Onderwijs en wetenschap hangen in Nederland aan een staatsinfuus. Dit heeft geleid tot een situatie waarin subsidies belangrijker zijn dan resultaten en verbreding wordt geprefereerd boven verdieping. Universiteiten zijn over het algemeen socialistische bolwerken, want ook hier geldt: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.”

Zo vond een van mijn professoren het nodig om in de aanloop van de verkiezingen mede te delen dat hij altijd SP of ChristenUnie stemt, en dat hij zou gaan lobbyen voor deze partijen. Een andere prof zei in mijn eerste jaar dat rechtsdraaiende molekulen niet te maken hebben met stemmen op de “verkeerde partij”. Regelmatig vinden er congressen plaats over zaken als “De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper”, waarin dan gesproken wordt over hoe belangrijk het wel niet is dat wetenschappers zich inzetten voor een schoon milieu en een eerlijke wereld.

En dan volg ik nog een studie Natuurkunde. Men kan raden hoe het eraan toegaat bij Rechten of Politicologie, of een van de vele geitenwollensokkenstudies als Taal en Cultuur van Zuid-Oost Uzbekistan. Alfa-studenten worden in het kader van hun studie getrakteerd op reisjes naar het EU-hoofdkwartier in Brussel of mogen een dagje parlementariër spelen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Dus, de kritische houding tegenover de wetenschapper als ambtenaar, die onder libertariërs heerst, is gezond en toe te juichen. Echter soms slaat deze houding door in een wantrouwen in de wetenschap an sich. Zoals het belachelijke artikel over Nikola Tesla van vorige week, of de (betere) artikelen over de instorting van de Twin Towers en de ziekte AIDS. Men lijkt dan eerder geneigd complotdenkers op hun woord te geloven dan om de beproefde natuurwetten te vertrouwen, of zich te baseren op de wetenschappelijke methode.

Dat de wetenschap misbruikt wordt door lieden met politieke en financiële doelen, betekent niet dat wij haar moeten opgeven. Het systeem van hypothese, experiment, terugkoppeling en logische deductie heeft tot op heden niet gefaald. Dus als iemand iets schrijft over een kostenloze oneindige energiebron, denk dan niet aan Rockefeller, UFO’s en Nazi’s, maar ga op onderzoek uit, en gebruik wetenschap, zodat u voor uzelf een objectief beeld kunt vormen.

46 REACTIES

 1. Impliciet zeg je, complotten kun je ‘geloven’ en wetenschap moet je ‘vertrouwen’. Het belangrijkste verschil is het vooraf gestelde denkraam bij de eerste. Alhoewel het vertrouwen bij wetenschap ook wel op de proef gesteld wordt door bijv. de duidelijke drang naar een trendy onderzoeksresultaat, waar dan niet zelden onbewust of bewust naartoe wordt gewerkt.
  Een zekere kritische blik naar geaccepteerde wetenschap blijft dus benodigd. De auteur van het Tesla-artikel lijkt echter meer gestuurd te worden door een vorm van persoonsverheerlijking dat samen met de onkunde van de auteur leidde tot het bewuste flauwekulartikel.
  Kritisch zijn moet, maar wel met gebruikmaking van het verstand.

 2. Scheikundigen hebben verstand van scheikunde, niet van politiek en economie

  Biologen hebben verstand van biologie, niet van politiek en economie

  Juristen hebben verstand van recht, niet van politiek en economie

  Natuurkundigen hebben verstand van natuurkunde, niet van politiek en economie

  Theologen hebben verstand van niets, niet van politiek en economie

  Medici hebben verstand van geneeskunde, niet van politiek en economie

  Nou ja ik geloof dat ik wel duidelijk, zodra wetenschappers buiten hun vakgebied treden zijn het leken net als de rest van ons…

 3. [2] Nja….verondersteld dit dat economen en politicologen wel verstand zouden hebben van "politiek en economie" ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. [3] Had ze er expres al niet tussen gezet :p

  De natuurwetenschappen zijn zuivere wetenschappen maar inderdaad bij de gammas beppalt voor een groot deel de ideologie de uitkomst.

  Ik moet altijd wel lachen als er weer eens een onderzoek is gedaan naar discriminatie van allochtonen en dan blijkt dat die er eigenlijk niet is, in het onderzochte gebied dat de conclusie dat die er dan ergens anders moet zijn. Want de conclusie staat altijd alvast allochtonen worden door ons achtergesteld…..

 5. [4] Zouden deze ‘wetenschappers’ destijds ook hebben beweerd dat de Europese kolonisten van Amerika werden achtergesteld door de Indianen? Bart Crough’s "wet van het abjecte Westen" gaat alweer op…

 6. Het artikel lijkt me erg nuttig: het zet wellicht toch weer bepaalde lezers aan het denken.
  Dat “de wetenschap” vaak in een kwade reuk staat, is te verklaren, omdat er zoveel pseudo-wetenschap wordt verricht. Met name wanneer de belangen groot zijn, bijvoorbeeld op politiek gevoelige terreinen, zoals bij de zogenaamde “klimaatwetenschappen”, blijkt de wetenschappelijke objectiviteit het loodje leggen.

  Daarom vraag ik me af, tot welke concrete vraagstelling door het artikel aan de orde wordt gesteld. Er rijzen wat mij betreft in eerste instantie twee vragen:

  1. Citaat: “Dus, de kritische houding tegenover de wetenschapper als ambtenaar, die onder libertariërs heerst, is gezond en toe te juichen. Echter soms slaat deze houding door in een wantrouwen in de wetenschap an sich. (…) Men lijkt dan eerder geneigd complotdenkers op hun woord te geloven dan om de beproefde natuurwetten te vertrouwen, of zich te baseren op de wetenschappelijke methode."
  Einde citaat.

  Hier stuit ik op de vraag, wat de schrijver precies verstaat onder “complotdenkers”.
  We weten, dat “complotdenken” een verwerpelijk connotatie heeft. Waarom worden kritische wetenschappers dan zonder verdere uitleg met “complotdenkers” vergeleken ?

  Het officiele 9/11 rapport heeft dermate veel vragen onbeantwoord gelaten en bevatte dermate onwaarschijnlijke en tegenstrijdige “verklaringen”, dat men op grond daarvan niet tot onbetwistbare éénduidige conclusies omtrent de feitelijke toedracht had mogen komen. Toch is het rapport door de Amerikaanse regering als ultieme waarheid gepresenteerd en is noodzakelijk verder onderzoek naar de feitelijke toedracht en naar de aanstichters en hun medeplichtigen achterwege gebleven, geboycot zelfs.

  Gerechtvaardigde vragen van nabestaanden, deskundigen en andere belanghebbenden daaromtrent kunnen m.i. dan ook niet worden afgedaan met ongegronde beschuldiging van “complotdenken” of met suggesties in die richting. Doet Geert dat ?

  2. Citaat: “Het systeem van hypothese, experiment, terugkoppeling en logische deductie heeft tot op heden niet gefaald. Dus als iemand iets schrijft over een kostenloze oneindige energiebron, denk dan niet aan Rockefeller, UFO’s en Nazi’s, maar ga op onderzoek uit, en gebruik wetenschap, zodat u voor uzelf een objectief beeld kunt vormen. ”
  Einde citaat.

  Ten eerste krijg ik de indruk, dat Geert hier suggereert, dat “de wetenschappelijke methode” –althans tot op heden- universeel toepasbaar zou zijn. Maar ik denk, dat hij het met me eens is, dat elke “discipline” zijn eigen methodologie ontwikkelt. Dat is precies wat de mens in staat stelt zijn “kennis” te vergroten. Bovendien werpt de groei van “kennis” nieuwe vraagstellingen (hypothesen) op, zodat de wetenschapsbeoefening alleen al daardoor per se niet tot volledige beantwoording van de vraagstelling kan leiden. M.a.w. wetenschappelijke antwoorden bevatten per definitie een zekere mate van (on)waarschijnlijkheid / onzekerheid. Absolute wetenschappelijke zekerheid bestaat dus niet. Wie het tegendeel zou beweren (en dat doet Geert niet), kan geen legitieme wetenschappelijke pretenties hebben.

  Anderzijds getuigt het selectief weren van relevante objectieve kritiek van een gebrek aan wetenschappelijke attitude ter zake.

  Het is dan ook erg jammer, dat juist beta-wetenschappers tijdens hun studie m.i. veel te weinig of helemaal niets te horen krijgen over wetenschapsfilosofie en kritische filosofen als Popper, Kuhn en Lakatos. Beta-wetenschappers worden feitelijk (doelbewust ?) in een maatschappelijk vacuum opgeleid, waardoor velen van hen niet toekomen aan rationeel gefundeerde maatschappijkritiek.

  Tenslotte moest ik bij het artikel over Nikola Tesla niet denken aan irrelevante Rockefellers, UFO’s en Nazi’s, maar aan de relevante Tweede Hoofdwet en het perpetuum mobile.

  Veel plezier en succes met je studie, Geert.
  SpyNose.

 7. [6]’Tenslotte moest ik bij het artikel over Nikola Tesla niet denken aan irrelevante Rockefellers, UFO’s en Nazi’s, maar aan de relevante Tweede Hoofdwet en het perpetuum mobile.’

  En aan Tesla’s "ring" over de evenaar, toch? Door het slipeffect denk ik aan wrijving. Of een ‘magnetisch’ effect. Met propellors er op gemonteerd, bijvoorbeeld ook aan een ‘eeuwigdurende windenergie’, wel of geen wind. Natuurlijk zijn er 1000 (paragmatische) tegenargumenten te bedenken waarom het niet zou werken of kunnen. Maar de theorie lijkt me vooralsnog niet te verwerpen. Een beetje ook een perpetuum mobile lijkt me.

  Ik vind het overigens een goed artikel. De wetenschap kan zeer waardevol zijn, en is dat ook. ‘De wetenschap’ moet echter wel oppassen met haar (huidige!) spelregels niet in de voetsporen van ‘god’ te treden. Dan zal ook zij uiteindelijk veel volgelingen kunnen verliezen en zijn we nog veel verder van huis. Een ‘open mind’ houden lijkt me altijd een eerste uitgangspositie op weg naar kennis.

 8. Wisten jullie overigens dat er geen octrooien worden verleent op een perpetuum mobile?! Dus als iemand er een in de schuur heeft staan, gewoon laten staan!

 9. Volgens mij is DE reden waarom in Nederland de wetenschap, zowel als de wetenschapper, SCHNELL in de slop raken het feit dat er voor hun hier binnen afzienbare tijd helemaal GEEN EMPLOY meer te vinden zal zijn. Zelfs niet in het "onderwijs", (dat slechts nog goed genoeg zal zijn voor nieuwe generaties al dan niet barmhartige aangespoelden)

  1. Zulks omdat land en (dagelijks) leven inmiddels vooral worden gedomineerd door doorgeleerden uit koperen knopen en mosterd en meel millieus, die vanwege hun alfa en gamma "concentraties" uiteindelijk inhoudelijk zeer weinig geleerd hebben en bovendien (meestal tot hun scha en schande) niet (langer) met hard core wetenschap geconfronteerd wensen te worden. En het zelfde geldt ook voor landen waar religie en sjosjiale idealogie de dienst uitnaken.

  2. Instellingen die het wel van de wetenschap moeten hebben (zoals de multinationals) om duidelijke redenen reeds of binnen niet al te lange tijd hun biezen hebben gepakt. Zulks met medeneming van de banen, maar NIET van de incumbenten, die in de vangnetten gedumpt worden. En het is dan ook inmiddels een feit dat Nederlandse multinationals in noord Amerika en Azie nu … aldaar … jaarlijks een VEELVOUD van wetenschappers in dienst nemen van wat er hier afstuderen.

  3. En volgens mij hebben aanstaande wetenschappers veel meer baat om in de meest geadvanceerde wetenschappelijke gebieden geschoold to worden dan in breed filosofisch gezuig … al zou het ook uitsluitend vanwege het feit zijn dat hun educationele voortgang nu met grote accuraatheid en precissie gemeten kan worden, terwijl het (vanwege de subjectiviteit) maar de vraag is hoe goed men in de softe wetenswarigheden geturfd kan worden. Edoch hier zal ongetwijfeld de dag nog komen dat de TUs zeer goed filosoferende "environmatalisten, maar achterlijke ingenieurs" zullen leveren.

  4. En dan zal iedereen excelleren in het DEBATTEREN en "communiceren" … Of niet soms?

 10. [7] Sander,
  Die Ring van Tesla kende ik niet, maar zo kun je theoretisch gebruik maken van de passaatwind.
  Als je daar het huidige type windmolens neerzet, heb je die Ring niet eens nodig, maar zit je wel opgescheept met enorme schuldverplichtingen en onderhoudslasten, waarbij vergeleken het Betuwelijn Project nog maar een wiebertje is.

  De ontwikkeling van wetenschap en techniek heeft uiteindelijk geleid tot enorme schaalvergroting en expansie, niet alleen van de welvaart, maar ook van de wereldbevolking. En dat proces gaat veel sneller dan de expansie van goed onderwijs.

  De meeste collectivisten (w.o. veel nageslacht van het ongeletterde proletariaat) gaan ervan uit, dat wetenschap alles kan en dat nog doet op hun commando ook: toepassing van het voorzorgbeginsel moet bijvoorbeeld leiden tot klimaatbeheersing.
  Ze zijn van oordeel, dat "het klimaat" binnen enkele jaren met een airconditioner geregeld MOET KUNNEN worden.

  Dat gevaar van pseudo-wetenschap bedreven door pseudo-geleerde adepten van die collectivistische maniakken lijkt me dus eerlijk gezegd veel groter. Daar kan, denk ik, alleen een degelijke educatie wat tegen beginnen. Of bedoel je dat ook ?
  SpyNose.

 11. [8] Kranige Karel,
  Bedankt. Goed advies. Eh, heb jij toevallig nog een luchtkasteel in je achtertuin ? 😉
  SpyNose.

 12. [7] Yaaa … yaaa … zwaartkracht machientjes hebben wij al … nu nog maar de omwenteling van de aarde en het magneetische veld erom heen in electrische energie omtoveren … En klaar is kees … Moet kunnen …

  Op die manier kunnen wij ook beter onze eigen windjes opvangen … en een beetje meer gaan filosoferen … Of niet soms?

 13. [6] SpyNose,
  1. Ik probeer geen waardeoordeel aan complotdenken toe te kennen. Ik constateer alleen dat op deze site vaak veel minder kritisch wordt gekeken naar complottheorieen dan naar de zgn. main-stream wetenschap. Laten wij ze beiden even kritisch benaderen.

  2. De definitie van wetenschap geldt voor alle disciplines. De praktische invulling van kennisvergaring en terugkoppeling zal per discipline verschillen, maar de logica en de voorwaarde van falsificeerbaarheid geldt universeel.

  De projectie van wetenschap op een maatschappij is een veelgemaakte fout, waar ook Hayek kritiek op had. Wetenschappers weten dat ze gebonden zijn aan grove benaderingen en veronderstellingen, zodra systemen een beetje complex worden. Socialisme en Communisme zijn gebaseerd op het idee dat wetenschappelijke modellen 1 op 1 op de maatschappij kunnen worden toegepast.

  Daar geloof ik niet in, en mijn studie Natuurkunde volg ik om meer te weten te komen over o.a. elementaire deeltjes, niet om maatschappij-criticus of socioloog te worden. Dat laatste is, samen met de filosofie, een interessante en belangrijke nevenactiviteit, die echter voor de fundamentele leerstof niet terzake doet.

 14. [10] Ik ga helemaal met je mee SpyNose. Betreffende je vraag ‘of bedoel je dat ook ?’, zal het volgende voorbeeld meer duidelijk kunnen maken.

  Redelijk recent doet een nieuw fenomeen zijn opgang. De ‘neutrino’. Dat ding schijnt ook redelijk wat ‘natuurwetten’ op de kop te zetten. Doordat het neutrino zo weinig interactie met materie heeft, kan het bijna ongehinderd door gewone materie heengaan. Tot op heden kennen we 3 soorten neutrino’s, waarvan onlangs is vastgesteld dat ze toch massa bezitten. Er razen miljarden van deze neutrino’s p/s door ons lichaam. Dus: ons lichaam wordt permanent(!) bezocht door miljarden neutrino’s. Welk effect hebben deze neutrino’s dan op de menselijke gezondheid? Zijn zij een schakel in het ‘verouderingsproces’ van het leven? Zijn zij van wezenlijk belang in bijvoorbeeld kankeronderzoek? Kunnen zij ‘informatie’ van persoon 1 doorgeven aan 2? Vragen, vragen, vragen dus. Op een sporadisch wetenschapper na, wordt er echter weinig met het (nieuwe)fenomeen gedaan. Omdat het fenomeen (waarschijnlijk) in veel onderzoeksgebieden niet erg welkom is. Mogelijk zou er wel eens het e.e.a. ‘overhoop’ gegooid gaan worden.

  Dat soort zaken doel ik op…

 15. semi on-topic wil jullie even wijzen op deze uitstekende column van Joost Eerdmans:

  http://www.geenstijl.nl/mt/

  Mijn commentaar: duhhhh….

  Helaas zien veel "wetenschappers" helemaal niet als een open deur…

 16. [13] Geert – niet ingelogd,

  Chapeau ! Je houdt je dus bezig met zeer prestigieus onderzoek. Nu het volgende.

  Om te beginnen zou ik twee citaten willen aanvoeren:
  1e citaat: “Onderwijs en wetenschap hangen in Nederland aan een staatsinfuus. Dit heeft geleid tot een situatie waarin subsidies belangrijker zijn dan resultaten en verbreding wordt geprefereerd boven verdieping. Universiteiten zijn over het algemeen socialistische bolwerken, want ook hier geldt: "Wiens brood met eet, diens woord men spreekt."”

  2e citaat: “Socialisme en Communisme zijn gebaseerd op het idee dat wetenschappelijke modellen 1 op 1 op de maatschappij kunnen worden toegepast.”

  Nú zou ik een klemmende vraag aan Geert willen stellen: In wiens opdracht doe je dat onderzoek (of zou je dat willen doen) ?

  Ander citaat: “Ik probeer geen waardeoordeel aan complotdenken toe te kennen. Ik constateer alleen dat op deze site vaak veel minder kritisch wordt gekeken naar complottheorieen dan naar de zgn. main-stream wetenschap. Laten wij ze beiden even kritisch benaderen.”

  Met de constatering kan ik niet zonder meer meegaan, de aansporing juich ik echter eens te meer toe.

  Nog een citaat: “De definitie van wetenschap geldt voor alle disciplines. De praktische invulling van kennisvergaring en terugkoppeling zal per discipline verschillen, maar de logica en de voorwaarde van falsificeerbaarheid geldt universeel."

  Twee vragen:
  1. Hoe denk je over theologie, eschatologie, schriftgeleerdheid of letterkunde ? Die claimen allemaal wetenschappelijkheid. Welke algemene en welke specifieke criteria zou je willen voorstellen om ze als wetenschap te kunnen kwalificeren ?
  2. En wie bepaalt dat uiteindelijk en met welk recht ?

  En nog een citaat: “De projectie van wetenschap op een maatschappij is een veelgemaakte fout, waar ook Hayek kritiek op had. “

  Nog meer vragen:
  3. Is maatschappijwetenschap volgens jouw definitie “wetenschap” ?

  Hoe dan ook lijkt me de verhouding van de natuurwetenschap, c.q. de natuurwetenschapper tot de samenleving een essentieel probleem, waar elke natuurwetenschapper als zodanig mee geconfronteerd wordt en zo komt mijn allereerste vraag weer in beeld.
  4. Bij wie berust de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek ?
  5. Is dit onderwerp van (on)wetenschappelijke discussie binnen de vakgroep / faculteit / universiteit ?
  6. Door wie wordt het Universiteitsbestuur en worden de docenten betaald en waarvoor precies ?
  7. Hoe denk je als natuurwetenschapper over deze zaken ?

  Groet,
  SpyNose.

 17. [14] Sander,
  Omdat een neutrino weinig interactie met materie heeft is hij uiterst moeilijk te karakteriseren. Experimentele modellen zijn niet of nauwelijks te ontwikkelen en men vraagt zich af, of het de moeite waard is dat soort experimenten te doen, waar jij op doelt, zeker omdat de middelen altijd schaars zijn en er veel kansrijker onderzoek te doen is, waar veel meer eer aan te behalen valt.
  De sporadische wetenschapper zal over speciale fondsen en mogelijkheden moeten beschikken om daarop zijn aandacht te kunnen richten en zal het in de competitie vermoedelijk niet redden, vrees ik.

  Groet,
  SpyNose.

 18. [18] Tja, in Nederland worden ze gezien als achte wetenschappers maar gezien hun methoden en vooringenomenheid zijn het natuurlijk pseudowetenschappers. Misschien de enige echte wetenschapper onder de sociologen was Buikhuisen en we weten wel hoe het met hem is afgelopen…

 19. [20] FFI,
  Ja, Buikhuisen. Ik heb niet alleen grote bewondering voor zijn wetenschappelijke visie, maar ook voor zijn realisme en de manier, waarop hij op die teleurstellende periode terugkijkt.

  En de cynicus Piet Grijs, die hond,
  die loopt nog steeds grommend rond.
  SpyNose

 20. Was het niet zo dat Hugo Brandt Corstius Wouter Buikhuisen onder vuur nam vanwege zijn methodiek?

  Check je praemisse doch doe verder maar geen moeite, pseudo John Locke.

  Paladijn van het vrije woord,

  Jetze

 21. De wetenschap zet het ‘weten’ op een schap en doet er vervolgens niets mee…

  merlin

 22. Mooi passend in dit beeld is ook de standaard reactie zodra het bedrijfsleven financieel betrokken raakt bij de wetenschap via sponsoring of iets dergelijks. Media, politici en linkse professoren/onderzoekers schreeuwden moord en brand want de objectiviteit van de heren onderzoekers raakt in het gedrang. Geen woord uiteraard over de status quo waarin volop ruimte is voor staatspropaganda op kosten van de belastingbetaler.

 23. [19] Er wordt nogal wat uitgegeven om neutrino’s te vangen, hoor. Het laatste project is van een soort starwars-caliber. Ergens in een zijtak van een zwitserse tunnel is een gigalab uitgehouwen uit de rotsen waar zeer gevoelige en technologisch zeer ingewikkelde detectoren zijn neergezet om neutrino’s te vangen. De neutrino’s worden 100km verderop gecreeerd met een deeltjesbotsing d.m.v. een versneller. De bundel ontstane neutrino’s reist onder de juiste koers de 100 km dwars door steen, aarde, water, enz om uiteindelijk hopelijk gedetecteerd te worden in de zijtak van de tunnel. De opzet is zo ongelofelijk en ondergronds omdat men geen storing wil van cosmische deeltjes en neutrino’s uit het heelal.
  een neutrino-wetenschapper zit dus niet zo heel krap bij kas. en het neutrino-gerelateerde onderzoek wordt met grote interresse gevolgd.
  Bovenstaande is maar een van de voorbeelden. Zo zijn er over de wereld nog tientallen neutrino-vang-onderzoeksprojecten. En allemaal even groots opgezet.
  Oh, en echt nieuw is de neutrino ook niet, want de het deeltje is aangetoond in 1970, en was in de jaren dertig theoretisch al als oplossing geopperd voor een massa/energiedefect in berekeningen.

 24. [25] Walt,
  Inderdaad, het neutrino werd in 1930 gepostuleerd door Wolfgang Pauli o.g.v. resultaten uit het onderzoek naar beta-straling.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Is het nut van dit vreselijk duur soort onderzoek niet puur theoretisch ? Voorlopig lijkt mij zeker geen plaats voor uitnutting van de kennis hierover t.b.v. medische toepassingen.

  De Jappen schijnen ook nogal geinteresseerd begrijp ik:
  http://nl.wikipedia.org/wik

 25. [2] Nee, natuurwetenschappers zijn beter getraind in logica en zijn bovendien op het waarneembare ingesteld. Dat maakt dat ze poppycock snel herkennen en kunnen weerleggen.
  Keiharde bèta’s zouden juist prima zijn in de politiek, rechtspraak, filosofie. Daar kunnen ze wel wat onttovering gebruiken. Maar ja, het interesseert de meeste bèta’s geen donder.

 26. [26] Niet theoretisch, dit soort onderzoek is fundamenteel. Het technologische nut van fundamenteel onderzoek is ver te zoeken, het heeft in dit geval hoofdzakelijk tot doel om de kennis over sub-atomaire processen te vergroten. En in het verlengde daarvan de kennis m.b.t. de eerste nanoseconden van het ontstaan van het heelal. Medische toepassingen zijn er lijkt mij helemaal niet.

  Vaak heeft fundamenteel onderzoek een overlap met technologische vragen, maar in dit geval is dat zeer ver verwijderd van elkaar.
  Je kunt je afvragen of dit soort duur ‘nutteloos’ onderzoek wel moet worden gedaan. Feit is wel dat een aantal grote technologische hoogstandjes in deze wereld niet zouden bestaan als er geen fundamenteel onderzoek zou zijn geweest, en alle onderzoek enkel zou zijn verricht naar aanleiding van maatschappelijke behoefte.

 27. [26] [28] Misschien komt die medische toepassing nog.
  Praktische toepassingen zijn wel te bedenken van neutrino-onderzoek. Neutrinotelescopen om supernova’s, big bang, inwendige van de zon of de aarde te onderzoeken. Dan draait het weer om fundamentele kennis, zal je zeggen.
  Zelfs zonder nuttige toepassing ooit, is het niet de nieuwsgierigheid waar het primair om draait in wetenschap?
  Ik bedoel maar, toen de rechter aan de boef vroeg waarom ‘ie toch zoveel banken beroofde, antwoordde Sutton eenvoudig: “because that’s where the money is”
  Ook een bergbeklimmer komt niet veel verder dan ‘omdat die top er is’, als je hem vraagt waarom hij al die moeite doet voor die rotberg.

  Veel dieper hoef je niet te graven bij wetenschap ook. De dingen ZIJN er en je wilt weten hoe ze er kwamen. En als die kennis nuttig is, dan is dat verdomd mooi meegenomen.

  Hoe die superdure deeltjesfysica of astronomie, al die nieuwsgierigheid, te financieren is een reuze probleem, dat zie ik ook wel.

 28. [25] Klopt allemaal Walt. Waar ik op doelde was op de wel recente ‘ontdekking’ dat de neutrino ook een massa heeft. Als een massa op een massa botst moet er immers (altijd) een effect meetbaar zijn. Indien er in het geval van de neutrino geen effect zou optreden is dat toch buitengewoon merkwaardig en strijdig aan de geldende natuurwetten tot noch toe? Als ik me vergis zeg je het maar. En als deze neutrino’s dan met miljarden per seconde (bijvoorbeeld) op ons lichaam botsen, en er zelfs dwars doorheen gaan, 80 jaar lang, komt het op mij zo voor dat op velerlij terrein de neutrino wel eens een grotere factor van belang zal kunnen zijn dan eerder verondersteld. Er worden inderdaad veel fondsen voor onderzoek vrijgemaakt. De redenen hiervoor gaan volgens mij verder dan door jou geopperd. De vraag die nu terecht gesteld kan worden, is of fondsen voor ander onderzoek geen ‘weggegooid geld’ zullen blijken, omdat de factor ‘neutrino’ vooralsnog gelijk 0 wordt geacht. En wellicht (volgens elementaire natuurwetten) geheel onterrecht.

Comments are closed.