Ik moet toegeven dat het een beetje een bang afwachten was, maar na 66 reacties heeft iemand de lont uit het kruitvat gehaald. Niemand heeft mijn hoofd verworven. Vooralsnog. Tijd misschien om de nieuwe natuurrechtelijke theorie uit de doeken te doen.

De opdracht was dus een bewijs te leveren dat er collectieve rechten bestaan. Dat het algemeen belang voorrang kan hebben op het individuele. En dat er een aanvaardbare rechtsbron kan bestaan voor de staat. En zolang niet is bewezen dat iets bestaat, zo lang bestaat het niet.

Waar komen rechten vandaan? Wat zijn de rechtsbronnen? Wat zijn rechten? Rechten zijn aanspraken die een zekere geldigheid genieten. Grosso modo kunnen we zeggen dat rechten door mensen verleend worden of niet. In het eerste geval spreken we van “politieke rechten”, in het tweede van “natuurrechten”.

Maar wat verleent er geldigheid aan bepaalde aanspraken? Sommigen denken dat recht uit fysieke macht voortvloeit. Je hebt recht op je eigendom zolang je er in slaagt het te verdedigen en niemand het je afneemt. Je hebt het recht om te leven zolang niemand je doodt. Maar die betekenis van het woord recht beschrijft alleen wat er gebeurt – zij is semantisch verwant aan de stelling dat er geen rechten bestaan, d.w.z. aanspraken die om de een of andere reden geldig zijn en die leiden tot een aanspraak op restitutie wanneer zij worden geschonden.

Anderen zeggen dat rechten hun geldigheid ontlenen aan een luisterrijk vertoon. Kroning, ridderschap, notariële authentificering… dan heb je recht op dat bestuursbevoegdheid, op eigendom dus. Nog anderen zeggen dat een recht geldigheid verwerft als een meerderheid van een bepaalde groep haar wettigt.

Al deze visies hebben één ding gemeen: het zijn politieke rechten, rechten die door andere mensen worden “gegeven”. Maar kunnen zij die deze rechten verlenen wel bewijzen dat de rechten die zij verlenen geldig zijn? Zijn deze “rechten” niet per definitie arbitrair? Wat zij in feite geven is de belofte om tijdelijk en voorwaardelijk af te zien van het gebruik van geweld. Politieke rechten falen ook op het criterium van de universaliteit en ze zijn ook niet klasseloos vermits zij de mensen indeelt in een klasse van rechtgevers en een klasse van rechtsonderhorigen.

Te stellen dat rechten niet bestaan wanneer zij niet zijn afgekondigd is volstrekt onhoudbaar. Ik vraag u wie met enige zin voor werkelijkheid getuige kan zijn van een roof, een verkrachting of een moord en kan zeggen dat geen recht geschonden is.

Om al deze redenen moeten rechten natuurlijk zijn.

Als natuurrechten ons niet zijn verleend door mensen en mensen ons dus niet kunnen zeggen wat onze rechten zijn, dan moeten we die rechten zelf ontdekken. Natuurrechten worden deductief afgeleid. Eerst vindt men een fundamentele waarheid over de mens, zoals bijvoorbeeld dat een foetus zou instemmen met gelijke rechten (John Rawls), of dat God ons heeft bepaalde onvervreemdbare rechten heeft geschonken (Jefferson en co). Degene die de waarheid naar voor schuift draagt natuurlijk de bewijslast. Hij moet aantonen dat iedere foetus zou instemmen met gelijke rechten of dat God de mens rechten heeft gegeven. Dat is een zware, en vaak onmogelijke taak.

Laat ons veronderstellen dat hij deze eerste taak heeft volbracht. De rechtstheoreticus moet vervolgens aantonen dat zijn redeneren vanuit de bewezen premisse naar een bepaald recht, logisch correct is. Dit bewijs, zoals het bewijs dat er een oneindig aantal priemgetallen bestaat, moet ontdekt worden. Daar waar de geldigheid van deductieve redeneringen vrij overtuigend vastgesteld kan worden in de wiskunde, is dat veel moeilijker wanneer we het hebben over concepten als “gelijke rechten” of “God”.

Maar laat ons verder veronderstellen dat onze afkondiger ook dit bewijs weet te leveren en derhalve een geldige natuurrechtelijke theorie heeft ontdekt. Zijn theorie is onvermijdelijk in strijd met gelijk welke politieke rechtstheorie die er op aarde bestaat. Een van beide moet wijken. Aangezien politieke rechten arbitrair zijn om verschillende redenen, niet in het minst het persoonlijke belang van de rechtgevers, terwijl de natuurrechtelijke theorie vertrekt van een feitelijke vaststelling over de mens, is het duidelijk dat de politieke rechtstheorie moet sneuvelen.

Natuurrechten kunnen conceptueel geclassificeerd worden als “gegeven rechten” en “verworven rechten”. Een theorie die gebaseerd is op “gegeven rechten” is onaanvaardbaar omdat dit of een rechtgever veronderstelt of een is-ought probleem veroorzaak. Aangezien de rechtgever geen mens kan zijn (het gaat om natuurrechten) blijft alleen God over. En met Hem hebben we een onvoorstelbaar bewijsprobleem. Dat natuurrechten niet uit de natuur van fysieke dingen kan worden afgeleid is door David Hume overtuigend beargumenteerd.

De enige mogelijke conclusie is dat in een aanvaardbare rechtstheorie, rechten “verkregen rechten” moeten zijn. Een mens ontstaat op een gegeven ogenblik zonder enig recht en verwerft op de een of andere manier rechten.

Volgende week: de premisse en de deductie

(Bronvermelding op het einde van de uiteenzetting)

94 REACTIES

 1. Mag het nog een stapje abstracter?: Absolute rechtvaardigheid bestaat en wordt door de mens, stapje voor stapje, ontdekt. Recht wordt dus niet gemaakt maar is een vóór de mens bestaand gegeven. Of is dit nu precies wat je bedoelt?

 2. Rechten betekent eigenlijk KANSEN.

  Rechten en regels zijn onstaan doordat anders de KANSEN voor sommige mensen nul worden.

  Als alle PRIVEBEZIT uiteindelijk bij één persoon ligt of zeer kleine groep, is de rest kansloos. De sterkste, gemeenste en/of de slimste heeft alles. De zwakke, domme, zieke en of eerlijke heeft niets.
  Verschil is niet erg, extreem verschil wel. Het liberalisme begrenst dit niet, door de slechte eigenschappen van de mens.

  Het socialisme zorgt er voor "om kansen voor iedereen gelijk te houden" en een monopoly te voorkomen. Dit ontbreekt bij het liberalisme.

  Het liberalisme zorgt voor motivatie en verantwoording.
  Dit ontbreekt bij het socialisme.

  Bij het liberalisme is er misbruik van de positie (de hoeveelheid privebezit) en bij het socialisme is er misbruik van
  "het sociaal zijn voor de mensen die het nodig"

  Het socialisme en het liberalisme zal in balans moeten zijn en zonodig elkaar afwisselen. Dit kan met democratie.
  Het moet de slechte eigenschappen van de mens in balans houden.

  Hebzucht tegenover luiheid.

  Rechten en plichten moeten onze maatschappij in balans houden.
  Het algemeen belang staat boven het privebelang voor harmonie.

 3. instinct is wat leven in stand houd ,rechten ,welk recht ook ,niet.
  Gekoppeld aan instinct is het recht van de sterkste.
  De sterkste is de beste die de natuur op kan leveren.
  Waar de zwakkeren uit gefilterd worden.
  Die sterkste levert het beste op wat het soort, leven ,kan doen om te overleven .
  In de miljoenen jaren ongeschreven geschiedenis van ,we blijven nu bij mensen ,komt het denken of het uitvoeren
  van rechten niet voor.
  Dagelijks te zien bij dieren .
  Die ook met overleven bezig zijn.
  Eten en voortplanten.
  Dat zijn ook voor mensen de belangrijkste dagelijkse happenings.
  In die 2 speelt het woord recht geen rol.
  Als de mens geen voedsel heeft gaat hij tot het uiterste ,zelfs tot kannibalisme.
  Of hij slaat de hersens van een zwakkere mens in die wel voedsel heeft.
  De woorden ambitie ,leiding gevende,hoger opkomen,level van intellect ,allemaal woorden waar het recht van de sterkste normaal is,en indien nodig,de mens het bewijst door een oorlog te beginnen.
  Waar de winnaar altijd gelijk heeft.
  Jammer dat de mens niet kan communiceren
  met ander leven.
  Ik denk dat een mier ,indien het kon, heel wat te vertellen hebben.
  Vermoedelijk niet veel over rechten.

 4. [2] Een van de drijfveren van de mens is dat hij nooit genoeg heeft.
  Noodgedwongen denkt hij dat vaak wel.
  Groot is de vreugde na het winnen van een hoofdprijs.
  Diep de droefheid als hij ontdekt dat anderen meer hebben.
  Indien mensen zouden zijn ,in meerderheid ,van het soort ik heb genoeg dan had het soort leven zoals wij niet meer bestaan.
  Wel jammer.
  Maar, misschien is het hemel denken hieruit geboren.
  En ,wie weet !

  Bas

 5. [3] Je hebt er blijkbaar geen zak van begrepen. Het ‘recht’ van de sterkste is allesbehalve een recht. Het is geen aanspraak die een geldigheid heeft. En het recht van de sterkste is, met veel politieke correctheid verhuld, allomtegenwoordig in gelijk welk staatsbestel. Ook de democratie is een zogenaamd beschaafde vorm van het recht van de sterkste. Absoluut onrecht dus.

 6. [5] Ja,mee eens en [1] is ook duidelijk.
  Ik keek alleen een beetje raar aan tegen de laatste zin in het artikel:

  “De enige mogelijke conclusie is dat in een aanvaardbare rechtstheorie, rechten "verkregen rechten" moeten zijn. Een mens ontstaat op een gegeven ogenblik zonder enig recht en verwerft op de een of andere manier rechten.”

  Dit begrijp ik niet of het is onjuist.
  Het zou betekenen dat de baby die net geboren is geen recht heeft op zijn eigen leven? Hij zou dat nog moeten "verkrijgen"en verwerven"???
  En wie geeft hem dan, wanneer, dat recht wel?
  En had de gever voor die tijd het recht op het leven van die baby.
  Zie ook:
  http://www.vrijspreker.nl/v

 7. [2] "Rechten betekent eigenlijk KANSEN"
  Neen, kansen kunnen wel wel te maken hebben met rechten, maar zijn het niet.
  Een recht heeft betrekking op de verhouding tussen rationele mensen onderling.

 8. "Het recht" is zoals alle het-woorden een "het gevolg".
  Waarvan? van DE REDE cq rationaliteit.

  God is van oorsprong een het-woord, de christenen hebben ermee gesjoemeld.

  Het god en het recht? Het god is een irrationeel gevolg van degene die er in gelooft en heeft geen recht. (2xhet in één clausule en je bent af!, dat moet weer regel worden).
  Een ieder heeft het recht….
  zo waarlijk helpe die ieder de rede almachtig.

 9. Ik ken mensen die het de betekenis van recht verdraaien in de plicht van alle anderen. Bijvoorbeeld: het recht op scholing. Houdt dat in dat anderen jouw school moeten betalen, dan is dat de plicht van de anderen.
  Dat een aantal politici bepaald hebben dat iedereen "recht" heeft op water, eten, een dak, en scholing enz, betekent nog niet dat dat daadwerkelijk de betekenis van recht is.

 10. [7]
  Een baby/kind is geen volwassene, dus ook geen "volwaardig mens"(hoe erg dat ook klinkt). Een baby kan toch nog niet omgaan met al die rechten? Het lijkt mij althans niet verstandig om een kind alles zelf te laten bepalen, en de ouders totaal geen macht geven.

 11. [13] Terecht niet Tjeerd.
  Maar dat dat wil niet zeggen dat "iemand anders" het recht heeft op het leven (enz) van dat kind.
  Dat het kind daar nog niet zelf voor kan zorgen, doet daar niets aan af.

 12. Recht bestaat helemaal niet en is dus ook niet te bewijzen.

  Recht is slechts een afspraak tussen mensen (binnen een bepaalde groep)

  Wie onze samenleving beter wil begrijpen moet zich eens verdiepen in de evolutie van de mensapen en de mens.

  Rechten bestaan alleen omdat we dat met z’n allen zo vinden (wat klinkt dat heerlijk collectivistisch 😉
  en we allen hopen onszelf daarmee beter te beschermen.

 13. Ik moet zeggen, ik kan altijd wel om de artikelen van Arjan lachen, in positieve zin.

  Bij het vorige artikel had ik het wel al snel door. De criteria bepalen de definitie. De eis van klasseloosheid zorgt er al snel voor dat politiek gegeven rechten nooit door Arjan’s als aanvaarbaar kunnen worden beschouwd. Als de klasse niet alleen de rechtgevers en rechtshorigen zijn, dan zijn het wel de klassen van degenen die binnen de wet vallen en degenen die erbuiten vallen. Wetten maken is in veel gevallen discrimineren, ofwel klassen creëeren.

  In het vorig artikel kon Arjan makkelijk zijn hoofd inzetten, omdat dankzij de opgestelde criteria nooit een rechtstheorie zou kunnen ontstaan, die een overheid een belangrijke rol toekent en ook nog eens door Arjan aanvaarbaar worden beschouwd.

  Maar toen ging het nog om wat Arjan aanvaardbaar vindt. Volgens mij zitten we nu in een andere aanvliegroute. De informatie over natuurrechten is heel interessant, maar ik wil toch wel even terugpakken naar een discussie die momenteel iets te snel wordt overgeslagen.

  Namelijk dat Klasseloosheid een Arjan-criterium is, maar dat de meerderheid (van iig NL) deze eis niet stelt. En daardoor zijn Politiek gegeven rechten momenteel acceptabel voor heel veel mensen. De legitimiteit komt vanuit het democratisch mandaat van de bevolking.

  We moeten niet vergeten dat Marxisten God hebben vervangen voor de Staat. Dus waar je via God lastig zit met je bewijslast voor rechten, zit je met de Staat wat minder lastig. Goed, ook de Staat kan moeilijk de waarheid achterhalen omtrent hoe een foetus over rechten denkt, maar de Staat kan wel een perceptie neerzetten, die niet de waarheid is, maar een werkbare benadering van de waarheid.

  Nu gaat het in deze discussie niet om mijn persoonlijke mening – ik heb er geen verstand van – maar dat klasseloosheid criterium is natuurlijk wel hét blocking issue waar Arjan een heel andere mening heeft dan de meerderheid van de bevolking. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het "efficiënt" criterium, omdat het expliciet als "economisch efficiënt" wordt omschreven. Niet iedereen, zeker niet in Nederland, zet de economie op de hoogste plaats. Is de economie niet een passie van economen en ondernemers, zoals de Politie-staat een passie is van de Politie-agent? Of zoals de Islamitische Staat een passie is van de Islamist?

  Voordat de criteria van een rechtstheorie worden ingevuld – wat ik heel interessant vind – is het niet zo dat we ons eerst moeten afvragen of de Arjan-criteria uit het vorig artikel de juiste zijn. En natuurlijk daarin de vraag hoe je andersdenkenden zou kunnen verleiden om, laten we zeggen, naar het feestje van Arjan te komen…

 14. Tot nu toe vind ik het bijna allemaal wel redelijk klinken. Behalve dat ik niet zie hoe "God" dan wel die rechten zou kunnen hebben gegeven, om de redenen die ik in "Wie wint er mijn hoofd" al aangaf in reactie 75. Tenzij hij dus door de aard van zijn schepping en het feit dat we daardoor allen een eigen bewustzijn hebben i.p.v. één collectief bewustzijn, indirect de bijbehorende logisch deduceerbare rechten heeft verschaft. Maar ik zit met spanning te wachten op die premisse en deductie.

 15. [7] Hub,
  Het is zeker niet onjuist. Het is misschien niet wat je graag hoort, maar daar doen we het niet voor.

  Jij schijnt te sugereren dat een mens pas ontstaat op het moment van de geboorte. Jij sugereert ook dat een recht met de geboorte meekomt. Maar voor mij is dat een gratuite bewering. Zij kan onmogelijk bewezen worden. Uit een "is" kan geen "ought" worden afgeleid. Beweren dat een wezen een recht heeft omdat het een wezen is snijdt geen hout.

  Maar wees gerust, een mens verwerft wel degelijk rechten. Maar het verwerft die gradueel. "Als rechten verworven zijn, dan is het voorstelbaar dat een bevruchte eicel geen rechten heeft, een baby enkele rechten, een kind nog wat meer, enzovoort, tot de volwassene die het hele arsenaal aan rechten heeft verworven, en waarbij sommige volwassenen (Bill Gates bijvoorbeeld) het recht hebben verworven om meer eigendom te gebruiken dan de rest." Dit is erg belangrijk om de rechtstheorie te laten beantwoorden aan het criterium van de klasseloosheid. Je kan niet zomaar stellen: ieder mens is eigenaar van zijn eigen lichaam, maar voor kinderen maken we een uitzondering. Hun lichaam is deels eigendom van de staat, deels van hun ouders, deels van zichzelf

  Ik wil niet vooruitlopen op de uiteenzetting, maar eigenlijk komt het hierop neer dat een bevruchte eicel geen rechten heeft en dus eigendom is van de moeder – de vader heeft zijn eigendomsrecht op zijn zaadcel bij de ejaculatie verzaakt. Maar misschien ook niet helemaal. Misschien heeft hij voorwaarden gesteld aan zijn verzaking…

 16. "Grosso modo kunnen we zeggen dat rechten door mensen verleend worden of niet. In het eerste geval spreken we van "politieke rechten", in het tweede van "natuurrechten"."

  Fout. Er zijn rechten en privileges, en dat zijn tegengestelde begrippen. Rechten zijn inherent, onafneembaar; privileges zijn gunsten, verleend en ingetrokken naar gelang het humeur van de verlener. Jouw "politieke rechten" zijn privileges, en hebben niets met "rechten" van doen.

  Zie ook ‘Rights vs. Privileges’ van Michael Badnarik:
  http://dutchconcerns.blogsp

 17. ‘Een mens ontstaat op een gegeven ogenblik zonder enig recht en verwerft op de een of andere manier rechten.’

  Dit is juist. Je laatste volzin is juist.
  Je had hem kunnen schrijven zonder voorafgaand verhaal; je laatste volzin is een non-sequitur, het volgt namelijk niet uit het voorafgaande.
  Maar okay, een jurist is geen bioloog, dus laten we vanaf hier vertrekken 🙂

  En hoe denk je dat dat in zijn werk gaat: "op de een of andere manier verwerft dat individu rechten?"
  Moet ik het al verklappen?

 18. [16] Doctor,
  Dit is nou een reactie waar ik van droom. Heerlijk!

  "Een goede rechtstheorie moet gelijk toepasbaar zijn op iedereen. M.a.w., als het A toegestaan is X aan B te doen, maar het B verboden is X aan A te doen, dan behandelt de theorie A en B verschillend en creëert het klassen van rechtsubjecten. Bijvoorbeeld: als een persoon een rechten dragende robot kan demonteren (in de veronderstelling dat er zo’n robot kan bestaan onder de theorie) maar een moeder kan haar rechten dragend kind niet “demonteren” dan is de theorie niet klasseloos."

  Voor een klassetheorie moet men niet alleen kunnen redeneren vanuit de premisse dat er (minstens) twee klassen bestaan, maar ook dat, indien de rechten van een klasse beperkt zijn, de leden soms binnen en soms buiten hun klasse vallen. (vrije vertaling)

  Ik moet toegeven dat ik dit niet helemaal begrijp, maar ik denk dat de auteur hier een logische onmogelijkheid aan de kaak stelt. Als de klassen zijn: heersers en onderdanen, en de rechten van de heersers zijn beperkt – hetgeen volgens mij noodzakelijk is om überhaupt van rechten te kunnen spreken – dan moeten de heersers onderdanen worden wanneer zij niet in hun hoedanigheid van heerser handelen. Is dit mogelijk?

 19. [20] Huub,

  Daar ben ik het niet mee eens. Als een mens geen inherent recht heeft van bij zijn ontstaan – dit omdat het recht hetzij een godsgave, hetzij een logische onmogelijkheid is – dan moeten we toch concluderen dat de rechten, als ze bestaan, na het ontstaan van de mens worden verkregen. Volgens mij een sequitur…

 20. [18] "eigenlijk komt het hierop neer dat een bevruchte eicel geen rechten heeft en dus eigendom is van de moeder – de vader heeft zijn eigendomsrecht op zijn zaadcel bij de ejaculatie verzaakt. Maar misschien ook niet helemaal. Misschien heeft hij voorwaarden gesteld aan zijn verzaking…"

  Wat een onzin. Het kind is juist van de vader. Als jij een Euro in een automaat gooit en een minuut later komt er een kop koffie uit. Van wie is die koffie dan? Van jou of van die automaat?

  En in de tussenliggende minuut is het niet anders. Dat de koffie nog niet helemaal klaar is, betekent niet dat de ingedienten (voor dat ene kopje) niet van jou zouden zijn.

 21. [18] Voor mij gaat het er niet om wat ik graag hoor. Ik wil gewoon de feiten leren.
  Not important WHO is right, but WHAT is right!.
  Op dit moment denk ik nog dat we langs elkaar heen praten
  Zie R.Hartman die het misschien duidelijker zegt/verwijst.
  Volgens mij hebben RH en Michael B het wel bij het juiste eind.

  "Jij schijnt te sugereren dat een mens pas ontstaat op het moment van de geboorte."
  NEN, dat kan niet, want ik weet het niet. Laat eens weten, WANNEER ontstaat een mens?

  "Beweren dat een wezen een recht heeft omdat het een wezen is snijdt geen hout."
  Natuurlijk niet. Maar volgens mij heb ik dat nooit gedaan.

  "kan niet zomaar stellen: ieder mens is eigenaar van zijn eigen lichaam"
  ALS ieder mens NIET de eigenaar is van zijn eigen lichaam, wie is dat dan wel?
  Deels eigendom van Balkenende? (je zegt de staat")
  Dat lijkt me een zeer verfoeilijk uitganspunt.

  Kortom, ik stel nog heel veel vragen bij je betoog.

 22. [23] Hmmm…
  De vrouw als kinder-automaat. Maar zeg eens, is die euro van jou ingrediënt voor die koffie? Of betaalt die alleen maar voor die ingrediënten?

  Die zaadcel is volgens mij ingrediënt voor de baby. Dus je vergelijking (LOL) gaat niet op. Correct me if I’m wrong…

 23. [22] De non-sequitur zit hierin: ‘als de mens geen inherente rechten heeft bij zijn ontstaan, dan moet het na zijn ontstaan bestaan.’
  Je gaat voorbij aan de mogelijkheid dat de mens helemaal *geen* inherente rechten heeft.

  En die mogelijkheid is de juiste: de mens heeft geen *inherente* rechten.
  De mens heeft *verworven* rechten. En da’s eigenlijk precies wat je zegt.

  ‘Op de een of andere manier verworven’
  Maar op welke manier?

 24. [19] ‘Jouw politieke rechten zijn privileges’. Dat is wat Arjen zegt. Dus jullie zijn het eens.

  Dat Echte Rechten onvervreemdbaar zouden zijn (want geen gunsten), komt een beetje uit de lucht vallen. If you pardon me.
  Waar houdt politiek recht op en begint natuurlijk recht? Hoe artificieel kan zo’n discussie wel niet worden?

  Alle rechten zijn gunsten. Ook het natuurrecht is een gunst. Maar daar is Arjen het weer niet mee eens 🙂

 25. [26] Huub,
  Je moet de hele redenering beoordelen. Ik heb eerder al geargumenteerd dat de optie dat er geen rechten bestaat geen optie is. Vandaar dat ik zei "als ze bestaan".

 26. [29] ‘De opdracht was dus een bewijs te leveren dat er collectieve rechten bestaan. Dat het algemeen belang voorrang kan hebben op het individuele. En dat er een aanvaardbare rechtsbron kan bestaan voor de staat. En zolang niet is bewezen dat iets bestaat, zo lang bestaat het niet.’
  Er zijn vele rechtsbronnen voor de staat, ook zijn er vele rechtsbronnen voor algemeen belang.
  Het staat doodgewoon op papier; alle landen hebben er kilomersdikke wetboeken van.
  JIJ vindt die rechtsbronnen alleen niet aanvaardbaar. Da’s een ander verhaal.
  We lezen verder.

  ‘Waar komen rechten vandaan? Wat zijn de rechtsbronnen? Wat zijn rechten? Rechten zijn aanspraken die een zekere geldigheid genieten. Grosso modo kunnen we zeggen dat rechten door mensen verleend worden of niet. In het eerste geval spreken we van "politieke rechten", in het tweede van "natuurrechten".’
  Natuurrecht wordt niet door mensen verleend. So far, so good.
  Dat laat twee mogelijkheden: of natuurrechten groeien aan de bomen of elk menselijk individu ontwikkelt *spontaan* het idee dat ‘ie dergelijke rechten heeft.
  Dus het komt uit de natuur voort of het is een fantasietje / droom / illusie / hallucinatie.
  We lezen verder.

  ‘Maar wat verleent er geldigheid aan bepaalde aanspraken? Sommigen denken dat recht uit fysieke macht voortvloeit. Je hebt recht op je eigendom zolang je er in slaagt het te verdedigen en niemand het je afneemt. Je hebt het recht om te leven zolang niemand je doodt. Maar die betekenis van het woord recht beschrijft alleen wat er gebeurt – zij is semantisch verwant aan de stelling dat er geen rechten bestaan, d.w.z. aanspraken die om de een of andere reden geldig zijn en die leiden tot een aanspraak op restitutie wanneer zij worden geschonden.’
  Mensen bedenken nogal wat, inderdaad…..

  ‘Anderen zeggen dat rechten hun geldigheid ontlenen aan een luisterrijk vertoon. Kroning, ridderschap, notariële authentificering… dan heb je recht op dat bestuursbevoegdheid, op eigendom dus. Nog anderen zeggen dat een recht geldigheid verwerft als een meerderheid van een bepaalde groep haar wettigt.’
  …..en niets is te dol.

  ‘Al deze visies hebben één ding gemeen: het zijn politieke rechten, rechten die door andere mensen worden "gegeven". Maar kunnen zij die deze rechten verlenen wel bewijzen dat de rechten die zij verlenen geldig zijn? Zijn deze "rechten" niet per definitie arbitrair? Wat zij in feite geven is de belofte om tijdelijk en voorwaardelijk af te zien van het gebruik van geweld. Politieke rechten falen ook op het criterium van de universaliteit en ze zijn ook niet klasseloos vermits zij de mensen indeelt in een klasse van rechtgevers en een klasse van rechtsonderhorigen.’
  Dit is juist. Politieke rechten zijn verzinsels. Sommige nuttig, andere helemaal niet.
  Zo is ook natuurrecht een verzinsel. Het moge nuttig zijn, maar toch: een verzinsel. Ik loop vooruit, want je gaat het zelf ook nog zeggen

  ‘Te stellen dat rechten niet bestaan wanneer zij niet zijn afgekondigd is volstrekt onhoudbaar. Ik vraag u wie met enige zin voor werkelijkheid getuige kan zijn van een roof, een verkrachting of een moord en kan zeggen dat geen recht geschonden is.’
  Nu tover je een konijn uit een hoge hoed. Je conclusie komt uit de lucht vallen. Het pijnlijke is nu juist dat vrijwel niemand moeite heeft met roof, verkrachting of moord. Je moet alleen even plechtig (pruik op, borst vooruit) een oorlog verklaren en dan mag dat allemaal.
  De normaalste zaken van de wereld tijdens een oorlog en door de geschiedenis heen was oorlog de normaalste zaak van de wereld.
  (NATUURLIJK bestaan rechten pas als ze afgekondigd zijn. Wat denk je anders? Rechten zijn doodgewoon afspraken. Maar ik loop alweer vooruit)

  ‘Om al deze redenen moeten rechten natuurlijk zijn.’
  O nee, hoe kom je erbij. Er is een derde mogelijkheid. Politiek rechten zijn niet universeel inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat universele rechten dan maar niet-politiek (‘natuurlijk’) van aard moeten zijn.
  Misschien bestaan er wel helemaal geen rechten. En dus ook geen natuurlijke.
  Maar goed, for arguments sake nemen we even aan dat natuurrechten wél bestaan.
  Welke eigenschappen kunnen we het dan toedichten?
  (Analoog: stel dat God wél bestaat: welke kleur ogen zou ‘ie dan hebben? Man of vrouw, in het eerste geval: links – of rechtsdragend?)
  We lezen verder.

  (wordt vervolgd)

Comments are closed.