In Wynia’s week weer een sterk artikel van Arnout Jaspers: In doemscenario’s over klimaatverandering wordt altijd gedaan alsof we zo dom als begonia’s zijn:

Jaspers geeft daarin aan dat mitigatie: aanpassen aan klimaatverandering, in veel modellen weggelaten wordt, dus dat we alles hetzelfde blijven doen áls er klimaatverandering is. En zodoende, als je dat maar ver genoeg extrapoleert, schatten allerlei modellenmakers een hele dure transitie en schades in steeds verre weg data.

Ik ben zo vrij nog wat aan te vullen, bij de modellen ‘die stellen dat als we NU geen CO2 maatregelen nemen, het straks (in 2049)  zes keer zoveel kost tov wat de CO2 maatregelen nu kosten’.

Laat ik beginnen met wat basispunten:

CO2

Ligt (klimaatverandering) wel aan CO2? We hebben in de duizenden jaren veel hogere CO2 waardes gezien. En, CO2 concentratie stijgt bij temperatuurstijging, niet andersom. En, meer CO2, levert meer voedselproductie op.

Kost wat nu

Het kost nu duizenden miljarden om wellicht en misschien de temperatuur 0,00007 graden te koelen. De economen onder ons weten dat de miljarden die we vandaag uitgeven veel duurder zijn dan de miljarden over 30 jaar. Niet alleen vanwege inflatie, maar ik en de maatschappij hebben vandaag meer aan een efficiency verbetering in mijn fabriek, dan dat ik dat geld aan milieubelasting, CO2 heffing etc moet betalen voor een eventueel effect over 30 jaar. Geef je die miljarden nu een paar jaar te vroeg uit, omdat de temperatuurstijging meevalt, of die überhaupt niet is tegen te houden: denk aan zonne activiteit, wat een steeds waarschijnlijker oorzaak lijkt te zijn en waar we echt niks tegen kunnen doen. Dan heb je nu ten koste van onze kleinkinderen wel heel veel welvaart van hen afgepakt. De nu ‘verkeerd’ of te vroeg besteedde miljarden kosten onze kinderen, maar ook veel ontwikkelingslanden enorm veel welvaart nu en later. Zeker wanneer we die laatste de normale groei die wij de laatste 100 jaar hebben doorgemaakt met zeg goedkope kolencentrales, ontzeggen. Best arrogant om nu naar hen met ons vingertje te wijzen. Bijna net zo arrogant als dat wij wel de normale klimaatveranderingen, maakbaar kunnen tegenhouden.

Modellen

Die verschrikkelijke modellen: de voorspellingen zijn bijna altijd over meer dan 25 jaar verder. Weet u nog de 20 jarige voorspellingen van de Club van Rome, zure regen, het ozon gat, het onder water staan van Fiji en niet te vergeten de ijstijden waar we nu in zouden moeten bibberen? Zijn die voorspellingen niet juist de reden om het modellenwerk, ook gezien voorgaande punten, even af te wachten? Wanneer het zeewater echt gaat stijgen, is adaptatie, dan, veel goedkoper. Of zou kunnen blijken dat er in Canada, Scandinavië en Rusland, enorme nieuwe landbouwmogelijkheden zijn. Ondertussen kunnen ontwikkelingslanden zich normaal ontwikkelen, zonder CO2 heffing of elektriciteitstekorten.

Extreem weer en temperatuurstijging.

Het scoort makkelijk dat de klimaatverandering ( let wel klimaatstijging wordt niet meer gebruikt) tot meer bosbranden, orkanen etc heeft geleid. Sorry maar dat is dus niet het geval in de afgelopen 10-20 jaar.

Een apart punt nav van de zogenaamde toename van het aantal doden vanwege temperatuurstijging geef ik nog even als voorbeeld hoe makkelijk u in het verkeerde bos wordt gestuurd: allereerst bleek bij factchecking dat het maar de vraag is of er vanwege hitte meer doden zijn gevallen. Voorts vallen er ca 10 keer zoveel doden van kou, tov hitte. Ik gun die hitte patiënten van harte wat koeling, maar blijkbaar levert opwarming van de aarde minder doden!

Overheidsmaatregen

Ik geef hier wat redenen en feiten om overheidsmaatregen met heel veel zeezout te nemen. En wanneer machtsgrepen van overheden om uw geld en leven te bepalen, gebaseerd zijn op best vage en foute gronden, ga je als libertariër logischerwijs denken dat niet het klimaat, maar de overheidsmacht en controle over u, de reden zijn.

Wilt u wb klimaat zo dom zijn als een begonia, of wb de overheid zo dom als een meloen?

31 REACTIES

 1. Het gaat niet over het klimaat. Ook niet over het milieu. Dit zijn smoesjes om tot een wereldregering te komen. Daarom zijn ze dol op grensoverschrijdende problematiek. Omdat deze om grensoverschrijdende oplossingen vraagt.

  • EU maakt zich op voor nieuwe zadenwet 5 juli 2024.

   Merck toch hoe sterk de multinationals steeds een stap verder gaan én mega boeren én mega tuinders.

 2. Klimaatmaatregelen (en andere “milieu” maatregelen als stikstof) zorgen voor totale controle over productiemiddelen en consumptie en zorgt dus voor een totaal controle over het individu. Het is communisme in een nieuw jasje, maar dan veel invasiever. Einde van het vrije individu.

  • Het anagram van beleid is DEBIEL.
   Klimaatbeleid in deze stip op de wereldbol(die stip neemt qua aardoppervlakte niet meer
   ruimte in dan 0,03%.!!)is gewoon DEBIEL beleid,omdat het klimaat zich niks van
   de mens en z’n niet zelden stupide wetten aantrekt.
   Voor mij is klimaatbeleid niks anders dan het Nieuwe Communisme.
   Je visie was dus geheel correct.

  • Er is nog sprake van een overkoepelende dreiging, men wil rechten aan de planeet en de natuur toekennen, en de rechten van de mens daar ondergeschikt aan maken.

  • Johannes

   Het idee van rechten aan het milieu is niet geheel ongegrond

   Wel ben ik het met je eens dat een top down centralistische wef oplossing erg gevaarlijk is

  • Beste Ratio
   Eerst wat gekletst off topic daarna on topic.
   Ik leg jou als iemand die ik op deze site als een adept in Libertarische kennis zie en het ook in de praktijk toont met je antwoorden (walk the talk) wat waardering heeft bij mij het volgende voor.

   Als ik over je schrijf dan is dat niet persoonlijk maar algemeen.

   Tevens doe ik een pleidooi

   Wat is individuele vrijheid en het vrije individu ?
   Zijn de basis aanames wel juist of bouwt misschien de overtuigde gelover in individuele vrijheid een kasteel op drijfzand?
   Hoewel misschien off topic heeft mijn betoog wel met de kern van “vrijheid van het individu” te maken als startpunt om deze overtuiging uit te gaan dragen in publicaties en reacties of zelfs een eventuele politieke partij op te gaan vormen.

   Hoeveel Libertariërs (aanhangers van bepaalde aannames/dogmatiek of gedachtegang) zeggen bij gedeelde ellende. Laat me met rust in ben een vrij individu ongeacht wat er gebeurt, zoek jij jouw shit lekker zelf uit dan doe ik dat met het mijne?. Ze gaan waarschijnlijk liever een VrijWILLIGE met de nadruk op WIL, (daar kom ik later op terug) die ik wel als iets wat nog vrij is aanvaard, een BINDING aan om te overleven. Daar is niets mis mee tevens best wel logisch en organisch gezien vanuit oorzaak en gevolg , maar ze zouden zich dan ook logisch gezien weer organisch moeten ontbinden als er geen dreiging meer is. Ander mis je het vertrouwen in de andere zogenaamde vrije individuen die geen lid van de club zijn maar geen bedreiging meer vormen. Tenzij men zich beter acht maar dan verloochent de Liberatrier zichzelf en duwt zich in een vakje waarin hij dan gevangen zit en zich tegelijkertijd vrij waant. Klinkt het logisch om bijvoorbeeld te zeggen ik ben een Libertariër en daarom moet jij me de vrijheid gunnen of ik eis mijn vrijheid op vanuit deze naam? Stel er is een politieke partij voor dit en de boel gaat over een paar jaar best wel ideaal. Gaan ze dan zeggen we heffen onze partij op? Libertariërs als club kan dan alleen bestaansrecht hebben als er een collectieve inbreuk gedaan/ervaren wordt op hun gevoel van vrijheid, wat fysieke of mentale vrijheid of een combinatie kan inhouden.

   Wat is vrijheid en een individu?
   Wat is eigenlijk een individu en hoe vrij of beperkt kan of moet dat zijn om zich als individu te ervaren? Of is het gevoel van vrijheid een resultaat van hoe het individu zijn positie vanuit zijn Ik Zijn (of kern zonder naam) benaderd met een eerder referentie kader waarin deze zich meer of minder vrij ervaarde?
   Ons Ik zijn is niet iets wat je kan aanwijzen van kijk daar zit het. We kunnen wel redelijk omschrijven wat het kan zijn. Wat het kan zijn is iets wat zich als een losstaande kern/unit waant/ervaart. Met als referentie kader van wat deze waarneemt en ervaart vanuit die kern en dat als van buiten die kern komende impulsen verwerkt.

   Iemand die in de wilde natuur leeft zonder scholing en al op leeftijd is zal zich bekneld gaan voelen in de steden/regels en tijdelijke mores van bijvoorbeeld Nederland. Een kind die in ons systeem geboren is van bijvoorbeeld 7 jaar voelt zich nog niet zo bekneld en is relatief vrijer dan diegene met ervaringen van een paar decennia. Een gesprek met iemand uit Noord Korea zou ons veel kunnen brengen. Voelen die mensen wel hetzelfde of weten ze niet beter omdat ze ermee opgegroeid zijn. Pas als deze mensen een ander referentie kader aangeboden krijgen gaan ze misschien nadenken over meer vrijheden. Wij gaan nu meer collectief nadenken omdat het kader waarin wij zwemmen te snel nauw aan het worden is vanuit onze ervaring. Over een redelijk korte tijdspanne is er veel veranderd.en dan komen de vragen schijnbaar wel op. De kikker in de pan wordt schijnbaar wel actief als het te snel heet wordt.

   Tot hoever kan de vrijheidsdrang van een individu zich ontwikkelen? Totdat deze niet één opgelegde regel meer aanvaard, is dat niet het begin van chaos? Zien we niet juist in het Westen dat veel wat ver-binding (niet vrij zijn) gaf, afgebroken werd voor de glorie van individuele vrijheden en worden nu de touwtjes weer aangehaald naar een ander extreem? Het gezin als hoeksteen is afgebroken de ouderen gaan in ophokhuizen of de nieuwe mode uit hun leiden bevrijd als eufemisme en moreel verval. We kunnen de vinger gaan wijzen naar waar we de schuld willen leggen maar hebben zelf niet veel eerder aan de bel getrokken en zijn voor een groot deel achter de fanfare aangelopen (de kikker voelde nog niet dat het warmer werd). Het was een sluipend en volgens sommige een gedirigeerd proces maar we zijn niet minder schuldig aan het resultaat er waren genoeg mede kikkers die al veel eerder alarm sloegen. .

   Mijn pleidooi
   Ik pleit voor massale zelfreflectie

   Waarbij ieder voor zich, zijn tot hier en niet verder grens kan bepalen en durft te hanteren. We kunnen idealen hebben en principes maar ben je bereid om teveel water bij de wijn te gaan doen uit angst, gewin of zelfbehoud (van positie of de dood) dat je jezelf niet meer eerlijk in de spiegel kan aankijken.? Ben je dan juist door gebrek aan wilskracht ten opzichte van je principes niet je enige vrijheid (volgens mij), kwijt geraakt? Namelijk de vrijheid van van de wil om achter je keuze te staan met de enorme kracht die het kan hebben. Je keuze kan eventueel nog voorbeschikt of gestuurd zijn vanuit je jeugd scholing of iets wat je oppakte. Maar de wil om er achter te staan en de intensiteit samen met continuïteit is een eigen en ik denk de enige echte vrije keuze van een individu.
   Ik bedoel met de spiegel die van zelfreflectie, niet de spiegel die de medemens ons voorhoudt deze kunnen we makkelijk pareren als het ego het wilt winnen of niet kan toegeven. Dat zijn psychologische spelletjes (Bijbel spreuken zaten vroeger in de top tien) en geweld. De psychologische schilden zijn nu Complotdenker, wappie, aluminium petje figuur, desinformatie verspreider, Nazi, racist, XYZ ontkenner of hater.
   Die cirkels doorbreek je niet met redelijk zijn (ratio), wel door je niet in de draaikolk van retoriek en een psychologisch spel mee te laten sleuren en standvastig naar je principes blijven. Je hoeft niets te doorbreken of te veranderen alleen maar jezelf te zijn en standvastig blijven. Dat is meer vrij dan gebonden worden aan een mentale constructie dat je voor je vrijheid moet strijden. Dat is net zoveel slaaf zijn namelijk de slaaf van vrij te willen zijn. Een beetje alsof je “goed” gaat leven maar het als een last ervaart , om de enige God te plezieren. Als er een enige die de oorzaak van alles is als een personage bestaat dan zit die voor mij wel op de verdachte bank en heeft nog veel uit te leggen aan mij.

   On topic
   Wat betreft het artikel, of het DE waarheid is weet ik niet niet, ik kan niet in de schedels van anderen kijken naar hun intenties. Sommige hebben het gewoon geslikt met haak lijn en dobber en worden misschien wel als useful idots gebruikt. Wel is inmiddels duidelijk dat veel niet klopt of zelfs 180 graden schijnt te staan op wat andere wetenschappers de wereld vertellen. Waarheid in zijn algemeenheid heeft een eigenschap als olie in water het komt vanzelf naar de oppervlakte drijven
   Tevens heeft het ook een trekje dat het gevonden wilt worden. Meer en meer mensen prikken door de ballonnen heen, dat hebben diegene die ze opgeblazen hebben door en willen dat kost wat kost voorkomen anders zou er een dialoog gaande zijn. .
   Het kan volgens mij veel helpen als we individueel ik bedoel het individu gekoppeld aan een wilskracht ( wilskracht is namelijk wel vrij ) maar het individu niet vrij hoeft te zijn “dit is mijn grens” durven te trekken op het punt waar we anders onze principes gaan verloochenen. Dat begint met veel kleine dingen in ons dagelijks leven. We hoeven niet de pijlen te richten op een vijand/schuldige vooral als we geen actieve rol in deze of gene Arena hebben. Meer zelfrespect krijgen en minder labiel als een speelbal in het krachtenveld te zijn en standvastigheid te tonen vanuit onze principes doet veel meer dan je denkt. Een ander gaat eerder met je mee als ze aanvoelen en waarnemen dat je doet waar je in gelooft. Vooral innerlijke rust en de andere in hun waan laten wordt snel opgepikt. Als daar iets bijzit wat ze kunnen of willen gebruiken dan vragen ze dat vanzelf wel
   Niet alles hoeft in eerste instantie via woorden/opinies overgedragen te worden.

   Een enkele dissident kan makkelijk vermalen worden in het systeem, iets wat al heel oud is. Massaal vermalen volgens die oude manier wordt te lastig het gaat opvallen tot een punt dat rechters met nog enig moraal in hun lijf er ook niet meer aan mee gaan doen.. Het steeds meer vermalen van dissidenten valt eigenlijk nu al op voor diegene die zich al wat langer in dit soort zaken verdiepen. Deze dissidenten kracht is als een organische reactie op de sturende acties. De natuur zoekt naar balans en harmonie dus ook de aspecten waar dit artikel over gaat. Iets wat eeuwen lang scheef stond wordt niet op één dag rechtgezet en wil waarschijnlijk blijven voortbestaan. Dat is een enorme kracht welke in de praktijk gestalte heeft gekregen.

   Mijn advies niet ergens TEGEN of VOOR gaan vechten maar wel je standpunt waar de grens van je principes bereikt wordt innemen en blijven vasthouden. Er is altijd wel iemand die vind beter te deugen en de andere die normen dan wil gaan opleggen.
   Er is geen beter of best we kunnen wel collectieve idealen nastreven. Het zijn de mensen die met elkaar overhoop liggen met anderen hun mening/ideaal/Utopia/systeem te willen opleggen. Perfect zal het nooit worden dat zou saai zijn en waarschijnlijk het einde van wat we de schepping noemen betekenen waarbij we vergeten dat we mee geschapen hebben aan veel ellende die nu over ons heen komt.

   Afsluiting.
   Als individu ben je nooit vrij deze waant zichzelf afscheiden van de rest en heeft dan ook geen bestaansrecht zonder de rest. De acceptatie van dit kan juist heel bevrijdend zijn. Het enige vrije is wilskracht. Zelfs gedachten zijn gebonden aan bijvoorbeeld verleden heden en toekomst de inhoud van gedachten hebben vormen en voorwaarden. Het staat vrij om te denken wat je wilt maar is het proces van denken wel echt vrij, is er een grens waar het niet verder kan komen? De nog steeds vrije wil gekoppeld aan een doel wat het denken kan bedenken kan enorme proporties aannemen ten “goede” of ten “kwade”
   Mijn wilskracht staat momenteel op het doorbreken van tunnelvisie/dogmatiek op alle fronten. En niet de “wetenschap” voor politieke spelletjes te gebruiken.

   Groeten.

 3. Wat de meeste mensen zich niet meer kunnen herinneren is dat het gezwam over de ozonlaag begon in 1986 toen de NASA zijn bron van inkomsten misliep na de ramp met de Challenger en de spaceshuttle aan de grond moest blijven, om inkomsten te genereren kwamen ze met satelliet foto’s van een slinkende ozonlaag.
  En nu maar weer wachten op incontinente kobus die enorm veel moeite heeft om zijn stront op houden en in de veronderstelling blijft dat zijn achterlijke gelul iemand interesseert.

 4. Tien jaar geleden was de groene beweging ondergronds. Net als de woke beweging

  Nu hebben de grote bedrijven en de overheden het op een of andere manier overgenomen. Maar ik geloof dat ze niet precies weten wat ze ermee moeten

  Het is “cool” voornamelijk en “het juiste”

  Een heel vreemde cultuuromslag vond plaatst

  Ik denk dat het ook samenging met bijvoorbeeld de metoo beweging, die vanaf 2010 ongeveer opkwam

   • Ook van die onheilsprofeten. Olie had, dacht ik, al op moeten zijn. Bossen zouden aan zure regen ten ondergaan.

  • Het zijn steeds collectieve bedreigingen die ze verzinnen, pandemie, klimaatverandering, Rusland. Die zogenaamde dreigingen stellen de machthebbers dan in staat om vrijheden op te schorten en grotere controle over de samenlevingen te krijgen. Men is daar al decennialang aan bezig, niet alles werkt even goed, en er zijn veel proefballonnen opgelaten die weer zijn ontploft, maar hun hebben ze een aantal dingen goed op de rails. Ze, zijn dan de oligarchie en institutionele elites.

  • Nu zijn het wel bedreigingen die steeds in theorie een gevaar zouden kunnen zijn

   Ik vind klimaat nog de meest realistische bedreiging

   En rechts praat te makkelijk hierover. Schuift het meteen van tafel, zonder überhaupt te luisteren naar de bezwaren van links

   Micro plastics maken ons onvruchtbaar

   Fabrieken verkankeren ons

   Voedsel zit vol gif

   Kapitalisten zouden de aarde gewoon in de uitverkoop doen voor “hun vermogen”. Want dat is het enige waar ze om geven. Niet om mensen, niet om de omgeving, alleen maar om geld. En greed is good, want pseudo intellectueel Ayan Rand heeft dat een keer gezegd. De enige “intellectueel” (kuch) die de libertarische populist kent

   Naya is hard. Harde woorden zijn nodig, als een koude maar frisse douche

   • “Ik vind klimaat nog de meest realistische bedreiging

    Micro plastics maken ons onvruchtbaar

    Fabrieken verkankeren ons

    Voedsel zit vol gif”

    Al die dingen hebben niks met klimaat te maken.

    “Climate is a description of the average temperature, range of temperatures, humidity, precipitation (rainfall and snowfall), and other atmospheric and hydrospheric conditions a region experiences over a period of many years. ”

    “Kapitalisten zouden de aarde gewoon in de uitverkoop doen voor “hun vermogen”

    Linkse kretologie dat niet meer is dan verregaande simplismes uit haat voor het kapitalisme.

   • Of microplastics ons onvruchtbaar maken is nog maar de vraag, of dat harde wetenschap is. Verder is het zo dat plastics enorm veel toepassingen heeft, en ook meer vervuilende materialen vervangt. Daar hebben hele samenlevingen veel baat bij. In het geval dat er geen ander materiaal bestaat, of dat die andere materialen ook nadelen hebben, en in het geval dat de hele maatschappij enorm veel baat heeft bij plastics, waarom is het dan de schuld van het kapitalisme?
    Van die uitvindingen mee profiteren, en dan is het de schuld van het kapitalisme.

   • Ik ben het zowaar een keer volmondig eens met Johannes. Als dat maar geen gewoonte gaat worden.

 5. COVID was geen bedreiging

  En Rusland ook niet

  Maar het klimaat verhaal is niet zo simpel als de Libertariër het graag voor doet

  Links heeft daar wel degelijk wat punten, pijnpunten, op dit gebied

  Hoe houdbaar is de bio-industrie op lange termijn ? Kan je al het woud wel kappen ? Moet vlees niet wat duurder zijn ? Waarom werden boeren gesubsidieerd ?

  Stel de vragen en rechts reageert meestal met een woedeaanval

  • Het “klimaat verhaal” lijkt op een verzameltheorie voor alles wat gelateerd is aan het milieu en wat niet goed voelt in bepaalde kringen. Over de invloed van de zon (zie zomer/winter) praat men liever niet. Behalve dan dat zonneschijn “moet worden bestreden” door Dokters Frankenstein met hun maffe geo-engineering experimenten.

   Over ontdekkingen en factoren die de “trust the science” tegenspreken praat men liever niet. Andersdenkenden worden bestreden. Het komt nogal sectarisch op mij over. Ook al zou het waar zijn maar dat (klimaat verandering veroorzaakt door mensen) staat lang niet vast.

   Bio-industrie is naar mijn mening ook fout en dierenmishandeling maar ik denk dat dit weinig invloed op het klimaat heeft. Boeren horen niet gesubsidieerd te worden. Net als bedrijven, kunstenaars en rechtse politieke partijen (en linkse).

 6. Johannes en Kobus

  Ik vind gewoon iets en dan moeten mensen maar bepalen of dat links of rechts van mij is.

  Zo’n fabriek kan gewoon ongestraft, zonder vergoeding te betalen, kanker rook over mensen uitstorten. Best wel bizar. Eigenlijk. Of je nou socialist bent of liberaal, het is vreemd

  Het is alsof je je hond in de tuin van de buren laat poepen. En als iemand daar dan iets van zegt, dan noem je hem een “linkse deuger”

  Ook als we kijken naar het NAP. Kanker rook over mensen uitstorten vind ik een overschrijding van het NAP

  En hetzelfde geld voor het kappen van alle bomen, die we nodig hebben voor zuurstof. Dat is ook een daad van agressie.

  Niet alleen Staten kunnen agressief zijn.

  Ik ben verder ook geen fan van XR en die hele beweging. Maar we moeten gewoon al hun stellingen onder de loep nemen en kijken of ze een punt hebben, onbevooroordeeld

  • “Silk schept op z’n eigen website over zijn verdiensten aldus op:

   I spearheaded TCM’s successful effort to launch the global climate emergency campaign, which has inspired 38 countries and over 1,800 sub-national governments representing over 950 million people to declare a climate emergency since 2018.

   The resulting 10,796% increase in the use of the phrase “climate emergency” led the Oxford Dictionary to declare it the Word of the Year 2019.”

   “Ik vind klimaat nog de meest realistische bedreiging”

   Het zijn altijd anderen die het slachtoffer zijn van propaganda… en groepsdenken, zo sust men zichzelf in slaap.

  • Nee

   Maar dit verhaal van links is nog wel compatibel met liberale theorie

   Schadebeginsel. Geen rook over iemand uitblazen

  • Ik vind gewoon iets, ik denk ergens over na, ik trek iets in twijfel, ik onderzoek iets

   Of links dat dan ook vind is irrelevant

   Tata steel stort rook over mensen uit, waar ze ziek van worden

   Kan dat? Willen we dat? Waarom willen we dat ?

   Geld!!!, schreeuwt de libertarier dan. Ze verdienen er GELD!!!! mee

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in