De gemeente Amsterdam leert Amsterdamse scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs dat er ” helaas politici zijn die denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen.(….) Voor je het weet hitsen ze de een tegen de andere op”.
Dit staat in een lesbrief die door wethouder van onderwijs Hennah Buyne naar 300 Amsterdamse scholen is verstuurd. De brief lijkt de scholieren te waarschuwen tegen Wilders, zonder hem met name te noemen. In een passage over “generaliseren” staat dat er politici zijn die praten over “de islam” of “de moslims”. “Als je op die manier spreekt, kan jouw vrijheid van meningsuiting heel negatief en kwetsend overkomen.”

Volgens basisschooldirecteuren wil de gemeente met de brief vooruitlopen op het uitbrengen van de anti-islamfilm van politicus Geert Wilders. Wilders zelf reageert boos na het lezen van het lesmateriaal.
“Walgelijk. Dat soort folders moet niet gesubsidieerd worden. De inhoud is partijdig en onjuist. Als je daarvoor kiest, schrijf dan ook over de lafheid van de PvdA en het multiculturele drama.”

Respecteren.

De lesbrief gaat over “vrijheid van meningsuiting, geloof, politiek, praten en emoties”.
Het document gaat uitgebreid in op de vrijheid van meningsuiting en de gelijkwaardigheid van religieuze overtuigingen. Om woede en frustratie hieromtrent in goede banen te leiden, wordt leerlingen aangeraden met elkaar te praten en elkaars mening te respecteren.

Toch gaat die boodschap niet voor iedereen op, zo suggereert de tekst op een pagina die is geïllustreerd met cartoons van Wilders, premier Balkenende en een Tokkie-achtig gezin dat niets moet hebben van een keurig moslimjochie.
“Maar hoe ver kan dat gaan, dat uiten van je mening?”, luidt de vraag aan de scholieren.
Antwoord: “als je slechte dingen over iemand vertelt, voelt die ander zich gekwetst. Die durft misschien niets meer terug te zeggen, omdat hij bang is om nog meer gekwetst te worden. Dan blijft er weinig over van de vrijheid van meningsuiting”.

Op de volgende en laatste pagina doet de gemeente er nog een schep bovenop.
“Helaas zijn er politici die denken dat ze populairder worden door heel negatief te zijn over bepaalde groepen mensen. Zij denken dat je alles moet kunnen zeggen, ook als het kwetsend kan zijn. Maar dat maakt het er in Nederland niet prettiger op. Want voor je het weet, hitsen ze de een tegen de ander op”.

In een toelichting zegt Buyne dat de lesbrief, met als titel “laat je niet gek maken”, mede op verzoek van de scholen is gemaakt en is gericht op de omgang met “emotionele gebeurtenissen”.
“Scholen willen het bespreekbaar maken en het staat politici vrij zich al dan niet aangesproken te voelen. Het gaat niet om de vraag of je mensen mag kwetsen, maar om de vraag hoe je ermee omgaat als jij je gekwetst voelt.”

Volgens een woordvoerder van het Amsterdamse stadsbestuur gaat de boodschap niet alleen over de meningen van Wilders.

Tot zover de media.

Het hele epistel begint al met een contradictie: namelijk, politici denken!
Het is mij namelijk nog nooit opgevallen dat ze daartoe in staat zijn. Het bewijs is bovenstaande tekst.

Oeps, dat kan (zal) als een kwetsende uitlating opgevat kunnen worden en er toe leiden dat mijn vrijheid van meningsuiting wordt ingetrokken, als ik bovenstaande boodschap goed begrepen heb tenminste.
De meeste politici zijn heel negatief over bepaalde groepen mensen, denkt u maar aan de campagnes tegen vetzakken, rokers, bestuurders van SUV, enzovoort, die dan door hen worden gepresenteerd als zijnde het uitschot van de bevolking. Over deze manier van het ophitsen van de een tegen de ander heb ik geen enkele politicius horen zeggen dat dit eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn.

Waarschijnlijk kunnen mensen die een geloof aanhangen alleen maar gekwetst worden en worden woorden als politiek, praten en emoties er bij gehaald om dit te verdoezelen.
Waarom verwijst de lesbrief anders naar ” de islam” of “de moslims” en naar de gelijkwaardigheid van religieuze overtuigingen.
Nu begrijp ik de term “gelijkwaardigheid van religieuze overtuigingen” niet goed, want volgens mij zijn de religieuze overtuigingen van de diverse geloven niet gelijkwaardig. Anders zou er wel één geloof zijn geweest.
Door het zo te stellen, lijkt het op een poging tot politieke indoctrinatie.
Het lijkt erop alsof de leerlingen bij voorbaat monddood gemaakt moeten worden.

Het zich gekwetst voelen, kan en mag geen reden zijn om de vrijheid van meningsuiting onder druk te zetten.
Het zich gekwetst voelen is zo subjectief, dat dit niet eens als discussiepunt naar voren gebracht dient te worden. Feitelijke onjuistheden kunnen ter beoordeling aan een rechter voorgelegd worden, zodat deze kan bepalen of de grens van vrijheid van meningsuiting wordt overschreden.
Het probleem wordt veroorzaakt doordat gelovigen hun interpretatie van hun geloof op willen dringen aan andere gelovigen of ongelovigen. (Desnoods met geweld.)

Een klein voorbeeld hiervan.
Bijna 100.000 moslims wereldwijd hebben op Internet een petitie ondertekend waarin zij de verwijdering eisen van de afbeelding van de islamitische profeet Mohammed uit de online-encyclopedie Wikipedia. Het gaat vooral om historische miniaturen.
De moslims zeggen beledigd te zijn door de illustraties omdat de islam het afbeelden van de profeet zou verbieden. Zij eisen respect voor hun religie.
Wikipedia verdedigt de plaatjes op de eigen website. De encyclopedie zegt geen censuur te willen toepassen “ten gunste van een bepaalde groep”.
Of Rouvoet die vindt, dat iedereen de zondagsrust moet eerbiedigen.
Dit soort beweegredenen van gelovigen geldt alleen voor de gelovigen zelf en niet voor iedereen.
Wanneer leren ze dit nu inzien?

43 REACTIES

 1. Geloven zijn sowieso niet gelijk, dat is duidelijk. Of ze gelijkwaardig zijn, dus gelijk van waarde, hangt af van degene die de waarde toekent. Zo zal een katholiek aan de islam dezelfde waarde toekennen als aan het christendom. Anders zou deze katholiek een moeilijke keuze moeten maken.

  Wat de vrijheid van meningsuiting betreft; het hele idee is erachter dat je mag zeggen wat je wilt, ook als anderen dat niet zo leuk vinden! Oftewel; vrijheid van meningsuiting kwetst altijd, op wat voor manier dan ook. Met 16 miljoen mensen in dit land, en 5 miljard mensen op deze aardkloot, is er altijd wel iemand die gekwetst is als je wat dan ook zegt.

  Overigens is Wilders vast ook gekwetst door die brief. En ik ook, want ik kan namelijk niet tegen lidwoorden in teksten van andere mensen. Das mijn geloof.

 2. Doe niet mee aan die hetze tegen ‘moslims’ het probleem in nederland is die sovjet cluster die zich centeert rond de bureaucratie. Ik fiets elke keer door een woonwijk en het marxistisch leninisme staart je aan alle kanten tegemoed gewoon het is fukking totalilitair ik begin het echt ZAT te worden.. ik wil weg uit dit totalitaire kankerland. Ik wil nooit meer een fukking ‘woonwijk’ zien ik wordt er ziek van. Er is helemaal geen ‘volk’ het is een complete leegte.

 3. Ik had het al gezien op de site Geen Stijl. Vooral die cartoon is Goebbels-waardig.
  Al met al bijzinder rascistisch en stigmatiserend naar paar autochtonen die nog in Amsterdamascus wonen.

  Kunnen we die klotestad met al haar "bestuurders", subsidiesponzen en ruifeters niet gewoon laten afzinken??

  Dit land kan zoveel beter zonder Amsterdam!

 4. Hadden ze niet beter een folder kunnen maken met hoe wij (echte Nederlanders) met onze vrijheden omgaan?? je hoeft maar een anti islamitische scheet te laten en hemel en aarde word bewogen om iedereen weer als een kudde schapen bijeen te drijven. Sluit eens een paar moskeeën die haat zaaiende teksten en wat ik veel wat nog meer, nee daar zijn de politici te laf voor.

 5. [5] Wat zijn "echte Nederlanders"? Zou je dit kunnen definieren als (objectivistisch) concept? Dus door een lijst te geven van eigenschappen die toebehoren tot "echte Nederlanders" en tegelijkertijd niet toebehoren tot "niet-Nederlanders"? En ook een lijst te geven van eigenschappen die niet toebehoren tot "echte Nederlanders" en die juist wel toebehoren tot "niet-Nederlanders". Als je niet in staat bent om dit soort concepten helder te definieren heeft de hele discussie ook geen zin.

  De overheid doet trouwens net zo hard mee met het vervuilen/vervagen van de discussie door (zo te zien) in hun propaganda materiaal net zo erg misbruik te maken van dit soort "anti-concepten" zoals "Nederlander", "Islam" e.d.

 6. Nou, de echte Nederlander schijnt niet te bestaan dan is dat erg lastig te defineren, maar laat ik het zo zeggen dat je blijkbaar als moslim een streepje voor hebt.

 7. [6]

  Ik wil wel even mijn mening hierover geven.
  Een echte NL-er is iemand die in ieder geval;
  – scheiding tussen kerk en staat accepteert
  – vrijheid van meningsuiting als belangrijkste grondrecht ziet
  – niet parasiteert op de gemeenschap maar zijn eigen broek ophoudt
  – geen geweld gebruikt als puur uit zelfverdediging
  – in beginsel iedereen als gelijke ziet en behandeld.

  Dit laatste punt kan komen te vervallen als een persoon zich niet aan deze grondrechten houdt.
  Je ziet; het kan net zo goed gelden voor een goed geïntegreerde allochtoon als een autochtoon.

 8. [8]

  Als ik jouw lijst van eigenschappen gebruik is dus:
  – een SGP-er geboren en getogen op de Veluwe geen echte NL-er
  – iedereen die vindt dat Wilders een toontje lager moet zingen geen echte NL-er
  – iedere (autochtone?) uitkering – of subsidieontvanger of overheidsdienaar geen echte NL-er
  – iedere dader van (huiselijk) geweld geen echte NL-er

  Dan ben ik bang dat er nog maar heel weinig "echte NL-ers" overblijven…

  En hoe zie jij dan een in Verwegistan geboren, getogen, en woonachtig individu dat voldoet aan jouw lijstje van eigenschappen? Is dat dan wel een "echte NL-er"?

 9. [8] NL-er, Nederlander? Cannot compute.

  Volgens mij is een echte Nederlander een persoon met een Nederlands paspoort, of wel iemand die er ooit een gehad heeft.

  Als je er meer eigenschappen aan gaat toekennen dan is de ultieme conclusie een soort van nationalisme waar de Rijken van weleer nog een puntje aan kunnen zuigen.

  Dat gezeik over religie ook steeds. Laten we ons eens op het punt richten dat er geen vrij onderwijs is, en dat niet de ouders maar de staat de kinderen in dit land vergiftigen.

 10. **- een SGP-er geboren en getogen op de Veluwe geen echte NL-er**

  Klopt, ik zie iemand die een vrouw als 2e rangsburger ziet niet als een echte NL-er

  **- iedereen die vindt dat Wilders een toontje lager moet zingen geen echte NL-er**

  Klopt helemaal. Ik ben tegen censuur. Iedereen moet alles kunnen zeggen. Oproepen tot geweld of gebruik van geweld is de grens die ook duidelijk in de wet wordt aangegeven. Wilders doet beide niet en is nog nooit hierop veroordeeld!

  **iedere (autochtone?) uitkering – of subsidieontvanger of overheidsdienaar geen echte NL-er&**

  Iedere uitkeringstrekker die KAN werken maar het verdomd is geen NL-er wat mij betreft. Allochtoon of autochtoon maakt in principe niks uit.
  Subsidies moeten ALLEMAAL afgeschaft worden in principe zijn het dus inderdaad ruifeters die een echte baan moeten gaan zoeken.
  Overheidsdienaars; die zijn er veel te veel maar dat wil niet zeggen dat ALLE overheidsdienaars weg kunnen. Dit verschilt van geval tot geval.

  ** iedere dader van (huiselijk) geweld geen echte NL-er**

  Helemaal waar! Ik neem aan dat ik dit niet hoef toe te lichten.

  **Dan ben ik bang dat er nog maar heel weinig "echte NL-ers" overblijven…**

  Fantatisch! De club van 10 miljoen geeft het goed aan. Geen files, meer ruimte, meer vrijheid en meer leefbaarheid.

  **En hoe zie jij dan een in Verwegistan geboren, getogen, en woonachtig individu dat voldoet aan jouw lijstje van eigenschappen? Is dat dan wel een "echte NL-er"?**

  Natuurlijk! Ik heb een hekel aan discriminatie op afkomst of huidskleur zoals bv de PvdA dat doet met de autochtone NL-er in die cartoon.

 11. **Als je er meer eigenschappen aan gaat toekennen dan is de ultieme conclusie een soort van nationalisme waar de Rijken van weleer nog een puntje aan kunnen zuigen"**
  [10]

  Er is helemaal niks mis met Nationalisme. Zeker als het is gestoeld op de punten die ik erboven heb vermeld. Dus ook vrijheid voor het individu wat in NL altijd redelijk hoog in het vaandel heeft gestaan. Zeker als je het vergelijkt met andere landen.
  Vroeger was dit tenminste het geval. Tegenwoordig is die vrijheid zwaar aan erosie onderheving.
  Wil je je individuele vrijheid behouden of uitbreiden dat zul je je moeten wapenen en verenigen in bepaalde collectieve waarden om niet te worden overlopen door collectieve totalitaire stromingen.
  Nationalisme kan dit voor een gedeelte invullen naar mijn mening.

 12. [7] "…als moslim een streepje voor…"

  Als je niet in staat bent te definieren wat een "echte Nederlander" is, kun je dan wel een poging doen voor "(echte) moslim".?

  En wat heeft die "moslim" dan voor "streepje voor"? Zou je wat voorbeelden kunnen noemen van dingen die (volgens de huidige wet) een moslim wel mag en een niet-moslim niet mag?

 13. [12] "Wil je je individuele vrijheid behouden of uitbreiden dat zul je je moeten wapenen en verenigen in bepaalde collectieve waarden om niet te worden overlopen door collectieve totalitaire stromingen."

  Spreek je jezelf niet tegen in deze zin? Is "vrijheid" niet juist het niet-gebonden zijn aan collectieve waarden?

 14. [14]

  Niet als die collectieve waarden vrijheid van meningsuiting, scheiding kerk en staat, verbod op het gebruik van geweld -anders dan ter zelfverdediging- voorstaat om maar eens wat te noemen.

 15. [12] Nationalisme is per definitie statisme. Als je daar niets mis mee vindt, tja. Die punten die jij noemt zijn niet nationalisme en statisme eigen – maar er eerder mee in tegenspraak.

  Nationalisme en statisme volgen helemaal niet uit jouw punten, oftewel ik interpreteer jouw mild nationalisme als een soort van ultilitaristische invulling van de punten die je noemt. Je hoopt dat ze via de nationalisme verpakking beter geëffectueerd kunnen worden. Ik zou daar tegenover stellen dat nationalisme en statisme enkel en alleen (een bepaalde mate, maar zeker progressief degenererend) resultaten kunnen brengen die in tegenspraak zijn met jouw punten. Je vehikel past je ideeë niet, om het zo maar zeggen.

  Ik voel me overigens geen Nederlander, ik ben wel Nederlander – vanwege me paspoort, dat een onvrijwillige en niet door mij zelf voortgebrachte lidmaatschap exemplificeert. Maar goed, dat is het leven immers ook. Dat je jezelf niet hebt voortgebracht als levend wezen is (mischien) een filosofische probleem. Nationaliteit is een reëel praktisch probleem. En ik denk dat de negatieve effecten ervan altijd de ‘positieve’ overstijgen.

 16. [15]

  Nog even ter aanvulling; je kun collectieve waarden misschien beter vervangen door gezamenlijke waarden. Ik maak die fout wel vaker 😉

 17. [16]

  **Nationalisme is per definitie statisme. Als je daar niets mis mee vindt, tja. Die punten die jij noemt zijn niet nationalisme en statisme eigen – maar er eerder mee in tegenspraak.**

  Als ik naar Nationalisme in de woordenlijst kijk zie ik voorliefde voor het eigen volk. Ik wil daar vooral aan toevoegen; eigen waarden. Ik vind dat eigen volk en vaderland BOVEN die van de middeleeuwse zandculturen staat.

  **Je hoopt dat ze via de nationalisme verpakking beter geëffectueerd kunnen worden. Ik zou daar tegenover stellen dat nationalisme en statisme enkel en alleen (een bepaalde mate, maar zeker progressief degenererend) resultaten kunnen brengen die in tegenspraak zijn met jouw punten. Je vehikel past je ideeë niet, om het zo maar zeggen.
  **

  Nationalisme hoeft volgens mij helemaal geen eng iets te zijn als het in de statuten het individu boven het collectief plaatst. Waarom zou dit niet kunnen? Volgens mij hebben alle collectieve zuilen express de discussie omtrent nationalisme vertroebeld omdat ze er een broertje door aan hebben. Pure propaganda dus in hun eigen belang.
  Ik denk inderdaad dat het Nationalisme zoals ik dat zie ons praktisch gezien weerbaarder maakt tegen collectieve totalitaire stromingen als de Islam. Je zult je als seculiere NL-er moeten organiseren in iets "gezamenlijks" om je bestaansrecht in de toekomst te behouden.
  Het libertarisme heeft hier naar mijn mening GEEN antwoord op!
  Maar ik heb de wijsheid niet in pacht en hoor graag van jouw hoe we deze goed georganiseerde collectieve totalitaire troep buiten de deur kunnen houden.
  Jij en ik als losstaand individu???

 18. Een lesbrief in Amsterdam! Wat is er toch met Asterdam? Leg het gemeentebestuur van Amstdam onder de loep en meteen is het duideliijk waarom een lesbrief in Amsterdam.
  Mag toch hopen dat het rode gezwel van Amsterdam zich niet over NL gaat verspreiden!

  Een gezwel wordt van binnen uit gevoed……..als je het gezwel wil laten krimpen of helemaal wil laten verdwijnen, zul je eerst dit proces moeten stoppen en er voor zorgen dat het gezwel niet langer door zijn gastheer wordt voorzien van voedingsstoffen…………http://nl.wikipedia.org/wik

 19. [18] "Ik vind dat eigen volk en vaderland"

  Blij dat we het eens zijn.

  "Nationalisme hoeft volgens mij helemaal geen eng iets te zijn als het in de statuten het individu boven het collectief plaatst."

  Contradictio in terminis.

  "Waarom zou dit niet kunnen?"

  Omdat het ook in de praktijk een contradictie is.

  "Ik denk inderdaad dat het Nationalisme zoals ik dat zie ons praktisch gezien weerbaarder maakt tegen collectieve totalitaire stromingen als de Islam."

  Zonder staat geen nationalisme, zonder nationalisme geen vatbaarheid voor collectieve stromingen.

  "Het libertarisme heeft hier naar mijn mening GEEN antwoord op!"

  Naar mijn mening wel. Ik denk niet dat je een collectivistische en nationalistische samenleving in een vaderland (=staat) kunt bereiken ZONDER libertarische wetten te overtreden.

  "Jij en ik als losstaand individu???"

  Collectivisme is iets anders dan vrijwillige samenwerkende individuen in groepen zoals libertariërs. Kunnen ook moslims zijn hoor, zolang er geen geweldapparaat bestaat in het het collectief dat mensen bedreigt of met geweld dwingt bepaalde zaken te doen. Of dat het binnen het collectief normaal is en zelfs bevordert wordt met het initieren geweld bepaalde collectieve doelen te bereiken. Bestaat dat wel, zoals per definitie in een staat, en dus ook per definitie in een nationalistisch vaderland dan zit er niets anders op het veronderstelde geweldmonopolie van deze entiteiten te nullificeren – te ontkennen – ook in daad. Heeft oa. John Locke ooit mooi over geschreven: http://en.wikipedia.org/wik

 20. [18] "Nationalisme hoeft volgens mij helemaal geen eng iets te zijn als het in de statuten het individu boven het collectief plaatst."

  Dat doet het juist niet: nationalisme zegt immers "eigen <b>volk</b> eerst". Dat betekent dus dat in die ideologie het collectief (= volk) boven het individu staat.

 21. Een brief schrijven aan de kleuterklassen
  van Amsterdam.
  Ik vind het een goed uitgevoerd plan.
  Om te waarschuwen tegen het kwaad.
  Voor de meisjes is het nooit te vroeg om te leren dat een man superior is .
  Voor de jongens dat de moslim man de grootste heeft.
  Vroeg geleerd is oud onderdanig om het maar zo te zeggen.!

  Bas

 22. De PartyVoorDeAlochtonen en janpiet(cda) zijn doodsbang voor De WELEDELE HEER WILDERS.
  Aan dit soort achterbakse trukjes is duidelijk de vertwijfeling en de hulpelossheid te zien,te merken en te voelen.
  Vooral de pvda laat zijn ware gezicht weer eens zien…
  Achterbakse laffe manipulerende rot club.

 23. [8] "iemand die in ieder geval;
  – scheiding tussen kerk en staat accepteert
  – vrijheid van meningsuiting als belangrijkste grondrecht ziet
  – niet parasiteert op de gemeenschap maar zijn eigen broek ophoudt
  – geen geweld gebruikt als puur uit zelfverdediging
  – in beginsel iedereen als gelijke ziet en behandelt. "

  Is dat niet een Librtarier?
  Zo niet, wat is dan het verschil?

 24. [28] "Is dat niet een Librtarier?"

  Hoeft niet. Een niet-politicus die netto-belastingbetaler is, kan hier onder vallen. Dit hoeft niet een libertariër te zijn. Het lijstje sluit niet het ontkennen van eigendomsrechten uit dan wel het promoten van utilitaristische uitwerkingen van eigendomsrechten.

 25. [13]

  Goed, ik zal het anders formuleren.
  De lesbrief is natuurlijk vooral bedoeld om Marokkaantjes te paaien. Die zouden boos worden als er in zou staan dat de angst voor moslims iets te maken heeft met het gedrag van sommige moslims. Indien de ongelovigen en de christenen en joden net zo zouden reageren als de moslims op diepe beledigingen aan hun adres, worden we dan ook als slachtoffers gezien?
  Krijgen dan de &#8216;moslims&#8217; een pamflet waar ze wordt verzocht hun kwetsende uitlatingen te matigen?
  Staan er ook plaatjes van moslims bij die ongelovigen varkens noemen, christenen honden en westerse vrouwen hoeren? Of is men hier weer niet volledig in de beledigende vrijheden van meningsuiting van groepen of individuen tegenover anderen. Ze moeten leren dat in de moderne samenleving argumenten tellen, en niet alleen maar roepen dat je beledigd bent.(ja, ook ik heb daar soms last van)

  Nederlanders worden voortdurend beledigd door de pre-moderne opvattingen van de islam. Heb je ooit gemerkt dat moslims daar rekening mee houden? Waar is de gelijkheid gebleven in deze situaties?

Comments are closed.