De storm van enkele dagen geleden heeft in Brussel een toepasselijke waarschuwing geblazen.

De congreskolom, opgericht in 1831 bij de onafhankelijkheid van België (of de halvering van Nederland, het is maar hoe je het bekijkt), heeft zware schade geleden.

Bovenop de kolom staat Leopold de eerste, op de vier hoeken geflankeerd door beelden die de vier elementaire grondwettelijke vrijheden uitbeelden: Vrijheid van vereniging, vrijheid van onderwijs, vrijheid van eredienst en de persvrijheid – ook wel vrijheid van meningsuiting.

Blaast die storm toch wel de persvrijheid van haar sokkel zeker!

Daar ligt ze dan, op de grond, 1500 kilo brons, nog wel herkenbaar als persvrijheid, maar danig geschonden en hulpbehoevend.

Zou deze omineuze gebeurtenis betekenen dat we van 2007 ook al niet veel te verwachten hebben op het vlak van de vrijheid van meningsuiting?

(Foto’s uit De Morgen en De Standaard.)

1 REACTIE

  1. "vrijheid van onderwijs"? Ik heb de vrijheid om onderwezen te worden? Valt dat niet onder de vrijheid van meningsuiting? En wat is eredienst? Een soort vrijwilligerswerk?
    Afgezien daarvan, in NL geldt dat de grondwet de grenzen aangeeft waarbinnen de staat zich mag bewegen, TENZIJ anders vermeld in de wet. De staat mag dus niet discrimineren, TENZIJ er een wet bestaat die dat toch toelaat. In tegenstelling tot de USA kunnen burgers in NL zich niet beroepen op de grondwet. Ik weet niet hoe het in BE geregeld is maar in NL waren de bestuurders al slim en zuinig genoeg om dat beeld überhaupt niet neer te zetten….

Comments are closed.