Achmed Marcouch, de bekende Marokkaanse opbouwwerker en stadsdeelraadvoorzitter uit Amsterdam-Slotervaart, was gisteravond TV-gast bij Knevel & van den Brink. Desgevraagd vertelde hij over het motief van Marokkaanse jongeren om doodsbedreigingen te uiten jegens hulpverleners.

Hij was volstrekt eenduidig in zijn oordeel. Dit soort “bejegening” is onderdeel van de Marokkaanse cultuur (sic!). Dat wordt daar “dood”normaal gevonden. Marokkaanse hulpverleners zijn normaliter ook gewapend.

Op de vraag, wat je tegen dit soort doodsbedreigingen zou moeten doen, was zijn antwoord precies even helder: Duidelijke grenzen stellen en hoge straffen opleggen.

Moraal: Leve de “vreedzame” multiculturele samenleving, of niet? Of de Amsterdamse knuffelaars het advies van Marcouch opvolgen, is voor mij nog zeer de vraag, want “WE MOETEN TOLLERANT ZIJN” (?), terwijl het bestuursprobleem onopgelost blijft. Daarvoor moet namelijk deze sociaaldemocratie op de schop en vervangen worden door een democratische nachtwakerstaat, met een kleine regering.

Lees ook: De geloofwaardigheid van een bende windvanen

51 REACTIES

 1. @Ton Hollander: `Volgens het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006” kostte de criminaliteit onze maatschappij in 2006 31,4 miljard (= 31.400.000.000 ) euro.`

  Pieter Lakeman heeft in zijn boek ´Binnen zonder kloppen´ becijfert dat de gemiddelde Nederlander de gehele maand januari moet werken om de kosten van de multiculturele samenleving op te brengen. Hij is dus 1 maand per jaar dwangarbeider. Als het aan Den Haag ligt wordt dat binnenkort 2 maanden per jaar, enzovoort. Die kosten zijn naast de door Ton genoemde criminaliteit ook nog eens de kosten aan uitkeringen en allerhande subsidiemaatregelen. Die kosten hadden we niet gehad als de nieuwkomers er niet waren geweest.

  Het is onbegrijpelijk dat de Nederlanders nog niet in opstand zijn gekomen.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.
  Durk reageerde op deze reactie.

 2. @Ron Paul Fan:

  Dat de Nederlanders nog niet massaal in opstand zijn gekomen tegen de enorme verspilling van ons zuur verdiende belastinggeld en tegen de enorme criminaliteit door bepaalde allochtonen komt omdat de media jarenlang een smerig spelletje gespeeld hebben. Jarenlang hebben ze ons wijsgemaakt dat de zogenaamde gastarbeiders goed zouden zijn voor onze economie. De criminaliteit werd afgedaan als puberaal gedrag van een paar vervelende rotjochies. Inmiddels weten we dat het om regelrechte criminaliteit gaat van een groot aantal Marokkanen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. @Ron Paul Fan:

  Let wel 31.4 duizendmiljoen Euro per jaar. Daar heb ik de oppositie tot nu toe nog nooooooooooit over gehoord.

  Kent de oppositie die cijfers niet, of is Pieter Lakeman outlawed? Of wil de oppositie straks weer gezellig meeregeren?

  Je zou toch zeggen, dat het iig gefundenes Fressen voor Wilders c.s. is.

  De meeste Nederlanders zijn zich waarschijnlijk nog steeds niet bewust van de impact van de catastrophe.

  En voor een opstand heb je een rebellenleider met ballen nodig. Ik zie nog niemand aan de kim verschijnen.
  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.

 4. @Ton Hollander:
  De Marokkaanse en Turkse criminaliteitscijfers zijn inderdaad zorgvuldig achtergehouden. Wie daarover begint loopt nog steeds het risico voor rascist te worden uitgemaakt.

 5. @Ton Hollander:
  In opstand moeten de Nederlanders komen tegen hun “leiders”.

  Lees, wat Marcouch over de opvoeding van de jeugd meldt:

  (…)
  ‘Ouders zijn vaak veel te gemakzuchtig bij de opvoeding. Ze zeggen veel te gemakkelijk dat het aan de overheid ligt. Maar het is jouw kind, jij moet zorgen dat het kind alles krijgt wat nodig is voor een goede opvoeding. De overheid moet ze daar keihard op aanspreken. Op het Ambonplein in de Indische Buurt was bijvoorbeeld een groep raddraaiers en daarom heb ik hun ouders bij de wethouder ontboden. Die kinderen hangen daar rond tussen criminele figuren, urineren in de portieken en halen ongein uit. De wethouder zei: Het is gewoon belachelijk dat wij er als overheid ervoor moeten opdraaien door de inzet van toezichthouders, politieagenten of camera’s, terwijl u als ouders er niets aan doet. Dat vertikken wij. Als u niet oppast, doet uw kind straks hetzelfde als de criminelen die hem als schild gebruiken.’

  ‘Ook welzijnswerkers zien ouders nog steeds niet als onderdeel van de oplossing. (..)”

  http://www.zorgwelzijn.nl/dossiers/id20105-55409/ahmed_marcouch_ambtenaar_jeugdbeleid_over_marokkaanse_opvoeding_confronteer_ouders_keihard_met_hun_afwezigheid.html

 6. @SpyNose: `De meeste Nederlanders zijn zich waarschijnlijk nog steeds niet bewust van de impact van de catastrophe.´

  Ik heb nog duidelijk die ontredderde stoet mensen voor ogen die achter de kist van Fortuyn aanliepen. Ze weten het donders goed.

  http://www.youtube.com/watch?v=gzdx9wYPcLk

  ´En voor een opstand heb je een rebellenleider met ballen nodig. Ik zie nog niemand aan de kim verschijnen.`

  Die komt wel.

  Politiek + media bevinden zich nu in de DDR-mode. Een paar jaar nog voor het zootje in elkaar sodemietert. Laat de opvolgers zich maar warmlopen. Vandaag stond de pvda op het laagste punt ooit.

 7. Ahmed Marcouch lijkt op het eerste gezicht iemand die goed geïntegreerd is in onze samenleving en de problemen die we met veel Marokkanen hebben op een zinnige manier lijkt op te willen lossen.

  Kijken we echter verder dan zien we dat hij tegen de scheiding van kerk (= Moskee) en staat is wat toch een zeer wezenlijk onderdeel van onze westerse samenleving is.

  Hij heeft al eerder aangegeven dat kinderen op de openbare basisschool Koran les zouden moeten krijgen.

  Toen hij onenigheid had met “imam” Fawaz ging Fawaz opvallend snel voor Ahmed Marcouch door de knieën. Was de onenigheid tussen deze 2 heren echt of alleen maar gespeeld om de invloed van Ahmed Marcouch op de Nederlanders te vergroten?

  Ik vraag me daarom af of Ahmed Marcouch oprecht is tegenover ons of dat hij een vos in schaapskleren is? Ik zie namelijk dat hij ons steeds weer een stapje in de richting laat doen van de Islam zonder dat Marokkanen een wezenlijke stap in onze richting hoeven te doen. De eisen die hij aan de Marokkanen stelt zijn namelijk de gewone eisen die ieder normaal land aan zijn immigranten stelt. Het is natuurlijk van de zotte dat wij dankbaar zouden moeten zijn als er Marokkanen zijn die zich niet schuldig maken aan overlast en criminaliteit en die niet op onze kosten in ons land leven.

  Ieder goed opgeleide westerling die de Koran kent weet dat de Islam een afschuwelijke ideologie is die zeer intolerant en gewelddadig is tegenover iedereen die niet deze “religie” aanhangt. Bovendien staat de Koran vol met beweringen waarvan het wetenschappelijk vast staat dat deze onjuist zijn. Volgens de Islam zou de tekst die in de Koran staat door God zelf geschreven zijn. Het is duidelijk dat deze claim op drijfzand gebaseerd is. Gezien de inhoud van de Koran ben ik zeer achterdochtig tegenover mensen die deze “godsdienst” aanhangen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 8. Ik kan niet eens zeggen dat ik een hekel heb aan Markouch, hij heeft een prettige oogopslag. Maar daar zal hij wel op geselecteerd zijn. Maar ondertussen blijft hij gewoon moslim, hij kan niet anders. Het hoeft niet eens zo te zijn dat hij thuis op zijn telraam de dagen telt tot aan de islamitische machtsovername. Het kan best zijn dat hij in werkelijkheid uit is op een harmonisch samenleven met de Nederlanders. Maar dat laat onverlet dat zijn achterban ieder jaar groeit en groeit. En op een gegeven moment gaan die moslims, zoals overal op de wereld, zich politiek organiseren. Die gaan eisen stellen. Ze willen in wijken die gedomineerd zijn door de moslims 5 keer per dag het gebed afroepen vanaf een toren. Nog later willen ze in bepaalde gedeeltes de sharia invoeren, grote moskeeen bouwen.

  De multiculturele samenleving is gebaseerd op een groteske leugen, namelijk dat er een eindtoestand denkbaar is waarin alle groepen zijn opgegaan in een nieuwe cultuur en liefst ook een gemengd ras. De hele wereld bestaande uit Obama´s. Althans, dat willen de architecten van de multicultuur die ik nu maar even niet bij de juiste naam zal noemen (het is de hoofdreden waarom ik zo’n gloeiende hekel heb aan die jetze). Maar dat is een pipe dream. Overal ter wereld leven bevolkingsgroepen naast elkaar en mengen zich niet. In India bv is er geen vermenging van moslims en hindu´s, behalve als ze elkaar weer eens naar de strot vliegen. Het eindresultaat voor Nederland en andere westerse landen is: segregatie. Iedereen vlucht weg naar een eigen wijk. God wat zullen onze nazaten onze generatie vervloeken dat we het zo ver hebben laten komen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 9. Het is mijns inziens libertair interessant feitelijk te blijven, logisch te redeneren en individueel ter verantwoording roepen en onder de volgende heldere regels, die [ook door C.] gehandhaafd kunnen worden:

  “Een individueel recht is een activiteit, die geen afbreuk doet aan het recht van de ander of deze een verplichting oplegt.”

  “Afzien van geweld, dwang en misleiding om daarmee iets van een ander medemens gedaan te krijgen.”

  Vrijheid *tot* meningsuiting.

  Citaat:

  “Mensen die ik luidkeels hoor kankeren op joden of negers kan ik ter plaatse doodtrappen, spontaan. Maar dat is iets anders, dat is alleen omdat ik niet in
  groepen denk, hoeveel individuen ik ook haat. Het gebeurt dat bepaalde individuen iemand in de weg zitten. Maar hoe kan een heel ras iemand in de weg zitten ? Wie scheldt op joden, negers, enz. die is niet alleen een imbeciel die in groepen denkt, maar verwacht bovendien zijn redding van zijn eigen groep.
  Onbetwistbaar teken van onherroepelijke middelmatigheid.”

  BRON : “Een wonderkind of een total loss” – W.F. Hermans – 1967 – blz. 187

 10. @VmaX: “Ik hen niet veel trek om voor de ziljoenste keer een discussie aan te gaan met masturberende xenofoobjes die net zo lekker met een 1-2tje bezig zijn. tabé. Tot een ander draadje.”

  Ja, het beste Mo. Denk je aan het afstapje?

  Nou moe, zelfs de britse media, die zelf als gekken hebben meegewerkt aan het multiculturele drama, schijnen second thoughts te krijgen: Who killed Britain?

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1052881/Who-killed-Britain-A-new-book-reveals-land-Queen-Elizabeth-II-ruled-longer-exists.html#

  Ach, die journalisten hebben natuurlijk ook een hals.

 11. Bagdad, 7-08-2388
  Na de verwoesting van Carthago door de Romeinen en de slag bij Poitiers ging het bergafwaarts met de Homo Europei.
  In 822 viel Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk.
  In de 14e eeuw werd het avondland door overgewaaide exoten uit de droge woestijngebieden van Afrika overspoeld, die op effectieve wijze zijn habitat en zijn cultuur vernietigden, hetgeen binnen enkele generaties zijn extinctie tot gevolg had.

 12. @GB:
  “Vergelijk de Islam qua collectivisme niet met het christendom en onderschat vooral de sociale controle in deze gesloten gemeenschap niet.”

  Hier bespreek je twee onderwerpen. Ten eerste de mate van collectivisme van religies en ten tweede de mate van geslotenheid van bepaalde gemeenschappen. Wat het laatste betreft wijs ik op de grote verscheidenheid aan gemeenschappen waarbinnen de religies beleden worden. Er zijn genoeg gesloten gemeenschappen in de Bijbel belt, en ook genoeg open gemeenschappen onder de migrantenbevolking.

  Je vergelijking met de jaren ’30 deel ik. Ook toen greep men snel naar het methodologisch collectivisme, was het liberalisme zeer impopulair en was de roep om collectivistische maatregelen, bij voorkeur vanuit de staat, groot. In het interbellum faalde de liberale gemeenschap er in de mensen duidelijk te maken dat de weg die ze bewandelden tot dood en verderf zou leiden. En het is ook geen makkelijke taak, denken in groepen is makkelijk en bied de schijn van eenvoudige oplossingen. Weg met de joden en kapitalisten en iedereen is rijk en gelukkig. Weg met de islam en er is vrijheid.
  “Methodologisch collectivisme is misschien incorrect maar de enige manier om de bal en daarmee de verantwoordelijkheid bij de groep te leggen die de sleutel tot de oplossing is; de gematigde groep moslims.”
  Niet alleen kan methodologisch collectivisme per definitie geen oplossing bieden, omdat het een te grof instrument is, ook het door jou geschetste effect geen oplossing bieden. De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de raddraaiers. Het probleem is diefstal, geweld, intimidatie, werkweigering. Of de mensen die zich daaraan schuldig maken gematigde moslims zijn of niet maakt daarbij niet uit. Het enige dat van belang is, is dat de wet wordt gehandhaafd. Denk aan Enait. Geen uitzondering voor onze porno-advocaat, maar gewoon de regels handhaven. De gemeente Rotterdam deed het wat dat betreft goed. Jammer dat de rechtbank dat niet inziet.

 13. En het zit in mijn cultuur om marokaanse idioten na dit soort uitspraken het land uit te flikkeren

  Ze hebben toch een dubbel paspoort? Maak daar dan ons voordeel van!

  ies ook cultuur!

 14. “Volgens het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006” kostte de criminaliteit onze maatschappij in 2006 31,4 miljard (= 31.400.000.000 ) euro.”

  Klopt, doch dit zijn de kosten in totaal!

  http://www.wodc.nl/

  “Let wel 31.4 duizendmiljoen Euro per jaar. Daar heb ik de oppositie tot nu toe nog nooooooooooit over gehoord.

  Kent de oppositie die cijfers niet, of is Pieter Lakeman outlawed? Of wil de oppositie straks weer gezellig meeregeren? ”

  http://www.heemland.nl/hl14-Boek_Lakeman.htm

  Gelul in de ruimte van een antisemiet welke in zijn optocht vele “Rand” debielen op sleeptouw weet te nemen.

  Triest.

 15. http://www.telegraaf.nl/binnenland/1870838/__Marokkaanse_ukkies_terroriseren_Den_Haag__.html?p=4,1

  Dit soort beelden halen het bloed onder mijn nagels vandaan. Een blank joch, een kop groter dan diens belagers, wiens weerbaarheid is vernield door die zwakke gristelijk/humanistische ‘waarden’ wordt vakkundig van zijn scooter ontdaan door een roedeltje ethnisch denkende kutmarokkaantjes. En die laffe individualistische Nederlandertjes peinzen er niet over om hun landgenootje te hulp te snellen. Nederlanders zijn verworden tot politiek correcte smurfen en brave Hendrikken. Collectivism beats individualism. In dit soort situaties in ieder geval wel.

  Nederland staat in de zelfmoordmode en deze beelden op microniveau zijn daartoe illustratief.
  SpyNose reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 16. @Ron Paul Fan:
  Zelfmoord mode, inderdaad. Het zoveelste voorbeeld van de vraag wie er op straat in Nederland feitelijk de lakens uitdelen. Wat zou er gebeuren als ze de fiets van Guusje ter Dorst afpakten en haar molesteerden?

 17. @Ron Paul Fan:

  Dat Nederlander hier niet tegen optreden komt omdat men jarenlang gezien heeft dat de daders hier toch mee wegkomen of nauwelijks gestraft worden. Als jij het slachtoffer te hulp komt of de dader te hard aanpakt dan loop je in Nederland heel snel het risico dat je gestraft wordt (want je reactie was niet proportioneel) of dat je betrokken raakt in een langdurige tijdrovende geldverslindende juridische procedure. Voor je het weet heb je als goedwillende burger een strafblad en mag je een forse schadevergoeding aan de crimineel betalen.

  Vergeet niet dat heel veel zogenaamde professionele hulpverleners en juristen groot persoonlijk belang hebben bij een hoge criminaliteit. Zij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat de Nederlanders niet zelf de criminaliteit gaan aanpakken.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

Comments are closed.