Weer een goed artikel van Harry Geels,  in Financial Investigator:over de uitdijende overheid en de verkeerde gevolgen daar van.

Mag ik aan zijn vijf punten, nog wat aan toevoegen:

 1. niet alleen het aantal ambtenaren neemt enorm toe, ook het aantal consultants dat tegen de dubbele prijs, de lege ambtenaren plekken opvult. ( ik hoorde dat het (wettelijk!) max bedrag van 15 % van de personeelskosten voor consultants, maar nu 40% is.
 2. de toename van semi- overheidsorganen, zoals waterschap, NZA, AFM, privacy waakhond etc wordt vaak niet meegenomen in deze staatjes en budgetten.
 3. de impliciete eigenschap/neiging van overheidsdienaren om steeds méér te reguleren; en omdat voorgaande maatregelen niet werkten, moeten we ‘dus’ nog meer reguleren.
 4. steeds minder productieven, moeten meer onproductieven betalen.

 

74 REACTIES

 1. Natuurlijk is een grote staat gevaarlijk

  De geschiedenis wijst dit uit. Ik wijs soms op de voordelen die in een sociaal democratisch programma zitten (die voordelen zijn er gewoon). Maar het is waar dat de schaduwzijde is dat zo’n soort soort systeem leidt tot een te grote overheid. Wat overigens geld voor ieder systeem met een overheid. Die overheden lijden vaak een eigen leven, zijn onderhevig aan een interne dynamiek

  Wel kan de Libertariër zich afvragen, als hij kritisch denkt. En is er dan geen probleem met ongebreideld kapitaal ? Deze vraag stelt de Libertariër liever niet, want dan zaagt hij een poot onder zijn eigen stoel weg, als het ware.

  Ik kan me een situatie voorstellen waarin kapitaal ongeveer dezelfde rol speelt als de staat nu speelt. Zeker ook omdat de meeste kapitalisten helemaal niets tegen de staat hebben en niets tegen het idee van sociaal contract, hiërarchie en inhumane top down structuren

  De stelling dat staat en kapitaal totaal ander soort instituties zijn, komt op mij zo niet over. Een bank lijkt op een overheid. Vanbinnen en vanbuiten. Mannen in pakken die geld binnen halen, afromen. zonder er iets voor te doen. Het lijkt op elkaar. Het zijn dezelfde piramide constructies

 2. Als we uit de systeemwereld willen stappen (systeemwereld is staat en kapitaal)

  Dan zullen we eigen instituties moeten opzetten. We zullen dan op een bepaalde manier solidair met elkaar moeten zijn. Een beetje zoals fvd dat al doet

  Dit kan geheel binnen de wet gebeuren, dus je voorkomt dan confrontatie met de gewelddadige staat

  Deze organisatie en solidariteit zie je alleen weer niet in de libertarische cultuur

  Men is meestal voornamelijk gericht op het presteren en rijk worden binnen de systeemwereld. Men is dus tegen het systeem, maar gaat wel mee in de dynamieken van het systeem. Het verhaal dat je het “zelf moet maken” en dat we allemaal losstaande atomen zijn en dat het “nou eenmaal allemaal zo is als het is”. Dit is een contradictie in het late libertarisme.

  Daarnaast moeten we ons realiseren, iets dat het klassieke anarchisme altijd al snapte, dat organisatie/solidariteit en individualiteit elkaar helemaal niet hoeven te bijten.

  • “Daarnaast moeten we ons realiseren, iets dat het klassieke anarchisme altijd al snapte, dat organisatie/solidariteit en individualiteit elkaar helemaal niet hoeven te bijten.”

   Ja, dat komt omdat men nu vecht tegen het democratisch collectivisme, en links collectivisme. Men vergeet dan dat doordat men gemeenschapszin helemaal of bijna helemaal uit het oog verloren heeft, dat men daardoor meer mensen afstoot.

   Daarbij komt nog dat onze democratieën bestaan uit toenemende collectivisering door de staat, maar ook toenemende atomisering van de samenleving, en toenemend cultuur-anarchisme. Gezien libertariers gedeeltelijk ook producten zijn van de democratie (als cultuur), en de democratie een atomisering en pseudo-individualisme voortbrengt, is het element van spontane gemeenschapszin ook gedegenereerd in het libertarisme.

   Een andere factor is technicisme, de twintigste eeuw heeft in het algemeen een overmatig cerebralisme voortgebracht. Dat zorgt voor andere manieren van denken en gebrek aan gemeenschapszin.

   Jij geeft zelf overigens ook blijk van fundamenteel democratisch cultuur-anarchistisch denken, door het hetero huwelijk en gezin (als fundamentele vorm van organisatie) aan te vallen, en het ‘ik-vrijheid-blijheid’ te propageren.

   • Jij geeft zelf overigens ook blijk van fundamenteel democratisch cultuur-anarchistisch denken, door het hetero huwelijk en gezin (als fundamentele vorm van organisatie) aan te vallen, en het ‘ik-vrijheid-blijheid’ te propageren.

    Ik heb dat nooit aangevallen. Ik zeg alleen dat ik liever niet in zo’n constructie leef. Wat andere mensen doen moeten ze zelf weten

    Ik heb het alleen ook vaak fout zien gaan. Liep niet 50 procent van de huwelijken uit op een scheiding ?

    Het komt op mij vaak erg geforceerd en beklemmend over.

    Maar nogmaals, ik leg niemand iets op en neem niemand iets af

  • Er zijn twee ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen in de democratie.
   De één bestaat uit toenemend collectivisering, de ander bestaat uit toenemend individualisme, dan wel pseudo-individualisme.

   De twee zijn moeilijk te voor het begrip, daarom de volgende analogie:

   Stel je een autosnelweg voor, waar iedereen massaal in dezelfde richting en op dezelfde paden rijdt, men constant op elkaar zit, beperkt wordt door elkaar, men ruwweg dezelfde snelheid moet rijden, en men dus in een collectivistische flow zit.
   De auto’s waarin men rijdt zijn echter rijdende huisjes’ voor het individu, en die rijdende huisjes zijn voorzien van en gebouwd voor steeds meer comfort en veiligheid, een muziekinstallatie, airco/verwarming, smartphone en een scala aan zaken die comfort moeten bieden.

   De overheid komt dan ook om de hoek kijken, de overheid bepaald de flow, waar die is, hoe snel men moet rijden, de overheid beheerst de flow maar ook allerlei andere zaken tot in detail.

   In de auto is dan ruimte voor een zekere democratische cultuur-anarchistische vrijheid-blijheid, maar vooral dat waar de pseudo-invidualist naar zoekt: individueel comfort en veiligheid.

   Het is ook om die reden dat men geen problemen had met de grote onvrijheid van de lockdowns, omdat de massa’s van pseudo-invididualisten thuis via de smartphone en computer, internet, tv, netflix, gamen en wat voor tech dan ook hun comfort en veiligheid zoekende pseudo-individualisme alsnog konden voortzetten. De lockdowns gaf die pseudo-individualistische geatomiseerde massa’s ook juist een groot genot van collectivistisch gedeelde sentimenten. Dus men zat thuis, net zoals in het rijdende mobiele huisje, men geniet van het ingebed zijn in de veiligheid van het collectivisme, de collectivistische flow, terwijl men geniet van het comfort van een pseudo-individualisme.

  • De auto is het symbool van democratisch pseudo-individualisme. De auto’s worden steeds comfortabeler, steeds groter en luxer, steeds meer comfort voor de decadente comfort zoekende pseudo-individualist burger. Het is dat de overheid regels oplegt voor de veiligheid, anders dan zou men in de auto ook constant aan het smartphone infuus hangen = eigen wereldje tech. Als de auto zelfrijdend wordt, dan zal men zich nog meer als in een cocon inspinnen, Netflix kijken, sociale en mainstream media consumeren. Maar al dat individualisme is ingebed in een grote collectivistische flow.

   Het libertarisme heeft in deze tijd wel een bijzonder probleem, aangezien het collectivisme ook aangewakkerd wordt door het kapitalisme, aangezien de pseudo-individualistische massa’s overal aan het infuus hangen van wat de corporaties aan info en entertainment bieden. Men geeft de overheid overal de schuld van, maar het begint ook wel te dagen dat de massa’s zonder overheid allemaal aan het infuus van MegaCorp Inc zouden hangen. Dus het zou wel goed zijn als men minder markt-technicist wordt, en men eens gaat nadenken over menselijke schaal gemeenschapszin.

   • Dus het zou wel goed zijn als men minder markt-technicist wordt, en men eens gaat nadenken over menselijke schaal gemeenschapszin.

    Hier ben ik het ook mee eens.

  • Dit artikel is overigens typisch een voorbeeld van technicisme, ingezet in de twintigste eeuw. Met deze zakelijke technische en cijfermatige benadering gaat men de liefde voor vrijheid en een menselijke schaal gemeenschapszin niet bevorderen.

   • Deze soort ‘zakelijke’ technische benadering doet mij erg denken aan de jaren negentig

    Als je boeken uit die periode leest, praat men ook op deze manier. Het komt allemaal over als een brochure van een groot bedrijf.

    Het is de vroeg neoliberale esthetiek

    Veel libertariers komen ook uit dat tijdsgewricht. Werden in die periode politiek actief, of raakte in die periode gefascineerd door politiek

    Maar ik denk dus dat deze tijd achter ons ligt. Het is zo lang geleden allemaal

  • Het dagelijkse vrijspreker haantjes gevecht vangt aan. haha

   Voordat marxisme en revolutionair anarchisme groot werd in Europa, waren er allerlei spontane, vrijwillig socialistische bewegingen. In deze tijd lijkt het een beetje op wat FVD doet en wat de Florijn doet

   Een sociale beweging, maar niet opgelegd en ook niet via de parlementaire weg

   Deze bewegingen hadden het vrijwillige aspect van de libertariers, waar zij het over hebben, maar ze waren tegelijkertijd heel kritisch op kapitalisme en kapitaal accumulatie

   Goed, libertarisme als uitkomst van de democratie. Dit zie ik niet zo. Libertarisme is te herleiden tot Rothbard, komt voort uit Rothbards erfenis. En Rothbard was tegen democratie. Een daadwerkelijk vrije markt zou volgens hem de democratie, parlementaire democratie overbodig maken

   Er zijn twee ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen in de democratie.
   De één bestaat uit toenemend collectivisering, de ander bestaat uit toenemend individualisme, dan wel pseudo-individualisme.

   Dit ben ik met je eens. We hebben aan de ene kant haast communistische trekken in de huidige politieke cultuur. Aan de andere kant spreekt men ook graag over ‘individualisme’. Dit ‘individualisme’ vind dan altijd plaatst binnen de neoliberale markt en de private/publieke samenwerking. Binnen ‘je organisatie’ ben je zogenaamd een individu. Terwijl je natuurlijk niets meer bent dan een nummertje, een wegwerpartikel

   Ook als je spulletjes koopt, ben je zogenaamd je individualiteit aan het bevestigen.

 3. Een financiële meneer moet zich toch met zelfverrijken bezighouden? Als die teveel last heeft van ambtenaren, dan koopt die die maar weg. Althans, dat lijkt mij. Geldmensen moeten hun geld gebruiken als een Soros of Gates om de wil aan anderen op te leggen. En als zo een mens nog te klein daarvoor is moet die maar eerst groeien in kapitaal. Dat is nu eenmaal de wet van de jungle.

 4. Vooral een argument van gradatie en niet van principe. Je zit natuurlijk al direct in de problemen zodra je bestuurd wordt. Dat is, iemand anders neemt jouw beslissingen. Hoe meer beslissingen voor je genomen worden, hoe meer last je daarvan gaat hebben.

  Nu zul je altijd concessies moeten doen als sociaal wezen, maar het zijn wel je eigen keuzes. Tenzij je in Siberië tussen de tijgers en de beren gaat leven. Persoonlijk wijs ik die optie af.

  De verzamelde bestuurlijke elites zijn vooral bezig zichzelf overbodig te maken. Ik krijg de indruk dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn.

  • Ja, maar dit geld toch ook gewoon voor het kapitalistische bedrijf

   Je word bestuurd, iemand anders neemt jouw beslissingen, in die setting

   en hij/zij gaat er ook nog eens met de winst vandoor (terwijl jij het werk doet haha)

   Ik vind dat raar. Maar goed, het zal wel aan mij liggen

   En dit zal wel ‘super links’ zijn ofzo

   • Ja, is dat zo ?

    Het is heel moeilijk om een coöperatie op te zetten, omdat de bank daar minder snel een lening aan geeft.

    En dan nog klopt het statement niet, dat men fundamenteel tegen heerschappij is. Als je hele werkende leven uit gaat van beheerst worden. Blijkbaar vind je dat best prima dan. In een ondergeschikte positie zitten, orders opvolgen. En andermans immense kapitaal creëren. Om vervolgens zelf een kruimeltje toegeworpen te krijgen

    Dit alles mag je dan niet zeggen, want straks ben je nog LINKS!!!! per ongeluk

   • Het ligt inderdaad aan jou als je het verschil niet begrijpt tussen een vrije, individuele keuze voor een product of service en de verplichte afname, besloten door anderen voor jou, van overheidsdiensten.

    Het is het verschil tussen boodschappen doen in een supermarkt. Je kiest naar welke supermarkt je gaat en daar vul je je karretje. Dit product voor deze prijs bevalt me wel, dat product voor die prijs bevalt me minder.
    In de supermarkt van de overheid gaat het anders. Voor de supermarkt staan de vertegenwoordigers van politieke partijen, elk met hun boodschappenlijstjes waar je op kunt stemmen. Hoeveel de boodschappen kosten staat er niet bij. Okay, je stemt op het lijstje van een van de partijen wat het meest overeen komt met je eigen wensen. Nadat iedereen gestemd heeft gaan de politici met elkaar onderhandelen waarna een compleet nieuw lijstje tevoorschijn komt. Iedereen krijgt nu de producten van dat lijstje en moet de prijs betalen die daarbij hoort.

    Dus, het is juist dat je niet meebeslist over het productieproces of het eindproduct van een bedrijf. Maar je kiest wel degelijk uit een scala aan eindproducten: dit product of deze service, voor deze prijs, bevalt mij beter dan een ander product of service en ik kies ervoor om een deel van mijn zuurverdiende centjes daaraan uit te geven.

    Je bent links omdat je dit soort, toch vrij eenvoudige, economische principes niet begrijpt. En dan roep je maar weer wat doms als: alle ondernemers zijn kapitalistische zwijnen die hun medewerkers en klanten uitbuiten omdat dit heel lang je sociale umfeld is geweest en misschien nog steeds is. Een umfeld van anti-kapitalistische dommigheid en onbenul.

   • @ naya, ja dat is zo. Het is een keuze. Voor vrijheid moet je wat over hebben. Als een mens zich gedwongen voelt, kan hij een andere weg inslaan. Je debiteert een vals sentiment en drogredenen. Zo van “wat een mooie roos, maar ze staat op vervuilde grond”. Huil, huil, huil. In wezen heeft ieder mens te maken met “dwang, met onvrijwilligheid”. Een mens heeft overlevingsdrang, een maag die gevuld wil worden met eten en drinken. En dat maakt de mens bereid tot compromissen. Ik zeg of schrijf nergens dat je links bent. Klets toch niet zo’n onzin man. Je poept de ene na de andere drogreden uit. Terwijl je je intellectueel op zo’n hoog niveau vindt staan. Eerst komt Naya, dan God en dan een hele tijd niks en dan de mensen die hier reageren. Had beter opgelet bij Nederlands, bij economie, bij maatschappijleer en bij de lessen formele logica.

 5. De vraag is dan, als je voor vrijwillige onderdanigheid kiest, ben je dan tegen onderdanigheid ?

  Een filosofisch vraagstuk. Is iemand die voor een BDSM relatie kiest ‘empowered’ of juist per definitie niet?

  Ik vind het vreemd als iemand zegt : ik laat me door niemand iets vertellen! Maar die persoon laat zich dan wel full time alles vertellen door zijn baas, die er ook nog eens met de winst vandoor gaat. Daar gebeurt iets vreemds.

  Heb ik het over zwijnen, etc? Gebruik ik scheldwoorden? Nee hé

  Iets als huisjesmelken, of huisje gemolken worden, heb ik altijd ervaren als opgelicht worden. In het diepste van mijn wezen, voelde ik mij opgelicht. Zo’n extreem hoge prijs betalen aan ‘een ondernemer’, slechts om uberhaupt ergens te mogen bestaan, terwijl er niet eens andere opties zijn. Het is ook nog eens een monopoliesituatie

  Dit had ik niet wanneer ik bij de slager een stukje vlees kocht.

  Dus het gaat niet over iedere ondernemer. Het is minder zwart/wit dan dat

  En ik ben iemand die wel luistert naar zijn emoties. Als iets echt niet goed voelt, echt stinkt, dan is er vaak wel iets aan de hand. Intuïtie etc.

  • Inderdaad, je snapt het niet en je wilt het ook niet snappen. Vervolgens haal je er allemaal dingen bij die er niets mee te maken hebben.

   Ten slotte, het voortdurende gejammer over de huizenbubbel. De hoge huizenprijzen in Nederland en talloze andere, meestal Westerse landen, is een incident als gevolg van overheidsbeleid waaronder geld drukken, het onmogelijk maken nieuwe huizen te bouwen en grote aantallen mensen het land inslepen. In het kort: sterk toenemende vraag bij gelijk aanbod en stevige geldontwaarding waarbij de salarisstijgingen achterblijven. Dan willen die prijzen wel omhoog gaan. Dat is dus niet omdat makelaars zulke slechte mensen zijn.

   Hieronder een link naar de Herengrachtindex die de prijzen voor huizen aan de Herengracht weergeeft van 1650 tot 2008. De prijzen zijn gecorrigeerd voor inflatie. Je ziet dat de prijzen in 2008 al historisch hoog stonden. Sindsdien is het alleen maar erger geworden. Dat gaat dus op enig moment corrigeren, waarschijnlijk als de rente weer omhoog gaat. Dan kletteren de huizenprijzen ook weer net zo hard omlaag als ze omhoog gegaan zijn. Voor veel mensen gaat dit een drama zijn met gedwongen verkopen en een restschuld waar ze misschien wel nooit meer vanaf komen.
   https://www.deaandeelhouder.nl/wp-content/uploads/2023/12/ds1.jpg

   Bovendien, jij kiest ervoor in een stad te wonen met dure woonruimte. Niemand verplicht jou dat te doen. Dus net zoals je in de supermarkt je mandje vult met spullen die je bevallen. en de andere spullen links laat liggen, zo heb je gekozen om te wonen in een stad met hoge huizenprijzen boven andere plekken met beduidend lagere prijzen. Het is niet zo dat jij geen aandeel hebt in de situatie. Jij hebt een keuze gemaakt. Na afloop non-stop jammeren over die keuze is weinig stoïcijns.

  • Inderdaad, je snapt het niet en je wilt het ook niet snappen. Vervolgens haal je er allemaal dingen bij die er niets mee te maken hebben.

   Die dingen zijn allemaal cruciaal, om over na te denken. Anders word je misschien wel een econoom en denk je niet na over de wezenlijke thema’s van het leven

   Ik ben niet eens een anti kapitalist, want ik ga jou niet vertellen dat je niet voor een kapitalistisch bedrijf mag werken ofzo. En ik ben ook niet voor geweld tegen kapitalisten

   Ik vertel je slechts eerlijk (niemand is meer eerlijk, tegenwoordig) hoe ik het neoliberalisme, de technocratische dystopie ervaar en ervaren heb. Zie het als een soort ‘review’

   • We zijn geen VVD-ers en we verdedigen de huidige situatie niet.
    Dat mag je zo langzamerhand toch wel eens beginnen te begrijpen.

   • Dat zeg je wel. We zijn van de Oostenrijkse Economische School. Dat is geen neoliberalisme. Het neoliberalisme hoort bij de VVD van Mark Rutte.

    Wij libertariers noemen onszelf rechts, in ieder geval economisch rechts, maar dat is niet het rechts van de VVD waar jij steeds naar verwijst met uitspraken als: “Rechts heeft de huizenprijzen doen exploderen”.

 6. Het is niet zo dat links economie niet begrijpt. Het is slechts zo dat zij andere economische modellen uitdenken, gebaseerd op andere waarden en ideeën en verwachtingen dan rechts.

  Rechts heeft niet een monopolie op de economische professie. Dat denkt men sinds de jaren negentig, toen we zogenaamd het ‘einde van de geschiedenis’ bereikt hadden

  • Linkse mensen snappen niets van economie. Sterker nog, omdat ze niks van economie begrijpen zijn ze links. Het gaat dus twee kanten uit: omdat ze niks van economie begrijpen zijn ze links; en het feit dat ze links zijn bewijst dat ze economie niet begrijpen. Hetzelfde geldt ook heel duidelijk voor jou.

   Dus ja, rechts heeft een monopolie op de economische professie. Om een voorbeeld te geven: een linkse econoom als Paul Krugman heeft ooit voorgesteld dat de overheid een buitenaardse invasie moet fingeren zodat de centrale banken geld kunnen bijdrukken wat dan goed voor de economie zou zijn. Het is geen grapje. Hij meende het serieus. En dat is dan een van de meest vooraanstaande linkse economen. Als je daar je heil in wilt zoeken, veel succes.

   • Dus een hoogleraar economie, die kiest voor een sociaaldemocratisch model, of een markt socialistisch model, of een geoistisch model, of een model dat wat meer rekening houd met de ecologie, is geen hoogleraar meer ?

    Als je het niet eens bent met Mises, verlies je je hoogleraarschap ?

    Is dit niet een nogal arrogante positie? En erg kortzichtig. En een beetje sektarisch ?

    Neoliberalen begrepen zogenaamd de economie. Maar niets van wat ze voorspelde is uitgekomen. Al in 2008 stortte het hele groteske systeem in elkaar

   • Neoliberalen, ik neem aan dat je de VVD bedoelt, zijn geen Oostenrijkse school economen. Dus ze kramen inderdaad heel veel domme onzin uit. Verder is er in 2008 een bankencrisis geweest, dat is weer wat anders.

    “It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”
    ― Murray N. Rothbard

   • Rothbard zegt het, dan moet het wel waar zijn natuurlijk.

    Ik geef nu niets eens opinies over economie. Ik beschrijf slechts hoe ik het huidige systeem ervaren heb en waarom ik nadenk over alternatieven. Waarom ik het idee van een vrijwillige vorm van socialisme wel begrijpelijk vind, bijvoorbeeld

    Economen zouden meer aanzien hebben, als wat ze zeggen ook daadwerkelijk uitkomt. Als de wereld ook daadwerkelijk zo werkt, zoals zij het beschrijven in hun modellen en berekeningen

    Als ik zeg, ik en vele met mij hebben de huidige woonmarkt ervaren als oplichting, uitbuiting, dan geef ik geen mening over een specifiek economisch probleem.

    Maar het is wel van belang dat mensen af en toe zeggen hoe ze de wereld écht ervaren en wat ze écht denken en voelen

    Wat hebben we verder aan Rothbard gehad? Hij heeft bijna geen invloed gehad op de loop van de geschiedenis en op de manier waarop we nu leven. Waar is dat wazige anarcho kapitalisme dan ooit uitgevoerd ? Zogenaamd in Argentinië, onder die ’terror’ Milei ?

   • Rothbard zegt dat het onverantwoord is om sterke uitspraken over economie te doen terwijl je er niets van begrijpt. Dat klopt natuurlijk en heeft verder niet eens zo gek veel met economie te maken. Het is net zo goed onverantwoord om iemands kiezen te vullen als je daar geen verstand van hebt, of een hersenoperatie te doen, of een bus te besturen, of wat dan ook.

    “Ik beschrijf slechts hoe ik het huidige systeem ervaren heb en waarom ik nadenk over alternatieven.”
    Dat is een opinie.

    De Oostenrijkse Economische School werkt niet met modellen en maakt geen berekeningen. Zij volgt de praxeologische methode.

    Verder denk ik dat we meneer Milei de kans moeten geven er wat van te maken. Voorlopig zijn ze op de goede weg. Net als in El Salvador. Als hij zijn economische ideeën kan verwezenlijken is voorspoed zo ongeveer gegarandeerd en kan Argentinië weer een van de meest welvarende landen ter wereld worden, wat ze zo’n 100 jaar geleden ook waren tot de sociaaldemocratische experimenten van de familie Peron om de hoek kwamen kijken.

    En dan nog maar een keer, voor de extreem eigenwijzen onder ons, zowel Europa als de VS zijn groot geworden op basis van de principes: eigendom, de bescherming van eigendom en vrijhandel. Het waren quasi-anarchistische situaties waarin die groei is ontstaan omdat de belastingdruk zeer laag was. Tijdens de monarchie, volgens Bertrand de Jouvenel, gemiddeld zo’n 8%. Er kan dus helemaal geen grote overheid geweest zijn.

    Maar goed, blijf vooral lekker in de ontkenningsfase zitten. Nu zijn de prijzen in bv Buenos Aires nog heel aangenaam. Tegen de tijd dat jij gaat begrijpen dat het goed gaat, zijn ze dat naar alle waarschijnlijkheid niet meer. En dan moet je weer gaan klagen dat het allemaal zo duur is.

   • Zelfs als je het misschien niet honderd procent wiskundig begrijpt, ben je wel onderhevig aan de krachten van de economie.

    Functioneer je binnen de economie. Speel je een rol in de economie. Sterker nog, zonder jou bestaat ‘de economie’ niet eens.

    Als je binnen ‘de economie’ je leven leidt, is het niet zo gek dat je er meningen over hebt, dat je erop reflecteert

    De economen bedenken systemen en vervolgens mag niemand daar meer iets van vinden, zelfs al beheerst het je hele leven?

    Ik zeg : ik persoonlijk ervaar bepaalde moderne fenomenen als de woningcrisis als rampzalig en ik ervaar een top down bedrijf als een vreemde constructie. Ik hoef geen economie te studeren, om tot deze conclusie te komen. Het is slechts mijn subjectieve mening. Die je dan als irrelevant kan zien, maar zie het als een ‘review’.

    principes: eigendom, de bescherming van eigendom en vrijhandel.

    En geen kolonialisme ?

    En geen vormen van imperialisme ?

    We waren trouwens al eerder tot de conclusie gekomen, dat die Milei niet eens het Rothbard/Hoppe model uitvoert. Het enige wat hij doet is een fascistische politiestaat/bananenrepubliek opbouwen

   • “En geen kolonialisme ?
    En geen vormen van imperialisme ?”

    Ach toch, jongen toch, wat ben jij gehersenspoeld met linkse propaganda. Of beter: wat heb jij je laten hersenspoelen. We zijn niet rijk geworden van kolonialisme of imperialisme. We zijn rijk geworden van productie en handel. De Hanze route bv was vele malen winstgevender dan het kolonialisme waarvan niet eens duidelijk is of het ooit winstgevend geweest is. Verder was dat kolonialisme helemaal zo slecht niet. Al zeker niet voor de mensen die er woonden. Haiti bv was de parel van de Caraïben toen het door de Fransen bestuurd werd. Nu is het een bak ellende. Rhodesië was de graanschuur van heel Zuidelijk Afrika toen de blanken er nog zaten. Nu verkeerd het in een haast permanente economische crisis gecombineerd met hyperinflatie. Zuid-Afrika zelf was een aangenaam land om te leven waar nota bene de eerste harttransplantatie ter wereld is uitgevoerd door dokter Barnard. Nu is het een rape and murder pit waar je maar beter zo ver mogelijk uit de buurt kunt blijven. Verder, Singapore, Hong Kong, de VS, Australie en Nieuw Zeeland waren ook ooit koloniën. Nu horen ze bij de meest welvarende landen ter wereld. Zo destructief was dat kolonialisme dus blijkbaar niet.

   • Dus kolonialisme is wel een aanrader? Tot slaaf gemaakt worden, is leuk ?

    Dat je handen eraf gehakt worden, etc. Leuk

    Op plantages moeten werken, zonder loon, onder dwang. Leuk

    Goed libertarisch idee

    Ik zeg niet dat het westen alleen maar door kolonialisme rijk is geworden en ik zeg ook niet dat het westen niets gepresteerd heeft

    Maar die koloniale schaduw moeten we er wel bij betrekken, willen we een realistisch/eerlijk beeld hebben

    En als we naar de Amerikaanse supermacht kijken. Deze macht ging altijd uit van allerlei interventie oorlogen, om haar eigen imperium te bestendigen. Men is niet slechts op ‘handel’ groot geworden. Dat is een beetje een naïef beeld. Men is niet een soort defensief minarchistisch land, dat ‘slechts handel drijft’

    ik ben niet ‘gehersenspoeld’ .Ik heb zowel linkse als rechtse bronnen onderzocht. Ik spreek linkse en rechtse mensen. Meeste linkse mensen zouden niet eens met jou praten, omdat ze je zien als ‘smerige fascist’

    En aangezien ik wel met je praat, zien ze mij niet als links. ze zien mij dan als verrader etc.

   • Met ze bedoel ik dan links. Links ziet mij als ‘een fascist’ omdat ik met ‘de fascisten’ spreek

    En jullie zijn dan ‘de fascisten’ in hun ogen

    Maar ik spreek gewoon iedereen.

   • En nu haal je kolonialisme en slavernij door elkaar. Dat zijn twee verschillende dingen. Handen ervan afhakken gebeurt trouwens nog altijd in islamitische landen waar recht wordt gesproken volgens de Sharia wetgeving. Maar daar mag jij niks van zeggen van je linkse vriendjes. Overigens is het onjuist om libertariers, of andere rechtsmensen voor fascist uit te maken omdat fascisme een variant is van links. Mussolini is zijn hele leven lid geweest en gebleven van de socialistische partij. De nationaalsocialisten, wel, de naam zegt het al. Rechtse mensen zijn voor een kleine staat, niet een grote staat. Als je voor een grote staat bent, dan ben je links. Maar de internationale socialisten hadden ruzie met de nationalistische socialisten waarna de internationale socialisten de nationalistische socialisten ‘rechts’ zijn gaan noemen omdat ze inderdaad een paar streepjes minder hard links waren dan de marxisten van de internationale variant.

    Je bent totaal en volkomen gehersenspoeld door radicaal linkse dogma’s. Het druipt er werkelijk aan alle kanten vanaf. Je hebt niets uitgezocht. Je snapt de Oostenrijkse School niet eens en meent dat het een soort neoliberalisme is. Het is werkelijk dramatisch gesteld met je. Ik heb met je te doen.

   • Wat je nu doet is op de man spelen. Wat jullie ‘heel rationele en stoïcijnse mannen’ sowieso de hele tijd doen

    Kolonialisme was ook niet zo’n pretje. Het is voor ons makkelijk om dat goed te praten, als we er zelf geen slachtoffer van zijn geweest. Landen binnen vallen, de grondstoffen plunderen, de bevolking afslachten. Leuk ? Non agressie principe ?

    Ik ben geen fan van de Sharia. Links ook niet, als het goed is

    Nee, ik heb nooit gezegd dat Oostenrijkse school neoliberalisme is

    Nee, ik noem jullie geen fascisten, ik zeg dat links dat doet. Fascisme is duidelijk wel anders dan de Rothbard doctrine.

  • Bertrand Russell heeft in zijn boek Power, a social analysis, en andere boeken al bewezen dat het denken in termen van het primaat van economie, zoals bij Marx, maar ook in het kapitalisme, een verouderde wetenschap is waarin de krachten die in de samenleving spelen al te sterk worden versimpeld. Als je geen rekening houdt met andere krachten in de samenleving, zoals o.a. de zucht naar macht en prestige, dan is je model waardeloos, hoe uitgebreid die ook is. Economie is zo bezien dus een deelwetenschap waarvan de uitkomsten heel anders kunnen zijn omdat niet met andere hele grote factoren rekening wordt gehouden.

   • Zonder meer is er veel meer dan economie. Ik leg ook niet het primaat bij de economie. Alleen, als je dan toch over economie praat, gebruik dan een economische school die wel verstandige dingen zegt itt Marx of Keynes.

   • de zucht naar macht en prestige, dan is je model waardeloos

    Precies en vergeet ook niet de sociologische dimensies. Als voorbeeld. vuilnismannen hebben veel onderhandelingskracht. Als ze zich bij bonden aansluiten en gaan staken, dan leggen ze het hele land stil. Ze zouden meer salaris kunnen opeisen. Toch doen ze dit niet. Waarom doen ze dit niet? Omdat het in hun cultuur niet gebruikelijk is, ze zijn geen UVA studenten. En waarom doen de UVA studenten dan wel dat soort dingen?

    Economie is zo bezien dus een deelwetenschap waarvan de uitkomsten heel anders kunnen zijn omdat niet met andere hele grote factoren rekening wordt gehouden.

    Precies

    De wereld is niet iets dat je ‘eventjes kan berekenen’. Als je dat denkt heb je echt een plaat voor je kop

   • Dit keer zijn johannes en ik het vaak eens haha

    geen haantjes gevecht

   • Denk eens aan de volgende cultuur-psychologische factor.
    Nederlands, Belgen, Amerikanen e.d. gaan naar Italië, dan roepen ze ‘kijk eens hoe goedkoop de woningen hier zijn’. Dan kopen ze die woningen, en dan ontstaat er een cultuur van pimpen. Kijk eens, u heeft uitzicht op zee, of uitzicht op de bergen, kijken wat een mooie traditionele omgeving etc. Dan wordt de zaak een beetje verbouwd, grotere ramen erin, schuifpui, en dan komt het hippe of zwitserleven gevoel. Inmiddels is de waarde van die huizen dan flink gepimpt.
    Dus je krijgt dan een cultuurverandering en een ratrace van hipheid, en alles wordt maar duurder. Een flinke pyschologische toeslag erop.
    Op een gegeven moment wordt zo’n samenleving er dan één van decadente bubbels en een anti-sociale ratrace.
    Dat pimpen van de geatomiseerde egocentrische ratrace westerling is in ieder geval een van de factoren van de stijging van huizenprijzen. Het probleem ligt hem in wan-cultuur en gebrek aan gemeenschapszin.

   • Het probleem ligt ook in een soort apolitieke, totaal apathische houding. Politiek zou niet meer nodig zijn, want de ‘professionals’ van de markt en de staat kunnen alles veel beter vormgeven. Dit is die jaren negentig doctrine. Het einde van de geschiedenis, de opkomst van ‘de managers’ en ‘links moet zijn bek houden’

 7. Ik heb eerst de commentaren gelezen omdat ik geen adept ben met betrekking tot wat er allemaal besproken werd. Ik zie dat er onder wat zich het Libertariërs label opplakt geen eenduidige goede basis is waardoor veel verwarring kan ontstaan gecombineerd met persoonlijke frustraties die de boel verwateren..

  Het gaat hoofdzakelijk over modellen/theoretische aannames. Ik ben bang dat ze het onder elkaar nooit eens gaan worden. Johannes prikt er aardig doorheen vooral over het marktmechanisme in de huizenmarkt wat hij prijzen pimpen noemt. Dat zie je in heel veel segmenten terug vooral de damesmode met tasjes met een merknaam erop. Een makelaar vertelde mijn moeder ooit, het is wat de gek er voor over heeft.

  Nayakosadashi schijnt problemen te hebben met een afgesproken salaris en de winsten van diegene waar hij een business deal mee gemaakt heeft. In ieder geval wel het mechanisme.

  Als je uit de tunnel van Baas Werknemer kan komen dan zie ik dat ook in de vorm van hoe Johan naar de huizenmarkt kijkt. Iemand heeft een opleiding maakt niet uit welk niveau en kan zijn handen of kennis verhuren voor een maandelijkse vergoeding wat dan een salaris heet.. Als er veel zijn die hetzelfde kunnen maar de markt is verzadigd dan zal men een lager salaris of vergoeding voor je diensten aanbieden. Want het gaat in de eerste plaats wel om winst maken al is het alleen maar om op inflatie van grondstoffen, salaris verhogingen te anticiperen of in research te stoppen. . Als je een specialisatie hebt kan je er meer uitpersen.. Als je een contract aangaat en je koopt van het afgesproken salaris/vergoeding voor je diensten die je verleent aan een bedrijf een huis met een top hypotheek en de inflatie gaat omhoog en de energie kosten voor stoken en koken rijzen de pan uit dan kan je in de problemen komen. Vervolgens dan je salaris in vergelijking met de winst die het bedrijf welke jouw diensten inhuurt als onredelijk zien vanuit je eigen frustratie dat je teveel hypotheek hebt en het krap in de portemonnee wordt..
  Je kan dan weer gaan onderhandelen of een andere baan gaan kiezen of je huis verkopen maar je kan niet de schuld bij een bedrijf leggen welke zijn contractuele verplichtingen naar jou toe nakomt.

  Ik werkte ooit voor een professioneel duikbedrijf onder andere aan de Oosterscheldekering, metro en verkeers tunnels, wrak berging en bij boor/productie eilanden. Ik had in 1986 een salaris wat meer als die van een minister in de eerste kamer was. Ik had voor de zekerheid een huis gekocht wat op de toenmalige executie waarde zat. Terwijl ik volgens de bank met mijn salaris rustig een hypotheek van driemaal de waarde kon afsluiten. Maar ik had in mijn achterhoofd dat we elk jaar een strenge medische keuring hadden en als je daar niet doorheen kwam je de extra duiktaaktoeslag niet zou hebben en op het basissalaris zou uitkomen . Er zat ook variatie in het aantal duiken en overuren wat je paar jaar maakte, ik had gemiddeld per jaar drie maanden aan overuren. Enige jaren later werd een faillissement aangevraagd. Men liet weten dat ze in afgeslankte vorm verder gingen en wilde me weer terug hebben in die constructie. Ik was toen duiker eerste klas en 31 jaar oud. Ik bedankte voor het mooie aanbod met de motivatie dat er weinig groei perspectief was omdat er genoeg kandidaten voor uitvoerder waren en ik in de industrie sector via mijn opleiding in de techniek iets wilde gaan zoeken. Omdat als ik ouder zou worden en eventueel niet meer door de keuring zou komen geen carrière meer kon opbouwen in de industriële sector welke als je ouder dan 35 jaar was men minder interesse had om die mensen nog aan te nemen.
  Ik kwam bij een multinational terecht mijn salaris was de helft van wat ik eerst had maar ik kwam nergens in de financiële problemen omdat ik de tering naar de nering zetten balans niet had laten over tippen naar één kant . Acht jaar later zat ik weer ik op hetzelfde salaris niveau met nog steeds groei perspectieven minder gevaarlijk werk en minder uren.

  Sommige mensen kunnen ook pikken als het goed met ze gaat met een soort ingebakken wat ik een vakbondsman mentaliteit noem “wij tegen de baas”. Terwijl ik nooit iemand als baas zag en als ze de baas over me wilde spelen dan gaf ik tegengas. Ik heb altijd gewerkt met mijn hart erin omdat ik het graag wilde doen en nooit voor geld of status. Ik had kwaliteiten die ik kon verhandelen voor een monetaire vergoeding. Ik zag het niet als een salaris van een baas maar meer als inkomsten genereren ofwel een zaken deal.

  De directeur van het duikbedrijf had een privévliegtuig en je heb altijd gefrustreerde mensen die dan roepen wij werken ons de blubber en de baas heeft een vliegtuig. Een andere collega maakte de mooie opmerking namelijk als het regent bij de baas dan kan jij genoeg druppels opvangen. Die directeur had zelf door keihard werken als duiker na de oorlog de havens van Rotterdam wark vrij gemaakt en waarom zou hij dan geen vliegtuig mogen hebben. Het is onze eigen mindset en jaloezie/of frustratie wat dan gaat roepen dat het niet eerlijk verdeeld is.

  Is dat het startschot naar communisme?

  Ben het ook eens met Johannes en zijn opmerking dat veel modellen hoe het zou kunnen vaak parameters uitsluiten die wel van belang zijn .

  Bekijk de huidige huizenmarkt eens in het kader van “You will own nothing and will be happy” Dan zie je een ander monster opduiken. De meeste huizen zijn al enige jaren ver boven de executie waarde verkocht en voor de mensen zonder bakken met geld via een tophypotheek gekocht. Dan stijgen de prijzen van levensonderhoud explosief en je kan het niet meer opbrengen de bank zet je eruit en schuift het door naar mega investeerders zodat het niet meer in de vrije markt terecht komt. Met wat mazzel in je pech kan je misschien je eigen huis van de bank of mega investeerders huren.

  Ik ben bang dat de Libertariërs de realiteit te weinig in hun denken integreren en iets te theoretisch zijn en daardoor geen groot succes zullen hebben. Buiten dat ze hun echte basis het begrip vrijheid en vrijheden en hoe dat vorm zou moeten krijgen niet eenduidig vast kunnen leggen als ik het zo lees.

  Redelijk wat mensen hebben moeite met hun lot te accepteren die door hun eigen gebrek aan realiteitsbesef ontstaan is en dan naar iets anders als de schuldige op zoek gaan.

  • Het gaat er niet zozeer om om kapitalisme te bekritiseren, maar de rol van psychologie, en dat de mens een onmatig wezen is, of op allerlei manieren tot onmatigheid in staat, maar ook dat economie draait om begeerte, en begeerte is manipuleerbaar en instabiel. Maar er zijn ook hele volksstammen die afzien van begeertes en hun leven geven voor een utopie, of een idee, er is religie dat een hele grote rol speelt, er is de zucht naar macht en prestige, glorie, etc.

   Wat begeertemanipulatie betreft. Ik herinner me de werken van een Amerikaanse libertair uit de negentiende eeuw. Die legde veel de nadruk op spaarzaamheid en matigheid, gemeenschap en het gezin. In de jaren negentig van de vorige eeuw zag je een vanuit de VS overgewaaide verandering van mentaliteit, waar men ineens massaal op krediet ging leven. Dat was een commerciële truc, als je op afbetaling dingen aanbied dan verkoop je ineens een stuk meer. Met de opkomst van het internet bedacht men een nieuwe commerciële truc, gratis dingen presenteren, en dan ‘betalen’ door advertenties te kijken, d.w.z. je hoofd volstoppen met meer begeerte. Je zag de opkomst van wat men surveillance-kapitalisme noemt, dat men over je gegevens gaat verzamelen om je overal te bombarderen met op maat gemaakte aanbiedingen. Daar komt nog bij dat er een hele industrie is die uitgebreid de technieken van manipulatie en begeerte opwekking bestudeerd (zie Bernays).
   De mate waarin we vandaag de dag via alle mogelijke wegen gebombardeerd worden met reclame is totaal absurd. Ik moet elke dag mijn spambox nakijken en daar tussen de commerciële troep belangrijke niet commerciële mails uitvissen. Toen ik nog geen sticker op mijn brievenbus had, had ik elke week een hele stapel reclame voor het oud papier, en had dan nog veel werk om het plastic eruit te vissen.
   Allemaal absurd, maar volkomen genormaliseerd.
   Het model van de postcode loterij in Nederland is gebaseerd op het opwekken van afgunst, het model is dat als je ziet dat je buren een prijs hebben gewonnen, dan kan je jezelf wel voor het hoofd slaan, dus doen veel mensen mee.

   Libertariers schijnen vandaag de dag te weigeren om zich bezig te houden met het promoten van allerlei culturele waarden, want dan bemoei je je met andermans zaken, met andersmans cultuur, en je moet leven en laten leven, want vrijheid, maar zo werkt het niet, het is controle nemen of de controle uit handen geven door manipulators. Het is controle nemen en dingen uitdragen, of geleefd en gemanipuleerd worden. De mens is een onmatig en hoogst vormbaar wezen, vaak ook een kuddedier, en dat kan niet aan een markt worden overgelaten.

   • Ik heb op zich niet zoveel tegen markten

    Maar we moeten zo’n markt dan wel heel kritisch bekijken

    Iets dat libertariers meestal niet doen

    De markt om individuele vrijheid te genereren. Ok, maar wat voor markt dan ? In sommige markten verlies je juist al je individuele vrijheid. In sommige settings heb je helemaal niets meer te zeggen

   • Het gaat mij dan niet eens zozeer om die manipulatie etc

    Het gaat mij meer om monopolievorming, als probleem

   • Nayakosadashi2024,

    Degenen die monopolies hebben houden het niet bij monopolie van geld, dat geld moet iets doen, macht uitoefenen, manipuleren en sturen, men steekt dat niet allemaal in eigen zak (zoals de greed karikaturen het willen doen geloven). Dat sturen gaat niet alleen via duidelijke propaganda van de overheid.
    In het geval van de Nazi’s bijvoorbeeld was het type Nazi propaganda van bijvoorbeeld Riefenstahl maar een klein component van de totale propagandamachine, die zich verder veel meer op propaganda via entertainment richtte. Goebbels werd daarbij geïnspireerd door Edward Bernays, die een van de grootte ontwikkelaars van commerciële en commericeel-ideologische propagandamachine was.

    Een hedendaags voorbeeld van een mix van ideologische propaganda is de LGTI propaganda van Disneyland en zekere filmindustrieën.

    Ja, wij kijken daar natuurlijk allemaal doorheen, alleen anderen worden gestuurd door propaganda…., ‘en wat geeft het, ik maak het zelf wel uit’, maar dat zijn wel miljoenen mensen.

    Oke, je huur is te duur, maar er is veel meer dan dat. Macht en prestige zijn veel belangrijker dan de greed karikatuur doet geloven.

    Propaganda is het ultieme machtsmiddel van vandaag de dag, en daar zit een hele industrie achter die in de twintigste eeuw gigantisch veel kennis en macht heeft opgeleverd.

   • LGBTI propaganda van Disney bedoel ik, dus Disney filmindustrie en Disneyland bijvoorbeeld. Die gasten, de leiding, zijn dusdanig fanatiek dat ze zelfs grote financiële verliezen hebben geleden door die propaganda, omdat veel mensen het niet pikken. Disney is zelfs door eigen doen, door het doordrukken van die ideologie van de troon gestoten als financieel grootste corporatie.
    Toch gaan ze ermee door, en ze zijn niet de enige. Weer een bewijs dat markt/economie/winstbejag niet almachtig is.

   • “Macht en prestige zijn veel belangrijker dan de greed karikatuur doet geloven.”

    Correctie: macht en prestige, en allerlei andere psychologische factoren zijn belangrijker dan de (toegeven linkse) greed karikatuur doet geloven.

   • Ik snap je punten

    Maar ik denk dat voornamelijk de land kwestie, heel relevant is. Kapitalisten die al het land bezitten, zijn gewoon als een staat, of een koning

    In de huidige neoliberale setting, zagen we dat de in theorie neutrale multinationals, hun enorme vermogen ineens politiek gingen inzetten. Dit had men in de jaren negentig niet voor ogen, toen men dacht aan een wereld van ‘managers en professionals’ die ‘slechts producten’ leveren, voor ‘slimme individuen’

    Dat verhaal was een beetje te eenvoudig, blijkbaar.

    Al dat geld naar die multinationals, werd omgezet in nogal vreemde culturele agenda’s, die vervolgens niet resoneerde bij grote delen van de bevolking

    Ik denk dat het ongeveer zo gegaan is. Die mannen van die multinationals hebben dan vrouwen en die vrouwen zijn bezig met woke dingen. Woke is een heel feminien ding(een bezigheid van hoogopgeleide D66 dames). En die vrouwen zetten dan druk op hun rijke mannen.

    Daarnaast zie je dat die multinationals en die staat gewoon versmelten. Terwijl in het jaren negentig model zouden die strikt gescheiden zijn.

    Kortom, het neoiberalisme werd vanzelf een systeem met meer communistische trekken

   • Druk als in

    Jij gaat woke films maken, of ik ga bij je weg !

    Politiek gezien is de woke cultuur ook een feminien fenomeen. De dames van D66 en groen links, die dan bezig zijn met inclusiviteit en pride vlaggen en van die ideële, abstracte thema’s

    Maar deze dames vormen dan slechts een kleine culturele bubbel, maar omdat ze op machtsposities zitten kunnen ze hun cultuur aan andere opleggen. En dit schuurt dan vervolgens.

    Het is technocratische top down politiek. Het is niet organisch, of spontaan.

    Maar dit komt uiteindelijk gewoon voort uit het feit dat we top down machtsconcentratie hebben, in de staat en in het kapitaal.

   • “die dan bezig zijn met inclusiviteit en pride vlaggen ”

    Het grappige of absurde is dat door het collectivisme en het steeds toenemende geestelijk communisme er juist steeds minder diversiteit is. Zoals jij al schreef, en iemand van de FvD ook opmerkte is er juist steeds minder politieke diversiteit ook. Ze zoeken de diversiteit in heel primaire zaken zoals seksuele identiteit (toch wel de laagste vorm van diversiteit) en multiculturele chaos.
    Dat bewijst dat het valsemunters zijn, diversiteit en tolerantie is door grote denkers op de kaart gezet in de achttiende en negentiende eeuw, maar de diversiteit priesters van vandaag hebben geen flauw idee wat diversiteit en tolerantie is, het zijn intolerantie groepsdenkers.

    Het principe is dan dat de idealen van de grote denkers en vrijbuiters, eenmaal gekaapt door het collectivisme van de democratie, opgepakt door valsemunters juist tot absurditeit en tirannie leiden.
    Ik zie het altijd zo dat de democratisch-collectivistische leiders grotendeels helemaal niet representatief zijn voor de idealen van grote denkers, humanisten en vrijbuiters die het op de kaart gezet hebben, maar dat het valsemunters zijn. Dat is een essentie van het probleem, als je idealen overneemt die je niet begrijpt, waar je geen vertegenwoordiger van kunt zijn, dan krijg je absurditeit en tirannie.

   • Johannes

    Sid Lucassen zei dat, geloof ik (ik ben het wel vaker met hem eens)

    Dus, in het neoliberalisme is alles uitbesteed aan de staat/privaat samenwerking. Managers en bureaucraten, zijn zogenaamd ‘professionals’ en werken samen om de westerse, anglosaxische wereld vorm te geven

    Vervolgens slaat dit de democratie min of meer dood, want alles is al uitbesteed aan de neoliberale technocraten.

    Vervolgens is er alleen maar ruimte voor de kleine onzin thema’s, de identitaire thema’s. Terwijl de daadwerkelijke thema’s niet meer aan bod komen : bed, bad, brood.

    Het begint dus bij de vreemde stellingname van de neoliberalen, dat een samenwerking van bureaucraten en managers de democratie ongeveer overbodig maakt. Dit heeft ook te maken met het ‘einde van de geschiedenis denken’. De kapitalisten kunnen nu alles gewoon uit handen nemen

    Ondertussen ontstonden er wel allemaal problemen, omdat deze publiek/privaat samenwerking gewoon inherent corrupt/verrot was/is. Problemen in de huizensector, in de zorg, in het onderwijs

    Maar de bevolking was gedepolitiseerd en had het alleen maar over onzin onderwerpen, identiteit onzin

    Partijen als zowel de SP als de LP (die natuurlijk beide heel anders zijn) houden zich bezig met de bed, bad, brood thema’s en dagen de neoliberale ‘beleidsconsensus’ uit

    Ik vraag me weleens af, zou er een soort mix van SP en LP kunnen bestaan? Hoe zou dat eruit zien?

 8. Johannes

  Ik denk dat die manipulatie en overproductie ook kan, omdat veel kosten afgeschoven worden

  Een kleding bedrijf betaald niet voor de schade die ze aanrichten aan het milieu

  Ze betalen niet voor de infrastructuur, die hun goederen verspreid

  Ze betalen niet de politiemacht, die de mensen in de sweatshops eronder houd, als ze in opstand komen tegen het hongerloon

  De beveiliging van hun panden en fabrieken, betalen ze ook niet zelf, maar betaald de belastingbetaler

  Daarom kunnen ze over produceren en mensen bombarderen met hun troep

  Ik denk dat in zo’n speculatieve anarcho kapitalistische wereld, veel producten duurder zouden zijn. Omdat zo’n bedrijf alles zelf moet betalen.

 9. Heren bedankt voor de aanvullingen.
  Intuïtief sluit ik aan bij Johannes , ik zal het formuleren zoals ik het nu zie.

  De psychologie van de mens is dat je zelfs nu nog in de ontwikkelde landen mensen hebt die meer Neanderthaler kwaliteiten hebben en bij het minste of geringste in fight mode gaan en zich makkelijk laten opjutten.. Dan heb je mensen die van aanleg het initiatief nemen. De opportunisten die van de gelegenheid gebruik maken. Mensen met een groot en klein cognitief vermogen de verzorgende types en nog veel meer een heel scala aan typeringen.

  Om die samen te laten leven komen we tot op heden uit met een erfenis van een eeuwenoud systeem waarin een duidelijke hiërarchische structuur in zit. Met aan de top mensen die erfrecht vanaf de Goden of eerste Koningen claimen of zich in het systeem genesteld hebben wat we dan de dynastieën noemen. Je hebt zelfs dynastieën die in de politiek hun boterham verdienen.

  Ik noem het voor het gemak de olifant in de kamer zonder op personen te spelen want dat is relatief voor mij in het grote spel van het Universum. Tevens omdat ik reïncarnatie in mijn leven geïntegreerd heb en daarom geen schuldige zoek maar bekijk het letterlijk als een spel waarin we verschillende acts uit acteren.

  Psychologische manipulatie laat ons geloven dat we in een vrij land wonen met een systeem van door het volk gekozen afgevaardigden. . Maar de olifant in de kamer is er nog steeds en voor deze zullen de Libertariërs als deze niet het volk met goede argumenten overtuigen kan, geen bedreiging vormen en voor de bühne hun zegje mogen doen en zelfs meeregeren.

  Maar achter de schermen zit nog wel de olifant die denkt het recht hebben om oorlogen te starten en de bevolking naar 500 miljoen mensen te laten inkrimpen. En de rest in een wereldwijd communisme te sturen. Een andere olifant in de kamer ongelooflijk maar waar en maar zelden een student economie zich tegen gaat keren is het systeem van rente over een lening. Ondanks de redelijk tot hoge intelligentie van universitaire mensen kunnen schijnbaar maar weinig de creativiteit opbrengen om eens kritisch te gaan kijken wat nu economische crashes veroorzaakt.
  Het systeem van rente over geld heeft een gegarandeerde bankroet ingebouwd het zit in de basis en toch is er maar weinig weerstand tegen in de politieke arena wel op academisch niveau hoewel maar een enkeling. In de Sumerische tijd was rente verboden maar de parasiet heeft ergens weer de kop opgestoken. Kortom de olifant in de kamer heeft de touwtjes zodanig in handen dat dissidenten niet ver genoeg in de bestuurscultuur kunnen komen of hooguit een marginale invloed hebben. Er kan altijd een verassing zijn waarop niet geanticipeerd was, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

  Het is dus een ons kent ons clubje waar de Libertariërs het moeten tegen gaan opnemen. Mijn ervaring op deze site is dat ze eigenlijk misschien wel te lief zijn vanwege hun respect dat ieder zijn keuzes mag maken. Ze zullen dus niet makkelijk een vuist maken en de Gordiaanse knoop doorhakken via een sterk leiderschap.
  Op de korte termijn zie ik dat ze niet gaan opstaan met een attitude van uit de weg olifant nu gaan wij ons systeem eens uitproberen. Durven ze überhaupt wel de olifant te benoemen en zien ze die ook?
  In de reacties die ik lees zie ik het niet bij man en paard genoemd af en toe iets wat die kant opgaat. Terwijl daar de schoen van de mensheid schijnt te knellen zoals ik sommige oppositie zie duidelijk maken. Dat is een groeiende massa die niet op emotioneel gedrag maar gebaseerd op historische feiten archief materiaal klokkenluiders en bekeerlingen hun mening gevormd hebben. Want de olifant zit nog in de kamer in heeft in elke hoek van de samenleving zijn muizen zitten om het even bij de fabel beeldspraak te houden.

  Een fictief voorbeeld zonder of met de minimumloon garantie.
  Als ik een fabriek heb en en een aandeel van de olifant ben en goedkope arbeidskrachten die niet teveel nadenken nodig heb en ze kan uitpersen omdat ze uit een arm land komen dan kan ik de sweatshop naar mijn eigen land brengen. Ik zou de politieke tak van de olifant kunnen inzetten die de emotionele kaart voor mij speelt dat ze werkgelegenheid krijgen en ga zo maar door. Tevens zou ik een oppositie partij erbij betrekken die er tegenin gaat voor de bühne om het spel geloofwaardiger te maken. Ik zou als dienst teruggeven dat ik wat mensen in de kantine heb die ze gaan uitleggen op wie ze het beste kunnen stemmen en als mijn netwerk laat weten dat ze verkeerd gestemd hebben de laan uit sturen. Ik weet hoe je spelletjes kan spelen om elkaar te slim af te zijn maar ik heb daar een afkeer van, bad karma stuff enzo.

  Ik hoop dat dit de Libertariërs duidelijk maakt tegen welk front ze het moeten opnemen.
  Een systeem met een top zonder enige compassie en de mens als vee wat ter beschikking van hun staat tegenover de ik ben vrij en jij ook club.

  Op de korte termijn zie ik steeds meer grimmigheid en het uitspelen van de mens tegen elkaar want dat dunt ook lekker uit.

  Ik heb enige korte termijn visies die de cirkel kunnen doorbreken waarna dan eventueel de libertariërs hun preek kunnen doen en meer aanhang kunnen krijgen om hun sociale experiment te doen. Want het is natuurlijk wel een experiment omdat we geen historische ervaring ermee hebben volgens mijn weten. Corrigeer me als ik ernaast zit.

  Hetgeen wat de cirkel kan doorbreken.
  A Een militaire ingreep een sterke hand die ons uit de crises helpt het rot uit de weg ruimt en dan op de achtergrond gaat. Er zijn volgens mij goede voorbeelden te vinden.
  B Een grote natuurramp die de boel een reset geeft inclusief de datacenters en de energieopwekking. Maar de olifant is er dan nog wel. Echter deze heeft dan wel weer de handwerkers nodig en die krijgen in dat mechanisme in het begin veel speelruimte totdat de boel weer opgelapt is en het spel weer een nieuwe cirkel start. Na oorlogs Nederland is een goed voorbeeld.
  C Een burgeropstand maar daar is reeds op geanticipeerd en het lijkt erop dat daar zelf naar toe gestuurd wordt. Alles tegen elkaar opzetten elkaar laten afslachten vervolgens een UN leger in gaan zetten. Het resultaat is dat alles afgebroken is zoals gepland was is en een deel of veel van de blaam komt dan bij de burgers die zich laten bespelen. We zien het onder onze neus gebeuren en reageren via de emotionele kaart van dit gaat te ver en roepen dan zoals men verwacht “de overheid moet ingrijpen” en geven dan de olifant precies wat die verlangde. In plaats van te roepen mensen laat je niet opnaaien laat eerst het nieuws bezinken voordat je reageert en kijk uit naar andere meningen.. We lopen steeds achter de feiten aan en zien net de bron waaruit het komt omdat deze niet openlijk in het zicht is . Vervolgens een nieuwe utopie er voor in de plaats zet als redding voor de mensheid die niet in de gaten heeft dat de olifant hun al die tijd flink bij de ballen had.

  In de tussentijd hebben de Libertariërs genoeg tijd om hun idealen goed vorm te geven waarbij ik voorstel om onder een andere naam verder te gaan want bij het minste of geringste proces zal er water bij de wijn moeten en men daar op aangevallen worden door hun tegenspelers in de politieke arena. Want dat is figuurlijk een echte arena waar men elkaar verbaal in stukken probeert te scheuren.

  In de politiek weet men donders goed de psychologie van het stem gedrag. Men stemt vaak niet rationeel of met een kritische blik. De ene valt voor de term arbeid de ander Christelijk de derde kiest voor vrijheid en de zwevende kiezer zonder vaste standpunten kiest op laatste moment via emoties of mooie verhalen. Dan is er een niet geringe groep die op het uiterlijk van een knap figuur valt of een oud bekend persoon zoals een filmster of iemand uit de media industrie kiest die puur als façade gebruikt worden. Je ziet dat goed wanneer ze simpele inhoudelijke vragen niet kunnen beantwoorde en via retoriek technieken zich eruit wormen of de emotionele kaart gaan spelen gecombineerd met handgebaren met hun duimen omhoog als ze een punt maken wat ook een psychologisch effect heeft. Let maar op al die Young. Global leaders maken er gebruik van.
  Waar het naar toe gaat ik weet het niet er zijn wel vele positieve verwachtingen en ik zie toch wel doorbraken zoals afsplitsing van Staten in Amerika en recente gerechtelijke uitspraken. Het monster worstelt uit alle macht en er komt nog een hoop shit over de mensheid heen. Misschien staan de nieuwe swaetshops in Nederland en gaat de economische macht naar andere geografische landen die dan de westerlingen gaat uitbuiten. Karmisch gezien zit er logica in maar dan zitten we als mensheid nog in de cirkel van elkaar uitbuiten die we ooit zullen moeten doorbreken. Plus het dat mensen in koude landen wat meer ijverig zijn in mijn gevoel die moesten vroeger wintervoorraad aanleggen iets wat dat ook in de genen wordt overgedragen. Intuïtief voel ik dat eind 2025 er weer zon door de wolken gaat komen helaas ten koste van heel veel levens en leed. Tevens schijnen vulkaanuitbarstingen momenteel toe te nemen. Als er in IJsland een grote onderzeese eruptie is dan kan dat een vloedgolf veroorzaken de Nederlandse kust wegvaagd. Het is geen vervelende tijd waarin we leven dat staat voor mij als een paal boven water.

  Wens de Libertariërs hun eureka moment om de schijnbare contradicties toch een goede jas voor de verkoop van hun ideologie te kunnen geven.
  Wat denken jullie van de term Liberrealisme?

  .

  • “Wat denken jullie van de term Liberrealisme?”

   Realisme zegt hoe de wereld niet moet zijn, idealisme hoe ze moet zijn.

 10. Het simpelste is gewoon om alle dagen te stemmen voor een betere maatschappij. Hoe doe je dat? Simpel: zelf initiatief nemen en enkel geld uitgeven aan zaken waar je achter staat.

  Voorbeelden te over:
  – je kan uw eten kopen bij een coöperatieve die rechtstreeks koopt van de producenten. Het dit zelf getest: ben uiteindelijk goedkoper af, want de kwaliteit is pakken beter en die winkels zijn niet ingericht gelijk een supermarkt (supermarkten zijn ingericht gelijk casino’s om u zoveel mogelijk te doen kopen)
  – je kan aan thuisonderwijs doen of een nieuwe school oprichten
  – je kan zoveel mogelijk medestanders zoeken en onderling goederen en diensten ruilen
  – enzovoort, enzovoort.

  Er zijn inderdaad veel regels vanuit de overheid, maar anderzijds zijn er dus ook veel achterpoorten om toch nog goed te leven 😉

  • Kijk dat mag ik bezig zijn in de praktijk.
   Vond de supermarkt als Casino een mooie uitdrukking.
   De power van de consument gaat ver.
   Als we dat geraffineerde voedsel laten staan waarvan je niet weet wat erin zit en stijf staat van de conserveringsmiddelen en kleurstoffen. Natuurlijk allemaal toegestaan net zolang totdat er weer een schandaal naar boven komt drijven. Geen karton met een plastic lining voor drank dat is niet recyclebaar en je krijgt gegarandeerd wat plastic moleculen in je lichaam. Dan verdwijnt het uit de schappen of de prijs gaat naar beneden maar dan is het er nog wel. Terug naar glas. Kleinschaligheid weer terug introduceren.

   Ik had ongeveer 18 jaar geleden mijn ex verteld dat Nederland totaal afhankelijk is van de supermarkt en als de schappen drie dagen niet gevuld zijn het hele land kan verhongeren. Het kan zelfs als een wapen tegen de bevolking worden ingezet onder een smoes natuurlijk.. Tevens als het transport op zijn gat gaat door blokkades of stakingen in het buitenland er ook problemen komen. Een paar dagen later kwam ze met een krantenartikel dat Bisschop Muskens daar zich ook zorgen over maakte.
   Ik heb al meer dan 16 jaar geen blik opengemaakt (sorry drie keer gecondenseerde melk) of van die frisdranken gedronken, ik dronk die zo wie zo zelden. We zouden bepaalde producten gewoon kunnen negeren/boycotten dan gaan ze vanzelf uit het schap.
   Ik woon in een ander land waar maar weinig supermarkten zijn hoewel ze wel meer komen maar meer in de steden in de dorpen zelden of heel kleinschalig. Het zijn hoofdzakelijk winkels waarbij alles uit grote zakken komt. De bonen en dergelijke in kleine houten vakjes op de vloer in handbereik rond de eigenaar van de winkel. Die meestal in kleermakerszit of op een klein krukje tussen zijn artikelen plaats neemt en alles afweegt. Dat ging tot enige jaren terug nog met een handbalans met gewichten nu zijn er meer electronische weegschalen.
   Redelijk wat kleine dingetjes zoals kruidnagel worden dan in krantenpapier verpakt of bladzijden van oude schoolschriften waar dan heel handig een klein zakje van gemaakt wordt
   Wel kleine plastic tasjes voor een kilo suiker en dergelijke. Weinig voorverpakte producten. De zakjes breng ik weer terug en men is daar blij mee. Was schijnbaar de enige die de zakjes terug bracht ze worden vaak gebruik om het houtvuur voor te koken mee aan te maken. Ik heb hier in drie maanden tijd nog flink wat minder afval dan in een week in Nederland met drie mensen. Het kan best organisch en kleinschalig zonder rijen met mensen omdat ook in de steden nog veel van die winkels zijn Het zijn wat ik de garagedeur winkels noem. Simpel zonder poespas. De winkel eigenaren hebben vaak nog een boerenbedrijf erbij of een pensioen via het leger want ze kunnen na twintig dienstjaren met pensioen. Je kan dan rond de 45 jaar al met pensioen zijn. Ze hebben dan af en toe wat groenten van eigen land . En tja soms zitten ze wat te dutten of hebben ze niet zo’n haast maar dat is ook organisch en menselijk. Normaal is de groentenmarkt in een stadje iets verderop Daar komen vroeg in de ochtend en in de namiddag de boeren/tuinders hun producten verkopen. Dat zit dan in een mand van bamboe die met een draagband over het hoofd gaat. Ze hebben dan vaak een eigen handbalans en bijvoorbeeld een paar stenen waarvan men het gewicht weet. Dat systeem gaat al duizenden jaren (sustainable ten en top !!) goed. Misschien zou het als een best practice voorbeeld kunnen dienen en weer terug geïntroduceerd worden..
   Ik ga niet over prijsverschil praten vergeleken met Nederland want dan breekt er een burgeroorlog uit. Dat grootschaligheid goedkoper is valt gewoon in duigen. Als in Nederland dit kleinschalige winkel beleid weer terug zou komen dan wordt het weer kleurrijk en meer menselijk contact. Tevens is er momenteel een enorme kans voor kleine kleermakers met een trapnaaimachine die in Azië nog veel gebruikt en gemaakt worden. Ze maken zelfs maatpakken. In elk redelijk dorp kan je lappen stof kopen voor kleren en dergelijke
   Ik vraag dan bij de kleermaker die ook een garagedeur winkel heeft hoeveel ik nodig heb en maak een keuze. Geen merkartikelen maar wel vakmanschap. Hoewel ook hier door de televisie die een jaar of 25 geleden meer beschikbaar kwam en bijna het hele land nu een 4G verbinding heeft de invloed van reclame merkbaar is op het consumenten gedrag..

   Groeten

 11. Voor Johannes
  Of realisme is aanvaarden dat het niet perfect is en ook nooit zal worden. En idealisme hoe het zou kunnen maar niet moeten zijn.

  We kunnen niet eens ons zelf verklaren en daarom ook niet weten wat er of hoe het zou moeten zijn.

  Juist omdat het niet perfect is kunnen wij daarin als ook niet perfect zijnde ons ding doen/rollen spelen en onszelf lekker foppen om een perfecte wereld proberen na te streven. .

  We hebben het weleens over wereldverbeteraars maar iedereen die klaagt is iemand die de wereld voor verbetering vatbaar vind. Het verschil is dat de ene het probeert en de ander de boel vervloeken kan.

  Als je gewoon niets wil verbeteren maar wel hetgeen er is niet vervloekt en accepteert als ook niet volmaakt of perfect en je ding in harmonie met het niet volmaakte kan doen door de acceptatie dat jezelf ook niet perfect bent dan valt een hoop negatieve energie weg.

  Groet.

  • Neutraal punt,

   “We kunnen niet eens ons zelf verklaren en daarom ook niet weten wat er of hoe het zou moeten zijn. ”

   Bestaat er zoiets als een ‘hoe het zou moeten zijn’? of is er sprake van potentie die we zelf moeten zoeken? en die op veel verschillende manieren gerealiseerd kan worden.
   Moeten we onszelf eerst volledig verklaren voordat we potentie kunnen weten?
   Natuurlijk niet, het is een stap voor stap proces, met zoeken, proberen, en vallen en opstaan.

   Idealen nastreven is geen zaak van negativiteit, en hoeft geen zaak van klagen te zijn, je focust immers op het ideale, op de goede potentie.

   Er schijnt iets door in je redeneringen van de typische passiviteit van het Oosten en haar religieuze dogmatiek.

   • Aan Johannes
    Je vraagt je nu hetzelfde af als ik deed maar vergeet wat je eerder schreef.

    Jouw tekst
    “Bestaat er zoiets als een ‘hoe het zou moeten zijn’? of is er sprake van potentie die we zelf moeten zoeken?”

    Antwoord
    Terwijl je in een reactie eerder stellig beweerd dat “idealisme hoe ze moet zijn ” .

    Jouw tekst
    Johannes 10-05-24 at 16:48
    “Wat denken jullie van de term Liberrealisme?”

    Realisme zegt hoe de wereld niet moet zijn, idealisme hoe ze moet zijn.

    Antwoord
    Je schrijft twee keer moet één keer wat iets niet moet zijn en de andere keer wat iets wel moet zijn. Daar was mijn reactie op gericht.

    Ik zie idealisme niet als negatief het is een positieve manier wat jij ook kenbaar maakt. Wat ik zeg is dat het nooit perfect zal worden en we hooguit onze idealen kunnen nastreven we vullen elkaar dus aan over idealisme. .

    Jouw zin
    “Moeten we onszelf eerst volledig verklaren voordat we potentie kunnen weten?
    Natuurlijk niet, het is een stap voor stap proces, met zoeken, proberen, en vallen en opstaan”

    Antwoord
    Ik zeg nergens dat we eerst onszelf moeten leren kennen ik zeg wel we kennen onzelf niet eens en kunnen dus ook niet weten hoe de wereld zou moeten zijn. Ben het met je eens over de potenties en het stap voor stap proces.

    Jouw tekst
    Er schijnt iets door in je redeneringen van de typische passiviteit van het Oosten en haar religieuze dogmatiek.

    Antwoord
    Is daar iets mis mee of moeten we daar ook een zwart wit opstelling over in gaan nemen?

    Als je zou zeggen je hebt een Oosterse inslag dan zeg ik ja gemixed met Westerse nuchterheid. Kortom een blend waar ook oude Amerikaanse Indiaanse kennis en alles waar ik affiniteit mee heb in verweven zit.

    Mijn kennis van vorige levens heb ik via Nederlandse helderzienden doorgekregen. Waar het stempel of vakje Westers opgeplakt kan worden indien iemand dat wenst.

    Waar zit mijn Oosterse reliigeuze dogmatiek?

    Eerst het dogmatische gedeelte

    Is het mijn bewering dat het enige wat ik zeker weet, ik me als een losstaande unit ervaar in een groot geheel?
    Is het dat ik in actie reactie oorzaak en gevolg geloof vanuit de Hermetische kennis?

    Het religieuze aspect.
    Heb ik ergens laten weten om tot Goden te bidden of rituelen erop nahoudt? Ik dacht het niet als je iets kan vinden laat het me weten. Als alles één geheel is dan zie ik worshipping juist iets komisch hebben. Want dan zit één gedeelte van Het Geheel een ander gedeelte te vereren wat in de kern dan zelfverheerlijking inhoud.

    Als je van vorige levens weet hebt en al van meerdere bronnen vernomen hebt dat ik in mijn laatste ronde op aarde ben is dat dan oosterse dogmatiek of een bevestiging van de leerstelling over reïncarnatie die niet perse Oosters hoeft te wezen?

    Ik heb wel affiniteit met de Oosterse metafysica omdat dat nu eenmaal makkelijker beschikbaar was in mijn jongere jaren ik praat van voor de internet tijd.

    Je zou inderdaad kunnen denken dat ik passief ben ik hoop dan dat het volgende een verklaring kan geven.

    Vanuit de optiek dat ik in mijn laatste leven zit en snap dat alles via oorzaak en gevolg gaat en me niet meer zo druk maak omdat ik het als een spel zie. Ik juist niet meer in de valkuilen van “Us against them” wil vallen. Dan zou ik weer nieuwe karmische binding kunnen maken.

    Als ik passief zou zijn dan zou ik niet eens proberen om de leerstelling van reïncarnatie proberen te verweven in de reacties op deze site.
    Ik wist dat ik op weerstand kon rekenen juist gezien vanuit actie reactie.
    Ik verbaas me wel dat het vanuit jouw hoek komt. Je schreef eerder dat je van Boeddhisme en als ik het goed heb ook Hindoeïsme kennis hebt opgedaan.
    Heb je het ergens onderweg opgegeven of wat het niet jouw cup of tea? Of kies je nu een pool van “West” als reflectie kader om “Oost” (mij?) aan de kaak te stellen.

    Ik denk dat je iets te kort door de bocht gaat en even vergeten was wat jezelf geschreven had . Geen probleem, problemen zijn er om opgelost te worden. Ik hoop dat het met dit antwoord uit te weg geruimd is.

    PS
    Zat vanmorgen naar het Week journaal van Jeroen Pols en Willem Engel op YouTube te luisteren.
    Daarin bleek dat de huidige Argentijnse president die bekend staat als een Libertariër volgens hun een nieuwszender van Venezuela verboden had.
    Ze blijken dus ook menselijke trekjes te hebben.

    Groeten

 12. Het is interessant om alle commentaren te lezen. Ik kom eigenlijk uit op een beperkt aantal punten:
  – iedereen is het erover eens dat maatschappelijke problemen opgelost moet worden. Daarna wordt er ‘gevochten’ over welke oplossing nu het beste is. Niet het probleem, maar de oplossing is de bron van conflict geworden.
  – er zijn twee hoofdstromingen van oplossingen: de publieke organisatie of de markt (private organisaties). Een keuze tussen dwang of vrijwilligheid. Een mogelijke derde oplossing is de zogenaamde PPS (privaat-publieke organisatie). De meeste slechtste oplossing die er is, gezien de volgende kreet: het privatiseren van de winsten en het socialiseren van de verliezen. Andere hoofdstromingen zijn er niet.
  – Kennis en kunde: je moet eerst het probleem beschrijven en begrijpen. Dat vereist kennis en kunde. Ervaringsdeskundige is geen deskundige en een deskundige die niet onafhankelijk is, is ook geen goede bron van informatie. Want als je het probleem niet begrijpt, zal de oplossing slecht zijn.
  – belang: iedereen heeft belangen, die zie je terug in hun acties en handelen. Je kunt als publiek en privaat orgaan zoveel praten als je wilt maar kijk naar de acties en resultaten. En kennis en kunde is belangrijk om die acties en resultaten te kunnen analyseren.
  Als ik reacties lees, zie ik dit door de lens van groepsdenken en individueel denken. De groep wordt bijna altijd vertegenwoordigd door de publieke organisaties en het individu wordt vertegenwoordigd door de private organisaties.
  Daarom zie ik ook het politiek link, midden en rechts, als hetzelfde. Het is een publieke organisatie die zichzelf bevecht om problemen op te lossen. En de oplossing is ALTIJD een compromis. Binnen de theorie van Organisatie en bedrijfsprocessen (vakschool apart) is de beschrijving de een compromis als volgt: een oplossing voor een niet gedefinieerd probleem. Een private organisatie die geen oplossing beidt, gaat failliet. Een publieke organisatie die geen oplossing biedt, creëert een schuldenberg. Want als de publieke organisatie wel een juiste oplossing biedt, ontstaat er rendement, en met het rendement kun je de schuld aflossen. Een schuldenberg is niets anders dan incompetentie van een publieke organisatie. Dit laatste geldt ook helemaal voor bedrijven. De vakschool geeft nog een wijsheid: functionerende organisaties kun je gedisfunctioneerd maken, maar disfunctioneerde organisaties kun je niet meer functionerende krijgen. Met andere woorden, zij moeten failliet gaan.

  • mogelijke derde oplossing is de zogenaamde PPS (privaat-publieke organisatie). De meeste slechtste oplossing die er is, gezien de volgende kreet: het privatiseren van de winsten en het socialiseren van de verliezen. Andere hoofdstromingen zijn er niet.

   Dit ben ik met je eens

   In de sociaal democratie heb je in ieder geval het voordeel dat het geld dat je in zo’n staat stopt, besteed word aan collectieve diensten. Van het volk, voor het volk.

   In het libertarische model heb je in ieder geval het voordeel dat een incompetent bedrijf gewoon omvalt

   Beide systemen zijn consistent. Hun model heeft duidelijk voordelen en nadelen. what you see is what you get

   Het voordeel van de sociaaldemocratie, is een bepaalde vorm van sociale harmonie, geen extreme verpaupering en ontwrichtende klassentegenstellingen en daardoor minder kans op radicalisering

   Het voordeel van het libertarische model, is het feit dat daarin bedrijven echt iets moeten neerzetten en voorzichtig moeten omgaan met hun klanten en hun producten. Niet de corruptie die we in het neoliberalisme zien

   Voor de meeste mensen is de sociaal democratie een aantrekkelijker optie dan libertarisme, omdat men er al bekend mee is. Libertarisme staat nog geheel in de kinderschoenen en blijft daardoor abstract. Het heeft zichzelf nooit kunnen bewijzen

   • Beide systemen zijn consistent.

    Ahum, je kunt alleen het woord sociaal-democratie gebruiken als je in staat bent om in één woord jezelf tegen te spreken, door de betekenis van het concept democratie niet kennen, d.w.z dat het begrip van democratie vervangen is door de geest van crypto-communisme.

   • Wat ik bedoel te zeggen

    Beide systemen, zijn helderder dan het neoliberalisme. In het neoliberalisme, de PPS, is het vaak niet duidelijk wie nou waar verantwoordelijk voor is. Is een bank nou een private organisatie, of niet? Is de zorg nou een markt of niet?

    Het is een heel verward geheel.

    In de sociaal democratie en in het libertarisme, is het duidelijker.

    In de sociaal democratie zeggen ze gewoon : de zorg is collectief en dus niet iets voor managers om winst mee te maken

    In het libertarisme zeggen ze : de zorg is een markt en managers moeten het dus zelf uitzoeken wat ze ermee doen en je hoeft je niet te verzekeren

   • Democratie impliceert maximale zelfbesturing van de burger, niet het vervangen van een oligarchie, dictator, of aristocratie door een socialistisch collectivistisch staatsapparaat en dictatuur van een meerderheid.
    Je kunt best een paar collectivistische potten hebben, maar zodra het sociaal-democratie wordt gaat dat collectivistische apparaat alsmaar uitbreiden, en is er dan dus steeds minder sprake van democratie, sociaal-democratie is een leugenachtige term.
    Democratisch socialisme is wat anders, daar staat zelfbesturing voorop, en kan men vrijelijk communities vormen op sociale basis.

   • Of sociaal-democratie helder is? Men kan eindeloos claims maken voor verder collectivisering, want ‘sociaal’. Het is eerder een communisme in schaapskleren.

   • Ik bedoel dan met democratie, de standaard parlementaire democratie (waar je dan voor of tegen kan zijn)

    Communisme is ook een vrij heldere theorie, trouwens. Een communist weet wat hij/zij wilt. Of je het ermee eens bent is een andere kwestie

    Wat ik nu dus bedoel te zeggen, het gaat er niet om of we de theorieën aanhangen of niet. Het gaat er nu om of ze consistent zijn

    Ik vind zowel het programma van de socialisten als de libertariers vrij helder.

    Het probleem met de PPS is dat zij inconsistent en wazig is. VVDers en D66 weten daarnaast vaak niet helemaal wat ze willen en waar ze voor staan.

   • Een algehele of algemene oplossing is er niet. Daarvoor is onze industriële en dienstverlenende samenleving veel te complex.
    – als eerst krijg te maken met 2 groepen, zij die voor groepsoplossingen zijn en de groep die voor individuele oplossingen zijn. Die staan recht tegenover elkaar.
    – dan loop je tegen de taal en definities aan. Politiek links, midden en rechts spreken verschillende talen en hebben andere definities van woorden. De gevolgen zijn enorm, want zij begrijpen elkaar niet.
    – politieke stromingen: het is water en vuur, terwijl zij allemaal ooit in bed met elkaar hebben gelegen. (coalities)
    – persoonlijke overwegingen: kijk maar naar Omzigt en de PVV.
    – politieke verenigingen: dit is niet geregeld in de grondwet, maar de verenigingen bepalen wel de agenda van de 2de Kamer. De politieke verenigingen hebben een eigen bestuur (Voorzitter, penningmeester en secretaris). De vereniging bepaalt door ledenstemming welk beleid gevoerd moet worden. De vereniging bepaalt ook wie in de 2de Kamer komt. De kieslijsten zijn het resultaat van de stemming van de betreffende vereniging. De kiezer heeft hier geen invloed op.
    – de overheid zit diep in de hoofden van de burgers: een geest die volwassen is, heeft grote moeite met veranderingen. Vooral als deze veranderingen veel van mensen eist. Vrijheid eist kennis maar vaak opoffering.
    Het systeem overhoop gooien, is helemaal onverstandig, want dat creëert chaos. Er is een steeds groter wordende groep mensen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
    Het beste wat je kunt doen, is een onderwerp eruit halen. Neem onderwijs. Ga dit bij de overheid weghalen en voor 100% naar de markt brengen, bedrijfsscholen. Dit betekent:
    – geen ministerie van onderwijs, dus ook geen Woke meer etc.
    – geen belasting voor onderwijs, meer geld in de beurs voor burgers
    – wetgeving gaat eruit (minder overheadkosten)
    Ervoor in de plaats komen er bedrijfsscholen:
    – de ouders sluiten een scholingscontract met een bedrijfsschool, naar eigen keuze. Alle rechten en verplichtingen van beide partijen staan in het contract inclusief de financiële gevolgen.
    – door het contract ontstaat er een causaal verband tussen degene die betaald en de kinderen van de ouders die onderwijs ontvangen. De afstand tussen school en ouders is heel klein geworden. De ouders hebben nu een direct legaal stuurmiddel, het contract. Dit is een krachtig instrument. Nu heb je niets.
    – een feedback loop: de ouders willen dat hun kind presteert, maar ook de school moet presteren. Zo niet heeft dat financiële gevolgen. Dit is een machtsmiddel voor de ouders. Nu krijgen zij echte invloed in de opleiding van hun kinderen.
    – prijs/kwaliteit verhouding: nu kunnen de ouders een afweging maken in het niveau en duur van de opleiding van hun kinderen. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
    Maar, dit allemaal kan alleen maar als de ouders de mogelijkheid krijgen, dan moet je ervoor zorgen dat de ouders de kennis en kunde hebben om dit te begrijpen. P.s.: het Woke gebeuren, verdwijnt automatisch. Het contract wat de ouders afsluiten, staat dit er zeker niet in.
    Zoals ik al zei, een snelle en eenvoudige oplossing is er niet. Daarvoor is onze technocratische samenleving te complex. Omdat de burgers gekozen hebben voor meestal publieke oplossingen, zijn er nu bijna een miljoen ambtenaren en bestuurders in dit land. De overheid heeft het meeste geld, de grootste organisaties en de meeste macht. De overheidsbegroting is nu meer dan 400 miljard euro groot voor een land van 17,7 miljoen mensen. 1 op de 3 gezinnen is afhankelijk van de overheid. Een van de gevolgen is dat Volk de overheid dient, en niet andersom.

  • Karel

   Je maakt een tegenstelling tussen het individuele en de groep

   In klassiek anarchisme zag men deze tegenstelling niet. De anarchie was het in harmonie brengen van groep en individu

   Zoals in het taoisme een balans is tussen jin en yan (hoe je dat ook schrijft)

   Het individu kan niet zonder een groep, een soort van groep, tenzij hij autistisch is.

   Een groep kan niet teveel het individu gaan verdrukken, want dan valt het uit elkaar

   In de huidige tijd verdrukt de groep het individu. De groep is dan de neoliberale technocratie, die slavenarbeid eist en die woke eist. Slavenarbeid voor de banken en de inderdaad immense staat. Woke druk vanuit de cultuur

   Veel meer intelligente mensen bezwijken onder de druk. Domme mensen gaan er wel gewoon lekker in mee, als vee

   Ik vind de klassieke anarchie veel eleganter dan het plattere neoliberale libertarisme

   Het erkennen van zowel groep als individu en streven naar een situatie waarin de twee krachten elkaar voeden

   Ik geloof dat Johannes ook in die richting denkt

 13. Sociaal-democratie is consistent in de zin dat ze zich steeds verder uit kan breiden, dat de overheid zich steeds meer met de gekste dingen bemoeit, zich steeds meer op allerlei vlakken betuttelend en besturend gedraagt. Het is een collectivistische tumor.
  In democratisch socialisme (dat gemixt kan zijn met kapitalisme, syndicalisme, en een beperkte mate van collectivisme) kunnen burgers zelf groeps-initatieven nemen en diverse experimenten doen om sociale problemen op te vangen. In de sociaal-democratie wordt die vrijheid to democratisch socialisme steeds verder beperkt door hoge belastingen en regulering en bemoeienis met alles van de overheden.
  Sociaal-democratie beperkt zelfs in steeds grotere mate de vrijheden om tot kleinschalige socialistische arrangementen te komen, en het beperkt in grote mate het experimenteren. Het beperkt zelfredzaamheid en creativiteit, en diversiteit.

  Oke, een consistente zich alsmaar uitbreidende tumor.

  • In theorie zou de neoliberale burreaucratie niet groeien, hierin zou het zich onderscheiden van de sociaal democraten

   Onder Ruttes neoliberalisme is de overheid/burreaucratie enorm gegroeid.

   Zowel sociaal democratie, als neoliberalisme zijn staatskapitalisme. Ik denk alleen dat de sociaal democratie een consistenter staatskapitalisme is.

   Ik snap verder je interesse voor syndicalisme, en vormen van vrijwillig socialisme, wat ze dan ‘mutualisme’ noemen. Alleen heeft dat in deze tijd geen aanhang meer. Bijna niet meer.

   Het is duidelijk dat de sociaal democratie niet zoveel moet hebben van zelfbestuur, inderdaad. Maar het neoliberalisme ook niet

   We hadden het er alleen over, dat zowel de sociaal democratie, als de libertariers, een duidelijk antwoord hebben op de contradicties die in de PPS zitten.

 14. Aan Karel2
  Bedankt voor de snelle reactie dat geeft me een gevoel dat je de materie vanuit de problem solving hoek benaderd en er al langer mee bezig bent.
  Ik zie een paar mooie gedachtengangen ik mis thuis studie of online. Ik mis ook decentralisatie van productie en dat de ouders een fabriek hebben en zodoende wat jij schrijft het bedrijf voor scholing zorgt en een minder wettig opgelegd systeem hoeft te zijn. De scholen staan volgens mij wel een eigen druk om goed te scoren tvooral in de private sector. Eventueel kan ik wat voorbeelden geven maar dat is nu ondergeschikt.

  Ik vind het mooi dat je geen “one fits all solution” duidelijk maakt.

  Ik kom terug op de vraag over de doorbraak. Ik had eerder in de draad van reacties drie opties gegeven en zal dat motiveren.

  Je kan wat jij nu voorstelt en anderen misschien eerder gedaan hebben aan daadwerkelijke veranderingen die nog in onze macht liggen. Gekoppeld aan de redelijk veel opinies in de reacties ofwel meningen over hoe het theoretisch kan.
  Pas bereiken als er eerst een hekwerk weggehaald wordt. Een barricade waar de stem van het volk alleen schijnt te gelden op de dag van stemmen maar niet wat je stemt betekent.

  We komen er met redelijk zijn niet meer uit anders zouden er al lang dialogen plaatsvinden op allerlei vlakken.
  Het is nu een periode wat ik “The festival of fools era ” noem.
  Ik kan ernaast zitten en naïef gaan hopen dat de enige Pilaar die een snelle doorbraak kan maken namelijk de Rechtspraak zich gaat keren tegen allerlei agenda punten die op drijfzand zijn gebouwd, niet bewijsbaar zijn en het tegendeel behaald hebben. Er zijn genoeg rechtzaken gevoerd tegen de overheid sommige met succes maar de uitspraak heeft geen persoonlijke consequenties wel een boete die de regering vervolgens wel braaf betaald vanuit de staatskas.
  Het kan nog wel de wonderen zijn de wereld nog niet ik sluit niets uit. Tegenwoordig zou ik ook niet meer verbaasd staan als reddende ruimtewezens even de boel komen reorganiseren. Maar dan zou ik mij als een schuldige kleuter betrapt voelen omdat we de problemen onder elkaar niet eens kunnen oplossen. Het zou tevens een flinke indicatie kunnen zijn dat er een ontwerp foutje in ons kan zitten.

  Ik zie wel dat we op alle fronten tegen elkaar uitgespeeld worden wat dan steevast stellingen inneemt die fronten vormen die niet willen luisteren maar wel willen schreeuwen en stampen dat vervolgens een flinke con-front-atie wordt wat steeds vaker gekoppeld is aan militant gedrag. Waarbij je afvraagt wat gaat daar nu weer achter schuil? Het is in ieder geval niet spontaan want je ziet in meerdere landen bijna kopieën van dezelfde thema’s met dezelfde dynamiek en retoriek rond dezelfde tijd de kop opsteken.

  En dan zitten wij hier gezellig te reageren niets mis mee natuurlijk maar zou dat het hekwerk naar beneden halen? In jouw reactie zat ook iets op deze lijn.
  Daarom ben ik al enige tijd bezig met malen wat kan dit doorbreken? Ik kwam enige weken terug op deze site en het verbaasd me dat zelfs adepten onder elkaar die ik beschouw als heel redelijk, intelligent, kennis van zaken hebbende vanuit verschillende hoeken. Niet tot laat ik het een Crisis compromis noemen, kunnen komen. Juist omdat wat je zegt als we het sociale leven in de praktijk erbij haalt het enorm complex allemaal in elkaar verweven zit. Ik geloof dat Johannes dat ook aangaf.

  Je kan een zogenaamde boosdoeners /parameters weghalen, maar valt met deze dan ook een reeks Dominostenen om die er verband mee houten en de maatschappij meer schade en onnodig leed kan berokkenen?
  En dan komt deze malloot die dan beweerd ik maak me daar niet zo druk om gezien vanuit reïncarnatie. Diegene die nog een kleine waakvlam in zich heeft ziet bij de nabeschouwing van het leven zelf wel in wat deze recht wil gaan zetten om de blokkade naar “Huis” of “het startpunt” uit de weg te ruimen. Het is een beetje als Ganzenbord.

  Kortom wel de idealen hebben die bij hun stroming past maar niet het realiteitsbesef dat we in een Crisis zitten die Compromissen nodig heeft. Hetzelfde als in de politiek maar op kleinere schaal. Echter wel op een manier waar de politiek een voorbeeld aan kan nemen.

  Terwijl mijn ideaal heel simple minded is namelijk redelijkheid en harmonie/balans zoeken. Het verschil zit erin dat ik het in één zin kan omschrijven en er waarschijnlijk weinig verwarring over zal onstaan

  Heel droog zitten we dan ook hier niet in onze persoonlijke tunnels zonder verlichting te dolen?
  Misschien gedeeltelijk waar maar Ik denk het niet, in mijn optiek gebeurt niets zonder een reden. Alles wat we doen en denken veranderd het geheel dat is Quantum fysica in de praktijk niets mystieks meer aan tegenwoordig. Als de wetenschap dat zegt dan klopt het als een Goeroe het zegt dan is het whoo whoo.
  Dus wij beïnvloeden elkaar en van binnen voelen we best wel dat de ander een goed punt heeft. Dat maakt niet uit op welk intelligentie level en met welk cognitief vermogen de uitwisseling gaat. Iedereen krijgt het op zijn golflengte opgediend. Het probleem zit hem erin om dat te erkennen. Vooral wanneer je jezelf met een standpunt gaat associëren waarmee je de boel benaderd. Dan is het ik ben Libertariër ,enzo voorts enzo voorts. Maar dat ben je niet je gelooft erin. Dus dan komen de ego’s in de weg die hun standpunten gaan verdedigen terwijl er vaak een middenpad optie is.

  Dus ondanks dat we via deze site waarschijnlijk nooit een feestje gaan vieren van dat hebben we samen eens mooi uitgebroed handshake we gaan ervoor en onze missie uitvoeren te beginnen met predikanten. Komen er wel zaken naar boven die we als take away kunnen oppakken zonder teveel toe te geven. Vandaar mijn naam Neutraal Punt ik relativeer en geef opties aan om naar een middenpad te zoeken omdat dat waarschijnlijk de bedoeling van de natuur is namelijk opzoek naar balans en harmonie.

  Bedankt voor je standpunten je hebt wat zaadjes gelegd ik hoop dat ze in vruchtbare bodem mogen vallen en tot bloei komen. Ik heb er een paar opgepakt en aan die van onderwijs mijn organische manipulatie optie erbij gevoegd. Ik hoop dat er meer bij komen via de reacties.

  Groeten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in