Misschien ook voor rokers?


Richt een “Geloofsgemeenschap” op en claim dat godsdienstvrijheid gaat boven de anti-drugs wetten.

Wat Amerikanen kunnen, moet hier toch ook mogelijk zijn?

NOS bericht 22 feb.
Hof VS voor geestverruimende thee
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat een geloofsgemeenschap in de staat New Mexico geestverruimende thee mag blijven schenken. Volgens het hof weegt de godsdienstvrijheid in dit geval zwaarder dan de anti-drugswetten van de regering-Bush.

De hoasca-thee die de sekte drinkt om dichter bij god te komen, bevat volgens de overheid DMT en die stof zorgt voor hallucinaties. DMT staat daarom op de lijst van verboden middelen.

Maar indianen mogen al jaren peyote gebruiken, met het vergelijkbare middel mescaline. Gelijke monniken, gelijke kappen, zegt daarom de rechter.

34 REACTIES

 1. Ik heb daar de laatste dagen al eerder aan gedacht Hub. Stel dat je nu "Rook" als ‘Godsverschijning’ van jou geloof verklaard. Als "Het Hoogste"! (hmpfff…) Dat opent pas deuren!!!

  Ik heb ook al een "onze Vader" in het hoofd. Het "Holy Smoke" van Iron Maiden!

  Holy Smoke
  (Dickinson/Smith)

  Believe in me – send no money
  Died on the cross, that ain’t funny
  But my so called friends they’re making me a joke
  They missed out what I said like I never spoke
  They choose what they wanna hear – don’t tell a lie
  They just leave out the truth as they’re watching you die
  Saving your soul by taking your money
  Flies around shit, bees around honey

  chorus

  Holy Smoke Holy Smoke, plenty bad preachers for
  The Devil to stoke
  Feed’em in feet first this is no joke
  This is thirsty work making Holy Smoke
  making Holy Smoke

  Jimmy Reptile and all his friends
  Say their gonna be with you at the end
  Burning records burning books
  Holy soldiers, Nazi looks
  Crocodile smiles, just wait a while
  Till the TV queen gets her make-up clean
  I’ve lived in filth, I’ve lived in sin
  And I still smell cleaner than the shit you’re in

  repeat chorus

  Holy Smoke – smells good

  They ain’t religious but they ain’t no fools
  When Noah built his Cadillac it was cool
  Two by two they’re still going down
  And the satellite circus just left town
  I think they’re strange and when they’re dead
  They can have a Lincoln for their bed
  Friend of the president trick of the tail
  Now they ain’t got a prayer 100 years in jail

  repeat chorus

  Holy Smoke – hah

  πŸ˜›

 2. Ik heb me laten vertellen dat zo’n 30 procent van de wereldbevolking rookt. Dan heb je dus gelijk de Grootste Godsdienst ooit uit de grond gestampt! Nou, een beetje ondernemer… πŸ˜› πŸ˜› πŸ˜›

 3. Hoe staan jullie tegenover het verbod op roken in de openbare ruimte? Ik ben hier een voorstander van. Het roken an sich is ook geen vrije keuze te noemen. Moment van strarten is vaak onder groepsdruk en naarmate men meer rookt werken sigaretten verslavend. Je kunt dan niet spreken van vrijheid om te roken. Wat mensen thuis doen moeten ze uiteraard zelf weten πŸ˜‰

 4. [2]
  Sweet mercifull smoke,
  I’m a believer. Haleluja!

  En aan Walter: Hierbij heb jij een fatwa op je longen;
  wegens het opperen van een onnodig kwetsend verbod, waardoor de haat in zich dragende tereur van de gezondheidsfascisten zich alleen maar kan gaan verergeren.

  Can I get a witness?

 5. Hierop inhakend een aardig artikel van tcsdaily.com waarin Nederland eens positief (m.u.v. belasting- en sociale verzekeringstelsel) qua alcohol/drugs/prostitutie uit de bus komt:
  http://www.tcsdaily.com/art

 6. NB: De gemeente Amsterdam heeft trouwens (op gemeenschapskosten) een aantal internationale bloggers uitgenodigd om de stad eens te bekijken..! Zou James ook….? πŸ˜‰

 7. Zelfde gebeurt in Nederland, o.a. met imam El Moumni, die spuwde zijn gal over homosexuelen op wijze waarop een gewoon burger voor aangeklaagd kan worden, maar hij niet omdat hij zijn gal spuwde uit naam van zijn geloof.

  Richt een geloofsgemeenschap op die vrijheid als basis heeft, dan kan je bij iedere restrictie die de staat je wil opleggen, je verschuilen achter je geloofsovertuiging en moet de staat je vrijheid wel accepteren! Fantastisch!

 8. [4] @ Walter:"Wat mensen thuis doen moeten ze uiteraard zelf weten"
  Hoe zit het mensen in een bejaardentehuis? Die mensen mogen in HUN EIGEN DOMEIN = hun woon/slaapkamer, het enige dat ze nog over hebben, niet meer roken. Ter bescherming van de werknemers van het tehuis.

 9. [5] Het zijn nou net de rook-talibannies die een fatwa verdienen. Iedereen moet in de openbare ruimte verplicht en ongevraagd hun religie tot zich nemen. Om nog maar te zwijgen van de kleren die je na een avondje uitgaan in de was kunnen door de stank. "Opium als religie van het volk" is tamelijk geloofwaardig…

 10. [11] Volgens mij zijn de ruimten in Bejaardentehuizen niet verkocht in eigendom, maar na betaling van een bedrag ter beschikking gesteld aan de bewoners. Dus dan zijn het niet "hun" kamers.

 11. [13] "maar na betaling van een bedrag ter beschikking gesteld aan de bewoners". Zo’n beetje als bij de meeste koophuis bewoners, denk je?

 12. Ter verduidelijking Egor; je bent het verschil kwijt tussen de rechtstermen "bezitter" en "eigenaar".

  πŸ˜‰

 13. [14] Je maakt een denkfout. Als iemand een huis koopt en het bedrag betaalt, is dat wat anders dan wanneer iemand een huis huurt en een bedrag betaalt.

  Dat je iets betaalt (zowel bij huur als koop komt dat voor!) wil dat niet automatisch zeggen dat je iets koopt.

  Dat is punt 1.

  Verder zal je laatste opmerking wel voorbarig geweest zijn, omdat je het verschil tussen koop en huur eerst niet zag.

 14. @ Egor van Elven. Dus een eigenaar van een huis kan van elke huurder EISEN dat er niet meer gerookt wordt in het huurhuis?

 15. [12]
  Nou, die fatwa heb ik al hoor. πŸ™‚ [kuch]

  En over die zogenaamde stank, dat is alleen maar een kwestie van je er niet aan ergeren. Want als dat je enige argument is waarom de CHURCH OF SMOKE nog verder gecriminaliseerd moet worden, dan stel ik hierbij (als onofficieel hogepriester van de C.O.S., alias Grote-Rook) onze eerste geloofsregel vast:
  _De C.O.S. eigent zich hierbij het recht toe tot stinken in het openbaar.
  En meteen daaraan vast regel 2:
  _ C.O.S.-gelovigen dienen de blijde boodschap uit te dragen door zoveel als mogelijk hun stank over te dragen op de ongelovigen.

  Zo
  en amen.

 16. [16] Nee beste Egor. Ik zag het goed.
  Het gaat er om wat er in het huurcontract en/of hypotheekcontract staat. Zo kan de hypotheekgever bepalen dat je niet mag onderverhuren in jou koopwoning, net als deze bepaling ook in een huurcontract kan worden opgenomen. Daarbij de opmerking dat beiden weer geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn aan de Wet. Zolang de wet zegt dat je in de eigen woning kan ‘nuttigen’ wat je wilt, is hier in beide gevallen geen enkel onderling contract tegen opgewassen.

 17. [19] Feit is dat bewoners van een bejaardentehuis, want daar ging het om, niet eigenaar zijn van hun woonruimte in dat tehuis. Daarom dat zoals Miep stelde, en daar reageerde ik op, het onjuist is te stellen dat die kamer in dat tehuis hun eigen domein is. Dat is het niet.

  Die denkfout van jullie komt waarschijnlijk voort uit jarenlange socialistische indoctrinatie. Die indoctrinatie bestaat uit iedereen de indruk geven dat ze overal maar recht op hebben, op wonen, geld, eten, ov, etc.

  Notabene krakers krijgen ook die rechten toebedingd. Ik kan me daarom wel voorstellen dat mensen denken overal maar recht op te hebben, en alles als hun domein te beschouwen, maar dat is het vaak dus niet.

 18. [20] @ Egor van Elven.
  Ik deel je redenering over eigenaar of huurder beslist niet.
  De reden dat er niet gerookt mag worden in de kamers van bewoners van bejaardentehuizen is ter bescherming van de werkers van dat tehuis, dus de verzorgsters, de schoonmaaksters.
  De bewoners zelf hoeven niet meer beschermd te worden. Als ze al meer dan 50 jaar roken kan die verdere 10, 20 jaar er ook nog wel bij.

  Een huisbaas die een gewoon huis of appartement verhuurt kan nooit van een bewoner eisen dat er niet gerookt wordt in zijn pand. Ieder mag doen en laten in zijn woning op dat gebied wat hij zelf wil, ook al is die woning gehuurd.
  Dat verbieden kan dus alleen maar in bejaardentehuizen e.d.

  En ja, ik vind dat een bejaarde recht heeft op goed wonen, geld en eten.
  Dat vind ik geen denkfout of socialistische indoctrinatie.
  Je zou eens moeten informeren hoeveel een bejaarde MOET betalen voor zo’n klein rotkamertje in zo’n helle-tehuis!
  Ik heb het van nabij meegemaakt zo’n 3 jaar geleden.
  Toen drieeneenhalf duizend gulden per maand voor een kamertje van 4 x 4. Maar ja dan was er wel een "liefdevolle" verzorging bij met voedsel.

 19. [21] Miep:"Een huisbaas die een gewoon huis of appartement verhuurt kan nooit van een bewoner eisen dat er niet gerookt wordt in zijn pand."

  Miep, hoe zie je dat eigenlijk?
  Als jij (stel je bent niet-roker) jouw auto (jouw eigendom) leent aan een vriendin, kun je dan nooit eisen dat zij niet in jouw auto zal roken"?

  Punt 2.
  "En ja, ik vind dat een bejaarde recht heeft op goed wonen, geld en eten."

  Vind je, dat een mens die toevallig (??) 80 jaar geworden is, (alle andere factoren uitgesloten), RECHT heeft om andere mensen te dwingen (via de overheid) om hem goed te laten wonen, voldoende geld te geven en lekker eten te verschaffen?

 20. [22] Een auto vind ik iets anders dan een huis dat je huurt. Die leen je uit voor een korte tijd. En als het een vriend is waarvan je hem leent dan wil je waarschijnlijk wel hem of haar een plezier doen, dus niet roken.

  Als een autoverhuurbedrijf een auto aan iemand verhuurt (voor een aantal weken) denk ik dat men niet zal kunnen eisen dat er niet in gerookt gaat worden.

  En stel je huurt een huis van een woningbouwvereniging gedurende 10 jaar. Dan kan je in dat huis heel veel doen. Het enige dat je moet doen als je eruit gaat is het in de oude staat terugbrengen.
  Dus wel of niet roken speelt hier helemaal niet.

  En we moeten een mens dat toevallig 80 jaar geworden is en in een verzorgingstehuis komt omdat men niet meer voor zichzelf kan zorgen, naast het ontluisterende feit dat je al je zelfstandigheid kwijt bent ook ontdoen van alle pensioen dat alle jaren opgebouwd is en aow waarvoor jaren gespaard is en gewoon maar dumpen nadat men uitgezogen is?

 21. Hierbij valt tevens op te merken dat de "rookbescherming-rookbeperkingen" wettelijk hoegenaamd feitelijk niets van doen hebben met eerder besprokene. De "Tabakswet" spreekt immers van uitsluiting van het "Prive-domein" en ruimten die tot "Prive domein kunnen worden aangemerkt". De Dikke zegt t.a.v. prive"

  priΓƒβ€šΓ‚Β·viΓƒβ€šΓ‚Β·leΓƒβ€šΓ‚Β·ge (het ~, ~s)
  1 voorrecht

  "Voorrecht". Dat wil dus zeggen dat je in jou "prive" domein het 1e "recht" hebt. JIJ hebt het 1e recht in JOU prive domein. Dat de bewonerskamers tot een prive domein behoren zal hier niet worden betwist naar ik aanneem? Zo zit er bijvoorbeeld ook een slot op de deur, toch?

  Verder ben ik van mening dat indien de bejaardenhuizen niet over een "prive" ruimte voor de bewoners zouden beschikken, vele bejaarden niet, of slechts jaren later (bij totale dementie bijvoorbeeld), naar het laatste rusthuis zullen verkassen. Ze zullen veel eerder thuis, of bij de kinderen blijven wonen. Dan verliezen dus de ‘rookallergische helpenden’ de baan OF ze moeten alsnog naar de bezitters en eigenaren van woonruimten alwaar de ouderen zijn gehuisvest. In dat geval is er geheel niets te klagen over tabaksrook.

 22. [17] Waarom niet? Als ik mijn huis te huur aanbied, en eis dat de toekomstige huurder niet rookt, dan mag ik dat eisen. De toekomstige huurder weet dat van te voren en hoeft de woning niet te huren als hij niet aan mijn eis wil voldoen!

 23. ‘Als ik mijn huis te huur aanbied, en eis dat de toekomstige huurder niet rookt, dan mag ik dat eisen’: Ik denk het niet. Het gebeurd (in ‘onderverhuur’ wel natuurlijk), maar laat het maar eens voorkomen. Je hebt geen poot om op te staan. Er is immers geen wettelijke grond, tenzij op last van de brandweer, in welk geval er waarschijnlijk zo-ie-zo niemand je huis zal willen huren. Het hek zou immers van de dam zijn. Je zou dan ook kunnen verbieden dat jou huurder spruitjes eet, of bier drinkt.

 24. [27] Dat het onder de huidige wetgeving niet mag betekent niet dat het juist is, Bertus.

  Wanneer ik mijn goederen, roerend of onroerend die mijn particulier eigendom zijn onder absurde voorwaarden wil verhuren, hoort dat te kunnen. Mijn eigendom, ík bepaal de voorwaarden.
  Wanneer ik vervolgens met de gebakken peren zit omdat niemand wil huren, is dat mijn probleem.

  Woningnood aanhalen als argument tegen bovenstaande alinea is trouwens een consequentialistische drogreden. Zie hiervoor Henri’s artikel van vandaag! Dat je het alvast weet πŸ™‚

  cheers,

  Krijn

 25. [28] "Cheers, old chap!" πŸ˜›

  Het probleem met Libertarische/Liberale oplossingen en stellingen is dat zij vaak -net als in deze kwestie- eenzijdig worden geponeerd. Waar jij zegt "Wanneer ik mijn goederen, roerend of onroerend die mijn particulier eigendom zijn onder absurde voorwaarden wil verhuren, hoort dat te kunnen. Mijn eigendom, ík bepaal de voorwaarden," ben ik uiteraard accoord. Echter ZONDER overheidsbemoeienis zou er helemaal geen sprake zijn van algehele rookverboden! De gehele discussie zou (in een Libertarische maatschappij) volstrekt overbodig zijn. Kijk, en dat geeft dus steeds weer praktische problemen op een Libertarisch discussie forum. Dan maar beter de opponent met eigen wapens proberen te overtuigen door de wet met een "Libertarische" invalshoek te interpreteren.

 26. Of het onder de huidige wetgeving wel of niet mag, daar gaat het niet om. Je mag ook volgens de huidige wetgeving niet zeggen dat je voor je openstaande vacature geen zwarte vrouw wil. Wat natuurlijk belachelijk is, ik maak zelf wel uit door wie ik de openstaande vacature wil laten invullen en niet de staat.

  Het gaat erom of het libertarisch gezien klopt.

  En libertarisch gezien mag ik natuurlijk eisen stellen aan de toekomstige huurder van mijn huis. Dat weet de huurder vooraf en de huurder hoeft het huis niet te huren als hij het er niet mee eens is.
  Dat is het mooie, huren is een overeenkomst, en als ik overeenkom met de toekomstige huurder dat hij niet zal roken, en hij gaat daar mee akkoord, dan is dat prima.

Comments are closed.