Een in merkkleding gedrapeerde edoch sjofele verschijning staart mij beschuldigend vanuit mijn beeldbuis aan. “Nederland, u zou eens meer om de mensen die naar de voedselbanken gaan, moeten geven” zegt de verschijning al even beschuldigend als de blik in diens ogen. Even later zie ik tot mijn, al niet onaanzienlijke walgen Dolf Jansen in beeld verschijnen die deze woorden op quasi-komische wijze tracht te beamen. Na mijn amper verteerde avondeten van het beeldscherm verwijderd te hebben gaat het verhaal door…

De sjofele verschijning is die van een man die zelf al meerdere jaren zijn waardigheid voor de afdankertjes van verscheidene grote supermarktketens bij de voedselbank verhandelt. Als de voedselbankier de man een nieuw en klaarblijkelijk voor de voedselbank ongebruikelijk product voorlegt, zegt de man tot mijn grote ontzetting: “Oh, die moet mooi in mijn vriezertje kunnen”. De gedachte alleen al, dat iemand zich tot bedelen verlaagt en er ondertussen een goed geoutilleerde keuken op na houdt, doet mij simpelweg vomeren! Onuitstaanbaar is dat de man er tevens zonder enige vorm van schroom een breedbeeldtelevisie en merkkleding op na houdt. Wel placht hij te klagen over de schamele 35 euro die hij per week overhoudt om leuke dingen van te doen. De man heeft nog de durf te klagen dat sommige maaltijden die hij van de voedselbank krijgt, onbruikbaar zijn omdat er te dure vis of vlees bij moet om lekker te zijn. Werkelijk! Dat mensen recht hebben op een bestaansminimum is een (foutieve) consensus in ons land, waar de zieligheid aanbeden wordt. Echter, dat het bedelvolk nu ook een recht op ‘leuke dingen’ zegt te hebben kan toch zelfs een socialist niet ongeroerd laten. De SP die zich er op voor staat een partij van ‘zuinig socialisme’ te zijn, kan dit soort zaken toch onmogelijk door de vingers zien. Dat iemand, naar alle waarschijnlijkheid van diens achterban, geld zó kan verkwanselen moet toch beschamend zijn!
Geef ze een vinger…en ze rollen je zakken waar je bij staat!

Het staat eenieder vrij aan liefdadigheid te doen; ook de voedselbankier. In die zin is er dan ook niets mis met voedselbanken. Merkwaardig is, dat het juist de ‘klanten’ van de voedselbank (en hun ‘vertegenwoordiging’) zijn, die zó resoluut tégen voedselbanken zijn.
Woutertje zelf zei het al “ik wil af van voedselbanken”. Ook Dolf Jansen en de door hem ondervraagde zijn tegen voedselbanken. Goed idee Woutertje! verbiedt die banken, zoals je het waarschijnlijk ook ABN en Barclays moeilijk gaat maken! Kijken wat er dan gebeurt;
de voedselbankbezoeker kan lang zoeken en de ABN-aandeelhouder ziet maar weer eens hoeveel zijn aandelen nu werkelijk waard zijn, als hij daar niets over te zeggen heeft.

Toch maar niet doen, Woutertje. Laat die voedselbanken lekker bestaan en de ondernemer lekker ondernemen. ZEGGEN DAT EEN COLLECTIEF SOCIAAL VANGNET BETER IS DAN VOEDSELBANKEN IS ZEGGEN DAT GEDWONGEN LIEFDADIGHEID BETER IS DAN VRIJWILLIGE LIEFDADIGHEID.

Laat de voedselbanken lekker aan de vrije markt over!
Misschien dat ze over enkele jaren nog winstgevend worden; kun je lekker winstbelasting gaan heffen, Woutertje(!) En wellicht dat we over nóg een aantal jaren met z’n allen de eerste vijandige overname van een beursgenoteerde Nederlandse voedselbank als een stel idiote chauvinisten zitten te bekritiseren.

3 REACTIES

 1. SP wil de uitkeringen graag wat omhoog. Want iedereen wil ‘leuke dingen’ en van een uitkering ‘mag niet prikkelen om te gaan werken’ volgens grote roerganger Maorijnissen.

  De SP zal dit soort zaken dus zeker door de vingers zien, waarschijnlijk zelfs als lichtend voorbeeld voor al die andere parasieten gaan presenteren.

  Uitstekend artikel, overigens. En inderdaad: zum Kotzen!

 2. Collectivisten zullen het individu wel inpeperen, wat moraliteit is. Het aardige is echter, dat het essentiële verschil tussen recht en moraal is, dat moraal i.t.t. recht nooit valt af te dwingen.

 3. [2] "het essentiële verschil tussen recht en moraal is, dat moraal i.t.t. recht nooit valt af te dwingen."

  Recht en moraal vallen (in Nederland) dus niet samen. Als er een strijdigheid tussen een recht en moraliteit is, is dat betreffende "recht" dus imoreel!
  Het moet dan zo snel mogelijk worden afgeschaft.
  Er hoort geen strijdigheid te zijn tussen legaliteit en moraliteit.

  Jammer dat die strijdigheid zo groot geworrden is dat legaliteit en moraliteit al helemaal niets meer met elkaar te maken hebben.

Comments are closed.