In het Brabants Dagblad verscheen afgelopen maandag opeens een bericht over de ‘mysterieuze oversterfte’. Verrassend want tot dan toe werd de oversterfte doodgezwegen, weggerationaliseerd of anderzins afgedaan als een complottheorie. Maar nu kan de staat er beter van worden dus dan krijgt het blijkbaar nieuwswaarde.

Een kanttekening zou ik wel willen maken bij dit juichverhaal: er sterven niet alleen 65 plussers maar ook jongere werkzame personen. Daarnaast raakt er een flink deel arbeidsongeschikt en zijn er anderen die vanwege invaliditeit tot hun dood ondersteuning nodig hebben waardoor er ook mensen als mantelzorgers uit het arbeidsproces gehaald worden.

Nederland spreekt trouwens een woordje mee op het wereldtoneel van de oversterfte. In januari 2024 was Nederland Europees koploper qua oversterfte met 15,3 % volgens Eurostat. Denemarken volgde als tweede met 11,5 % en Duitsland met 9,9 %.

Het gemiddelde oversterftecijfer in de EU was 3,6 %. Dit in verhouding lage cijfer komt door de bijdrage van de Oosteuropese landen waar nauwelijks oversterfte is dankzij hun lage vaccinatiegraad. Het decennialang lijden onder het communisme brengt onder de bevolking in ieder geval een gezond wantrouwen jegens overheid en media.

Het CBS verwacht dat de oversterfte in 2028 naar nul zal gaan. Wil dat zeggen dat we tot die tijd verschoont blijven van een plandemie en de bijbehorende averechtse ‘oplossingen’ ?

 

6 REACTIES

 1. ‘Het CBS verwacht dat de oversterfte in 2028 naar nul zal gaan’.

  Om zo’n bewering te doen moet je eerst weten wat de oorzaak van oversterfte is.

 2. “‘Het CBS verwacht dat de oversterfte in 2028 naar nul zal gaan’. ”
  Tja, dat zit ingebakken als je oversterfte definieert als een verschil t.o.v. het voortschreidend gemiddelde van de vorige 5 jaar.
  Dus stel dat t.o.v. vandaag het sterftecijfer niet toeneemt, doch ook niet afneemt doch structureel op dit huidige plateau blijft, ca. 15% hoger dan in het verleden, dan zal op een bepaald moment in 2028 het niet hoger zijn dan het gemiddelde van 2023-2027, dus “voila, geen oversterfte meer”, ofschoon we nog steeds blijvend 15% hoger zitten dan de periode daarvoor.
  Dus door hoe men het begrip cijfermatig geformuleerd heeft, wordt een blijvend onopgelost probleem ineens iets wat -volgens DIE definitie- plots opgelost is.

  Overigens is deze problematiek vergelijkbaar met die van “armoede” maar dan omgekeerd.
  Armoede wordt nl. gedefinieerd in relatieve termen, als zijnde minder dan 60% van het gemiddelde inkomen.

  M.a.w. als morgen alle salarissen verdubbeld zouden worden en wie vandaag 60% van het gemiddeld had, morgen ook van het nieuwe, dan is ie nog steeds arm volgens de definitie, terwijl ie dan wel 120% van het gemiddelde heeft van vandaag. Dus wat vandaag niet arm genoemd wordt (bv. 110%) van het gemiddelde, datzelfde bedrag zou ineens als arm gekwalificeerd worden omdat anderen erop vooruit gingen.
  Als je armoede definieert als een bedrag waarbij je niets tekort komt qua basisbehoeften, dan is het een vast bedrag (afgezien van prijsstijgingen) en dan kan iemand die er een beetje op vooruit gaat plots ophouden als arm gekwalificeerd te worden, maar als het een kwestie van relatieve bedragen is, dan blijft het probleem bestaan als iedereen, inclusief hijzelf erop vooruitgaat. En zo kan de overheid bezig blijven met een VERMEEND probleem te bestrijden. M.n. linkse partijen spinnen veel garen bij het op papier blijven in standhouden van “armoede”, dan kunnen ze blijven wetjes maken en geld rondpompen.

  Kortom: als de overheid met cijfrs komt, hoeft ze niet eens over de vastgestelde cijfers zelf te liegen. Vaak zit het probleem (of de “oplossing”) ingebakken in de definitie.
  Al naar gelang het haar uitkomt kan zij doen alsof een structureel probleem vanzelf is uitgedoofd/opgelost door te vergelijkingsbasis aan te passen OF juist niet, eveneens door de vergelijkingsbasis aan te passen en dit beide a priori ingebakken in hoe de maatstaf gedefinieerd werd.
  Het is dus cruciaal om na te gaan hoe zij bepaalde cijfers precies definieert/berekent. Anders zijn de statistiekjes gewoon een maat voor niets.

 3. Ik las ergens dat ‘gevaccineerden’ binnen 5 jaar dood zijn.
  Natuurlijk is die oversterfte dan naar nul, omdat er niemand meer is.

Comments are closed.