Bijna alle objectivisten en libertariërs hebben wel “Atlas shrugged” door Ayn Rand gelezen.
De naam van dit boek is metaforisch bedoeld om de productieve mensen die door de overheid met allerlei belachelijke zaken worden belast te symboliseren met ‘Atlas’ die de aarde moet dragen. In het boek wordt beschreven hoe deze mensen op een gegeven moment gezamenlijk weigeren om nog verder als slaaf van het collectief te werken; dit is dan ook waar ‘Atlas shrugged’.

Persoonlijk, ben ik van mening dat deze metafoor, waarvan het verhaal uit de Griekse mythologie stamt, uitzonderlijk goed gevonden is.
Veel mensen weten dat Atlas de aarde (dan wel het hemellichaam) moest dragen in de mythologie. Echter waarom dit zo was en welke geschiedenis hieraan vooraf is gegaan, weten er minder.
Het is echter in deze voorgeschiedenis, waar we een eveneens mooie libertarische metafoor kunnen vinden.

In de Griekse mythologie leven de goden, met Zeus als oppergod, op de berg Olympos.
Op de aarde, onder de gewone mensen, bevinden zich de titanen, een volk van extreme proporties (reuzen). Op een dag beginnen de titanen een oorlog tegen de goden om hen van de berg Olympos te verstoten. De oorlog is van korte duur en de aanvallen van de titanen worden door de goden met gemak neergeslagen. Uiteindelijk weten de goden de titanen gevangen te nemen en hen ieder van afzonderlijke straffen te voorzien. Zo ook titaan Atlas, hij moest voorts het hemellichaam/ heelal op zijn schouders dragen (dat hij de aarde moest dragen, is een verzinsel uit de middeleeuwse kunst dat voortkomt uit de moeite die men had om ‘de hemel’ uit te beelden).

De strijd van de titanen is vergelijkbaar met die van libertariërs. Gelijk de titanen, trachten wij de politieke “godheden” uit het “Olympospluche” te verdrijven. Gelijk de straf die Atlas ontving, dwingen de politieke “godheden” vanaf hun Olympospluche ons de wereld op de schouders te dragen.

Over het einde van de titanenmythe is weinig bekend. Maar het feit dat de goden de straffen aan de titanen tot in de eeuwigheid hadden opgegeven, spreekt boekdelen.
Libertariërs, laat het niet zover komen dat onze straf een eeuwige is zoals die van de titanen.
Laten wij er altijd naar streven de berg van Olympos onbewoond te krijgen en zo te houden.
Laten wij altijd de zelfafgoderij der politici bestrijden met alles in onze macht.

Libertariërs, wij, Atlas, moeten niet zwichten maar opstaan!

Bron: Encyclopedisch Lexicon Elsevier (Letters A en T)

23 REACTIES

 1. "De naam van dit boek is metaforisch bedoeld om de productieve mensen die door de overheid met allerlei belachelijke zaken worden belast te symboliseren met ‘Atlas’ die de aarde moet dragen. "
  Jij hebt niks van het boek begrepen.
  Het boek gaat niet om het feit dat de Atlassen met belachelijke zaken worden belast, doch over het feit dat ze desalniettemintegenstaande toch blijven doorgaan … tot op een bepaald ogenblik.
  doodnuchtere debiel

 2. Het gaat bovendien niet enkel om het opleggen van "belachelijke zaken"
  doch om de obstructie van de wezenlijke activiteit van de productieven.

 3. Ik heb me al vaker afgevraagd of SiSYPHUS REFUSED ( en nu maar hopen dat de zoekmachines massaal nieuwe mensen voor het eerst naar deze site brengen)niet een treffendere titel voor dit boek geweest zou zijn….
  Het sympathieke aan Sisuphos (gr. voor Sisyphus) is immers dat hij voor zijn sluwheid ( anders dan de lompe titanen) berucht was!
  SISYPHUS is diegene die als straf steeds weer een rotsblok (!sic daar hebben we weer een mooi symbool voor de globe ) de berg op moest rollen….en dat telkens weer terugrolt…

 4. [4] Sisifus deed iets nutteloos als straf.
  Bedoelt gij dat het kapitalisme ook nutteloos is? Ja, in het aerdsche paradijs voor de appel?
  Nu begrijp ik waarom Objectivisten zo minachtend neerkijken op liberteiren.

  Liberteiren komen dan lullen dat bijna alle Objectivisten Atlas Shrugged zullen gelezen hebben.
  Hoe kan je Objectivist zijn zonder Atlas Shrugged gelezen te hebben?
  Objectivisme = de filosofie van Atlas Shrugged.
  Als je dat boek dus niet gelezen hebt, moet je niet komen beweren dat je Objectivist bent. Een Sisifusobjectivist misschien?

 5. [1] Je doet je best, maar ACP is toch beter in zijn negativisme.

  "Het boek gaat niet om het feit dat de Atlassen met belachelijke zaken worden belast, doch over het feit dat ze desalniettemintegenstaande toch blijven doorgaan … tot op een bepaald ogenblik."

  Dat is wat in de inleiding van Lodderzat staat ja…

  "In het boek wordt beschreven hoe deze mensen op een gegeven moment gezamenlijk weigeren om nog verder als slaaf van het collectief te werken; dit is dan ook waar ‘Atlas shrugged’."

  Heb je zijn artikel wel gelezen? Of ben je als die recensenten die hun stukje al klaar hebben liggen voor het boek uit is?

 6. Don’t feed the trolls.

  Negeren A.U.B.

  Dit soort mensen putten energie uit negatieve aandacht. Wil je zeker zijn dat ze deze site nog lang bevolken?

  Dan moet je op ze reageren.

  Om on-topic te blijven; geef ze niet de sanctie van het slachtoffer.

 7. Ik vindt het een PRACHT sprookjesboek, want het simboliseert en synthetiseert echt de hele libertarische gedachte. Beiden zijn immers zuiver op mythen, fantassien en vooral far fetched wishful thinking gebaseerd.

  Feit is o.a. dat de overgrote meerderheid van mensen die zich Libertariers noemen, om te beginnen, helaas helemaal niet eens tot de netto en echte productieven van de wereld behoren, en nog minder echte exponenten daarvan. (Enwel eenvoudig omdat productieven steeds super pragmatisten zijn … en niet aan gefantaseer toe komen.)

  Per definitie bestaan er dan ook nauwelijks libertarische productieven, net zo min als dat zij die zich "sjosjialisten" noemen dat ook werkelijk zijn … omdat het enige wat bijvoorbeeld de laatsten daarmee beoogt niets anders is dan om koste-wat-kost aan de macht te kunnen blijven (door plaatselijke en aangespoelde gepeupel voor hun karretje te spannen).

  Bij de Libertariers gaat het echter meer om de … feel good … fantasie. Eenvoudig omdat ideale samenlevingen immers nooit zullen bestaan … laat staan ge-idealiseerden …

 8. [7] Henri zegt eenvoudig dat je NIET van je (libertarische) religie moet afwijken … of niet soms?

  Wat dat betreft is tie duidelijk zuiver Bushiaans …: "if you’re not FOR us then you are AGAINST us …"

  Terwijl, zelfs in het Boleaans, uiteindelijk en als het op aan komt, meer dan slechts een binaire keuze bestaat.

  Think about it …

 9. Don’t feed the trolls is een SP stopwoordje.
  "Wil je zeker zijn dat ze deze site nog lang bevolken?"

  Ja ik wel, ik vind debielen en ACP’s wel leuk.
  Het zijn geen trollers, wel hebben ze veel zendingsdrang.

  Nee wanneer hier iemand roept
  "de rijken worden alleen maar rijker en de armen alleen maar armer" dan duikt het hele forum er overheen,,, Don’t feed the trolls haha

 10. [10] Ik ben helemaaal geen missionaris … Cuz missionaries are killed and eaten by the natives …

  Maar als ik een missie heb, dan is het slechts om proberen de mensen steeds de harde realiteit onder de neuzen te wrijven.

  Religiologies, idealogies and utopies are for the birds … dus Libertarisme ook …

 11. Maar vertel mij eens goed … WAT is dat "soevereigniteit van de individu"?

  Krijgt men het zomaar voor noppes, of moet men ervoor vechten, en het dan met hand en tand verdedigen …?

  Terwijl alles wat men "krijgt" ook zomaar weer weggenomen kan worden … Of niet soms?

 12. [12] Soeverein wil zeggen onafhankelijk, oppermachtig. De soevereiniteit van het individu wil zeggen dat ieder individu de macht heeft over zijn eigen leven en onafhankelijk tegenover anderen staat. Dit is niet iets wat je krijgt, het is een houding die je aan moet nemen.

  Wie deze houding aanneemt beseft dat hij in zijn leven niet meer kan consumeren dan hij produceert. Het uitgangspunt is dan ook productie. Het individu moet in zijn behoeften kunnen voorzien.

  Nu willen sommigen mensen doen geloven dat men hierdoor ‘gedwongen’ zou worden om deel te nemen aan het arbeidsproces, dat men slechts kan leven naar de grillen van de markt en dat hierdoor vrijheid verloren gaat. Een overheid is vervolgens nodig om de markt dan weer te reguleren om het aantal kansen voor ieder individu te maximaliseren enz… enz…

  Die gedachte gaat uit van een verkeerd begrip van vrijheid. Vrijheid is de afwezigheid van dwang. Niet meer dan dat. Wie kiest om te leven kiest er ook voor om in zijn behoeften te voorzien, om te gaan produceren, om te gaan werken. Dwang wordt hier geïntroduceerd door de overheid die dit proces tot in de puntjes wil reguleren.

  Staatsinterventie leidt altijd tot bevoorrechting van de een ten koste van de ander. Mensen worden tegenover elkaar gezet als meester en slaaf. Wanneer mensen soeverein zijn, staan zij tegenover elkaar als handelaren. Niemand dwingt ze om met elkaar te handelen, de mensen handelen uit hun eigen vrije wil.

  Mensen die vrij zijn om te handelen krijgen dingen over het algemeen veel sneller gedaan dan wanneer de taken geplant moeten worden door de staat. Om productie te optimaliseren en maximaal in onze behoefte te voorzien is het dus belangrijk dat mensen zich als soevereinen opstellen en vooral vrij worden gelaten om te handelen.

 13. Een Utopie is een niet te bereiken ideaal.

  Libertarisme streeft niet naar een Utopie maar naar een samenleving waar mensen bereid zijn om verantwoordelijkheid voor eigen hun leven te nemen en niet te gaan hangen naar een staat of deze ze alsjeblieft wil voeden op kosten van een ander.

  Dit soort samenlevingen hebben door de eeuwen heen overal bestaan.

 14. Hmmm, wat Roel individuele "soevereiniteit" noemt is dus heel eenvoudig het hebben van zelfrespect, voldoende gevoel voor eigenwaarde en genoeg fatsoen om je gedrag te bepalen en je zelf te willen bedruipen.

  Het is zuiver een passief waardestelsel waarvan men niet kan verwachten dat het door iedereen of een meerderheid, laat staan door een samenleving ooit in acht wordt genomen. Als maatschappelijk streven is het daarom weinig realistisch.

  En als DAT dan geen utopie is dan weet ik niet. Want libertarianen kunnen wel overal naar streven, maar als de probabiliteit dat in die zin ooit kan of gaat gebeuren vrijwel nihil is, zoals dat ook is, dan noem ik het een … natte droom …

  En net als met elke Utopie is ook het Libertarisme vooral een geheel "open ended en open loop" stelsel zonder checks and balances noch kent het effectieve incentieven of sancties, dat gestoeld is op … letterlijk eindeloze "and, if and buts". Het dus ook helemaal niet zelfcorrigerend … noch wordt de pragmatische haalbaarheid ooit in ge-evalueert … terwijl men doooor blijft fantaseren ….

  Het is steeds van … als dit en als dat … en dit zou moeten of dat … en dan allemaal en alles op basis van "vrijwilligheid …" en goede bedoelingen …. ook nog.

  Ondertussen is het echter van … SHIT HAPPENS … En daar kan je wel donder op zeggen …

 15. Het is de markt die zichzelf corrigeert. Incentieven zijn winst, sancties zijn verliezen. Prijzen komen tot stand door vraag een aanbod en niet door minimumlonen, CAO’s, heffingen, tarieven, belastingen etc. Vrijhandel is een stuk realistischer dan drijven op arbitraire wetgeving die prijsmechanismen alleen maar verstoren.

  Er wordt ook niet gestreeft om de houding van mensen te veranderen, hier wordt simpelweg gestreeft naar een vrije markt. Het is uiteindelijk de markt die een bepaalde houding van de mensen gaat eisen.

  Voor evaluaties van de werking van vrije markt kan je kijken naar steden als Dubai en Hongkong. Of zelfs China nu daar vrije handel in sommige zones getolereerd wordt.

 16. Ruilhandel en de vrije markt zijn letterlijk zo oud als de mensheid … en zo fair en rechtvaardig als het maar kan zijn … Vandaar is het echter verschrikkelijk hard bergafwaards gegaan … enwel om de zeer eenvoudige redemen dat het hebben van macht en gezag uiterst lucratief en voor de meesten ook bevredigend is.

  Kijk maar naar de monarchie en hun politieke pachters (zijnde de neo-NSB-partijen) hier.

  Wat "Libertariers" daarom beter kunnen doen is om openlijk de machtswellusetingen te bestrijden, in plaats van als Jehova getuigen met hun concepten te lopen leuren, of mensen daarvan proberen te overtuigen … En te leuteren over wat een vrij e mans kan en mag doen …

 17. [18] Nog altijd MEER dan een Jetze ooit te melden heeft … en voor een zogenaamde mensa-klant is dat uiteraard des te meer deprimerend … Of niet soms?

  Maar waarom zou ik mij niets steeds mogen herhalen … ? Das toch zeker no skin off Jetze’s back ….? Maja, als je iequu steeds op 76 blijft steken … dan kan je het niet bevatten. Onverschillig hoe vaak het herhaald wordt …

 18. [20] om de anderen … die hier "verdwalen". te weten, de hoernalisten, columnisten, dentankers, gedanken polizei … en beleidshonden.

  Maar zeker NIET om de Jetses of Krijnen …

 19. Ik krijg de indruk dat libertarisme iets te sterk geassocieerd wordt met vrije-markt-denken. De bron en basis is echter het denkende individu. Vaak kunnen denkende individuen vruchtbare interactie hebben in de vorm van een (uiteraard vrije!) markt. Maar niet alle goede interactie hoeft de vorm van een markt aan te nemen.

  Denkende individuen kunnen in vrijheid besluiten om samen iets te doen (de trap schoonmaken, een feest organiseren, trouwen, treinen laten rijden…). Daarbij kunnen klassieke marktaspecten een rol spelen zoals vraag, aanbod en prijs, al dan niet in ruimere zin dan financieel. Maar dat hoeft niet.

  Ik wil een schone trap en mijn buurman ook. Daarom besluiten we ofwel om samen dweil en stofzuiger ter hand te nemen, ofwel om op onze gezamenlijke kosten een schoonmaker in te huren. Niets mis mee, mits…

  … ik mijn vrijheid niet verlies. Er moet dus geen ‘autoriteit’ ontstaan waarop ik geen invloed meer heb. Als er een ‘organisatie’ nodig is om onze gezamenlijke wensen uit te voeren, moet die ten onzen dienste staan, en niet andersom. Dat impliceert o.m. dat doel, functioneren en voortbestaan steeds ter discussie kunnen staan.

  Op deze wijze kunnen we wel degelijk een waardige maatschappij realiseren met respect voor de kern van libertarisme. Ook kunnen we de situatie die we erven uit de historie stapsgewijs verbeteren. Schaf ‘autoriteiten’ die onvoldoende draagvlak hebben af, zorg voor goede transparantie, maak heldere regels over invloed van burgers, etc.. En natuurlijk: laat de markt vrij. Wie moeten dat allemaal doen? Wij, denkende individuen.

  Ayn Rand had in Atlas Shrugged weinig oog voor deze manier van samenleven tussen denkende mensen. Haar aandacht ging vooral uit naar de onderdrukking van denkenden, en wat er gebeurt als die denkenden het door krijgen.

  Galt’s Gulch was self supporting. Dat is een mirakel, gegeven het kleine aantal stakers. Als je in werkelijkheid zoiets probeert, zal je zien dat sommige essentiële zaken domweg niet worden aangeboden. Geen aanbod, geen functionerende markt. Het rationele antwoord op die situatie is om gezamenlijk alsnog te voorzien in deze essentiële zaken. Daarvoor hoef je geen enkel (libertaristisch) ideaal op te geven.

  Dit is overigens geen kritiek op Rand. Ze heeft in Atlas meer dan genoeg gepresteerd.

  De libertaristische visie, mits niet ingeperkt tot vrije-markt-denken, is GEEN utopie.

 20. [22]

  Helemaal mee eens, Vic !

  Zo klinkt het libertarisme, dat de meeste mensen gewoonlijk toch wel hardvochtig en eng vinden, tenminste als een ‘redelijk alternatief’. 😉

  http://www.theadvocates.org

Comments are closed.