapitaal? Je erft een straatje en koopt nog een straatje en dat geef je door aan je kinderen en die kopen nog wat straatjes. In een paar generaties heeft de familie een kwart van de stad bij elkaar gesprokkeld.

    Geld trekt geld aan, terwijl het moeilijk is om uit een armoedefuik te geraken. Soms bijna onmogelijk. Die leraar die 14 per uur verdiend, moet uit de armoedefuik gaan zwemmen? In een gefaald land als Nederland?

    Dit probleem van de macht hebben over iemand, omdat hij/zij niet dakloos kan zijn, speelt gewoon een rol. Met of zonder ancap. In ancap nog meer, omdat er dan niet eens een overheidsopvang is. De huurder is in een zeer kwetsbare positie.

    Maar goed. Pas als ancap een realiteit ergens zou zijn, kunnen we er meer over zeggen

   • Nee, het is een glijdende schaal van volledige vrijheid naar volledige onvrijheid.

    Volledig ancap is helemaal niet nodig om de voordelen van een vrije markt in de praktijk te zien. In een vrije markt met een normaal functionerende rechtsorde heeft helemaal niemand een ander in zijn macht. Je hebt immers ALTIJD een alternatief.

    Een kwart van de stad is NIET de hele stad. En zelfs al heb je de hele stad dan zijn er nog zat andere steden. Heb je onvoldoende geld om in Zürich of Singapore te wonen, dan kies je Praag, Delhi of Windhoek.

    Te duur bestaat dus helemaal niet. Er is voor IEDER budget een aanbod. Als je van A naar B moet en een Rolls is te duur dan neem je een Aygo. Kan je hier nergens een betaalbaar huis vinden dan verkas je naar Oost-Europa of Azië. Daar kan je riant wonen voor de helft van de kosten.

    Wat denk je dat al die migranten hier doen?

   • Er is in een vrije markt ALTIJD concurrentie. Je kan daardoor altijd zoveel geld verdienen als je capaciteiten en je inzet toestaan. Iedereen kan dat.

    Het gemiddelde prijsniveau op een bepaalde plek stelt zich automatisch in naar het gemiddelde inkomen. Als je dus gemiddeld bent, kan je dus ALTIJD het gemiddelde prijsniveau betalen. Armoede doet zich slechts voor als je een keer zonder werk zit. Maar dat is altijd maar van korte duur, want in een normale economie zijn er continu markten die moeten worden bediend.

    Alleen in een corporatististische economie wordt de vrije marktwerking verstoord door overheidsdwang. Dat zorgt voor monopolies en kartels, armoede en uitbuiting. De roep om een krachtiger overheid om dergelijke misstanden te kunnen bestrijden, maakt het alleen maar erger en zorgt voor een alsmaar groeiende overheid die ons leven tot in de kleinste details wil reguleren.

    Hoe kleiner de overheid, hoe minder macht kapitalisten over anderen hebben.
    __________

    “The power which a multiple millionaire, who may be my neighbour and perhaps my employer, has over me is very much less than that which the smallest functionaire possesses who wields the coercive power of the state, and on whose discretion it depends whether and how I am to be allowed to live or to work.”

    ~ Friedrich Hayek (Austrian economist, 1899-1992)

  • Ja, ik ken het verhaaltje over de corporatische markt etc, etc.

   Ik vind dat liberale economen vaak veel te platvloers naar de wereld kijken. Zowel de overheid, als de liberale economen gaan uit van modellen, door Johannes hieronder beschreven. De wereld kan je niet bevatten met ‘modellen’ en ‘verwachtingen’

   Hoe de liberaal naar de wereld kijkt : Stel je hebt een marktkoopman, die stroopwafels verkoopt

   En je hebt een man die van zijn ouders twaalf straten vastgoed kreeg, die hij verhuurt.

   In de liberale/autisme theorie zijn deze twee mensen allebei ‘ondernemers’ en ‘min of meer hetzelfde’

   De realiteit is natuurlijk complexer en genuanceerder

   De vastgoedondernemer heeft honderd keer macht dan de stroopwafel man. Ze hebben niet dezelfde onderhandelingspositie, dus de vastgoedman wint het van de stroopwafel man. Er is geen gelijkspeelveld in onderhandelingen.

   Stel je huurt bij de vastgoedman. Hij doet de huur met 400 omhoog. Hij heeft het geld niet nodig. Voor hem maakt het allemaal niets meer uit. Maar jij hebt je woning nodig, want als je dakloos ben verlies je je baan etc, etc. De vastgoedman kan als hij een sadist is je eindeloos pesten.

   Ik kende iemand die door de huisjesmelker geïntimideerd werd, seksueel. De huisjesmelker zei : Dan flikker ik je toch lekker op straat, als je hierover gaat zeiken.

   Liberalen zien al deze machtsdimensies over het hoofd, waardoor ze als een dertienjarig kind naar de wereld kijken. Ze zijn op een bepaalde manier nog ‘maagd’ zou je kunnen zeggen

   Liberalen doen alsof alle producten hetzelfde zijn. Wat ik ook heel platvloers vind. Zo krijg je een vertekend beeld van de wereld. Iemand die speelgoed verkoopt, heeft een andere rol in de samenleving dan iemand die met land speculeert, natuurlijk. Omdat speelgoed iets anders is dan land

   Iemand die chocola verkoopt, heeft een andere impact dan iemand die water monopoliseert

   Je kan niet alles door dezelfde liberale lens bekijken en vervolgens alle machtsdimensies wegdenken. Liberalisme is in de 18de eeuw blijven hangen en heeft de 19deeeuwse denkers nooit bestudeerd/begrepen. Ze lopen achter de feiten aan

   Ik heb verder geen zin meer om eropin te gaan,ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen

   • Wie heeft het over modellen? Als twee mensen in vrijheid een deal sluiten, maakt het toch niets uit of de één een schatrijke vastgoed baron is en de ander een straatarme stroopwafelbakker? BEIDE denken ze er op vooruit te gaan. Anders zouden ze die deal toch helemaal niet maken? Welke nuances ontbreken er? Je maakt een deal of je maakt hem niet.
    Vraag en aanbod bepalen nog steeds de prijs. Dat is een natuurwet. Een appel valt ook altijd omlaag. Dat hoef je niet te nuanceren. Dat is de realiteit.

   • Als de stroopwafelbakker een woning zoekt en de vastgoedbaron heeft een concurrent, dan zal die de huurprijs zover laten zakken dat zijn aanbod gunstiger is en de bakker dus voor die goedkopere woning kiest.

    Als de vastgoedbaron het hele dorp heeft opgekocht en de huren maximaal heeft opgeschroeft, dan zullen er concurrenten afkomen op die hoge winstmarge. Die bouwen of kopen ernaast dan een tweede dorp en gaan met hun huren iets onder die van de vastgoedbaron zitten. Dan loopt het hele dorp van die vastgoedbaron toch leeg?

    Daar zit hij dan met al zijn ‘macht’ zonder huurders. Begrijp je nu waarom je linkse waanideeën kant noch wal raken?

   • Je kunt water helemaal niet monopoliseren. Hoe kom je aan die idiote ideeën? Als je een grondstuk hebt met een bron waar een rivier ontspringt, dan zal je met de buren afspraken moeten maken of jouw water over hun grond mag lopen. De meeste zullen dat prima vinden, want zodra het water over de erfgrens stroomt, is het van hen en kunnen zij het naar believen gebruiken. Heb je de pech dat niemand het water over zijn grond wil hebben dan zal je het moeten opvangen en afvoeren, of de bron moeten dempen.

    Heb je een oase in de woestijn dan kan je veel geld verdienen met drinkbaar water. Maar als je prijzen te hoog zijn, dan worden opnieuw concurrenten aangetrokken door je hoge winstmarge. Die beginnen dan goedkoper flessenwater te verkopen. Of ze investeren in een installatie die drinkwater uit de woestijnlucht haalt. Uiteindelijk moet je dan omlaag in prijs om nog iets van je water kwijt te raken.

    Begrijp je nu dat niemand een machtspositie over een ander kan hebben? In een vrije markt is dat principieel onmogelijk.
    ____________

    Water from Air
    https://www.watergen.com/ 

   • nayakosadashi2022,

    Over stroopwafelbakkers gesproken.
    In de commentaren op het artikel ‘The Rise and Fall of Empires’ gaan de welbekende verlichte geesten van vrijspreker commentatoren zelfs in op de oorzaken van de opkomst en ondergang van niets minder dan hele empires. Dus je hebt hier niet zomaar met een paar uit een hol gekropen heikneuters of lokale stamgasten van doen, maar met mannen van een dergelijk geestelijk formaat dat ze indien nodig de wereld in hun hand houden, en de werking der dingen zelfs op dat niveau uit kunnen leggen. Wellicht was de markt van stroopwafelbakkers al verzadigd, en heeft men zich op een andere markt geworpen?

   • Wat ik bedoel te zeggen

    De stroopwafel man verkeert in een totaal andere positie dan de vastgoedmagnaat/cocaïne snuiver natuurlijk

    Liberalen doen alsof dat niet zo is, wat belachelijk is

    Als je naar de wereld kijkt en alle macht en lelijkheid en belangen en decadentie en onderdrukking wegdenkt, dan denk je als een liberaal, of als een meisje van 12

 7. Auteur snapt een heel belangrijk punt niet; het probleem is dat niet dat de overheid zaken niet efficient zou kunnen regelen, maar dat het juist incompetente personen zijn die neigen naar een overheidsbaan. Een plek waar er geen sancties staan op incompetentie. En een plek waar geld geen rol speelt want ‘het is toch maar belastinggeld’, daar is altijd meer van’.

  Those who can, do
  Those who can not, teach
  Those who cannot teach, administrate
  Those who cannot administrate, govern

  • Het is complexer. De overheid wil teveel regelen. Zo heeft Herbert Spencer heel veel overheidsbeleid door de mangel gehaald, waarbij het centrale punt is dat veel beleid is gebaseerd op geloof wat betreft de gevolgen van dat beleid. De samenleving is veel te complex om de gevolgen van veel beleid te kunnen voorzien. Als je naar de tweede kamer kijkt, de gevolgen die men toekent aan veel beleid zijn uit de duim gezogen, op basis van geloof. En als er sprake is van berekeningen, dan zijn die berekeningen gebaseerd op modellen die de realiteit sterk reduceren, en dus weinig met realiteit te maken hebben.
   Beleid is negentig procent geloof. De incompetentie ligt vaker in het niet willen inzien van de eigen beperkingen.
   De overheden zijn kerken, die gebaseerd zijn op geloofsartikelen, wat vaak heel weinig met de realiteit te maken heeft.

   • Daar ben ik het slechts deels mee eens.
    Ja, er zijn meestal onbedoelde gevolgen. Maar laten we wel zijn, veel problemen momenteel komen gewoon voort uit het feit dat er beleid wordt gevoerd dat is gebaseerd op een ideologisch beeld, zonder enig logisch nadenken, dus wat dat betreft klopt het wel dat overheden net kerken zijn. Met het verschil dat men makkelijker van kerk kan wisselen dan van overheid. Uiteindelijk ligt er een enorm deel van de macht bij het ongekozen ambtenaren-apparaat, dat ook nog eens nauwelijks uit te dunnen is.

    De hele ‘energietransitie’ bv. Dat dat op een drama uit zou lopen was te voorspellen, en is ook herhaaldelijk voorspeld, gewoon op basis van logica en harde cijfers.

    Idem met het hele immigratie-probleem.

    Of het idee dat je vrgrijzing zou gaan oplossen door mensen zonder binding met het land en zonder gedegen opleiding binnen gaat halen.

    Of het huizentekort.

    Of de problemen in de zorg.

    Of het idee dat het westen Rusland zou kunnen sanctioneren.

    Allemaal voorbeelden van zaken die zijn gebaseerd op wensdenken, niet op de werkelijkheid.
    Dat wil dus niet zeggen dat overheden zaken niet zouden kunnen oplossen, maar dat het probleem is, zoals ik al eerder stelde, dat overheden over het algemeen bestaan uit de meest onbekwame personen. Waarbij die situatie nog eens wordt verergerd door het feit dat overheidspersoneel vrijwel nooit ergens voor aansprakelijk kan worden gehouden en nauwelijks weg te sturen is.

  • Dat is ook de reden waarom Aristoteles een democratie voorstelde van landeigenaren. Die landeigenaren zouden dan meer te doen hebben dan een kerk van geloof vormen, en het beleid zou gelimiteerd zijn volgens gezond verstand. Competentie is in dat geval: je eigen beperkingen inzien, je eigen inherente algemeen menselijke incompetentie inzien. Incompetentie kan in vele gevallen niet eens bewezen worden, maar is een kritiek die is gebaseerd op geloofsartikelen.

  • Overheden zijn kerken, daar ben ik het mee eens

   Punt is dat de ene overheidskerk problematischer is dan de andere. De neoliberale overheidskerk die we de laatste 13 jaar gekend hebben was/is erg verrot

 8. “Wie zorgt er dan voor de wegen”. Het is een schrikbeeld. Want als vlijtige ambtenaartjes dat niet doen, dan zijn wij overgeleverd aan roofbaronnen, kapitalisten en andere patjepeeërs.

  Moet je misschien wel lid worden van Andrew Tate’s War Room om over de A2 te mogen rijden. Die dan van een van zijn kornuiten is. En waar de maximum snelheid misschien wel 400 KM/u is. L’horreur…

  Dan liever de zekerheid van de status quo. Waar het goed is maar niet perfect. Waar je geen tol hoeft te betalen aan een patser met een Bugatti. Misschien worden de wegen nog beter als wij het beheer in handen geven van de Communistische Partij. Zoals in gekkenhuis 020: https://archive.is/k6vAy

  • Wat als Elon Musk alle snelwegen opkoopt en je er alleen nog maar mag rijden in een Tesla?

   • Nu mag je alleen de weg op met een auto waarvoor je je scheel betaalt aan belastingen. BPM en BTW, wegenbelasting, assurantiebelasting, BTW en accijnzen op brandstof, BTW op onderhoud. En natuurlijk allerlei heffingen over de lonen van hen die de auto maakten en onderhouden. Vul me gerust aan als ik iets vergeet.

   • Je zou de ‘plicht’ om aan allerlei klimaat eisen te voldoen ook als een belasting kunnen zien. Kosten voor aanpassingen aan voertuigen. Waardeverlies. Nukken en grillen. Zoals dat je volgend jaar groot rijbewijs moet hebben om in zo’n loodzware electrische bestelbus te mogen rijden. Het gaat interessant worden in veel binnensteden als allerlei onderhoudsmensen er liever wegblijven vanwege de vele eisen die de kattenvrouwtjes en VanMoof papa’s stellen. Morgen een voorproefje in gekkenhuis 020 waar je overal nog maar maximaal 30 km/u rijden mag. Ook op kaarsrechte autowegen waar je vroeger 80 of 100 rijden kon.

 9. Vroeger had je een standenmaatschappij, de bourgeoisie vaak behoorlijk vermogend. Dat geld zoekt rendement, en dat kan resulteren in de aanleg van een (spoor)weg, deelname aan dat soort projecten, enz.

  Nu pakt de overheid al je geld weg via box 3, sterfbelasting en meer. En geeft het uit aan de verzorgingsstaat en zo. De rijken mogen vooral niet rijker worden, zeker het MKB niet.

  • In één frase ‘dictatuur van het proletariaat’, mogelijk gemaakt door de democratie.
   Het is niet voor niks dat de Nederlands elites en de bourgeoisie zwaar gekant waren tegen de opkomende democratische sentimenten in de negentiende eeuw. Ook Thorbecke moest er niks van hebben, men zag de bui al aankomen.

 10. Peter snap. Als de stad voor een kwart in handen is van een familie. Dan gaan andere de huur niet omlaag doen. Omdat ze weten dat je echt onderdak moet hebben. Net als iemand in de woestijn die je water verkoopt. Hij kan vragen wat hij wilt. Dus het is niet hetzelfde als het kopen van een oliebol. Ik snap niet dat je dit niet snapt. De drie families die de stad bezitten. Vragen de huur die ze kunnen krijgen. Als mensen dan verhongeren, springt de door jullie gehate gereformeerde staat in, met toeslagen. Zodat het dwaze weefsel niet uit elkaar valt.

  Je wereldbeeld is erg rooskleurig

Comments are closed.