Overgenomen van libertair perspectief, auteur Edwin Delsing

Dit is de titel van een rapport van de AIVD, de NCTV en de Nationale Politie. Het is een 25-zijdige “analyse van de soevereinenbeweging” en gaat over groeperingen die het helemaal gehad hebben met de Nederlandse staat, en op zoek zijn gegaan naar alternatieven. Er worden drie subcategorieën bekeken: 1) mensen die het systeem van binnenuit willen veranderen, 2) de mensen die het systeem voor illegitiem houden en zich ostentatief soeverein verklaren en 3) de mensen die geweld tegen de staat willen inzetten. De begeleidende Kamerbrief van 9 april 2024 van ministers Yesilgöz en Hugo de Jonge is 6 pagina’s lang en vat de zorgen samen die “de democratische rechtsstaat” over de “bredere anti-institutionele beweging” zou moeten hebben.

De titel is met verstand van psychologie gekozen. Immers, je associeert de rebelse mensen waarover het gaat met mensen die niet met jou willen samenleven. De titel van het rapport is niet “Met de rug naar de overheid” (V for Valentine, podcast #155), ofschoon dat aan de inhoud van het rapport recht zou doen. De titel is heel bewust zo geformuleerd. Het beeld moet in stand gehouden worden dat de overheid en de samenleving als het ware onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een citaat uit het rapport: “Zo ontvangen de Hoge Raad, de Belastingdienst, de Kiesraad, gemeentes en provincies duizenden brieven van burgers die zich nadrukkelijk buiten de samenleving proberen te plaatsen”. Laat dat eens inzinken. Als je de instituties van de staat afwijst, dan betekent dat toch niet dat je je automatisch buiten de samenleving plaatst? Je hoeft toch ook niet “recht” en “staat” met elkaar te associëren?

De NOS pikte de publicatie meteen op en deed haar best om de soevereinenbeweging voor de ogen van haar brave kijkers te ridiculiseren. In de wakkere media is er ook heel wat over dit rapport te doen geweest. Logisch. Iedereen die ook maar half op zoek is naar alternatieven voor wat de overheid als haar “samenleving” wil verkopen vraagt zich natuurlijk af of-t-ie in het vizier van de AIVD terechtgekomen is.

Libertair Perspectief: met het oog op samenleven

Libertairen vullen voor een deel de eerste categorie: weliswaar pochen we op zelfbestemming en stellen moraliteit boven de wetboeken, maar we worden als ongevaarlijk beschouwd. De AIVD waarschuwt er wel voor dat deze categorie een voedingsbodem is voor anti-institutionele ideeën. En dat is zeker waar. We mogen er trots op zijn. We zien bijvoorbeeld met instemming de counter-politics van Javier Milei en propageren een zelfredzame levenswijze. We willen geen dwingende overheid, hoogstens gedecentraliseerde diensten die geen monopolie hebben en onschuldigen nergens toe kunnen kunnen dwingen. We willen onze kinderen kritisch leren denken en van alles bijbrengen dat hen tot zelfredzame mensen maakt, maar we willen geen leerplicht in een tot burger-makend onderwijssysteem. De vorming van vrije-marktnetwerken en ondernemingen zonder overheid is absoluut geen actieve bestrijding van de Public-Private-Partnerships, maar is gewoon bouwen aan een parallelle markt die het PPP-systeem niet voedt, zodat er wat minder “corruPPPtie” is. Moreel handelen dus.

Aan de “soevereinenbeweging” heeft Libertair Perspectief al eerder aandacht besteed. Het libertair perspectief is, dat je niet met legalistische argumenten moet proberen de legalistische overheid onderuit te halen. Waarom zou je binnen haar systeem de overheid gaan sarren, terwijl je er eigenlijk helemaal geen aandacht en energie aan zou willen geven? Overheidsontwijking betekent niet dat je bij haar gaat aankloppen voor allerlei gunsten en rechten. Waarom recht zoeken bij een organisatie waarvan je vindt dat die je toch geen recht doet? Wil je geen belasting betalen, dan kun je ook niet de “geneugten” claimen die de overheid “verstrekt”. En wil je van de afhankelijkheid van de overheid af, dan bouw. Bouw die parallelle samenlevingen op. Niet mauwen maar bouwen, zoals ik Bob de Wit hoorde zeggen.

Naar gelang je stap voor stap steeds meer je rug naar de overheid toekeert zul je dus meer oog krijgen voor goede verhoudingen en samenwerking met je buren en je vrienden. Voor de échte samenleving dus. En niet voor dat valse socialistische verzinsel van het dwingende “allemaal samen” volgens de regels van de bovenbazen, die aan de top van de onvermijdelijke hiërarchie zitten en zichzelf “autoriteit” durven noemen.

In die zin vond ik de titel van dat AIVD/NCTV-rapport nogal beledigend voor al die mensen die een vrijere samenleving nastreven en daar geen “overheid” voor nodig hebben. Mijn stelling is: het is juist de overheid, die met de rug naar de samenleving staat. Zullen we daar eens een rapport over opstellen?

20 REACTIES

 1. De keuze van de titel “Met de rug naar de samenleving” lijkt inderdaad een bewuste psychologische strategie om bepaalde associaties op te roepen. Het doel lijkt te zijn om de rebelse groeperingen die in het rapport worden besproken te portretteren als mensen die zich afkeren van de samenleving als geheel. Door de nadruk te leggen op het idee dat afwijzing van de overheid automatisch betekent dat men de samenleving afwijst, wordt gepoogd een negatief beeld te creëren van deze groepen. Het afwijzen van de overheid betekent niet noodzakelijkerwijs dat men zich buiten de samenleving plaatst, het is mogelijk om tegelijkertijd betrokken te zijn bij gemeenschappen, sociale interacties en andere aspecten van het dagelijks leven.

 2. Bij de basis beginnen en eerst kijken of daar iets voor verbetering vatbaar kan zijn

  Laten we dan als eerste het woord overheid pakken en het psychologische effect wat het heeft.. Over wat en wie? Het is waarschijnlijk een erfenis van een systeem dat een dynastie via geboorterecht OVER zijn/haar onderdanen regeerde samen met een club van wat zich de adelstand noemt. Als die alleen vruchtgebruik plukken en niet hun verplichtingen nakomen dan zetten ze zichzelf buitenspel niet andersom. Als ik het goed heb, kozen de oude Germanen een Koning/leider uit hun midden het was nog geen erfrecht en de sterkste of de meest geschikte werd gekozen. Denk/hoop dat Johannes hier wat over weet te melden

  Het woord Volksvertegenwoordiging in plaats van overheid is al wat in de goede richting
  Een ambtenaar heeft in het Engels meerdere termen één ervan is Civil servant.
  Als we de ambtenaar in Nederland een civiele dienstverlener zouden noemen dan krijg je al een ander psychologisch plaatje.
  Met de invoering van het Burger Service nummer heeft men de boel omgedraaid en het psychologische bolwerk verstevigd. De burger die een service aan de overheid levert in plaats van een groep gekozen volksvertegenwoordigers die een service of dienst terug verlenen indien ze gekozen worden door het volk.
  Vanuit deze optiek verder bouwen om een goed check en balance systeem in te zetten om corruptie wat menselijk is in de kiem te kunnen smoren. Misschien moet elke minister en ambtenaar wel 24 uur onder camera bewaking geplaatst worden en alle telefoontjes en bewegingen openbaar gemaakt worden onder het mom van. Als je niets te verbergen hebt wat is dan je probleem je staat in dienst van ons en we houden je scherp in de gaten omdat je voorgangers het verpest hebben voor jou.

  Een andere bakangrijke factor is leren de tering naar de nering te zetten en niet meer uitgeven als dat je in kas hebt. Als je een hypotheek hebt en teveel op krediet uitgeeft dan komt de bank in actie. Elke staat die niet in staat is om alleen al zijn rente over schulden af te betalen wordt een speelbal van de krediet verlener. Het boek “Confessions of an economic hitman” gaat over dit onderwerp.

  Kortom eerst de basis/de fundering rechtzetten met nadruk op recht en dan pas verder bouwen tot de details die echt nodig zijn. Hoe was de spreuk als er een ministerie voor is gaat het mis? Teveel bemoeienis van een systeem van besturen werkt contraproductief omdat je spontaniteit en organisch zelfbestuur smoort.

  • Overheid = mensheid die “over” is, het restant waar we niets mee kunnen, omdat het zelf niets kan.

 3. Ik geloof dat ze mij wel in het vizier hebben

  Ze mogen een terminale ziekte krijgen, allemaal

  Ik handel trouwens niet eens soeverein ofzo. Ik hou me aan hun regeltjes betaal belasting

  Maar ik ga er niet vanuit dat die belasting goed terecht komt. Ik zie gewoon om mij heen, dat veel van die belasting niet goed terecht komt. Je kan het gewoon zien

  Verder roep ik niet ergens toe op. Ik vertel mensen niet wat ze zouden moeten doen.De aivd doet alsof we allemaal een soort “activisten” zijn. Nee ik geef gewoon mijn mening en omdat ik meer nagedacht heb en gelezen dan de meeste mensen, kan die mening soms schokkend voor mensen zijn. Maar dat heeft dan meer met te maken met hun geestelijke achterstand

  Er is een verschil tussen samenleving en staat. Zelfs een grote aanhanger van de staat zou dit moeten begrijpen. De staat is het instituut, de samenleving de massa mensen die interacteren met elkaar, binnen een gebied. Het geheel aan culturen en subculturen in een land. De staat representeert dan in theorie die samenleving

  Soms gaat dit een tijdje goed, maar als de staat te ongeloofwaardig is, maken delen van de samenleving zich er los van

  De mensen die bij de staat werken kunnen zich ook afvragen: hey, hoe zou het komen dat er ineens zoveel onvrede is ? Zou dat ergens mee te maken kunnen hebben

  Maar dan zouden ze ergens over na moeten denken en dat kunnen ze niet, dat gaat een brug te ver voor ze

  • Weet je voor mij is het niet ons tegen hun of iets. Dat doen we zelf en het als ik het artikel goed lees neemt de andere pool ook een frontstelling in terwijl we helemaal geen fronten nodig hebben als iedereen doet wat er van hun verwacht wordt en we bereid zijn om een dialoog aan te gaan .

   In plaats daarvan kunnen we ook zoeken naar een manier waar we met het overgrote deel mee kunnen leven. Ik vind dat we ons niet buiten de maatschappij kunnen zetten dat zou een eenzame kruistocht worden en als we het masaal doen een gegarandeerde chaos oplevert.

   Hoe liber of vrij iemand zich ook kan wensen of proberen te zijn. We zitten dan nog steeds met onze dierlijke instincten en de alfa mannetjes/vrouwtjes/dingen/xyz/
   regenbogen die dan hun kans pakken. Hoe fijnbesnaard/ontwikkeld we ook mogen zijn, de huidige realiteit maakt een stad meer gevaarlijk dan een jungle. Civilisatie is een heel dun laagje vernis en het beest in ons komt snel naar boven. Ik claim dan ook geen schijn vrijheden wel speelruimte in een kader van afspraken.

   Zolang mijn intenties niet zijn om schuldige aan te wijzen en geen negatieve energie aan mijn gedachtegolven te koppelen maar zoeken zoals op deze site voor het grotere goed van de mensen als mensheid ben ik in harmonie met mijn natuur.

   Een ander die tegen redelijkheid ingaat weet gemiddeld van binnen echt wel dat deze verkeerd bezig is. Want zelfs de grootste crimineel wil niet dat zijn kinderen vermoord worden. Iemand die corrupt is wil zelf ook niet bedonderd worden. Het vertrouwen in elkaar heeft een enorme deuk opgelopen.

   We hebben allemaal iets ingebakken wat we niet willen ervaren dus als wij dat bij een ander doen dan weten we onbewust best wel dat we verkeerd bezig zijn. Het is elkaar te slim af willen zijn op alle fronten in ons dagelijks leven wat ons als mensheid de das omdoet. Competitie kan gezond zijn weerstand geeft mogelijkheden tot groei. De aantrekkingskracht van de aarde en tegenwind op de fiets laat ons spiermassa ontwikkelen. Maar de slimste ten koste van iemand of iets willen zijn heeft een prijs.

   Moeten we niet eens een keer die James Bond mentaliteit en onze shit die we uitvreten projecteren op een ander achter ons laten?
   Hebben we momenteel last van groeistuipen van de mensheid waar we nu collectief inzitten?

   Helaas zitten we momenteel in een fase waarin Harmonie en redelijkheid vervloekt schijnen te zijn en ik er een zwaar hoofd in heb dat we met redelijkheid er niet meer uitkomen, tenzij er hulp komt wanneer de nood het hoogst is. Als mensheid gaan we nog wel een tijdje mee. De vraag is hoe? Het collectieve hoe van de toekomst is wat we gemiddeld/collectief denken en doen in het heden.

   Mijn insteek is dat we ons misschien te snel machteloos achten in onze mentale kaders/dwangbuis die we onbewust zelf aandoen. Vervolgens dan zich als een eenzame strijder tegen een systeem waant en er niet aan begint.. Een soort fatalistische mentale constructie. Dus een soort slachtoffer gedachtencel creëren. Ergens tegens vechten is helemaal niet nodig als alles één is dan vechten we als een deel van het één met het één ook met een innerlijke strijd. Als je uitzoomt en dat spel gade kan slaan dat schiet je vanzelf in de lach vooral als je naar je eigen rol kan kijken. Het is allemaal niet zo dramatisch het is hoe is meer vanuit de invalshoek hoe je er tegenaan kijkt.

   We hebben nog steeds wel de vrijheid van gedachten gekoppeld aan de vrije keuze om dat met wilskracht te ondersteunen.

   Ik zend uit dat voortzetting van wat ik als collectief negatief of niet ideaal beschouw het niet gaat winnen en daaraan gekoppeld in mijn geval omdat ik nergens lid van ben en me er niet zo druk over maak gezien vanuit oorzaak en gevolg, dat de redelijkheid en harmonie terug gaan keren. Niet aan twijfelen gewoon als een achtergrond basis gedachte in je hoofd hebben de hele dag. Lijkt naïef en misschien is het dat. Maar ik ben wel overtuigd dat mind over matter heerst ofwel dat het universum een intelligente sturing heeft waar wij een deel van zijn.

   Misschien heeft iemand een andere manier waarin ik en hopelijk een groot collectief zich in kan vinden. Hoe meer hoe beter de som is groter dan de delen. De details van een eventuele nieuwe aanpak laat ik aan diegene over die daar een actieve rol in oppakken het hoeven namelijk niet mijn specifieke wensen te zijn. Tevens heb ik niet genoeg diepgang in bestuurlijke zaken tevens meer een asceet oftewel daar niet voor in de wieg gelegd. Want als je persoonlijke vrijheid waarde heeft dan ga je logischerwijs een ander niet vertellen wat die volgens jou zou moeten doen tenzij je er last van hebt. Het schijnt nu dat men collectief last van een systeem ervaart en dan zal er ook iets gaan veranderen, wat dat is hangt van ons allemaal af vele druppels maken een watermassa. Dus of we nu wakker zijn of half slapen maakt me niet zoveel uit ik verwacht dat er op den duur een balans gevonden gaat worden vanuit de Hermetische principes.
   Groeten.

  • Vrijheid is iets dat mensen zelf moeten verkrijgen, zelf moeten verdienen. De zwaartekracht bijvoorbeeld betekent dat die op je drukt, aan je trekt, en zo je vrijheid verminderd, je moet dus kwaliteiten en technologieën ontwikkelen om de zwaartekracht te weerstaan. Zo is de hele wereld een geheel van energieën die op elkaar inwerken, en waar je weerstand tegen moet ontwikkelen.

   Een volk dat al te makkelijk tot slaaf wordt gemaakt, zoals in het geval van Nederland, omdat men te verwend is, te conformistisch, teveel op comfort en veiligheid gericht, dus dat de kwaliteiten niet (meer) heeft om vrijheidsberovende krachten van anderen te weerstaan, dat verdient om tot slaaf gemaakt te worden. Het is dan die betrekkelijke slavernij die ervoor moet zorgen dat de noodzakelijke kwaliteiten worden ontwikkeld om vrij te zijn.

   Het heeft in Nederland tot de lockdown situatie moeten komen, dus een vergaande situatie, voordat er iets noemenswaardig op stond tegen vrijheidsberovende krachten, vanwege de nationale luiheid en gezapigheid. Dat Nederland één van de ultieme doelwitten is van de experimenten van een voortschrijdende technocratie is het gevolg van haar nationaal geestelijk communisme, haar gebrek aan geestdrift voor vrijheid.

   • Ik denk dat dit alles ook te maken heeft met de zwaar gereformeerde erfenis van de Nederlanders

    Het autoritarisme en de angst voor alles dat ook maar een klein beetje afwijkt, komt voort uit die radicaal christelijke gereformeerde hoek

    De angst voor ‘de duivel’. Vroeger bepaalde de kerk dan wat de duivel was, nu bepaalt de overheid dat. De duivel is nu niet een heks, maar ‘een wappie’

    En ‘een wappie’ is iedereen die op een bepaalde manier probeert om voor zichzelf na te denken en iedereen die bepaalde schuring, frictie niet uit de weg gaat

    In de kern lijkt je betoog op wat linkse anarchisten soms zeggen en wat op hun stickertjes staat : vrijheid word genomen, niet gegeven

    haar gebrek aan geestdrift voor vrijheid.

    Het idee was altijd, dat we al vrijheid hadden/hebben. De staat en de multinationals bouwen een immens systeem en als je je daarin beweegt, dan ben je vrij.

    Communistische staten spraken ook over vrijheid. Alleen in de DDR zou een burger vrij zijn. Al limiteerde die staat deze burger wel aan alle kanten. Je mocht niet echt zeggen wat je dacht

    Met je torenhoge hypotheek, je huur van 1700 per maand, je boosterprikjes, je zelfcensuur en je burn out, ben je in de moderniteit ‘een vrij man’ hahaha

 4. Ik had me niet zo hatelijk moeten uiten

  Dat vertroebeld alles alleen maar

  Maar dit doet woede soms met mij

 5. Yep
  We krijgen wat we verdienen. Ik noem het ook medeschuldig omdat we voor een flink deel achter de fluitspeler van die ongebreidelde orgie van individuele vrijheden aanlopen en onze zeker- en geborgenheid achtergelaten hebben. De ouwetjes in een ophokhuis tot dat zelfs tweeverdieners geen eigen huis meer kunnen kopen als resultaat .Het laatste zit meer in het geldsysteem waar ik nu niet op verder ga het is teveel off topic.

  Daar zitten ook de hippie movement en de Dolle Minas tussen als fronten wat uiteindelijk tot een “Festival of Fools” heeft geleidt. Waarbij de fools vervolgens weer tegen elkaar uitgespeeld worden met een in de huidige fase overheersende militante inslag. . Kritisch en sceptisch zijn zoeken naar een second opinion waar de fronten zijn is een redelijke garantie om niet te snel in valkuilen of een doodlopende straat terecht te komen. De balans van conservatief en progressief (geen politiek links of rechts want dat zijn regelmatig façades voor de verkoop het schijnt dat het soms het tegenovergestelde geworden is ) staat niet lang stil op één plek het is een spel en een kunst om die balans te vinden. De slinger gaat nu bij het volk weer terug door gedeelde ellende. Krijgt het de ruimte is nu de hamvraag? Een klankbord is er al maar daar wil men niet mee regeren en is dat wel te vertrouwen. We geloven graag en veel.

  Ik voel intuïtief dat ze dat je ook gelijk hebt over die lockdowns en de vertraagde reactie erop als gevolg wat ik het collectieve traagheidsmoment noem. Als je niet in de planning zit of weet wat er gepland is dan loop je altijd achter de feiten aan. Het is dus in mijn ogen belangrijk dat er een semi realtime check and balans systeem komt. Daar kan A.I. ook voor gebruikt worden. En de agenda hoofdlijnen niet via top down gaan zoals in de industrie of het leger we zijn technisch gezien een bedrijf met op de troon Koning economie maar geen organisch zelfsturend geheel meer.

  Zoals jij het treffend neerzet
  “Het is dan die betrekkelijke slavernij die ervoor moet zorgen dat de noodzakelijke kwaliteiten worden ontwikkeld om vrij te zijn”

  Een belangrijk punt waar we slaaf van zijn is het financiële systeem maar dat is een ander topic.

  Groeten.

 6. Aan Nayakosadashi.
  Je hebt gelijk dat we met een religieuze erfenis zitten. Volgens sommige zit het in onze genen via de generatiies voor ons. Tevens dat de reformatie hoek zich superieur waant tegenover de Katholiek. De laatste waren losbandig en konden dat afkopen via de biecht. Daarom nam de C.I.A in het begin geen Katholieken aan omdat die de “nare” gewoonte hadden om uiteindelijk dingen op te biechten. Er was zelfs een Pauselijk schrijven om dat losbandig gedrag te bevorderen. Voor the cashflow zal ik maar zeggen en om hun positie een jas van acceptatie te geven anders zou het wegglippen. Herhaling (prediken op zondag ofwel de booster mindfuck ) doet paden inslijten. De protestant heeft een soort zelf rechtschapen houding. Beide hoofdsektes hadden hun klandizie in een mentale grip gebaseerd op angst die hun aangepraat was. De priester hield je dom en de werkgever arm en zodoende hadden we de glorie tijd van religieuze mega bouwwerken gesponsord door de mantra “Bid en Werk!” Zelfs de protestanten Kronen een Koning omdat de Kerk het in het verleden zo slim speelde dat een Koning alleen via de Kerk de goedkeuring van God zijn legitimiteit kon verkrijgen. Een beetje een kopie als een Raja/heerser die bij de Hindoe als een avatar van Lord Vishnu gezien wordt. Hoe meervvervaring in en kennis je van de Hindoe en Boeddhisten hebt. Hoe meer je de parallellen ziet van kopiëren van een feodaal systeem. Met het wegvallen voor de angst van een Big Daddy figuur viel de grip op je mindfuck weg en werd een gevaar voor een eeuwenoud feodaal systeem. De jassen waar het onder schuil gaat kunnen vervangen worden of van een ander soort zijn. Maar in de kern was het, Het systeem voor Het systeem door Het systeem
  Je ziet deze houding nog wel bij de top van de ambtenarij en overige instellingen. Ook in de industriële sector krijg geen toppositie als ze niet weten welke kant je kan opgaan. Als je succesvol bent maar bijvoorbeeld geen vrijmetselaar van een bepaalde graad of via geboorte uit de ons kent ons club komt, dan krijg een mentor/spindokter toegewezen. Die je langzaam duidelijk maakt hoe de vork in de steel zit op jouw level.

  Na het instorten van het religieuze tijdperk wat met het sterrenbeeld vissen verband hield en nu ten einde loopt (wat vooral het mystieke dromerig betrof). Moesten dus nieuwe angsten/ mindgrips gecreëerd worden die religieuze proporties konden aannemen. Kortom het ene is vervangen door het andere en Het systeem kan in veranderde vorm/een andere jas verder gaan.
  Ook deze nieuwe gevoerde angsten zijn veelal niet bewijsbaar gebleken hoewel er wel losse causale verbanden kunnen zijn op sub niveau. . Zelfs het tegendeel schijnt vaker aantoonbaar te zijn .Dat laatste zijn we nu collectief in de gaten aan het krijgen. Maar het bastion van Het systeem voor Het systeem door Het systeem is nog steeds intact omdat we naar de schaduwen kijken en niet wat deze veroorzaakt. Daar zit nu de het knelpunt op wereldschaal. Iets wat niet plaats wil maken kost wat het kost tegenover iets wat het door gekregen heeft. Gekoppeld aan een verandering van sterrenbeeld wat ook zijn eigen unieke vibratie/resonantie heeft en in ons doorwerkt.

  Even relativeren want dat hoort er ook bij voor mij. Ondanks dat dit mechanisme er is hebben we al eeuwen gekozen om in die systemen te in- of reïncarneren. Je kon een bouwmeester bij een Kathedraal worden en een leuke meid trouwen en veel kinderen krijgen en met een gerust hart naar de hemel gaan. Dat is wat ik bedoel dat niet iedereen wakker hoeft te zijn en hoe sneller we inzien dat we zelf gekozen hebben om hier en nu een rondje te draaien. We niet zozeer naar een schuldige op zoek hoeven te gaan maar wel kan uitzoeken wat je voornemens waren.
  Sommige mensen zeggen ik wil dit of dat worden en ze lopen dat pad vaak succesvol en maken zich over iets anders weinig druk. Een ander is door allerlei oorzaken van zijn pad afgeraakt door verleidingen of oude valkuilen. Maar uiteindelijk komen we er wel het kan een paar (honderd of duizend?) levens in beslag nemen. Maar dat is ook geen dik probleem als tijd niet zou bestaan en in ieder geval heel relatief is Je zou dan ook kunnen inzien dat diegene die nu in de frontlinie zitten oud karma rechttrekken of met een speciale missie gekomen zijn. Daarom maak ik me niet zo druk over vrijheden omdat ik weet dat ik zelf gekozen heb en geen schuldige nodig heb om in een soort zelfgekozen dwangbuis systeem te leven en daarin mijn ding te kunnen doen.
  .
  Groeten

 7. Rapport gelezen. Ik draag soevereinen en autonomen een warm hart toe. Echter de staat zal ze niet met rust laten omdat de burgers ziet als onderdanen. Er staan een aantal zeer hypocriete zaken in het rapport en er wordt uitgegaan van de positie van de staat.

  Dankzij internet weten we inmiddels wat de overheid uitspookt en dat dit niet in het belang van de burger is. Het aantal soevereinen en autonomen zal dus ook groeien.

 8. De ambtenaren leven zelf met de rug naar de rest van de samenleving. Doen ze alsof het andersom is. Al sluit ik niet uit dat de anderen hen met de nek aankijken. “Perception is in the eye of the beholder.”

  • Ja, ambetnaren stellen zich meestal hooghartig en arrogant op. Ze hebben geen respect voor de burgers. Dit zagen we ook met de toeslagenaffaire. Nul respect voor mensen

   En hoe ze je te woord staan bij de gemeente, grote bekken die ze opzetten. En vervolgens wel leven van de bevolking

   Verder kunnen ze vaak niets. Het zijn gewoon vrij domme mensen, die op een of andere manier een machtspositie hebben weten te bereiken, via veel gekonkel en veel backstabbing

   Ik snap wel dat veel mensen zich autonoom verklaren.

   Op een bepaalde manier kan je die UVA demonstranten die nu de boel afbreken ook zien als een soort ‘autonomen’ trouwens. Ze stappen ook uit de staatsorde. Alleen dat is dan de radicaal linkse variant van het fenomeen

   • Het lijkt wel of ze een nieuws feodaal systeem willen hebben. Waarbij de burgers de ambtenaren onvoorwaardelijk moeten gehoorzamen. Bazen en honden. “Betalen!” “Veccinatie!” “Mijn mening is de Democratische Rechtsstaat!”

    Moeten de slimmen en hard werkenden dan gehoorzaam zijn aan luie arrogante domkoppen? Hoewel niemand de ambtenaren iets verschuldigd is. Het is eerder anderom. Iemand zei ooit “arrogantie is gerijpte domheid”.

    Gelukkig heb ik weinig met ambtenaren te maken. Maar dat kan zomaar veranderen.

    Wat ik van die studenten moet vinden weet ik eigenlijk niet. Die zijn op hun manier ook arrogant en bazig. Als ze historische interieurs gesloopt hebben want ‘Palestine’, zijn het barbaren.

   • Er is zoiets als de psychologie dat het maken van vele geboden en verboden en reguleringen psychologisch leidt tot de intensivering van die mentaliteit. De psychologie van de baas kunnen spelen, leidt tot nog meer de baas spelen.
    je kunt ook zien dat inzake de klimaatleugen men de gekste dingen verzint om nog meer de baas te kunnen spelen, ook tijdens de lockdowns buitelde men over elkaar om nog gekkere dingen te verzinnen. Er barst dan ineens een hele geest los van betutteling en commanderen.
    Op dit moment is vooral die klimaatleugen reden voor hele volksstammen om een ziekelijke neiging tot bemoeien en nun bazigheid uit te buiten.

   • Democratie is een terreur van geestelijk communisme waar geen einde aan komt en waar de grootste dictator nog een puntje aan kan zuigen. Het verschil met een dictator is dan dat de dictator grootsheid zoekt, maar de democratische massa’s zoeken een terreur van sneuheid en kleinzieligheid. Je ziet bijvoorbeeld ook hoe clubs van bemoeizuchtige babbelkousen zich met de dood gaan bemoeien. Jouw dood is nu hun zaak. Ze hebben het ook al zo geregeld dat je lichaam nu standaard voor orgaandonatie beschikbaar is.
    Gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorg gaan ze zich ook steeds meer bemoeien met je gezondheid. En de klimaatleugen biedt oneindige mogelijkheden voor hele volksstammen om in details hun neus in je zaken te gaan steken.

    Dus de democratie is een kindercrèche en theeclub van beneden middelmatige sneuheid, zeker in Nederland, waar geen dictator aan kan tippen, en waarvan het effect veel geleidelijker en geniepiger is.

   • @ Johannes
    Ik vermoed dat ‘democratie’ voor velen niet veel meer is als stemmen met het songfestival. Welke clown heeft het leukste liedje? Welke clown zegt de leukste dingen? Op de paar dagen voordat ze mogen stemmen.

 9. Aan Nayakosadashi

  IK wacht op de follow the money of andere info/second opinion die ik verwacht te komen.. Voordat ik een conclusie kan trekken wat er misschien werkelijk gaande kan zijn . Het is voor mij nog een teveel een hapklare brok maar niet weet wat ik dan inslik.

 10. Het probleem zit er in, dat veel ambtenaren gewoon echt helemaal niets kunnen

  En ook geen speciale kwaliteiten bezitten

  Middelmatige, betekenisloze uilskuikens

  Toch geven we ze een machtspositie.

  De anarchisten hebben altijd gelijk gehad, dat hier iets gebeurt dat problematisch is, dat schuurt

  Een spanningsveld

Comments are closed.