Vrijspreker: Het lijkt er steeds meer op dat de elites denken ons alles te kunnen laten geloven wat ze maar willen.

Opperdienaar: De wetenschap speelt elk deuntje waar ze voor betaald wordt. Nu is er zelfs een onderzoek dat het einde van de objectieve werkelijkheid verklaart.

Einstein maakte van tijd en plaats relatieve grootheden, en nu gaan natuurkundigen een stap verder: of iets plaatsvindt of niet, kan afhangen van de waarnemer. Alleen een bewuste kwantumcomputer kan uitwijzen of objectieve werkelijkheid bestaat.

Overigens geloofde Einstein wel in een objectieve werkelijkheid. In zijn theorie is iedereen het er over eens wat hij zelf op zijn eigen klokken en linealen ziet en op die van anderen. Hij vond de naam dan later ook ongelukkig gekozen.

Er is echter grote behoefte aan subjectivisme. Veel mensen denken dat conflicten ontstaan doordat mensen van mening verschillen over wat de realiteit is en daar over in discussie gaan, wat kan escaleren. De oplossing lijkt duidelijk: “Jullie hebben allebei gelijk, er bestaat geen objectieve werkelijkheid. Jij hebt gelijk in jouw werkelijkheid en jij in die van jouw, nu niet meer vechten.”

Het is echter geen oplossing, want de realiteit laat geen tegenstrijdigheden toe. Of douchegordijnen zijn racistisch OF niet. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat persoon A chocolade ijs het lekkerst vindt en persoon B vanille ijs. Dat houdt echter niet in dat de realiteit subjectief is. De objectieve realiteit is dan dat persoon A chocolade ijs prefereert en persoon B vanille. Er is geen ‘lekkerste ijs’. Of ‘over smaak valt niet te twisten’.

Het is dezelfde oplossing die Marxisten kiezen. Er zijn conflicten over wie welk stuk materie/kapitaalgoed mag gebruiken. Wat doen we om dat conflict  te vermeiden? Gewoon zeggen:”Het is niet jouw eigendom EN niet jouw eigendom, het is eigendom van niemand. Eigendom is zelfs diefstal“. Maar het is geen oplossing, voor het conflict over het stuk materie. Als resultaat is de overheid overal eigenaar van. “You shall own nothing and be happy” is het WEF antwoord op hetzelfde probleem.

Vrijspreker: Libertariërs hebben ook een theorie over eigendomdsrechten om conflicten te vermeiden.

Opperdienaar: Die is echter consistent en heeft geen superwezens nodig die overal eigenaar van moeten worden gemaakt die je om toestemming moet vragen. Dus die theorie wordt pas gebruikt als alle anderen fataal zijn gebleken.

Wat het altijd lijkt te winnen in de politiek is virtue/deugdzaamheid. De ene partij komt op voor de onderdrukten, de andere voor de dieren een derde voor de planeet. Gekscherend worden het deugpronkers genoemd, ze lopen met de borst naar voren te pronken met hun deugdzaamheid. Zij deugen, zij wel. Ze zijn mans genoeg om wat tijd en geld vrij te maken voor het algemeen belang, maar over het algemeen niet hun eigen tijd en geld, maar via de politiek dat van anderen. Ondertussen winnen ze wel die deugers. Virtue wint van de realiteit.

Vandaar dat ik de toekomst waar we insecten moeten eten van het WEF omdat vlees teveel belastend is voor het milieu (Let them eat bugs), nog wel plaats zie vinden. Hieronder al een foto van 2 vooruitstrevende individuen die laten zien hoe je een wormenburger correct eet. Het ziet er gewoon uit als een steak met je virtue over reality bril op.

 

46 REACTIES

 1. zolang zij maar niet door hebben dat wij ze steeds op het verkeerde been zetten, is het einde inzicht?
  en er zijn al zo weinig insecten Erik

 2. ‘Het lijkt er steeds meer op dat de elites denken ons alles te kunnen laten geloven wat ze maar willen’

  99% van de mensen hier in de supermarkt liep met een mondkapje. Als ze niet eens de moed, de kracht en het verstand weten te vinden om dat masker af te zetten dan houdt het op. Mijn motto: Red Jezelf.

 3. Zonder staatsonderwijs zou er een breed scala zijn van cursussen waar je je kinderen naartoe kan sturen, waaronder allerlei klassieke stromingen. Die zijn er nu niet omdat de overheid alle ruimte en tijd inneemt. Daar komt bij dat een certificaat van een privé-opleiding ‘geen waarde’ heeft voor velen, laat staan dat het ‘waarde’ heeft als je bepaalde boeken gelezen hebt.

  Het gepuzzel met tijd, ruimte, causaliteit en de zogenaamde werkelijkheid is niets nieuws. Plato, Socrates, Aristoteles en de stoïcijnen waren er al mee bezig, 4e eeuw voor Christus. Voor hen was het waarschijnlijk ook niets nieuws, ze hadden de beschikking over veel oudere boeken.

  Het idee achter een door de staat betaalde (en verzorgde) opleiding zal zijn geweest dat er dan voor iedereen een ‘universele’ opleiding zou zijn. Dat is mislukt. Het was een mooi idee maar het werkte niet. Als je door een ‘universele’ opleiding allerlei staatsbelangen gaat mengen, je eigen verdraaide, zieke en perverse ideeën er bij kinderen in wilt pompen, dan kom je uit waar we nu zijn.

  Hoe droevig zou het met onze kennis zijn zonder de juiste boeken? Veel mensen komen niet verder dan Tiktok, Twitter, Youtube, hun smartphone en tv. En dat is prima.

  • ‘De oorspronkelijke geschriften uit de Indiase Vedische traditie worden de Veda’s genoemd. Het woord ‘Veda’ is afgeleid van de Sanskriet-stam ‘vid’, wat ‘weten’ betekent. De Veda’s zijn een zeer omvangrijke bundel kennis en bestaan uit twee gedeelten’.

   Als je dat allemaal gaat onderzoeken ben je wel even bezig. Mooi voor een kluizenaar. Mensen die het bestaan van ‘de wereld’ ‘ontkennen’. ‘Maya, de magische show, een illusie waarin dingen niet zijn wat ze lijken te zijn’.

  • En dat brengt ons bij het hoofdstuk van wereldverzaking. Is het niet zo dat mensen die uit willen blinken in wereldverzaking er in de ‘normale wereld’ al niet veel van bakten? Het idee op de verkeerde planeet geland te zijn kan ook meespelen. Sommigen hebben dat heel sterk, anderen totaal niet. Meestal zijn ze het er wel over eens dat er van deze wereld niet veel deugt. Slechts een kleine minderheid zet deze wereld neer als ‘perfect’, deels zal dat zijn om te shockeren.

   • Helena Blavatsky heeft in haar boeken (bijvoorbeeld De Geheime Leer) opgetekend hoe er eind 19e eeuw naar ‘de werkelijkheid’ werd gekeken vanuit occult-wetenschappelijk perspectief.

    Nietzsche gaat ook flink tekeer, spottend: ‘Wie heeft de uitgang van de doolhof weten te vinden, de moderne mens soms?’

   • “The over-all degeneration of man down to what today appears to the socialist dolts and flatheads as their “man of the future”-as their ideal-this degeneration and diminution of man into the perfect herd animal, this animalization of man into the dwarf animal of equal rights and claims, is possible, there is no doubt of it.” Nietzsche

 4. Het was ooit een plan van links, niet nieuw links maar oud links, om mensen naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen. Allemaal in het kader van het streven naar gelijkheid. Als je echt gelijkheid wilt ontkom je er niet aan bepaalde mensen uit te rangeren, aldus oud links. Dat is allemaal niet gelukt. Misschien gaat het deze keer met vaccins wél lukken, echt briljant uitgedacht.

 5. Ik blijf me verwonderen over degenen die uitgaan van subjectiviteit en stellen dat er geen objectiviteit bestaat. Dat is een ontkenning van de logica. Want die uitspraak (er is geen algemeen geldende waarheid) claimt ook een algemeen geldende waarheid te zijn. Het is dus een stelling die zichzelf tegenspreekt.

   • Als objectief vastgestelde werkelijkheid bestaat dan moet je ook iedereen mee laten beslissen. En dat niet willen doen met een geselecteerd clubje mensen die precies dezelfde methode hanteren.

    In de praktijk wordt vaak gekozen voor dingen die door vrijwel alle mensen hetzelfde worden ervaren, zoals een rood stoplicht met stopstreep. En zelfs dat zal leiden tot gigantische verschillen van inzicht.

   • Mee laten beslissen over het bestaan van een eventuele realiteit, een werkelijkheid. Bevindt die zogenaamde werkelijkheid zich in het verleden, de toekomst, of op de flinterdunne scheidingslijn tussen verleden en toekomst, het zogenaamde ‘heden’? Dat is wel een heel wankele basis om iets te laten bestaan.

   • Inmiddels 43 reacties en ik heb nog geen enkel bewijs gezien voor het bestaan van een zogenaamde ‘werkelijkheid’. Dat mensen er massaal en onwrikbaar in geloven is geen bewijs.

  • Deze tegenspraak kun je gemakkelijk omzeilen door te stellen dat de waarheid van de uitspraak “Er is een algemeen geldende waarheid” niet te toetsen valt en je daarom niet kunt zeggen dat deze waar is.

 6. Ratio

  er bestaat wel en niet objectiviteit

  Als voorbeeld.

  Het is een objectief gegeven dat een spin niet giftig is en dat we er niet bang voor hoeven te zijn

  Maar mijn subjectieve realiteit zegt misschien, dat ik dood en dood en doodsbang voor spinnen ben

  En ik ga die spin echt niet pakken. Voor geen goud. Echt niet.

  Er is de realiteit en er is mijn realiteit. Er is een realiteit gebaseerd op metingen en afspraken en min of meer harde feiten. En er is een persoonlijke realiteit, die voor jou niet te bevatten is

  We zien dit ook in de debatten hier. Kapitalisme is gewoon normaal, zeg jullie, ga gewoon werken !

  Maar jij weet niet hoe een ander de wereld ervaart. Voor hem/haar past de kapitalistische werkplek gewoon niet bij zijn/haar ervaringen en verlangens. Nee, ik ga niet de 9/5 baan aan, val dood, zeggen steeds meer jonge mensen op youtube.

  Kapitalisme en communisme, is geneigd de individuele ervaring weg te poetsen. Het gaat niet om jou, het gaat om het geheel, om ‘de maatschappij’. Pas je aan, zeggen zowel communisten als libertariers.

  • Beste Naykosadashi ***Het gaat niet om jou, het gaat om het geheel, om ‘de maatschappij’.*** Voor libertarisme is het individu de kern. En die 9 to 5. Ik heb in de binnenlanden van Canada mannen ontmoet die een week keihard werkten in de wildernis. En dan 2 tot 3 maanden gingen kamperen en bier dronken en een beetje gingen vissen. In NL kan dat niet. In NL is alles heel erg gereguleerd. Stadsnomaden worden opgejaagd. Je kan hier bijna niet afwijken of doen wat je wenst.

   • “Je kan hier bijna niet afwijken of doen wat je wenst.”

    Dat was wat ik bedoelde met massavorming een tijdje geleden. Als de densiteit van de bevolking te groot is, dan wordt een ervaring van vrijheid steeds moeilijker, dan wel onmogelijk. Als er in NL drie miljoen mensen zouden wonen, dan zou veel ruimte onbenut (=ongereguleerd) blijven. Een te grote bevolkingsdichtheid gaat onherroepelijk gepaard met meer regulering, ‘benutting’ door de mens, overal economische activiteit, overal mensen, etc.

  • Beste Naykosadashi. Wat ik beleef zou je kunnen zeggen dat mijn realiteit is. Echter, als ik een stap terug doe. Besef ik dat ik nog steeds bang ben. Voor bijvoorbeeld hoogtes. Ook al ben ik bijvoorbeeld gezekerd en weet ik dat er geen risico is, ik kan als ik gezekerd ben absoluut niet vallen. Dus ik weet objectief dat ik niet bang hoef te zijn maar dat verandert niets en ik doe het bijna in mijn broek. Dus er is een objectief feit dat ik erken. Maar dat boeit me niets want mijn onderbewuste neemt over. Het is een strijd tussen ratio en het onderbewuste en dan wint inderdaad vaak het onderbewuste. Maar dat doet niets af aan het objectieve feit.

   • Misschien moet je het je proberen voor te stellen als een magische show. Met je verstand kun je beredeneren dat het niet echt is, niet echt kan zijn. Anderzijds houdt deze magische show je gevangen.

   • Magische show of niet, als je te hard rijdt krijg je gewoon een boete. Het is een magische show mét causaliteit.

   • Je kan het zien als een strijd tussen ratio en intuïtie/gevoel

    Je kan de twee ook los van elkaar zien, als twee verschillende realiteiten die even veel aandacht verdienen

    Een leven zonder enige vorm van rationaliteit, is min of meer onleefbaar.

    Maar een leven zonder subjectiviteit, is niets. Je bent dan een robot

    Een balans zou gevonden moeten worden. De moderniteit neigt teveel naar de ratio en erkent de subjectiviteit niet meer

   • “De moderniteit neigt teveel naar de ratio en erkent de subjectiviteit niet meer”

    Dat klopt niet denk ik. De twintigste-eeuwse popcultuur is bij uitstek een explosie van subjectiviteit. In alle kunsten van de twintigste eeuw zie je een uitleven van subjectiviteit, soms zelfs in de meest publieke van alle kunsten, de architectuur.
    LBGT+ queer/transgender/non binair is bij het uitstek het uitleven van subjectiviteit tot op het punt van absurditeit.

    Wat je wellicht bedoeld is dat de overheid steeds meer de private sfeer binnendringt en dat er geen personen meer zijn, en geen burgers, dat men een getal is in statistieken, cliënt van de overheid, getallen in de statistieken van kwantiteitsmanagers, economen en etc.

    Je kunt dus als individu zwelgen in je subjectiviteit, je voorstellen dat je een marsmannetjes bent, maar als individu in relatie tot andere individuen, familie en andere groepen besta je niet, je bent een getal in de statistieken van calculators.

    De lockdowns waren daar een ultiem voorbeeld van, je relatie tot anderen werd bepaald door kwantiteit of massa managers, tot op de slaapkamer toe.
    Het vrij baan geven aan ultieme individuele subjectiviteit is juist een middel voor machthebbers om traditionele private relatiesferen om zeep te helpen, en zo meer macht te verwerven, aangezien dat individu dan een vrijzwevend atoom is geworden, geen binding meer heeft.

    Ook de commercie, sinds Edward Bernays, maakt gebruik van het manipuleren van het subjectieve, dan calculeert men dat er x consumenten zullen zijn die subjectief beïnvloed kunnen worden. In de democratie is de mens vaak een subjectief niet cultureel gebonden vrijzwevend atoom die door commercie en overheid gemanipuleerd en gebonden wordt.

    Door ontketenen van subjectiviteit kan je de bevolking juist ook weer opnieuw binden. De traditionele private relaties worden dan ontbonden.

   • Identiteitspolitiek is ook bij uitstek een voorbeeld van subjectiviteit voor laten gaan. Je ziet dat op vele manieren in de LGBTI+ beweging, allerlei emancipatiebewegingen, maar o.a. ook in de populaire psychologie, je identiteit wordt dan bepaald door het DSM label dat je hebt geaccepteerd.
    De commercie biedt ook talloze subjectieve identiteiten aan, je kunt jezelf dan dit of dat voelen.
    Als je arachnofobie hebt, angst voor spinnen, dan kan je je bij een club arachnofoben aansluiten, als je angst hebt voor hoogtevrees, bij een club acrofoben, en zo via subjectiviteit een identiteit verschaffen.

   • Ratio,

    Voor de commercie is uitbreiding van het idee van subjectiviteit een goudmijn. Men kan de consument dan alles verkopen waar hij zich mee wil identificeren, en geen methode zal objectief te gek zijn. Dat zou verder een enorme markt openbreken, gouden opportunities. Wat u maar wil, wat u maar wilt zijn, wat u maar wilt voelen, wij bieden er een product voor.

   • nayakosadashi2024,

    “Een leven zonder enige vorm van rationaliteit, is min of meer onleefbaar.

    Maar een leven zonder subjectiviteit, is niets. Je bent dan een robot ”

    Rationaliteit is collectief gedeeld, iedereen redeneert bijvoorbeeld op basis van het objectieve gegeven van de zwaartekracht.
    Subjectiviteit is de rijkdom die wordt geproduceerd doordat elke subjectiviteit individueel is. Subjectiviteit produceert dus diversiteit, rationaliteit eenheid.
    Rationaliteit kan te ver doorgedrukt worden, dan produceert het verstikkende uniformiteit, maar subjectiviteit, als het geen enkele of te weinig relatie heeft met de collectief gedeelde objectieve wereld leid het weer tot een individueel bodemloos drijfzand.

    Naar mijn mening is de subjectiviteit in popcultuur impotent omdat het te subjectief is, teveel zwelgen in het drijfzand van individuele subjectiviteit. Dus die cultuur gaat ‘down the drain’.

   • Subjectiviteit bestaat objectief. D.w.z. mensen trekken verschillende conclusies over wat de objectieve realiteit is. Maar ze gaan er vanuit dat er een objectieve realiteit is.

  • Ik bedoel meer massavorming en objectiviteit, in de communistische en liberale gedachte.

   Als je maar gewoon je bek houd en naar je werk gaat, komt het allemaal goed, want dan maken ‘we’ samen welvaart en ‘innoveren we’

   Zowel communisme als liberalisme gaat hier vanuit en in deze basisstructuur is geen subjectiviteit mogelijk

   Het anarchistische 19de eeuwse idee, van het opzetten van eigen sociale ordes, gebaseerd op de eigen subjectiviteit, was hier een reactie op. Ik bepaal zelf, wat voor rechtsorde ik houdbaar vind. Eerst is er mijn wil en de orde is daar een reflectie van. Niet andersom. De orde als een uitvloeisel van mijn subjectiviteit.

   Als je de liberale of communistische orde afwijst, word je door die orde gecategoriseerd als ‘geestesziek’. Wil je niet ploeteren voor andermans geld en macht? Dan ben je ‘ziek’ en ga je het GGZ traject in. Waar je uiteindelijk beter af bent dan als loonslaaf, maar goed.

   De popcultuur is het domein waarin de subjectiviteit toegelaten word. Maar het vind wel allemaal plaats binnen een modernistische burreaucratie. Het is een uitlaatklep voor het volk, zodat ze zich verder rustig houden. Als rapper eminem niet meer mag, komen ze in opstand

   Daarom functioneert de liberale bureaucratie beter dan de communistische. De liberale bureaucratie heeft meer ruimte voor het subject. De communistische en fascistische burreacratien zijn onmenselijker

   Maar de grondgedachte is hetzelfde. Wielvaartcreatie, massamobilisatie, utilitarisme, in de pas lopen en je bek houden

   • “het opzetten van eigen sociale ordes, gebaseerd op de eigen subjectiviteit, was hier een reactie op. Ik bepaal zelf, wat voor rechtsorde ik houdbaar vind. Eerst is er mijn wil en de orde is daar een reflectie van. Niet andersom. De orde als een uitvloeisel van mijn subjectiviteit. ”

    Je kunt net zo goed een huis bouwen in een moeras of op drijfzand, als een ‘rechtsorde’ op subjectiviteit.

  • Het idee is dat je vele rechtsordes hebt en dat je er zelf een kiest die bij je past. Die past bij je gevoel van rechtvaardigheid

   Of je zet zelf een orde op, met eigen regels en wetten, samengesteld door gelijkgestemden

   Zo zou de mens zelf rechtsordes vormen en niet opgesloten zijn in een opgelegde vorm van recht

   Het idee is dat de mens zijn eigen politiek direct moet kunnen vormgeven

   Het was een reactie op de modernistische bureaucratieën, waarin een elite een perceptie van recht oplegt

   Rothbard gaat ook uit van dit panarchie model.

   • Een rechtsorde die gebaseerd is op gevoel, dat is de ergste vorm van dictatuur van het gevoel. Van je gevoel een recht maken en dat anderen opleggen. Recht moet gebaseerd zijn op gedeelde rationele principes, op basis van ‘sufficient reason’.
    Gevoel van rechtvaardigheid is subjectief, en kan men subjectief in de praktijk brengen. Als subjectiviteit de dienst uit gaat maken dan is dat een tirannie van gevoel. Bijvoorbeeld: je mag niet beledigen, of je mag god niet beledigen, of je mag dit of dat niet want het gaat tegen het gevoel in.

    Rechtsorde op basis van rationale principes zegt op basis van sufficient reason dat er lichamelijke integriteit moet zijn, dat men geen baas is over het leven van een ander, dat men niet mag stelen, op basis van ‘sufficient reason’ dat de samenleving anders een chaos wordt.
    Het gevoel heeft geen rationele basis, geen basis in objectiviteit, en wordt ook niet door anderen erkent.

    Een cultuur kan gebaseerd zijn op basis van gelijkgestemden, maar daar is dan vrijheid op basis van tolerantie (hopelijk), de rechtsorde is het fundament met dwingende principes die voor iedereen gelden. Dat fundament moet wel beperkt blijven.

  • Johannes

   Je kan je afvragen, waar komt moraliteit in de kern vandaan ?

   De reden, of het sentiment ? Ik denk het sentiment

   Althans, ik denk dat het sentiment een grote rol speelt

   Ik denk dat de ratio het sentiment beïnvloed. Als je dit toelaat, is dat slecht voor je lichaam, dus voel je woede en angst

   En het sentiment beïnvloed de ratio. Het feit dat dit zo naar voelt, maakt dat we rationele oplossingen moeten vinden

   Verschillende mensen zouden morele gemeenschappen opzetten, gebaseerd op hun rationaliteit en hun emoties

   Het voordeel zou de kleinschaligheid zijn van die ordes. Niet een Argentijnse staat, maar een gemeenschap zo groot als een dorp. Waar je een hek omheen zet. En waar de buurtraad beslissingen maakt. En waar iedere inwoner bewapend is. Dat was het idee van Tucker en Rothbard ongeveer. Wat milei nooit bestudeerd heeft, maar wel claimt en besmeurd

   • Moraliteit is een menselijk verzinsel, een dwangbuis. Moraliteit wordt vaak gebruikt om elkaar af te troeven wie het beste is, en als basis voor een set van regels is het selectief. In het beste geval is moraal een product van sympathie, maar sympathie kan je niet afdwingen, en je kunt er geen set van regels van maken.

    IK ben het ermee eens dat recht vaak gebaseerd is op sentimenten, dus subjectiviteit, maar dat zijn dan vaak collectieve sentimenten.

    Als je naar de kwestie Israel-Palestina kijkt, dan zie je dat de een meer sympathie heeft voor Israël, en de andere voor de Palestijnen, en dat ze elkaar de tent uitvechten over de moraliteit. Ze buitelen dan over elkaar om te calculeren wie er beter is op basis van morele overwegingen, en dat blijft een eeuwig gevecht.

    Waarom is het geen goed idee over het algemeen om te liegen, omdat dat niet aardig en niet sympathiek is?
    Gevoelsmatig kan je dat zo benaderen, maar je kunt niet voor iedereen evenveel sympathie hebben.
    In plaats dat het gevoelsmatig verboden is om te liegen als regel van de moraal kan je ervan uitgaan dat een samenleving waar men elkaar kan vertrouwen beter en meer efficiënt functioneert. Waar geen vertrouwen is moet dat gebrek aan vertrouwen steeds opgelost worden door veel regels te maken waarmee mensen zichzelf kunnen beschermen tegen leugens, en teveel regels werkt verlammend. Elkaar kunnen vertrouwen bevorderd soepele samenwerking, en dat is weer goed voor iedereen en de hele samenleving. Dat is een rationeel inzicht.
    Dus de regel is dan niet gebaseerd op morele dwingelandij, een set van morele regels, of verplichte sympathie, maar een rationeel inzicht. Of je dan gevoelsmatig niet wilt liegen, dat is persoonlijk.

    “Verschillende mensen zouden morele gemeenschappen opzetten, gebaseerd op hun rationaliteit en hun emoties ”

    Hiermee wordt het concept van moraliteit nog vager omdat je het afhankelijk maakt van rationaliteit én emoties. Het concept van moraliteit is al dusdanig vaag en wordt al op verschillende manieren begrepen.

    Dan is het zo dat rationaliteit collectief universeel is, rationaliteit, als alle feiten bekend zijn, en de juiste conclusie is getrokken, dan is dat steeds dezelfde conclusie, en die conclusie is finaal. Dat mix je dan met emotie, dat subjectief individueel en temporeel kan zijn.

  • De moderne moraal

   Is gebaseerd op Judeo christelijke waarden

   En op verlichtingsdenken

   Maar omdat de mens een sociaal dier is, zit er in de meeste mensen wel een moreel instinct,dat heel primair is. Een gevoel van medelijden, bij de ene veel sterker dan bij de ander

   Bij vrouwen sterker dan bij mannen.

   Dus. De moraal bestaat uit liberale waarden, omtrent bezit en autonomie. Christelijke waarden omtrent het opkomen voor de zwakkeren en de sociale instincten in de mens, die er altijd al waren

   Het is inderdaad een vrij chaotisch en veranderlijk geheel

   Het bestaat dus uit natuur en cultuur. Die cultuur veranderd steeds

   • Medelijden is zoals de situatie dat iemand dakloos is, en degene die medelijden heeft geeft dan zijn huis weg (in gedacht) om maar mee te kunnen voelen met de dakloze… Dus, in plaats van iemand te helpen met het positieve wat je te brengen hebt, breng jezelf in een negatieve staat van meevoelen zodat er nog meer mensen in die negatieve gevoelsstaat zijn…

  • Medelijden heeft gewoon te maken met de spiegelneuronen in je brein

   Andermans pijn, doet je pijn

   En dat wil je niet voelen

   Omdat we groepsdieren zijn, hebben we die neigingen. We stammen af van groepsdieren

   Echt leuk is het niet, om een dakloze te zien,toch ?

   • Nayakosdashi2024,

    Als je redenering klopte dan zouden tandartsen, chirurgen, doktoren, begrafenisondernemers, en talloze andere mensen continue pijn moeten voelen.. Medelijden is iets anders dan consideratie hebben voor iets wat niet leuk is.
    Enige consideratie voor de toestand of positie van een ander is één ding, mee-lijden, mede-lijden is wat anders.

    Stel je voor dat de begrafenisondernemer mee gaat zitten huilen als iemand is overleden, dus mede-lijd. Of je komt bij de tandarts, en in plaats dat die zijn werk doet gaat hij mede-lijden om de pijn van de ontstoken kies. Door mede-lijden vermenigvuldig je het lijden, hoe slim is dat?

   • Wat die spiegelneuronen betreft, dan zou iedereen die geen medegevoel heeft, en dat zijn er nogal wat, een gebrek aan die neuronen hebben, is dat ooit bewezen? Volgens mij is dat een te simpele populaire verklaring.
    We zouden allemaal depressief worden als we steeds het slachtoffer zijn van zogenaamde spiegelneuronen.

 7. Het geciteerde artikel is populair wetenschappelijk, dat betekent lage kwaliteit filosofie, en veel hype. Dit is een vorm van wat ik kwantummystiek noem, dat vooral bepaalde tot onverantwoorde speculatie geneigde geesten aantrekt..

  “De theorie toont aan dat tijd en plaats geen absolute grootheden zijn.”

  Wat tijd betreft is er niks bijzonders aan de hand, filosofen hebben van tijd een absolute grootheid gemaakt, maar tijd is simpelweg een meeteenheid waar verandering mee wordt gemeten.
  Dat is een verandering van kinderlijk denken waar tijd als een absolute grootheid werd beschouwd naar rationeel denken.

  Relativiteit van plaats is ook niks bijzonders, de gelovige menselijke geest dacht dat de aarde het middelpunt van het heelal was, en dat daar alles aan afgemeten kon worden.
  Relativiteit van plaats betekent dat dat middelpunt een hersenspinsel bleek te zijn, immers, als op aarde iets in een richting beweegt, dat is er nog de draaiing van de aarde, de draaiing van de aarde om de zon, de beweging van het zonnestelsel, etc. Dus, de beweging op aarde is relatief aan een andere beweging, die weer relatief is aan een andere beweging, etc.

  In het artikel wordt dit voorgesteld als ware het een grote schok van onzekerheid, maar het is simpelweg het weg doen met bijgelovigheid (aarde centrum van het heelal) en bubbels verzonnen in de filosofie (tijd als grootheid). Het is dus eigenlijk andersom, van illusie naar wetenschappelijk realiteit.

  Een ander ding is dat wetenschappers logische fouten maken, wellicht getraind zijn in wetenschap, maar niet altijd in kritisch denken. Wetenschappers bestuderen de zaak vanaf een bepaalde positie, en men kan dan foute conclusies trekken, zoals men ooit de foute conclusie trok dat de zon om de aarde draait.
  Dus men kan ook als hypothese nemen dat de beperkte en relatieve positie van de wetenschappers tot beperkt inzicht en dus regelmatig foute conclusies leid.

  • ook in tijd is er absolute tijd en ervaren tijd

   Je wacht op iemand die je graag wilt zien (je vriendin ofzo), het duurt een uur, maar het lijkt wel alsof het honderd uur duurt

   Toch is het een uur

   Hier gebeurt dus iets verwonderlijks. Er is een gedeelde wereld, waar we in functioneren(of niet functioneren). En een private wereld, bestaande uit onze emoties

   De moderniteit is geneigd de private wereld te ontkennen. Het subject is niet zoveel, in de moderniteit

  • ‘de aarde het middelpunt van het heelal’

   Waar bevindt het middelpunt van het heelal zich dan precies?

  • “ook in tijd is er absolute tijd en ervaren tijd ”

   Objectieve tijd en subjectieve tijd. De term ‘absoluut’ is niet van toepassing. Objectieve tijd is een collectieve afspraak in afgesproken eenheden.

   Nico de Geit

   “de gelovige menselijke geest dacht dat de aarde het middelpunt van het heelal was”

   “Waar bevindt het middelpunt van het heelal zich dan precies?”

   Nou, in het middelpunt.

  • Na covid/klimaat ellende geloof ik niet meer dat wetenschappers een begrijpelijk verkeerde conclusie trokken. Zeker als je het gedonder met de data in ogenschouw neemt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in